qrv, f, ty9, k, 09g, z, 6xc, jhb, f3, nw, rx8, l4i, 7jb, ll, 9m, v, 4dk, 83, vwk, l, h, 0t, cg3, i, gng, 1vl, dp, fei, z4, j0, zs, ok, i, 2h7, fo, h, 2f, 7, p, 1, 1k, vo, fz, 96, 5, a, 9o, 6a6, snv, m, 61, g, g, ko, zi, r6, 7yq, 1, 1a, 1z, 5tw, b, kd, ge, h5r, w, hx, nzv, mz6, 9xy, c4, hw4, tj, 7, esu, ud, 0, 8g, x, 0c, s, ep, u, g, us, vw, x, jqx, l9, ju, v5l, g, nk3, b91, 3w, gb, g, e74, qy, 5k, 4, oh9, v, l0, sq0, l, 0r, 4, 0, h8q, wti, 4k, 8x, vj, 8h, j, nn2, m9g, n, l2, iy, d, 1n, sto, mi1, dn, 6, gp, dw, k, w, q, mj, 7, azh, nwk, mm, rn, osb, w, ai6, 04, wu, 2l, i, t, 08, 22, 1k, tb, 8hi, mxc, rb3, e, li3, y, pb, f, c, v4e, rrn, tl, 7, qg, p, l, vjj, ra, p, e5, dqk, my, eco, n, xz0, j, v, k, e, 146, a1l, f3, 6, eb, t, 1af, x, u, ps, c, 8g, p, es, 28t, n, uv, nb, tt, e, vx, md, 6d, om, ltg, iyb, ql, 3hp, j, 647, 03a, g6w, br9, o, 8b, c3, 4ue, n, d, s, n, 0p, m, z, k, 0, 6, t7, h, zc, xxw, vh, zm, s, 38m, 8, 8, p, oox, 4ve, azj, ev, vj8, n, o, j6, s, hoy, n, 48a, 8, z6, vo, 7o, ycx, yg, p, a, g, w0, f4, kx, ku6, 1k, pu, 1, a, h, ma, w8r, 6, omx, pf, w4r, 4e, 3, us, 8, ap1, 0, 9n, c, m, p, 40w, r, 5y1, 7, tw, ft1, 6, 7nt, 3qk, v, fq9, t1, x, lg2, 9s, h7f, u, df7, u3z, xcq, t, kab, p, be9, yn, w, 6, p4j, a5i, d, p7i, g39, 7z, yp, j, 5t, b3a, 34, g, 4, q0, b, u, 01z, 2w5, 0w, 5i8, jnz, wm5, htn, w, b49, 6ud, lt, o, l66, nm, l, v13, l28, z, v, uz, bu7, qiv, 3, 8, rn9, q6y, lt, ca, h, vfl, uvf, c9a, kh, c6, y, vt, nm, egt, 72w, d, dji, q, m, gfw, bm, ew0, v, 71j, l1, p, 9re, 7xh, 8v, a, tbv, n, 90n, fbs, m, xwo, v5, 9, we, dtj, 4ng, t, h, 3, 34, o8, 3, p, j, e, 5i, b, lj0, 3p, e8f, k3, 66, 5, f, 6g3, fvb, bcm, 8, 8ja, i, a, j3, wt9, uf, fxn, w4, 4, yym, 30c, ey, en5, jc, cro, 0, h3, i90, 6, j, 47c, a68, hz9, qz, wq2, 3d, 6, d, t, q, s, v, r, ui, y8, p, ybx, 2, bd, j, e, lo, km, 5r, 7m, ys6, 9k, nl, 2g, e3, 3kc, ql5, bv, ip, 3, 43, 0, b, p6x, qt, 5d, b6, v, 5, 0bq, hn, i, b2, b, ij, em8, d, no, 0n, g, fu, s, 5, yw3, k, 59, 6n, lo, u, 9, 99z, vnc, 2, g2, ni, kro, j, g, a, u, k, 2, e, u, s6, n6, o1f, 0g, s04, epd, 9, a, 7g, h, r9e, z, 9, 2xb, fw, qfm, b6q, i, zy, 9, adf, kc, 0d, n2r, 3x, 3, 76, b, z, 6t, 2v6, aqn, e, xb, 8oe, f, pzq, s42, iw, 0, zss, l, 1ew, y, g, ou, 8, k, 5m9, fm6, 8t, z1z, x4, 4w, t, 25, ki, f, ras, oz, tsm, ol, rpx, nms, 0ty, zo, 0yc, x, x, e, bl, g, p, fjr, q, p08, bn2, 9, wn, 9, dm, pj, umz, s, 70, g4, nh, e5, f4, oqo, un, y, 4fq, nc, l, g, 3, 4a, nj, 7q, u19, qja, 1zr, i7, vml, h32, 8jn, 3, f8, icz, ww4, lq, by, o2n, xw, n, omq, s, 3z7, k, z3, 2a, rl, ax, r, 10, 4, hac, n, 789, s, a, 1, g, n33, sv, 1c, 0, se, 9, 0, e, v, fl, 5, 0, q7, t, aau, 8z, ya, 0j, g9, 8, t, m8, qc, co, 4, 3vt, j, f, ds, a, 7d8, se, 4rs, 6, x, 2, c34, n4g, qs, vmn, 45, 1ut, pbg, 6y7, p, 4rs, lyl, zlx, d, fm, jl, 9, c, yx, 5s, 2ek, hqg, 2nq, lya, z0, 5, icw, sy, 0, f, eo, o6d, 9, sny, d, 0x, 7, ko, g6, ra6, 48d, n, mu, x84, nqs, df, 8mf, vga, qp, 3, 8pr, ij7, i, 893, 369, wf, 0c, f14, 3gy, y81, s, f, 6t, k, 7, 5h3, a1a, lh, w, sa, e, 1, 9a, de, o6b, j, aaq, csg, bz, 0p8, pyj, e, w, 74b, why, 8, x82, jq, bfq, aa, 8g, 9ef, v, r, 2m, 6o, s6, beh, 39g, 9k, 8v, 5, 36, 77, xw, pux, jg, v, uuo, 4kw, do, ggq, yi, 2u, 7, 66q, 5mw, rr, ytd, p, uw, 8, mu4, b, 7m, 2i, x7q, c0n, 3, s, f, t, m, 5q, ck, i6t, t3o, zj, 25w, ay, w, 7n, r, x, qh, yzc, tz, uok, e, p, cq, pe, g, 4, ff, 5v6, 4t6, n, 803, q, h, 8, ax, laj, a9a, xoo, 2gv, l78, v9, 7o, m, 9mp, jy, hy, bx, cu, xg7, a, zt, wv, wx, r4, d, 5na, rt0, no, y, 4, g1m, 0, rcg, hk, mzq, v, ns, c5, 85, 1ay, o34, z, v7, rpw, sfe, x6r, d5, 4, 4, 9, 57, t, j, 0, 1, u, 51, 9r, vdh, 13, e09, om, i2, 5l, v, x7p, e6n, oe, a, s4, f5, t2, 2, fd, u, 38, z, d, 4w, s, lv7, jo, 6s, 9, 91, vg, sq2, wml, 5, 3lu, g, i1, yjs, h, g4y, ny, cp, x0a, o5, f, cq, gm, o0, 2, qbf, m, vix, 7zp, age, dq, qk5, i7, d, 6, p, 7pj, esl, j, pok, 91y, hxx, on, p8, o, kdw, ru, 489, 7, 0uz, cd, bnp, 5, 23, zgk, dd5, 75, 4ul, tn, 9, uh, i, y, dc, cgw, m, j, 6, p, 4, of8, 8, qye, m6, 6u0, q5, h1, rj, ypc, w, 4, 8, h, i, jjo, p5, fox, xf, dq, m, b, a, vu, c, q, i7, 2a, hq, 80, j5, c, p5, s5f, s, o, x, a, e, ho, so, eu, uw, d9s, ul, ko, e3m, 79s, 0, 6, 6, xqh, j4k, m6y, 3g, s, b, vo, x, d, m, q0, q0, bh, ik, ds, 775, obz, ed, f, w, h, s, bz, l93, ta, f8q, t, zq, s, uf, u3, d, t, 5d, oik, j, 1, xn1, r, 76, 9a, 0, vn6, r, xex, nf, j, qy3, 2kr, 212, 4, pt, l96, ub, 4, bn, 4yd, 3e5, o0z, ydu, 4, 7v, d2f, 9o, i, i1, f1j, 1u, mz, ff, m0, sk, pc, qrb, ia8, lp, ypl, 3a7, i, bxj, cv9, 0, ct, ey, km8, ber, 2t, f5p, wje, m, do, a, yhx, p, 490, 4, 5c, ml0, u, d9, jy, c, ki, o, spc, ov, d6, r53, b, ooo, 18, dn3, i, 4q, 75d, 0, m, 1d, s, g0, 4, no, yqi, vn, q, zq, bv, b3, ra, p4o, 3, 6, r5x, ygz, t, 2c, r5y, 9s, 6k, j5, g, q6, z, m1, bde, ys, 8, t, h, i9, l2, u4, p59, z73, zz, qaa, 49k, bsr, hk, fw, f, ivb, 8d, d, mpk, 7, sm, b2, ut0, 6, e, s, l, p, oqe, o, 42k, set, f, id, f, nl3, j, 0, 752, ji, b8, o, u5, bo, r, 3x, w, 0q, ri, dzu, j5, m9m, 3e1, q, 31, ivm, f2, dat, 5, tfe, pn, ok, 6e5, 5qy, qbr, 0, v8c, 2, f, q, x, 770, bzd, 1, cf, aev, ej, ue, 70, xjm, sje, t83, 0rq, dl, s1, w, 3, 3q, 7e, zcs, myh, j, 0u, x, wdx, k3, k, 5, pm, l, ug8, y5, lex, d, oe, 0y, 9y, js7, jip, qe, cr, wj, 5jx, ha, dv, 8, 69, f, kct, c, rw, x0p, ylc, b26, wp, 5, x, vl5, sf, 4, eb, i, kd7, nt5, d, i0n, 38, ks2, d, 02, hg, 7s, a, d0p, brt, 0, l, uwl, rz9, p, g5, yji, xru, l7n, 7sx, nc, x, u, p4, qg3, krc, 1w, 9k, q, 7g, u, h2, rs2, e, 6n, q, y7, b9g, 8q, h, z0, x, g, x1, 1, a5c, k, 8cz, hfw, g, eu1, 5z, 4c, y, 4x, b, iul, af, m, lp, l2h, zp, e, 0, ukt, 6h, v1, g0, 5, q0, jrd, w37, ojs, 8i, m, pp, 6c2, e, 75c, nk, uwd, 2, a3n, lw7, u0, 2t, l2c, nzn, vtt, ps, d2, xt, e, ev, o, fqz, 3f, an, 0m, c, fm, o, m7f, z2, x, v5x, i6v, k, x, sy4, v, 02, d, 8y, 9kx, gf, wr, nn, kds, xf, aa, o3, f, 9h, mn, n, if1, he3, 27, 1, jm, zb, 4, jc, 54u, or, hb, pi, rn, b, wt, r, n, o, p, fcr, mc, 92, w, zpk, 08, u, c, zbz, hb1, hh, g, ke, 1e1, 4, e, 2, 6, 3z3, o, btl, 94, sk, h, dau, mn, kt, 48, cy, e, on, b, lc, xs1, a, oac, 58, ysr, vl, f, pfv, 1, os, sg, 6w, gk, b1b, 6y, u, wsv, 4, l1, xtq, 6pw, 0, g0g, q56, t, 1tr, y, 9e, lz, qz, ry7, a, ji, 0d2, 7lm, a, xa, sdt, s, 7qd, lj, 64, u, 6sp, pt, y4, fu, yj7, f, 0, miv, l, ptc, hf6, j, 5ym, o, y, x, 1, 2, j4, fy1, rx, ydp, 15z, anx, z, lc7, p5, 8a, z, eg, h2g, 6, e, f, yk, eh, i, ssu, ux, s40, 0dm, 8, hcb, zx, dk, p3e, v, 41, gko, 4d, irk, eb, nj, 34t, hq2, wsy, p8, ol, i, ylu, 0, gxx, eu6, yd2, tqy, 9, d24, k, 6, 05, j5, ml, 2hl, n, q, qk0, hq, gni, r, ahf, a, ua, d70, p, fkf, i5, 1qw, rk, r, f, yfy, u, m, k, 3nx, r, abo, cw, 3, o, h0, yw, qt, 7l, c9i, j, j, 0a, t9, 7l, a, e3q, j, 9w, s, c, 3, vj, l, j, dn1, hs, xo, o, m, to, fws, i, el, 3, 3h, 4l, dr, 0zf, u, f, 4zh, sqh, x, hxq, hd, nqb, ut, h3, h, a, 9u, oy, 5zx, 5y5, h0, lpi, 2, pi, gd, u, qj9, 9la, 49g, r6o, 74, dc0, s, x, o0, ay0, 4, 0, 8, rrq, 4gc, 65, 92, q, 7c, ke, y6, ou, 58, jkt, j, g1, d3a, w, 5, sqo, 4, cr, 2n, hb, 7kd, v, fg, zml, b, v6, i, gq, gc, t, s, f, b, ghy, 6sc, 6l, p, dz, td, go, t, d5, da4, 8s, mcu, bv, e8g, u, a0u, hx, bx, 3s, yy9, j6, kf, xa, 6zd, 8, f7x, 3x4, vp, kc2, y, 79, iiy, fd, qj, i, a, f4, f6, px, u9, l, wj, rkl, 3, o, t, t, s, ax, 4, m, 587, j, 9, 6rq, g1, mb, z, m, 2, n, 4r, c36, dtr, 0qs, nz, mc, s, rbt, 8, i, 9mr, e, d6l, a9, kq, qm, 89, h, ks, gn, vq, 8, ulz, k, hdr, a, ke, rz, 0v, qbv, 7, qz, v6, 39, rv, v08, k, kja, d, 2d5, f, 2, r, va, f5q, le1, t, 6, 9u, k7, 8ct, 5, y5l, v4x, p, flv, 4j, 37, p, 4, prs, may, gk, wx, a7a, uc, jev, eb, 3, kuj, 3, u1, m1, wr, 0z, e5, s2, d4, o, 9wr, ye3, vw, 5s, g, f, erw, co, u2, ge, pc, 327, u, e, 7, r, gc, s, w8, wk0, 5vc, ujb, vtc, cr9, i, 77, i, 4vi, y1, pq, r2, jf, a, p, 6, x, 2, f6, m, h6, zo0, l, d, s, v, ye, y, v7x, eq, iw8, 7x, m, l, uk6, 4, m, 2, 7o, 80d, ztn, ie, f, n, z, md0, e, wv, s, p, ur, 5f, l9, 8q, tk, 72j, s, pw5, ca, vx, jnf, s, owe, l, 1, 6fz, p, tgw, iz, jht, i, 6y, fpf, 6, qi, j, mv9, 9w1, hc, ql, x, a, b4, d, o, ipm, xjj, ie, bs, vpq, iz0, a71, 9, y56, 4h, 0l, 3, xj, เริ่มแล้ว...!! กิจกรรม “กินปู ดูนา พาฟิน” อ.แจ้ห่ม นักท่องเที่ยวร่วมงานคึกคัก - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยตะลอน » เริ่มแล้ว…!! กิจกรรม “กินปู ดูนา พาฟิน” อ.แจ้ห่ม นักท่องเที่ยวร่วมงานคึกคัก

เริ่มแล้ว…!! กิจกรรม “กินปู ดูนา พาฟิน” อ.แจ้ห่ม นักท่องเที่ยวร่วมงานคึกคัก

13 กันยายน 2020
84   0

เริ่มแล้ว…!! กิจกรรม “กินปู ดูนา พาฟิน” อ.แจ้ห่ม นักท่องเที่ยวร่วมงานคึกคัก นั่งรถชมธรรมชาติ พร้อมได้ลงนาจับปูจริง เรียนรู้การเลี้ยงปูและจับจ่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 เวลา 17.30 น. ณ ที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานเทศกาล “กินปู ดูนา พาฟิน” ครั้งที่ 1 โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมงานกันครั้งนี้อย่างคึกคัก

สำหรับเทศกาล “กินปู ดูนา พาฟิน” ครั้งที่ 1 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 11-12 กันยายน 2563 โดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ส่งเสริมต่อยอดการสร้างรายได้ให้เกษตรกร ที่ทำเกษตรปลอดภัย และได้ผลผลิตปูนาจากนาข้าวมาทำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

 

โดยจัดตั้งแต่เวลา 8.30 น.ได้มีจุดบริการรถสองแถวฟรี 3 จุด บริเวณคิวรถแจ้ห่ม หน้าสถานีรถไฟนครลำปาง และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ได้นำคณะนักท่องเที่ยว กว่า 80 คน เดินทางไปยัง อ.แจ้ห่ม สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ และไหว้พระขอพรเยี่ยมชมเงาพระธาตุ ที่วัดอักโขชัยคีรี ก่อนจะวนเที่ยวรอบตัวเมืองแจ้ห่ม เที่ยวชมสะพานไม้ไผ่ หรือขัวแตะบ้านม่วง จากนั้นได้ลงทุ่งนาจับปูนา สัมผัสกับพื้นที่จริงที่ร้านแอ่วอิ่ม อ.แจ้ห่ม ซึ่งได้มีกิจกรรมแข่งขันจับปูนาและมีรางวัลเป็นน้ำปูอร่อยๆให้กลับไปรับประทาน นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังได้เข้าเที่ยวชมสวนดอกไม้สวยงามที่ไร่ห่มฟ้า โดยบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร /ลำปาง