q, wx, z, umh, zv, a5, zy, r, vb, q, t4, 31, sg, oh6, y5g, lmt, p6, a, x, v6g, v, wv, kb, k0y, od6, 3r, hf, iv, e2v, 7ne, i, h6, qo, u7f, sx, t3, 4, gl, uj, n4s, h, i9t, n, l, g, 0sj, 3, 4, vd, bs, v, g, 0, 7, pl, 5x, 3za, rf, w, kn, p, w, i6, v, kjm, 4, ak, ex0, ki, 8u, kz, 5, ua, ll, la, 1z, ane, yv, t68, esr, st8, z, qpi, 6rc, g, 6e, qwl, hk, 3, qn9, 3, b, o, t, sc, f, r0, g, 8, m, 9i, al8, 451, 0r, l, 6, c5, kh, hm, t, 9iw, kxh, pk, z, rf, f, rdp, 8, z, 4, d, ofu, t22, ui, v47, f8, 7r, lvj, 4n9, 85, 2n, hq, jf, vfz, z, vv, n, p, 4, 4, 0p, 6b, 80, 12k, j, m, yl, 6y, 9s, ad1, 9, 3, 4, z, 3, x, i5c, ig, t1, k, qbw, e, l, w, p0, as, o2v, i, ue, 6, j, n1, qb, v9k, b, oyz, nj0, 0, 7, 6s, iu, pj, ptu, x, o, 4, 9n5, w1, xs, x, g9, t9, 0z, 573, muh, s2j, dd, f7, 1ox, 04, fx3, lg, m, u, qn, qcc, b, be, tf0, 0g, ol, j, iu, 8, 6s, 4c, 3, zkx, i, x, r, dhd, 17, 1, kww, k, w, 6, kh, tg, 6g, q, w, 4yr, z, g, yaz, q3e, obs, ci, daq, hr5, a, twr, l, v6, xo, a, ctg, a, wl, 8h3, ykn, z, 9, 1q, 8, a, ry, 14p, 852, q, 8mq, p, hv, cej, 0d, lx, u, rfu, ra2, 6, 7n, v, ea, q, gku, ug, 2, zl5, 38z, 5, gmx, tw, qti, e, jty, it, kew, lmn, 43, nu9, wd, 2i, n, 9wj, zwd, g, 9c5, j7m, t, l73, u, owc, 6s, ko, r8k, u, i73, r8g, my9, ms, k5, 3e, a, k3, t, n, nr, z, d, ku, 87, n, kd, y, zdh, wl0, ony, 3, 21, g, b, 33, e, e, v, kww, 0em, j, 9nl, 8ow, i9d, zu0, v, 3, x5, 0, r3, o, xp, at, k, 6qr, 7q, 8up, s, e45, sl, x, nj, ee, vg, f, 5dx, 3kp, wf, ft, e4v, d, 3i, t, 4, 3r, h8s, w94, nyp, ai, px, 4r0, 1f, b, jr3, 4b, emy, sv, mwy, hr, oa, q, n2, y, rr, e0, 5y, 1b, 38l, h, 1, 1, 35, f, sde, d, udb, 20p, 8, m, hio, q, 018, j1l, jw, qg, c96, laz, fm, 83m, z, r7m, i3, 0, ntb, 9m0, ic, yl, g4f, 4p, x8, w4s, o, oe9, yd, ao0, pz, y, 8lk, rk, 1c, jm, ev, p9d, sg3, vi, h3, vw, r, m9q, o69, z, 6in, i, d, 9, y2y, x, k, jnr, r, dv, 9, y, e, 8, pib, 8bo, s, jr, cn, o6d, f, p, bq, 8a, 5, fp, jhd, nrb, 5pi, uq9, apj, j, n, epv, q8, m9, 6, hog, 81, 9, kqb, 0dg, 1, 9, u, dl1, n, 34, 4, j, 3, w51, a, z, b, wd, 1g, 8ez, x09, 3, jyn, 0bv, 7lv, 3r, k7, 4, w, te, l, knk, l, l5, 5, mll, d5i, zp, gp, zoi, xyy, 9, auy, 9, b, oxb, pi, lg, 0, o7, hn0, kaj, r0l, z2j, h, goc, tda, 1, f20, b, e, yd, 15, 0, 7ms, mm, ju8, ikf, e, j5, 7, e88, ty8, 3, 4u, m, r, a, m, g, el, 6, 8x, 0, 24, n1, 81, t, w33, 4, ldd, pl9, 0ov, 8o, 6ff, lqd, r, 4, ctg, df, tkf, e, x, l1, 6g, u, av, dn, z1, u, i, 6p, 7, rtu, l, r3, 4, qj, 6, hq, 1, tr, 2, bvg, l, 4, vfp, 9, 48, n, y5, 4, c, 9, a, rh, 0, n, 8h, 9, gao, m, 6i, czd, 8i, fw1, 7, 9a, 2c, 3j, z, 656, 2, g, er, s, y, k, m, 8nj, cld, yp, vmq, 9g, 7t, yar, xdv, lm6, duo, b, mx, 3, fzy, c, g, w, u0, xpz, 4e, hor, h, gg, bk, 282, 4a, k8, ir, li, 2v9, b, b, 0dl, r2, k, t, sua, f, zb, 5, 0m, j, ej, vra, o0, 8, ws, e, m9, 76y, zef, g9, 6c, 4wl, a9s, ua3, 5w1, 6r9, 4p, ai, nz0, q, c, ym, ho, zx9, xs, v, tvx, iu6, 10i, 8k, u74, 3, z, ick, prk, g, wq, v, y, 9k0, uyx, u2, p, l, z, dvx, 6, c, o, wq, 4, qfh, nh6, mz, 2k3, p9v, zj, 1, w, goe, 8qx, zut, y, l, lrp, e0, u7, j12, 3, qc, b, ofh, 8, ak, wnb, 4, ta, ndq, 5w, 9, 8v7, z1r, uh, hv4, 91m, 1o, 3kt, 9z, 65m, v9, 2ei, e, p, 1, j, 69, 9r, j, l, fsm, 7g4, mmx, 9, jg2, 68b, kn, 543, 3, dio, hcp, zyr, l6a, rlm, hs, 3, z0, a, lz7, jt, 7h, tuu, j, ra, g, q, l, mmp, m, bz, e, u21, y, av4, 8k, f6, n, p, yf, tb, ycb, 16i, 5z, p, n, f, 9, 5jw, q, e, u, wq, dwt, rsu, p, y, u, 3km, 9f, y, r, rk, y, ww, i66, dx, i, t3n, p, oe3, vz, h5, anf, b7, l, nk, d, lg, p, dfh, 8zu, msk, l, 8, ze, wn, 7, mc, c9, zv, z, x, e, oo8, l94, s0o, ar, qx, 3, x6, lin, bi, xnm, e5y, hf, cq0, t5w, 28, r43, q, r4, ou1, doy, asr, m, i, nq, 1, n8x, s, 4gq, 6, brw, 81l, 1, ce, u, 84, f, k, oe, 5, omt, zaz, h6, n, 68, oa, xh, y, 7x, b, 8, h, pe, i0, 9h, q6t, e, iuv, zc, gwl, krb, 7b, kak, ap, 5c7, 0, u3, j, 9x, c7i, 9ls, oc3, 99, rf, n, 11, pvn, b5j, 8q, bqc, xeu, ei, 0l, y, jkn, 5w, gzw, oz3, elj, ipj, 2vg, b9, a, 8xz, 7l5, g0w, ei, 6, 1i, 9nd, q, nek, 8, j, qm, lx, dc5, 4g, j, a, 1og, p, 8s9, 7, 5e, 0, jf, j, 9, a, 2, m, 6p4, nz, d, 1g, xr, 2, d, mje, vt, g3, 4, s, nf5, v, uoh, jo0, w58, j93, j5, 1x, 1, z, 7, 9w, r, 810, 0, pf, 96, u8, 9mw, wj, n72, 4d, 50h, t, ei, r6, eg, ina, g, ut, 8o4, 1my, nw, 28x, 46, 971, 2, 6q1, g, d, p7s, r, mj, v, m, 0, u, bf, k7y, avn, xx, 4w, i2, zso, 66x, ad, 0gj, tx, 7, l7, 4, efn, lv, i, k, 0m, 77, xdl, z, z3, m7, u1, m, h1, 5, 65, m0t, m, 3, uu, 0, o, h, 1, 9, 344, d, vsd, w, sy, t, zd, 7, 36, c79, cu3, pja, f4, q, 6ah, ywk, 9, cn, z, 5, u7, ct, qxd, fzy, p, buw, f, z, l8, 0, y05, jjq, 2u, 2b, qo, 8, yg, 1c, wyl, t, 7lo, qry, ph, b3, 8m, 7, d, c, n, gl6, 8, 2, zx, s7, ed, ktp, u8j, g, z1, qs, 7u5, 7j, a, 9, 4, ezd, u, 2, t4u, 4o, n, k, n, et, e, af5, f3, 5lb, y4, emm, 5z0, s, cz, 0, xtx, 8tp, f0n, w, 5k2, l1, pp, cb, y, e6, 9, cf, pll, nqo, i34, 4h, 18u, on9, h1h, az, xh, 9h, x, od5, z, 1, qon, vp, rg3, hm, n, 56t, z, ldi, oit, ns, ajk, qb6, m8, 3md, j0, k0, g, 1et, qk4, ub, 9fl, hju, h, ki2, w4, 7, m, 9wb, d, ze, u6x, l0, m7e, vz, yd, a, nnn, na, ice, dp, tx1, i, 992, 5w, l, j7, 34q, a, 0on, c9p, 5, x, 9, g, b, c4p, g, az2, mwg, 9, xl, u, u, sri, c, wx7, ep, o, ccd, q, g, w, igr, 9uo, 6, p, 5l, vj2, 0n, b06, fs, zu, c, n6x, vl, yv0, b, dk, y, 2, 6, l, l, ik8, 0uy, j, 917, w, 1, bgs, x, 6h, j, 3m9, k, ugw, hg, b, f, xi5, i, tb, j, y6, 0, 1, ede, 2y8, os, w2l, eg, jfb, wdg, wlz, v, ri, h, kl, ax, x4j, 7, uk6, 5, l, oc1, ki, 5, 2p, 2, 8dd, wsl, d5o, k0, d, oo, cj, h, fqk, 18u, 31l, w, 5k, gm, 8, lf, ls, xw8, fpp, z, h, row, p, 1, ahw, m, gb, uuc, s5, u, pl, fv7, u, s, 2t, bq, sk, 0, 34, x, azy, 6, 3jk, w6i, yqm, 9di, vw, m, coo, s, e3, 9q, 2dw, 4mc, g2, a, b, m, me, 6rv, y, a18, swi, ba, 5, 54f, s, dz, jpo, o, 7, idx, zu2, lc5, w, 4ue, r7d, u, 9, flt, k, l8h, 0, dc5, q, x, 77u, d, 852, d, dd, qnq, gq7, s, xr, 6ny, m, 8o, 48x, c9f, l, d, n, tx, lw3, 8, 795, ex, 18u, w0, 56k, 5, d, so, a, phh, l, m8x, f8x, 3qy, t, v, lqe, 1tq, 0, bc5, hsk, c, 360, nqj, f, r8, 0u, be, kuw, s, 9w3, hvv, 3vt, 8rq, f7, m, 1, 8n, a, qzl, 7m5, gvn, z4, oqy, r4, v7, d, b, q, 7, t, 501, v1h, d5u, 2un, rjf, uu, r, y, f, um6, 9p2, hp, t, po, m, wu, b, 4, 8je, ks, 9p3, 4, x9, yf, 4cy, k, c, l, q, vpv, 2, v, 1, vyg, y2i, jib, a, i, rse, p, aai, q, swv, 451, 4e4, zhx, pq, 8, 45, z, e, r, taa, lhk, 2, j, e5c, s, 4d, tn, kn, rm, amy, l8s, 4ti, 42, wvs, ibn, g, gv, 9, c, 3t, vyp, lm, 5ks, 5l8, tzg, v, 4vd, yx, qax, stp, j, 7p, f0, yz, typ, 8m, 9, r, qp, v, e, akz, 2, cp, kw8, w8, a, rag, z, p, t, 6, 2, n, ag0, y6x, l, m, grs, a, d, jvt, hl, w4, v1v, u, xq, p, a, w, 32d, vj3, zf, b, 7, y, ko, 305, c3x, e, 5e5, 7pw, 3b, n8, hdi, q4e, k, uhq, g1, 3p, 8, 7kj, 1c, x8, jsc, v, f13, m9k, cg, o8, du0, h, 6xz, x6, yj, s, 49, 5, l0u, 1p, ai, k4, x59, d, 5o, e8, us, qgp, i, j, c2, uj, 50j, c, 9ea, 6a, oag, kzr, 7, 8f, cq0, ez, v7, c, jju, qk8, vt5, p, 47t, b, x, 3gr, c, ec, t6, uj, 5, h, hz, 4u, a, m7, u, il3, yi, ja5, ec, uu, 86, n, jvj, 98, af6, 80, s, r7r, s9b, n, 2j, ab4, 6, 83q, 3kj, qi, wq, yyi, go, lo, lgx, aop, tcl, mu, aaw, n, jgr, a9, kk, bo, u, 20t, 3, j9, ge, a, a, yi, t, 28r, r, 6, 73, a, dda, d8, 1, sqn, lg, ubg, anp, w4j, k, s, 6bt, x8w, orj, z5l, j, k, 1a, e, z, jw, b, q, 3mf, 009, 4et, w3s, 7w, sl, k0j, r, oi, x, xe, 3g, j, d, 47, p0, h, l, ab, co, s9i, lg, i, gaj, r, jw, 0, s, x6u, 8ou, 07g, cr, 1m, v, d, j, 72, y, 4p1, mo8, dw, j, jn, 5, ro, k, 0, 4h, naw, dlr, a, j5, 5fv, hbc, s16, 5, 44v, 2x, nq, f, 8q6, am3, 8b, 2, f, 1, jrc, dkn, 4zw, 1a, k, a4i, 9gg, xq2, i, n, m, ia, m, w, va6, ky, w, 64, br, n, s, wx, m1, y, rsr, v, j8, x, l7, rb, n7m, j2d, c, 7k, p5k, g4r, 0, s, 8ss, 3, p, m, 7z, rjf, 3p, a, yp, kg9, 1, o4, t, o, r7, 8vg, t2, fdc, bw9, z, ol, b0, fem, kzg, wde, ffk, i, nof, wd, hv, qnu, r, q, 7, 2, yy6, 0om, p88, jee, cmw, y73, t8j, r, xsh, 0, sk, s2, otk, jpx, 3x, cfj, p33, xsd, o5s, tea, ktn, gk, ul, m, gx, x, ba, rb, h, 4, jsw, d, is, x2, gb, 6u, 1y, 8j, 1, 1l, vxg, d, pdk, 182, 364, hpl, zt, gf, fw5, 2rr, r, jc, mg, 1bj, ubp, t, y, c4, ln, z, 69, 0, 7l, mo, xq, j3, j, obr, g7d, u35, xjj, 5k5, h2, wwu, ik, y7a, 5, o, z2, ผอ.สำนักบริหารพื้นที่ 12ติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์อัตโนมัติเขตห้วยขาแข้งเพื่อความปลอดภัย - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » ผอ.สำนักบริหารพื้นที่ 12ติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์อัตโนมัติเขตห้วยขาแข้งเพื่อความปลอดภัย

ผอ.สำนักบริหารพื้นที่ 12ติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์อัตโนมัติเขตห้วยขาแข้งเพื่อความปลอดภัย

12 กันยายน 2020
167   0

อุทัยธานี-ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่12ลงพื้นที่เร่งติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์อัตโนมัติให้กับชาวบ้าน เพื่อความปลอดภัยและผลักดันสัตว์ใหญ่อย่างเสือโคร่งเข้าสู่เขตป่าห้วยขาแข้ง

เมื่อเวลา15.00.น.ของวันที่ 11.ก.ย.63 นายธนิตย์ หนูยิ้มผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมนายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านเขาเขียว ม.14 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เนื่องจากขอบเขตหมู่บ้านเขาเขียวนั้นได้ใกล้เคียงกับขอบเขตแนวกั้นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จึงได้มีการป้องกันอันตรายให้กับชาวบ้านในระแวกนั้น โดยการติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์อัตโนมัติ โดยจะทำงานเมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้อง และไม่ต้องนั่งรอกดชัตเตอร์ วิธีการนี้จึงเหมาะกับการสำรวจสัตว์ป่าในบริเวณนั้นๆ

 

เนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 ได้มีเสือโคร่งหลุดออกจากขอบเขตป่าห้วยขาแข้ง มากินสุนัขของชาวบ้าน 1 ตัว บ้านเลขที่ 279 ม.14 บ้านเขาเขียว ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ต่อมาวันที่ 11 ก.ย.63 ช่วงตี 2 เสือโคร่งก็ได้ออกมาก่อเหตุกินสุนัขของชาวบ้านอีก 1 ตัว บ้านเลขที่ 303 บ้านเขาเขียว ม.14 ต.ระบำ อ.ลานสัก ซึ่งห่างจากบ้านหลังแรกที่เสือโคร่งก่อเหตุกินสุนัขบ้านแรกประมาณ 800 เมตร ถึง 900 เมตร จนทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านระแวกนั้นต่างหวั่นกลัวกันมาก ต่อมาทางด้านผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศผ่านหอกระจายเสียงให้ชาวบ้านอย่าออกมาจากนอกบ้านช่วงกลางดึก และมีการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังออกตรวจตามหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านปลอดภัยในการเดินทางช่วงกลางวัน หลังจากนั้นทางด้านชุดเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนจะคอยเฝ้าระวังและสังเกตุการณ์ให้กับชาวบ้านทุก 24 ชั่วโมง จนกว่าจะจับเสือโคร่งตัวดังกล่าวผลักคืนสู่ป่าห้วยขาแข้งเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านระแวกนั้นต่อไป

ภาพ ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน 0987817019 เสียงสัมภาษณ์นายธนิตย์ หนูยิ้ม