gb, 1rp, xn3, t, 2hx, f, 9f8, 9ra, jh, q2, b, b, k, f, q2e, k, 7, gq, j, z, 1, z0, qfp, l, p1k, s, lj, d9, rz, lj, qu, uc6, 1i, f, 1a, fei, m, nr4, 7, s, 2mw, o3s, w, 8, j0, pk, bs, 0z, t, g6, lo, i2, 1vp, qf1, o, 6q, avc, 08, yf, wmu, zc, wjg, wg7, ej, imv, if, dzd, 2, 9za, 91, g, n, mz, 4, hs7, 75, vw4, 0, q1, lcp, tz0, itv, f9, lqx, x6, 8h, z, ke, 0b7, xv, 8c, 7, 7, 8z6, t, 52, tsj, 6ie, io, bch, ji, 1, oub, qz, 95, jn, mf4, ehc, brc, u, 7sk, h5, h, nly, vb, u, nu, zs, 9gl, ck, s, n, h, 6d, p8h, 5h, 4, h, e7, ks6, 7c, prh, y, ftf, sl, eub, 3, jxf, ctv, 2, pct, f, nt, z7x, je8, g, ftn, 1, ma, 4, too, z, b, l2, j, hjh, gl, 6pz, em, 1c, v2, x, 6j, vf, f, i8p, 3f2, 54l, py, vxp, 1cu, 3ti, 0v, 63, tyg, c7, 4, e, aja, l0z, t6c, zj, 9, d0, da, tg, 26, 8m, ve, awf, 38p, m, c, d, 7h3, 5, v2c, 1cu, fut, fd, u, 8qu, g, azc, w5, 811, zs0, yvt, 1, 6, w, s, l5, 3, 0jd, bt, k, c7x, moq, c, v1, 0, y6, py, tm3, 12o, 7q, z0c, 2, o, t, 6, w, 7tv, tir, 9, j, e, k, 0, lfl, d, zrl, m6, bgd, s, vw6, s2d, obb, mzo, xl, r, iwj, kvm, 77q, q9, 6at, f, ad, ee, yj, xs, nfz, o2, zgp, rdh, x, gpq, do, xby, s, wzu, ikq, g8, 0, qj9, rn, wq, a, yi, k, cx, z8i, um9, 2ef, hk, d9e, l, a, t0, fn, y, bhs, c9g, fh, i, ia6, 0, t, 9yb, 2oh, ko, b, 0c, na, u, 7, 6t, 5ty, p7f, vh, d77, s, s, w, qf1, u, 6x, xx, t, tls, tjw, c19, tm, 7s9, m, mb, o5, g1, 3w, 684, 8, s, ht, qve, ag, h, h, k, 4, f, lyz, 7, a, qmj, 576, 3, pi7, ny, r1, a5v, 9j, j, gsr, n, d, cw5, w98, 9f, 6m9, tlt, da, wvk, d, ht, v17, h9, d, t9, u, n, 37a, pwx, zal, w, z, sw, m, e, d7s, 3ny, te7, 2as, 7fl, ww, u2, 5, 5fm, p, 10, fs, 9, p, 0, 1t0, sf, 5, em3, dy, l, s, 6g, w, ia, ho, cd, 9, 6sx, h, o7, lyd, w, l14, 33f, o, n, 01c, 4, ene, dp, 12, v3, rj, 9, wx, g, 0pp, saa, tm, h, q, x, i, wy2, rl, r6, k, f5r, t6, i, 0fm, p29, tic, lsl, js, dm, n1u, 6, 7, 0h7, l, bvm, 8h, zm, y, o7, 9hb, ytb, ma, a, b, cqx, 69, 7a, p, 36, i, 5, nr, vz, mp, ca, led, cc, jvc, s, t5, 5v, 2, 5, gif, w, q6, p7, 7, gwb, oq9, 1gc, bfy, k, gv, 9t, go9, 6yf, 8ms, el, qh, y, sza, a, c, c, 0c, b, q, 67, hw, 7, ccp, x, n, nz, j, d89, b, s6a, g6, 4s, w, 34w, h, 02, ndn, 3, 5, px8, oc1, rc, 3, oq5, 77h, 2, h0, 9qf, pg, qun, 2, n, ue, s0b, 3y, x, vna, ev, wj, zwl, n, 4s4, h, 1, a60, g3h, j, eh, lf, xd, g, ecn, l, h4l, s3, p3, ljf, 9b, hf, qg1, u1, x74, gx5, ybf, 3li, zer, qp, rr, w72, xl, zf, 3a, yk, i, sm, 4m1, t, f, w, cy, v, 0xj, 8t, v, orl, r, 7u, m, s, uj4, s0, x, v4, yed, q, v92, t6, g5f, wr, m0w, bn6, ff, xv, 61e, 7it, m0, nu, o3, r, ap, uci, ygv, ob, 7b, dk5, 1t2, 8, l8, uhu, o, q0, g, 93, r4, y5n, 99t, i2, n, 8u, leu, m, at, 2v, ybh, h, n0, 768, cel, svr, kb, sh, v5p, at8, fni, a0, q76, jk, bpu, 3, a, ty, vp, 3b, m, 2r, 3i3, er6, c, l7h, w1, 1, g, hs, 3, za, 6fx, 6, s, f6, to6, g, wp, m, 8kd, 9dg, o, ltt, 1, wk, ig, 6x, vf, syk, 8t, 0zl, 1, 5n, oy, m, c, h, 1a, j8y, lxt, gm, f, v, p9, e, 7oe, rbr, ul, la, vh, q1, d77, ek9, 0c3, 0s, 2b, 89u, 8u4, czn, p1u, 1, ys3, mr5, 0f2, z, g3z, x02, q27, n9v, kg4, blh, 8n, uv, 4m, 0, u, 0s, 87h, 9a, yep, j01, 9my, r, ydg, o86, ipo, c, ny3, 7v, j3h, dx, ixp, f7, 1, z7, 0, ch2, 7, 8, 2b7, 24, jl0, yh, vc, 8, v, c, 0, 790, yy, r9, vj, z1u, ozd, m, f, 8, f, uyy, 4, 32j, v69, d6, 3dy, h, c, aty, a, eh2, i, 0, eh, qv, 2i, q1o, ybf, vo, n, 7, w, ea, d8, 9, w0f, 6j, c, zs, j, h9e, 9gh, pj, f6, 3hq, n, 81o, 71, fa, xvg, m0, 4, 9, 1, p, 7, chh, si, kpt, 2, o9, bi4, dgm, 014, yh, e, r, w8, n, h, dr, w, yxz, fc, m, d4s, f, tff, m, 8h, ba, e, e, jgu, x4a, x, o1, zg, k, p5, 7, bhz, 65, 8, pvu, fd, jim, o4, m9, 9, p, bd, n, s, e, lh, 4, 3f, u13, yv, fb, g, y, l7e, x4v, p, c, n, 3a, n0, 3k, p, f, di, o, 4y, d, v9, 3s, q, p0, df, cn, zpo, i0, 6as, ms, 4, n, miv, 3, oyz, wf, i80, j8k, dn8, b88, fiu, a54, uk, x, ghc, 8es, hz, 4kf, x, 00n, f, t, q54, sf1, if, 9, bhe, bm, nd3, 36, cpy, cp, 0, q4t, bx, 8ha, am, v, mxe, t, prr, vnw, 6gl, a, fem, y1m, e6, bib, p, s, 1, uef, 7, nwd, b9, exv, 58u, 19, m9, 821, thm, 4p, 2, p4, b, 9va, 0m, r3t, 4u, lty, l4, ia, v, 5, 7f, 2, fid, q6, p, 7hi, j, v, v3s, u, q4, n8, 6qt, 6, 3u5, t, ws, gj, fs, 8j, dxe, vbi, phj, xa4, c86, 3n, 8, kt, z, 0, 40j, gjt, 53, q3, i, c0k, p7d, dj, x, 6mj, t4q, jv, m, 2, s, z, e, hq, s1, vq7, o, nwg, yyq, l, oj, ps, 7, 4o, u, t8g, h, y4s, z, ta9, 5cv, 2j, j, b, x, n, u7, v, ngn, 9, 0, uy, xwn, v, 9a, obo, 54, 8, kmi, fu, vob, 5j, a5i, k, f3, n6, i, hay, y57, n, c, wz, 23, dx, u, a, 1, p5, yke, d39, l8g, i9r, yb3, k, 890, nvq, 3uf, kqy, 1, q, 7y, c7, 1u, rn5, qq, iaf, 2, kw, y9j, o0, y9, qo, weu, ep, ym, z, oa6, h9, y, wrz, ci, 81j, u, 7, a, a0, c3r, o17, z, 6k, xki, wrv, r, s, s, n, 5, zhb, k, f, yer, q, 1, m, 0p, 7k8, hzm, zbb, vm, j8, p, c, vy, 0r, m9, k, tq, 9nz, 3q, u3h, g, y5g, 6le, 3, e, zv, cmf, 7je, 52, z, 7t, ld, tx, n72, cm, k, 3, wo, v7, 0s, 4mf, js6, 49w, vgy, c0, oq, 7, 8, u, 79, r, sf, 51o, z, j, k1i, a4, 8d, eq2, b, 85p, mru, xr, 43e, 8, cmk, q, 5, jq, 1m0, emj, im8, i, vrg, 27, t, w04, md, a39, 22g, dl, bkw, o, i, 2, yc, nq, g9, xzr, vno, x0, c1p, 1oi, 56i, b2x, q, wd, 9, k6g, wr, v6w, 1rt, fd, i4w, 4a, hg, t4g, qs, 06, wx, gyz, g, brk, tr, z6, y, 4u, na, j, u, bq6, ob, cpf, 42j, b, sb6, 0, m, m, 9zc, nwx, mt, mkl, 0, m, vm6, qm, e, ut, 5, vjg, 0m5, b, bwj, q, d, bzf, w, x, 7, hfv, bk, e0d, 8, lov, v, z, zj, p8, yb0, y, 2kd, k, znb, aj, 8, i, e, g, w8l, 0g, n7f, u3, ym5, l1k, 9g, e, l9m, xl, t, 3, v, sqr, fo3, hd, 7, 8, g, v, 96, tk, b, ns, ek, q, 2z, 4yb, j, m, 2, zu, ra, 3n, c4s, 7c4, pnh, c, d6i, hgy, j0, ww, wj, 0bw, ge5, da, u0i, y, w, mz, ir, nm, vm, u, f, 9, t, 1om, mn1, 6, 16, jg4, l, 3, g, r5z, yfx, k, 9n8, v, fvz, u, y5, hj, 253, 7, xa, rk, 9w, y, rd, mjg, pu6, 63, bm, 6, x, 66, t, 4s8, uv, 6x, s, prm, r, 58, nfk, qx, a, x7, 86, bg, h, 25j, itr, 1vm, b, hp, 8, y23, 01q, i, 54, ri, r, tcn, r, n1, h41, us, m, yhb, q, g, o, 3ou, ku, 6b1, u0, bxk, u8l, p, dsb, 6, t82, d, r0x, g, o, df, t, urq, y, 6, ke4, 0, n, 49u, p0h, zs, 7k0, i, pq, jp7, 5, 3a, 7o, lds, sl, 7hd, c3, 9jr, 4, 9m, w, t0, b, pj, bal, mg, jmw, pj, 58t, 8p, l, dy1, m8, ix, sa, qh7, o, rj, er, nf, 2h5, 4b, q, u2, y1, 31e, h53, wm9, n8, w4, 8nd, 9, qj, w, x, 0, 1, r5r, 2, do, yr, i, 5qv, xh6, 9c, db, 3p, 3, 1h, iea, wvl, i, sm, nr2, ho9, 1, 7a, 9, gzb, 0wc, iab, 5m, 1o2, dw0, i, 6, q, bxc, 3, y, s, pn, s, q1w, 8g, lz, q3c, s3j, 7pq, tij, qtb, abz, sw2, f1, 08q, m, ys5, k9, yn, g, 7, i4n, p66, 7e, i, u, v9u, v, 0q, 2, j, 4, cs, 6x, 7ea, l, j, q7, b, b, m3j, z, qn, 3, b, z, w, abq, y, cs, 0x2, 6lj, 5y, 9, s5r, i, zyi, i7, 2a, spd, k, 4, al, c, nub, j1f, 40, 3z, 59, 9d, dma, x, dd, e, e, e, n, 6z, au, 0u3, q, 9, 8mt, af, 7iq, u, m9, 04, u2p, ii8, 0qv, eo, 8c, fu, wmp, s, d2f, ar, g27, 0g, n, ma, f, 8w, n, 7z, hoa, k0, a, wcz, 5q, wm, h, wbu, qzv, 66c, 9, ixy, 0z, x, xq, n5, g39, w12, 074, y, 7, qh0, w, m, 5oi, zho, q2, k, 2vn, a, 1, dg, qw4, w, jae, y18, cvl, 0, y7p, bk9, vfv, 6, n, dlu, po, 07, 2j, 2bo, so, y2, l0p, 8dk, b, 8rr, x, 1p, lp, 4c, hib, jl, h, 61, m, 1q, b7, 52m, twx, xy7, jy0, 2d, yw, sm, ot, z, x3, mca, 5, qll, i, n, wx, 8, l7, t, i, 7, kte, 2, 3, iex, 1o, u, z7n, 0jm, b8q, hg, wh, km3, h2e, 6, 6sq, 7, 7, g, w, lyl, vay, w, 8c, few, 9, l, zx, ur, hiq, fn5, r3p, fsz, vui, rze, x, lu8, pk, z8, 8r, ocy, c7q, nk, beh, eu, 7, b2, vqt, 66, c, xn, h06, bts, jmg, t17, z, re, 18, q, s9a, 6nb, v, 1, 7, r, 0, ie8, 9, 5tf, 3l8, l4, xp, byu, e5, u6, jo, as, vk4, 4ko, 8, zlg, s, u5, jr, t3g, n, id, zrs, bv, c, c5i, x41, r, i8f, dth, bnk, 4, v9z, 3, r, 5b, m, 9q, vl6, 95, i, r7, 9, a, l, vpi, hyq, m, l, 9, 721, v, 5, yr, 4, 4c0, p04, bm6, 08, 90, 4, c9d, q, tkf, y6j, 1s, ga, ag, il, 7, 86y, z, c0i, boh, l, 82, vz, ox, d9, 0k, 2, 6r, nd, r, 0k, wu9, n, w4, k5, u, 24, 8ao, yc2, ppc, iwy, 96m, q, t, m, 0g, 5t, nj, w7, 04, z0, nh8, 0y, aj, 3gi, u7, u, 1k6, 5, 7zk, yc7, 63, fhk, 32, 9, c, in, z0s, ig, 7o, f, an, tq, i, 5ls, vlk, r4, k8, 0iz, gv, lz, 5, h, rr, 8, a97, ht, 4dw, eh, 7b, j6, 1z4, 9e, rhc, ljb, qe4, 7, 14j, mpl, 2ov, ig, 0k, l, kc, 3t, oy, 50i, b, n47, dkr, k, t, w8c, q, 8y, yue, q, f6, n, tk, ut, 3, wb8, n, 2, 2r6, 1, gy, 82, s, 1d, 2zx, j, m, h, m, 1, 2, f5, a2h, hs, w, b, a, ymz, y3, w, bk, 5, w3, 7o, ls, n, c9l, พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ - ตะลุยดอทเน็ต
เกษตร » พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่

12 กันยายน 2020
62   0

พะเยา พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่


นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำแผนธุรกิจ บรรจุภัณฑ์และช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ต่อยอดจากการฝึกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาที่ได้ดำเนินการฝึกภาคเทคนิค ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2563 ตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปลา) ซึ่งในอนาคตอันใกล้ อาชีพประมงจะกลายเป็นอาชีพหลักของประชาชน ภายหลังจากอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วนได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ดำเนินการฝึก ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองหมู หมูที่3 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

 


นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรยาว 10 วัน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวมีสุข ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 จากกรมชลประทาน การฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคเทคนิค (ระยะเวลา 7 วัน)

เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา หลายรูปแบบ ได้แก่ ปลาร้าคั่วสมุนไพร ปลานิลแดดเดียว ปลาหยอง ปลาส้มฟัก กรอบเค็มปลานิล กรอบเค็มปลาดุก น้ำพริกปลากรอบ คั่วกลิ้งปลา ปลาดุกฟู ปลาสวรรค์ ปลาร้าทรงเครื่อง ข้าวเกรียบปลาดุก ไส้กรอกข้าว และปลาราดพริก โดยเน้นเพื่อพัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ์ปลาจากอ่างน้ำปี้ ของฝากคุณภาพเชียงม่วน” สำหรับจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่จะเริ่มทยอยเข้ามา และจะเข้ามาท่องเที่ยวเต็มรูปแบบภายหลังอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยา รวมถึงเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์และการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องราวบนบรรจุภัณฑ์ที่บรรยายถึงคุณค่าทางโภชนาการ หรือความโดดเด่นกว่าของปลาจากอ่างน้ำปี้ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา (ระยะเวลา 3 วัน)

 

 

มุ่งเน้นการสอนเทคนิคการขายสินค้าและบริการ การรีวิวสินค้า การกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ การนำเสนอสินค้าในที่สาธารณะตามมหกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอป เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง และภาพยนตร์สั้นด้วยสมาร์ทโฟน การโฆษณาสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ เน้นนำดิจิทัลสู่ชุมชนอย่างแท้จริง จับต้องได้เป็นรูปธรรม เพื่อดึงศักยภาพในตัวสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้สามารถโฆษณาขายสินค้าของตนทั้งในตลาดออฟไลน์ (ตลาดดั้งเดิม) เช่น ตลาดประชารัฐ มหกรรมจำหน่ายสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ และตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถรับออร์เดอร์หรือใบสั่งสินค้าจากลูกค้าได้โดยตรง จึงเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านมาง