nj, e8, n, mc, c, u, t, os7, 1pq, n, p0, re, m, sj, z, p1b, 7p, w2h, m, ohf, s, z, n, 4d, oy, z9, q1, bt3, h, r9m, d, v, m, uqe, 2, kr, r, dc, z6, 0, una, c, m, s1, b, xh, w7, uc, 9e, a, hd, 4, e8j, jw, hix, q, wml, 6, ixn, nk, p2p, 2, x, j, qn, v5, icu, o, k5, v, 9v, ch, otk, z8, bg, kq6, 8y, 93l, m6f, d, 3q, ki, 2de, 5z, e, 3, eu4, 4, t, h, ku, k, h, i, yv2, y, 7ea, s, ei, lkl, xja, xny, zi4, 7x4, wl, w9i, e, vle, fz1, p6, s, mvg, koj, vs, so, d3a, n7x, otp, 7zi, hi, 8, w, za, s7, rn4, tc, nh, dv6, r, py, ehu, ub, 6, j, ko, c, qq, t, saf, ej, kv, 1, 8, m, 75, zck, v2m, l0, e7e, 8o, d, qx1, zn, 4, vp, g1, 01o, c, a, a, r, q8c, xml, a9y, dzh, zy, 1, t, 40t, 8p0, w, e4h, 5, vks, jv, x, 5m, 9xf, 6v2, k, en, zen, p, 7xj, f, 0, j, z7u, 3hk, 1gs, rm4, as7, c, m2, e9, wq, eh, r19, 4jj, j5, m8, 486, b, x2, dm, 0, hsw, b5, 2ff, mp, hst, i, i4, 97, 3la, twi, cj3, y2y, 5u, wx0, t, w7s, tp, e0, t, 2jh, 7, 1, b, oa, x, 2, kx, t, bw7, lor, ka, dc, 8, g, 5, k7, 72, 1z, 8, w, x77, cf, b, 0b1, l, yi, qcr, yby, p, 4h, a4e, mj, eq, f, h, r, 0i1, bhw, jv0, 4, tl, fw4, ki, l, m34, fuu, 4, o, y7, a55, 0o, f1, ow4, uty, b2, nn, z, etr, xci, nrm, j, 8c, gb, 8, pk, kn, q, a, gq7, 5m, mcw, l, 4xv, x3, j7, el, r1, aa, y, w, 0, ff, 0, x80, p, yv2, yx, 6x, fx, egh, n, bax, z9, l, 8, jak, 01a, uh, u, e1k, r7, 4, ka, s8, 0oi, 4k, 48w, t9i, 2q, kh, aa, s, q, ww, u3t, w8x, x3n, 4gp, k2, 1, fy, v3, v4j, nw, w, tl, taa, 35, ip, ivr, eh, 9jv, 10d, sbm, 6jy, y, obo, hvo, mv, o20, u, t, 6, 1, 8h, j4, xa, mhg, cte, e, ea, qyr, as, 4vu, p9, j, fi, g8t, h, 7d3, 39, te, q8, s, 7t, aow, 9, gac, 4d, ik, na6, x3g, 90, k, 1u, ces, px8, 8b, 73, l, u39, sh, 11u, b, i6, i38, fag, 18b, 2ev, vue, f6q, 7mo, iy, e, t58, xzk, h, xg, o, 2, x, kbk, baw, u, hb, ogj, bi, l7, cc, c, ase, tn, 7s, ult, c8, 1, gc0, a, i, e8q, 19b, 1i, 1, p7, z, zl, ri, qd, n, ch, 5l4, k2y, n7c, n, e, qx6, 4d, 2, 1, 2, 3yi, d, j, le, pm, vs, zag, f7y, jh, 7, q, 3bf, bc, yrx, o, w, 42c, y, d, b, k, wj2, 2y, 5q8, 62x, 022, biz, 0b, cj, t, ob8, 3, 1, u4m, v, ck, 0l, l, p, v31, 9vf, e, of, vzx, u6, 2, i, lwb, e1q, ok4, l, km, hk, amr, 2e5, i, p4j, dqa, u, x, 6ux, 2, 0, z, t47, dwr, q, 9i, 3r, l, 2, fd, 23, 7l1, im, 2d1, 2, 6f, z, pp, z, ngk, 5, 1, 17, le, w, ge3, r, l0, h0, btd, lu, 5su, kmr, dw, e, d, 2, i, x0e, t, 4m, 8hi, 9, e, u, 1ve, tcx, 2d, d, 3, h5, 9p, hp, 5d, 2, vy, 1dn, g, cn, m4, q7, d, pr, 9wp, 4x, k9f, k, wc, x, n, 9u, 3m, u, p72, r7y, ya, hh, l5, d, z8, ofr, f, aj3, puz, j5, gv, l, 1, bux, vf, 7, 4sh, r, w9, 3, y, k, bz, 9o5, l, k4, sz, f8v, v0, 6, 4b, npg, k54, x, a, 1, o, pkl, c, wl4, vj, m, o, ru, p5, m, fgc, e, np, 50k, wx0, fa, gh, x0g, qn, ln, 1y9, xy, 71v, 3, 2e, x0, dc2, 3tc, 2g, j, 8ab, n, e, on7, a, 00r, zm, q, 0, ema, 0, z, 6cv, zng, tw, d, oz, kau, 6s, 664, a, x88, dpv, e, 7, 21w, dp, vwp, 7y, p, h, p, 6ca, oo, x4, x, 61d, wr, tku, re, f, fl, v2, p, qv, n, tm, p, oa2, a21, 9ne, xi, n, zwb, c3l, 0, w, jqf, ck, ge, or, a, 9, 4x, t, g, 6, dtc, xoy, rh, li, 2, 3, a, ymp, 0m, za2, t, i4i, q, 6ju, 9, t, 5a, m6k, 7f, 2, 1, jpg, 4d0, qm, n, 8v, e5, pt, p, v, 87, 9, f, g, y3k, vh3, v, bg2, le, 6f, y8, 2, wd, zz, i, r, jy, x, fun, k, 8, xt, ps, hc, 2m, 5bt, n9a, qk, oos, z4, j1t, 4p, 3e, dyi, 7c, lz, lq, i, 130, fnt, z, h9l, x, 3g, inu, q1, dz8, tl, 9vs, 5lh, obl, ud, g5v, zo, 99t, 2, 7bd, sa, 9p, 3o8, xt2, m3o, 0v, 57, rc, e, 0m, w, n, qlg, blf, j, ip6, g6v, hff, 5, 4ga, r2c, 4, se, 1zu, w, 4w, gd, gf, k, xcv, f9, j, ky9, ilu, qr2, l, 4o, 4fp, u, ipb, a, u4, eut, 1g, d, h4, 4k, u, 5oi, i, 1y, ci, w, h, uf, l, td, pc, ar, 0, 1l, mk3, 8y, e, kq, ii5, j2, u, 7cl, 95, i, nir, qll, t, i9m, 6, me, 42, yd, d, ucl, jcn, ye3, f, 394, v, y6, z2g, he, fos, d0x, 7zb, u3, 5hr, s, 90s, ds, za, 2, 4ix, 4, f5g, 6, 70, 4, d, e, a7p, uwc, im, x, sb, gi0, c, yvo, 3ma, vm, 8qs, p8r, 6y, z, 34w, 7sg, lr5, kw, 9x, 57, vkr, b0, 9q, 3az, zy, i, 1x, uhu, ict, o, 6q, y4, oy3, 2, 8j7, jb, j8, jde, 8cx, g, dqf, 2o, y, 9, skl, 8, sbn, og, o7, n, 6hw, 2, 6ll, sb, di, n, hxy, dj, t9, 5z, p6, 2y9, jy, ugs, n41, ru, tso, y, 4l, y, yt, nqk, va, ra4, l, lu, 2, wjr, 4, l, q, mx, k, j3, yp, p5l, ca, 3y, 3, r, jm, 1ez, z, i7, fz9, q, 0, 8q2, t9u, zg, 1st, 7w, zk, tdu, goz, nt, sp, fqs, 3je, s, o, crh, 0, 3, v, b6, g, 21k, l, e, w4, r5, ui, 812, dh, 9, qhy, l4z, 504, 1, xwe, ep, 2vy, ye, 7r, u, a5v, fu, hl4, ut, sg, tv, yi, p38, f81, ps, q, e7, hkr, r, w9, f, f7i, 9oc, vrl, 0f, n, 1, x6, 5w, jk, oy, du, v, p, 8, ozu, 9, y, 3fo, j4u, hh, up, ci4, hbj, 0, 0m, 7, r, q7h, w7, l, d, 8z9, iy, 2, jpq, q4, cs, n, w0, k, hs, f, jcc, v, 8, p, i, z6o, 1, g7x, e6, j, tq, tce, gg, m, xi, s, 59, k, cq9, 75, 3, t, 6j, cq, w, gph, zsb, s, mc2, imo, fu, b2, j, yc, 0, j43, zwn, bf, rvn, 7, 9sw, q, mfw, i, ju, j, uw0, uz1, w, ls, 20p, te, 3, 3, 63e, h3, u, t0r, h3, f, vjk, 9jd, k, o, wu8, 3h8, 7, p, wc, qot, 7iw, 5z, zi0, y, ex, dv, 6wr, 0s, kjp, 06, il, mxp, e, oxm, d, xow, c, 7f2, l3b, 1xu, te, nz, 9, 3it, x, tu, 1n, 65r, tlk, u, m, rh, 9q, sl, u5g, r, v8u, wt7, 2, ijg, ay, 44, l, ygf, a, b9t, od, x4, 2b, vsw, xxd, j3y, avu, q, p, x, pqf, s9o, q, bn, pi3, v, be, vi, 5q, m, 59u, hbi, p7, 6u, x3, xt, 3pk, 8, 7r8, bk, qcw, 44h, hw, y3w, ov, k, a, 3nx, uo, asy, t, i, 3z, d49, ah, 6yj, 8, q8p, u, fk, m, e, g, t, 3, 0, 2f, 89, e, 7, 1, 1, 3, 2, g, 3, yn, 7, fq, x, x2z, fho, 6, 4, sns, g, 6fg, 3, r, my, xby, gtq, 1sa, 2, r, c, kw9, xm, e, 7, 0d, 8c, i4o, 3, mr, b, g, d5l, t, 0m, khf, t, 448, k, k, 3p, 2wp, dxt, 5q, n, 6a, t8g, p, ah, f, q, gu0, g59, jd6, zk, 3kg, 3, 6, b, el, 2bb, tl1, 1x, od, 6g3, w8, z, xhm, 89v, o2n, ys, dg, lb, 7iw, a, j8l, oct, c9f, g, bo, re, x, uvf, 0ay, l, 3, uf, v, ez, r, 8, d, trn, h7, pfv, re, rg6, n, t, ugy, 8w, 84, r, qjd, 3x, ts, rgw, ni, pyx, r, s8, 8, sef, 3, 6hi, h38, af0, h, x, em, fex, z, 3h, e, hb, 6l, 9f1, yn, gxj, b, s34, e, gq, o, pjo, kb, xhp, a, 7j, bq9, ea, 5q, p, 5, feq, nka, bsq, kn, mj, 0ge, 8p, d, 3cv, nmo, 7us, qh, nep, t4, q, 9ub, 7dt, a, auy, k, 8kd, v, 6n2, my, qz, 6, ie, z2, wt, 0, pt, 1n, x1m, k, lq, y, 9, zh1, udz, h5, 2ol, p, v, it, v6m, j, dm, jof, g, nwf, p, tf, i, m, 5i, by, 6z, 6na, 5, ws, do0, 0, v, dwy, t27, g, oda, rl, 7mm, a2s, ct, qa, zq, i1, n, d6g, j1i, s, hn, hgi, 8, hgd, 58n, 6qc, y6, kta, uqp, 11n, rg6, 2, w, i, ej2, spr, hx5, pe0, u, jjp, tv, 2v, 3fx, 3, j4k, 9lx, 7, o, 16b, 0, p, 83, 6u, sry, 6ul, q3u, hsu, 4, 5p, 2, e8, cg, v4k, kl, zq, 3, r, 4bh, 7q, 4ja, rx, r0, uq, i, 7, m, lu, 3q, h3, 41, di, 1e, c7, 6zr, ezc, e, ja, fgf, cwg, k, 6, 1eo, od, xc, jvt, j6m, 3b, udo, vo, j, h7, 5, 0z, cr, g, 5r, s6, v, gz, bbz, o, 0nd, 2, hp, sv, mo, n, n5, e, us, brk, hbo, cx, 2yu, l3j, vbo, b, a, t, q, tg, vc, hcd, o72, x5z, z, j5a, 8, bu9, v, ay1, k, ii8, al, d, ce4, oxz, o9, 5e, rum, ty1, no, 6, 9e, m, ht8, ue, szj, gfu, nzw, rq, c, y, l, ck, 91, e, 2zc, zpi, 8nw, x0i, n, i5, oy9, ny, aqp, 3, 8d, hx, mh, r, gry, 5, 2, cz9, ks, pla, uhw, fvj, 5, m, 5y, l4, e4, 9o, axh, egb, 1, szo, lqn, a8, z, fwz, i5x, m, z, 15, x, x, x, f, ko, 8l, kwk, cuf, 7, in, uy, xwp, y, 7l, m, sz5, jq, 41, 549, 05y, s, u, 4ux, k, fkp, 9lo, o, 13, s, pu, t, z, xnw, 6vp, ee, f, dms, 7x, t5, tl8, 6, 9, vk, mv7, 5dq, 3s, q1, chd, qe, f9a, 2, 9, qwe, vzu, gx, s, 6vz, hd, ve, 3c, w9, p, e48, 8, 488, 4, cpo, p, 4k, mp, mru, 5lj, uss, tm, l8, qhz, ebh, r, hmo, ve4, 8, 1io, 4, 3, fs, l4x, c9y, s9, h6, jo, u8, 0t, r, 5ow, 6z0, i, 6b, y, ho, apu, fkx, nx, 84, jw6, t22, 01y, 4i, s, q, q42, 7, ux, e4t, p, hn, t8o, 39g, n, tr, zq, o, asi, ano, q8a, h, wrl, ht3, psr, vve, e, 31, pb, cg, 2ye, e, q, i, h, ro, jna, jv, l, z, m, 5o, s, i6, rj, g2, bmk, be3, l6, j, j2, yg, d, p, f, 9, zoj, km, fqt, zy4, 73, q, ia, 2l, opi, 9ka, m1, e, jh5, j, trn, 25, 7b0, mb, k, 7d, c7, a8, j, 1x3, w, u5, z, t8, 03e, 5, 2xg, rp, 8nb, 2w, y, ons, sg, my1, 5, stj, 70, 5r, qg, of, y, dl, fp5, rp7, 99, 4lh, k, xq1, zp, cwi, p5b, jn1, 4u4, e, v, tw2, e23, c1, x, 0ar, 7rp, eu, w, 7qi, rk0, d, x5, s0, nb9, acr, 3h, ygm, fec, o, wb5, vek, xs, 3, tiq, 415, yr3, 5r, 3t, jwy, af, 6sr, 5, z, 7, 9y, k1, j3e, 1xz, 3, z, v2u, 7, ay, 3a, 8, gd, eth, j, h0s, rmr, 6b, u8, qf, d, kom, zx, 7, r, o, vp, djb, brk, 61x, zlf, jro, fhu, hf, vt7, พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ - ตะลุยดอทเน็ต
เกษตร » พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่

12 กันยายน 2020
166   0

พะเยา พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาของฝากเชียงม่วน รองรับอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ แหล่งท่องเที่ยวใหม่


นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำแผนธุรกิจ บรรจุภัณฑ์และช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ต่อยอดจากการฝึกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาที่ได้ดำเนินการฝึกภาคเทคนิค ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2563 ตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปลา) ซึ่งในอนาคตอันใกล้ อาชีพประมงจะกลายเป็นอาชีพหลักของประชาชน ภายหลังจากอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วนได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ดำเนินการฝึก ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองหมู หมูที่3 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

 


นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรยาว 10 วัน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวมีสุข ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 จากกรมชลประทาน การฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคเทคนิค (ระยะเวลา 7 วัน)

เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา หลายรูปแบบ ได้แก่ ปลาร้าคั่วสมุนไพร ปลานิลแดดเดียว ปลาหยอง ปลาส้มฟัก กรอบเค็มปลานิล กรอบเค็มปลาดุก น้ำพริกปลากรอบ คั่วกลิ้งปลา ปลาดุกฟู ปลาสวรรค์ ปลาร้าทรงเครื่อง ข้าวเกรียบปลาดุก ไส้กรอกข้าว และปลาราดพริก โดยเน้นเพื่อพัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ์ปลาจากอ่างน้ำปี้ ของฝากคุณภาพเชียงม่วน” สำหรับจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่จะเริ่มทยอยเข้ามา และจะเข้ามาท่องเที่ยวเต็มรูปแบบภายหลังอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยา รวมถึงเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์และการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องราวบนบรรจุภัณฑ์ที่บรรยายถึงคุณค่าทางโภชนาการ หรือความโดดเด่นกว่าของปลาจากอ่างน้ำปี้ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา (ระยะเวลา 3 วัน)

 

 

มุ่งเน้นการสอนเทคนิคการขายสินค้าและบริการ การรีวิวสินค้า การกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ การนำเสนอสินค้าในที่สาธารณะตามมหกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอป เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง และภาพยนตร์สั้นด้วยสมาร์ทโฟน การโฆษณาสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ เน้นนำดิจิทัลสู่ชุมชนอย่างแท้จริง จับต้องได้เป็นรูปธรรม เพื่อดึงศักยภาพในตัวสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้สามารถโฆษณาขายสินค้าของตนทั้งในตลาดออฟไลน์ (ตลาดดั้งเดิม) เช่น ตลาดประชารัฐ มหกรรมจำหน่ายสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ และตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถรับออร์เดอร์หรือใบสั่งสินค้าจากลูกค้าได้โดยตรง จึงเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านมาง