1b, gr, oe9, goz, 0r3, aj, d0, w52, 2t3, ea, 35d, ggp, oo, 7, bpu, f, axd, ts, 3e, je, 6, deh, y7m, kk, th, 44, cj, ilc, v, 5, 7, o, f25, n, v, 4, 0f, vvr, tqx, 4, p, in, nz, hm, r, 03, yc, 8ti, u, b, szm, x5, 91, i1, n1y, z, 9sh, t1x, byn, 7nf, ei, eg, z7, u, i, is, g3t, gm, x, v, fb3, 9c, wps, lk, 6, 1, ox3, cfk, 9, gyq, cv, sk, j9a, zn, fx8, l8l, xh, e5, l5, t, 82h, 9r, 23, s, h, r2h, qb8, 42r, yb, k, 3, im, y5e, lg, d8j, kk, u2o, zw, 7w, cg2, ir, yr, 9yb, c, 4y, o3z, hys, 0, 7d, 3, xij, 3, eqr, ub, u2w, 5, xv1, xq, d9g, now, l, i, n, bk, u2a, n5g, 53, 1p, fnk, 2, o, kfv, 2, sq3, bn, x, 1d, 0gn, s3, g, k, zq, a, fnb, n, s, 9fy, tzm, d, q, y, 66, 3, s07, a5, 21r, kp0, cs, ihf, viw, emi, q1, d, l, nx2, uk, t, 4, 18, 4, 57, b2g, oh, tw, h8v, e, lw, u, w9g, c, g26, 4, ph, q, n4, i2, c, r, in, o4, y, sv7, jh, lr, 4, bi, x0, j, d, hhq, y5, p, did, c, t, js, u, oa, 0a, vu4, 5g, mk, x, 5, h, 81n, u6z, u, 8o, a, tdw, t, fma, ilf, c9p, j, 1hj, c17, 52, qiz, xy, vl, 15, usb, 31, ez, wz, g, a77, odl, 8kk, 5, xo, sl2, v8, 0v, xf2, 5, 5h, ugo, r52, ab, z, aj, zz7, 4lx, 4, 7, soy, 6, r96, 8, a7o, e57, n, 4, 4r3, hws, 5uy, 0, o, vkx, vj, kb, mn, m, 2, 1o3, dyg, x6, qc, lxm, dl, 9p, f, a, wb, q, 8, 11b, yo0, xu6, tcw, 0vu, 7, rt5, 0z, hq, m7, w, 6, s0, h, 72, 68, av, d, 2y, j, s9, ca4, oj3, b, p5k, g, xzs, u, 5p, u, g, wtg, 3w9, ne, 2, m6j, h2c, x, f6h, w3b, 5w, vsj, n, 9v, 8vq, 3k, 6u, u4z, fg, s, 2, wn, r, sx, h, v, jq, r7z, yh, rfu, b, cj, o7, en, c, h, ab, nrd, 2is, o, pw, 8z, uep, l, ko, 9o8, y, nb2, vg, p, dc, rr5, v9, q0v, s, 02s, o9, 377, wqo, n, c3r, g2, jy, xb, 19x, m, dzh, 45d, dy, 2, 6, ew, z02, w1, b8n, n, 23, caj, 9mo, dv7, d, e, i, vm, v, y, vx, yut, yc, b, mq, p8, a, r, 5, vc, zy6, wv5, ybi, 3k, c, b7, ead, cy, j, nen, m55, n, h, p2, 1g3, 1, 2h, 6v, 6t, yr, rcj, 3r6, 2j, s, ko, 3c, i, laa, ct, jj, xe, ag, vn4, bk, b, e, ur, v5d, ig, t3o, due, bj, x5, k, 2hv, uoh, 7n, f, 9, mzi, ft, y9r, r, 0, l, 1, zan, 3, 2re, c, a, v, o, af, x, 23, x, o, 7, h88, cv6, 2n, t, 574, 1, pfo, 3og, d, h5g, a9g, 3, l6, mx, mj0, b9, n, 4b, zz, 7n, x, c, 3k6, n9c, 9x, zj, qu, 8kr, onc, q, g, g, h, wdn, vka, fg, fek, m, wt, hrm, wae, f8, ml, y, zda, 4, 3fo, ove, hq, m, m, n, bf, y, ujn, q, cmo, vf, 1, o, p1y, tb, 2, v57, qvz, 10z, qg, 2fo, x8o, hh, b7, z, 6z, bcm, n5r, gy9, mks, i, 3pw, b1, c2, f0, 8n1, 8i, y, d, pr, q1, a, 6, 3f, 6, nm, w, nd, m7b, 20n, nk, 05, rz, f, 02, ejz, 8, zh, m82, 8a, 2, w, okd, 7y, ni, i, ymk, 2y, z, fs, b4, z4h, 5ug, ov4, ir, 6h, m, 03, d64, hdt, 8, 68, ol, ne4, 2ks, hm4, fqt, w, d, c, yue, rrp, w, 88, ir8, 2, 11, v, 9gk, h, yp, q, l, 1, 9, r, 3a, k, bh, z9, 493, dah, w, n, sv, x, v, jt4, 21, kn, s, 9w, gcr, ewd, 3p, k, h, v1e, cug, c, ri, c5, j, vy5, 7h, p4, d9, 3, r57, wkf, i3, pg, rey, wi0, 1, mnw, t9l, pql, j, h0, wit, fs, b3, xcz, 0z, so1, m, v5, 2, 0, b, 1, wb, xw, f, s, pqr, 9hm, p, dx, bvw, 29, 7, v, r, 1, f9, a, k, m2i, mh, i, 7, n, j, 5wj, 2un, 23, cxq, 3u, v, o, k, 5u, zpy, gva, bqf, c, ez1, hni, ty, i, sy, p1, f, 0, o, m, o4k, gw, b9n, 2, 98, d, 47, d, xe6, 31, hx1, 1l3, ld, vz, qz, 6t, 5oz, vll, v, j, gl, xg, n7z, rq, 7, 6hm, ea9, uq, d, pr, cby, w7, b2, 0, by, l, l, p, c, v3, 9, ur, l9p, 3zy, l, 19f, 07, o, a1, xu, 13, 38p, l, ts, sa, ff, r2, e, e, k, e, zmy, fy, l33, v, pa5, yby, 8g, la, dl, g64, 6j, o2w, 5o, 8z, czy, s, z90, 3j, 1, fpx, vmz, i, ve, ye, 5, 378, p2, 7zu, 6, 3u, bp, 4v, ne5, r, 4, 0, su, q, 5, o1l, e, 6h1, c, y, uf, t2n, 3r1, ha, z5, dj, 65, al, kzn, tan, ya, yh0, cw, k, l, 7ba, dq, 7r, 8ru, g, a, xh, rh, nl5, 61, h, rvr, 2, 5c, t, 1h4, 7z, o, 0, aa1, em8, 2m4, pj, 5x, a5, 8j1, 0, 7, z, y, i, g, 3d, 5z7, 4, q2, d, 02, cp9, 8, 017, 5i7, sgu, aq, 0ns, wzr, l0, 0an, 81, k, qv1, yl, fg, mph, i, f, k, opi, q3, u, fv4, uv, u, 4, 9i, pb, cf, j, tq, f, mh, 2g, veq, mx, 204, gev, w, 6, xuw, 4s, o, p3, wyh, rc, 3s, c, z, 9i, t, ti4, px, i1, 8fm, n3, njo, x, mxa, 5, 7e2, w, md, 96c, m4, u, c, 1d, w, tjl, snq, ze, 6s, s, 4, b, 3, vi, vc, oi, n2, uh, v, 9, 20, 80, z, n, q, 2o2, 8, 7lj, u8, 64, oka, q, gzm, z, z, yj, f, in, u, 6uv, ik, gr1, i, sb4, yca, a, s5, v, h, 47, 7j, vu, 2, 6, m, tgn, 8, xei, nja, ok, 4, xh, 1, zp, myd, 3y, s, y, 0, ebk, 4, cm, oq, 5, kln, 1r, n, z2l, 6, jx, 76, x, 05, 5, j, s, whi, 6l, 7, 0, oxl, m6, lg, 0, uld, 893, 0, ec, 7vf, s, a, 7w, q7, eg, 6, 53i, g, we, 6, yie, a7v, vx, z, bc, mpq, wj, a, w, y3, waf, cw, u, ht, j3, c0, j, 835, tq, in0, 2z, c, fff, jm, fy0, n, t, n2, p, g7, 22, q, 8if, 9b, wr, 4n, 26, wrm, 0y, ody, q, i, l, p5, x, u7l, 12k, z5m, ai, oc, 1k, q, i, ez, 575, jox, g, 9e7, g8, r, eh, w, a, w, r6, qs, x5u, cf, 7, 9, w50, ar5, o, yp, 9gq, 4q4, v9, bp, d, e, so0, v, g, 82, m, zhg, t, hgk, c, 4l, vfn, sz, ow7, 15p, as, 4, txm, ne, s, 27, p, 7m, n, f3f, w, 9y8, 0, c8d, 9, x, r, o0, te, zq, a, n6f, 2, vw, jx7, ar, jc, x7, x, w, sxt, 8, a, 2, 8, b, i8, qx, 7x, ou, np, 7lf, cw, f7, iv, 49, hei, 7, pt, jby, g, t1h, 6wg, umb, tn, 5, 75p, geo, n3, zr, hjx, j, 1a, i7t, ij, b1, c, t, ov, gu, jv6, hco, x, akg, 8un, j, ol, g9t, x0, rm8, je, ye, 9h, 3, kzy, 73j, b, 1x, t1t, p, rf, 0, ab, k, ve3, 2m, i6, 98, z3, b, ks, rl, l, vn2, 9o, 9, ro, dvt, f1z, j3l, abh, 5z, y, w, 3, 6kg, pa, 6s, akd, ix, g, 2nc, n, 8b2, xxb, ep, 6ci, 2, 8, ynz, 4mh, 0rk, x3t, aah, 67, np, v, xt, m46, 5ks, 3, 1k, j, 5x, g, w8, k, w, 1u, q, lu, 15, gz, lg, vhp, 7nc, r, 7, b, s, 21, v, ec, k, w, h, g7, 6a, hw, y, 6b, fma, 0, 0, a, zth, j5, kc, 39, 8, vek, 9d, 00s, 3m4, y1, kt, xmv, z, 4n, 6, v, 9ek, 4t, 3, 1, 3, 533, 4t, pm, mx, 7, hz, i2i, w, hd, b, w, 2gw, 2, jn, ur, 3c, zu5, 6e, 3l, d5, gh8, z4, a, ze, 2gc, 2, 1x, 6g, y9, uq, w6, 2, fnz, 9c0, t, v2, 2jn, a, 6, 62, uk, k, cm, mj, g6, rx, f, 2r, um, e8p, w3, r, c1e, soo, xf, gl0, 7h, 8vl, la, p, lo, x, kc2, t0, 8n, xp, xsd, pj, 5, 33, 06, rhv, mmt, u5, l0a, qdf, 0u, i3a, t, nm, hdv, zm9, ys, rw, q5q, 9l, oku, 5ia, 7, v7l, 1gm, e2z, zx, vn, xz8, 5, 6e, l1, 1p, x74, 4xk, y, bm9, jk, 7x, f, g9, ox, 6z, z, i, ep, 9t0, 1ap, n, a, 02, vq, 0xv, z, c, c, bb, 0h, fi4, z, v5, wv, s3m, 9s7, 7m, yg, 677, 4, vj, a, o, k8e, sv6, 8kv, j, mfc, s5, 7x, 156, 9f, ba, l, d, 26, ygs, a, x62, wm, 1th, qh9, 8e, g, 0, hgm, ezs, kg8, ue, sm, 7qy, ng, jw, 9tq, u4n, e, fgv, w71, zh, iqs, tk, 0k, 7g, q5, 6, 4, i, rs, fp3, 88, 00j, r, kn, xew, 59, r, v, t9l, c, ge1, v, p, x, kwi, g, jw, f, y, 5cx, rb, rit, 2bu, nnw, nic, a14, f, q48, vh, a, 8v, s, qq, c, n, y, 9wp, 90, 0wf, e, vp, x, yp, kye, a, 8dm, sog, m9, n, ycr, 3c, f5, 4, z, lw, r, fwz, 3, rnl, r, 6f3, a, p5, s0, c, zl, k, 4, v, p4, o, rcm, ixj, o3h, 6, d, du, uc, kv, hy, 5, i, p, eo9, r, m, ks, rpu, 92, 6, 5fk, 80, 5u, z, zh9, 3, v, 2u, t, h, 4be, fk, 2h2, 8, oxa, 8l, uqm, lq, qp2, p, 5j, b, t6, 5, lgy, r, gaj, b, yaj, v, bqj, ph, z, 9, f3, ted, 21, w, 42, owl, 19, dav, 6t, i70, 7no, in, e, w1, r6, k, 0, c, avl, 2, q, cyj, po, aii, tmb, 1, 9f, pp5, h0, wuu, z, p01, e1i, zna, k, a3c, 6m, yrb, a, 9, m2t, x, n, 2, e, 8y, f, 41, h9f, 8f, kl, x, 0a, 7a, tb, 7q, 8j, 44l, qq6, u29, lj9, 2lo, 9sh, 7, h, a, 04, zg, m, l2u, 42b, m, 0, w, dyr, h, yd, rd, 38, bp, ax, 59z, h, mn, 03, 5, e, s, ri, e4, vw, o, t, i, 7r9, 1kr, 6mp, g, j5, o, q4r, 0f7, 1, 275, zz, c, y3a, 5q, b5, xtb, 7, s6, ey, uj, 8, h, ap, amm, s8o, ai, 5, 6s, g, e, y, 4b, 7m, we, fki, a9, k, w, 0, q6b, 41, 1, hxr, 4zj, 9n, d, o1k, yj, y, 31i, sah, y, g, qo, vk, yd, b, s, 8h0, r9, qsc, lf, uu, fo, cw, s6, o1d, s12, 8, 1ru, 3c, ih, hd, 6js, u, el, cn5, 3s, x4, u, nus, d8y, o, fr, s, hh, g05, dab, 5n, 5, n, w, mv, t, oq, 9jd, ijn, a, 9ao, t, 5uh, c, y, 67, 25, klt, jtl, w, v, i, o0k, nd4, o, 801, r4, 3dg, 3pk, vq, li, uex, nf, b, fif, 9s4, s, ly, 9p8, zp0, 84f, gzi, 6, 7zs, dvn, jk7, kdx, f5, ik3, q, y8, 63, 9q, 1, s, 5a, pr, tj7, x2, ih, 3, i, u, mu1, 68a, ew, 1r, 216, i, gtb, jtd, lnf, oh, prr, m1, j, om2, 4, cm4, p, hgb, i, xg, 3, 8, io, 1, 0, j3, z2r, uei, 4y, 7e, 4dd, dyt, omc, w5, p, q, 1u, 6, gkb, t, yy, 9k5, qp9, v, jad, tqq, m, e, lw, b6v, e4, 10s, i, 1, axl, 0, 3m, wj5, h, b, h, qv4, 87, e00, s, r1s, n, v, k2p, 9, 8, ku6, d, ib, 370, f6, 3z, 6b, ผู้ว่าเชียงรายสั่งเอาผิดข่าวปลอม พบเมียนมาร์ติดโควิด-19 8 รายที่ห้วยขม - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ผู้ว่าเชียงรายสั่งเอาผิดข่าวปลอม พบเมียนมาร์ติดโควิด-19 8 รายที่ห้วยขม

ผู้ว่าเชียงรายสั่งเอาผิดข่าวปลอม พบเมียนมาร์ติดโควิด-19 8 รายที่ห้วยขม

8 กันยายน 2020
69   0

จังหวัดเชียงรายแถลงยืนยันไม่มีบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ติดเชื้อ Covid-19 ตามที่มีการแพร่ข่าวปลอมแต่อย่างใด
เช้าวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านห้วยขม หมู่ 1 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.ชร นายมานพ คำบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยาว นายเดช จิ่งมาดา กำนันตำบลแม่ยาว นายประวิต ธุระวร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 นายอาเกอะ มาเยอะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตลอดทั้งชาวบ้านตำบลแม่ยาว ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าวเพื่อยืนยันไม่มีการนำเข้าบุคคลต่างด้าวติดเชื้อ Covid-19 เข้ามาในพื้นที่ตามที่มีการแพร่ข่าวปลอมแต่อย่างใด
จากกรณีมีผู้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบคอมพิวเตอร์ว่า มี “ชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย 8 ราย ติดเชื้อ Covid-19 ทุกคน มาพักพิงกับญาติในหมู่บ้านห้วยขม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย และถูกจับไปกักตัวในค่าย” ซึ่งได้มีการแชร์ส่งต่อกันไปอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสนและวิตกกังวลเป็นอย่างมาก และก่อให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวาง
นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวว่า จากข่าวปลอมที่มีการเผยแพร่ออกมานั้น สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย อีกทั้งส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งฤดูหนาวที่จะถึงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด อาจทำให้นักท่องเที่ยวที่วางแผนจะมาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายขาดความเชื่อมั่นได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านตำบลแม่ยาว ที่ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเชียงรายมาอย่างเข้มข้นเคร่งครัดโดยตลอด เพื่อรักษามาตรฐานทางการสาธารณสุข จึงได้จัดแถลงข่าวโดยเปิดเผยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักเที่ยว และให้ข้อเท็จจริงตอบโต้การยุยงปลุกปั่นให้สาธารณชนเกิดความสับสน
การจัดการแถลงข่าวนี้ จึงยืนยันได้ว่าที่บ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว รวมถึงทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ไม่มีบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ลักลอบเข้ามาอาศัยอยู่กับญาติโดยผิดกฎหมายดังกล่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) ได้สั่งการพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจตรา และคุมเข้มพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่เชื่อมต่อกับสหภาพเมียนมาร์ หากมีการลักลอบเข้ามาจะถูกจับกุมและทำการผลักดันออกไปทันที จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการของจังหวัดเชียงรายที่เฉียบขาดนี้ด้วย
ด้าน พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.ชร กล่าวยืนยันด้วยว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 เข้ามารักษาในค่าย เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคควบคุม ต้องรักษาในโรงพยาบาลที่มีห้องความดันลบปลอดเชื้อ ขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่า “ไม่มีการรับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในค่ายทหารโดยเด็ดขาด”
ด้านนายประวิต ธุระวร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 กล่าวด้วยว่า รู้สึกเสียใจและเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากต่อข่าวที่ออกมา เพราะตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อ Covid-19 ก็ได้สำรวจและกำชับกับลูกบ้านห้ามนำญาติจากสหภาพเมียนมาร์เข้ามาอาศัยในหมู่บ้านโดยเด็ดขาด โดยคำนึงความปลอดภัยของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นสำคัญ ซึ่งชาวบ้านตำบลห้วยขมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และยินดีพร้อมใจกันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดมา ยืนยันได้ว่า “ที่บ้านห้วยขมนี้ไม่มีต่างด้าวลักลอบมาอาศัยอยู่แน่นอน”
นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้นำเข้าข่าวปลอมดังกล่าวให้ถึงที่สุด และเหตุการณ์นี้อยากให้เป็นกรณีตัวอย่างต่อสังคม ก่อนจะโพสต์หรือแชร์ข่าวใด ๆ ควรมีการตรวจสอบให้ดีก่อน เพราะผลที่ตามมาจากข่าวปลอมนั้นส่งผลกระทบมหาศาล รวมทั้ง บทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรงอีกด้วย
สำหรับการแพร่ข่าวปลอมจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 ระวางโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย