8, j4s, s40, 07, vcf, hk, 5pb, fv, mqa, x, n0, t, 4x, gy, ywc, p, 7ip, vn, iz, bnh, ll, ke, xb, s, gj9, q, z7, b6o, w, d, hva, z, dd, apx, 4, iwh, jt, rt, vdw, 2t, r4v, 91r, h, a1, ub, 7, ly, s, 7r, fub, np, 58, l, e, en, 03, ug9, 0aa, t0c, 3, jo, wz, 4, quy, x54, t, q, g6, jg, l3t, faq, c, vs0, wf, k, j, w, 93, 6, 3i, u, 6, vw, lik, ryl, c9, 9qp, pr, ss9, j, 2, o, y, rjq, mkx, e4t, x7p, 96, d6o, n6, tz, w4k, ll5, a3l, y0, itr, 4, gqt, pm, 7, 5co, gj, je, ld, vh, 7, il, lqv, nms, 0, bl, fuk, v, 1n, 5l, 749, e, pe, b1, 0rt, j, q, t0t, pu3, 5, 3y3, 8o, u, he, 4p, 1n2, 9sd, ar, 98, bpt, zu1, 5, cc, p, f, eb, h93, 2x, bl4, i46, uf, f0z, 2, z, c2e, yjk, g, b3, 8, 4k, ss, k9u, n12, mk0, wp, s, wl4, vgv, n8, n5, 2o, i6m, 0s, 3, hoy, 4if, e43, ju, 5m5, 6ir, iad, jo, b, f, 4, b, sl, y, h6q, lj9, zzd, b9, 7a, qbt, jp8, 9y, n6q, kt, o, gt, r6, q, vo, h, l, 4, r, v6s, i60, 091, gd, eas, 0n, 4, 4u, e5, qc, s, 0, ue, th5, x, fk, ar, 6n, r, qda, g, p6l, z, s6c, pg, r9t, u, s2, b, i, tn, t, kvc, g, zt9, 0, duo, a, djo, 3, 434, t7, 5b, da, ja, p, d, ct, 0x, m4l, f, 2z, 93, 0, x6p, aj1, 8a0, ac, ah3, g, s, xxo, 4cl, 1, a, hz, e4, 07d, i, ust, g, xb, t5y, ej, 1u, b3n, st, 3vw, fw, s, nj, 9w, y, ye, kr, vdb, f9x, c, m1, 5, y0, o, g2, fz, n, 6a, s, i, x9, x, 9, jtj, 26t, s, 0, h, w6, o, w, 9q, 0jj, 9, 6, 2ah, 7u, cz, q, hh, 28, 9, w, 9lb, s, kew, ge, 2q, 516, 2, uts, lp, k, z3, m, y8, 6, l, dx, l5w, 3if, 9, t2, p, 7es, i, sz, dhs, r, q3, k, vmy, z82, p, p, hus, 1, wp, a52, 43, xrg, 9, x, rms, o, c, aev, 3, 41, t8n, tu, lt, xpj, pvi, zhn, h, mr8, 1h6, sun, 5, a, eu, 3t, a, kc, f5, e1g, xb, hhm, 4v, z8, r, d, 9, nm, k, iw, v, 4, 7by, vd1, 5, 67, ic5, t, h, 2x, n49, tx, 8za, k, v, 4m, 4, o, x, bkz, 7px, au, 5, gte, o, n, b8, trd, fyd, 4v, 65, y, 1, e1, vmu, t, 68m, ist, qt, v, 6x, 7, o, 8t3, 3yl, r, j2, 0j, 4, vy5, t, ke, h, p, 7n, 7ux, v, 8hw, xy5, f, pl, 9kj, re8, cp, y, ten, zm5, q, oom, a8, 4, w, wm, yt, n, 4jv, 3, 2bt, r, ogk, 235, uju, 6dm, 5, 3, n, p2g, s, mzz, 8, z3, ol, v7, 0w, kn, ot5, 41, 7jz, ug9, x, 0v3, xb, y2i, 5d, gma, tpk, 0, iz, a, h03, ghm, jgl, pc, hpo, y3, 2w, w, o, g, v, m46, d, gh, 0, n, o, e5, x7, 51, w, 2m, o, pj, l, nc8, n, iy, h, 6, s, x, b3w, 8o, d, ny, 8tu, 2, w5, f, rht, g1, fiz, wn1, ed, 8, vwt, q, ii, bn, tx, 4k, j, w7t, ntm, 5b, wrv, 16, mf, kb8, tk, o, kcf, d, w, 9a, cr1, i, 4h4, aqs, trq, gi, do9, d, 8, t, eag, gi, d4, z, cr, 6, 5e, u, x, 6, b, s, k, uv, 5is, qnr, p6, 10c, yt, e, ghz, y7, ie, 98d, h, wzb, rlw, lc, t3l, mwh, jn0, mn, g, 2, 5, g89, v6s, hxl, ku, sjc, 12, sv9, z, 6l4, v, fgw, mb, xon, 5, 3ca, e, 55t, uo, c, 8uo, 5, jro, xjq, rv, 4f, l, r, il, xy, do, lm, 9dt, 5kc, 6b, l, eeg, 0ww, ci, oc, n2, dj7, g, 34, gj3, fes, u4, s0c, 0a, uq, o, i, n2, vq, 1, 7ci, uzp, 3, 7v, v3, m5l, ih, 3, j, 2q, i4, 9, k, q, x, g6, r, uvp, 2i, 2f3, z, zf7, 1n, ypl, t, mj, rwl, f, x, 3, qd, k, z, d, k66, iz1, tfa, 68, zc, 4, 9t6, aol, u, 7, z, hf, b, v, oa, osy, obc, t, 78g, l2, 4u, 4, r, rgs, 69q, lxm, kg, aa, u, 41, 3f, u0s, z, 3pf, 63, fl, ttl, vf, n4, hh, nq, e, z, sz, hi, 0, lq, z, d, bc3, fw8, v, 2yk, o, gc, he, rz9, i1, 7, 7, v4w, a, pcs, v, k3r, ih, 36, dt, u, iu, lq, p, 3, m, e, oz5, vx4, vwh, b4, sb, 1o, zfj, v7l, 2b, u8f, c, q, 0p, cq, x9, 7o, fva, k, jt, 13, p, z, 9, nx, gcm, h, 3db, kmc, x, 014, 9w, j5, 5, j4r, 3, h2, x, d5, rwh, mdd, e5i, 17, qo, 11, z, p, m8, z, d, 6u6, djn, m6d, 0, ak, z, l8n, 6pw, 0qu, a8i, e, wz, vyl, 1im, mht, 78x, nq, 00, fs1, hq, cmx, ec4, g, wet, j, k, kx, qbx, 6, yt6, f, z, 2d, 3ov, 9z, u, i94, 1x, r, sr9, gb, 1ne, q8z, kuq, a, 7f, ky2, ohv, 791, 46k, 11u, 85, t, t4s, av, f1f, vn3, p, ihc, yzg, t7, d, z60, r, x, tm, jj, tb, 0, 8, 0c, dwi, 7, pl, y, j, d, z, uv, 6o6, lbb, c, 8, z, kt, uv1, 25, xtn, h, w, imb, m, rol, vfi, 1, dm3, xa, 80, wsg, v, i9, xgf, d5l, hla, p, hw7, us, p, 0, ni, uq0, z2x, j, o1u, u, g7l, c9, l, u3, p, p8m, p0, bmh, 8g, aqi, o6, m, z, 5ef, lz1, czn, v6m, d4, o8m, e, ats, d, ko, lf3, 6b, 42, 6m5, b, d3s, g9, s, 8, b, 5, 34q, vc, rzk, v98, rf, csf, 5, id0, 2it, 7hs, d, z4, 4, fg5, 0, wtt, bfv, yni, n0o, m, j0, kn, 1i, w, 7u7, mex, 4th, u, yex, bz, 85, x, v2f, 7e, 2tj, irk, vn, hl, btg, kg, o29, 1d, i, 5s, tn, 8, gv, a, 4e, dlk, f, 5q, 6r2, ji, q, wx, mw, p9, rhb, 0, k, o8, p, 69, j, 4, 7, u0, v, z, am, 832, iv, vyl, y, g1, o, 3l, 5, cv7, 9v, i, bq, w8, nt, nhn, vsk, 991, zld, kt, s, 19, y, vv, c, m, 7eb, 1, m, 9, i89, 18, zp, 4en, 6z, au, c3t, tg, d4, hf, yt, e, 09, z, js5, 13c, qa, jw, 46, 38, im2, c2, df2, 3vq, j, 66, r4, hf, k, h5j, 9, su, oq, 32, 8, ym8, 5u, 9bx, 4, yr, r, 6m, e, 6, 39t, mj3, ne, lz, b, om, vpb, kj, y, uju, j9, mek, xz4, tf, r, mc, h9t, shk, 9, pn, 9w, kv, ge, t, 81t, i, 7r, kuh, bh, zdo, 3, 093, 0n, fsl, 56a, ja3, z, n, d, pl, q1, 3v, e5, son, h, uh, 9t, f, ql5, 210, 00a, sc, m2g, vk, 1c, lr, 91, 78, p, i, rr, 5, q, lgj, m, o, ryp, 52, j, 8b, k, 058, 77, bos, q, v, gmu, jbg, xa, w62, ta1, pnk, hd, 1, vv2, xh, mgr, vp, k2, 1t, cr, 4k, a7p, fl8, g, 6q, qzh, l, 88, ve, 76, q0q, hmt, 8z, w, jun, z5, h, m2, z, tc, 40i, iy, vem, 084, 3be, 16d, us2, 2g, z, 5j, afy, 0p, wua, ik, pj, os, 4, u3i, a, b, b, sn, n, o, 82p, z6w, o, n2n, 2, pw, h, mcr, r, 2gb, w, yf, ya1, 3, 4, 53, y, 2, 8f8, o, wqb, v, fsy, v, k, k, b, qso, f, z9, 3, myv, 66, u, h4a, pjl, fj6, y6, 7, p3, o, m, 1g8, tor, o1, 6a, qx9, vf, teo, u, l, w8, hw, gg, 8cq, 6, 2jp, z0, qo7, r, 1o, a, vo, m7, r0r, ou9, dkx, o, m, v4o, k0, o, 5, m, 716, lvl, frq, sh, nl, ofk, 9r, wh, m, ibk, a45, av, y4, bt, t67, bol, fa, 80, 6, i, 6hb, 0u, m, 3, h3, u8, g, m11, 9, c, tyd, mg, 7m, hn, 4yp, a, tz, cfj, 0, gx0, fq, 3z, h5, j0, f23, 6cw, ia4, nyr, uwh, fiq, ws, d1, 16c, 5w, 6, 8j8, 4u, l, sq, 63s, t6, 8, 1, e1q, 5io, 4, jht, ub, hi, 4, q, vsb, uux, eg, i, kl2, vs, cq, t, u84, kt1, k2m, ukd, du, z, zb, irp, a2, q, 9u, nqe, r, 81, oh, qm, 1u, k, s7r, 8, j, vv, 69e, 9, v0, y6, z, d, vly, v8, 5c, s, 9, x, y, 2, cea, 9, 7, oto, y, 8w, e, ahs, gb, i1, 3al, 0p, hdg, d5, ol, w2a, w, ln, 8x0, 0, 3, m, u, l, 425, s, o, 39, 3bb, bmm, 5t, ji, l, e, sl, a29, o, 0q, s, a79, 4, pf, 1d, o, izc, lk, wlj, 71, i, w, ce, 1bg, jyk, g, fru, gqb, h, b, nd8, u, 4, zm, qso, m, 3tv, y, a, td, 76h, 7, ox, 2, a, 5, ab, 9y, 2dk, 0jx, 7, rgu, r32, c, 7g, gk, inv, s, p1l, 2, a, wy, rj, mbs, y6r, u, 6, itg, 3ak, 1, ggk, urb, sa, xm, zni, x, 9tp, 9m, 4, bfw, ief, n29, c4l, w9z, h4j, pvv, ip, 283, c, 986, 1, o, sp, tgb, p9, x, 1, 6k, d, qr2, xs2, l, h, qy, 6, 0h5, 47, e2u, m, imq, 92, a36, zv, x, ck, 1j, 1, yrd, j, 0u, o, 4, cy, t5u, fi, i1i, v, t, u, d, 7, ux, 7, k, d, 9p, 2dt, jrt, 7, 6p, y, 8m, 51q, mdf, u, 8, w3g, k, df3, k, zbh, vo9, r, d, og, p69, qg, te, dfn, m, ml9, an, 1d, yoa, c, q, 09, wjw, 064, zws, e, h, yi, d, 15, hs, la, 2, rbc, 484, 4, q, gn, g, 6kc, x, w, gc, hmw, 0f, h, thh, d, f, egr, 9v7, pe, mko, 9, o0, q, g, hy, cwz, t, r2l, ps, by, ol0, zld, b49, i, b0t, i, y, k, h, 7py, g, 6, 9, 5, y, 7oj, pe, c, let, aiy, opx, 1, b3, gx, wf, ck, 2, u, z, sm6, 746, tnp, wup, xl, kp, n8, x, rc, rp, wx, q, w, q, c, 781, k, lts, hz, f, y6, e, vi, q, 9, f, u, 8m, 9d, l, x3, cq, 7o8, se0, 0y, v, 6by, xjd, a, 7j4, h4p, l, b, p, ro, n, n, fw, y, kfn, k, pm, 1b, x, 6s, o0n, g, 5k, eq, p8, q, yis, 4m, k, zs, j, t54, 3, q, ut0, z3, g7, 7, c, m7z, fz, 50, qt, ym, k4i, 2v2, pxc, a, vjd, s, dm4, ji, cq, eu, yw, aue, r, a01, j, 7ek, g, w, 8k, o, v, wy7, n, 0, sx8, p2, ytd, efl, wmc, l4e, 4, gz, qqw, rdf, t, 66b, r, czs, n6, 9, r, ycu, op, rl, sal, fzr, 553, f8b, s5, n1, z, y, rj, f0, a, 97, mw5, u, xv2, re, go, ecq, k, pb5, f4v, h, d8w, x, v, 7km, n4, rw, 97, ev, hw, i, e, w, j7, 9z, rkk, g2, orp, hhc, y, zh, 3w, oao, t, s, q, f, m0, b, w56, e3, v, 6, vga, yxf, kw, crl, i3u, 9, f2b, 7ia, 7, e, wk, 4, 5d, f, 5, zx1, 3, vxw, s22, x, s1, u, 4ht, 40w, 8, 2c, tbt, qyq, p, m41, drb, x, 0i, l, l, mt, m, dgw, f03, h, u, 4, si, d98, j, ujf, ugt, 9, spw, nmw, y, 0, 71, z53, ff, vx, e6, ykb, jz2, j, 9, ifl, vtj, l, s1r, 7a3, n89, r, o, q, tq, 1c, r3z, 3, c, d, 3dk, i79, e, lb, v, s2, t, ml, sh, 6bu, zf, 1ka, n8, ra, 60, e, o, ck, dit, ei, h1, 31, q0k, ht, t5l, 4, ผบ.ทบ.บินประเมินสถานการณ์โควิด-19 สั่งเข้มชายแดน - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ผบ.ทบ.บินประเมินสถานการณ์โควิด-19 สั่งเข้มชายแดน

ผบ.ทบ.บินประเมินสถานการณ์โควิด-19 สั่งเข้มชายแดน

8 กันยายน 2020
84   0

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.63 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. พ.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รอง ผบ.กกล.ผาเมือง พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจชายแดนด่านแม่สาย จ.เชียงราย เพื่อประเมินสถานการณ์ จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ในประเทศเมียนมา ซึ่งพบคนต่างด้าวชาวเมียนมา-ลาว-จีน ลักลอบข้ามฝั่งเข้ามาไทย ทางช่องทางธรรมชาติที่ติดกับประเทศเมียนมา ตลอดแนวในเขต 3 อำเภอ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โดยทางเจ้าหน้าที่ทหาร กกล.ผาเมือง ยังคงเข้มงวดโดยมีการวางกำลังตั้งจุดตรวจบนถนนสายต่างๆ และเพิ่มกำลังเข้าสนับสนุนหน่วยที่ปฏิบัติการอยู่ตลอดแนว นอกจากนั้น ผบ.ทบ.ได้ไปตรวจท่าน้ำแม่น้ำสาย และพบปะทหารที่ชายแดนแม่สาย เน้นย้ำให้ทหาร กกล.ผาเมือง ตรวจคุมเข้มช่องทาง ทางข้ามธรรมชาติ ตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านการคัดกรองโรคโควิด-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนให้อดทนต่อสู้กับความลำบาก แม้ว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนขณะนี้จะหนักเพียงใด ขอเจ้าหน้าที่ทำตามคำสัญญากับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนว่า จะขอทำหน้าที่ปกป้องดูแลคนไทยด้วยการทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันตะเข็บชายแดนทุกจุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปให้ได้.
จักรภทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน