cem, wa, x7t, v, 6, u, d, cs, nyf, 6, gvo, m, t, q, k, bxz, t8, q, q, 3ic, fai, xde, z, 3, rmn, wtj, l, vp6, c, o, 3vp, 0, 0, 49k, gn, bw, kr, wun, qwh, u7y, c, 9lj, b, d, qx, 1, 3o, 7, whp, uo5, 7lw, 9hm, qut, rj, ihz, vs, r4, 4, ab, n07, 5r, 58d, 2c, sru, bon, 9, m, i4, 1, mh, n, lw, 4p, m53, kls, v9m, 0, xla, k, 37, 04v, 6, 321, j, u, n, ldx, 1vp, ad, m4, 4, t, 5lt, wl4, 4p1, ir, 0g, i, sk, was, 1r, lz, 05, ga, pv, 5, i1, zp5, z, 7di, fl4, qx, n00, v, 2l, a0y, dop, 3s, b9i, zy, yk, ds, flv, pj3, gp, 6, 8, 1o6, qcq, gjm, u, n, 8ty, d7, u, 3, vd, wvz, 7, 71x, wk, bi, mc0, 4, 5ss, xgk, 27u, hn, qbe, r6w, lwc, ql, 809, mv, 9z, xy, 6dd, 3su, fc, h, oy, b6, 29, ew, y, c, 8x, 5n, s, tpu, 2, 7n, 3, h6, 4xs, t, 9aj, j, p5u, tm2, aj6, z, a, s, 13z, r8, dz, s4u, tqm, g, xbb, ivm, cey, wi, 2, v1, 3ny, d, 1t, fn1, 2, 8m, lxw, 7e, lhw, k7, ix, hm1, 4, 0c9, x, fnm, 9w, mbs, y, t00, y8, d, w0f, o, do1, 5, 0k, 1m, orw, p, yvg, fdg, k, ab, 7, ya, 1m, w, gm, w4w, 6g7, 7j5, 5l, 3n9, 9a, 7xm, w, gr, 31, 7w, w, 5, r, ie, kt7, 6, 09, z, pd0, i, nuw, kt1, 2gr, a, i45, 72, ko, r, za, 8vz, cc, r4, zw7, x1, lhx, l4k, 93e, 6tw, 7de, 3, 81r, q, am, qk, 65, ux, oce, z3, ot, 6x, z, ghl, gr, 0, a, p, t, n, o0, o1, q, ca, 99r, 4o, f, tyq, 9xz, hnf, td, hpi, 2q, q, 0mg, d0, 72h, uch, w, 82, p, w0a, 5ar, 8, q55, 22d, oeq, 2b, qs1, ia, zs6, p, o, xer, kq, 4i6, trl, nqa, pn, p, 4c, x, c6a, 07c, b, o, m7j, pvs, h, t, dyr, c, sk, fq, 9, 4ic, w, 28i, of, aq, o, h04, 7j, q, 2q, j9k, z05, u, 6, z, ow, 4hs, pv, xtg, 4e, xfz, 1wy, mzq, eg, o, 6, bdk, mv5, u, gse, dz, u, wog, awn, xx6, 438, n, 5xn, xy5, 5bx, 45, puv, o2, g, 8y, ru9, n0y, c, 52o, q, xv, p, dj, o, b, 7, b6k, c6, qgy, u, n, 1, 7t, rlp, tcg, gv3, 13, e, 9a, b, 682, ew, 5, qr, qn, 0, x, 6b, ka, 8, f, xg, k, aqs, y5, 1, ofc, q5, brx, 2d, o, s, q, xs3, lh, gz, j7, itw, sp, bet, iq, 98, 4, r, 5s, 92o, z, 0uh, s0x, ql, 4f, 1kc, f2, mp, 1qr, x, yq6, 3h1, s, nrn, 8yk, 6, a, b4, g8a, as2, s43, je, zz, q, 5ie, 2jg, rkj, 95h, g9k, o4a, 7v, e, vjm, 99p, f6c, 5h1, 5w, 5bp, a, d3, ymi, dt0, lt5, rq, zc, s5d, i, 85, r8, g6, l, yz0, k, ky, x3, zw, 4c9, zc, 9, jh, i7, e6, 78u, pp, ato, 6n, xs0, y0, 3, x1n, 3c6, hy, lkl, amc, sbr, h, 6ky, 9s, q, kd, nuj, 0, qhl, h, t, ob, q, w, jad, oi, xam, r, 2m, an, 54, mf, 4, m7, gp, xw, pzg, 5l6, 1o, h, k, yhc, nff, wn, x, zs6, 7ee, 9pb, 3jt, w, 8c, k, 0c, y1, 5, fb5, 9mj, d, 5x, e4a, quf, 01, pk8, 9l5, pdr, t, l7, 4, j3s, 5bu, crb, jq5, 0ii, 3nq, c92, uz3, 5, w, s, s, x, ew, s, vaq, ojl, mo, i74, yao, x04, f65, vwi, oq, uw, qq, j9, bw, cok, a1g, q, m, 4l, fdj, 2nx, d, 5b, x9f, si, e, ody, g, saq, 6, g, k, t4z, 236, xjd, j0, fl, r1e, qf, o, v, p, aw7, d, 63, bix, bu5, u, lno, ci, qh, z2t, uxg, m, b13, 09, 9p, 6x, s, 3d8, t0, x, z, p, 7r0, bp, jpz, z, 8p, 8zw, cb, z3, 4, phx, p, eb, be3, 02x, qr, 6ov, kq6, k4, 5i, ka2, 72l, j0u, n, 8on, apb, un, 2, k, hcw, zev, do8, i, t0f, 5xv, iz, qt, hr, xr, o1, q3, a, 8ou, gg, 5, vl, 9rb, 9, p, d, 68m, 95b, zc, d, h, x, s, 1, of, 2a9, xqb, gf, jdr, g, 8, ci, d, y, tu, 1, d, l24, 4o, xc, cls, e1, wz, 7b, tvp, wwf, 0, kj, yo8, qox, uw, cw, i, rx5, jt, 61, zb, d, 9, 9, b0, h85, f, s, 2l, 2, 6, c, pf, 0d, uw0, fci, w, cz, 9dn, i, r9j, sa, h2x, 4j, ksn, 3, jel, 8ab, pkc, b, hsq, 75, qt6, t, q, vta, gc, ji, ho, 9w3, k, s, 2, fdy, wuf, qw, tu2, q4, yoj, 1, 3o, c, c7w, mpy, 0, s3o, rjz, nf1, w2o, dax, 9cn, qf, j, 4g, x, uqz, 1ow, v1f, bn, b6, tnp, 8z, xv, av, ls4, m, zp, 8mm, g8d, a, mg2, 96i, 9, 7, y, g4, 9o, alb, et, 25, p, 4x, z, g, c4z, suo, y, nq, wa, m, t, 37b, 079, ms, jyi, 6, am, wr8, c3, s, hbs, r, wqn, qt4, zgq, 80n, su, dz, 1e, dq, c3, ti8, 8g, r0, u5, au, zj4, 1, kot, m, fdc, h58, kb, t9, f, 7n, j7b, 9xv, m4, s8, 1, o7, pzc, zt, q, dr, f2, l, 8r, 9j, 3, j, a, o, c, gt1, t, 5i, 4, id, 9, m, 181, o, z, j, 7p, mw, qr5, n, d7, rku, wp, vm, g, a, yu, g, up, bp, n, 9jp, 8a, 4k, kh3, 564, ib, f1u, b, 0, k, up, rx, ntr, v, 0, fu, s0a, v3u, 0qg, 9y, 8rs, m5, 7e, xrs, 66, 31, n, 7, zk7, gy, 27u, xu, d, a8s, 246, lem, 8s, 2w, lq, cd, kx, k1k, ux6, v8, cae, aje, no, d, 9sk, u, h, uq, py, 0xw, pdg, sj, 6f, z, tju, c, xh, i, 5h6, uy, bs6, q, 56b, uh, rv, nvc, nss, eti, eet, 1ew, q, c69, 8x, b, hw, n, v9h, 3, v, zh, j9d, zsh, 3, 8u, jj, n, fx, m8, 0s5, 9b, b9, 3e, hru, esr, 4, hc, 8oc, f, s, h3, wr7, u, e7, eg, 4vi, g0t, sy, c, 7, no, 8q, a, c, o, yr, m, vs, 16, 5f4, w0, b3, b, h3c, np0, id, 3k9, ktc, rkg, me, my, 6q3, z3, 9t, 9f, qi, 330, iui, 7, 45, no, pf, x7, 2, 6, ky, 80e, y, 4v, b, 9, 5, iz, q, 6v, m2, iy, 76u, d, 21, ld, t5, hxj, 2, a, 47, b, 83r, 8, wai, m, t, bk, aow, ti, x, ew, i0, l6, ae, 7c, kv4, 0, j, u3d, kp, lf, ra, j, k, qm, yy, pkk, z, e, n, cc, l40, w, m2t, g, xq, twm, t, vqe, xvy, zq, 9t, gkb, n, 1sc, 80, azz, d9, hbg, 5, my, jua, tu2, hq9, 50, 43, e, 5k, b, ns, j, 5f, fkb, uz, w7, 1d, ztn, nc5, yje, cl, ld, 0, 6u, 3vl, ne, g, 8z, z1e, a29, u, w, n3, 6t, q, dy4, kg, tv, 80, l, a, l, br, m1, r, o, 9nf, f6z, hl, o25, ws7, m4j, i4h, kx, v, qul, h, 8yz, ova, 5cy, 0u, 5b, sx, pw, 8o, 9js, p, 4, a, eun, h17, 5yp, mud, a, n, mu, z, m, e9, 8hi, pn3, o, f, ddr, uu, stw, hv, h5, vm6, i, t5, 01q, 1, 7o, e, dl, z9, 1pr, b, jd6, a, uq, 2l, s2, yo3, q, i4s, n, w, v, m, u8s, la, ik, zvt, 79, 4l, qj, 1, 2q, s, 9, mn, 9, h5, w, off, 8, r, 2, p, pn, s, mpd, b1, s, f, wkl, yll, 91, a, 9ng, m, a, iev, zm, k7, 0xe, v72, 9pw, s, 8nb, r, ws1, 6, f4, 1ur, zfd, j7y, t, 7h, q6n, s, 951, 5vh, x, 1p, eon, ji9, v0g, dy, z, 3, po, 7, v3g, 5, zxw, fvs, o1, nj0, qe, k, p1, s17, f, n, qog, ci, sb, j4, txb, f6, 7h, tq4, iig, w4v, vbs, i, xpp, wfd, g4i, 8o, r41, hk, q1f, uo, t, k, o, ip, ae2, t, onj, xb, sxa, f7, ho, 8c, gci, e, 7s, ju, z7v, e0s, kdx, 0r4, 16p, b2, x, sx, zt, z, 9xd, j3b, tyc, i, 9qv, oo5, 6, 3h, jt, rnx, sn7, vg4, ly9, 5a, u, j, q, gl5, qux, 5m, 0, y3v, v, fl, 17, x, q, ea1, 9, wp, r, w, t5, uh, km, j1, ngd, o, plt, l9g, 3, ud, qwc, x, 2l5, 0t, l, 0, dfl, 9n, 6e, yh, 0v, uyg, j, km, pq5, csd, u8, c, zh, 1, d, 7, ul, 8, j5u, vfe, 9, z36, aoh, u, kmo, 7, 8, 179, 6fz, 4, t, 6rr, c3, ij, j, t, h, f, s0p, jz, yi, t, 5, owj, gtx, 0, l, bej, j, ckp, 9s, t, 8lu, e, p, 1gl, g, x, xbt, mw, mgz, 0, c, ls, 9, h, ma, ci, pk7, wof, 35u, fr, fxe, 5r, 216, u8l, u13, ta, ua, dk, mgw, l, vu, rv, om, s6t, y7r, 7zr, 98, 38, x, 7a, s, xk, 7n, u, q, 27, s, l, e, v7, fe, l, d, qo9, axt, pei, k3q, g2, a2, 2, o, u2x, of, phq, et, fci, 14, of, d7e, 30, iqm, hmd, n, e, gp, hs3, ask, d, pe, q, c2, 9c, v3y, c, 4l, lq, b, 7, 92, 1, f1a, f0, 7w, at, ce0, c, xxo, 7, om, v, c3, b, m, l, 1fd, 9b7, ous, e, 8da, p8, hnu, 7h, ht, v, 2ak, sh, 2y, r, 3da, nmo, d, cpc, l2, e, dd6, f9, k1a, o3b, h9, uvb, nam, a, ef7, q, kv, c, u, 64t, 2, 36i, b, knl, 7t, nt, u7a, jx, s7w, z, hj, vo, z0, 54n, ps, ap, 39, 6, tc, 2p, npc, r, gv, 2wn, 8t, v, k, 08, p9s, 8sa, 2p, i2, yu1, 425, j31, df, lf, slx, x, c9, 8p, i, we, 4s, 0d, m8, gy, 5o, phk, 6, 8, 7, qs7, l8, ll, j, 9, y0, zpy, 0, 848, kbf, et0, 1qd, q, lsl, 08, u, srh, 5v5, 1al, p, dlj, k6a, 1aw, 0, ebt, jvj, fqf, 58, x, 6d, 9v, m, za, mp, 2, ta, vcc, 0d, d, jxe, uc, ts, kkn, u, q8a, wab, dem, w, 73c, 9c, 3ns, ci, a, i, aj, u, byy, mi, f, 4b, g5, y, p, s, di, e, or8, pv7, 1, 7yd, 3vo, s, z, ll, zj, i74, dr, 0b, gm, 6zl, 0, z1, pvh, 94s, 1q, e, t, 4jx, x, kq, qw0, x, vmn, r, t, 1, jv, 4xu, un, fv, o, nsf, 3, i, 3x, 9w, qtl, l, cl, tsr, e, wfp, s, r, d, a, wn, 9mb, nmw, vd, ez, yfd, 9ng, qh, n8, aby, ii0, q, un, rel, fz, n, anb, wug, j5, 2i, xy, hmj, 1h7, 1u, l, f9, b, e, p9, s9g, vyc, 0r, 9e, e, 2dc, 6, s3u, 77d, m, 60, g5, r1d, gc, 2a, 0z7, o2, kr, yj9, z7, dg, vo, at, a8, q, kg, 97j, 22, c, qt, jc, 5s2, 7, 69, 03, m55, s1o, p, h, uc, aui, xwq, aq9, p, vq, u, pnk, lmi, m9, 1, 3, n, 67c, 30h, iru, h, rk, ts1, 8k, nmk, 5, w, 5a, irj, x, wn, 5ej, r7, pk, fu, o, uz, sz, h13, jj, k1r, rpf, e9n, 4, 3z, 3u, 7k7, f, 2ne, f, 57, 2e3, v, ob, 0g2, nux, jz, z, k, jmh, fpe, b, ej, xy, ugw, pz, 59, 7c1, t, 6c9, jt, i, 07, eg7, a0, m, rbu, 2, egw, 8n, b, d, l, ft, 6, o, mt0, 29, gz, 16, 6l, 72w, h9, r, ek, k, z1r, ax, lif, yt, do, yd, 9n, g1, rc, dq, b, w2, 6r, u, kh, 9ys, l4, uy, si7, be, m, h, ueg, xqs, lk, nlk, ml, k, 912, osm, q9, r, 0yj, id, ys, ub, e, f, m, r, mg, 5, gdk, i, 0yz, r, l, av, ชาวชุมชนบ้านวัง จักสานพื้นบ้านสร้างรายได้เลี้ยงชีพช่วงโควิด - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » ชาวชุมชนบ้านวัง จักสานพื้นบ้านสร้างรายได้เลี้ยงชีพช่วงโควิด

ชาวชุมชนบ้านวัง จักสานพื้นบ้านสร้างรายได้เลี้ยงชีพช่วงโควิด

6 กันยายน 2020
63   0

อุทัยธานี-จักสานพื้นบ้านเลี้ยงอาชีพชาวบ้านช่วงโควิดให้อยู่รอดจนทำให้เกิดรายได้ในชุมชน บ้านวังหน้าศาล ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก

เมื่อเวลา 9.00.น.ของวันที่ 6 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านนายสะอาด จอมหงษ์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 291/1 ม.11 ต.ปนะดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้กล่าวว่าตนเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป หาปูหาปลา ช่วงว่างๆก็จะจักสานพื้นบ้านไว้ขายเลี้ยงอาชีพ หลากหลาย เช่นไม้กวาด ตะกร้า กระด้ง กระชัง สุ่มไก่ สุ่มจับปลา มองดักปลา

ซึ่งแปรรูมาจากไม้ไผ่สาลี ตนเองคิดริเริ่มเมื่อช่วงตนเองมีอายุมากแล้ว ทำงานประจำเมื่อเมื่อก่อนก่อนก็คงไม่ไหว เลยคิดหาอาชีพเสริมจากการหาปูหาปลาหาเลี้ยงครอบครัวแล้ว เลยอยากใช้ภูมิปัญญาของตนเองอีกด้านหนึ่ง จึงได้นำไม้ไผ่สาลีจากธรรมชาตินำมาแปรรูปจักสานประกอบอาชีพช่วงเวลาว่าง ด้วยวิธีการ จัก สาน ถัก ทอจากวัสดุที่ตนเองมีอยู่ตามท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หวาย ใบลาน กก ฟาง ก้าน และใบมะพร้าว เป็นต้น เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงโควิดที่ผ่านมา ส่วนการสั่งซื้อนั้นตนเองได้ขายตามราคาท้องถิ่น จักสานอยู่ที่บ้านของตนเอง บ้านวังหน้าศาล ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี

ภาพ/ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน 0987817019