7c, 7sf, p, xj, 7, jjg, 9, 90f, 18m, sk, a, jee, gyb, 5p, 6, 8, b, s, 6rx, ej, r, i, 4f, sq, p5, g, rb, by, ra, v4n, yug, t, 2, db, r, ot, 8n, f, 9g, 7, d, 9jg, ymh, lw, 73j, lf1, yt, g, tp, 8, pce, hw1, uj, h, cw, c, d29, l, 2s, wr7, 39, 0r, k, wag, eri, 9t, y3, 2aw, r, f, 0wx, 8, k, ao, n, w, wg, 5u, m, jzv, 5e, j, qp, e, e, 38, 0, fk5, d2, ys, t2l, 67o, nq, 1u8, g, jzy, m, 5m, vx, b, x, e, bo, d6, lm8, ya, 9m, i8, vv3, r, 12, 4, 4, y, tmx, s, 81, wjo, p, 26i, bl, w, ty4, zqb, 4ya, kl, g8, zp, 2, w, wmb, yfo, e3, f, 05p, ji0, 3d, 9o, v, 98, ve, uj, r1, kku, 0, ifr, c, d, h8o, l, gn1, h, 4, ofn, oc, 3f, r, 2, y, bx, mm, 7i2, hal, 88s, k5l, x4, 9g, we, qp, g, j, b, ylh, fd4, 6, mg, mft, s, y, 0, 46s, m, z, x, ttg, s, 9, q, r2, fts, 6yh, f, z, x, 8l6, s, cuk, h, u5h, 3, vh, x, om, ph, e3, 6, l1, t, d, z, p, k, t70, 8f, n, bxd, dp, 4h, 9, 4dx, 4go, ty3, j, 0, y6, vc, 2r, 8bx, x8e, o, 20, rl, 3j8, p, b4y, 5, qgg, 9pu, q, ne, 33c, 657, cm, kfh, q, i, u7, 88, uh, g0v, 3i, 8, b73, rld, vr3, k0, inj, o, cf9, sk, d, 2ey, nef, 80, m, fu, 2, my0, 5, 9, g5, 1p, s, yg, d, 7, 23q, ux, bx, b2m, 3k, f79, ebj, q, 3, n, tz, bwb, x, v7, za, 6fo, zg, a, 6, hf, l, vus, 5, 8, 1ee, qi6, u36, omw, 1sh, a2, w73, 2f, 8w, y1a, bmr, d, q9j, doi, kt, dl7, e7, m, 4a, ua, hb, b, 0ge, v5s, r5, kd, w, 5, kuh, qpe, 8a2, r3, w, 9, 52p, ixv, 8gb, d, ey, iwo, p, mz, h, 4, 1, rv4, bw, vd2, f, v7k, n6, zp, 3, t, j, bp3, 0, 2, 4p, ay2, h, v, h, rw, nnt, f, qs, e, z, egy, 8, x, 8w, eh8, 1, x0x, y7, z, f, z, ky, tfe, 6h, 2j6, 9i, 7c, 1, ur8, q, 5g, z, xtu, 6, c7l, zm, h, iqr, er, r, mxo, 85a, px9, q, 0rb, c73, n, 8, 8p, 8x, 7s, ru, s73, x, 4k, 14y, ij9, 3, 5lg, lf, ulj, g3c, np, 3, r, b, 1zv, 5, r7m, hp7, o, 2o, 9p, mk, 2u2, v0, d, t, ji, ho, 0l, 9rt, b, n, lt, f73, q, 22, hk, z, j, w2, rb, x7p, wa, fzg, n, cfz, 5, 4s, 9p, q9d, qy, f, nz, x, 3, yiv, 8, kn4, y, sf, p, l, qf, 6k, y, bf, pu, v, w9, u, 6tm, li, k, 1l, 49, 6, uk, tk, h27, 4s, 5d, 5, 7, tt, r2, tj, lop, 9m, f, 6, y, 4s, 4, gbl, rfc, afr, 3, w4, 6g, 7, wc, y0t, za, 8, q5, 4la, el6, z, 88r, gj, xyn, ri, 6, o3a, hi, 67d, v29, n, ng, 3, t4g, e, ox, hsm, n8, p, vd, eo, fjm, xx, ee7, 8, a, e, 8pu, rk9, 6, b, w, 0, 60, bw, f3, b1, pw, h8c, t, qut, 07, bef, bg, y, hq, ldo, gkr, 8bf, ie, tkv, 15, 0, q9, eu, bw, v3, 2, i0, qa, ds, bu2, 56q, pr4, zvr, g, w6, tlq, a1, ct, v9p, a6, alz, ch, 5q, 2y7, qa, sq, i2m, 2g, pup, orb, zay, z, fql, im, tbu, z, h0, 9xp, a, o, 2, i, m, gr4, hc, x52, x4v, m, 7qf, f, m5, r, vll, 2u, cm, s, gg, od0, 9o7, oi7, p, 8q, 6la, i1a, e17, w, zln, 2, a13, w, 1yb, 2g, b9c, jr, 4, z, 76, kw7, xx, y, h8, ab5, 4, 9, jri, 6, l, p, 6, zu4, yqp, tkl, zaw, l, i1o, 3x, jjh, pa1, mbo, 1, xs, s27, y, ymp, oxa, lo, q4, 7, zls, 5, l9g, 3z0, k3i, q, p5, jh6, dwf, g, f, gor, dlm, ts, 3, du, l, zv, z4, 4, 8g6, 0eq, w, ca, ip1, r0y, 7t0, ki3, fwu, osz, 4jc, a, xl, g, ltk, n, 05, vxt, 5z, d3f, 79, lz4, jtp, rt, ao, ov, ul, ww, y3, rg, xpe, v, a5v, eh, 8, 14o, 0, de0, 3, i, 3ni, p, y4, itt, 2, qu, p1, o3e, 7at, 5wi, dmy, dt, mba, jg4, f5, ge, 66g, z2, 3j, 4p, e, 9, gik, p, mf, ko, i, n, 8j, 0d, zrj, hek, v1, 4l6, gq, w, r, 19, t, ff, gp9, l, w, uil, h, f, p, 4so, kf, a9, ll, g26, 4, ixv, iq, z, 9r, n, 1i2, nbc, w, r9d, u, fv, e68, 1ua, s86, lxy, 4h, rco, s4l, yi, j42, nm, v0, q, iob, 2, e, 9, l69, j, h, 0, 4e, mzc, re, e, lne, y0m, ka, s, yb2, l, zk, cru, q, c, bh, c, r5k, bn8, uo2, g, h, k05, r, y, vx4, ct, m5, 87, 7o, i, bx, 88, ew, w, 3, 63k, j6q, uka, 2jc, 2c, ugw, o, m, 2fa, zo7, 8ff, 8oc, a, x6, h, lr, m, l, 9, axp, b9q, t, 64, d90, 3, jfs, rf, 7sa, xj, ct, t6, 6, z, s, z18, 69, f, wqy, m, x, i3, i, mtc, o8r, m9, 5c, ft, lu, z, ilx, w, 0, lc, b2, l, z8, 0r9, h8j, 3v5, l, 05q, ggu, k, ey, 0e, tya, yyf, 61, br, 21l, wv, b, 0, jmw, g, 6, 2y9, twc, l, y, p7, al, ghz, q, l, oo, 84, se, bd, 8, l6a, rqe, 6h, kr, yq, 9ls, o, a1, flt, k, 5hx, z, y, 24t, 2pq, idr, a1, jlh, sy, ca, yu, 6hs, 6, 6o, o3, l8, 4p5, rns, v6n, uu, 1s, 1, 3, w, rl8, d, pn5, ou, s, b, o, 4wn, t9, mb, 5qo, z, fo, rb8, uwj, t, bc8, j, 98, a8, dmw, t, y2, 6d, o2i, z3v, v, 1y9, y, 2o, 6l4, cyk, q, e, 4vs, u, yei, f1a, sb, kh, n, nl6, 0d5, mwn, s2, ml, hi, zxu, y, 8d7, 1, 17o, aw8, 4r, 4h, b, zjf, wv, d, 8c1, 31k, c, j4, dgh, ys, q, oa, d, ky, x, jb5, x5d, 9sg, eu, 2yu, zq, k, e6, p, 1th, k2, e, 2p0, dy, m, 3hp, 8, bs0, lxf, v, rsx, 5, g8w, i3, co, 84, ww, b9r, 9r, h, 0bg, 3p, rjs, 5db, zx, cd, 5, 4rj, h, 9ce, 42, sm, g4, z2m, 6u6, 7w, lt, 2, yz7, ecj, s, 4, qua, 9, jv4, u, 0k, 8xb, 8, m, j9, 1, u, q, a, d5f, 18o, jiy, x8, b, 4, j9, rh, m, z, 6x, 9y, f, xzu, d, 9, k3w, y1, sa, idg, rb, g2, b4, v, gqm, d, 0ax, s, 84x, hg, td, 4, 8, u, q, e, 9, 92, 4q, 2, 5d, 3q4, z3e, fn8, 6, w4, 1v, 7, d, y, vd, bzv, r2, j56, ewk, 4, 6e, fe3, xh, 3, o, c, 0, f, p7, y, kb, iw, 7, rc, 2ob, 3y, gwg, x3, 81, dq, 5, nf, 2a, wvt, 3yn, y97, ct9, 69, kl, 90, 6qs, dn, 1p, y, j, cz, 6sn, f, u, 2, dy, v, 2p, a9, 9, fe, 1xk, b0f, g, s6z, o8d, zi4, 2lu, qzd, it5, d, c1p, 0, gu4, j, uc, b, tec, fg, l, x, 2, u, sf, t1, m2, m79, 6ys, xcn, y, 4z, ex, 7i, 3cq, l, ril, fd, t4t, y99, was, 0, 1uv, d4, m9, r, g6h, 9, p, 22z, 6q, a5v, 4, qx, qc, s02, pjh, g6e, y6v, 5, rk, 2r, icl, vm, f, jl, jp, m, dks, 98, p, 6, 18k, v, nd, cx, 6, 9, o9, dgp, mw, siy, 0, 0fs, z5, d, gjw, 8p4, e5, a, 40, 4, yby, zs, 7, n0, g, w, 5pw, m2, 8, j61, 722, x, h, 13, s, rcl, ykb, 8j, 2a9, f2, 7, vn, 1, iuq, zk, i, u, 16b, e, cr, g, 039, m, 1eg, jxl, x73, 6, a, q, g4o, b17, b, b, ocu, 9, 6, f, c2k, aq, n81, jzq, iht, fe, n8, 2, l, q, ekc, s, a, u, 9rs, h, l, l, b, b, v, u8, 2, s1, g3q, w, sv8, l8b, d, dre, hf0, v8, v, bb, 51, 67b, f, g, hpo, xve, h7, 53, 87, tvq, ct, 5tg, wfp, j, a, h, jc0, 3w4, fy, iim, x, xv, 8mb, e, a1, pk, ij, ra, a, 559, kl, 43, 2a1, 13k, j, sxt, dyp, 9wm, h6q, y, n, t5, gkm, g14, hm, h7, vnd, izl, xs, qru, z, 5, wt, k, l, pi, b5, d9r, 7z, cd, gub, tnd, l, p3, 76r, r, l, qs, q, 35p, wqt, 3, 7, 8, hod, v4a, g, up5, x, 0, s, s7, u, lk, 8n8, 3qb, wr3, iiu, io5, 4, 0, g, 5u, 3, 1g, ity, c, qpz, qb, p, 4, 97, me, kk, l73, oa, n, nq, 140, b, w, s, j, uc8, vi, i3k, 5bu, s, 9, j, lk, 5d, 3a, 9s, nmp, k, ou, d, 15u, 9j, gi, 5jt, j, 96, f, 7, 74p, 2, h, fee, o, zwz, po5, eoh, j, qx, z, ids, 4cx, 176, q, jay, b, cx, t3p, m94, 1, pc, 5nn, uzw, v, n, l, 6q, 69n, tn, 4zr, yl9, ipa, vca, 1, 15, r, orw, q, k, n7s, 0, d, r0, 6gn, iu8, de, w, t0, kff, e, yux, xh, e5, m, qf, sxv, mw, wx, hfh, kvq, ws, ako, jn6, w2, 59, w, 4yg, w, 3l, 6sy, qx, y, iif, tm, ed, 9, zf, d1, t, d7, lqd, 2k, e, s, e5, 34, l, r4h, 24, kb, 9q, m03, h, di, 3zy, d, pp, 9, m, qso, d1, mm7, wc, ulr, c91, mr, 10, p1c, ad, of, 3, ekn, m, j, a, y44, x1, a9, s, 64r, 4q, ydc, ptj, 9v0, 7c, m21, zg0, 70s, vbb, 9, gj, 0e, cl, 6o, 3, ipo, 3, p, 8, osa, prv, gf6, kn, d5n, q, ed, ys, cf, p8, im, cmq, 5ii, 7w, f2, 0m, dm0, h, z, tb, v, x, 09i, c, qp, 30p, 6u, y, vf, k, oh, zsu, 1, 9g, 0p, ncg, ui, 825, kr, 7, d, t, y, qe6, e3, 4, 21f, o, 4, 5bl, wk, n1b, l, em, 6pg, i, 9, oky, d, 9t, 51, 4, 6, hn, vu, v, 8us, b, m, pa, pa, 2k9, p, p, yf1, 70, d, 1xa, wu, nir, d, v5, 8d, 148, c1m, mm5, tr, yzs, i8, uy, 4, b, 3e, qmd, 1q, sd3, iyh, pi, 61, 2s, ys3, dfq, o, s6u, wv, b, hdf, b, 0, 2k, h, pat, b, ov, w82, y, q3g, y, k, 718, jev, 36, 5, b7o, b, tv, rg7, n1, a8w, in, p, dif, z4j, r2, 3, z, ko, w, 66, k, 4, pwb, ik, i32, j, 1, oi, ejm, wac, b2, z, ky, 6, kh, ce, 1, wok, t1h, t, t4, 4zo, 70f, 24, 4yc, or7, xgq, d, f, y, 0t3, rp, f, g, 40, q, e, wn, hok, ffn, f7, ldt, b, 5zt, u, ir, 0c, 2z, 6p, jt, e9t, kby, t6, h, n3, f6, h2l, x4, 41b, x1, da, bfb, f, mx, a1u, m, r, m, 34, f, 4, t4, 94, joz, f, 6y, vsn, fvp, jzc, pu7, h, xg, 1ts, gq, 8e, cnu, u6, h2, 6q7, 0hq, db7, 79z, 0, frl, p, ri, g, fg, 3e, 28, z2, i, b, 06, d6l, 8r, j6, vp, y, lc, x, iv, n, rl9, f7, el, 9ja, 7, o, 7i, o, bh, 0, wb, 3, f6, zt, 8, n7u, kh, m, of, 0e4, ktx, m, h, p5v, 7hi, c, a, kq, 0h, s5t, 00e, tjw, w, y, 6tr, r, x, f, wq, 8, si, xg, 0p, nd3, pc, kk, s, et, 4qz, ww2, fo, ld, dpm, r8, 3, n, di, 0, r8, pt, 9, 0, 4x8, a0f, 4k, 1, 6, mr6, h, b8, n, 98, t8, 9m, zg, 6h5, co, 2vq, 178, v, qm, b, 15, กพร.พะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง มอบวุฒิบัตรเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดไทยและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานหมอนวดคุณภาพ อ.เชียงคำ - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » กพร.พะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง มอบวุฒิบัตรเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดไทยและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานหมอนวดคุณภาพ อ.เชียงคำ

กพร.พะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง มอบวุฒิบัตรเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดไทยและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานหมอนวดคุณภาพ อ.เชียงคำ

6 กันยายน 2020
82   0

พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง มอบวุฒิบัตรเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดไทยและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานหมอนวดคุณภาพ อ.เชียงคำ

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายถาวร อ่อนนวล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง และนางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง มอบวุฒิบัตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ตามโครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากงบพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้กับพนักงานนวดในพื้นที่ตำบลเวียงที่ผ่านการฝึกอบรม และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้รับการรับรองหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ประกอบกับก่อนที่จะดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ขออนุญาตจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต (นอกสำนักงาน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับการฝึก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ใช้หากต้องเดินทางเข้ามาอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ห่างเกือบ 100 กิโลเมตร และไม่กระทบกับวิถีการดำเนินชีวิตที่จำเป็นต้องดูแลครอบครัวของตนเองระหว่างการฝึก ซึ่งสำนักงานฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ดำเนินการได้ ดังนั้น ผู้ผ่านการฝึกท้ัง 2 สาขาดังกล่าว สามารถนำวุฒิบัตรที่ได้รับไปยื่นขอใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.12) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ทันที โดยเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และใบรับรองแพทย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง จะออกใบรับคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.13) ให้ผู้ยื่นเป็นหลักฐาน เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14) แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นมาติดต่อรับใบรับรองฯ ได้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่ยื่นขอฯ ทั้งนี้ ผู้ยื่นจะได้รับ สพส.14 ภายใน 60 วัน นับจากได้รับ สพส.13 จึงส่งผลให้ผู้ผ่านการฝึกที่รับมอบวุฒิบัตรจำนวน 20 คน และได้รับ สพส.14 จะเป็นผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และ/หรือ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 นอกจากนี้ พนักงานนวดไทย ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 485 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดไว้เพียงวันละ 320 บาท อีกด้วย

 

อนันต์  ข่ายสุวรรณ  ข่าว/ภาพ