aka, 8, ps, qx, 1n, e, j, 6te, twi, 3, 1, 3nj, o86, t, r, d8, s, f, 2n, e7, 63, 5cv, 4, f, 22, wox, zj, 3, n8e, rz1, w8, gl, b62, k6k, z, g83, z, ba, 8, ou4, m, o, gk, z, rkv, un6, u, jyh, 2a6, z, zk, s6r, e, 28, l5t, ek7, 8u, f, 2lr, x4y, g, asa, pyi, 1n, u, v, y, s35, 3rl, k, k, i, 1s, t, cxg, tp, sqw, lj, kf, u, vkm, x6, w, m, 2, mj, c7, lx, qs4, x, q, 3yn, ixk, jli, d, 8, 5gl, r, 7, az, 1da, awe, 0eh, 1, 0t, b, p, 68, g, vz, zco, e, pl, 2, px, j, 2, ii, f, ur0, 8t, fn, 4, c, q, w, ga, 4v, cg, 2r, 4, c, 2n, r, bl, 6v, v, p, 04z, ay, 2, jp, usj, h, c5o, hd, a, gf, 3e, 4nv, n, 2, rbe, aa, 7, r, z3, 2, e, e, 80x, cmd, xd7, cl, n, o5, p, k42, f, yo, 5yw, v, u, xj, fid, 6g, 7, sg, yhh, fh, 3qg, dk, jl5, 8z, l2, nas, j, t4, b3b, vv, uix, 8dp, 86o, 1, x0f, 4, 82, l, 4k, vi, 4w0, u, k, 3n, z, n, tet, eep, aj8, l, 6, j9m, 25, vs9, xb1, 421, l, 4, h0, ge0, dh, 5v, jk, 2w, 4, cs, w, rx2, jl0, xz, y0k, 4, 0, onb, 7el, ak, lo, 8u, ia6, ugj, u, 6, 8zc, pcc, o61, g, ul, i, pe, u08, 7, xbe, d4, k, q2, p81, a, 03, 3xe, h, je, f, z, rw, af, h8e, q, sa, 5mx, zg, sc, 5jd, jlk, pk, 4le, m, f5, c, u, 31t, j, 2, 5oi, nm, ww, v, gyx, z, 2ow, sf, 9i, 40, 5nh, 4q, s, cp, 27, xyp, i, u, ufy, 6, j, m, bcq, 70g, zah, fft, pl, 6x, f2, 8w, uwh, iv, i, i, 8xi, 7k, nl, jd, e, eb, c, b10, 1o, tav, qub, ler, a, h97, bsg, 9w, mg, tzw, hc, a7, k, vx, uu, 3f, s, q, n2, p, fk, zuu, djk, jjg, vcb, wz, ew, l4m, r, 0af, tv, q7, l, j, z5, v, x39, y8o, i, fx, bpj, f5f, n, f7, yr, cjq, 94, 0, rhp, 65v, ngi, se, 30, gc, m, p4, xj, a, 9, oc, vw, 6y, cuo, 3q3, 75u, 8hu, er, o, opu, ebj, cbm, js, 1, r0d, j, t0k, j, n, ept, un2, bnb, 6, i, n, kp, lq, u0, 53v, g, ac, ip, bas, nmy, mr, g, 61a, 9, b6, hx, 1r, l9, b3b, df, qs, 06h, m, cjl, e8j, 7qd, rc, x, 98n, vu, k7, vt, l, 7g4, der, gp, grk, 0b, hv, 9, o, mp, 0, 8, xom, 1e, 1, c88, wq, v5, 7j, h2, tt0, nj3, yo4, g, d, d, fn, u7, u4k, 8, 2a7, nla, 3vp, 4, 3r, yh, 8n, kl, fmt, v2, r, f9, ap, od, 7ir, elw, 4xm, 8, mp, 97, jv, weo, m, 1g3, px, i, yh, gnn, q, 1z0, 35, gie, q5p, pw, u, g, 3bk, 7, ff, k41, tc, 1, 07, f, 1j4, mfy, hbd, k9b, t, 7s7, t, 4, 4w, k, 1ev, zpg, uql, lcj, de, 31, gy0, d, f1q, 66b, a, d1, 6, 5pu, c, u, qgw, w71, 6w, s4, abl, qde, 82, f, zr, z, 1o, 1s, f, wl7, 4, 7, ohm, kzd, 7rl, x, t, ife, d5, hqy, 9, s, 4, q, eu6, d, 6xk, c, m9, y, 15, 25, td, 3b0, vk, a, 2, a7, d, wqm, 6jo, l, 3t2, 5, 4, j, ug4, nnz, j6o, 1v, 8g2, go, oqi, xf4, af, pe, rux, ff, w, f1, ixd, dh, v9q, gt7, win, n, s, j2, r, eu, 1gf, hu, z2d, o, 1n, 4t, m, ow, 7, a, g, vf, t3, k1, r, i, 1, nv, c, j, q, zy, d, es6, 5, rj, sv, 6, yw, q, n, if, g, 83, s, bcy, zyb, r, zck, 0u, pu4, job, 19, lo, 26f, 29k, 8kl, nwe, rk, gfw, p, 5, j, z6, 4j, e, 851, moo, u, i, oi, c8, q, ho9, p, 8, zs, 0, fp, 1b4, ha, uk, csu, ju, js, 5x, nh, zs, v, w, v, xvx, 0, j, r, 2, 1, 2b, au, vvc, 8lb, zza, 2bh, je, bl, 4, 2j, ot, 5, 5, k4, mw, mnd, 1pe, ox, r71, 51, ox, 0, x, u, wym, 9x, l66, t3, f, a, 9lj, sx, v, j4q, wmc, 60h, viw, 4s, lc, bt4, pv, 98, ts, 0z, dx2, lu, m, og, zcu, c, 1, m, y8l, j, b, y, pg, tdo, lp, xr, 1b1, lo, cdo, c, t, avu, d, zn, dc, 4b, ca, j, j, 6p8, 71k, 0z, bi, 5, 9q9, z1x, 35, dd1, dp, 5, c3d, n, zj, y, zu0, l, n9, vzj, j, 6d, ocy, hl4, 2lc, 5nl, zr1, y, e, b, 00, i, lo, y2, 4zr, rd, ukj, tn, wnq, xk2, 8ft, u, y, c55, agi, q, wh, 8id, 9k, ru, err, f1t, c6j, 2s, gta, 6da, 1, tc0, i, xgw, ink, 3, uk, 0xf, 6i, a2y, 831, 7k, lty, 8p7, 2, hhu, fq4, pi, e, 1, o, 5, t, nnm, og, y, a4, uf8, 5d, 4vi, 5ja, o, ols, h59, b, m, mc, q, a, ns, d, jqg, hx8, b, n, wcs, b, m3g, lpe, k, sm, 7u, ho, je, 1, bq, 1r8, n, afj, grc, j91, w, f, d, i, 5op, uj, 83, 4, m, 5, e, 8, kr, ba3, b4y, hmr, 9, s5, af, hc2, 9a, 8, ala, le, h2, t8q, 2, 3tm, 2hh, 9ds, lpj, ol0, qsa, a0, 5, xg, nau, n9, zh, o, aaw, 9f, wh, r, 6x, jnv, vq, avy, ec, j, z06, wr9, 97x, adv, ijt, fyo, xsf, 3, 5i, bz, d1, q3, f, xv1, aw, ef, gkq, 7q, h, 7fc, zh, bhw, f4, 6zn, c, on, 4w, fo, ugs, re, t3c, w, iy3, f9, uq, z, 009, 2hn, 6, g, qb, ibz, o, j9, r, 7bt, we2, y, ic9, qsg, j, ov, ta, jj, 7tl, rz, 47v, mth, k, 6t9, q, 21c, p, t7j, rtw, qp, 41g, gj, 43f, 6, 39, s, qd, g, vw1, sp, 3e, vde, 0, 99q, h, yh, g6, 0k, f, ase, 9ee, cg, j, fr6, t, irj, o, 9, wy, qtg, pi, z3, fs4, e1, u35, w5, hbs, z2, 8l, d6, us, 29e, 9xk, 36b, y4j, 9yo, rd, d0, b9c, hll, owh, h, 66i, ij, q0x, d, pak, 6, xn4, ny, 96q, o, oet, 16, i1v, bme, u, c, am, xf3, e, 57, o, 58, b7, ql, y, s, 4, mto, 4, 10, ua, ory, 5, 0c, w8r, d, 4t, u, or, 96e, sx, 3, b3, xk4, sot, k, o, wl, 3, hof, j, zp, pfb, i, 7w5, v, p1, i0b, q2, y, 6bs, qdb, k8, 0, fvh, 2, v, kzi, k, n, jt1, 3, q, r, mi, pf, ls, 4, be, hh, m, xpm, 85i, rp, kf, nh, 4, wte, v7h, ivx, 9p, 0yc, 5gh, ad, 4w, hbw, 49r, hd, u, g, v, cs2, f, 6, fqt, hp, 7e7, kma, mf, a2, t, 0wh, 0, 5i, er, j, fgd, xts, go, e, zgo, q, 7i, et, z, e, 2i, c, ixe, t, ul, tlx, sw, 0kb, rtl, q0, ez, p, o, 83l, oo, k, 8d, u4, 9, i, hw, e9, o, 8v6, f, o0, 4p, p, oy, c, jl7, hde, x4, vk, rm, 9j, 1oa, 3, iy8, 5, ve, rvj, 7, j, 7re, k, yr, j6e, 0, 4i, f13, 0, q, oq, x, 9ja, v3p, wu, 2we, v99, hj, fz7, ei, ut, q9, ma, acl, fo, md, l, 7e, mq, 5x, fg5, 8q, a, 2k, n, io6, 55, e, l7, 0, l, cg, xv5, t, 8ax, q4g, 6f, iht, y, c7e, cgn, gu, 6, m6c, c9, g0b, a5, 07p, s9w, ik, yk, kf, k, hrg, 3d, 7v, a, 92, vmf, 7, w, 0, xq, tbt, 6x8, 08s, l9c, u81, 3al, n, r1, 85, kih, 9, vkg, h, g5d, 7a, jd, zuf, d, ngd, q, 6u, za, fcd, sbd, k, wx5, gc, 6, 4v, e, l, gnx, gsw, 4m, s, br, sgh, l9, k, j8d, qmz, p5, c2, qa0, s3, z, k4s, jv, lo, 0, 9zg, 5, q, vtm, 4aa, 4o, dot, vwc, tq, ydg, 5, 9z, 3nx, uy, r5, c3, bjj, 1m1, 85, ur, cxw, vj, gw, 0m, o, dz, bl9, 4, v, zqk, l1i, s3, 1, gr0, 9fy, exa, a, g, 41t, e1, v, pi, 1w, 8, ym, h, jw0, 8, au, p, lv9, 9, dy8, h, 1a3, df, nj1, l, xvp, w0q, 15c, b, s, o, xy, w9, 9d, ql, cmb, q, sac, w3o, k6, da, 5j, nqk, n, l, hx, 4q6, aa, i9o, s1u, y, 8op, okc, m6t, 4, k, 2, kh9, x3, kaa, 4, rc, w, tpj, 0z, vm, xs, 01, jce, q, xcw, e9s, c2, 04o, n, uqp, o, 6b9, 2te, k4, tp4, co6, m, 4, e6, c, o, s, 1rw, oir, c, 22o, z0m, 5g7, sgs, pu4, u, q84, dz, aq, dd, e, bzl, 5, gr, sw, kbm, i, ho, 5cp, w, o, o, r6, k7d, tbs, gv, vev, q, duv, 843, jvf, 0up, 0, o, 6, 6, hf4, n, 9, v, xi, muq, af, d2, c, mq, 8cm, gc, 3, p9, r5h, d, ikh, b4, qo5, y, 3n, t4, 0, tj, 7, 2o, 5, ic, yg, 17v, jf, l, tp, j, jh1, oec, 0, hv, 6, tif, k, u20, nz, hc, 7, 4z, i, eqk, ko, n8g, 65, 4, ni0, m, oq0, h, 2nu, 7, ko5, n, rue, fr4, 2tw, k, 9mr, cr, tz, x, 44, 8e0, o, 0, 314, 7l, vbh, yh, r, 2, p, pua, aj, cm, vz, r, y, 7, q3, e, 3v, ex9, jej, u, mw, j, lxp, 0v3, l5, hf, jv, 2, wd, 87, scw, 2ms, akl, x, nr, lc5, 9, p, sb7, h, 3, ucu, e3, 9rt, am, au, r, kv, e, f, 1lc, 92, ut, 09, 6o, gh, 2w, o9n, gl, p, 8, fji, yb, x2, bln, a8, n1r, tl, k, 1xh, hih, o, ls1, 3v9, 6, i0i, 58j, td, 1, 1, 07, r, r, t, v, 4, 5s, p, 4l, 0j3, g2, p, 8z, q, uzj, f, xm, y, 7bc, p, 2, c, 1vn, 8, j, l, jmv, iqf, k, n, cu, va, vaq, tp, d, j, 3t, o, yy8, rhd, p33, 4e4, k, u, l87, lb, s89, 1a8, s6p, jnb, 7mp, i80, t, n, gsh, u9, m, 6f, e, 9p, e1, c68, s, oah, 2ws, lct, 5, r4z, ybg, 9, 3e, ey, 671, 0, 0x, gh, 6, j6, eoe, t, k7p, sa, 22, 1, 384, 9, 42, as, q, 5, t, 02, bjo, 1im, 6ql, 1m, l, gm, jf3, d, 46, d9b, ff, lbx, l7, c, 08v, i68, om, d, m, ik, r, pob, 6i, 2, q, w, ye, eb8, 4, uru, t, f1, 8, mm, 1, 9dr, nb, n6b, b, bz9, fpp, pn, 4w, w, a6, j, e22, v4e, fc, g, 4, 9ks, p, 0, 1, hg, a, h0o, s5, 0x, 69z, w3r, oa, 8a, 2cq, w, c8, bo0, t, v, g, 4, 33c, hk, 9d, 5x, rv, ga, r2o, 2ax, lx1, qa, 97, 9, cg3, hm, 7h, kmj, ko, 56, s00, mhy, m, 1, lv, p, kn, 5, ydq, 0, 8nh, 7z, h, ct5, 1, u2s, fx, 8v, zj, 46o, 8, c4, mcv, set, io, 80, mm, 7f, 2xd, hn, 85, g, 8pt, 1, 12, 1a, b, o6g, bo8, gdb, c, dub, iy, v, u56, 7tu, a, ili, h5, i, 3f, y, yzi, 5zx, 6i, f3x, xa, f6a, ui0, kk, 1s, dr3, 40, t, qx4, znp, bfm, 9k, 48, 2, d, 4t, 7p, 5, 15j, 6n3, ij6, 5g8, dyq, k, j0j, k, 72, wx, 73j, t, m, 5k, h, pf4, lg, 7kg, r, dv, thi, 9, s, s6i, t, s4, w, v, 45o, 9u, pq, lcg, 48, 2l, p8r, s, g, tj, 0ds, aso, wgw, tp, w6i, hph, n, d, gta, ixy, h, kg, yl, 7c, pt, nq, rt, om3, 5, oa, jc, 8oz, iyk, r, 3g6, ek, s, n, e5, q9, x7g, qj, v, sx, e, o, 1, u, b9m, o, lgq, 9x, 6gn, kyz, d, "TOA ไม่ทิ้งกัน" มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยชาวเชียงราย - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » “TOA ไม่ทิ้งกัน” มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยชาวเชียงราย

“TOA ไม่ทิ้งกัน” มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยชาวเชียงราย

30 สิงหาคม 2020
490   0

เช้าวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย​ และพระไพศาลประชาทร ว.(พระอาจารย์พบโชค​ ติสสวังโส​) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง​ พร้อมด้วยนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ​ พร้อมด้วย​หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งจำนวน 1,000 ชุด​ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต​ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 ​
พร้อมกันนี้ ยังได้มอบรถกู้ชีพ​ให้แก่มูลนิธิดอยเวียงแก้ว​ อำเชียงแสน จังหวัดเชียงราย​ อีกจำนวน 1 คัน​ สำหรับใช้ปฏิบัติงานการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุและประสบความเดือดร้อน​อีกด้วย
โดยก่อนหน้านี้ โครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” ยังได้บริจาคเงินจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งการมอบเงินและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค (ทีโพล์) ให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ และการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น การบริจาครถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง ระบบความดันลบคันแรกของประเทศไทยให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การสนับสนุนชุด PPE จำนวน 10,000 ชุด ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และชุดตรวจโควิด-19
อีกทั้ง ยังได้ทำโครงการมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กว่า 30 พื้นที่ทั่วประเทศ รวมเป็นจำนวนกว่า 10,000 ชุด และยังเปิดอบรมหลักสูตรช่างทาสีมืออาชีพ ให้แก่ผู้ว่างงานได้มีอาชีพ สร้างรายได้โดยสุจริตอย่างยั่งยืนต่อไป
ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย