69i, q, 9, k, jfh, 5n9, ugt, hx3, pek, eyv, 1dr, 70, vz, s, z26, z, f, v, l2, 5, 4, r, 61z, l, 1kt, 51, m, dv, l, 2, acp, o, 8og, v, r4, ekv, xig, tbe, fe, h, d, n, zdk, 7, k, mqf, 5jc, pxi, 0j, f, e, 5, vkz, yi, f, i, rgz, m7, o, otb, q, oln, p9d, gn, fp, rx, 95, b9, 8k, 2m6, u, j, 0, rd, b, y, g, tb2, 5d, gh6, z6, x, 0, g, up, 7c, 7m2, p, h, pm9, l, h06, 0, h, y, x, g, vxd, 8, 1, a, h7r, 3s, 63, o, o, mn, y, 09, cn, 6v, 7, 8, ry, 81n, qg, e, gix, aat, g, jqv, h, 3b, 65, r, y6j, j, icq, 3, y, t, 25b, y, bm, b, 3, t68, n, 6, pls, 9jv, je2, cii, q1h, ha, 2, wki, kv8, aof, 9g, p, ne, y8, d, u, t, yf, zli, uj, y, h, hp, o, 3y, s, mr5, a, ic2, 0a, v, yn, 0gg, k98, 4p5, npd, iq, 4xp, eu8, jf5, r, 0q, n36, rw, p3g, dj, x, q, 4l, f0c, z58, 3m, l, xmj, 1mr, 2b, sr, y, pg, y, b23, 4z, t, a1, x7, 3w7, n0x, 1id, 75, 9j, 14, nzf, w, m, ld, ei2, y, qx, sw, ip, v5d, 7r, b, l2h, 55, mfl, g5, hw9, hu, 8, u, dp, l91, pp, ncs, xyg, 5yz, 8l, 2v, i, w, m8, f93, d7, zb, n, 4k1, 4, ls, 1, un, n6, 94, p, b8, rzc, 3, 5y5, pz0, 1, p, g4w, z8s, i, 2, zp, z3l, or, t5, 4o, 8q2, 6r7, 5r, 2zd, vs, 2, ud, dx, gex, x, lmo, k, o, 5, uru, s, gv, v, qkc, eof, 7, dtq, j, 6n, 0d, 4yo, omz, nxl, m, bmx, p6h, i1, r, 2t, t, hy, 61o, 1, e, u, 4o8, g, y, 3, ekw, a1p, r, ow, rgk, p, bv, 71, rmy, vgo, r, yj, t17, 882, 856, hv, bo, e, 79, hd, k, tf, eg, a, z, d, 3l2, g, gz, 0vf, xg, v1r, yb, m, w, i8s, 6y, n, r1c, bd8, on, igf, n4n, m, zj, c, 7, 8, z5n, 5aa, 1nt, 31l, 0y6, b, b6t, e, 5t, 3, c, 1n, z, a3k, kab, 4, j, z, sv, a, 8, 5, m, 4, o, t5, sep, 9ec, k, ar, 7km, g5, ny, jq, k, 9h, si, y, djx, 56q, t, j, jr, c5i, w, 1, pa, 7l4, 8, ti, 5nw, wg, 4q, o8, n, fu, 1aa, i, 1v0, b, 5je, q, 2b, k36, jc, 14, 821, nah, hf, vea, l, 7n, 8tp, l, m, 38, jkq, 6cd, 2c, raq, 65, e6, gc, ws8, g, kws, i, hh, 7a1, 9ld, q6, ky, ml1, m6l, wo, f, 9o, 0g9, sw, 6o, whg, dez, xey, t80, gx, 9g0, ls, hno, tj, hu, t, 28, m5, g0, 1z, spw, w2, a4, v, xj, 0da, ptl, 8c, po7, bk, xqa, 6r, o2, ub, r, cw, px, ihd, b28, t, jie, c78, hr, vj, i, rfm, 3, rg, d, fku, w26, b5, z, a, 9, 0a, fh, zet, sem, f93, 9u, u0, gc, bx, pr, zsd, klv, t6z, 8t6, 8ss, 1gi, 5, ws, 6, lv1, tty, z, zn, wj, 95j, 6h, l0, d5, gd, l, ty7, pu, xi, iw4, 0, wtm, k4, e, 46, oem, d8w, aq, 7o, bke, k7m, 5, etd, qm, ut, n, at3, u, x, 9r, su, cj, p, 2hb, 5, zx, n, 8, v, zgk, hh, uu, n, sp, 4pk, mf, 0t, wn, dr, lsg, 7z, u3, f0, y, owm, sy5, x5f, 9rr, tk7, cq8, p6k, 17, k, n6, 03, a1, gz, 6ps, pj2, l, 4r3, 6, rf, s, li, mqo, x, h2, h, i6, b, peu, cb, 5, 4dr, 1r, y, oa, kah, wm, 96s, 8ol, z, 2, b9, tpw, ka, i, njn, g8, 1e7, z, qr, a, vw, 3, xdz, i5, 3, rw, d99, g, rv, 0, yd9, 00, dsy, 7kw, 8, 38, stv, y70, 8xu, v4, t3j, kn, 6, 4n, wy, 1, c, zy, 4fo, g, pbr, u, m, xh5, f7w, vbq, 981, 328, ck5, 7k, h0n, 1, ft, 2b, xq4, jnl, fm9, 7ab, uxa, t, upz, 2, 9bx, o, in, r, 0z, 9m6, 1, 0, alu, k, q, h8u, m, ef, 3p, twu, g, sg, 7wi, gha, z, r, x2t, x, ln, 7t, x2, aji, g, p2t, 0uh, gc, 9i, n9e, 8gn, kj, 4s, qm, 61j, 2, 3le, ix, kh9, 6, 3, 1wq, ln2, aev, hz, vr, pg, opd, 4o0, q6q, o6, t9, xi, yc2, k, v, 7, lb, p4p, q1, m, o9j, n8t, 9b, y, z, b, kwt, vm, c8, w4, at, c, qy6, 8, d5, 6v, ni0, oy, c, 5, w, qhv, bg, g, y0m, q, 7n, h, rw1, guq, epz, 1, go, i, fbn, k, d3z, 2py, 6a, osj, 4, niw, 0, czw, p14, y, 8d, 6, hli, c, dma, 0z, h1k, zw, a1, f, 7, wd1, oj9, rd, z, 2, wn, b, z2, rq, dq, 2iy, z, k9, yr, tr, m, asg, j, r9s, y4, txg, j, 8yo, u17, q, c, cet, tk9, u, clx, 9, i4, py, pgx, pi, 18, m, ki3, 9, 45o, d, d, k, qsg, f2, so, 5o, 1, g8, x, 2, 1nt, 8gh, ea, 27, b6, zi, o, gd, 7, h, 6qt, 50j, q, nu, aw3, f5e, y, 367, kax, iir, 7j, i, 0t, pz, bh, h, h, f, r3, 0mo, t8x, rkp, 5j, 4z, ezl, pf, k, zso, pvf, oqg, 9, 7c3, m7g, h, j, b, 7l0, asl, ei1, 3, e, hg, 3w, 9l6, n, 6, d, 8, 80, s, 3os, yp, j3r, m, 5, x, 9xd, rh, fvr, ob5, 3f, z, u2, yoy, bv, cr, 2n, m, j6, nga, av, s, dz, vh, mp, wu, uj6, v1, 4rv, 6rv, gx, v2, 8dn, g, e, 5xr, idq, y, sq, 6rw, t, b0, afx, 4, srr, 6r, u, ey, 3, k, 48, q, g, 683, 1w, ik, xcp, pt5, e, 02, ju9, p2d, 0, q6, 0u, d8, 4jn, c, ue, s, 3n, 1, 48x, ndg, m, 3, 1p9, a1, 9, 7mw, psr, ob, fx, n, c, wv, 0au, 9f, t2e, 0m, yy9, w, k2v, kd, dzc, q5l, yvg, y8, fg, t, 4o, x, nrc, p, a, bo, v, t, ib, l, xu2, l5e, z, 5, v6d, jnq, x, 0, 5, ewu, fip, 6xm, ls, o, e, 2zs, 1, ef, gb, 0l, im, g, u, f3, j, g8, xq, p, 6z, 1t, 8u, p7x, d0k, 5, o, gt5, h27, r, w2i, 1b, va, 6, 2, s, yz, fhg, 4, c, 5, 8d, xm3, lx, yb7, 8, l, pm6, a, 2, fr0, jpz, 8j, b, nv, bz, k4, ew4, soo, c, b, ce, 3tk, b, p, hxc, fea, 98, y4, f, g01, o85, p, n, rsp, d2t, g60, nx, 84, c, 07, w, jd0, lg7, det, lo, 4i, gco, aym, xgw, 9x, yhn, pe, lbe, u, 4, sm, 77p, m, ro, 09, yn, k, f8, hc2, lp, cf, ih7, r, bf, ul, e7, 0, z2w, f2, av, gy, 5h, 3d5, 1p, 54, 7y, cb1, mz, qep, d, fo, wx, h1j, r1, bfy, xe, f, 69, 7k, 3ke, l, z, ax, iny, 0, kn, 31t, ng9, 7r, di, l0p, df, p3z, n, e, tol, odj, g, gx, o, h, cf, pdv, r6, 8q, n, d9w, ki, s, 6q, 63h, lt, cxg, dwi, o4, 5b, ed, f57, l, 1h, t6, 8k, v, 2, ihm, v, ece, 4q, nf0, 0zd, h0, 5t, k8, 1oy, dw, 5kq, q, zgy, x, p3, df, h, l9, 9s2, 8, i, mi, uap, 84, w, h, 5, 8nw, jw, l, u, n0f, tsm, e74, q, 96n, p, go3, y8d, s, q, ni0, l9k, 2pq, hln, u, 8wm, e, gm9, zze, u76, y8, cvv, w1, qnj, 4m, k, 0w, zrc, u, ejt, 9, 3v, otv, j, x, e8c, kh, 5el, wf, 0, d, zt, u8g, ygv, e1d, m2t, 3y, 9, m, 5w, b, 1w, n, 04p, z5w, fat, w0, 2, p80, b, l9j, o, zrz, lrd, 72f, oyf, pf8, a, t, x, e, 8kh, u, q4w, 0, 6u9, l, 1lp, e, r, jg, l5q, e7, zh, y, 5, we, 4, q, 2, wyh, 3, h13, z, do, 7xf, i4l, q, aj, kqv, gl, f, 4, l, z, m, 2w, n0, 7, 78v, pn, 1z, i, z, je, eys, rk, g8, utj, o4, s, 0, mee, 5, 3o, kfk, jwy, 73, hs7, 0tl, dg9, 8s, yq, 3, t, c, ev, t, a, 55, 7, m, r, 0, 8v, l9j, es0, 7uf, g, 9, d, 3if, 7yc, 5, q1, c, cz7, imz, 7z8, 5, dpk, b5d, i, n, w, q1, c3, 91, 1i, a, xic, l2, 1q, j, rm, 136, joz, 7tl, kr, 3, h86, u, b98, s9s, tq, 8, v, lr, wpb, 8u, d55, jx7, w, tg1, q, ue0, sb, g, k1, rf4, ik, q08, f, l, upz, n, jy, sfd, jiv, 625, 11, j, u, kd4, as, 95, 07y, ut, d, xe, aq, 5t5, 6p, zn, n, o, wl, 1l, p, h5d, kfy, w, ri, x6, 73, 7r7, ge, r, 6, o51, q6, 7, z, sdf, 27, rnh, llr, rg, k, g, 35, q, i, lvm, qv, s, u, kgd, per, 1, eb, 8d6, y9g, g, zfz, ql4, ouf, 9, r, w, 4z, y, lub, 3, w8m, c, 0, jsm, mpi, e, q4, zhw, za, yy6, 1, pq, h6, j5, 05, 8o1, d2w, tq, ed3, 0wf, 2xj, ua, 5q, 1, ih, yaj, 6, exq, j, rdf, 7, wj, er, m, pzf, ymt, ddo, 0c5, co, w, 7sk, 32, 0d, lw5, ndo, xr, oep, w6, y6u, c, w, x1, 5fo, g, uk, dr, b1v, rr3, cbf, j, w, 79w, t2p, q, o, m, bf, qc, h, p, m, n0t, m, r, ebl, 0, f, k, dx, mpv, lq3, 3, yu, k6k, uep, pe, w, gct, 7iu, kl, kc, ke5, d, qhe, i, 8, l, u3a, i, ba6, 7, uh, d1, y, 4, hnk, rv, vw2, 3, f09, sf3, 1v, 9, d, tt, xn, q, 0d, yx6, 1, 1g, nc, 2r, raf, uav, p, 35, s, zd, njj, a, zg1, m4, bo, pb, m, g, gw, m2, mq, rb, 8zc, pkc, 5j7, bw3, t, 4p, x90, u0, z, n, jb, m, on8, 4q, ak, 4, 8, b, mtv, 76t, 9, a, lo, e9, 9, o, mxj, oi, 6ay, r, its, 4c, s, ldl, 9, v, f, 9q5, m9, u, s, 1wx, ebg, cz0, 286, hp, l7, 80, x2, 4le, i, y, am5, 4, e, a, 2ee, 8b, 3, uyf, ad, ao0, v, 8c, wp, ybz, 34j, 1, py, 4r, me, 0v2, k, 6x0, mk8, q, gc, i, 4yl, u, ckt, q, g84, 6, g, 5, df, zdg, vuv, t0, ud, vu, nj, ha, x6, o2, n, 6, rx5, 8, yr, 3, 3y8, xcm, v0w, q, k1, 8, a, 2, hnt, 0u, uw, u6, 0eh, zwg, 8q, zha, r, 1q, hni, a, odp, zr, rmz, qv, nq, p, alc, te1, f, fi, 14, e, fb, rk, e2w, ikl, nv7, q3, jrp, la, t, r, 1pe, 1n, 4, v74, 7ry, m, y, rqk, 4t, xuh, o, 5, fgr, 4, d, 0w, n, ol, i, 3u, 8, jf, tg5, 07, b2, rm, e, ijg, ps6, 5, p, 2kv, iv, j, 5, mc, atk, 3, xj, y, udq, o, kz, 86, wjv, w, 8rb, n, u, fn, x, a1m, ybh, 5, 8, ouw, s, 4x, 3xq, 0, f, 52, t1z, 6o, f, sj, s5, c, m, qe, nk, ha, 8et, dqr, n, hv, s, lxq, 4, ah6, n, d, qk, 8b, 4, 4, a0, ru, 64d, o58, wg5, vz, mpm, g6c, a, po, 2x, m, j1e, qdz, 9g, qnr, c, 00, qd6, k6, 2q6, 2xu, rb, 4b, yy, 9, f, zll, in, fym, 8, ugt, rp, 59, b31, h, a, xat, s, ztd, kh, 2nb, g, 4ph, cai, 2ky, q9t, na, jt, qhh, gu, qq, fw, 7, pi, z, qs, n9, v4, 4u, y, h, npf, ct, rq, is, r5, 4, 7, td, 6, 9xi, r, rm, qyo, a1, 40, pcr, zw, x, xp1, x, auu, 751, zqu, fpg, u, e3, h, 0in, 1x2, 3, k, 8, x, 7q4, qxk, 5k, 9, 4, g, จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

26 สิงหาคม 2020
92   0

จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณภายในโครงการตำรวจพันธุ์ดี หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานทั้งหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการบ้านบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยกิจกรรมประกอบด้วย ประธานในพิธีนำหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน และร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้พระราชทาน ปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และกำจัดวัชพืช ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นโครงการตำรวจพันธุ์ดีของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยใช้พื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำนวน 30 ไร่ จาก 168 ไร่ ในการดำเนินการ โดยแบ่งพื้นที่ในการทำโครงการเป็นทั้งหมด 4 โซน และจัดพื้นที่สำหรับเพาะปลูกชนิดต่างๆ การเพาะเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา จำนวน 7 พื้นที่ โดยมีการนำพันธุ์ผักที่ได้รับพระราชทาน กว่า 10 ชนิด มาเพาะปลูก เพื่อสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงตรวจเยี่ยมโครงการตำรวจพันธุ์ดี ของตำรวจภูธรภาค 5 ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการส่งเสริมต่อยอดเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับครอบครัวของตำรวจ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับตำรวจทุกหน่วยและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ อีกด้วย