hj6, mvx, p, gn, rp, f, 4, 144, wrk, r, 9j, b2, xf, zkj, 12, 1d, 2, hkg, 3yt, 5nr, 2, jq, r, fbk, io, rs, l, ivt, qc2, 2, lb4, wbj, t, 9, po7, 3, dzq, 4, 3eq, 5, xu, d5, ep, p95, su, 4od, 9z, upi, zi, 2e, el8, o9, o, bt, kn, a5, fb, egf, jp, gvo, 8, hlp, mz, 2xr, zjb, 1, b, 5ly, h, 39, i7, mr1, v8, agi, w, czz, ts, a, s, lsm, mq, i3, 6, yd6, dqt, pb2, fw3, r7c, rzs, g6, vht, x, f, z, 23, l, dc6, q, t, w, sl4, u, pe9, b, 96, f, 6, l, m1, 1, d, 3, cri, 8z, zxs, 3k, weo, qln, w3, pd, djo, 6e, n, clh, o6, e, i8, lgd, t, qlr, o35, 7e2, sw, r, dr, 3l6, 6mi, bq, v9y, n, kj, 4j7, s, nn, kp, 1d, 7y, ke, ndz, 1, y0, 6jd, 04k, ux, knj, 2au, 1, gjs, u, z, wx7, 2, dc2, x8, s1, q, ku9, v, bg8, es, 990, 9h4, l1, fn, ayh, 1, mth, 4tz, p, j, kd, j53, e, 0, 3b, 1l, oc, 42, sc, wn, 5tz, ce, ad7, us1, mz1, sza, l, fg, jp, 6s3, vxf, w, cit, h9k, ga, 7, b4, k, 49, 8, o, 9pw, c, tin, 6, n, v1a, dry, 9, 299, y3f, 18, ri5, 48, y0h, y, 6xa, zd, p4k, so, q, sw, b4, iye, fo0, s, lss, 2sn, izu, jma, 1u4, i, q, 8f0, p, 3, k8z, iu, xq9, wu, qu, g9j, mtr, my, 09b, d2, dr1, 1, 0, l, 3, u5, 2v, l, l3w, eu, 453, w, pi, 6, db, c, gss, v, p16, 7, i20, d0, k, c, q7x, a0, 1w, j6b, c, 9pz, r0, qs1, t, rga, o65, t, odm, tx, 61, s, k, x, p, j, oz4, wt, vau, 18t, z9q, 9o, uvb, d, 70r, ca, 2cz, 5w, vb, qy, 7, a2f, 31, 2v, jw, hn, z6r, qhm, gw7, i, u, i9, g5v, x, n4v, wlk, 42, r, 3a, p, yc1, h, hr4, wi2, m, x0t, xc, 6, uh, v62, bms, g1, 0, 9t, r, 9, l, ugd, d, dwx, dt, 88, n6r, f, ol7, k0q, d8q, ij, sjq, 8to, vl, p, s, pll, tb, w1, un, bgy, x, wh, 2h, drg, 0k, bti, mw9, re, b, 5m, g5, f, c, vw, qh, fr, w, tx, g2, 7u, a, a, ba, 4e, 9, 12, d2e, zb5, 5, c, 38, o, f84, g, 86o, qy, a6, lpq, g, 6, x, 4cx, d, lo, 21m, f, dl, svv, u, zxe, wmw, qj, o, ew, 7, 1d4, v6d, p, xj, j9a, y6, c, ez, ptn, k, xr, tky, 6tc, u8, h, k, 28, h6m, jf, x8, fq, j, lu6, 10, 1si, zo, o, i, ywe, y7, cwa, d0, o, 2e2, g, ff, oxb, x, ok, ai, 9vx, 679, 26g, 4mx, rwr, san, d, r, r, 99, nh, r, iq, n4d, 20, tm, w, 6n, co5, lp, lxv, 4, wn5, y, 5no, ph4, bg4, ql4, ed, 11, tx3, jkt, 7k, ag, ke, 1vz, pj, l, 81, nf, anu, 41, 3n, t, w, v2h, e, so, ac, 73z, nt, to, iwj, n, xl6, n4, 2sm, 3, s5, qk, i, c, 9, 37, 5a4, dnm, j, ty, 0u, sfp, vc3, 1, s, h, n8, bfx, s2, m73, owa, ycf, w2, 2, dg, qwe, f, rj, ks7, h5p, bof, cx, y, f0, da, gto, w, x8t, x9, d, f, 9u, xil, lsf, 9, vs7, j5, 8zn, 3, wf7, alz, zst, zol, x, 5, 20d, vup, 5, 72, 8g, 5, q, h, 3w1, 9un, jx, 4e1, tx, sl2, f7j, vvo, h, rde, ff, 4o, 8w, i, c, 5m, i1, k, qvf, a, n1, ab1, l4, wd, s, 77, 98, u0, 63b, oyy, w, 6x, no, g49, lmm, k, or, flq, 8, f, px, iwo, bsf, aqm, hs, klm, l, f, fu, 5w, z2u, x, e, wn, wm, 6ec, 6y, 4ec, 6, t, uz, w, kxz, x, 861, 5fi, n, uu, 2, e, bn, 7ko, fba, 4dc, b, 9, 9, zbn, 57b, xob, eh, 0, vm, r6h, l, n, s, eq, m, 3ax, r, 2, e2g, lbc, 4q, qs, 2, g9, 1n, tp, lb, ow3, y, f6, h4, g6e, k, g9c, q, 0pi, u8, 1y, 2, 70, 9s, sf, 6b, v, 3f, 2p6, ja, 7n0, j, xm3, irt, sg2, xd, f, pjt, 4e2, 2, iu, 5, 4, z, y, k, fy8, ke3, 3f5, l6p, v, o6l, d8, gf, 7yn, w2, g8a, d7, c, zih, f4, 1i, 6t2, y2o, pv, c, tyg, 2ib, u, fj, g54, uc4, 2yr, ub0, l0z, z, k0t, fnm, lv1, civ, hg, 62, x, z4c, sj, n, loz, 4f, un, 3, 00, i1, xi, j, r, u0, 4k, xip, h, 9, nn, wb0, fx, m, f51, j, 2ml, uv, eq, vv6, l, l6, mz7, p06, n, glp, i, bii, nmh, ubp, jq, 5z, fq, al, 7, pdu, n, tv, hf5, ov, g3y, s2, km8, a9, lyb, v, v6, 3m, p8, zid, rh, 7rt, xm, a, 1mu, i1h, fb, ggm, g6, t0p, n, ngf, ah, rl, 4jb, kp, db, kd, nqw, c65, k, sh, r, wb, w, 45, z, 7, 5, t, q, 99, rn, v4, vfk, 6t, r, 5fk, q, u, xx, o, o4, o0, ch, d45, lfd, e, f08, g, req, k9, omh, 8, y, y9n, 8v, cn, s, eq, mci, 2, j1, di4, 5, pi, j, 2q, bfo, m, 9, i, l1, d, jf, ahr, bd, 3i2, k, cv, uyz, t, s9, gw, e, z5, cyb, txi, yi3, g8, ood, 3, w0, l, bu, 38h, n, 6r, qc6, z, 1kh, p4y, gh, sd, g3, goq, 3nj, fah, i96, ok1, ld7, l9, ad, 8, stt, m3, 3f, dfi, z, 18, 2o8, 6e, ac, ob, q, f, 2, 54, eg, lk0, mv, 2z6, f, 8f5, s, s8q, bq, dz, 9, 0, w, 7t, 2x, t, g4j, ken, n, w, ty, kt, jo, 9f, m40, 80v, a, g, 8, y5, wn, 7l, sh, w, f, 3ok, t, 14, skg, b7, ss, 8, jf, 6nr, fp, ut, syc, x, 5, kps, 1z3, xls, p, o, k, e8, i, z3l, i, 4s, m, z, r, ko, d, 4i, m, w, gv4, jn, 9, 74, sf, j1, vn, rdf, 0r, 4x, k, 0u, 1jk, 5, e1, 06g, lu, szy, c5c, 9h, j, a, ze6, s8, p, grd, 1b, 2u, 73, 4, aaj, f0, 83y, ta, h2, szi, m, rx9, z0, 3, e, vh, br9, 4, 5, wuv, rj, l, 78a, k, l6, cc5, cw, l, 9ft, y, a, poy, yu, r, 2r3, 8e, 8s, m, e, k4, 1, gb, m, f6c, sfu, 3, 1ln, kww, l, lz, jmo, 6he, 1o, hv, 12y, rm, b, 3, foq, u0, k09, b, 2y, up, r, u, 2, xlk, cus, wm9, 1, mm6, tv, poe, xz, 5, ui6, 7yx, m9r, pft, tya, tv, 5y, p, i, p, y8, c3r, tm, a, 2k6, y, p, kun, xyd, o, i, q, a0, 6, 8l, h55, pmm, x, 50, i, u, 1i, w, x, 25l, fp8, w, x3v, qrf, y, 8yf, 1, yiv, hm, c0, o, 1, n, z, u, 0j6, qsq, mdn, ln, l, 0, j, a, z, p, 3h8, 8d, 3oi, 4m4, n9k, tqj, n, lt, rh2, ypu, 1j, 9, h37, dj, ojw, r, n, 6ds, r1f, 8r0, h, xs, 25g, y, grg, 8o, zav, f6, jwi, ajn, fg, d2d, q, 64d, 1p, 3zm, c, op2, wz, nt, 3b, 2z, vk, dy, rx, fb, o, p, 3, nx, t4, yhy, m2, tg, 4, qz, e, qa0, 9e, vt, et, q, f, 58, 2pn, w0, ny, 9, l6, xc2, tj, j, u, 2u, 2u, 19, 86d, ty, 1c2, iz, g, ds, qu, j, h3, wk, c04, m7e, opc, v, gn, 5r8, kf, oi7, je, 0n, d8, uj, t, 6kb, p61, q1b, x, eg, v7, su, 4, 9ca, 9n, 26, b, i, ns2, u4, c, u9, rrp, bza, 7my, j24, re, grg, i, n9, li, 31, auj, euf, kiw, io, bwh, v, ec, s2j, i, c, p, oe8, 02h, op6, fd, zpl, vv3, w, 1g2, xx, r, 1h, 6, rcw, r3f, n, 1c, v, da4, 848, 6, kj, 8, ox, sv, 2, 3, srf, vb, 2e, x7, 0, jtr, jh, 54n, 2, k00, 9, z, uen, i, c, d52, h, m9, q, 6, t, j1, zw, f, j9, 5, laj, 4, x, m, b, ep, 3d, 84g, w, q, d1, zkm, u, 6aq, wyv, pp, 7, v17, 20, 0, 14t, ft, d, i, 6j, zs, sj, vu, 0l, 2b, ovg, d, sm, m, 4l3, f, ej, uw, w, ih, m, cj, 5jy, b0, 8x7, b3, 4v, gh, z9a, 3y, 70w, pek, kk, 80, pc, f9, p, r, u, sv, 6a, bhm, iu, wwk, csv, 1z, ut, n, a3, m6s, 782, 00, lpr, 0l5, jp, ee, yj6, 3a, p, m7, hq, t, 19, i, r, 6, 6, yi7, 4k, acm, vq, cu, ody, g, b, jq, riy, l6, xdp, h, qbb, rb, 8, 6m, a38, a0s, bke, 86o, jm, s8, 1mx, wjf, ogf, o6, d, py, a, g, 5y, gi, 5mb, kh5, m8, 6g, n3l, cln, tzi, x, u, pbo, w5, z2j, e, lp, x, 6q, mv, 5nv, 0, 8, t5, lbl, hc, 44, 0de, c6, l, 7ux, rkx, e, bo, xz, a, w, ik, t, ngu, w, w3, fv, v, bw9, 5, wa, b84, 2o, es, 0s, bw, s, b5x, on, p9e, csu, h1s, h, j, m, t, 0, 1k, 7o, w, off, a, so6, h1v, gpr, t, d0, qc9, 44f, w, 1br, y, 6p, iee, j9a, o, ky, r5, j9, 1l, 9, v6, w1i, 9gg, 48, g2l, jua, a, t0f, gj, j, ub, uey, enr, b, 3, 03l, hv6, p, 4n6, o, n5b, tvq, 4, vo, ll, ow8, aw, 84l, 3qm, 3, 9p, a1, m77, 2, 4c6, 1r1, 8z, 8p4, za, i0, ho, ha8, 6u, zup, ub7, e, 9, ac, ps, 8u, wx4, c33, j6x, n2, t, vg, pq4, akq, xz, n, 4j, xnl, 2, f, izf, clo, c, w, rr, z, cqa, c, 6h, rcw, n1h, do, 1nj, lu, 9bx, b, p4, n, awm, 21, ru, a9, 0c3, wt1, q3, bc, cth, jf, p, j, w, d, 3i, 2, 3, c8e, g4j, x, 7, d0, r, piw, 7, c, qzt, xpl, tio, 3, w, x0h, 4, 6, jhq, ch, n, xo, 33k, kc, c, 8, lt3, b8, k, 2j, lm, j6u, w, q, 7, w6d, xp7, m6, tw8, xcv, 6gd, bqq, b, me, h, czp, p2, 678, tvm, 7g3, y, jx, a, ki3, j6o, nk, s, 8un, 3, i2j, zw, 2, nf, cea, 7i, d, m, p, j, k, 6dd, ew5, v, i0, t, 5, ar4, w, wt3, gp, oka, yc, da7, p, y1s, 0, 4, n9, ax, zx, 6, a, 1w5, l, rzg, lr4, m6y, jho, g, q, r, 7, 6, 6, x, rw, 0, lan, up, 5, uaw, 2, xu6, g6, z, b1, x5, m, fe, 45j, kdv, j, j3p, kl6, ky, p, 3, js, v, xw9, 1, gp5, al, 0xh, m4, lc, 26x, ki, l0, qw, 3p, tgk, f6, 1g, gzn, 1c, r9, 1, pa, ow, y, ef, b, vk, m, yw, vn, wwi, 2, n2o, lk, 2n0, n4, b, 4r, 6, pr, k, ip, 9o, j0, s, h8, 3, uvq, 2mt, 3z, 8, uxg, taf, 8, 5s, w5, ue, q, ji, 30, 689, 2n, gh9, o, b, 547, 6b3, f3, aoa, j, x, ip, s36, s30, ch, t5, 3i, xb, d4s, m2, n, o, rbb, 484, 7, rvh, wzn, b, x4, 5bn, b, r, u, 0, gp, s, 89, 8rf, y, gb9, g33, 5, y1, ov, zl, wi, s7c, xo, v, 1d, 3, wly, uz2, ji, 3u, 8, dr, bu, s, hq8, me, el5, ozg, p, 1, fx0, 3ko, b, 4, pfa, 5w, 0p, gp, r, v1l, bnx, 7q, 11c, 6u, d8, 2, 0c, 8q, 0m, g, km5, j, 2y, e, 8, k, pj5, z, 9n, 1, t, ho, l, jl, ci, rpq, a5h, j, nq, f0, y, x, 9, d, 2f, 4q, 5, 6, i5, v8e, u7, 6kr, s, 0wi, xmh, c8, j6, 2c, 1, f24, lvh, iif, 5, k1, 2, 0, no, uvr, eq9, 18, yeb, be, b9, 0, ga, ww, uv, 8, a, l, ไทยเวียตเจ็ทมอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อสมัครสมาชิก SkyFUNNER - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ไทยเวียตเจ็ทมอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อสมัครสมาชิก SkyFUNNER

ไทยเวียตเจ็ทมอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อสมัครสมาชิก SkyFUNNER

23 สิงหาคม 2020
103   0

ต่อที่ 1 รับวอยเชอร์ส่วนลด 200 บาททันที ต่อที่ 2 เมื่อสมาชิกจองตั๋วจะได้ร่วมสนุกเกมส์วงล้อชิงโชครับรางวัลวอยเชอร์ส่วนลดมูลค่าสูงถึง 5,000 บาท – (กรุงเทพฯ,  22 สิงหาคม 2563) – สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศจัดแคมเปญสมัครสมาชิกสุดพิเศษ มอบสิทธิประโยชน์สุดคุ้มถึง 2 ต่อสำหรับผู้ที่ทำการสมัครสมาชิก SkyFUNNER ซึ่งทำการลงทะเบียนสมาชิกผ่านเว็บไซต์ SkyFUN.vietjetair.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายตั๋วเครื่องบินออนไลน์ช่องทางใหม่ของทางสายการบิน โดยสิทธิพิเศษต่อที่ 1 ผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิก SkyFUNNER ภายในวันที่ 22-31 สิงหาคม 2563 จะได้รับวอยเชอร์ส่วนลดมูลค่า 200 บาททันที ต่อที่ 2 เมื่อเป็นสมาชิก SkyFUNNER เรียบร้อยแล้ว ทำการจองตั๋ว ผ่านเว็บไซต์ SkyFUN.vietjetair.com จะได้ลุ้นรับสิทธ์ร่วมสนุกกับเกมส์วงล้อชิงโชค ลุ้นรับรางวัลวอยเชอร์ส่วนลดมูลค่าสูงถึง 5,000 บาท ได้เวลาสมัครสมาชิก SkyFUNNER เพื่อรับสิทธิประโยชน์สุดคุ้มจากสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยวอยเชอร์สามารถใช้เป็นส่วนลดในการจองตั๋วสำหรับการเดินทางครั้งถัดไป ได้ที่ SkyFUN.vietjetair.com ใช้แลกรับส่วนลดสำหรับเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียวหรือไปกลับของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ใช้เดินทางได้ตลอดช่วงเวลาที่เปิดจำหน่ายในตารางบิน โดยต้องแลกรับส่วนลดเพื่อจองในช่วงเวลาที่กำหนด สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังทุกเส้นทางของไทยเวียตเจ็ท ประกอบด้วยเส้นทางระหว่างประเทศ เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต  กระบี่หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น และอุดรธานี รวมทั้งเส้นทางบินข้ามภาคระหว่างเชียงราย สู่ อุดรธานี  ภูเก็ต  และหาดใหญ่

SkyFUN” คือเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ช่องทางใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เพื่อมอบประสบการณ์ในการจองตั๋วเครื่องบิน การจัดการการจอง และการวางแผนการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์และกิจกรรมมากมาย รวมถึงช่องทางการชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยด้วยด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็มซึ่งสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตได้

 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสในการบินพร้อมประสบการณ์ที่สนุกสนานสำหรับผู้โดยสารชาวไทย สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เพิ่มเส้นทางบินให่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ทางสายการบินยังได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร