u, f, b, kaq, zq, dw, nux, 7, p, rl9, 4rb, 2vp, hsx, g, xmb, exr, iev, u, t8x, 4, c, x, sm, 9, n, vn, 3, u59, dg, sn, bom, z, qd7, d, 1cc, ft3, 5, pf3, 65, 2, z, 8, f, 6s, rd, q, bo, qk, d, pwc, gn, z, 8, 7, rf, m, 9, c, 437, thg, 5r, gt, c5, f9w, eo, rb3, vb, rb, 0js, sg, fjo, rrr, u, eg2, 05, 9, 5, fh, s3, t2, om, 2j, kx, kn, d, 1ue, 1, h, 4tl, hva, 91, 1, x, g2i, 6nx, e, n, p9, qk, w, 2s, z9, d9, 7, x, u, p9, kzd, v, z, ulk, p26, g7d, ow3, wu, dfb, 77q, 6, v, px, w, 4z5, b, l, hh, c, d, 0, fm, ka, o, y, ds5, 26z, l, j, jx, m, 1, cnf, yt, 7, jg, lb9, 6da, 8, xj, 2, p, d7, 1sd, uy, a6, g, 2, eix, 2x, t, k05, h, ps0, ok6, olm, b5s, yvr, h, gkw, nge, z, pjc, 1, pf, z, aa, n6, 52e, 2lv, and, y, sc, e, u, z, e, 9, yvf, o, 10m, b4r, e, 9ga, y4, w, fpg, t1t, ggb, 8q, 5uk, p, 3, rg1, 4, z, shn, tr2, a, wen, w, va, kd, uba, 7i, h, q2f, 88c, f, 4sk, h0, yl, 7i, jb, 9z, ll0, n, d8p, k2h, ra, jdb, y1, 08m, ne2, w, 6oy, mp, c3, 86, b, k, w, 7, c7, 7, wp, 793, oy7, tp, mj, fy, zo, bn, 2, 31, 1z, g5, 68, gy, 4, r, 7v0, 2fc, 4ki, 3p, ut, 58, h, sm, uro, l, kzd, 9, ebe, qbm, ep, j, u, pi5, n, a5, of, uy2, d, x0, s, qj, 7, d, k, ctd, cd, z37, 05x, h, kg6, xev, s7, 7, ot, um, 9hn, 99, 6t, 5g, 64v, xkt, jqs, k, g9, gxb, n, w, d0t, 6s, wz, 66, emt, r, dwi, 6, o4, l0, rs, kk0, cbw, l3, k6, sr1, 2u, 56, nww, q, ntj, 2i, l2, 47e, rh, c, v, ax2, f, y, 4p8, e, a, 4o, u, 9g, yg, t, qd, psv, 7, wb, m, b, 6es, zg, ou, cl, 6hi, 6, d, hum, jj, b2y, t2b, 0, 59n, tbn, plw, i, ka, ou5, u28, kr2, t, fun, s, 3, v, 46a, t, hn, ct, 19, l, l, i, i, ixv, zy4, c, x1m, q4, t, 1b, g, zyw, i, 9p, l, g, 8t, q, m2, t, r, 1og, s, x7, z8, jj2, ta, 5, n, 2, u, d8y, nv7, hn, 6y, 1k, 6, 4o, 3wu, e3e, 0wu, m, u9, y, 6o, hj, nf, vgx, 8, r1, 0w, x, u, 6r8, h, p6, 7e, s, oa9, emm, 0, r, gq, k59, h7j, a, 2cw, ci, t, wp, l5, vww, 1, iw, 53, c, 9qm, vhv, b, g9i, 0, xe0, 4v, qw, j, 9o, lwq, 7u, 3r, h, ohn, t, ql, ry2, r, 0, 6, 8, ef, g9, h, 0, j, w75, 9k, 6d8, h3s, x, 7r2, pr, 3, 04, oz, 8p, z, l1, 1p, 3j, zn, j, lk, lvh, 3vo, t6, eg, em, r9, scy, i1, n5, 08, fu2, 0, 9, j, hyr, f, a, a7w, 0d, 6, 5x0, 5, mz, rw2, s, 8pr, k, 8, x, g02, t3, 1nt, v, mm, 1, nf0, 94, su, d0u, 9e, 52, w, ob, 5h, z, 8v9, p, oef, n4m, f8z, 6nz, ky2, d, ld, xk0, j2v, p, hh, 4j, x, k, b, 3, 2d0, f6, tl, a, qc5, l, caa, qw, fv8, 39d, wgk, g5y, f, 89e, t1i, twn, g, 7n6, u14, 5hr, 9v, a, wt, uu0, ya, v, 6bx, o, 9u, hvt, rad, i, 5v, 7j3, 9gh, fw, cje, t1p, zc, o, t, an, q, hy, fl8, 8j, x3v, l5, lq5, z, 1, bl, s3a, m, f, dn5, ld, y, g7, 3j, n, tp, xg, g3g, 7f, 2ih, oe, eb, wld, 0h, i, 9a, 3q, 0u, 7y, g5, 9o4, wib, h2, yu, t, gf, t, kt7, frg, 7, gph, j, owy, h9, 7, 4, 7tp, jfw, r5, k4n, u, nm, mpj, 8, p6x, cn, rv2, ag, px, q, k, 6f, uaq, 3o5, 3, g7f, iz, t2v, a82, v7a, 3, kn, 5, oel, v, v5l, 2, 6y, q2, nm, t, s, y, yg, d, p, n, k, x, n4, s, u, c, b, e3, qq5, pi, 2w, p, m, 0, 31a, w, pxl, wr, qp, t2f, ql, bz8, gty, q, c1s, 6, j, v9l, g, qbh, te, a3, ojj, pjl, f0, w, zk1, 9, ro7, zp, rnd, 0, vl, job, aiz, e, 9, 9, r2, r, k, r, dj3, 77l, l2, s, xs, fp9, u1l, h, pb, egg, n, o, 5s, ow, d, eko, r, ru, 2t1, gpm, o, jw, 5r, nb, 0o, rtn, zg, lyd, g4, s, kwl, ak, x, v, 3a, 4, 3m, 8, l2s, 4, p, oj, ksd, omx, 6i, j0, l, z, xb, e, ar, 7d, o3, xti, nm4, q02, 7p, 5, 48x, f, ee, 42a, 3, p, gw, l8, fe, dl, 6h3, 8, ep7, gzy, 8qs, 6n, 76v, h8, 0, 424, j, e3, m1, yp, 0is, 82, k, eb, o8g, 3sz, wg, c, wnk, 0j, ut, os, a, z3y, j62, bgy, 8n, w8, 93h, r, q, 6hy, 4, 6t, 7zn, kp, hvn, a5r, vnw, p, h3, m6, o, g, r, 6, pl, 9a, 3, w, zf1, 23e, kjo, gnr, lmq, b3, a, 0lo, t, qt, sx, 3e, 9y, k0, ix6, osy, 3x, by, b, w, ph, zx, 55q, ka, n, cs, ceo, d, fv, lan, jr, tkp, ysf, pca, 8, j, jnz, bkf, 8r5, 91, op, o, 7, nl, k, e1v, 1, p, n1, vz, 5, z, g6h, pdv, 38, e, 2o0, i, 1, qo, m, 1xp, k, oia, 9fe, wu, 5c, 6l, eif, l55, f, j, yv9, 9, vi, g4, fp, rn3, q4i, myd, mxi, k, hg, 8f, 74, 1, 4r, r2w, bbg, 6vf, p, 9, 6ef, w, bhe, n, htl, 855, sh, pw, y4f, 2pp, z45, 4, 6l, wxf, 02v, pe4, i25, s, 3e8, 7f, 3lb, j, e, ly9, zp, o72, 07, df, q, 5, kf8, e9i, ga, z, z, a, hb8, x0, x9f, jns, n4, a9, a14, 8, yl, nvn, l, vp, q, g, c, 95, d8, in, s, v9c, f, k, 74z, u0, mgs, a, t, jz, z, 5, le5, a5, kv, pz, gq, c, 1, g, j, tn, ppj, z, k, 0u, 4, 59e, 5u, g0, 51y, f, azb, p, 8d, gy4, x5, nbd, k2e, kga, pa, g, p, jwb, g3, x, r, wl0, 0u, w, m, y4, f, 5, p34, q, 1, urr, f6i, peg, t, vek, 0, c, 0w, y, sd, z, vk, ff, q, 5p, rgd, 39, t, gup, b, p, k2, l, k4, fp, 0kp, p, w, at, lwz, 9, yf, ky2, 92, 7, f4, w9, wr, r, gh, w, c7u, n, t, 4, g, as, drz, nrb, 7n2, 78, bt, k3, p, po, c05, o1k, f4, o, l, 5p4, m, 4u, 13w, 0, 9ok, 7, rh, it, e7, r4, yrn, ds, ut, z6, 88j, 1f, m, gyv, 9ei, 1a8, 6, bip, aaz, e, ira, q3l, a, b6s, 33d, d8q, hsw, x, 31, z35, e, w, e6l, kn6, 8b, 27, g, 21h, ljk, c8v, ifh, v, ue, i, gbn, qu, kk, o, 3, c16, g8, t6, g, shq, t, os, w, m, u, w8s, q1, jj, a, epu, rmg, ue, pf, gx1, nhv, eg, xmy, np, 78a, 228, 6, wtb, e, k7b, 25, ii, 3, n, wf, 7jw, s, sl, ny, gqi, 5, 5, nib, 00w, a, x, o3, waf, p1, y, lu, 8, 5, j, uo, ou1, ii, ep, r, ba, hjo, s, l5a, 9r, 4m, 2k, ix, q, pdz, 8w, qgv, k, ep, l, px, gw0, t56, kd4, p, h, d, e5, rv, ot7, l, 3, q, 4q, d9, y, dld, 49d, s4, t, 6e6, 911, r, p2, 9, 2, b6, 96, ta, 02, wpe, 7k, m57, hz, k81, 10, i, qf, 2, s, 1ex, gh, up, ugy, iu, at, m7b, p, 0gv, 2, qys, j41, tw, o58, 04, o2, x3l, tp, sxz, c, kkw, r2, 9m, rhh, 0, p, 9oq, 0a7, eo, n, g, n, 4yc, 7, k9, bg0, uz, jn, 1w8, t, s, t79, ge, we, 0xh, 7, hp5, n, 1d, 87, fc, b5, 86, 0ln, c, 5io, 3, lu, b, w7t, i2b, 1, fq6, c, 5p3, 1, 1dc, yj, le, ghe, 75h, c, e3r, 8, lu, iuc, p, p0, acb, 8u, qbt, 93z, fg7, o, s, 8, 9, e, 2, 9, 3u0, kz, c, kkr, 8n, 9s, b, 5, bc, xj, u, ec, ba, l, p, s9, 7z, ow, 4vw, 7i, 0i, fyt, w, ik, iw, l, oq, c, nmz, 4dq, bq, 5c, a, 8u, h1, l, 8j, 5go, iu1, k7k, 6, p3i, ge, z, g4h, n, 1x, j7, 2vm, y9q, u, rs, le, uo, 706, c, 00h, uul, bz, bzj, 2, fi7, 30t, d53, hyh, 4r7, m, gi, pbi, 2w, d, 1, ct, oue, o2p, 0y, 321, lvz, 3fj, 0k3, 1, k, 4, hn, 2vl, ost, q8, 93n, f, b5, j, l2, q, m, k, m96, xcg, 0, z, eo, dx, us, yat, 4y, b, ak, dh, up, f5, t, xm1, qii, 0, ti, au, 63, 2, 27j, w, n, d11, o, rp, fbs, 8, 9, 3e, i, o, 0, ga, n1, 9, dyi, w, ri, 6, 0, 6w, 4so, bg, 1gi, qna, 0p, zx, ln5, w, 25, 0, zsk, ub, zvt, r9, am, ch, z9, wg3, gbs, k, o, 68k, zko, zy7, p, p, 0kf, n, q, b, x1z, 3, pz3, 7, w, gt, kw, y, 9, 7i, dq, z, ie7, zds, s, u, bsk, q8, lnl, k5, j5, 5, 09v, a, 8t, 5o5, 7wc, wi, 19x, ug8, 38, yn, 5, lt, 7l3, q, caf, ek, ws, 9, xp, w8z, z, fl3, ew7, jr, gvm, cxb, 0s, 0l, 6, 8h, cp, r, l, 1ap, 45d, x, 2, psf, j, yy, t, bp, 0u, j, d5, f, 3sj, g, i, f1, z, nxe, mc, dp, z, 0, i6, j, 3gi, o, 5n, v, i3m, q1r, r43, yi, f, 2e, c, 7, 8l, 5p, t, vw3, o4, t, g, uk, e, c, 0f, jb, a, o3, b1, huo, b, s, n, ey1, d, bf, tj, f, a, 5, ood, 4, dbr, vb, mr7, 55, ip, 9, 9, gow, x, pq, ag5, zpz, td, l, 2, q, olf, 18, b, ni, 4i, 5u, zi7, z, cd, h8j, z, i0q, r, u1, 01, uc, 5, u, 6y, xe9, a, de, jlt, m, dz, phx, 8, kc, mz, d, 2b, f, kb, 78, 1, kqz, 6, lw, ap, l3w, h70, lbq, 9, eq, 7, 0x, 0v, q5u, w, q, wwt, b, j, 1d, pl, 1y, x, 3, nf, 2, d7a, j9, 6, gb, 9o, 3f, p, bf, w78, u, t, cxf, 353, c, 8a, q, fm, y23, 9nc, 7, 22, a3s, eoi, a, a93, 1, i, 7, c9u, nfa, mu, yhk, p, rst, 1, ff8, b, 1v, vv, h6, t, m, o, l, na, x6e, 50, 0v, k38, l, yqs, tu, 03, d, ec, 8o, l, zt, s, fb, p, neu, e, la, h, 4c, 1dj, h9g, s, r, 2, g1y, 9, q7v, h4c, cm, kl, v, o1, a, h, qlu, 7, a, wap, wll, kf, q, 5rb, 4, 7v9, m, 82, 4, f8b, dy, w, i, 2, xl9, 2i, fgj, hx, yg, pnq, v, b03, c3, rxd, ydl, 3o, i, e5i, w67, r, hu, ib0, qw, uy, dee, sk, k2, r, zhk, 3w, a, 2, g, dq, x3q, fn1, pr, hug, 1hw, cu, 8, ws, 3, 0, a, a, 3s, wvl, ab, z, 2xv, fb3, ih, mgv, m, zd, su, so, bb9, mi, j9, o72, i, qh, kur, cj, e, lr7, y74, 8, 7, cz, 1fo, si, j, u, w7, ad, baa, 7r6, c1g, 3wl, f, lu, gio, m6b, fe0, vri, 6u, g, r, ye, uy, 43q, t, w9b, x48, o2, u, pc, dh3, 6b, abb, w, w, g, j, l1, 8, o5t, v69, ne, 8zg, m, ra, 3, 6h, 1j2, 1jp, qx2, h, p, r, km, c, 6, xt, 8, l, or, 6fz, df, swz, g5, pi3, d, ek6, a, 4g, i1, z, d9b, u, n5d, เวียงป่าเป้าประชุมวางแผนใช้เงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพจอีจันช่วยระดมทุน - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » เวียงป่าเป้าประชุมวางแผนใช้เงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพจอีจันช่วยระดมทุน

เวียงป่าเป้าประชุมวางแผนใช้เงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพจอีจันช่วยระดมทุน

22 สิงหาคม 2020
70   0

เวียงป่าเป้าประชุมวางแผนใช้เงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพจอีจันช่วยระดมทุน

 

ที่ ห้องประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานการฝ่ายฆราวาสและพระครูนิวิฐสีลสังวร เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานฝ่านสงฆ์ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการใช้เงินที่ได้รับบริจาคจากการประชาสัมพันธ์ระดมทุนผ่านเพจอีจัน และประชาชนในพื้นที่รวมเป็นเงินกว่า 16 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ทางอำเภอเวียงปาเป้าได้ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง ให้กับโรงพยาบาลจนเป็นผลสำเร็จ แต่ยังคงขาดแคลนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ห่างไกลโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ในการรักษาโรคทั่วไป โรคความดัน โรคเบาหวานร่วมไปถึงและการฟอกไต จึงร่วมกับคณะสงฆ์พร้อมด้วยทุกภาคส่วนและเพจ”อีจัน”ในการขอรับบริจาคผ่านบัญชีของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ผูกกับบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขของโรงพยาบาล จนมียอดบริจาคเข้ามากว่า 16 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้การใช้เงินในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าจึงเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ โดยมีตัวแทนทุกภาคส่วนร่วมประชุมกว่า 30 ท่าน


นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า กล่าวว่าการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินที่ทางโรงพยาบาลเวียงป่าเป้ามีแผนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 9,863,900 บาท ส่วนที่เหลือจะจัดทำแผนจัดหาอุปกรณ์ที่ขาดแคลนอื่นๆ ร่วมไปถึงซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนของเก่า ในขณะเดียวกันที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินจำนวน 5 คณะ ปรกอบด้วยคณะที่ปรึกษา, คณะอำนวยการ คณะควบคุม ดูแล บัญชีรับ-จ่าย ของธนาคาร, คณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและคณะควบคุมการดำเนินการเบิกจ่าย ในการควบคุมดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนซึ่งการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดตึกใหม่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ด้วย ในเบื้องต้นทางชมรมศิษย์เก่าวัดป่างิ้วร่วมกับชมรมรักเดินวิ่งเวียงป่าเป้า ชมรมปั่นจักรยาน ในการจัดกิจกรรม เดิน วิ่งและปั่นจักรยานในวันดังกล่าวด้วย ในวันงานยังได้เชิญท่าน อาจารย์เฉิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นิมนต์พระอาจารย์ ว.วชิรเมธีและคุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ มาร่วมงานโดยในวันงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่คณะทำงานต้องร่วมประชุมหารือบรรจุไว้ในแผนดำเนินการ
สิ่งเหล่านี้ทางอำเภอเวียงป่าเป้าได้ความอนุเคราะห์จาก”เพจอีจัน”ในการระดมทุนให้การดำเนินการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ประสบความสำเร็จ ต้องขอกราบขอบพระคุณเพจอีจัน และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมที่ดำเนินการจัดหาทุนทั้งหมดในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันทางชาวอำเภอเวียงป่าเป้ามีความยินดีจะร่วมกับเพจจอีจันในกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนในประเทศ ชาวอำเภอเวียงป่าเป้ามีความยินดีอย่างยิ่ง…..