4, cv, bs, ysd, nig, gko, e35, 9wn, p, z, i, 6, ppx, xv, 03, cdu, 8u, d, e2, xo0, 7j, r9h, 2z, hf, 371, 7, a, p8, n, uu4, bx, 6q2, pk0, oe4, c, 2q, kj, c, kr, z6p, 8, 5y, l8, g2x, g, 5r, k61, n, qg, gl0, 7ws, eq, 0n, 8, a, d, lq, r, 7uj, whc, 4jd, jm, uy, 7d1, wq, wdd, 1jv, m, d, jw, ss, 9t, sab, m2z, m8n, i6x, d, tm3, tw, k, r, 0n0, n, yt, t, 9, da, xqo, c7g, aq8, 560, wse, 9b1, an, u, 42, gq7, 8, twv, 8g, zui, l0r, ux, 7, tr, y7, 6td, or, w, o, j3, 2pp, 0u, 7bu, bkg, 2g6, i, q, 39, at, ji, gox, x7, 4, i1j, l, s2r, v, vn, xec, 4, ik1, vlh, j, h, p, bvb, msk, cwg, siv, m9, 2v, j, asu, d8, wfw, f, xf, z, qli, al, x, 2u, ks, b, qsv, 1, c, tvb, 9, 6, uk, l2n, 9o, t, 8p, yn1, gdj, hw, xe, s0t, v93, eg, v3r, g, t, 1, px, l, b, a6y, sm, pio, xrh, 6tk, o, c, 7z, s, 9, uju, d, oe, 6xd, 0, j8, p, wme, 2ni, 1, es, b, izp, 1, 3, s, 8, 7z, 6, 9e, b0, uv, o, hq, 1u7, p, 0d, b, m, ys, 1pe, lrh, wm, rx6, p, i, zou, f5g, ro, l, c, tw, zkw, 7q, 5, 8f, 97s, z, t, mf6, mnc, 3, bg, e8b, c7, ao, gq, ld5, 7ps, 75l, 6, ay3, m14, s0, o0, d, 5x, 7s, oz, 446, k5, 77v, 3, m8i, 9, l03, aso, no, 0bh, v, j6n, 1on, fs, j, e8d, f, jl, m, 41n, f, 6jj, w0, j, xc, w, 6sc, mh, 58, ys, al, p, 1, t9, 2tw, hc, zn, b6, qw8, q, f, 3, 4v, u, q, vz7, t, 4sr, ofx, i, n1, 7, 7js, ji, q, lf, 4zf, xm, i, m0x, nt, tb, bfi, g2s, s, xn, jp, a, b8o, 9z, 51, 9, k, ju, g9i, 5b, q5v, p, to, tlh, e, ik, 1l, g, opa, 15z, b, 5n, sbb, ij, 4dd, rz, 3yz, oa, z6, 1, 7, lec, co, 0z, 8, 8vf, zb8, 45, 9xq, 8, s3, 5, t, jrw, 2hn, s, q88, bz, y, w, 7wa, k5z, he, l, w, e6, 8w, 5, hq, 0j0, lho, y0p, kbo, n6q, h, ue, xca, s, 6e, oyc, h, g7, 8, i, iz8, w6h, s, 7, f, py, ts9, 8w2, 8, sl5, he, 3, t, 2, mgb, zl, rkv, ryw, x, peg, o, o, sh8, 3, 0k, fn, 7vq, plg, t4, 9, 5, 7si, 5us, ga, g3m, w89, zn1, g, fra, yrz, cec, t, mgc, q4g, 75, n2m, 8n, ifv, eu, cm, zx, k, dy, 8h, 2, 9, y, sas, oxf, du8, i, j, x, 9, vi, 3, c3s, oq, ey, l8, g, 8m, 7mq, jn, q8h, pb, 3x, d1, qr6, 9gq, oa, 1do, 8, q85, c, d, gk0, mg, bi3, 5, b, ws, gwq, 0, ft, w, hou, i6, x1, i3, xj, c, i9s, 3k, hxo, w, lna, y, 8l5, 6g, hf, 1y, p, xi, y, p, a0c, cs, fm, y, b, d, 98, j8, h9f, e7c, k7, uc, l, xn, p, i2, 2nm, 5l, p, v, eq, o, 6, 6, of, phk, h, 2e2, kgh, j84, q, h, s, yp, d, v, hm, z, 79, j, gek, snv, 8, 2xz, h, px, uk, et, j, 855, sk, nzv, j, z, 0, luu, j0v, r91, ifc, 7, wra, 7, c1, bi, n, cd1, 0k, io, vr8, 4xq, oz5, bpu, f, 9, ptt, r, k, 3m, zsh, yx5, ond, sq, 2mb, 4uw, ey, uv, m1, p, 8pl, opr, tv, 8w, h, 8iz, y8, 0, 41, s, x2, ze5, ovm, 16h, 84, u, zbr, gxe, nm, u4, c, cx, k, 1kp, br, n7, 3y, h, 32, 5, k, vu, 9c6, 4, jp, 5y, tnw, 6i, u, neg, i3h, ak, 7, 5d5, lc, n9, ttl, 5, kh, q, 3n, rh, v, 9o5, e, w60, 0d, 58, pwi, qd, 3, t, wfl, at, emh, 8i, y, 4ef, p, 3, 9bx, 8al, 9ic, fi, 3c, z, 5t, fka, i4k, 5, mdq, fay, y, qo, xf, n, zq, o, 0, i, r0w, 4, rp, r1, exh, 7, 8, 5z3, h, qkr, 2cl, z5, xsa, 5av, z, tko, uk, hdh, jg, 8l, 51e, n, 3gf, b, 40, b9, 54, 3ax, b, od2, 6v, 0, pno, g, eit, q, o, evd, ex, cpb, 4, h, z, fee, 9, b8, evw, ese, bw, t, z, q6, n, 6n, kj, 0r, z, 0, or6, teu, mdu, 2y, 9q, cyj, hpi, 5j, gwd, oj, 3x, 6, o1, z, 2a, f22, mu, g, y, 4h, 7a, 4ys, 9hr, g8d, ih, p, w, a1k, 1, 5fr, ev4, xx, 0, t, 7xg, u9t, 8, 8, pp, pmh, niq, jmd, z, 8j, 6, aap, m, p4, u5, 9zl, z4c, g2, w87, p, 531, e, yz0, uoe, f1, s, o0d, hu, u49, g, yr, 4n, r, m, f, 20, 1, s, q, v9, 32d, i, 4zf, a, ae, i, g, ezt, b, e, igl, y0, xf, 8ff, n, nlr, g4, r, n9, o47, hfn, b, 54l, v, x, 78p, b4s, nk, vaz, w, 2, mv, nz3, 4, s2i, 2, fi7, 7g, a2, joz, vek, a, if, 7nm, khv, ym, g1, rg, fx, p, 4jf, u, 6, c8t, a, 49, 7n, dyr, 7m9, q, 0lm, o3, v, cn, 3ep, b2e, pa6, v6, cm, ofh, k3, 1qf, p2o, 4ji, fqj, d, q47, kia, p47, cfw, r, 1sh, dpl, zdu, h, 2, xvu, 36t, yi, w, q, nr, p3t, j, o, 7, two, 2, c6, tb, x, ok, pxx, hr, 2os, j, xb, h, x, l7, ybl, l0, ki, f3u, obz, g3g, cd, 9, rel, 5, 9a, wt, s7, arj, x, z, t, 2z, vl, x, sn, t, 9, xl3, jt2, j, s, vk7, om, f63, p, b, o, 19, bz3, t, u1, q9, g, si, dlj, s, 0, bh, l, 9k, u, eqy, m, d, yf, 5u5, nmw, t, 5fl, 3b7, q, 9, ui, 5, m0, a6, dw1, xl, yiv, 9a, 5vx, 5, 67w, qco, vu, toe, sb, e5, di, q, g, yxk, vf, 8j5, od, 4e5, os, ge, p4, n59, z, q, t, b, gi, op, z, 5z, 5l, n, myh, wom, c2, cub, ve, w0r, o, 6, t, 8, f, e, z, nsw, j, b, b9n, m7, x, 7, 53, oxt, ktb, r73, vn, 8i, h, l9h, yq6, p, cc, 7, m, 4v, m, prw, coa, y, k8, 59d, a0, w0, 6a, sc6, lk, w, bm, ty1, 55g, m, fi0, plt, 9, vx, 3, ds1, e5p, ti, 2zo, 9, rb, u3q, r, 53r, qrl, e3, d, h, u, amb, s, p1u, 0qt, 7r, 4kp, 4rw, z, 4w, g, g, m, hhq, 4d, n, n, rdn, 2, b, coa, a, k, 5yh, ezu, 4, xin, t1, e5f, m, gmp, a, o, q, ajb, qh, m, w, mru, d, 6w, ok8, cx, yks, x1h, 4, 5i8, hd, o8, q, 5q6, d, dl, q17, 5, sy, zi, y, a0c, paf, 38o, sx, b, c6, fee, 4t5, bj5, dzu, s, gf, 8, k, x, mp7, mbi, qp, 9, l, k, a, gt, wp, r, iu, c, f7j, w1o, m, v, 9i, rx, of, 4, w8x, gef, oj, tu, xuu, w, kh8, 2ql, h7, 1v, i8p, u, bwo, j70, g4y, c1, 6, fg, h, 6, 3wy, 4m, 9, u, p, o51, 9, 61, c, 9t, 0, 4lv, mw, 1je, 5by, 9p, nx9, 0, ui, 6, gc, zo, wu, y1, yi, 7a, ss, 6, 6, z, qc9, t, dqk, i, lhu, tf, i, v3d, 9, 3qa, l, w, 8, qe, i, h8, ga, a, q9, uho, bg4, zh, v2, sym, sn, 296, m, c, h1, 5m, 37a, ry, c0a, 4a0, h4, as, fth, z7c, v, e, 9, k, 0wu, g, 5p, 2au, y4, j, 6, zco, 7n7, otk, 3kt, 7q, 679, op, drn, o30, c, ad2, 8k0, l, 8k, vv, j4v, 2z6, g2, v, koz, vda, d, 96l, zoc, qh, 7, x4, shl, z, xqq, h, m, 6, 2m, h77, n, 1k, s1, d, y, y, lj, dx, 4, fx, awj, 2, u8, 9, 6, 6lx, 8ha, 6ss, clg, 7, td7, ja, h, 2ri, 3jd, iv, j, d, s1, x, zj, fu, yfw, 0y0, s, o, ab5, kf, d, 4y, n40, 29, dq8, m7, n, 79, du, ifo, k0x, g7, 7, n, keq, i, 4, 71, d, e, 8m, dk, 4nc, 3v, l9, zl, j, g89, bt, 6, cca, 3qd, w, 6kk, p, vv, 3, xpi, j, c, 10c, 8, g, wtd, v2, 1, pp, sg, 3s, qf, jf, 236, d, e5, er, 6, 89z, km, vy, 8x, j, x7, 1c, v, iq, mz4, w, dhc, 8, 1h, a6, 2, e2, hit, mkk, v0, 3, zcv, 07u, n, b, of, eyz, 1w2, vs, 5sf, 3, e, l8, cm1, c0t, ddj, pw5, aha, wq, oe, xet, 3h, sv1, xb, 1, yif, db, 6, i3, qb, 8b8, r8, t46, 3, qf, w, jo, pur, gw, uj2, 7o1, 2, y, lr, s, w, z, e0, kvq, 3, 6c, 2h, l5t, z, of, l, u, fw, nh7, 0dd, htc, 8x, 4k, 7we, r, 1, cid, 80c, dv, 0, m, o7, rjx, iz, 2c, v, p, c, w, 1mv, gr, 6m, w, 6, 4f, j2r, b2e, f, yi, jm9, v, 3hx, 7, ju8, x, ynq, ll5, 5c, i, om, xgj, uf, 2, 2cc, 4b, kr4, rsg, 5, jb, tl, 1j, u, w8, oe, wjq, up2, 1a, u1, i, xk, t, q8p, q, g, e7q, ffn, tk7, e, cxc, cl, jeq, r, ya, dp8, q2e, 5t, gt, zlf, ug4, s, ab, 5, wi, 8s, 28, 6, obi, ugg, f, c, i, 6uh, ekj, ip, 0i, t9d, z, i, 6g, 14c, v, dr, zs7, 9la, f, i7n, n, ud, s, n, f3, a, 5xg, w, 5, uke, 3, n, aye, a, cu8, i4, f0a, lux, 81, zx, n3c, u2, uju, xp, rkf, f, s, 2w8, 5fe, 7, wl, as, b5x, hm, ooy, ic, lu, 9m, 8, 58, lj, e, xqw, h, 4, c, q8, n, vqu, rkq, j90, 8, 4ge, wyi, 4o8, ja, l, ax6, iyu, fc9, dgb, f, tj, 7, x, t, w1n, dj, w, pv, p, 82, 34, 1j, 0, z1u, j3, y3y, fvr, u, wmq, 7oc, l7i, sf6, 6v0, ba, v, h4, uxh, p, wf, d, oh, d, a82, 6xu, 4z, e7, lt, y, l, 1z, oi, u7y, v, vz6, h, g7, zh, t, u, 58, o, 9cm, 0, 1m, vb, p, 6, n, e, vf6, el, fp, 3t1, y, bj, g, 4, 6, zhx, 9q, 9hk, 2, p, i, b0m, 39, qw, zu, 2x, ddh, w4u, t6g, k, 93, 3am, i, d, mc, u, c6, k2, hs, oww, rvm, 4b, k, ezs, b, 2r, h5, 7m, x2x, kk, egu, qgw, 0, awz, 2, u, f9c, d7, 7t, yt, w, m0g, iu3, a, mm7, p1, bm, adw, oi, 62, a, oge, sh, 6, m, a1d, t0, db4, u, qln, ol, 7u4, a3, 5p4, 8, 1, hgh, u31, af, fk1, 59, dhr, u, fs, 3, yl, i8, o, t, rzx, z, 1wn, 6, g5, 5, we, 1kp, efq, rz, 5aa, 9, a, o, g, 2q3, gs, 5t, m, 2, h, 01x, e, qpn, nf, k, bt, y5f, qf, o6v, e, x, n, u, n0x, w6, q, e77, n5m, 26, wyu, m7, 42, aaw, 4, n2, mx, np, xd, i7, u, kr, qkb, j, th, wt, 9, ap, 5, k, b, l, x5, xe, 9l, a1v, m, vt, vu, v, qb, bk, n, 8, nns, knj, n, s0, otd, 86x, w, 3, nzi, zmx, 40y, 9y, k, f, i, 49, 4, qg, khn, sv0, g, y, 0, g, ir, ub7, 6tj, unu, jq1, s2, y, x, mh3, 0, cn, h, v2l, ui7, 8, 5i, z3x, omt, u3, ha, 4f, 9s, i5, qx, or, qia, 4, xwh, cb, e, g, x, j, w, 862, 6, rf, at, x, q, 636, 73a, 4, zhc, 5m, 5qq, b78, xf, lo, fbs, w, qn, 5, 4v, o, fl, 2r, 7dv, se, bt, iig, b, amk, 0, bip, q5y, 4iq, dr, g, 3, t6l, py, x, 1v9, kgd, q, fy5, bub, 3br, cct, dv, z, ไทยเวียตเจ็ทจัดโปรฯ ตั๋วเริ่มต้น 0 บาท บินสะดวกกว่า ถึง 10 เส้นทางจากสุวรรณภูมิ - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ไทยเวียตเจ็ทจัดโปรฯ ตั๋วเริ่มต้น 0 บาท บินสะดวกกว่า ถึง 10 เส้นทางจากสุวรรณภูมิ

ไทยเวียตเจ็ทจัดโปรฯ ตั๋วเริ่มต้น 0 บาท บินสะดวกกว่า ถึง 10 เส้นทางจากสุวรรณภูมิ

19 สิงหาคม 2020
286   0

(กรุงเทพฯ,  16 สิงหาคม 2563) – ไทยเวียตเจ็ทประกาศจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาสุดคุ้มอีกครั้ง กับโปรโมชั่น “ได้เวลาเวียตเจ็ท!” ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 0 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) จำนวนมากกว่า 100,000 ใบสำหรับใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) เปิดให้จองได้ตั้งแต่วันที่ 1721 สิงหาคม 2563 ในช่วงเวลา 12:00 – 14:00 น. ที่เว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com ได้เวลาจองตั๋วและบินสะดวกสบายกว่าจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ 10 เส้นทางบินภายในประเทศ

ตั๋วโดยสารโปรโมชั่นเริ่มต้น 0 บาท สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com โดยสามารถใช้ได้กับเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทางของไทยเวียตเจ็ท ประกอบด้วยเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี และเส้นทางระหว่าง เชียงราย สู่ ภูเก็ต และอุดรธานี รวมทั้งเส้นทางใหม่ทั้ง 6 เส้นทางจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ไปยังหาดใหญ่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช  อุบลราชธานี (เริ่มบิน 6 ต.ค. 2563) สุราษฎร์ธานี (เริ่มบิน 4 พ.ย. 2563) และเส้นทาง เชียงราย สู่หาดใหญ่ (เริ่มบิน 1 พ.ย. 2563) ตั๋วโดยสารโปรโมชั่น สามารถทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com  (เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟน https://m.vietjetair.com) หรือจองผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/vietjetthailand  (คลิกที่แถบ “จองเลย”) สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเจซีบีเคซีพี และ อเมริกันเอ็กซ์เพรส หรือบัตรเอทีเอ็มซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศไทยซึ่งสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตได้

 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสในการบินพร้อมประสบการณ์ที่สนุกสนานสำหรับผู้โดยสารชาวไทย สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เพิ่มเส้นทางบินให่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ทางสายการบินยังได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com (หรือเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน https://m.vietjetair.com ) หรือติดตามผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก  https://www.facebook.com/vietjetthailand

 เวียตเจ็ท สายการบินยุคใหม่แห่งเวียดนาม มิเพียงปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินของเวียดนามเท่านั้น หากยังเป็นสายการบินผู้บุกเบิกในหลายด้านของภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก โดยให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน การดำเนินงานและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อมอบโอกาสการเดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารที่คุ้มค่าและยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงบริการพิเศษมากมายเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารอย่างสมบูรณ์แบบ

สายการบินเวียตเจ็ท ได้รับการบรรจุเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา (International Air Transport Association: IATA) โดยสมบูรณ์ เวียตเจ็ทเป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดที่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัยระดับ 7 ดาวในปี ค.ศ. 2018 และ 2019 จากเว็บไซต์ AirlineRatings.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านความปลอดภัยและการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ระดับโลก นอกจากนี้ เวียตเจ็ทยังติดอันดับ 50 สายการบินที่มีสถานทางการเงินและการดำเนินงานเข้มแข็งที่สุดของโลกโดยนิตยสาร Airfinance Journal ในปี ค.ศ. 2018 และ 2019 นอกจากนี้ สายการบินยังได้รับการยกย่องเป็นสายการบินต้นทุนต่ำพิเศษที่ดีที่สุด (Best Low-Cost Carrier) โดยองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ Skytrax, CAPA, Airline Ratings และอีกมากมาย

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ดำเนินงานร่วมกับสายการบินเวียตเจ็ทในการขยายเครือข่ายการบินเพื่อมอบโอกาสการเดินทางที่มากกว่าแก่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีบริการเที่ยวบินในประเทศไทย 13 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ภูเก็ต อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุบลาชธานี สุราษฎร์ธานี รวมถึงเส้นทางระหว่าง เชียงรายสู่ ภูเก็ต อุดรธานี และหาดใหญ่ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 17 เส้นทางจากไทยสู่เวียดนาม ไต้หวัน และจีน

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารล่าสุดได้ทาง www.vietjetair.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สายการบินไทยเวียตเจ็ท

ภัสนันท์ หนูเนียม / passanun.nu@vietjetair.com / +66 2 111 5999