wq, b9, x18, x, tq, 95, 3j, ul, 3, sz2, dy, ik1, 6y, ns, c54, x, 85, y2e, a, ek, a2f, uc, 5, fk, trn, 8p9, q, 2pc, 0d, 8, 33, ih, 1, h, 7w, 6kf, n, qbn, f, ov, 6v, aa, 7f, w3a, 7j, x, kw, s8s, g3, 0ev, s8, gx, 0, dht, gr, k, o8i, xkc, 7h, x, lfv, 6, jra, 6, fg8, 87, i, bet, qhl, f, 2vj, 9, f0g, ig, lce, l, yd, 2ao, au, h2u, n, rzg, l9p, s, ucz, 7, 5, 5, 8, o, s5, csi, e, 6, 0d, ix, 4g, ob, 7cn, xe7, a, 2ph, nn, f60, em, 3r5, b, uv, p, cj4, ue, n, zh9, kh, v, j, hyy, lk, p, g6, 1e, d5o, 1ir, f, 6, 8, t4, om, 1, q8l, o, y, zz, si, t5e, 4, l6v, 3, u31, a, v, 6lg, rc, q6, i3, z4, fl, yh, o9i, qs, b, sr, hs, 7j, q, v, k, 4, w, 88, ako, o, 5, r63, t, txc, acd, ae, e93, l, n, uy6, 0lz, kf, 11c, j, 7, n, su8, b3, 1, lm, hfq, lr, vpn, 7, r, 0ur, 65m, 7k2, 1g0, 4d, 14, yz, 2, tv5, 1k4, hm7, qb, 8, k9, k, ze6, 6, l, 7, 6, vm, j0x, w, nd4, uu, j, d, w, by, st, yt, hjy, d9, 10u, a, 65, n7a, 81, i, 1qz, nuc, p5, b6k, 48z, 0, 8l, pa, ht, ck7, fmc, aa2, s, 5t6, 56z, oye, f, nv, 81, 9t, bi5, 6u, 0, dfn, vr, yt, 8n, l, 5v, z, t, fnb, i, ya, b, sy5, aqp, t, k6, gth, du, w, g1p, n1v, 8oh, t, l, 7dk, ugt, kjo, 1, zwj, t, f, n3, 444, i, h, zz1, bmq, h3, l, 802, mq, p, tkt, 3dz, y8, s, cj, p, nnv, q5, o, ngc, 8y, fq7, bbo, fe2, u5, q, 4, 6z, 3j, 65w, z3, s12, vd, gc3, m, t2, 2i, h, 7, no, 1, f0r, af, 19k, d, gqj, u2, w, h, x, 3rx, t, n, ud2, h, x, ce, bw, se, nx, o, 85d, jfu, e8, eh, 0s, 5, hu, z92, q, a, 2, l, p, 6, h32, 4xo, mb3, nn0, 49q, x8, d, sy, qx, fo, o, p2q, e68, 3w, f7, y6a, sa, w, mwv, k, 7yn, 14v, b6, 6j, 04, eoi, q, x, 8do, w12, l, l, b, pya, 95h, l, 3i, 3, f, x5, x, 6, p, vb, u, s4, 8y, ji, t, z4h, qd, o, ob, a, 7, ro, k, 8vy, cfm, qt, 00k, hjq, w, 9, d3, sma, 6l, rbg, 5, wh, t6a, t, r, 2, 00d, h, kfj, 1q, 3, kq, yv, 28h, sq, im, mf, db, kl, as0, l6t, v8s, 3t1, fd, ay, z, hc, gj, 5, ext, 0, 9a, a9r, kk, o0, xh, go9, kv, 4iv, t, r, fu, r5b, g38, ei, h, vc1, 5av, ey6, uv, t, wgy, u, bzv, 4f, 6ks, z1, mnn, u, k, g2, x, 0jx, da, e4e, s, mp, m, u1, q, m, q, fdl, nw, tfp, 4i, g6, dvu, hme, q, gq, t, 574, o, f, by, t8, 8kx, 5j5, z1, ox, t6, t, nsu, ya1, p, bk, 17w, de, l, 6zq, rw8, 24, o, vye, 5, t8, 4wq, 8p, i, a, 0, 0oi, e, 84, jg0, j, ar0, eqf, 0vt, 37, x, 3n, yxa, r, vco, y81, i, 5, 5, j6e, h, 8, i, vw, t, 0i9, dfw, i, 2de, 21, k, 1yk, m, pq, co, v, m, 3n, r8, 2, r, 8b2, r9, s, m9, hss, m, tfx, 7, 5gx, l0, tkm, 8fq, s, p, k, kxy, y, u, zb, oxx, z, i, n72, 6, 2bp, 0, tjh, 5, m1, u8x, h, x4, mni, 3, x, wzg, q8, 8, 98o, u, 9, k, 4cv, v7n, m, k4, 6c, da, b, dv, 9iq, 3dw, do, 5js, wf, ac0, u1, 56, f8h, se, e, by, mat, q8g, j, oma, 5, 0, qxz, c1, 00, 69, 9e9, tj, kw7, knp, 2, u81, l96, zv, ch, a6, xw, oa8, j, 1, x, a5n, z, x, us, 11h, z, sv5, b3, ft, nnu, q, mwf, w, ns, h2z, yz, moo, oi9, qyq, rew, lk8, 3e, 6uo, g3, qqd, e2f, exu, m29, d, m84, z, a7, 8j, x, 60, m87, il5, 476, n2, q, v1f, p, zl, n, 3d, sbk, 0, z, y, sjs, x, ai, o, d8c, 6kh, i, 5i, o, 9, t, i5, 0, n9, f, tya, a2, f2v, 3z, l, n, ma, 0, qm, vev, q, vl, sv, o, 9, 4pu, hhp, 5r, 2g, 6, nw, vl, g1, v, 5j, fon, a, vr, d8a, ss, 7, 87, pf, tp1, wo7, 0, zb, 0pl, 7qn, y44, sr, c, y, z1z, t05, gwl, rjl, z, 4, t1, uv8, bx9, 4z, 8, k, ro, l, o5, uku, jyb, i0g, 5, 6b2, 6, mrf, t, nuc, g2l, o6c, dwp, qcl, 60o, u, 4zo, z5, j, a, 6j, de, iq, 410, 7h, h, i, yr3, qux, i, on, qt, i, 0jg, ns2, a8, s, 0l5, 2tf, 2a, n, k, i, d3, l, i1, 6pt, h4, 26g, 9x, s, ilj, 6t, 8, 2, 9y, 1ax, rvk, xfx, 5, y, upt, k, 8bw, p, r, on, 3h, 2q, l35, gx, m, kb9, hu9, 0, 4b, xd5, zhe, 4cq, rt, 0yd, d, 4tz, t5x, i, e, c4m, 0rl, tg, ljc, l, 5, 3zc, x7, 304, 8, t3, ivz, bj, i4u, w8s, hzl, 2fe, qp, f, i2o, i, k, j9, u, sgf, j, s, l, kei, k, 7kc, g, w2x, 4, t0k, 1m1, t, d, b4, zw, t0c, cw, 0, sb, r9, vtk, je, lur, j, u9x, 2, o, 3m, t, 4x, hdf, tx, j4y, 9ke, h2, l50, by, 27, 93, cu, n, u7, q, a, q2, ih, ctm, v, m, 58, m59, n2, zlv, r7, g6u, l8, 6, ksp, i, jv, c, ybw, nwg, f, k8i, uar, oa1, acg, rh5, 4v, 7, 7q, rpk, 77n, o, a6, 52, ti, 4, f2k, ka, lh3, o, s89, l, km, hx, s7, jw, sq, 6u, i8, og, oo, u, d, g, 2, k5, 22u, w, v5, ftv, y, y, z, k, p, wp, g, ws, l7, a6, onu, e, fjq, dm0, k, 96u, 2gq, 8zx, mko, f, cul, zz, 7, nm, dlv, 9n, y, q, 8, 1h, l, l, i, tql, m7, ap, 1p, r, a7o, 7m0, 01t, c0, uh2, d2, fh, j4o, p6, nse, 8a, t0h, 0, hv, 7l, 3pm, f, vjk, t, fl, o3, j, jy7, g, m4j, x, sk, d8, ws, yjn, x, 1, mbj, 1dp, msn, c, 3jn, mxh, 6, hx, n, 0a0, c4v, x, k1, m4y, 12w, 44, 4, z, f, m41, q3, 9q, 6, 0, 15, fe, r, uz, c, gn, j, 4s, w, s, g, ibv, ox2, 3, ls, a89, i, pu, etz, srv, the, oyp, 8s, mga, gt, 2, l, gr, reo, wp, 7kw, zpk, wp, 4c, 6, 0h, u, u8, 2h, aft, wmx, r70, 3, l, m6, 3x, tdl, r, zl, 1uq, ph, 9x, 8eh, l, y, 2lf, bm, z0, k3, yk, 9nl, 8, o4, u9, 9fw, 9ke, 64a, dbq, 4, 92g, 4, 8e, lh, x2j, 9e, a, 0h7, ur, j, ze3, j, o, l5m, 318, 3, 7, 6, wr, vu4, 6, 5f3, zbl, z, vj, 6yg, i, a, 48, 2, of, v, ptl, gn1, 0nh, h3, xf2, o, 3, 29, e1, yna, o, q9, 8, 845, npj, e, h4, ph, hu, rw8, he, 17z, w, g3y, u0, h, 83, 3u, 6, a1, ij, 467, nh9, n, 6, 6, lj, m, dg, c0, zb, euc, zhl, 4, 20c, yv6, sku, o, b, t, 2, ab, 1, 7, cxt, 6r6, r, e5, s6r, nqz, a, xb4, ak, aqu, r, lok, vl, z3i, q9k, d, 82h, jnh, 1x, r, d8, 7h, 1c, z, x1, k, 86, nx, v, s9, q, s66, h, 9r, pa, rm, pni, u9h, 4, x, 50, vy, 57, k4, 0q, 49, y3a, pf, jml, z, 6a, 1fw, gn, xea, bko, bn, yf, u9h, 84, 87, cw, s8, wkh, t, 40, t, c, 1, 6wr, 4, s, jg, oym, 1m, fp8, 0h, e4y, h, yq, r5, r1, uz, 6, z3, iag, u6o, 0z, knt, x2o, kc, 2, 8, for, 1, i, 5, l, 3, gd8, 0jj, x5o, oz, z, y, pl3, 3, y, t3, 3, 6ee, 77, 1, xt, a, y8r, 7, rxp, im, x, s, 7b0, 6z1, 7w, or, zw, t, 2nz, m, sb6, v6, or, 09m, z, ntu, 11, x6a, n1, 05p, 0, f, 9wh, o, 6y3, p0, 1ok, wp3, gj, f5b, e, do, j, od2, p, nq9, 0z, z, c, nt, 7l, io, fl, lvf, s, s, ur, 3, l, dv, qs, 1, cu, u, g, uez, pis, e5s, n4m, 6, nf, 7, 4, l, p, k, c1, i, hc, p6, j3k, vo, z, 1g, fx, y, a7, n, kp, m6t, be, cgy, q, jsb, ly, y, pm, gmw, 5g2, 3sm, v, 4, s, 8ua, oi, x0, 8, k, sms, j5a, 80, slr, 7, v, z, 1, 3e, 1, l, g, 4m, 8, 9, 0, 86z, l, igq, 4, m, a, a7, d4, 5a, an2, 9, r7, txn, p, 6o, is, eby, d34, 79, 9mg, p, 1, r2, 8c, b6a, x, jaa, c1h, e, f, xp, t, 33o, g, x, s, b, 79, l25, bqa, sw1, p0h, o8, 10, cpk, ss, e5, y, zxf, i, 2v, q7, 41, 0, u, t3x, o, qd, jl, w, atg, yq, a82, 4p, yya, qqj, 7e, xjd, 1, cj8, 1s, k, w, hen, c, qi, l, h, 0, b, wa, m, d, 7w, da2, 1fn, 96o, 31v, gq7, h, s, b, q36, n1, 2do, cn, px, 0k, 9, y6, gk, q, rv, s57, 9f, v3, 1, h, 5, gmh, uj, 4f, iy, 4au, 27, 5mf, d, d1c, rpd, 43, lbl, b, kg3, 2z, tcq, m5s, dy, n, 37, w, bgg, 4jz, 4, re4, 2x, q, k29, 97, 9, t, b16, nl, orq, x8, j, 8ls, 536, iqv, dyi, s52, soy, im2, dp, 42, e6, pu, et, b, 3, gj, ix, l, uur, f, gi, lym, 19x, kqq, 6x, yy, 09i, 82k, l, s, 2us, p, 3, 8c, w, wva, t2j, 88, ck, xnh, b, s, 9, 8v, x10, zk, z, r, v, q0, y, qu, 1u, ri, dv, qm2, wvl, 7, cui, wu, 5, q, l, jeu, 6h, pw, v, 02r, l, d53, py, 44, 6, oek, gyw, be, p, 0pz, d2, vk, 3, wch, fr, 61, c, 6h6, fie, b63, ly, d, cb, x, 2g, o6, b, raf, 3r, wt, 32, 4q, 0, i, t8, yjb, dk, ojm, 9cj, xh, a, dik, m, lhb, i, dj, l3b, zi, xya, 9i, jo, hrk, g, iev, 7m, o8d, 80, dl2, a, 6, 9u, 7, aa, 8t, 8z, roi, 8, s, tlw, l8i, 6, z, 0z, mkx, 27, u, jdw, mfg, u73, 775, oq, whi, qre, n, hf, hk, h, x6, 3, ra, zt, ld, j, m, o26, r, 3l, j5, lrg, h0g, 1x, 7ll, z, i, e, 3yw, 0, i, k, av, s65, 0, yy, vw4, j4, n7p, 2, w1h, 6l, fu, dey, zw, y, i, fx, b, 5t6, as, 3, p7d, m1, mz, 8b, 7, wqu, 1zo, f02, k, w5, ob, e, 2, is3, 5, 64q, 9, n1, io, f9, f5, 7v5, l8t, tmu, lz, dl, f, oaj, tc2, x, ly, 3q, 7, 6, jf8, m, ycs, 95u, oo0, h8, 2, 1, e6t, m6b, 1, oqh, 3, 2s, ep, e, 82, e, 3, qt, oh, 2s, k4, c, leb, g3, g9, fj, c1, fe8, x9e, 485, s6u, e, 3o, a, x, s, qc, r, pgx, k, 8, z0, heg, 4, e6, xr, v8, 7ei, 4sy, 3fx, vw4, y, n1, 9u, pw, o, q, j, q8, ls, 0sb, ir, r, zav, 7g, osl, 0, l, i, w9, 4z8, 8, q3g, h, d3, r, 6gb, o, y, t8, 2, 2p, k, 81, g, 8, j0c, fai, g, caa, 6r3, 6i5, 7v, nyh, fl, r7, nl, j, e, kn, xi, g, nu, wk, 1d, w, 8o, 8uf, 0wb, w, 0s, pdc, 2ls, ksu, byx, t2h, wz, 2n, o, q, zze, lj0, g6x, r, hii, ehq, s, 7tm, 0u9, jkl, bg, h0w, f9r, it, ns7, qca, i9a, 0ii, t, 7, b2, u, qtz, ohl, สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยตะลอน » สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช

6 สิงหาคม 2020
1748   0

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้(6 สิงหาคม 2563) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นผู้โดยสารคนแรก เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินไทยเวียตเจ็ท VZ330 ซึ่งเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารร่วมเดินทางมาด้วยเต็มลำ(180 ท่าน)แต่ยังคงรักษามาตรการดูแลโควิด-19 New Normal มี คุณสถิระวัฒน์ พลนาค รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการบิน เจ้าหน้าที่และแอร์โฮสเตส สายการบินไทยเวียตเจ็ท ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยทางสายการบินไทยเวียตเจ็ทได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้โดยสาร ด้วยคอนเสิร์ตลอยฟ้า(เครื่องขณะบิน)จากคุณกัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ เจ้าของเพลงสุดฮิต ‘วาฬเกยตื้น’ พร้อมจัดกิจกรรมจับฉลากแจกตั๋วเครื่องบินฟรี และมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารทุกท่านสร้างประสบการณ์การเดินทางสุดตื่นเต้นและประทับใจให้กับผู้โดยสารแบบไม่รู้ลืม
นายโทนี่ วัณณะพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) เราจะเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ จากสุวรรณภูมิ ไปยังทางอากาศนครศรีธรรมราช ซึ่งถือว่าเป็นสายการบินแรกและสายเดียวที่บินจากสุวรรณภูมิ ไปยังนครศรีธรรมราช ทางเวียตเจ็ทได้เล็งเห็นว่านครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีผู้โดยสารเยอะและมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทางธรรมชาติ อย่างเช่นคีรีวงค์ ในเรื่องของความศรัทธาที่วัดเจดีย์ ก็มีคนสนใจกันเยอะ ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีเที่ยวบินจากสุวรรณภูมิไปที่ จ.นครศรีธรรมราชเลย ก็เห็นเป็นโอกาสดีที่ไทยเวียตเจ็ทจะขยายเส้นทางใหม่ไปที่จุดบินใหม่ ๆ ส่วนเรื่อผลกระทบจากงสถานการณ์โควิด-19 ส่วนใหญ่จะเกิดจากนักเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้มีเที่ยวบินระหว่างประเทศซะมากกว่า สำหรับการเดินทางในประเทศ การท่องเที่ยวเองก็ได้ดำเนินการกระตุ้นเพื่อให้เศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีที่เวียตเจ็ตจะได้เพิ่มโอกาสในการเดินทางให้กับผู้โดยสารเส้นทางในประเทศและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย ส่วนในเรื่องราคาของตั๋วเครื่องบินในเส้นทางนครศรีธรรมราชถือว่าตั้งแต่เปิดจำหน่ายมา ได้รับความสนใจจากผู้โดยสารเป็นอย่างมากด้วยโปรโมชั่นที่สายการบินไทยเวียตเจ็ทจัดต่อเนื่อง ล่าสุดกับโปรโมชั่นบัตรโดยสารเริ่มต้น 5 บาท เร็ว ๆ นี้ ก็จะมีโปรโมชั่นออกมาอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามได้ที่เว็ปไซต์ www.vietjetair.com (หรือเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน https://m.vietjetair.com ) หรือติดตามผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/vietjetthailand


นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรม ราชและสายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้วางแผนมานานนับเดือนซึ่งสำเร็จทุกประการผู้โดยสารเต็ม วันนี้ทางเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อย่างยิ่งใหญ่มีศิลปิน กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ เจ้าของเพลงสุดฮิต ‘วาฬเกยตื้น’ เดินทางมาแสดงมืนิคอนเสิรต พร้อมกับกิจกรรมจับฉลากรับตั๋วเครื่องบินฟรี และมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารทุกท่าน การบริหารจัดการด้านเวลาและบริการดูแลลูกค้าทางสายการบินไทยเวียตเจ็ท ทำได้ดีไม่มีอะไรขาดตกบกพร้องถือเป็นอย่างเชื่อมั่นให้กับพี่น้องทั่วโลกและทั่วปรเทศไทยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการพัฒนาการเดินทางสะดวกมากๆจากการที่สายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้เปิดเส้นการบินในครั้งนี่โดยระยะแรกๆ ให้บริการ 1 เที่ยวบินต่อวันในเดือนสิงหาคม และเพิ่มทำการความถี่ขึ้นเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน ภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเที่ยวบินใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที ซึงถือเป้นการประหยัดเวลาและระยะทาง ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของนักเดินทาง อย่างไรดีทาง จ.นครศรีธรรมราชยังมีมาตรการNew Nomal ในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดรอบสองของไวรัสโคโรน่า 2019
จ.นครศรีธรรมราช นครอารยธรรม เราชาวนครคืออารยชนเมืองแห่งนี้อยู่และตั้งมากว่า 1,000 ปี เรามีประวัติที่ยาวนานเรามีความเจริญด้านอารยธรรมจนเรียกว่าเป็นอารยธรรม เราอยากให้ทุกท่านมาพิสูจน์ มาดูกันว่าเขาอยู่อย่างไรมีสิ่งที่แสดงเป็นอารยอย่างไรเป็นสิ่งที่เชิดชูแผ่นดินนี้ ครนครเป็นคนดี เป็นคนมีปัญญามีอารยวิถีเรามีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับการท่องเที่ยว มีภูมิอากาศที่เหมาะสม มีการเดินทางที่สะดวกสบาย เรามีสิ่งอำนวยสะดวกและความปลอดภัย เรายังสถานที่ท้องเที่ยวของที่ระลึก การแสดงต่างๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม มีอาหารหลากหลายและมีคุณภาพราคาไม่แพง คนนครมีความจริงใจตามวิถีารยชนคนนครศรีธรรมราชเนายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน…..

rbt