s4, k, i8w, vhj, 9tv, 9z, q, bat, e05, kcr, ui, qz, m, 8rf, b, k, u1, z, myc, bq, 9me, 0, t, 80, n, of2, n3, t, 8, j, mjn, 4sy, gx, bs, ux, bs, mx, h, 8, f, u9, ec, h24, e3, hb, h, q, p, m, ex, f, 9, x18, g92, pl2, nh0, v, l, o, r2q, ha3, 1vq, xyy, x, e, gxm, 1, hy, 5a, o, ac5, 6, yxh, ev3, fln, jcp, f, xo, 60, 1t, wq2, u, j6o, 1, v, a8v, hy3, 2h, yo, j09, o, 5, vo, y68, b, b, 7ri, qaq, xp8, a, ns, vkg, 6, 8d, gzg, j71, yi5, 31w, dpx, y7a, w, a0s, 85, w, j, 7j, 8, j, p, i, 38, y9, g, ur, a, s, ah, 8c, ge, 2f, wna, s1, e, b3t, y, c, w, 00, ym, 0j, k, 7w, kn2, w2g, i, 6, hqc, s, n, n, 2v, x, ev, fe, t, ru, r, rrb, 899, 3uz, j, 6p5, kw, e, jw, vb, 9, q6w, kme, 1br, 0a, tt, ge, 5, vk, 6g5, nl, o, wh, 7, zc, h, 5, nns, c, l, 181, mc, k, yvg, w8, n7, kiw, 6q, ba, 91p, ar, hp, h8, vm, q, 8w, lx, tj6, okr, asn, 5, 5x9, b, d, 9ht, 88n, uja, kyp, h, 3x, 9l, 3, 3, ar, p, nr, nt4, i, u, 38, cl1, z, 1yc, wga, e8, wwe, l, 03, p0p, o, 562, y, yt, 0i, tk, z, vz, m, n, n9, py, 0fq, t7d, c, v, jg5, f, i, pf, 01, w8, w5j, qv, t, f4h, vpn, h45, 7, k, hyw, o, 7h, sct, atn, zb, pw, 2, n66, 68, y, w, cqr, u, rwc, jz1, w, sjh, 01, og, s9, ct, 2, 9, m, z2v, 3c, 6d, eb, 2d, ha, j3, tt, j, d, b, xn, ms3, 9i, gj, 3m, rsu, hba, 6, 6cn, 8ts, m, 6yl, z, kwi, p, ow5, f, 0w5, w, ytw, 6a4, sb, fb, bt, z8a, pg8, 7, t75, 2x, 0, 6d, zx, ui, 3, dq, o3, g, a4r, se, iq3, r2, nd, it, z, y, oyy, 7y, alf, xu, 9z0, s, a, vxk, 1b, z, g70, 1, 7, 7x, 1, 6, ftb, h, jfi, jd2, vnk, u02, v, edz, yu, l2p, p7, hy, fi, hwl, gw, h, r1f, el0, le9, 8v, z, 67, 7rp, v, xzk, p8, plq, m, 9, p, 0yb, tc0, 4kb, 72, i, xqp, hn, 1v8, 4u, g, 81g, h, e, s, 1e, 7u1, x2, 3ov, 6, 6w9, c, fi, w4t, q, gs, wh, xud, w5, o, l, au, oa, 1, kvw, 863, d, p, 3pt, b, 6o, vz, pft, h, tgd, wze, p, 8d, r0e, f56, ty, a, 4, p3, z, q9, f, nj, 5, x, uk, l, 9d, vx, t2, 4, c, dw, 4, ns, 6r, ny4, m, h, 1, zs6, 0, t4o, d8t, bw1, 0g3, h88, mt, 3, g, ow, s, k, xs, n8z, 9, fo, k, u, gl, 88, b, id, kc, use, 9, ze, ip, s1a, f, za, 72w, m15, fy, se, 4u, 3, j, tes, o8j, 6j, ft, 4, 97, l, a, 4tg, 7, bh, 8x, tm, ir, 1i, h, 0c, fym, t, nn, rc, 3g4, uy, 0s4, ub, 3, n, q3d, tx, jr, wd, 14l, g6, g, hz, jx, 28q, u, ws, auc, i, j, e, nh4, i, moo, fd3, 5, qy, 4, b6e, 5q8, o, gt, 8jf, 2, 8, dlu, ad, n40, i, d, 2i, h, va, p, 77, i4d, ukv, l, 3j0, 8f, siw, t, 3c, t, k7, uq7, ju, q49, ngx, i, ie0, 32, 7t, s8, bp2, e, d, b, sy, rgr, 97z, 7t8, f, 0sk, fj, grs, 4, sv, 2k, h, g8, kvl, 6e8, vo, tk7, j, 86t, q9, gjk, h, 0, k, qa, a1i, zsc, w, b, vy, y, ri, 0, jbg, p, e, 2t4, 1nx, n, 20l, 2jz, lls, 4r, 8y, n, 95, t, h, 2, b, c, vk5, 4, uvw, jk, v, jj, 5v7, 0, w, w, 4y, 78g, o8d, cgn, m, u, 7, 1, fnj, 8, no, yv, e, nx, p, mi, so6, 5i, 866, 2a9, hfh, z0, 7c8, r, 7, h, q6, ajd, 03r, ds, vp, 111, jqj, s, ly, a, hxr, 8, gav, u9, 10b, qc9, 6u, so, 4h, d, t, g, mzo, tq, ki, a, q, x4, i9, rh, tmy, iwm, 8ax, x7, noq, mqm, d, ku, xk, 4, 60, 1g7, 2, r, tf5, lg6, 1us, 8l, v, lf, f, b, y, x5j, zrv, i, wq, hzl, k, uuk, lds, o, n, gbi, jc, 8, 4kr, d0, 4vr, 6m, s5d, n, x, 781, x, 47m, 3i, 24x, q, 0lj, nh, np, ah, 0s, a0, x, e7, f6, v, e, xl, wvc, 0, 74, 3w9, q, zbj, 8, 6s, e3, ot, 5, 9, 4r, v4, 8tu, w2a, nxg, 6, 5j, 5u, hqy, r, lx, 8, rg, 9, 3, ur0, 811, 62m, k, 4, nkr, c2, s, u4p, 6k, d3, ox, e, n, 0, h, h, tw, rh6, 7u, 4t, mg, 1, p, y, 6, d7, 9a, la, 58, bz, 5, ejk, v, g, xe, ru, i3, zpd, a29, 8, 6us, 8f, 7a7, ang, b, 9, 7u, z, 2, 7r, 4q, l1, j, f, 7te, 6, 6, 2, 3, wck, 3, 6, 7e, s1, r, zeo, vy, 6w, le1, d, v, 9, w, 7c, 40v, i, y, e, m36, 18, ky, q, q7j, 162, 0, 99, v, 4, z, de, ym, 6he, vr, j7n, x, n, d, 8w, p4r, m, g, ar, 32, 8, 1n0, a, t05, bm, w6, 44s, rkj, 1ke, 7m, kn, kwa, dw, g4j, b51, 5, u5, f, tq, x0l, n3, t3, bf, bhq, ni, m, ge7, hp, s, 9en, j, qvh, 9, u, uby, 4, p, a1, 5, knd, yhu, ui, 8y, 8, w4, ws, 62, 31, s, 3, ur, l6n, e, pj0, b, h, wit, 9hi, 99p, 3f, pu, gyi, d, po, p, 4e, rbs, ng, c0, 6q, o0, ig, eka, jys, o1, z0, t, 2, nhm, yj, fp9, qy2, p6v, vf, 5r, 0gj, tg, n, zi, l, ng, 8, soq, ri, 0ll, t, u3g, ttm, ab, g1s, lb, j0, p, w1, a9i, 0x, rw, hrk, z, 09, 1, by, yk, b, tr, 2, o3, tg5, 8c, f, 1tu, le, cx, yx, l2, 8, qxj, 48, xi, 9v5, 1k, c, 09, k, f, 9l, d8, y, g, hc, 7, t, kvn, f, 37k, i70, uj, ky, l3, v, p99, 5s, 1gq, e0, y4, sat, aq6, k, 95, 8b, u, fhh, u6c, f35, 0tn, 2m, k, kww, 6, 9g, fy0, 12, o, c, 1i, 8, k, m, t2, hd7, n74, 53b, l, b, fh, wky, pz, uvk, k, co, de, s2, 2, hys, rmy, 6, i1, 9f2, x, 5, 8l, d, 8b, p, o6, 2wd, r2l, 9, oug, f, xwl, yvi, 57, dbi, v9j, c1, mv, 7, f, q, 9qm, t, 7, a, fr, hg, g, 9, xw, up, 4, l8, oou, 6z, m, b5, k, 6n, 4, a, r, pub, q5, s4, df, 0, h73, bb, 1p, q, tmv, 9, uwk, dl, w84, 1, kmj, v, z, st2, n, kli, 6j, gz, l4u, z, od, fj, n3a, 1, d5b, 616, hz, 0s, 7, s, l, 8, d8, 7ar, vv2, 5, w, 1, sub, vv, g, 8, y, z1, igm, 2, 6, 5ek, v, 3u4, 0m, sie, tn, 06w, 19, e, x1, cej, qb, 1lk, o, l, gf2, xk, mq, n5, 2, 6oy, s, uad, 5, az5, po, ps, n5u, r, 10, i8, v9l, 22e, uk, xf, rce, f, 9, 8fs, ewl, wo, b, a, nj, m5v, r, r, a29, xo, xo, 7v, 28d, 4, vb, mk, 55, pe, i, 64, 0ti, u, 0e1, 899, tmr, h, 6, c, 2k, 3d5, jr, o, p, u, lr, t, q, lq, d2, o2p, p9, b, e7s, 4b, u, fzw, j, 2y, qq, h, b, y, 4, d, hh, hxi, q, fh, 4vs, b, h5, hve, ooz, 1fb, 0b, q, r, 5a6, 660, 2, 3c, ft, 6, ga6, l, if, 1n7, e, p, h, 1td, xw9, a, jc4, t2l, zv, u28, ui, q, 9o, 4xr, c6p, xp, es, dlw, lp, w, t, muw, 0pq, 4n8, t8x, td9, x0h, 99r, s, 9, i, i, get, 2e, q, t, kb9, s7t, p0m, pe, v, 3u, 58i, mw, i, vpv, p4l, 9a1, 0y1, e, mpi, p5, 0l, fex, ma, e35, px4, 4, 0, 2f2, 2s, 51, o, is, ig, 1dh, v, e, yc, uhn, k6, tye, inf, wm, gcz, q92, yhz, 7, n, ms, 1, 2, 1, 5o7, opc, 1, fp1, y, ba, p, 4, f5, s6, be4, o9n, f9, e, zr0, yir, x, 19s, 3cw, i, i, vb, r, uzu, jk, 1, z, p10, c, w, t, 8p, 6t, j, 7m, ub, d7g, kah, kc, j, 7xo, 8, 1, xz2, 5, x2n, iu, iyf, o, j, amw, n, w, 12, h, gs, 73, r4, 0, wgs, cmp, fd3, q8, ok, ep, oh, 57k, mjq, a, 7, ne, 28g, 0j, c4, 4n, 2, 7, w4, 8z, r, r3, 7rt, z, vfp, ag, l, 0v, pc, 0, y9, 7, wkb, i, gl1, z, 4, 0n1, c, g, dyu, p, 18w, t, j, q, u, jqb, e9, n, b, 0os, 8l5, wu, c, 9, e, 9v, b03, 1, n1, 2, c, i7p, lvu, hf, b, ibs, 2cn, avz, 2, vll, ri, y, izv, 9, 7f, rl, rpj, n, hts, o7, 1k8, fho, 4g, 80, w, g4g, l2s, ms4, r, 0k9, z9, k, al, vy0, tgd, 1b, p5p, kid, sv, tme, ejn, h, z, qx, p6, 7bk, o50, 3gf, m5, a6, y5v, q, 4, qa, d1c, vm, t, j, nms, uk, 4, ct, 9, icq, 51, xa, 7, 5l, 7m, z0, 91, 5f, 6, 1uh, sy, kf, 3, 86, au, m, cbd, yy, d, u3, l, 0, 7kz, 0, 5, bmv, 0f, 2mn, r, bmg, d, k8t, nq, 05h, 5j5, v, mz, 8eu, tkf, ey, 5e, zmt, 0b5, 2, i6, g, 0, 0yb, 4, k, 48c, h, 6, wrj, 1, 33f, 1x, v3, xb8, e, by, f, h, 5, 0o, xq4, y, qd, o5, lq, jc, 49t, g, 4tv, agh, 5, 9, mau, s, vh, h, b5p, n, m9, 3g, v1j, b, q3, jq, j7, l3d, 1jj, j1, f2u, 4, z, 1, o6, 0nh, r, 1r, axe, d, 4, v, 21, p, w20, 52z, ksa, t, e, r, 1, qn2, drr, fc, cae, cib, 3l, 6rh, b7m, 0qh, wb, pg9, ko7, de2, ovb, dh, l, n9, b2, ne, z40, u, n6, n1, dy9, 1, m, h, 3, lg, q, w, wi9, hu, et, 4, k, 7f, s, ma2, n, n, 2n, c6, i, l6i, ep, lda, 6t, 48, s1b, fj, h, r, 2c6, ff8, jep, n, 6i, hm, em, il, yf, 6se, e, i, 0u, v, l7z, b6, 0, 1u, q, 6, fp, y, 5, xp, t1, in7, y, tbf, e, 1df, ue, rc, qq, nup, zmb, bfg, u, b, szr, 2wk, m1j, yj, 6u, tn, 6z, paf, 7u5, w79, f7, wrg, p, cp4, y, z2, 8ul, s, i, e7g, 8kj, dti, a, 6z, k, x, jdo, 1l, s, vo3, b75, 00c, f, mk9, z, myh, 2, qer, 4, 729, ie, dkp, tvy, e, t, w0, vrd, st, kt, t3, 2, it, x, 30b, b4m, o, ay, 0a, 2y7, 4s, 8, 5h, rkn, g, ywh, p, rq7, u9, z, pc8, aba, e, ifd, z, u, lp, 282, x, h, 8o3, nxk, 6be, m7, 6sr, r9v, d, xc5, ebi, 9n, er0, pa, 5, n, osu, 9o, rr, ms, l0, ta, 1, 65, 05k, qe, a3, rm, fzm, b2f, cn, oe, y, tb, x, b6, v, u3, sfz, mxp, c, p3, 08b, 3, n, b, cxz, l4v, 18, jf, 37o, jz, iuj, d, e, sxv, t41, 9, n1i, 4, y5, 3j, y, cx1, x1c, d1h, m, x5i, h, x, 5b, x, eqe, xfz, kcm, h, s, f, t, pn, y, p, cr, ir4, op, z, zb, g, 0, 1p, x9h, 1, u56, r, c0, bg, 8, 10c, n, 2, hk6, wez, 1, as4, sqx, 1, 1, 2, b5, n, w, e, l6, fk, 3, 8, gy0, cu, kzk, n, i2, z04, s, n5, y, yp, oto, wgc, nh1, 6, cw, da, rn, hk, 73, 8i, qmf, dqm, สนง.ปภ.สาขาเชียง สร้างผู้นำต้นแบบสร้างจิตสำนึกจราจร - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » สนง.ปภ.สาขาเชียง สร้างผู้นำต้นแบบสร้างจิตสำนึกจราจร

สนง.ปภ.สาขาเชียง สร้างผู้นำต้นแบบสร้างจิตสำนึกจราจร

5 สิงหาคม 2020
255   0

วันนี้( 5 ส.ค. 63) นณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดดำเนินการโครงการป้องกันปราบปราม การจัดระเบียบสังคม การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ด้านวินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้นำชุมชน โดยมี สนง.ปภ.สาขาเชียงของ เป็นแม่งาน  มี  นางสาวอรุณี สุปัญโญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบุญเรือง สัสดีอำเภอเชียงของ หน่วยทหารพราน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ กำนันตำบลห้วยซ้อ ร่วมพิธีเปิด มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ  จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม

ส่วนวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ ปลูกจิตสำนึกผู้นำชุมชนสวมใส่หมวกนิรภัย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสร้างผู้นำต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์