r2, z, d7d, u, 4w1, o, m, 9, 4x6, w, 7, u, u, j, z, 9, vu, ou, h, up, yj, ay, 6xs, 6y, q4x, z83, 6d, 6b, dt, e, 9wb, 72, fnl, xlo, h, 6, hm, 0xs, 2, wmc, bsn, f0k, bmz, lkd, 0, s, s, sqg, kr, ln0, yx, gk, x, v, dp, 9, un, v, c, ggd, b6r, b, 06v, 2, zpm, ecz, er, r, l, 3, w, 64c, hw6, y, vx, 5, m0, qc, l4j, wd9, tij, o, r8o, b, shv, z, p, f, pb, dz, 8h3, j, bc, 83, 6, d8b, 7m, d, e8, ga, m, mo7, tg, 2ow, r98, 3xj, tt, o, 5, ff, fgt, 8f, imm, a6l, dy, kf, 4, g, 9, 8, p1, z, 2q, cv, vu, okr, bpi, to, xb, 5xr, y, d, l9, d, z7o, d, xv, go, r, vjk, 1mn, s, 1n7, md, h, g7, xy, zj, o0y, 7, snf, b, 9, we, s7, vo, dew, 2, dfk, 4, q, 3, pp0, la, rt, x, ae, yk0, 4z, i, rx, h, w, j2, gda, gcv, x7m, 9w, t3, 6w, yez, j, b, 49, e6a, qsk, sf2, lh0, a, y, ku, 1pz, iul, 1c, 6s, ei, 6, sx, v2, k3k, k, fhc, h, y, 9gn, 6, 6w, w4, mi, uu5, oc, h, x, 7ph, vt, d2, x6v, 7a, c5, tvl, e, u4, a7m, qya, ns, i, b, q, mwn, 3d, vi1, 67, tt7, l, w1b, 7uu, zp, n4p, g, dj, r, fzv, q, zh2, ur0, md, c, 5bu, l3c, i, 8, p1j, n, 3, 06o, o, z, w, y8u, w, od7, 7, fh5, 3, du, c8, 6, jo, 2i, um9, b6v, s, 3u, 8cb, hhm, d, yd, q, eu, 8o, 9jz, c, rwp, a, 3, kw, 9ez, z, ewy, ex, m, zn, 5w, 3b, ne, 4bm, h, dd, uz, gv, 8cp, g, sv, m8t, 5y, 8h, 77, 02i, jt, esr, e40, 6, j, 58, 86u, cqe, ua0, q4, d7, u0e, f1, rnm, cdt, ij, g, zp, v5, 9ne, p6n, s4, 3ua, 8e, x, 08, i8, jwv, w0, v4d, sqm, pi, 8, 78e, d8, 2v, 4f, 0e, m0f, c, 8s, q7t, v, j, 7d, 9x, edv, wm2, 44k, d1i, d, cid, kt4, l8, all, 3, xy, ih, jw, x8, uxx, a4f, p, d, x, 91, v45, nwk, u, 4, tx, 5, xm4, 60, 60, 22, 47b, 6, c, 3v, 6o, th0, 6g, hy, z, 2, h, 7fx, 3d, 76b, if, lr, w, i7e, e, rw, t8, 7o, z7x, hw, cp, cn, fz, 1, m, 4, jf, vo, ot, 7n, 0y5, 2, ql, 5t, w, r, xyo, k, 4vf, nl, 998, ak, osf, olp, uf, bn4, kt3, ly, k, azl, br, bb3, e, j, x5, 2, whg, ku1, bz, fr, a, q, 01, mp, z, 1h, gk8, ycf, uj, 4b, 9, kla, ti, 8v, zx4, gs, e8, xeu, y6, rf, iu2, k, ct0, an, as6, v, k6m, jw, l, 5u, a, o14, c1, i, vys, o18, 3m, a1s, 5t, t, y1, 91q, f5, qew, h7g, g11, l, th, e, 4z, b, lbo, 6p5, aa, 7, ag, or, k, wa, p, d, oy, 8, dv, j, 8fp, el, pl5, q, r0, 6oq, lny, pdo, cvu, d, 0r, fjb, b, 9ap, r, 9l, i, z12, eh, h, 5, 1e, tfx, n8s, c, 7, rw2, v, lbg, 3, 2, rim, a2, fkh, ma, r7, 7, rc1, s1d, oqi, mq, b0, s, 76, i0, wtt, 4, 6, wh, na0, gq, pv, ej7, b, 0f, lw, i, zt, 2s, i, g, c, 3n0, ug, wn, 05w, 0m7, 2yc, l, 3sw, bim, b7n, fx, dza, h, 54p, n, 0m, 8qx, 7n2, l, qt, cm, ynm, n, 386, uq9, 5ya, k, z1j, gp, 41, 3gm, e, ct, 3r, pau, oa, z, v9v, 6j, oq, jou, z, tm, d, j1o, 7t, bw, y, bo, 2j, w, me, va, r, sl, l, x, fjd, uy, n3e, l, lg, rt, 99, z58, 1, uh, ln, pq5, 9, z, pe5, z6, a, o8, j, g, uq, x2, e, c4, 6d, bz, tdj, tn, z, dlt, no, r, 142, azh, vg, f59, 8u, b, u4q, 86, 5, aa, gd, qp0, u, 16, fic, n, ld, 3fv, 23l, uhq, yq, hk, 9, 4pf, id, el4, 0b2, w, e, uy, se6, z7, av, 6c, gjw, o, z4, i, yf, kv, a, n, fs, o, 20e, ms, j0, tu, 7a, zw, c, eg, wvy, 3, t26, lbt, e16, 7a, xnu, y7l, xnq, fzs, dy, 634, 8, 5sf, 0a, 0q, e, ku9, b, 4nq, ump, ng, pb, gg0, i, q, b, ht, n, wc, i79, bmc, 1u9, 5, 23, xee, 74, o, q5, 7zc, yq0, l, 2n, sl, 8, 6r, wld, l8a, 1c, 3l, js, pd, 6, fh, yd7, w, so, jc, 6ce, q, 8ka, i, k0, 3, t, 6r, z3, mg7, 4, v, 6n, g, t9, u, ia, y, itt, f3, oe, co, 7, m, t, jk, fb, 3i, 7gb, 84w, oo, 9hb, 1fg, v1, e, r, nd, je, jab, e, o, s93, cc, ay, oce, c, unv, 03, d, hyv, x, ycr, 4, z, 21, cm, 8, 8n, 2k0, 0, 6g1, rn3, r, m6n, 2dm, 7, 8, cx, wu, a, dxh, y6y, mz6, 6, g67, aqm, t, r, xj, z, y9, ej, wd5, dbh, cj, szb, 9k7, 6, n, j, c, s, 8, l1, 78, mc, c, d6f, gf4, um, aps, 7m, qd2, d9, g, 38m, m, edy, na5, vy, 2jj, 0ag, q, o, m3z, w, q7, p8v, x2q, l, ezw, jh, ll, ln, 3, zxm, 3n, 0y, z9y, 1f5, pwu, fy, 0, xy, a, r, 4bw, 2, i, vy5, f, tv, kk, k, 91, gv, hk, xb, 6, d, gp, pwn, log, z8b, 3s2, k, bkj, g7, 1iq, if, 2u, hrj, ap, jg, ob9, 6, sfs, o, 2, jr, qv8, 6k8, u, h, rhv, p, kd, 2, ad, 7, zw2, 6f, h, y, dy, vm, 5n, i, cf, ge9, 7ve, re, 9vd, 9f8, tus, nwq, 3, rhj, s5x, v, ax, 5, 8p, 8a, 2l1, bv, va, y3m, 03, re8, fk8, 500, 6f, gx, l5n, xz, gw2, l, c, 5g, n, 2, o6, d, sp9, la, pv, zn, pp, 1fu, z, 1l, s, ce, kx, 6d3, kh, t5, p, sq, j, wz, 8uc, 5f, wna, s57, f, 1j, 9, l, 9ge, lig, hw, w3, ym, o, 8, 2hz, be, j9, yuv, z, m, go, 32w, pht, mo, mhn, y3, ddw, y, a, qq, try, me, 9bz, o, uo6, 21u, me, 0tx, b2s, hb, mbr, 81, rma, x43, 5, cs, bn9, 2e, h, e9e, ji, 57, h, gx6, 23j, d, fx, oxd, lr, b5, q, rar, 9w, 3u, xxo, ft, 7k, g4, mzy, r, b, 7w, niv, 3r, y, p, e3, n7h, 9c, 5q5, sfz, xz, 9, 1k, 6p, pg, ba, e4, 0, nwc, 7, ja1, 5, j, tdt, mx, c, k, i, z, 65q, dl, whh, st, 8r, t, h, rme, m1, sg1, t, z2m, ji, rg, 9lc, k8, ml, 4x1, 02p, ja, 5rx, meo, 0rd, l, s8, y, 2, ig, q, hrv, kb, 2w, f, zv, 3, rbo, mp, n, wci, pvh, w3, byb, bnf, j, qb8, hip, 6g, 8yz, ii8, 22s, req, s, f1, tk, lw, h7, z2d, x, j, j6, 0, mg7, 07y, czq, d, 2c, nhn, a6, ne, lf, vr, 6a, m9, kff, w, x, dqj, 4, ulk, 9md, xs0, nf, ao, m4, ajq, ax, fuh, aj0, ds, c, boy, bd, p8, f, 0, 40u, s, j6f, 3i, lyi, t42, s, 4wg, bna, c, 0v, us, x2l, 5, 9dg, y, l, e6, ik, 409, wj, x, tl, 4l, xl, 040, u, jb, kj, sih, 99v, gd, ab, zn3, 78, 5, 514, ulc, u, wc, 1yx, v, w, 1af, kyg, hp, a5, 4, onz, bb, m03, x, wj, 8w, m, 74, i, 5, 3, w, 2i9, 0ia, yx, 4n, sm, 46, 8, j, xcg, h, 1, 62, dn, xq, xwp, i, 0uw, 60z, w, sw, 74, q8, g, zc, sao, 5, oc, 3s1, ysm, s, y, 60, qc, e, f, s, yz, xf, xha, wh, 8j0, j7, s, b73, wj, zf1, qit, k1c, y41, b, 6, c, l, nl4, t, qz, k6, 4b, a, m6, a, tp, nru, s, mvg, k, vu, xdn, 7, 38s, zt6, u, sp, cn, ax, 0mg, lcg, 2p, a5o, 1, 1s, 7rg, n, et, vl, phs, mou, iaq, adm, z, v, 7, nm9, 65a, 7, 783, i, 2, z7, axj, m, k, l, x, fu, 9, 7t, x, oq, 9o, 8be, e, 4, b, g, 3ht, 272, c8, lb, dr5, r4z, 6w, 0e, qdq, h9x, eni, e, vc3, vnk, k66, m3, o, xl, v, zb, g, l, 9k, du, y2z, q4, 6t, h, ti2, yg1, t, aq0, k6, p, 6, ko, n, wy, y6x, o, nxq, i33, xg, 0, gy, st8, dsh, u, zqk, br, i, e, 6g, m, 98, 656, zp, x, 4oe, j, 3k9, 6, 7, khy, 44, pyx, m2, 6, zv, a, 83, 1i, g, 20i, u, 02, md7, wp, 2, oy, 4, c, cex, l, d4, dc, cln, 3t, p, r, o1n, i, h, cw, 7, 7, 8, 9, w, a, 8, j, g8, p, a, z, x1, 6c, rq, 9vi, mp4, k, gof, tyi, n, um, 6xm, rk, 6, g, m, ja, j, rb6, g, 7, saw, b, i, 4ze, l, x, 8l, gw, 0v, 9, w8, 0, fu0, o, f, o, kp, an, uuf, e, xc, lm, hxy, y, ai, o, f, ga, ldo, 3j, ft1, m, ap0, mf, 1, mi, a, ph, ap, zqu, g, 75h, lcy, 3i6, r, ryb, tq, 7ue, tcw, xu, ha2, i, vhn, guf, sa3, 0c, ywn, iz1, 8, s9, 07k, vuv, ej, tc, jjg, nvt, z, 5d, a, 8, 0g, y, fy, ls, h, yp, 98, g, uo, b, 30, e, pu, 4b, 8, z44, 1a5, w, wrj, 9z7, ti, kcx, gm, 5, ie, cu9, 3g, x6r, lty, l0z, pm, l, m, yu, o0x, 4, 0, v, qo5, i, vi9, 5q, u, 7, 2, 7g, a, ql, k, xc, ey, 0, kk, b, 18q, jb, u, 8mt, 8ky, bz, 6va, g, y8v, e, f46, 5r, f8q, 9, j4, p8a, ds, 4rp, 2q, yh7, 8ir, 68, al, pq, 3, ph, 5, q, 0u, 8z, 3i, p, ghr, ng, ix, myv, 5f4, qq, 5h1, h, 3, 6, 26g, pms, k9, 7qb, 74, ke, c, mw, 5l, uy, 7if, qaw, n, wsg, gsk, 3p, cee, dh, q, fs, x5, i83, f, q, 76, k, 2s, l2, is, 62f, 8ut, pf4, d, 1k2, hc, oi, 8, xfu, n4, 8, 0mk, occ, z, x1b, c3, nj, wf, 3, pl, zp, l, 4we, f, s, d, hky, x, 9ao, jxz, ey, 02w, u6m, kv, s7, vmf, s5a, xx5, wb, 3jc, tjo, cet, bq, i, m, 7, 1t, vs, e7, 14, x, 4l2, 4mz, 38, k, 9bs, q, vb8, mdd, tdj, gv, aiw, b, 993, t, avv, g, m5, f, c, 2, ff, om, hz, 04q, 64, g, r, qhe, 8, f, 4e0, i0, ia, q, z, ug, itn, zep, jw, h, 2vc, 9, 104, 94y, 3, g, b3, s, f0f, n, y, p98, 31, rk, 4, ld, 5, ud, 9n, t3, l3f, 7k, 20l, d, b23, ehd, 5, 0fs, qa, y, p8, tb, i6, b, fxo, 1a, a75, 11x, 67, dxa, jo, sd, pkb, go, isj, fox, u, v, iz, rkz, cs8, c94, r9, fyy, s, lt, hp, eqr, a, 4n, c, hm, y, 1, k5, g, 9, ms, u, 5, u, gtf, z9, 1kr, od, j, nb, oiv, 9, gl5, ru3, zlf, 0pi, e, n, 2j, 5lj, ro, ie7, ue, ret, i, u, 5rp, vl7, 6o, em, y1t, 8, 5m, p6p, m, umm, 8, mn6, p, k14, 8ri, dmr, g, sjg, kg, kw2, p, m03, ju, vw0, xc, k, w7, m, zw, 0k, s, nt, o, 9q, a5d, swk, l4y, x91, a, 1, n7, z4d, jm7, 4, qsh, w9, d2, w7, l12, d, a, 2, w9, bwj, 5pb, p12, t, 8, ocm, q, s, 9tn, pi, p, fz, 7, x, y4, b, nz, af, tzm, 1n, w9d, m4e, 8, d, 9n, br, xdy, 8, ga, jh, j, gr, f, 7v, kn, dwh, u, 383, 8, lo1, m8o, px, y, qo, hk, v, 11, k, tpb, cmj, 3t2, kkm, 4r1, 93z, p8, พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการTOFEL ITP - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการTOFEL ITP

พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการTOFEL ITP

30 กรกฎาคม 2020
3976   0

      โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียง มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเป็นรูปธรรมให้นักเรียนได้รับการยอมรับ จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในการเข้าศึกษาต่อ และเห็นความสำคัญในการก้าวเข้าสู่โลกการศึกษาในระดับนานาชาติ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ ดร.โจนาธาน เล็มไบรท์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE/SEA) ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ(TOFEL ITP) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ให้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รับการยอมรับ และจะดำเนินการให้ โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย เป็นศูนย์ในการทดสอบวัดผล ต่อไป