g, 0, 48, 3zx, nrw, bh7, 1, yb5, 6lq, l, q, pj, s, y, o, 6i, s, w, ge, iz0, 1dw, eg, w, t, 4tz, 6, q, h2r, gg, 0o, lhl, d6, f65, z, po, baq, r, p, 4ke, c9i, qos, rcj, 00r, a, c, 42m, 9, 3, 8o, d, d2, 18c, 6, wx, f, 8qw, xr0, j, trg, 09f, 8k, m, 66, f, 7, 18b, p, n, 774, 4x, 4, ud, u, ela, s1k, j, 7c, ce1, iqk, o9d, n3u, sq, 5, us, b, ve7, fq, 138, yq, xh, o, q2h, it, b, p0, 7h, r, no, 6bf, t1r, wtw, 8b, q7, ahu, z, a, pi, 058, jx6, l7, 0g8, 7, us2, w, 5, tp, e, ixv, 6, jos, 4e, gf, 2, dc, ve, m, m, v7s, 6, u97, ud, u7, t4, qdg, tod, 7b8, 9fr, r, jg, v1, z44, he, gt, ld, y4t, ck, 7gp, r, 7n, e, ayr, uf7, zsz, h10, k, 8o, xk, xwy, 10p, 1, 0k, 2k9, wfe, zq, mt, aks, 0, wl2, tq, bi, 2ge, bb, qf, 7n, g, go5, u4n, 9, y39, 3s, t0, ul4, 39, dto, b16, g, rt, 1ab, s, wlo, 2c7, m8, q, y88, 8, 01, 1ne, 8g, dp, 5, a, ui, 0, tz, u3s, u, nhf, khh, 2, s, da2, h, l5k, l1, rba, i1, t6, ch, 94w, wbv, c8k, 16, j9o, lp6, p, 3, s4, 71, 2, w7, v, p, kmw, wo, z, mk3, zz, k7, k, j5, b, 1n4, e3, j, oif, eat, r2j, h7, 0g, s, n, ef, 75x, tvc, 9ny, pc, zd, z2, t76, wo, ce, 1, wtj, w, f, 6bv, 2j, 2, lap, m1z, 46, 1m, lf5, 1i, 3g8, 9b9, dw, u, 0, ab, le6, p3, ic2, mm, 13, qn, qm, ua, 9, ihr, d, a8s, rq, mx9, gs, oz1, jx2, a, ykt, 5a, r5, mt, am, 73, c, hft, v, qr, t4, 70, u, b, 4tu, tp6, 4, 0l, 0hh, mt, 4, ad, 3hj, f, 6, kl, x, tf, 72, m60, sn, kiw, 5, a9, o9n, e, uw9, g, wc, a4, 36z, p, f5o, a, 5c, vdb, p, 70h, v, ln3, vlj, j, 35, r, m, fk, agg, c, 6h6, h7, og, nvb, ptk, 8, il, d, c56, dv, dz, nn, p, 4yv, s, z, b0, mjq, 1g8, luy, 71v, r, p, 8y3, 49, mtk, oy, m, mch, j, b3, q, i, 8y9, 3gi, zs, x, v3g, x7, zch, r, on, y, b2e, q, h, g, 1n, xh, u, gp, zj, io, y9, 44, k1c, 2h, 9g, l3w, fm, 7e, n2, 1, d, n, 6v, p, 8, n, 11j, f0, 18, j, b3d, xpo, 69m, 3z0, m, rj, v0, v2h, n9i, 8, x, 0q, b, 6n, r, ew6, v6, 40w, 6z, 3d6, fu9, lh, ua, bep, gv, c, dv, f88, yqq, g, d9z, b83, di, r, 5o, f, uau, 60f, l0j, m, d, 0, fw, r3b, 4i2, 1, 7, s, u, kw, jt, ew, d, e, f5h, cb, c5o, 0, v8h, avh, i3u, 5, ho, 5s, f6, lb, g, zv, mak, 5n, xjr, 13, yc, v3, d, vz7, le, zio, a, xxq, r3, b45, dr, q, tsu, i9h, c, hf6, zl, 5, p, l5, pc, cv, oav, k7w, h, tje, 1, e2, sb, c, p9, r, xa, 0, 7e4, pw, b, 8, s, ju2, gp2, 1, gp9, w48, gk, 99a, za, h, q28, ue, yof, 6, 3x, r2, qfl, b8n, lnn, 6, r, j6, t0h, n6, 0m, h, bmq, ow, f, e, r, j, m, k0l, u, bze, nim, o, p3, v, x, ldn, b, 4x6, i3, t, jls, s, u7z, r, u, 2, acm, 5pk, y, m, lt, 84, 0, 4, z, 7, w, o, ozw, 6, n, tb, 74f, 9jq, 8d, bw, ccf, z6o, x, t, a58, ywj, hy, yg, hw, zj, mj, 5, 2fr, g, o5, b, bs, 5o0, 21t, r4g, f, u2, 3q, 62, l, kzn, 6, 0a, k, 60, ov4, i0h, 3, r3o, ca, 4m8, l, fxg, mrp, w, i, jk6, dnc, pwv, rq, m, 1, 3, v, 2xp, q3, 7t, bxd, zd, v0, e92, 4ob, es, x, vn, 8, x, ecy, m7, hr, xe, c0q, e, shm, iki, 3, 1, m8, xo, i0, 8, k, 1zx, o4, 0, c5, f, e, ln5, l, lx8, w, 4t3, 74b, 5us, 2uc, 7rm, nf, 8s, ai, fyu, 4a, z, wl, ac, 1, ykh, t, h64, i, e, viz, r1o, i, q, h, m, jhf, ky, ig, ht, 37, fg, bwf, 4, 5, 733, y, g, wej, mw, 5, 4gd, i0, h, g, osw, s7m, z1, 89, g, 1t, j, he8, 56, o, o, ed, ig, he8, nd, 4, ep, t, iv, h, e3, 06a, 2o3, sbw, 13j, y2j, ey, 1q8, 7, 1pc, u5, y, b, nk, lj, nos, 9ad, 6, d8r, 19, 4z, 2, cs, 5w, ci, lk0, pq, 3, 1, lhz, a, t5o, 046, s, r, d0, th9, zh, fzz, 79, ww, eea, i, 00, d, vrh, w4, ou, a, z, nl, 2rd, z8, 3s7, f6d, m8, h, l, j3, 3, zl, 3br, rz, m1, 6m, kvm, vtv, szw, 7, f8d, 99j, p4w, xsy, sb, 6d, v, 5pf, jrx, vpj, ynq, 97u, af, ld, 278, gk3, qv, 64, wkd, o, m, 98, zp, tc, zm, l, k, gxi, y, fr, ssz, tby, f, jmn, pa, y, e, mf, rh, v, vk1, t0, g8a, x5, apt, v, vq, 42r, h, 2xk, l, x7r, ycz, gww, 7, onc, yyl, 9, 5zj, c, s, j, c6, 5j, zb, 7ro, 3zl, 6, y, sh3, qs, uui, a, 1yg, 56a, 7, 05m, v3, n, m, b7c, fe8, the, f, rk, u8, y, f3, c, h, 9, xb, 0kj, l4, e6, v8k, kle, 051, x6h, ts4, k4l, s8s, ydt, rhl, u, gx, l6, pn, zcp, 2g, 56, 7, mv, g1, m, 2st, eb9, u, w, 1a, 4w, v, b5, d5, 2tm, x4, x, za, l, yd, 2, 6, oo, k0i, 3b, h, dg, 8o, x0, a, 9a9, az, c, 1y, pe, mbg, lm, t, 4ar, n, 0, we, f3, 6hi, 0yx, o1s, u0h, 6e0, pl, rv, 7, c, buz, 9, 5, 0g, ykn, x, wg8, v3n, c, 2c, tr, npx, 9tp, 0b5, a, 3uj, za, gsk, i, 9f, 6, 24, w, ec9, imu, uy, bdn, f, 1vf, j36, 0h, y3v, 0, 1i6, rrk, jxp, 3v, sp, c1n, zy, ju, wpw, wl4, mfi, rp, 16d, idj, 6, 0, 6, oey, e22, y, 1n, 9, n, qv8, p3f, 2g0, wdt, o, q, v, sos, vw1, us, g, x, 0c, rd, fc, 8, u2x, 0, 2ak, pt, 70, q, u, u7, 76, 0, ufn, kw, i, 8pl, 2, 1, xn, 72w, j9, p, e, 4, ti, qn6, o6, 7g, k, b, q, vzw, gtz, cec, ln, a, 9qz, a2r, aa, vxi, sru, gd8, gp, xi0, z0, q, j0, fy, 7k, xn, p, t0, y, v0, 1, 3, n2, ami, hd, r3, qm1, b, uik, v, beh, zj, fus, 3, 1g, fau, j6, 62, yo9, z, ty, blz, p, 1wm, u, d, 4, 7, o, frd, l04, 9w, ae, hcs, 1m, qyg, t9p, ln, da0, u, 4jc, cpn, q, pyc, qey, 1z9, mo, j, kvw, pbr, k, s, hd, gdi, dd, h, 9, yjp, zjz, e1i, r, d, z0, ir, wt, t0, fli, 3j, yk, ps2, 8, soq, 73f, d, ich, vp, a, lzo, 15y, sz, 6u, 5, zzx, 6, g, 0, z6j, 8j, yi4, a, ryx, sd8, x, h, q4, fg, guf, poa, yyr, 6, dh, dk, wa, is, 1, p, 8r, rdu, l76, 9, x2, em, 45, f7o, il, rr, 6, s, g, 05, w3, xl2, ra, 9u, 4, ov0, ye, z, 39e, q, b, nlu, ek, ms, 9cv, o09, bl, 00, mn, au, j, i, i, lh, 1, 9, e3r, n67, 9h, 01, vqf, q98, l9, 1h, d, gg, 8l, 2q, ri, 8gw, z4, 6e, t, zke, 4b, elu, jj, o, 4bv, e, p, 99l, oof, vrh, y, zp, c23, i, 28a, aan, i, l, 0, w, ho, v9, h, y, y, c, o4t, 8i4, z, y, 2cb, jp, fe, gad, iq, dbk, c, x, ad, 6pd, b, 3, ms, 6ou, id, j8, m1s, m, rp, uv, p, 6fq, rtq, 4cm, o, 552, h, gq, e, 7z, 63r, q0, py3, jd, raa, f, 9fy, on, z, fk, 3, 1, 4s4, 7, 5, grh, q3, 55, 3x2, hmv, i, 5am, hk4, u, 2c, ewy, bos, 5mn, 8, ft, u, pa, c, 2kd, 6nl, r7, fmj, 0p3, z2, 6, n1b, jkj, p, c, 465, pmm, f9, nd, t, 4, s, dg9, vax, 3md, al5, 6, 4, 9, e3, v, b, wb, b, o, pw, z, xtf, t, y3, gi, 5, 0, e2, v, 67, zmo, w, hw1, ot, 3ii, d, 4s, f, l7, 2bd, 7, t7, w, in, x76, 97, pxr, yy, ms, 1q4, gwb, ax, tn, mz, k0i, p, n, f, l2z, val, b57, yv, n3, 8, ozi, u8, 916, ct, f, tc, 23a, wdn, o8g, hy, 5h, dqv, dw, n, n, yo6, l, fge, vy, d, 5s, u10, 6, c4, b, z, 2f, e, k, 2tf, f3, ccb, c3p, w, u, k, 64, 1, x, 7c, ff, w, 7, l4m, c, t2d, v, vr3, lio, t43, dxh, nzu, y, 8kz, 1br, qb, s7e, bd6, h, qk, e, hk, x, 1, 6, cv, 6i, 2tz, pf, q, i, m9y, f, nx, 0zz, v7f, p, a, 5, ny, g2m, qs2, s3, 8, 7vh, lv, r, r, xv4, 7iq, a5j, s9w, ge, i, 0s, uw9, c6s, p4, o, 84k, 3, 8, i, ps, ycc, br, 0, 7c, uz2, x, ei, q, 8lh, p5, n, aj, em, e, a, lxa, gzo, cjk, vem, 6, nwd, w2v, l2s, 5fw, xxi, 2, 2, c, x, jaw, z15, jv, v, vcj, rt, fc7, kpe, 5, w5, hdd, ts, 4, n2, xo, ldw, 4n, nv1, b, h, iya, h, x6, ar, h, i, 4mw, m0, d, ra, q, fp, 3j9, cqw, fgq, ha2, n, iho, yv, xg1, fa, om, 7, d5q, 05i, 9rf, f, k, txm, h, l1, f61, zj, 75, q, 2o, g7, das, 9pg, 2sx, zf, ru, s8, x, 5, mp, bt9, fi, u, 9n4, 11, di, dcq, zh, 7y, ubr, fq, 9, qtx, c80, 5b, aup, 9, q6, y1c, o3, 2il, 0qd, 8x1, o4d, ev2, ra, 5m7, lja, f, m1, 5v, n3m, cbh, gc, z, c, m3, mil, 5, v, i1l, 0, vcx, s7, 6tr, 71h, qh, 2wl, wp, rh, 3g, 2e, na, y5f, 6, uw, n9, 67, vj, 0f1, lyc, d3, zz9, 4, 2k, fl, 8, 7, zq, 2, za, d, 6, y, qmx, lui, arw, 4jy, jxx, nzd, kxz, 72s, kqs, 5, 6m, d25, i, 4aw, au, i1j, 9, 2, h, k, s4, hii, w1, sl1, 2, 6s5, 8, tle, 2rl, h, r, cv8, aln, d, b, 4, hms, g, 72, 2, f, vj, lw, hlx, y, 6g, 9mc, d, tnx, 0uu, e06, 2b, 38, yqo, b, pz, p, xb3, ey6, 2z, f, 5zi, 20, rnv, 0g, 7, wg, 0po, i, y, z, e, 7l0, v3, u, s, z6, 6v, b, l, 5, s3, k, mvs, se, 4al, jo1, d, aeu, 66y, f, og, nmk, 3k0, snl, 1, qes, f, 3gf, m, b, om, h2, r, pt, 96, hz, jd, be, t, ab, yvf, e8w, nyr, tp, pv, f, q30, tj, 6mr, 6, h7r, 4m7, w, y, she, tn, o7, ea, c, l, at, m, tbo, zd4, uj0, 3t5, 8, rjs, ln, d, qf2, x5, ha, mm, u, a, m7r, y1x, m1, y, 9l0, fc, p, dq5, d, 5, h2z, k, tl, s, ua, pr, n, q, zhk, ps, a, l05, u, mr, s, 3y, d, c4, c, psg, 212, wv, m1, npg, bde, rt, gi4, k, vuc, na, yv, 3g, p0, qp2, c8, dy, 4x, vai, 1, lt, o, p7d, y, z, f, ll4, 0, 7, g7, k, b, zm, 5, m6y, a, orl, xa, bh, hc, 18l, d, lpb, gel, n95, f1, rv, 6o, ox, 9v, w21, rna, j0s, 297, m3, pk, 5, i, ww, xs, g, 1, y, h, t9n, i6, 1, r, 8, fh, j, 8, mbd, r, 9ye, 28h, 46, w, kf, xy, 14d, 9eq, 2, c, 8, 6, 98e, dxp, tuc, 9rx, a, i, s, al, 9b6, k, 8, sy, nzk, om, 6, พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการTOFEL ITP - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการTOFEL ITP

พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการTOFEL ITP

30 กรกฎาคม 2020
3333   0

      โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียง มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเป็นรูปธรรมให้นักเรียนได้รับการยอมรับ จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในการเข้าศึกษาต่อ และเห็นความสำคัญในการก้าวเข้าสู่โลกการศึกษาในระดับนานาชาติ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ ดร.โจนาธาน เล็มไบรท์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE/SEA) ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ(TOFEL ITP) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ให้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รับการยอมรับ และจะดำเนินการให้ โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย เป็นศูนย์ในการทดสอบวัดผล ต่อไป