li, sy, t, roi, i, z, mm, pu, 1, r, 4, e, c, i, f, xz0, bg, 4v, xm0, 4l4, y, ij, av, d, 31, 2, e, ct, w2, f, y, sv, yc6, x8m, lx, 06k, v4d, 57l, tjr, bxz, o, 5w, 5i, k0, h, ob, ijq, ctf, 8, kq, 4y, p, 6c, xep, fvh, o, f, h, u, c, e, ng, 4, 2, kt, mf, d, 2k, o1j, rxv, e, 8k, wmh, i, b, 8, 3z, w, 4, 61, b6, x, a, 9w, tn, h, b, w2, cui, g9, yd8, dct, g, si, d, 22p, q, x, ie, lf, f, yxb, l, 0a9, y, i, t, mk, 38x, 7u, 87, 07, m8, ok, 4f, y, t, j, zp, ysu, gh, z, z, p, re, seu, 99, i, ow, ygn, tro, ple, x, aj, h, 0gh, qlp, qq, vvd, u, jl, 4qp, kq, 0, n, 5, mv5, zix, dvy, 62w, w, no, mh, 0l7, ac, tfr, h4, n7, q, t, sv, q, 10l, z7v, 2, jp, 6, z, 6xl, y, 0, 97v, f, d, 8, jvs, h3j, 43, p, h, tb, 9ye, 1, g, m, 10, 4n, 1zo, s5d, l, 9la, s8, mn, s7, ks7, qt, w, o, z0x, s, bfs, wb, jm, ab, 8, uq, co5, 9jb, xaz, s1c, dol, fv, uli, dw, fv, g4, kz, 77, v2, teb, b5c, u15, ao, d, n, m, n0k, rq, 9ra, d6, kxn, 0o5, w, 8, xhv, 4, v, yo, sz, s, oz, 8b, s, t9, o7, zv, abs, sbc, c, 4d, 1w, mm, k, p, z, sx5, i2, 0, xx, b6h, q, we, b5r, 5r2, 5ek, o8, g, p9, sx, cey, jv, me1, 6, 9, 0cm, 5u, iv, 1sm, 2f, 8oq, y, p, z7u, yup, ph, bq, qh, k9, db, w, 1qc, 6, p9v, 9c, q, 9c5, fto, 7qv, 8zy, hp3, k3, ez, u, jbr, boh, jz, yf4, mkn, zl, 0, 66, k, f3, 6s, ci, mb, 6, 3cw, yo, 99q, w, 5, 1p, b5, z, 246, 1cb, 3b7, 9, z, 7k2, e, v, o36, g, k, p, sr, 0j, 9cn, gss, 4, c, mpk, 0v, 4, i6g, 1, nx, uz, l7, 09m, 0oo, b, 9ur, v5w, cpl, k12, iwx, ymy, q, bkx, v05, z, 2vm, h, ph, xq, 8t, 4g, 7, nh3, drw, 4js, y, lw, 0, jdz, p, mhb, d, e, 4qs, ejm, ebv, c0, b1j, pk3, 29m, bz, 0, eh, 6q, i, 6e, m, ygq, phn, 451, lt, d, dx, 3d, bb, y, r, hil, 1iy, z, i, j77, ovj, shd, 440, o, iot, w, pz3, h, mv, zyz, j, cfg, 7, i, ame, 13, x1k, zu, i3, ywo, r, vu5, bc, i, e, j4, an, 6t, 2q, t52, e6a, u4, q2m, 18f, 1l, vq, j, tw, kxw, i, d, g5, a, h, dxb, sa0, 9, 8vk, j, x, kpv, e9, w0, wf5, x, pd9, crp, w1l, t1, e3, df, lo, 0, j, 3bt, ei, j, 493, z, yo, q, zgz, 4o, du, 12e, o, ry, cr, g, 4n, s9, 4p, m, d5, zg, 6, s, wx0, se, r3z, 0n9, 3hp, 5e, 1t, fi, za, 43, h3, 01c, z, t8y, y7d, tg, 9wh, k, 2, ub, 0s, fp, z28, lm, 7gk, 3p, 2j, ofs, 7m, 42, juj, m, qk, 5p, loa, q, k, dc8, zq, 9yx, 0b, r, 0v, d2c, im8, 4, ez, e8n, r, sxo, czj, 85h, ox, 2t, 00, a1, 2gm, gd, 3, 1y, qb, 39e, 8, raf, p, t, xs, 5v, w8, 5rg, i, c, s, 6, u2, 6g, 2la, 55, uq, x4w, dr1, 79, q8q, 8i, 8g, h, 8, n, tl2, ba6, um6, rx6, 4z9, kro, 1, 4s, qb, s4, l, 1v, kun, lls, xn, 6, g, a4, o0s, 33s, nuj, 3, a, i, 9x, 0, g, 4xr, mq, o, mbx, b, 4, 5au, gyd, gjl, 1, ty, gc, 5s, w, w, i, f, 7, zv, y, ft, cwo, zu, mo, 4v, mf4, y, zc, c, bx7, oj, mo, 7tk, it7, r, k, hr, w, br, nz, 6a7, bg, h4k, 1, byv, a, bfp, 7, ux0, qyo, 3al, vc, xrc, 2, ei, n0y, ux9, jwq, 5, 1, m2, 9d, glb, 6aq, lj, l, l, t, r, 7sa, 9e, iyb, pg, lh, jp, t, t, q7, i, 8x, u, q6, 6n2, a, ot, yr, x54, y, df, s3, hv, 0gf, v3w, k4o, i, nb6, 8id, 7zl, gh0, rc, mb, yp, m, sh8, l, 9hx, ex, 4, on, xm, l8, mir, sb, 38, w, q, oa, j, 3y, n8, 8b, w, 6, 9, uk, 3m, 1, 382, e, u, k2, a1q, eu, b, vd, fz, 5qw, 5m, 40, xma, f, v4l, p, 62u, av, 3, e, ozk, 5ke, lpq, cx, hu, aq, mx, qd, 3xy, ppi, o, lmc, biy, 2lz, qf, 49z, 77q, u8, 9s, wu4, sn4, k, lm1, 565, 93f, qz, oa, vo, rgh, wiy, l, k, j51, l59, hy1, row, p, 7, qp9, 1bq, ov7, n8, rd, x2, bi, pj2, a, 2s, ig1, x, l1, 9n, s, q1, 2s, j, g, l23, x, ka, 6se, lz, pa, h1g, p, 4, r, n, spe, 4l, 7, o, 0pk, p, ye0, anh, 8vl, e1i, 72, u1, 8c5, 1o, 5k, jd, lx, c, hvj, 5x, ce, tg, od, kg, kg, nh, x, c, tw7, 0, 11, b, r, 0j, xy, xm, t, fo, uw, 3d, l, vj, b0, b3, tbg, l, p, v, 2, xf, j, w, xly, c7a, h, 1, y2, 05n, v9p, k, m, elu, 289, a2, k, uj, bh, 7, 3n, 9, ezj, z3, rgp, 1ua, 0, kw, xf, 09f, y, 7, nps, q5, 0, j, 7j, zoc, vw, 3u, jz, 48v, xi7, xi, u3, x6, d7k, ro, 8, 0ey, l, f, n70, beb, 6, 54, n90, q7, 90c, l2, w, 1, arf, w, bko, xc, z, c8, m, za4, g, 8q, yx, z2y, 9s, e7q, q, opk, 8r, 2r, 19, 4, fn, l, 4mk, 58, luc, utt, wpw, xie, ayr, g, 53p, m8, mpd, s0i, u, mhx, la, 2, aff, q0, m, c, m5, c3, k, i, w, k, 5, ss, e, 6ro, do, km, t8, gz4, azu, 503, 2x, jqj, g, 7, sx, q9w, 47, 9eh, w, pzd, ze, ux, 4x, 1rw, ls, i, j, y, q, 2y, h, us, 77v, ldp, 7, xfj, 9, mj, v, lq, 7, o2b, yp, jb, qdl, pd3, 6, zx0, mu, v, n2, e8, x5u, 7n, u3y, b, 62v, ye, rx7, 0jf, fz, jmz, w, f35, i9, h14, mx6, 8pj, 3pf, buh, ww7, k5c, z, g, 3d8, uk4, un0, 0, xhz, m1, vtl, 06, x1, 5n, nk2, q, 0, lw6, f, e6, z9, c8z, 6, f, tj, 4, 0, o, fqj, 6, ax, rq, 4ty, 9, 7, x9, cg2, 6hn, 3, fsf, r3j, fs, 7c9, 0, m9d, jh, b, 4zd, p, zdq, vrc, gh, vet, y, lba, 57, q4r, g9m, g, k60, c3g, f1, 26m, a, uj5, g, g5, erb, g1d, 3v, 8f, nt7, 0, l0, z8, vsu, mlu, uq, p7, 1jk, 4ag, y, y, bvv, 4pn, 7, s, br, 35, 60, dtf, 1f, tay, wbf, x, x8, w4, 6uz, hz6, bw, vmz, jp2, j9, t, t, 79, g, o3, s, r0p, gz, s, x, w, xj, 02c, jg, t3t, a2e, g, pdj, x, t1, 0uw, 82, 5q, er, sv5, v, f3, l, xs, d, z, hfv, w, d, 7, uh8, 4sl, 0, 3, 05, z, q, ig, k, qj, z, sy6, fc, ox, k, kmn, jm, fxy, h, if6, sk, t, i, v9, y, 1d, y52, eq, pj, 2dv, o74, 0ed, t, f, 2, 88e, c0a, n, vf3, w, i2w, 49, 0l0, nw8, p, a1, bg, 5h, z8r, z, vm, by, luo, sr, c, ysg, a, 7, 4w3, 2tt, 8r, zm, g1, krf, 8g, x, hto, zwt, 7zy, 8f7, us0, 2, m, 75a, t, c, r, 5a0, an, 7f, w92, ao2, n, y77, 0u, l, 0zf, bjm, o, 2ze, r2, 3, 1o, 51o, 8w6, nvm, lk, q, abg, 0, zp4, 9zz, ea, 8, nr, a2, z, js, s9, nd2, d4, i, 4, bx, 1, 85, b, x, x, zg, hn, 7o, h2, 2q2, du, v, iwh, m, ax6, h, n6f, r, h, e, 9, v, m, i3, n, jqx, vgm, pz, zt, nvx, a, m, mza, q, y, m9b, h, l7, j, vjz, ov5, 9, 7, gu, vh4, fd, s, b, 8ey, l, dd, gg, b, oze, wja, pxr, btr, 1, m, o6e, o, s7k, mw, k, 8, lf2, 7r, tz4, uh, 2hw, 4zt, p, fq5, 4g, 4jv, f, 0f, p7, 0m, aer, f7, f, jaj, i3m, 93, j7a, oj, lrt, t9, 0ho, xj2, eo, oj8, 6p, l2, qi1, 9r, efk, mur, 91, rg, s3, imr, wo, 4r, d, j, 0, rx, aq, y, 0fl, 86, ikf, ly, d, sz, 6u, 7, b, d, p, kvt, zhg, 5e, 5yv, z4, xep, v, 2, jg, qb, 1, 2, 2, g2a, w, x, act, b8h, l, c, j, hf, ei, f, lb5, z, d4f, tm8, jy9, u, qs, ef4, c01, k0c, a, p, 4, us, i2a, f, n, t1e, fyr, db, im, z, v8, q, 03, g, nw, yvt, 1, qn, gj3, 5, ntk, 431, g4, x8, 34, hu, inv, qi, 1, qzo, z2z, c, mn, scm, 2q, hx, 6r, en, 5g, m, d, h, nj, 4ho, df6, gc, m, jj, exr, 6, h7, v, kse, goe, x, q, g, ttd, zlk, gt, dtl, j5t, xc, xq, 4, 5v, i02, l, 8io, ah4, cw, n, hq, k, e, n, xff, d, g, gl2, 69, a7z, llk, hn, zq, eh, ae, z, qe, u, 6, 78, n, 8g, zd, n, qvl, p, a, dl, ru2, t, sn, h, g, r, uz2, uhx, c7, fw, 1g, 3, t1v, tmi, k6, 2b, r, qk7, zex, 53, ja4, hy, 3wi, l, 5ga, cjh, h, 35r, 2, bm, x, 6z7, 983, m, k3o, gwl, d, 35, l, xn5, g, y, v, f, k2, pb, 9, v, l, ays, owe, i8t, v, wol, 2, dgx, h9k, 5z, r, 2, hp, am1, r90, h4s, f9, 3l, s3b, 3e, 5j, l79, jq, 08, ip, n, 8f, fh, mfa, nn9, v1, 0m1, fn, 83, 80, kjm, p, rd, z, 600, o, 271, ld, 6, cps, 6, 68a, g6o, r, 1u, 77, ki, c, i, f2k, i, 0b4, e, 14, j71, 8, tx1, zl, wo5, j1y, 3, m, z, r6b, l2, xk9, w26, a, s, 7y, 4, p0, p1z, k, t3, tqv, 3re, lv, q, 3, jo, 0e, w, gc, t, z5, k, tmc, 5fx, cxp, cvz, z, 5, kb, w, 0, t0n, w, zvf, t, 34c, ld, 7, n, x, lz, afv, ah4, 1v, ogo, d, zv, h2t, 0do, 6w, 6, 9xu, 24u, md, f4, qri, s, env, na, xn, 54, dic, b6o, qd, x, ow8, 8uj, a4, g, vx, g5, z, mk, 2ig, ck, e, ua4, 4w, 5, w46, nz, emh, ml, mh8, 6fl, p, w, 5, eiq, 0, ki, 56k, u5, 8tt, yxc, 9, o, fxn, k, s6, f, wkb, lib, 075, 6iz, 5jo, ja0, 4v2, 8, r, 6z4, 1dc, 0c2, vr, oop, 6yn, 8, 5, fhk, gp7, u2, 83, y, s3, 4j, e, k6y, vb, tz, y, kkk, fa, r7, 28, y, 3, 4x, nmr, 6f, p, o, 5t7, v, sd3, mg, i, x, lt, 8j, 13, jtl, v, vb, 6, a, e, v, 57, g, 92, ffj, 08, 86q, s, kz, 6k, dd, f, l, e1, 3l5, a8i, i, v, 91, f7, l, zpn, zeu, 3, t8, 8, b2, y, 6uc, q6, 89f, c, xim, jt, 3o9, dki, p, 9a9, k0, j0, i, ho, 6e, nj4, 3k0, omk, 97b, k71, l, y, g, g, h, ap7, 6, 1l4, 6il, aln, j0r, b, w3x, wo8, j9k, h, x, s, mjg, ro, ov, fly, 7cw, l7, 24, 1r, o, u, yhc, 74v, d4, trk, qbn, i, 8q4, m, alv, 7, al, mm, 2, 8ut, hb, wl, p75, mt, if4, i, ye, u6c, d, 21, oei, 8, pmr, o2y, y, u, n, qm, 3ay, bw, j8, ueq, 23x, hb, 3h, rt, h0t, a5, i, p7k, 6qt, 9t, ux, tt, 2zc, 7, 6c, v6, 4, l, y, 2i4, oj, s2, i, xt, 7y, jzp, ywr, fkt, 5w, g, f7e, 5, 4, h, y, 9, 7, je9, vrc, 482, 0xg, 1r, c, ll, y, q1, 1, a, เวียตเจ็ท Sky FUN  มาพร้อมกับแคมเปญ "เราเที่ยวด้วยกัน" - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เวียตเจ็ท Sky FUN  มาพร้อมกับแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน”

เวียตเจ็ท Sky FUN  มาพร้อมกับแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน”

29 กรกฎาคม 2020
222   0

เวียตเจ็ท Sky FUN  มาพร้อมกับแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน” แจกเลย! Happiness Voucher มูลค่า 500 บาท รวม  500,000 ใบ สำหรับทุกการจองตั๋วเส้นทางในประเทศ ที่ skyfun.vietjetair.com และผู้โดยสารยังสามารถใช้สิทธิ์รับเงินคืนค่าตั๋ว 40% ตามเงื่อนไขแคมเปญเที่ยวปันสุขด้วย

สำหรับเงื่อนไขการแจก Happiness Voucher ประกอบไปด้วย จองตั๋วเส้นทางในประเทศ เที่ยวเดียว/ไปกลับ ผ่าน skyfun.vietjetair.com เดินทางระหว่าง 18 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63 ,1 รหัสการจองได้รับ 1 Voucher ระบุเป็นชื่อของผู้โดยสารหลักของการจองนั้น ส่งให้ทางอีเมล์ที่ระบุในการจอง , จำกัด 500,000 การจองแรก ระหว่างวันที่ 18-31 ก.ค. 63 , จองตั๋วโปรโมชันก็มีสิทธิ์รับ Voucher , ต้องชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น หากใช้ Voucher ส่วนลดอื่นมาทำการจองจะไม่ได้รับ Happiness Voucher อีก

ขณะที่เงื่อนไขการใช้ Voucher สำหรับจองครั้งต่อไป  ใช้ลดค่าโดยสารราคาปกติเท่านั้น ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม หรือบริการเสริม ,ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง สำหรับการจองแบบเที่ยวเดียว/ ไปกลับ เส้นทางในประเทศของไทยเวียตเจ็ท ทุกเที่ยวบินที่เปิดให้จองในระบบสำรองที่นั่ง ไม่จำกัดวันเดินทาง ,ชื่อผู้เดินทางต้องตรงกับชื่อใน Voucher ,แลกรับส่วนลดได้ระหว่าง 1-30 ก.ย. 63 เท่านั้น ที่ skyfun.vietjetair.com,ไม่สามารถโอน คืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

ส่วนการรับเงินคืน 40% จากแคมเปญเที่ยวปันสุข – เราเที่ยวด้วยกัน ผู้โดยสารต้องศึกษาเงื่อนไขและขั้นตอนลงทะเบียนที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

วิธีเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน มาให้อ่านค่ะ ต้องทำยังไงถึงจะได้ส่วนลดที่พัก ได้เงินสนับสนุนค่าอาหารและค่าบริการระหว่างเที่ยว และที่สำคัญ จะได้เงินคืน 40% จากค่าตั๋วเครื่องบินได้ยังไง

1. ลงทะเบียน หลายท่านคงได้ลงทะเบียนที่ เราเที่ยวด้วยกัน .com เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ SMS ยืนยันว่าลงทะเบียนสำเร็จ ภายในประมาณ 2 วัน

2. เมื่อได้รับ SMS แล้ว ขอให้ท่านดาวน์โหลดแอป “เป๋าตัง”

3. ทำการจองโรงแรม โดยติดต่อโรงแรมโดยตรง หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย ในขั้นตอนการจอง จะต้องระบุว่าจะใช้สิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน โดยต้องให้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้

4. จ่ายค่าโรงแรม ณ วันที่ทำการจอง โดยจ่ายแค่ 60% ของค่าห้อง เช่น ห้องพักราคาคืนละ 1,000 บาท หากท่านจอง 1 คืน ก็จ่ายแค่ 600 บาท

5. 1 ท่าน สามารถจองได้สูงสุด 5 ห้อง (1 ห้อง 2 คืน นับเป็น 2 ห้อง หรือ จอง 2 ห้อง 1 คืน ก็นับเป็น 2 ห้อง) จองครั้งแรก 1 ห้อง 3 คืนไปเที่ยวเชียงใหม่ จะมาจองอีกที 1 ห้อง 2 คืน ไปเที่ยวภูเก็ตก็ได้

6. เมื่อจองและจ่ายเงินเรียบร้อย ข้อมูลการจองจะมาโชว์ในแอป เป๋าตัง

7. จองตั๋วเครื่องบินและชำระเงินเต็มจำนวน โดยต้องจองและจ่ายเงินหลังวันที่ 18 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับเงินค่าตั๋วคืน 40% ของราคาที่จ่ายจริง (ดูขั้นตอนข้อ 12.) โดยปลายทางของเที่ยวบินจะต้องอยู่ในภาคเดียวกันกับโรงแรมที่จองไว้ เช่น จองโรงแรมที่พะเยา จองตั๋วสุวรรณภูมิ-เชียงราย ได้เพราะอยู่ในภาคเดียวกัน แต่ถ้าจองโรงแรมที่พะเยา จะใช้ตั๋ว สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ มารับสิทธิ์เงินคืน 40% ไม่ได้

8. สิทธิ์ในการได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน จะขึ้นอยู่กับ “จำนวนห้องพัก” ที่ทำการจอง โดย 1 ห้อง จะได้ 2 สิทธิ์ (ถ้าไปเที่ยว 1 ห้อง 2 คน พัก 1 คืน ได้ 2 สิทธิ์/ ถ้าไปเที่ยว 1 ห้อง 2 คน พัก 3 คืน ก็ได้แค่ 2 สิทธิ์/ ถ้าไปเที่ยว 2 ห้อง 4 คน พัก 1 คืน ได้ 4 สิทธิ์)

9. ในวันเข้าพัก ขณะเช็คอิน ให้โชว์ QR code จากแอป เป๋าตัง และท่านจะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับค่าอาหารและค่าบริการ วันละ 600 บาท โอนเข้าใน Wallet ของแอป เป๋าตัง

10. การใช้เงินสนับสนุน จะเป็นการที่รัฐบาลช่วยจ่าย 40% เช่น ทานอาหารที่ห้องอาหาร 1,000 บาท เงินจะถูกหักจาก Wallet ในแอป เป๋าตัง 400 บาท อีก 600 บาทท่านต้องชำระเอง

11. เมื่อเช็คเอาท์จากโรงแรม ต้องให้โรงแรม scan QR code ในแอป เป๋าตัง อีกครั้ง

12. เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง นั่งเครื่องบินขากลับเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่ เราเที่ยวด้วยกัน .com อีกครั้ง เพื่อกรอกข้อมูลรหัสการจองตั๋วเครื่องบิน แล้วทางโครงการจะตรวจสอบว่าท่านซื้อตั๋วจ่ายเงินมาเท่าไหร่ ขึ้นเครื่องบินทั้ง 2 ขาจริงหรือไม่ และจะโอนเงิน 40% ของค่าตั๋ว (ไม่เกินคนละ 1,000 บาท) เข้าบัญชีในแอป เป๋าตัง โดยเงินส่วนนี้จะสามารถถอนเป็นเงินสดได้เลย

เป็นยังไงบ้างคะกับขั้นตอนการรับสิทธิ์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
อย่าเพิ่งท้อกับขั้นตอนที่เยอะนิดหน่อย Admin ขอบอกว่า จองตั๋วกับเวียตเจ็ท ก็สามารถได้รับเงินคืน 40% ตามที่บอกไว้ด้านบนได้เหมือนกันค่ะ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน สามารถโทรไปถามได้ที่ 02 111 1144 นะคะ

แต่เมื่อเป็นเวียตเจ็ทแล้ว เราก็ให้คุณมากกว่าแน่นอนค่ะ! เราแจก Voucher ให้อีก 500 บาท ไว้เป็นส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทางครั้งต่อไป เพียงแค่จองตั๋วผ่าน skyfun.vietjetair.com ระหว่าง 18-31 ก.ค. 63
แจกให้เพิ่มแบบไม่ต้องลงทะเบียนให้วุ่นวาย จอง 1 ครั้ง แจก 1 ใบ จองหลายครั้ง เราก็แจกให้หลายใบ จะเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือไม่เข้าร่วม เราก็แจกให้ อย่ารอช้า