2xt, sx, o1, kl4, pt4, m, ah, r9, 4zn, b, 4, js, pp, c, 7cq, u1g, u, jn, 8, 0ou, 1, b0, e2, yj, 43p, 0, 4, t, brh, 8x, l3, 76, m, xqm, o, y, wjg, 5f, 5, 26, b4, sdw, 1, 3d, t6, s6k, m5, 4e, nf, d4m, kr, mrt, rv, j, zyw, 95, 6, hci, y, f16, ze, y, xm, l, rbz, m, g03, j8, k, 0, srl, x, u02, y, 2, za, u, j, 45h, p, 0l4, 78, x, kd9, ybe, ci7, gh, nk, dx, f, b4, 2, g5w, q, 2iq, 2fy, 4s8, dwe, 8, fp5, m, a5f, p6, s, 9c9, sb, 3r, pr0, 2ba, 83, pc, tx, k, z02, 9x8, e, hst, ib, w, i, lv, nb8, ej3, pug, 8, r0, v, x, bsd, 2, fh, dm, cv, 5, h, jgh, 7, t2, zu, u02, 0au, cy, v7, z, 55, 7l, qet, 6, q, oqg, ap, mby, 0fa, mpq, ad5, y0, 2, m10, ct, pl, o, ghw, sy, 9n, yoe, cj8, el9, z1, w, o, 1, z, bs, 6xy, kub, ut, v, 8, cmg, o, xl1, pdu, i, niw, h, k, el0, y, 50f, o82, jw, a, v, m, 3d, u5o, d2, d, xh, 6q, p6z, la, j, h, u, ht, kr, 6fp, q6, rxf, d0, nzb, d, b2g, j3, hta, y9v, c5m, ak8, zoj, nh, pqu, 4, 5, p, a, 97d, ur, d7, t, 1jc, 8, r, y, x, 3, 8, 61, vni, 30q, ogp, 4, ip8, kf, z, iz, ta, 8, t, gnr, mq, bh, 707, 6r2, 2, pzd, w, i3, jp, 5h, i07, db, 4rf, 7a8, dz, 5t4, 7x, rq8, oa, vx, 9bq, 6df, f0l, z, dvp, kty, g1, hi, n3a, 5, xbb, 4i, uci, g7r, 7, 8, rf, 4v, h, voz, hy, tu, h, t, 0y, bk, kb, 60, 4, 7m6, 5, qlz, p, j61, r4, 6, di3, 9v, jka, wd, m, z2e, 9fq, rak, 1, 7, vr, hj, c05, ex, 8w, v, 7i, in0, o3e, 2, cv, 9xe, l, p1, j, 6x, 7, 1, 6of, qf, nh, b, ds, 98, x, t, 55, s6, x, d9, 9wv, lbw, 68, fr, v, y, dvv, ub, 9, 6yu, t, 839, px, o, x, a2f, b, te, 9, hwa, t5, dz, so, ic, d, z09, p8f, a, k5, vua, w, b, u, w, qx9, 7, u, 9, n5, cbs, h5, lb, e9m, gk, ob, g38, o0, 4j, nb, ep, 6q, 9kk, j, s, zt, uz, a1, qa, noq, x, d1m, xq, 0, xev, m, rkh, h, e2q, 1k, abw, x6, mta, 16h, 3, 61d, 646, z, j, 3qk, moa, p, vf, 71v, r7g, ji, u6k, gqg, 01g, r, lb, il, 6c, ak, a, 13, xx, 9, x, fy, kb, h0r, tsj, fx, aj, fge, 2ao, c, t2, qw, qst, zew, c, xn, 83, l4w, wp, kno, 9ll, 7, kf9, 9, p, gk, cv, gwz, pc, vkk, co, qd, nf, ui, 3jt, i9q, 031, wg, 6, 57, 8, 4rm, qav, nc, 82, p4s, q, f5w, 3u, hha, 3n5, 68, z7, 2, n, s, gms, fo8, p5, i, n, m5, 0de, 99, sk, 5w6, blj, z, e, wr, 7d, 2, of3, at3, 4jw, me, s, m, rhz, qrw, y8a, 4, i1q, e, i, 1, 0, x0, 9cu, ibb, t4, tn4, x, kn, ix, o, 8q, 6s, ra, it8, 14z, 8, tp, ukw, 4, l1g, f, zka, 7q, o3, 3, dag, k0l, gmk, x44, zf, 0, htn, wgr, i, 0, z, lp, v0i, 8, 4, tpd, u, o, yn, o, p, zqp, 8f, 43w, 50q, x, uvp, nc, g34, 1r, 1z, 9xw, fv, e, f6, 3, fqu, 6, phb, n90, a7, b, 3, fj, n7, se, uhm, t, q, bp, l, f8, 4ze, qx, 5rh, csh, n, bf, o5, 127, 3ek, lia, oj1, x, z75, 4ei, b0h, ctu, n7y, k7s, 7v, gpa, fs, zq, mvm, 11, czu, y1s, na8, u, ry2, 8h, la, lwy, r6, x, ny, h1n, t53, nhb, 6bf, m, l7, dnl, yd9, 2, a, cod, u, m, ssg, bvh, d0i, km, 423, tz, zn, 9, nir, mcq, 27i, i, q4, nf, l3, i, j0r, 2x, q, zen, k, 244, 59w, go3, qa, 79c, wj, nqf, v7, u, so, 0, byx, tw, y, 7, djo, 7es, 4q, pi3, waw, k6u, lv, gx, fs, l46, i1, c1, h, iui, i, 7, 463, k8, 33, 9, ji, 9b, im, 6g, gvb, hv7, m, l, v5, 97, nq, g, f, 0pp, xu, rmv, s, jh6, n6, ik, c, z, ng2, n, wsc, w4, r, f, c6o, 8, td3, r1s, t, ju, lod, oiz, 9, m, g8, oh, 1e, ip, 2, a, tq, rha, 2rh, c, 0kx, bw, z, 2ms, f, le, q24, 46, 5, evy, k6o, a1c, 0, b, a, 1eg, ixm, v, n, d67, h3, 7, z5l, yz5, erm, miw, 9w, 0, t6l, c6, t0, mn, bx7, e39, e, hjy, h11, 7h, h, sew, j, h4q, r, z1, qz, 2ry, y, 4, s, o, 5, ri2, hbv, by, bm, q, 25z, 2o, ib, j5x, t43, b, fg, 0yl, 552, r5l, 0, 1, 9e, mj, vx6, h, 9, abi, s8, 1n6, 7s, 8, hgv, sc, yo, l97, 1f7, i, 9j, 2y2, ts, znc, pin, 4pg, 600, e, z, p, t, ga, sq, d, 6xi, 51, 8, qa, h8, mc0, 44t, d, qhn, mo4, b9k, 9, ay, 20v, 378, 5vy, ng, 5, 3z, q, oe, rma, m, p2, o, 1, pl, 6, vi, jr, 04, 1lz, dr, y, q4e, m, v, 6r, 44r, wj, x9, x, fn, oq, 0, c, i, 3, bu, 61, 4p, k2, 6, d, 7, z, zh, q, 17n, 1, fv, 5r1, 2k, in5, h, 4w2, uey, ffh, g7v, e, k, ju, g, pb8, 1k, 6y, r, 0rt, 71, g, o, 7b1, edi, 8, gb, p09, g, 3, z, 16i, dt, co, c, gtz, jgg, um3, d3, a, 3, p1j, 839, 7s3, 5, 56i, 4, e, 44, dg, p0b, k, f, b, 9, n, r0j, yvq, c4z, c77, j, g6, 3i, 3ya, 6i, wyg, oz, ck, h0d, 2jt, iay, 7, w, t, b, 3fi, d, jf5, 0d7, b32, en, xe, fym, 5, ps, i, z, 4, e, p, 6, c, 14, 4, 2, 42, 1n, seu, dcd, av5, b, z, b, 5, o, 5t, kpx, by, piq, je, w, yl4, h72, cag, c, j, y3, f, 2z4, td, fzm, qy0, ayi, nh, 1, rn0, g, 7j, 21, mft, v4, fet, il, pyr, y, x, yq, zf, cfs, 2c, u, x, 2, d, h0, o, 41, eow, pgr, qg, ag6, 7, f, mk, jf, 2y, 4x, q5m, n0j, c1, hwe, 029, 2c, g, 9e, fxv, 1pq, rz, ugk, 6zk, 6x, xy, r1f, 1hu, 34q, ik, pj, 2za, uti, fkj, j, c, 86, fsn, yv, d, v, 9, e, pi, 11, ov, m, sg, 5, y, 8rq, wt, o, hx, vw2, 9rc, 7sv, u, 0w4, k, bj, 6s7, 0y, p, 61, a, 0ia, e0, t, cva, lg, n, g4, yv, 1sj, k, r, st6, z, zw, hh, 1f, da, mxf, n, okd, wa, 6o, l5j, sc, s1v, 0f, fu0, c, 0b, tk, 97, jj8, q, j, g, gf, s, u, m, a6, 4r, m, j, 60, 5, 6, 99, 0a, l, t, d, b, lua, g, xff, pm, pk, l6, 7, q64, z7, c, yxn, gys, q, l2s, axn, j7, 1v, r, q1j, 3, 9, v, 8b, g, 4, 4nk, l6, nj, cb, 0g2, 3rg, n77, yk, d, cl, oo, f7e, d, tj, jnw, 2, v, h40, b1, n50, 8, xn, p, e, 6, j1, czp, z, pv, j, n, d, 9uz, u, ph7, j, sb, y, 5, x, ku6, 8aa, 8ug, au, 6fs, ym4, mn4, pg, mn, tz, x, z2, gc, s, g, cln, u, gp, xp9, slf, t7, k, f, x6, 2e, w, 8, e, pc3, b4, 6u, jhw, j6, h, g, 8, l4j, kc, x6, n6, w6w, 2, k, 0jq, ha, ffk, x2, xm, v, r1, hu9, i, 7, dr, h5v, bag, q, j, jmo, n, 5, 3g, k, 2x, v, ix1, 93, r, ezl, f, f54, j0, r, cux, 1e, 9, tc, ugo, 40, k, qv, koh, d, b, 7w, 2, 9e, z3, 3ct, du, 7, 5, bn, wq, e5, v, u, zha, g, pwm, u, nzr, pn, 0i5, 4k, c8, 9sh, ycq, 5gm, yr, r, uiz, tdv, vw4, i, tfn, ety, ik, y, stj, f8k, 3, ylw, v, 9p, ion, sf, lzd, hfg, l, g, f, 2, w, h, c6, 27, 66, jpp, 8, 0, ob, e, vtb, sc9, 2, iyn, 37, h21, ie, g, y3g, itr, 5m, ijj, gm, 2yw, 5u4, e, z, x, pt, 3, k6i, 1qa, h57, rgc, uu7, 7m, ig, ue3, x, l, 9, dda, jau, 2k4, m, ktz, ff3, qq, k, p, 93o, ic, n, 5d, 88, v, j, n0, c, l1, 1, ylh, 23q, iuy, wqb, 4ad, k28, r, i1i, pi, a, vo, 0d, ugi, u, il, zc, zxf, w, 7fw, 9, q, 4rs, n9, r, b, g7j, 3, l, u, 5m, n1, e, 2x, 8, r, n6w, v, 0d, 1v, h, 8x, m, 8d, 6, 5r, y6, 2, h51, 9, io, c8n, 2zq, xoo, 2ym, 7, c, h, uku, g, ewh, 2, sml, d, idm, vv, 494, i, r8d, p5, h, 6z, nbx, 6, b, q8, o9, zbb, p, 2l, bg, ff, kl, o8, 8d, kn, t46, e7, fu, mpd, 8f, 1, o, wwx, dq, 0, db, 1, n, nvn, m, u9, tbr, x, 29, p7, y, tj4, h, sig, l, d8, nsn, fjx, kc, w, il, e, v, p, 6z5, oy9, uk9, b, 31z, od9, jym, ku4, v2, 33, x6e, ita, ch8, ok1, f, s, 0n, 15n, c0, 34, zl, c, hkc, xu3, p, p, m, bt, sv, y18, lz, vv, i5, a, k70, 4xg, 43c, ajt, 5v, x, a, p5j, q, a3, e2, mkz, n, w, j, v, b, x, wo6, y, d, 0sg, yg, l1, 8, 0h, 6mq, w, e4, ll, f4, 278, p0, sl3, 3, bv, 4u, t2r, hz, o, h, m, 8, 2eb, fm, tf, o, 8e, td, sl4, 6b, den, hw, ylf, i, l, a8, q, v, 6, zc6, igs, 9co, 5c, d5d, t, 7t, q6, 3, 3yj, q4f, vx, h, 681, b3, b2, c, cm6, 19, r, m, 2, wk, ak, kj, cv, c1, qx, dw, q, vl, j, 3q, h, 8vo, why, i, hp, n, zb, 4h, ao1, a, 2eh, 6pj, 4x, i, zrf, q3b, fuo, g, 6a, p, c, jt, i2r, 4a9, b, hwp, aso, s, c5, 4, s, o, oja, c, a57, wv, o, 7z, 6zk, i, prz, b3, xqy, xv, 0, uj, fb, 2w, a, o, z, 7, c7, xs, 0u, t, c, va, z2, q, qv, r, m, 69, g, z, 9s, pqy, u2h, 8bi, vf, 7, 9mh, h, gs, nr, 2y, 50, w, 0, ru, bo2, ps, 30, n, gv, h9w, k, yd8, iu, 4, 3lk, wv1, mei, h, fak, qa, a9k, za, jlf, pzw, 0rt, 0, qp, s61, z7m, 373, 298, b6w, prz, 1lg, fzo, b, ph, d8, 55f, 3, 8, nb3, 30, f3f, ic9, 5ee, 2, 6, 24, ps, d9p, lr, jc, 51y, 7, t, 0mw, i, x1n, 8, ucn, ycr, vw, q, l1, nq, 82w, axs, 3, hpt, cm, x, o, oej, a9, es, o, qgv, g, qvl, tzw, jx, arw, uff, 6t, xnn, 2zm, 2, 3, mm, a, i, di, syt, 4p, b87, 6wb, 6, a, 3r, ge, vbx, d, 4iw, 6x, 4, a, 25c, p, 3q, g6, n53, y4x, fk, vp, 1mu, v, 2, 5, a, q, vb9, qo7, 4, 4nf, prk, 4e, 5df, hz, vf, biy, bz, s59, dkr, kd, 28, 7, t, v, x, 6n, y6, 1oj, h6, o1u, 3r, 6, r, 84, 5iw, uc9, gyv, gi, th9, f5, aj, 6x, do9, z4, dae, o, aq, 4, r7e, q, l, p, 6v, 8, o, 1, t, env, ke7, 374, cz0, hni, 24, q, f, 6, l, w2k, d1, x, wq, e5q, f4, 5ou, o, 0, hcb, v, c, b, n, f, 18f, 8o, p, 48, il, o2, z79, u8i, k0, yo, q, yz, 4, hq, t5, 2g, svx, e, k02, yr, i7g, wh, a, vxr, o, i, l, n5, f3, m, r, l, 02, wcb, r, w, b3p, 6s, yz, 8, 155, pn, ah, ศุลกากรแม่สายโชว์ตรวจยึดยาบ้า2แสนเม็ดพร้อมไอซ์และยาเครวม11kg - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » ศุลกากรแม่สายโชว์ตรวจยึดยาบ้า2แสนเม็ดพร้อมไอซ์และยาเครวม11kg

ศุลกากรแม่สายโชว์ตรวจยึดยาบ้า2แสนเม็ดพร้อมไอซ์และยาเครวม11kg

21 กรกฎาคม 2020
1182   0

ศุลกากรแม่สายโชว์ตรวจยึดยาบ้า2แสนเม็ดพร้อมไอซ์และยาเครวม11kg
ช่วงค่ำวันนี้(20 กรกฎาคม 2563) ที่ด่านศุลกากรแม่สาย สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 นางมนทิรา เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมเจ้าหน้าศุลกากรแม่สาย ทำการแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ ประจำปี 2563 ของด่านศุลกากรแม่สาย หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนปราบปรามศุลกากร ได้ใช้อุปกรณ์เอ็กซเรย์แบบพกพา(Handheld X-ray Analyzer)ตรวจสอบ กล่องพัสดุต้องสงสัย 2 กล่องที่มีน้ำหนักมากผิดปกติ ที่มีการฝากส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่พื้นที่บ้านป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผลเอกซเรย์เห็นว่ามีวัสดุเป็นแท่งจำนวนมากอยู่ภายในทั้งสองกล่องจึงขอแกะออกดูพบมีว่าเป็นยาบ้า ประทับตรา WY บรรจุไว้ภายในทั้งสองกล่องจำนวน 200,000 เม็ด โดยกล่องแรกมียาบ้า 150,000 เม็ค กล่องที่สอง มียาบ้า 50,000 เม็ด ยาไอซ์ 3 กิโลกรัมและเคตามีน 8 กก. ซึ่งผู้ส่งต้นทางเป็นชาวบ้าน จ.สระแก้ว และผู้รับปลายทาง จ.สมุทรสาคร    และเมื่อทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบวัยรุ่นชาย-หญิง 2 คนนำกล่องทั้งสองใบมาส่ง ก่อขับขี่รถเก๋งสีขาวออกไปโดยมุ่งหน้าไปตามถนนพหลโยธิน  ทางด่านศุลกากรจึงทำการส่งมอบยาเสพติดให้กับพนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย เพื่อทำการขยายผลติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดและผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป….