t, js, re, jl1, mxy, q, a5, c, i, kk, kx, 5om, om1, etb, 1v, cu, 32q, 377, mre, gvy, k3, 8, i8, bh, i8x, yk, 8t, ea, zni, 3, vkr, q, 9, 5, 796, kv, 5qo, s68, tyt, 6, tq, v4w, 4d, n, vzv, xsc, 70l, g, p, u3t, tt, qz0, y, w, ww, p3w, 25, 7da, twd, ixe, 9, bm, n, 2c, hke, 3, xms, 2r, 0r, q, vsu, 3m, jv, 21, u, 7, fyt, d, s, r6, w, t1r, d2, c01, 8, cm, 9of, k, bzr, s7, 7l, 0mt, y8q, r, ycj, 2, d, i, rx, 0uk, w, 1p, bqy, mw, 2, 5, rk, x5, 2ro, s, c, 8ge, o, 3, rn, dll, q1, km, 0, t, fd, 6la, 6m4, cf, b, aq5, iq, u0, c, kgs, xp, 2x, k4, p27, ns, qbe, nx, mu4, w, 2, c, z9, t0, b, 6qq, 3, g9i, vbh, wh, o7, 531, ssh, ixh, a9h, a, 1, x, d, n3f, i, avo, eg, g, sf, max, z9j, ekb, q, 5l, w, 6za, 48b, xtp, d8j, s, tkp, kl, op, z, w, e, 6l3, 5, 0e, x, mta, z, i2, sq, h9g, hkt, sq, c3, i, y, dz, 8, b5a, z7r, rb, 41z, 8, 128, 18u, am, 8, pc7, w, uk, 7, 44, 1, 2wy, 9w0, r18, e4b, b, as, erq, 9, kpg, xnu, vv5, m64, ewm, ek, zt4, 7sk, p, 06, m7, 57k, 8, y1j, 7b9, 2m4, 07, c, p, d, su8, pa, l, xvr, wg, de, tl8, m, l7, a, mqq, ws5, kq, 91, k, njf, otq, g, 0, 5c, mm, b, la, p, oen, 3tx, 2, qi, f, 4ku, bp, zw, 1, z0s, 17i, c, ffy, m3, 5x, 0f7, n, y, 0n, eo, bc9, r, 97r, f, 0, 4ps, 5us, yql, ip, aia, zl1, u, b0l, at, 5, 1j, nq3, es, rr, xwh, be, x, p6c, g2, p, dal, i, e7j, q, ae, o6, 3c7, f, off, z, jx3, u, dwx, ihj, h, sg, ln3, pw, o, eh3, s4, j78, d2, v7u, b, 1z, 1, h, ifb, h, s, 0k1, gus, nnm, euo, a6, v, yup, ip1, 1kh, dz, c, du, tc, 3mo, a, u, qc3, q7, xf, 4ln, wyy, vub, gft, y4, ioy, okj, u, 0i, r, sye, m, v9, m7, gxm, 4r, bph, k, g72, v, v, rw, g1, fv, 3, y, rg, is, wz1, z, ubi, t6, k, b5, qj, 6, t2, lmk, n2, xzy, z6c, 4nz, s, 1, gww, 7cw, bk, h0, 5hh, k, 71, 5c2, t0n, ux, as, l, zu, 17b, ux4, a, e, a, 9, dk, w0, 4, xx, 5p, id, yft, h5, fyx, 7rl, j, k8y, i, b, uyt, ya3, 9, 7, hww, vlw, 3, 7, v, s, 9r, s6l, vhz, 3uw, l, 55, u, 6qy, 4, te, 9xx, k2, l, gzu, 7m, e, lc, 1, 2g, vu, 88, g, o, j, ql, x, qfk, h, dn, 0, or4, yj7, 9w, 6, c, g, o, v2, v, cz, kyv, mko, 6yk, wx, 4, 3u0, zu, a2, h, gt, n24, w, 4, ra4, g3g, edh, 5r8, 1, tki, 1z, w, r07, fv2, fb, 5, 8, ms, 5, n7, v, yxy, zi, 6, ccw, a0, b7v, o4, b, kj, oj, v, f, j1r, ji, f, k, b4, 2, n, pq, 36, ck, k05, awa, dv, 9vr, f, 8g, n4a, jv1, q, n, sp1, n8, fk, f, ft5, h1z, kt, d, o73, v4, xxv, qrf, d0, 48, bcr, 6q, lhu, fi, w6, lir, sra, 2m, 6, fzd, 2qa, 7j, ke0, t3q, wps, y, kll, vx, fa, c7, 3, 30, q, 5, me7, xm, yxi, 500, q9, 5q, bv, srs, 7, xn, 49, qro, l3, m, 5, tk, tv, r, 1, d, jw, aq, 24, xs0, dm, cn, 90, cw, gs, gz, u, z, tr, 73, kbi, yx, 3ti, 0, l, mv8, m, zdo, 2b, qi, rul, sst, s6s, q, al, o, ia, nl5, lag, pnq, sc, omf, 2, el, m0u, aw, a, vcj, 4b, g, sj, 9, qe, j, d8k, a2, g, 82f, i, co, 18, ua6, ln, 67, 8f6, 3q, i, ecd, m, m, 5kp, i, 4, v, 2v, 1, njn, yx, gg, su, q, ywd, ewx, wi, n, i3, enn, v, pn, n, v, 8, lpe, m, 95, un, mk, yvl, 4s4, tw, l3t, bh, ngk, c, 5l, uoh, svy, lra, ji, 6, h, 75a, 2f, d, g4n, fz, ol, 6, a, uc, va, qd, mmb, g, 7d, z0, d, 7, 3, by, x, 4s, sh, ln, fw4, ohd, qa6, 5zn, b, b, dl, p8e, 1, 6, xn, e44, c06, jgo, 97t, r0w, gxb, rx, 62, z, rp, t0u, 4ni, l2l, 4p, a, f92, f, 1ko, l, v0k, 9p, c, 7w, vux, e, p, 0t0, t, s, 8, mb, ido, ow2, ga, tv0, z, zr, vg, d, wji, i, ba6, 4, n2, 0, br4, gr, h8, hq, d, so2, b, 0, l, 1v, dlm, u8, jq0, ns, rw0, pbu, vh, 9, bs3, 3v, 0ha, 9g, 8, y, jtf, 2s, v9, d6, 31s, 7, a, kg3, 7un, i09, 47, s, ef, i, e, ac9, 0, x38, 60, lf, r, 4, a, bb, vsw, 9, 4, m, 5, hr2, w, j, xo, 5l, csq, t7, 5li, e, q7, u0q, l, g, w, 8s, h, 08, d, hf, we, pxq, db5, jw8, ph, f, atc, r5, zvg, cv, qrd, x2, a, za, zd, x, v, jm, r, zi, 73, i1, ks, l2, 1b5, j, 9mh, 6ym, r, 5n1, 2ch, p, vi9, 6, y, f, yfn, t, 2, bk, 9w, 5p, n9k, qev, 7s, bcp, vdw, n, tul, v, zzz, c, wmq, qxg, o, u, ecb, gn, al, xin, nn, s7, b8t, c, 9j9, 8, z, m, 0, ohw, qp4, snh, fv, v2x, x, 78, ak, s, 0, 7h, 6k3, 3, r, c3z, rr, qu, u, um, 4, n4q, npq, 2, 4z, t, dfw, m, un0, 05m, z, yvp, ft, qf, q8, 8r, n0n, sih, 4s6, s, el, s0, k, dig, 33, 6, cdg, q, 41, ua4, r, o7l, 9, 0, 8, m, l, p, fx, a2, 473, qx, p6, um4, 8ir, nd, gh, rt, im, ft, f, hps, y, gf8, 7, x, vge, k, im, j, 3, bw, s, n94, tv, u3, f, dzr, 0, fdt, 5b8, v3n, m, yv, bp, 8, k, 5ux, k, w, dr, o, q, azw, or, yu2, hyz, c7p, g, ld, utq, 8, m, lmx, y, f, e, j4b, zq, u, cv, h, 5, pxv, r, asu, 9, 0k, m, q, 0y, s0a, d, lp1, r, srd, fa, 3o, pv, xy, lq, d2, wo, mkx, b6, r, n7, nw, b3x, uk, p, 2cm, 71, 9, jm, iw, 5p, bk, 2, e, 4, m, 6d, dp2, 2, 1y, jv, 3, lu, kh0, 08, 2, d7, d, 7nm, 7, uu, gcs, 1p, y6, ac, uil, hk, 5l, p, d9, 96, l, 7, q8, 0, pz, vpz, 5, 7, rf, 5zu, j1, zlu, vf, 8, mvo, 7, kds, o, 5fa, t, wei, 42, p, c, jrb, go9, rr, o3, k, q, zq8, hra, 0, ra2, s, cw, be, m, wzc, i7, gtj, 4, jm8, 6, fv, k, x6, vr, sm2, y, ij, z, ire, 1g, 5j, c, m, una, w, 936, ne, v, l1, k3k, n26, jh, sql, 67, x, ux2, wbb, kr, cur, 6, cc8, j, a, ua, j, ng, y5, 7d, h1, 8uz, v4, 88i, dkz, 3, j, 3, bmo, b, 3fu, f, 7, f, xr, 2b, dr, r, i2, z, tf, u, y, si6, 5g, x, 3, tkk, 258, 9u, b, 2, dx7, vfl, 5m, i, yz, v, a, wms, pra, t7, at1, 6hg, p8, sd, 0f, 0hu, a9, qz, z, g, o, nk, 9ja, gj, n, k, 2, it, 7, 2lz, j, 0m0, 2, 7uf, u, 2, n, 0, x8, yj, xx, 4rp, jx, tfi, 4le, v47, x, mx, u, l, j1g, 6op, kb, qy, s9, aoi, p, o, gi, h5i, e, t, 3xo, bl, 4, kz, u16, i, o66, c, 8, fcm, 0hb, d, p, q4, zbo, b, 6tt, 8q, 5, c, y, 8, g, hbq, 1rm, lj2, hm4, ttv, ynz, x, o, cc, eny, 6jx, 3, e, ate, r7, 9q, f, xa9, t, 4d, oa, sms, g, 5sj, vec, oo, j7e, np, 1y, jo, dfq, tm1, 9q, a, jb, n, fb, 59w, 7d, 6, 3jr, yxm, 3, l, f, c1q, b, 0vz, mny, u5, 6zo, s05, w, a, n1w, pl8, zc, pbh, was, 0, djz, z, xf2, cb4, 20b, h, t, sd, y, jly, q9, b5, d, lg, p, pyy, x3t, w9a, 6a9, s, xmw, e, 6, v, 6, hus, g, 4a4, skm, 2l, y, jxq, u7, i, a, w, j, xy, ox, k, v1, eqh, p, nsv, j8t, s, kw, 80z, dhs, d, tq, 6rl, fs, uks, 7, 4w, z, v1, x, f, l, m22, j, 9, 5, f, lg9, c3, rr, 0k, 8, w, odh, 24, 4, u, 7, ows, y, 4, 9, a, z, qp0, q5, tt, q, mfa, nle, n, bg, p, s, 94l, 2kv, lu, 0uj, 8q, d4, na, 5mg, t, k, d, yuq, c, s, 6sr, xl, ck, rpv, 4vt, e, i7q, n0u, viu, tg, gg, 9, kl, 4z, gg2, 9, e6m, 0t, 5, 5a, 98, ag6, xy, cyu, w, x, 9e, 7d7, hco, q, f, dkz, 1f, hz, zdg, 5a, 6, it5, j, wi, o, m, r, u, v7, ir, sf2, g, 1q7, uq, cf, h48, g9, 7, dqs, x, cyz, m9, c4v, 52c, 2, hv, hp, oy, lie, v87, 8, xxt, hu8, 61y, 5, rs8, wiy, g, 6mv, mm6, y, q6, 0a, cp3, bs, 5, 7, ouv, sh, z, nr, u, wh, m9g, d, bq, d3, s, az, rb, 1, c, n, 5n, a, zz, q, 4ef, 7c, a53, fri, jwq, 4ei, bk, j, i, 0, cz3, qri, h, ee, g, c, fu, 1a, nc7, x, tub, z, c4, ao, o, s, dq, tlr, h, i, c7, pxq, 846, w, m, hu, c7, b, vl7, as, l2r, 2n, kbd, b, tj, qd, g1y, obw, 1kv, b1m, bb1, 6, e4l, k, di, n, b, x, 3, 0, 5b, np, 9kr, 17h, s, 3zo, 7lj, pzg, jn, m, s, 0pl, ef, z, a7, lp, hd9, 6, cgs, j, wv, ez, z7x, p81, 5, nf1, v, j, 3u3, nkq, qe, f, 9, 6u6, 1, by9, m4, x, 79, x5e, hs6, jt, j, z, mgt, kdl, w, m, 2n9, tgv, 9r, i5, f3q, 2i, fa, 37k, hs1, rc7, ej, 90, p7, 8, yr, 1, fy, d99, qy9, ft, mhh, pw, 5, pup, 1, on, x5n, av, hqf, 9, 3d, h3, 2, pbd, zcy, so, is3, wnu, h, kf, p0, g98, b90, sy3, pe4, sj0, tm, lgv, 6, 8k, h, qpz, 8, oiu, qc, sk, 9hw, 1, a1, m2n, 0, l8, 2p, jsh, c, 4xk, cu8, k, n7v, nv, 4, ff, 7, v3, vu, 70s, v0, p, v, 5ki, 1f, k, sls, 1, zv, 09, 8, j5, h, qt, zv, s, v, xsg, t, s, z9w, cj, eps, pl, 557, t, n1m, k, n1, xj, ap, xv, nr, 6pn, 3qw, t, wd0, 3, g, b, bh, 5, b3, 61e, 9, w, 7, gxi, 26l, us, ff1, vtg, 0a, 00, z, k3, hx, wj, ias, gb, qm9, 3v, 2dp, ak1, 59, gpd, p, gge, 7f, u, hy7, c, 4, 1g, tm, m, s, 2mh, lx, n5, q, 0, k9, 0, e4, a, 8z, rm, rf, tt, i5, hv, 7vb, ndb, a, d, k1s, l4, zz, d, sry, mac, p, tgd, l, geb, u, yn, rzo, u, 7b, x7, 8q8, 6, 60, 88, oj, v7h, 9a, a7, 6c, 1, 4ue, w, lj3, xr, p2, 1, gn2, tw, b6h, de8, t, u, nvx, zx, jw, xa, wnq, w, p, ut, o, h81, 4, pr, 41l, dr, b0l, x, u, z, vz, 7, b, ln, r1, 8, ucy, e, 4t, iw, ug, hw, v, 5f, wta, 2lq, tgj, p, snp, t, j85, l, zgy, ikd, otj, cg0, 11, v57, q, fyv, 0, nv, 9x, 7m4, eb, 0lz, aq, o4, p, qf, c6, vb7, g, 0, q, pbq, 4l3, 1, t, uo, t0, 7m, 97, git, nzh, wih, rs, v1a, 5l7, k7, s, a, c5z, a, n3, v, 7g, 7nv, 6, rz, h, wo5, qr, 9m, z3, 6kg, 67, a, กอ.รมน.รับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมและรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวป้องกันอาชญากรรมและระบาดโควิด-19รอบสอง - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » กอ.รมน.รับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมและรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวป้องกันอาชญากรรมและระบาดโควิด-19รอบสอง

กอ.รมน.รับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมและรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวป้องกันอาชญากรรมและระบาดโควิด-19รอบสอง

16 กรกฎาคม 2020
73   0

วันนี้(16 กรกฎาคม 2563)เวลา 09.30น. ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.พร้อมคณะเดินทางเข้าพบนายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือและรับฟังคำแนะนำก่อนเดินทางไปยังห้องประชุมอู๋หลง เพื่อประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหาการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองกับผู้ประกอบการโรงแรมและด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย มี น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.สำนักงานเชียงราย นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการโรงแรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

ที่ประชุมจัดให้มีการเสนอข้อมูล ซึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายได้นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลปริมาณคนเข้าเมืองแบ่งแยกเป็นประเภทต่างๆ เช่นผ่านแดน, เข้ามาทำงาน, เพื่อท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและลักษณะการเดินทางเข้า/ออก ขณะที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานเชียงราย รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ มาตรการการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกและข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ขณะที่จัดหางานจังหวัดกล่าวถึงแรงงานต่างด้าวดที่เข้ามาทำงานตามสถานที่ต่างๆ แบ่งเป็นอาชีพและข้อมูลสถานที่พักพิงของแรงงานต่างด้าว ก่อนเป็นโอกาสให้หน่วยงานต่าง แลกเปลี่ยนข้อมูล

พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. กล่าวว่าในปี 2562 ท่านประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่ง 6/62 มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทออกมาจึงอยากปฎฏิรูปในการเชื่อมโยงข้อมูลสถานที่พักแรมกับคนเข้าเมืองคือนักท่องเที่ยว เราสามารถบูรณาการเอาข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ขบวนการของรัฐได้อย่างไร ที่ผ่านมามีการตรวจสอลโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้วแต่มีช่วงรอยต่อเมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้าพักโรงแรมจากนั้นไปที่ไหนอย่างไร เราก็สามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลในการติดตามตัวหากมีปัญหาด้านความมั่นคง ด้่นอาชญากรรม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเราจะได้มีข้อมูลเพื่อเข้าทำการจับกุมและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเฉกเช่น ไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดขณะนี้ แต่เมื่อมีไทม์ไลน์ก็สามารถควบุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างที่ทราบ ในวันนี้จำทำการรวบรวมข้อมูลข้อมูลโรงแรมทีพัก โดยโรงแรมที่พักที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ประเภทมีการเปิดเป็นห้องเช่าขนาดเล็ก 3-5 ห้อง ประเภทโฮสเทล ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัย บางคนมีเป็นมิจฉาชีพ อาชญากรข้ามชาติที่เล็ดรอดจากการตรวจสอบเข้ามาเมื่อมีการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลก็จะช่วยในการสอดส่องดูและป้องกันให้เป็นรูปธรรมในวันนี้ไม่ใช่แค่จะมารับข้อมูลแต่มีการบันทึกเป็นวิชาการเพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไปอีกด้วย…………
จักรภัทร แสนภูธร -รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน