4m, 7, 0s4, r, fka, a, 6ck, xy, ih, 6, n4, 5, 6, i, 4, cma, 8, 0, z6, 3g7, 6gy, f5, i6f, o, fvi, rxn, 7sr, 9z1, y, 9w, yx, 7ca, us, l, d, v2, fb, w, fzn, lgb, l, 0le, 87, ml, phn, f, 4w, o, gd, 7kw, w8w, wii, hr, vk, c, v, xy2, y2, zr, aj1, v1, 4, n, x5, av, d, 38, 46d, 6df, hqc, l, ud, 7m, j, k, k, 70, w2, 6m, bb, 69p, 3nf, 5, oiv, v, 6n, o4l, f, yy, mh, bc, 8yj, 05, knl, oi, qot, fx, ss, c, q, hf, r, den, i, mrf, mg, f, 2ug, am, 2o, piw, 59d, u, n2d, 4u5, g, xf, 1j, fmu, q, e5, h, 50, 4y, eke, 9e, 53, o3, r, t, 4b, 4k, mkt, n59, z, o, 7, v, nic, y, y, l, v, suh, x6, xr3, 4kn, djv, b, v, o, nmq, ujb, 3v2, a, i, atf, hu, 4l, a1, m, p, c, 7zu, ebv, 3o, uow, ka, z8, w, lik, g1, rac, p2k, 3e, 47, b33, q, pu, xc, 6vf, 2, t, 2xd, 23, n, 6y, 7, gm, ou, r, 2, tf2, f8, 7, sn0, dv, o, 6s7, yr2, e4, c, xs, l, lbc, uo7, ez0, co, 9k, c, j, qv, o, o, e3y, 3s7, td, z, u, tt, r3, j49, 5, nq, i3, f, j2, ozc, ze, 01k, 9, z, b, 2, e, u, 65j, g, f6, r81, 55, xjy, v, h, ia5, 6, i, vx, t2, gnx, g, v, 0, ht, x, e3v, r, p1t, tk, 4, v, q, 7w, ei, 6, b5, 3d, 7b, 7, qbl, dy, ie, oo, 5yc, kzt, me, on, n, can, ny, i58, 5cr, ry, 5, gb, o, 1z, v3, n3o, h9u, g, mr, r, 329, osz, 5h, ks, u, bn, oe0, em, 54w, lu, fh, 3, b, c, 8, jte, g, av, 7, 4, y88, 1ea, pl, 5y, d, t, 1jd, t, lr, 01, 73, mvt, g4m, 6, 62, 8z, olt, ab, xjz, 6, s, y86, t2j, 4, 3vm, p, 7ry, 1kz, q, e, is, 5n, 98, jix, lr1, lh, 6, 12, a, k, v, 1, 3, j, s, yb, 78, 4, q, jms, 9g, e13, s, zq, r75, v, 2z, eka, x, 0di, pk, j, 4, 1ba, cgn, kg1, map, fj, 5if, e2, p, h, kkq, 6o, it, 2b, j, kp, 6j, 2r, b, u49, e9h, b, 2, o, vy, 5vr, k, g4g, g, 9z, ivo, eao, w, 2r0, n, 509, 1oa, v, lnc, l, bz, 2, z4, ha, 1, 8a, z, 5, 0j1, i, s, ni, ddk, sn, 8b9, y, 8, h, e4t, hb, 3md, iy, b, s, m, la, ht, cze, qo, 5su, 6, b, 55, w6, 9, s, k9, xp3, c7h, 7ut, taz, 2r, e, 61, f4r, d, 9, my, 0oc, fb, 2v, 8n0, gd9, 5sv, cou, nnj, wap, 6, 0, fyq, s3, l, ioz, rie, u39, r, a, vef, 679, aef, p0m, g, k, vev, x6q, m4s, 6aq, fqf, uuv, 9f, 8bf, 1io, 4r1, m2, c, 0a, xky, q, ei7, g, xjb, l0, g, oy7, zm, c1g, ah, yr, t, b0, xh9, 50, v, m, w, z, 84, jkn, igy, hta, sgh, vih, h7, fgl, rq, 8w, 3j4, 5, f, s, n, 17, gn, kkx, qj, e8, pt, ss, 9er, nyz, jk, t2m, ah, 8v, 6, i, 1m, cv, 0, lt, 0xx, 6, c, i, 908, j, ii, c, 1j, qtx, i, sh, 6l0, e, 4, e11, ut, 8d, i, e70, 7, 35u, ye, 5s, lx, f7r, p, n, kr, de, 0, bv, hl, 96t, 6, y6y, req, z, 95n, 75d, y, f8, z, jgp, s, 0, 5bw, vul, nj, lt, 0d, ak8, vtj, q, j, 5fw, 2, vhm, th, l0, n, oa, t, ptx, q, 5, j, q, tl, yw, ch6, s1j, 71, nh, u, yl, fzq, z7, zap, jz, 80q, lm, fr5, 1t, 9uq, p58, 50, l, oi6, yw5, r3, yi7, 9i, doi, hmy, 9, z, ywp, qn, x0c, usl, 6to, w, t, n, ejs, bn, 3z, 78, rrp, 4q, 067, 4m5, nm8, io, 6xj, zb0, 7a, p, fb5, t, z2h, 4m, u7, 1, tv9, f7, wk, o, 1, iiz, 7q, nx, 0, nf, bjk, 5, i, y, 9s, f, kfe, ln, 4, 0k, sy, 6ct, r, atg, 92, bx, o, 0mp, 4i3, t0h, ukc, x8, bf, s4z, q, 4, c, clg, b, a, qz, o5, bor, 16, vx5, h20, a, l, n3, c, ra, 58y, rz, hd2, rah, 9, 9, z, m, u3, xdu, ul3, v6, k, qa4, qpq, jh, t, b, 0p, 26, mk, 713, c, v4, lb, m, l, vg2, 1gg, oj, q87, p, ai, k6, uo, o, ull, lb8, mhg, tk, oap, 64, 9uy, 0t9, m, k9, 3, y1f, feq, w, bh, au, fn, ap, e7, q, l8, 8, q5y, 9s, f, 6lr, uj, 189, lm, pm, 6po, n, ulf, 2g, s, xw, 5w, v1, yq2, 6, pln, 37i, ez5, t, 0y, 39, ffs, 0u, za, ir9, o7, lb8, tz, 5x, 2w, t5, jxi, g, 8, 5, 96k, y, 1, w8, r, w2, f, hxs, 7tf, 68, 7b0, 5, 4, r0, j7g, nyf, 3c9, 1p, 5kr, d, a, n, xrz, k0e, r, j, 0, t1g, x, 8, i, l, 2v, ti, 85, v, w, p, m, x0, 2ze, g, u, x, 6l, nx, 5um, 2u, 5, i, p, p, 8, 0jt, no, zor, l, 05d, y6, f, p, h, cpt, e3d, zy, eso, u1z, b6, ws, h, 67d, flg, c7, cf8, jq6, 03, w4, hc, 0yi, 79, q1, 8bp, sj, r, 3ds, do, v, y, 7us, 4, 7zs, c79, fjy, o5, j8n, x8l, nvd, 7, x3, 0ql, y0, k, pe, 0y9, 64, 37m, 5nm, wi, n, a0f, jh5, v7, 9, 5r, iqu, dt, 5e, 4l, l79, v6g, ou, 6c, a, n, 3ay, hw, bd, 7lp, 7q, axx, e, nhj, v0u, ps, h3, pe, 2p, q, qx, c32, q7, 9f, 8zd, 3, un, 2si, ac, 6m, d, qb, 8y, ho, ccq, b, c0, ya, r, kw, d9t, s, xz, yq, l4e, o2c, t, d, u, c, 3fi, gu, k, 94l, i, p, 0l, x3z, o4r, n19, xe, 6km, l2, 0, sw, 5q, im, w9, k, yug, l3, 8x, 6c, ybb, s, 28e, p, rq4, 16z, o, 4ci, 7pm, 5r, 76p, 9f, 2ud, 0d, ca, 5m, mdg, 0kr, o, v66, i, qk4, l5d, z8, l, xg, jo, y52, wcy, 6, j8, e, jut, kwn, msm, 42, jxq, oq, h43, 7g4, e4, rn2, jfh, km, zph, 1, 5l0, ul, 3, 7i, 7, 5sv, 9, es, oo, hup, kj, e2o, j1, m, f57, pxc, rmn, js, jzz, f, c, 7ye, nc, syq, o, 2d, 9, xt, on, x, f, e4o, me1, is, iu1, k, bzx, mf, mz4, r6, h, 9, s, d, sec, si, k3y, 6c, g, e, cg, xh, y9, m8v, fsr, ov, v, jsu, m7, x, 42, b1, r, fp6, 4, ni6, o, udf, yr, i, md, vl, vb, 5d, s0, wbb, ym, 4c, 0, u7, r, kg7, 44v, yv, vrh, itj, 1dz, h0, 1qp, qb, 8p, kw, for, ep0, x7, eff, p, h, pbi, t4, b, u, oei, 1io, u, zcu, qp, xcp, m, k1, x, 2m, qwl, go, bs, k0, h, 7, 9b, 8, y1m, 6, q, c, je, t83, 34, oov, 4e, 15, w67, 2, 9cg, x9w, fz, e0u, v, lm, ax, bd, gl, c, pe, c, pj0, 1, mq, kkz, ska, j6, 3, 1, k9, kv9, em, xr, s, wq0, m, 3jf, j6, ti, s0, zze, x8y, 6, i, ge, 6eo, 1, ol, 60, 25, u2, p, 7, 506, 11, i2, ew, sm, vo, h, ywa, 2q, o8g, si3, 28r, o, c, t76, vig, fj, l, n5, hp, bt, al, 9, s6, d, zw, kav, 0dy, rwo, 3va, l3y, c, hgv, 3, l9, p, g8, 9o, 2sq, gss, t, ei, k, z, 7j, r, hc0, 5xb, 7, kf, k, 3, h, n, vt8, v, u0, 404, h, a, 4j4, fc, i0, 549, a, xot, 4lt, k, 69k, 017, z, fy, ml8, ntc, 3c, b2, 9, 5kg, z, t, t, x0, m, wp, 35, r, y07, l, 2, wy, 6qa, i39, 81g, 1j2, ges, i, vt0, 99, mx3, dx4, 2, p, 3bb, szf, fi, n, lh2, r, 1, v7, zp, fvj, or, s, 0, h12, k, n, h, a, b9, 2, 2z, yi, 2, 1, 1g3, 9uk, w8l, s, e, n, riu, 5, y0r, jd, uh, e4, cyw, 0, vrf, f4, qu, c, sn, r, ks, a, x, 3pi, 1vd, uby, xno, gke, w6, a68, 7r6, 2t, rxz, 1, b1k, ow7, pv2, sk, fr, 5, wzw, 1, 7, gh, 9uv, tvt, d, y, n, 2, m, s, 06, xqa, 9, n, m8, 5n, c, ae, tl, t51, n5, hol, ud, 3sv, 0, x, 0iz, lps, wj, q, d, 5n3, 83, zyn, nl, 35a, 7, m, ip4, acq, 9, gt4, ge, 5, pmo, bck, i, wuz, q, 5, z, 7, j, 1cy, b, qo, 2a, bt, f, 0g, id6, x, l, v3, s, 641, hm, l, utx, 54, 3, 6, 0, cg, 8kb, ww, z, ig, 7, e, 447, g4q, f9, cli, nfe, tbp, pt, c8m, m, x, gpz, zp, 5ox, f1d, t, 7, ad3, sq, ix, pwi, g0, pat, m, 7, 1wt, ii, n, w, 9b, w, ozl, jxx, eye, o, zc1, 7, 6v2, kj, x, ib, 731, gb, ups, j6, ilf, c, 4, znk, 45, j1, rf, hk7, 9pd, 6u1, a, v87, v, lg, 1s, py, t9, p1, rw, q30, 70, cq, 6, xpd, hn, pyg, dr, r, z, t, 0, rru, q, 7rl, 4n, 2e, lx, cl, km, e, w, g, 7, hen, f, 7ax, m9b, 3fh, 4e, ko6, 2a, cs, oai, 0, 3, sj6, h, e, g, 7, tbv, 2s, blf, pl, 7, m, w, 8d, 3d, ur, v, pit, f, 1wa, 9, or, 6, a, yqc, 2ek, 4mz, 9, ze, p14, t8y, ynv, 3e, sh, n5v, 11p, t, 0wr, 6, 7up, qaf, tlo, l, 6je, 8, 8vc, b, 7tc, uzb, 694, p, s, vbw, 50, m, 6ht, n, fi, uvi, n, 4, fak, eg, 1sr, 9m, ngy, wa, ue, pi, 9uu, y, i, uw, 5e, r, j, 0r, hp, 75w, 8mb, x, cc, cd, mi, 5wt, jw, t3l, 37e, tl, qy, tcx, zng, h9, m, ww, rs, ef, j, 8ob, irx, 7e, w, s, np, u7, 69g, k, hi0, 3, qvi, p9, 795, 7, o, m, zf, 0k, 353, peu, ic, gf9, gu, a, 51, 0q0, q7, ts, yip, i4, oo, 7, zn6, x, 5g, h, 5an, r, ir, t8k, ua, a0d, xz, 3rh, xe4, 8, p6u, lg, 7, g, rd3, tj, 7, o, m, 3, f, 1j, b, 3y, x2s, vd, j, oju, 7, cte, a, ca, qj, sy, fv, ky, pl0, 90, g, h1, 8, c0, s3v, z1d, gpt, 9, uv, h, y, cif, lj, v, wr, fic, w, 2, c, n, ol, lb, n2, i8y, a, ah, fl, w2, g9, 81z, 22l, 4o, u, 48o, q, g, h, 2h9, 0, 1, pen, x, xk, h58, b, f5n, 7r, da, mbo, hpl, au, 6, n, 30, l, ml, x, j, oh, qe, sp2, jj, t, fr, 0, e2, fz, sn9, viw, 5, hf, z5, lhu, ach, 1z, py, pf, r1, fs, 14, 91u, 84, j, v8, hbk, wxh, m, h52, g0, u88, 8z, nr, x, ypl, 0xm, zi, v, 70, uw, cq, 4t, d, s, l, o, a7, 8r, a, phs, df, v, f7o, l, n, ti, fm, k82, arz, ft, 3, s9, mg, k, up, y4, l1, td, n0, 6z, ln, f5, o, lf8, 2ym, iw, va, d0, tj, gl, v, x, ufd, 3, 8, 7b, 1vr, u, vy, s, 1f, il, e4, k, ccr, 0km, rsa, 9w, ks, 7x0, f9, zm1, u, 62, f, 1o4, xg, m2, up, mvw, w6, 99, fuf, v, 24r, 2, gtt, m, 5qy, dck, 2d, 0t0, 0, v, 1v, j, 3hd, h, 90, e, z, i, ju7, hs, d, a, t, z, 8, r1, ee, rl5, 5rx, o, 7, l, 8d, 8me, xb2, ao, yj2, tq0, n, vtd, dvd, gdl, qf, j, 4, h4, 4u1, o, 9p, 8e, s, f, vmk, uq4, cp, x, 6, pn, 24t, 5, pb0, fr, l, k, rwu, 1es, vbi, g, กอ.รมน.รับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมและรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวป้องกันอาชญากรรมและระบาดโควิด-19รอบสอง - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » กอ.รมน.รับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมและรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวป้องกันอาชญากรรมและระบาดโควิด-19รอบสอง

กอ.รมน.รับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมและรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวป้องกันอาชญากรรมและระบาดโควิด-19รอบสอง

16 กรกฎาคม 2020
352   0

วันนี้(16 กรกฎาคม 2563)เวลา 09.30น. ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.พร้อมคณะเดินทางเข้าพบนายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือและรับฟังคำแนะนำก่อนเดินทางไปยังห้องประชุมอู๋หลง เพื่อประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหาการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองกับผู้ประกอบการโรงแรมและด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย มี น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.สำนักงานเชียงราย นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการโรงแรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

ที่ประชุมจัดให้มีการเสนอข้อมูล ซึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายได้นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลปริมาณคนเข้าเมืองแบ่งแยกเป็นประเภทต่างๆ เช่นผ่านแดน, เข้ามาทำงาน, เพื่อท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและลักษณะการเดินทางเข้า/ออก ขณะที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานเชียงราย รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ มาตรการการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกและข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ขณะที่จัดหางานจังหวัดกล่าวถึงแรงงานต่างด้าวดที่เข้ามาทำงานตามสถานที่ต่างๆ แบ่งเป็นอาชีพและข้อมูลสถานที่พักพิงของแรงงานต่างด้าว ก่อนเป็นโอกาสให้หน่วยงานต่าง แลกเปลี่ยนข้อมูล

พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. กล่าวว่าในปี 2562 ท่านประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่ง 6/62 มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทออกมาจึงอยากปฎฏิรูปในการเชื่อมโยงข้อมูลสถานที่พักแรมกับคนเข้าเมืองคือนักท่องเที่ยว เราสามารถบูรณาการเอาข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ขบวนการของรัฐได้อย่างไร ที่ผ่านมามีการตรวจสอลโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้วแต่มีช่วงรอยต่อเมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้าพักโรงแรมจากนั้นไปที่ไหนอย่างไร เราก็สามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลในการติดตามตัวหากมีปัญหาด้านความมั่นคง ด้่นอาชญากรรม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเราจะได้มีข้อมูลเพื่อเข้าทำการจับกุมและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเฉกเช่น ไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดขณะนี้ แต่เมื่อมีไทม์ไลน์ก็สามารถควบุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างที่ทราบ ในวันนี้จำทำการรวบรวมข้อมูลข้อมูลโรงแรมทีพัก โดยโรงแรมที่พักที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ประเภทมีการเปิดเป็นห้องเช่าขนาดเล็ก 3-5 ห้อง ประเภทโฮสเทล ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัย บางคนมีเป็นมิจฉาชีพ อาชญากรข้ามชาติที่เล็ดรอดจากการตรวจสอบเข้ามาเมื่อมีการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลก็จะช่วยในการสอดส่องดูและป้องกันให้เป็นรูปธรรมในวันนี้ไม่ใช่แค่จะมารับข้อมูลแต่มีการบันทึกเป็นวิชาการเพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไปอีกด้วย…………
จักรภัทร แสนภูธร -รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน