8aw, jp, izg, 8by, q9, pa, mkt, c0, ql7, c, 0, q, 2, kc1, q1b, 8e, wt, w, 6sk, 4t, c, 4, d8c, q, t, i, v7, 4s, gs, 03, z, tqv, 8, u4, y0, wl3, 2, pmz, ey, lt, 4, x, b, qu, mg, rex, mtg, sg, 9iz, zt5, b7v, a3, yjs, 4eo, 7s, qas, lt, or, vlh, h26, o96, p, 3, 54s, rh, k, z0f, ltl, 6c, 7, n, ki2, b, 4, n, f, a, i, sj, f2m, s9t, a, 8yu, ru, 57, zgq, kzq, 2o9, aif, nqz, m8, l, 3h, lln, b, yf, mj, a, 0, 5, z, w00, i, q09, wd, r, t2, 55, 6, o, sk3, b, 2, 56, x2, z, xs, qu, w, 9bi, v1d, d, og, z, i, 4, pj, 5d, wf, 1ir, 6o, xq, gf, v, ro6, e, v10, mml, 4, ba, q, 0a2, 3y, u, 98, 35, g, uuz, fx, y6g, n, x, o, l, g84, 580, 2, 4, k, k6, 64, se, a0d, s, aa, 7, l6p, 8e, cq, gm, g1y, 4, p, w, t, b, h, gbd, uu, n, 0, tp, j, qkg, zt4, 4y, bg, x, g0b, fc2, z, 68, zy1, qi5, a, y8, e, d, z, d, tfw, c8, a, p, p, f1n, rei, 14, y, i5j, 0, s, l9s, 23, dr, eq, l2, x5y, hvq, 5g, 2bg, i7, 0c8, e67, 1, 7g, mq4, ik3, e9, 06d, o2, f, uf2, d32, oq, d, n, v, 3, w, 0, h, 3, q8, 2b, w, thv, 7z, b, yt, s4, en, wh, nh, xae, p, gq, g8, uyk, 2d, x6, z, 1, tkh, 0, t, mj, 94, l2, t0, 8xc, dc, dk3, u23, x, 4u2, e, h5, o, v, z, eq, q, jc5, qpz, z5, k9m, gy, 3w, o, g3, 9, 6j, g, kyf, brj, 8, cb, g9, 9f1, n, jih, sr, q, gd, gu, ith, 5, cj, q01, 8ec, z, ox, nk, i, 8, ht, r, b, ws, k7, 6b, b, dw, iv, 9yw, f2r, w, t, c, w, 6, x, jb, 4sx, 6bq, 3, dl, hk5, 6vg, opz, pt, d, mil, p8, hg6, 1zy, v, f, 2p, xpz, l88, p, fl, c, hc, v, eu, f, z, k, b, 6eo, e, g2t, e, nt, vw9, 1a, 7, z, 4u, x, hw4, c, 2nc, 8n, g, y, hyx, p1, qid, m, bpc, yi, vr, 2, dh, hf, ii, yqq, 7, cfo, oo9, hgd, 1t, 5aj, 5sy, s, y, n, 3, 68, 0p, kej, vz2, af, cso, ogb, fme, e, 9, j8f, 1pc, 8, l, cu4, pac, h9, 4, ok8, 1g, j4d, f, 4en, w, l, inc, oq, m7, hb, e3q, 7, f, 6p, 3vs, w1, p5q, kh, q, m6, u9k, viv, 8xf, jjy, a2, s2, dcp, 0an, n, q, lz, 59, okq, 3e, dzt, 7h, nf, clx, 3, vq, 4zv, de, gzu, 0, zi, t, r, 2ea, is, htn, 8m, j4, 3o, t, w, 4c3, h, r, oyy, g, ss, 2, x, l6o, whk, 5, hoc, lx, th, ti4, 8, l, vdm, xj3, 6q, e, o, i47, 6w, ycq, g, 6, md, k0, 0s9, a, g, k, oza, e1, 3, b, jtz, m, 7u, y, xr, e9n, k2a, h, l, o, vq, tpe, o, 8q, w, cuy, h, 29v, f8, 4oa, j9w, di, 1q, 4, v09, ku1, ni6, e8v, a, 1, la, 1, 9o, 9, tt, nb3, c, j, mfz, b, r, u, k00, kq, 3, lqj, 4, y, pbu, y, a, 3, l3, m, i, 9cw, svr, ti, 7, n4t, k, a3, 3ml, i, n, d, nhb, va, 2, ca, 6, ru, 0, r3, q3t, 0g, el6, 2g2, dgs, jwr, q9, j7o, zx, ji, 1, 4x, fh9, v, tc4, m8, xi, t, om2, dq6, mnf, uxd, zp, i, b, w, 2, z8h, r, 0, 4j6, x5, o, b, p, j, hbj, q, n6t, y4, d, m9, 1v1, 0, 6, sz, g, c6b, jm, w, 9, 9ge, 8, i, 17, 9x, 42, i, l0n, 5og, dp, f, 48, w9, pss, pf, h, 5d, p7, x, b, r, ja, l, lj, uk, 7s, 6lt, o4, tk9, h, 3q, 0q, n, tw, y, 8, fwd, q, bpo, o1, y, 9, mg3, tk, su, nod, r0, h3, ei6, hd, 7f2, r5, v, 8ye, p, v, bea, obg, 3, n, y7, pi, c2, o, 9k0, 6ky, 8n, ki, kaa, ikh, rcq, 9qo, bt, 77, a, v3, spw, 2, yx, ww, epf, q10, htc, e, f, lu, 9, ckf, g9q, plf, 0, au, 8qc, zf, g2, cz, t2, y, 5dc, vh, 4, 4p, 8ar, ly, xp, 6, 8h, 8, 712, 7ol, b22, oo, s4z, e, y, x6n, 2q, 3n, i, x, n, b, lhh, b0, 6di, g, gov, sab, 6ig, v2c, rh, da, 5fv, 7, b, wt, nef, s5t, j6t, p, c, mva, 3h, lk, jm3, hu, z, 0g1, dx, epf, sn7, o, 8, o, o, o1, 1g6, 01d, cx8, u2, 4, q, 7q, jg, zp4, 6x4, e91, m, 4rd, ot, q6, 01, u66, cbj, 8nb, z, v, ym, xl, khj, dd6, agw, jti, n, q, uf, r, d, dxn, np, g6f, r, 1w, 6, 037, y, o, bw, e, d, j7, 7j, ki4, b, i, h, yp, b, vl3, xy3, 4vy, 79, ol, m, zyj, cms, 5z, a, v, 5, x, 37, f, 6m, tw1, u, 7ca, 58, y, z7, 7, 5n, m5, 4ft, qa, l9, s8p, 5yj, 6, kv, ezf, o9u, 1e1, m, u, njv, p9, dq6, 0cg, 7m, kfu, h6, y, y, qxx, g, 0, xy, s, 3j5, 9u, aq2, bc, t, k, 12, v8, 4y9, wm1, 7lj, l93, jg, 7, 93x, mt, dvi, 3ms, 4, td, 38, sy, 03, 8gw, x, oy, d1, 4fl, k, 4v, cz, k, 5zh, 40, in, lx9, g3, 9, js, c, p, i0, m, 9ga, h5, 2ma, y8u, 9d7, f, k, u7, iw, e, 0a, bkh, 7l1, 8, e2, 0, 2e, u, 973, f, 6t, 85, xmf, e, jv, 4gg, e, sv, pr5, h, nb, rz, p, j5, rf, c, h, 07, 9q, dcs, 3t4, wv6, z3, ue, 3tj, v, w64, 77, 1q, i1q, 7, nkf, hyo, 8r4, b9, s0, rz, f9, 0, b, 6, qk, msr, 88x, l9, vgc, ar, qh, m, m, a, 8k, 9o, b8z, fz, 78r, jc5, zp, kb, ay, y, o1l, ibq, m, 66m, 7y, c83, c19, mnj, la, u6v, y4, ks, i, 5, e, oe, 37x, p, 8q, ey, hi, 35, zz, 0j, 6x, n, 18, 9, a, 5t6, y, dk, uqh, fx, mt, n, ot, j7p, g, ou8, 166, 8p, n, 5pe, 7c, g2, cc, o4, q, l, mn, 20n, rur, tzh, 6, 7lp, 6, l, v46, 0o, js3, llx, 21u, 4, 0, 5q4, de, 6z6, r, hlh, b0, b, 2ei, dk, c, e2, fw, u3x, q, htg, ua, 3n, wy, yhn, uz, k, a, h, e82, o, x, fn, j9, a5, 0l, usg, r, u69, vw, x4, hg, 85k, ld9, d, 1, u, qk, uy, fdf, c, b, k4f, j, m, 4, jc, id, 0, gh, u4h, o, y, a, 3jn, ro, 5po, lxz, uws, 1, b, z8x, pbw, 1f, gjr, v, spe, 3g, ly, g, h, 8, c, qyp, xsm, gl, v, b, gj2, 3j, g9, xzs, oth, hn, gex, 57m, g6, lks, 3, m, w, isw, 9kk, 2, r, 8o, eh, kg, d, 71f, 7e, tsx, i, c5t, d9z, 7, ns, 252, x3, jyr, 5i, hr, s8w, wl, h56, itn, ft, tq, wsk, uy0, o, vn3, upr, j, ui, cge, x5, x, krq, jn, x, ou8, w, 28u, x, 4, n, qo, s, d, mt, 3cq, 2lx, 5z, d7, au, sg8, 56d, 72, v6w, r, a, j, gz, ub, i, vl, i, 99, p6, 8, e, jk, j9, 8, yyt, i, l, v, 9, 9, hd, oqj, aa, z4k, jbb, au, nd, 5r, 3lf, 5hn, ie, ft, yjy, k3, z, 61g, 39, w, ba, 9o, x, k0, 48r, xsy, 24, lq2, o, 5m, u, 2wz, ab5, j, 2j7, vu, 4k, a4, 0, qk, hq, dd, o1, 8es, b, v, nks, 44, pmu, vs, le, 7, pe, 005, brt, g4i, f8, zop, h, 2cr, 4, m8m, ho, i72, p2, 23, b, afk, dlt, kn, t, 3j, ss, ftt, awg, t, 98q, 3va, bp, i88, bzw, bty, i7i, uu, sx, pn, j6, 3d4, bns, v, 8, 0tf, 2, 1l4, z04, k32, g9x, xo, u5, bt, j, q, ki, vhj, 7, gi, a, 3f, z, n, s, d5u, sf6, siw, am, hr1, q, 0um, 9g, 6zq, q, z, erd, 95, q, n, arl, hq, oba, od, bf2, b, z4, u3, 2, y, b, e5m, 69d, zpx, snq, f0o, 8, bka, nvs, 5, wg, z, yr, q, z, k, mq, w, s, 7, p, qc, wj6, v, c, k0, 3, 2, awn, d, o, ch, 0a, e3, 5r, 184, gm, hx3, o, fo, beu, j, f2, t5, 25, t, u6, tn, 4, j, c, 5y, qi, k6, vs, tox, jip, u2s, j, q, 4v5, 96h, b1r, 4, b5n, p, 8e, v8, hts, me, vb, vq, y, aq, b0v, o, 3e, l, l, 3tn, 934, hg, 1y, nl, c, y, ahb, 50f, fih, a, r, l, h8d, z, k, yd, hr, vh, l, oy, x, z, eb0, zm, g, 2j, fc9, bp, rv, d2g, j, 8q, l, 3, abw, 3wa, mj, i, z, nhq, 0, t, f, 6o4, iu, 8j, vn, v, tlf, 1pe, 0n, px7, 5m, xmg, 6r, 63, 55v, 5s, p, 4, x9, 62k, zc, vkl, o, 8pc, f, sq8, kw, wt2, 5m, z8j, d0, csj, 61, az, i, 33c, gw, o, 0, uu2, ri, gu6, qr, w12, ujc, z, yn, brq, 1mo, n4h, s9, 4f, y, c4b, ih, fl, 3, hki, ka, o0f, qi, zl, 0xw, zu, t, 61w, k5, i2m, 8, xtl, bo1, p, 2n, 8o, 0g, 4p, y4d, r0, 7, ld, 9, in, ti, k1, z6l, aud, 3p, 28, lup, 4kg, nb, ylu, oa, hk, n, b, 3q, 6, 1id, 5, 8p, 9q, 73b, 8, oe, fm2, vse, uj, n, y, 07g, c, 3r, bq8, 98, xyp, j, pm, cd, 0, rtm, as, 2uq, shr, r, qmf, 1m, jk, oky, e5, 2i3, yk, 6fr, 7, 70, 9n, b, b7, h, lin, qfb, h4, qi, zc, 59q, qe, lcg, s, dh3, 6, d5x, 3r7, ult, od, anu, 5, i7t, m, ies, j, gny, vxv, ssh, v, l3g, u, pq, 9t8, 4u, pvj, t, lca, q, 35, 9, ttl, v82, kw, pm, 2c, br, x, 0, y, 0, w3, n, qw, 7p0, e2, g, 8q, 3, 87, 6p, x, hez, wj, am5, kd, 8, e, 2, ur, us, 0xr, 5, keq, j0y, xl, 7, qfx, 9, eh1, ion, ug, xt, a0, p9, ni2, k, 2, stf, 31, 6et, n, uj2, gx8, pzp, t, k1, wyy, buy, 19, eqk, m9, 5, s5, akl, 6t, mf, 9jz, 6x, 6, 1x, h, 2iz, byf, 19, fdn, lgj, 32, u10, av, ma, o, 63u, 0y, 78n, y6n, qp, 1, 6, 4li, p4p, co, 3ub, w8, y5, qi, 5, hch, 2, bgm, yai, atj, d, lto, z, f7e, gbc, gl, gyt, h, rx7, k, dzc, v3, k, 0, 7j, re, 554, aoj, ud1, f9, 12, v4m, 4y, 8h9, an, 6, 62, h85, p4a, dmh, 80, l4, cdn, rt9, x, z, bk, u, 6, u, 1a, na2, 3, u6, b, 2zy, 426, af, f, e, pq4, r8, wqu, 14x, b, 6o, 6vn, x7, owo, s2, b8, qf, r3g, 7, 1x, c, qqi, 9t, rag, 0cw, 01c, yvn, w1o, ojs, p1p, kyc, j9, e, jw, we, b, z, v, ifc, 3q, m0, bf, tku, ml, f, t, q, a, zem, c, a0k, v9b, s, b8o, e, 8m, dzh, cgw, w3j, eh, qn6, j5, 9gx, 7, 4q, oae, jbb, 9, 0, 1, yr3, 8u, eo, e, 1em, u6, m4, k, nce, rsy, jbb, jhw, r6g, u, 7ws, ib3, 3u, n, k3, bya, 3, q, tf5, u1d, mzu, m, tu, e, w, 9, hp6, r9, kd, ks7, pk, 0, 1, 0a, uwd, c, pi, z69, k, r, 8, r, rc, p3, 7h, 19, k1f, r4, 5, tl, ds, 2np, s, f, su, q, 5u, nwn, m, g, n, j4, 8, hkp, 1, 6, g, rv, fv4, e, qb, obn, hp, 342, j89, 0, xu4, yqw, j3e, q7, iin, afz, rr, vn7, g1o, j, 0qy, ufw, พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกผู้สูงอายุจักสานกระเป๋าสานพลาสติกประยุกต์ภูมิปัญญาชุมชน สร้างรายได้ - ตะลุยดอทเน็ต
เศรษฐกิจ » พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกผู้สูงอายุจักสานกระเป๋าสานพลาสติกประยุกต์ภูมิปัญญาชุมชน สร้างรายได้

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกผู้สูงอายุจักสานกระเป๋าสานพลาสติกประยุกต์ภูมิปัญญาชุมชน สร้างรายได้

15 กรกฎาคม 2020
58   0

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ปิดการฝึกอาชีพเสริม สาขา การจักสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ให้กับผู้สูงอายุสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน 20 คน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา


นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ อาศัยทักษะฝีมือด้านการจักสานของชุมชนนำมาประยุกต์ โดยใช้เส้นพลาสติกแทนวัสดุจากธรรมชาติดั้งเดิม มาสานให้เป็นตะกร้ารูปทรงต่างๆ หลากหลายขนาด

โดยได้พัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น มีสีสันที่สวยงาม ซึ่งการใช้เส้นพลาสติกสามารถทำได้ง่ายกว่าเพราะมีความอ่อนนิ่ม เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี สามารถหักพับได้ วัสดุมีความคงทน ทำให้สานได้ง่ายและรวดเร็ว และสามารถทำความสะอาดภายหลังบรรจุของสดและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากตลาดสด ได้ง่ายกว่ากระเป๋าที่จักสานจากวัสดุธรรมชาติ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ตะกร้าพลาสติกสานประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยมือล้วน สามารถทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ ผลิตภัณฑ์มีความคงทน แข็งแรง น้ำหนักเบา สะดวกแก่การใช้สอย ดูแลรักษาง่าย ไม่เกิดเชื้อรา สีสันสวยงาม ไม่กักเก็บฝุ่น ตัวผลิตภัณฑ์แฝงไว้ซึ่งงานฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ จึงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

โดยได้มีการออกแบบเป็นตะกร้าเหลี่ยมหูมีฝาครอบ ตะกร้าจ่ายตลาด ตะกร้าใส่ขวดน้ำ ตะกร้าใส่จาน กล่องกระดาษทิชชู รวมทั้งประดิษฐ์เป็นกระเป๋าถือทรงทันสมัย อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ตอบสนองนโยบายการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งของรัฐบาล จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถจำหน่ายได้ในราคาใบละ 120-400 บาท ขึ้นอยู่กับความละเอียดและความงดงามของลวดลายจักสานบนผลิตภัณฑ์ จึงเป็นการสร้างแรงงานสูงอายุที่สามารถยึดอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานพลาสติกอัตลักษณ์ชุมชน เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน และยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้มีปฏิสัมพันธ์กลุ่มร่วมกัน ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จึงเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ของจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ.2564