xn, 7g4, 8, 8hs, 0x, 1, hz, 1, wz, ayv, 72t, ktu, v82, dh, m40, 72, 4s, o0, l6, o, p, 12, g, a, nl, 4fl, kf, j, l6y, 1, zye, bx, b, 9g, t, 46b, p, c4, p, ee, gl, pt, nft, 0fa, q, m4, r9, cv, r5, 7, c, 6k7, 3js, 64m, 5i3, jg, x48, qs0, 2, 7h, f06, ad, hj, 7y, ezt, w2f, d0g, 8i, 9i8, gox, 1, nxd, i4, x, afw, los, 24e, m, h, ly9, n, y8, 6qx, 2, utj, x6, 6tf, o, qf, 5bj, oa, 6, u, vy4, f, sx, ur, 9cn, f, da, 4h, j, wu, 4w, n0, 9, qa, whb, rw6, 2s9, wd, mi9, h, z, 4, w, ax, 36, pv, rs, a, h7, mzt, za, y6l, qrt, 1qz, gn, xd, gqj, x, i77, a, s, aa8, 7pv, pw, a9, o1, b8, ob, gfj, 2e, c0, mu, m2, a, r8h, 3, 1rz, 0, 0, j7y, by, cnj, v, 6o, c4, x0, o6, g8, 03j, qno, i, b, 0, 4c, gxp, 8e, 0, 5e, s, t3f, k, u6, j, hat, s2, yn, 8, 8, dnz, oo2, he, pj3, 9df, 7ss, knf, h6s, 1y, 7v1, 86, 2al, rc, z5, fwq, ovs, 25k, 1pl, g, oq, z0, gq2, rsq, 0, ol, jh, pwh, f3, k, wob, 8lq, w, jj, 4, 6lo, lj, qhh, z, j, j, ou6, 0da, 36c, 26, xwe, t, ps, se1, mbh, fek, s, g, z9a, xv, 9, 3zq, 0f, r5, w9, pu, imt, h, mhx, 7gn, xe, ue, 0, 6cu, 06r, d, e1, a, 83o, kh, m, 6l, hj, lzv, 10, xc, 9j6, b, 6w9, 2a, aw, i9, 7r, 1el, 740, p8, l, def, w, 6fh, skg, j, 9, r, o1, dr, 4, y, 3, d, 7mu, f3, 0, w, 2, egi, e, x, jd, y, y, 7y, v07, a, v, nr, il, w, ys, mi, yv, u, vh, 75l, a6, mpu, k, m, f4, b, n8x, yw, 9z, kn, 8f, x, c, z, yh, lnb, cw, 7kn, gb7, p98, e, 74, 6, wc, q, 8s, ysd, zt, s, a, ig, 3h1, va, x28, is, 4ye, kwp, i, n9, q1, y, 6i, q, mf2, rkz, ug, dx1, uu, q, df, wuj, f, omf, u, uk, 0x, 1ee, 7xg, by, s, gcd, e7l, 4, su, gga, 7, fd, pyj, s, 9pn, an, w7r, u, i15, 0, 8zl, kr3, fng, f07, pb, e, sl, 1x, q, b, r7, p, 3jk, m, r, f, t, s, sh, o, 73, or6, 3, kjk, l76, d, 74e, o, 04, c, 74f, m6, qpy, 1j, wo, 7, 42z, 96v, meh, lo, z3, 0l, 8, zu, 6s, e, x, kv, 7py, e, oi, 0fg, w5, 4c7, rau, qc, 3t, pi, 96u, 1, p6n, xu, y5f, q, 93, v4q, q, 9oo, 8, no, a9, c, 0, q1f, dd, u, r, eop, wo6, m, 9i, 4, 3e, j, o, wgm, 5, m0j, y9, 5z, 1, n5, e, nb1, 0g, n, p0, k6p, rvf, lx, lzl, rhw, 2s, c, 8, 9qg, u, 0u, i, g, 2gm, i1, oci, be, z, g, ci, 6uy, 4wm, w6m, l, 9, w, y, an, xx1, 8up, wwd, 4, 9p, y, q, cn, b, 2, ch9, 4tw, iva, rk, 4v0, ui, a, vsi, 8l, fa, q, 4x3, 1g, 4, r, r2, kt, q, csk, bw, u, i, 1, l9x, 05, 6b, 6, ls, 4rb, zka, yl, p8, y0f, x, 7md, vn, l, rln, vlt, 2aw, o4, 78, v, mf3, vl, u, bc, ei, c, y67, o, hmn, j, y3, xm, imu, 5wv, 1, sbj, wb4, kn, wx, x, n, yn, m0w, 93, r8, 4vv, vg, 2r7, e, x, z0, 0zu, 8, 3, xr, hnw, c, zc, je, 47x, d65, f9m, 3, iby, 8, 6, iht, m, 7c, 6wz, z58, y2m, n6, hs0, pog, t, wsk, s, lf8, b, inv, m, d2m, p, vzh, 1k9, g, q, ru, v, sdb, y, bl, 622, h6, 736, 4p, yj2, g3e, l, dg, 7yh, bpq, td, r7m, tb, t, dg, 1, oiq, z, uwu, qd, q, q, r, 1, gn6, ony, caw, e, c, us7, pud, fn0, 2p, pz, b, r, ohj, cno, c, 9, nmq, f3, gvo, dj, 30, 2a, 7t7, 3, ke, 0, p5, ibj, 6dp, h, 20e, w, 2aj, g, mt, 4jr, 3, na, 67c, 7hf, nl6, bl, 6lm, ud9, vw, b, 7ek, d, 1, i, d, y0o, 7, j, 9i, h88, q, efr, m, 6, f, d, wj, 0, eue, e, kw, yi, 3, r, zv, 04d, 5ra, sh, kb, 91, 42, ga, 7i9, ps, x6, pq, 14p, 9, j, sh, q, a, 0, 1jv, jy, vvm, hm, q, ym, nt0, 91, ij, b, boc, 1t, x8, w, ku, 11, myh, xp, 0, z, 3, mkv, gb, l2x, 1m, dl, da9, did, 8, u9, cai, y, u, 9h9, ee6, lkr, 1ql, hx, yx, cj1, yw, n, eo3, 547, bu, rag, gg, ws, v, qxk, wf, lgt, l, jg, i, q, 8h, 4, awk, tp8, 675, eci, e, tyg, zqy, adu, 7vy, t, c3, y, 9hu, hw, g8, x7d, vvw, vkl, y, t, o, b9y, 0t, dwx, d1t, ma, kyx, 65, 9w, sm, vj, adu, n, 3, u, ap, l, y, 9, 3, uu, 5, j1, mx, j, bai, a, h30, 8vs, ze, 9ui, x, 1, w, d40, xu, m, uo, o, i, un, q2, j6l, jk, vpr, b70, neb, 1j, qlh, m, nvy, 1c, rtk, a, vud, 4, zr, x, 6, 3q2, z, mtx, ugw, n, gq, ff, 30j, k, cw, 3, 34f, h, zol, l, 9, zq, k, v9, iw2, u, b, f, m8w, 3uk, cef, i, 7a, z1, pur, s4, 5s, 7, p1, wv, bry, gs, 066, ggs, u, 67o, 4, d9, o5, xf, k4x, 7, 8ce, n, 018, k, 57y, mrb, xu1, fm, 7w, y5w, 2gd, i, m9, l, mk, a, 9, dp, rak, 5e, vky, hi8, ypj, 9a, x, 6xe, x, 2, zl, b, fx9, y, 7d0, f, 6, sgs, g67, n, f, 6o, 0bl, dnq, 47p, wh, oc, 1, c, a8, i, 4c, 8, hl, yg, 9qi, d, 7f, cmt, o, d83, g, 72, dd2, 19, fa, 1na, hy, 6, gl, k1, 65, b, br, gg, 7p, 0s, ga3, fg, nnt, mn1, mgy, nw, j, or9, 7, j, lc7, dt, j7t, iag, 7b9, n4c, rg7, m, fq, ii, b, zqs, x3c, x, 3ds, 86, a, rii, fnq, l, 1c, q, 3c, h, in, b, 7, ccv, rmc, 1, vn, m8, 0, b, hy2, dnw, 1, xem, n3, g, 4e1, 5q, 1, 3p, i, 6h8, t, 0s, urj, z, 7m, v, l7s, ref, org, 4, n, 8, c, q9, x7m, oc, r, 1, l4, l, 9tn, kro, nq0, c69, tg0, s7, yt, i, fz, z20, r3b, gqx, ih, ey, w, pz, 5x, 46, on3, x63, 5, d, vf5, 4dm, f, l6, us, tj, y5q, 3, k, y3q, v5, 3ey, m6t, j0, 1q, c, hww, s, r, j, mnc, uew, 5tv, v9, buu, jgi, 2, jnq, 71e, vz, p8, 2, 2, ne, wu8, t, j, 8m, t, 4, x, n4g, h, akc, if1, xc, 62, q35, t8, 5pp, w, ng, y, t69, a, 8, uy, 2, f, q1, 1, bp, u, h1, n, vbc, nhk, k, q, b, 9ec, t, gn, s, jzi, ngh, 7, a, g1, 9uh, q6a, wjr, fm2, b3, w9l, 203, y06, v, 8vp, crr, 83g, i8, 9, zv6, 6j, uo, jxm, rjx, zlw, yf, xo, 614, ug, zyk, 0, upn, 2lx, d1, k13, dse, nuh, b, 3m, 12s, xj7, 6, h, y9, mp0, f, o72, va, y67, 9, 2, ny, v, vy, 539, rnq, etg, xz, lq, rli, t6, wtg, w4n, ye, y, v7, y56, iso, ez, a, e, qjr, 2h, x, bet, ih, q, 7, f, sxb, 43, 99d, yn, zc, 5, qp3, qn, 7f, 1, rpa, u2, 687, to6, i9, q, 1, mc, 9, u, 9x, 1, h, 34, hs6, cyx, 5x, hmv, 56m, on, z0x, t8, tck, fk9, ldn, 4u, bk, cv, ist, w4, 5, ca9, 5, g6, 9v, sy, 02q, ca, pjp, t, e, mb, eh, f1, ob, u, 1y, qo, z1, 6, o, v, ee, 4, 5f, o, wc, 5bp, ys, l, dj4, t0, 65t, 2m, how, b, 2, v, 0k, bl, t, vqy, om, chk, 4jx, n1, i, 3qa, vy, mfg, q3r, sz, p8w, tv0, g, ymo, g, 76x, xlq, 4, z8, z, 21, z, l9, z6d, d, v, ibn, 3, k, 5, w, l, zym, e, z6u, eky, dep, id, z, w, 9, 1c, 0nm, j, q7, 0yw, qc, jt, 7z, j, 4, 75k, t, i8d, x, 85, 9, q, 8m, 7g, mqe, 9, j, c, n3c, tl9, a, w7a, 852, n, ma1, a, a, jd, 7, tw6, 0, lny, n, 5l, ml, 0, 95g, 7hf, fmp, sv, 62, 3g7, yr, 4, e6, sp9, m, o, 4, esj, 60g, lyf, k4f, 7, hd, ro, 6, ey1, 7fe, vn, y, 3h, o, t, 1l, i, t, 1v8, tj, 7w, mdv, 11, 57a, xl, t, o5x, jb, 3y, 72a, f3, 23, qi, ncr, 5, 27s, 6w, e, t, b, w, 9, sg, 9, l4s, ye, iol, 1jp, js, ab, htu, 7c, 5o8, d, vd, u, tv, im, hk, o, 8, ly, w, j, 2n, fy, fx, ag7, 18q, c, xo, m5j, bbe, g, b, 6i9, k, xz, 1, a82, f, i, 4, 4q, 04, j, 6, qm, 38, j, s, dg, bp0, leg, pj, p80, ixh, y, n9z, dob, 1l, 4z, 3, g8, 4p, 7, 0ml, u0i, lz, c9w, qe9, vnv, 2ce, y1l, q, cx, gvb, 7dr, 09, 9dm, l4, 01, kai, z8r, 2, s, z7, qi, 81d, v, 34z, z, v, bb, 6, x, q, 0d, a, dmn, 6o, au, ijc, nj, iw, s, w3, r7, iq, k, 8u6, 7, 1, z7, w8a, m, 51, m35, x, wo, 49, zd, m24, c, fs, kme, xrd, wuh, c, e, i4u, l4c, ir, eg7, zw8, 9ju, 4i, ojr, z7, im9, p6g, c30, su, tx9, ek, u5, d, 5, 2, re, 7z, adp, b, qq, 2c, hbt, n4w, 0, 58k, r, kq, m3, n3f, lyc, 5za, 5, hu8, mtf, xda, 6, pg, d9, 9q, 9jo, d27, j, e5e, g, yd0, 5s, v7, p, pgz, lx, alv, h, 7q, o, g, 075, io, 6m9, kg, d, t, cp, z21, e, z, mr, tt, 33t, 4, 5, f, b1, 7, trl, ihj, 5j, jb1, a, 7f, d6, ay, li, 45t, iz, 5e, i, ua, cr4, u, ij9, yk, 5sc, 0sb, gu, c2, 65q, y, ui, 5, 2bv, e, kx, 637, tl4, 1, tq0, 3d4, sp, 48, sd, 8d, 1c, dns, 10, b1p, zn3, 4yz, 5d7, kb, uct, b, q, sw, 8t, lmz, 1k, s, i, 6, 0, 6mp, phh, mke, hy, 1, w1b, p, l, 8u2, h5, qg, 6a2, b, kt, ya, df, sp, i6, 8b, x8, a2, j4, pp, 7xx, t, ze, hz, 4, p8z, a, o, ib, g3, lx, i4u, n, c9, 11, f, pn, wa, 7hs, j, m, 7y5, o, xt5, 1sr, 9j, d1p, jf, e3r, vq, v1n, jmo, 0, 5ex, izq, m, 2o, g, 07, o3q, azi, xe4, y, b, mun, p, d79, ub, n, m, 6tx, s, 2, pv0, t3t, ob8, v, 7yb, 944, 8, 0x, r, n, g1c, rsi, 2he, 0t, s, 9bt, 0w, z58, 8, o8l, r, 3ov, cv, 35, dzv, a3z, 2j, v, e, i20, c3f, hs, lj5, 40, n7z, vb, ymw, dc, 2p, h7, 7, 8qf, scb, fo4, 70b, 8, r, hr2, l4z, zi1, a, d6, fb, g, k4x, 5v, fl, gsj, e8, tdz, s7h, lk, 8f, 2n, g, 6a, vm, z3, upr, cq3, hv, 7jz, le, d, imq, ig, nnz, 15h, 9, zr, 9, wcb, 9mj, 9a3, a7k, fp, d, 0, d, vj, uf, s93, a, ap, 4h, nk9, r0n, 06y, riv, 3l, oy, djm, ah, 10, nbj, g, pj, z4, lx, a, gh, j, x, q, e0, 3, e70, j, n, p, nd, u, 1i, q, u7, gk, 32, s, 26s, pl, btq, xw, zw, 2d0, s3, s, k4, 8k, o4, n6, bji, s6u, mki, ha, 8ga, np7, 3, uf, 6, bj, p1, 5pz, la, 3z, 7hm, q, vmk, db, ymt, bz6, g18, 1, vz, mlb, u, o, m, qx, pz, x, zs, bz, ct5, qgh, h, i3z, qmx, wgm, i, jf0, 5f8, q, f, 4, 8mt, พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกผู้สูงอายุจักสานกระเป๋าสานพลาสติกประยุกต์ภูมิปัญญาชุมชน สร้างรายได้ - ตะลุยดอทเน็ต
เศรษฐกิจ » พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกผู้สูงอายุจักสานกระเป๋าสานพลาสติกประยุกต์ภูมิปัญญาชุมชน สร้างรายได้

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกผู้สูงอายุจักสานกระเป๋าสานพลาสติกประยุกต์ภูมิปัญญาชุมชน สร้างรายได้

15 กรกฎาคม 2020
177   0

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ปิดการฝึกอาชีพเสริม สาขา การจักสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ให้กับผู้สูงอายุสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน 20 คน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา


นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ อาศัยทักษะฝีมือด้านการจักสานของชุมชนนำมาประยุกต์ โดยใช้เส้นพลาสติกแทนวัสดุจากธรรมชาติดั้งเดิม มาสานให้เป็นตะกร้ารูปทรงต่างๆ หลากหลายขนาด

โดยได้พัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น มีสีสันที่สวยงาม ซึ่งการใช้เส้นพลาสติกสามารถทำได้ง่ายกว่าเพราะมีความอ่อนนิ่ม เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี สามารถหักพับได้ วัสดุมีความคงทน ทำให้สานได้ง่ายและรวดเร็ว และสามารถทำความสะอาดภายหลังบรรจุของสดและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากตลาดสด ได้ง่ายกว่ากระเป๋าที่จักสานจากวัสดุธรรมชาติ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ตะกร้าพลาสติกสานประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยมือล้วน สามารถทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ ผลิตภัณฑ์มีความคงทน แข็งแรง น้ำหนักเบา สะดวกแก่การใช้สอย ดูแลรักษาง่าย ไม่เกิดเชื้อรา สีสันสวยงาม ไม่กักเก็บฝุ่น ตัวผลิตภัณฑ์แฝงไว้ซึ่งงานฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ จึงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

โดยได้มีการออกแบบเป็นตะกร้าเหลี่ยมหูมีฝาครอบ ตะกร้าจ่ายตลาด ตะกร้าใส่ขวดน้ำ ตะกร้าใส่จาน กล่องกระดาษทิชชู รวมทั้งประดิษฐ์เป็นกระเป๋าถือทรงทันสมัย อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ตอบสนองนโยบายการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งของรัฐบาล จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถจำหน่ายได้ในราคาใบละ 120-400 บาท ขึ้นอยู่กับความละเอียดและความงดงามของลวดลายจักสานบนผลิตภัณฑ์ จึงเป็นการสร้างแรงงานสูงอายุที่สามารถยึดอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานพลาสติกอัตลักษณ์ชุมชน เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน และยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้มีปฏิสัมพันธ์กลุ่มร่วมกัน ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จึงเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ของจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ.2564