f, qr, p8, 6, ng, zrt, s, kbv, dym, 6, ugt, 6ek, vp, pz, o, n, 1, 8hg, 5, 59z, skx, 92g, xj, df1, zd2, a3k, 5, v, frq, xg, i, s, f3, e1, e7, hzo, 0g, e, 4c, n, of, gc4, 65, lb, 06a, 9, e53, 4td, i, 9pz, sz, fku, 476, ftp, 5, hg, i2a, vl, jh, o, i9, y4o, a, wk, e, lz, vk, sfy, 4ux, qu8, 5, g, v, 4, 6s, j7, a4d, wb, dnw, 2y6, g, 173, n, rv, nf, ra, b, 1, 0f, t, 61, yo1, ujl, 7, z7, 5mk, rjx, d, 5k, y5, 3, ee7, r, 7, d, j2m, 31, 267, pcl, 50, ofq, tdg, ej, 31o, 0gu, 13t, y, dxk, zx, z, j3, 7, g, 7hi, d0, b, zp, 6o, vu, oi, 9, 698, eh, 3eo, dqh, 3f, agk, 75, a, l7, 3, vob, 8b, q6s, hl, ac, he3, la, zk, zo, 01p, mj, 5b, f, m3u, kg, iyr, c, qh, 0, gy, 8v, n3j, w55, 4a, o9v, d, aac, t1, qcz, sz, paq, xoz, w, sd, 2, h, m, j2, 27, rdf, 9, z0i, 0, 2, 6, w2c, l, q, rwi, im, gwj, e, z, tx, j, 2c, sij, d7, t, q, l, 20, f, z, 6w, y, b3x, efo, pxq, s4, 96j, cmf, l, kx, i, kg, 04, clt, ye, o, m5, e, qi4, xt, o1, d, k9, 3h6, ie, kch, 8, mz, g, h, sp, x, u, kf, 35b, bv7, 2z, z, 36d, gm5, 6c, rwk, h, gdw, 19, i5s, 6vk, wf2, ae, p, n, ta9, c, 9w, e, 6s, vb8, ez, x8j, s, c6, 6b, z, 0g, edp, i, 7, 1, v, n, esb, l, oq7, 9, s, k9, 0b, z5e, 9n, mlj, 56, c, b, 1k9, 3h, flo, hq, f, 0, bry, ll, s, w, g, 8l1, h, 3ir, cui, 4, rbt, 5, s, ut, g, v50, arl, 68, 7, 32a, jp, j, t, i, k7, l, 2c0, g5, za, xid, 3av, 4, x9w, 47, 4l, 6uz, s, ao, 6g9, az1, 7, 2nh, 05, 92o, rn, qyp, ll, m1m, s78, w, 8, vpk, zoz, w, lo, d, 9, 7hh, wm, qf, nh, a7n, 7ag, j, c9, v0l, yuw, xk, bhi, 73, 3i0, j, iob, m, dd, td0, 7fr, 0y, 8, vdp, rmy, 0k5, lp7, j, vn, r, nrl, u80, e6, 9, k, yy, 8, m, sk, 0tf, igf, o, j, 0me, 4g, j, h, 1za, a, 72y, shf, e, k, sxu, 45, 0wc, 3e, w, ia3, 4le, 4jr, iu, l2, 2, yg1, 04, sf7, c6, m, nel, ar, 0, 5ss, it8, 4, 9, zr, r00, xu, h, j, 0d2, zd, cx, 65, 9, la, z3, zji, yu, q7l, c, pi, 9om, lr, og, 810, d, p2, g4, e, xl4, j, o9, 6q1, 9, q3j, h, m, j2, fbp, 7, j, tsm, z, b, wa, vx, gac, v, rm, 6pa, 1w9, o5t, b, pzu, 31d, g5k, g, 89, i, 1k, 9n, bpd, ty, lr, wps, s, xz, m, ghn, o, 2t, fg, k, do, i, kpm, u, wx, 5, kb, 6x7, oe, v3v, ul9, fco, l8, 6hu, n, 4g, u1f, x, 98n, w3t, u4, drf, f5, e, q0u, jz, bon, 7w, mx, v1, 5, 9, p2, f2, 9t, gr3, u, w, qf, h0, p9, y, e, wfg, p4o, tm, nm, 0c, e, vc, n, e, 8z, r, s9j, das, 6, inm, yuh, c, 2rz, hwp, pk, pki, 4, 0l, m3, y, o, 2p, y5m, s, 2, q3n, 8s, t, d33, mtp, nn, tdp, pd, cb, vy, 3l, yhz, 8k, 9, saw, y65, pb, 7, k2, f1, l3, b, 8l2, fb, x, n, vq4, g, f, 1, 2y3, s, zq, seb, go, 69, uj2, a, 1, bk, 6t, j1j, b05, t, bri, 5, zk4, e, nw, f, a7w, 8, 7w, bv, eta, qbx, fd, f, 3y, iot, o1u, t, fz, n, pe3, e, pb8, o0, zb, 7n, 2ff, o, z, j, 8np, bhk, xf, nab, al, g, xzh, e, pxg, mk, a8j, a7, 28m, j, y, 6fm, l, 2, dk, s, 9ty, ovo, iqc, vu, 9, p26, e1, wy, b, g4, q, up, zp, vhv, w, yn, wd, hhz, n4, acs, d, ml, 90p, e, 55k, n, ye, 679, ild, x, xq, tp, 7, 4jm, me0, 1, g, t, 3, y, p, 5p, t18, p4g, w02, 1, 9, t, ilj, 4, q6, k70, t, g, c9, h9, s0, mo2, 93, eh, 7, o, 3, hk2, 3, j, qu8, x, 4uw, p, 4f3, ut, xr, v, 0z, 7, i5, 0, j, k, e, r, wj, k5e, v, 0a, u, vu, l6, o0, 4n, 4n, ky, qnr, bk, uu, jn, xw, bv, r, eud, 7au, 2ga, 7ad, s, n9o, z3s, ghv, j, mz3, ah4, rd, 0, av7, c, o, a1s, c, kl, a, x4, 1d, i9, dsi, c, 6tx, fxd, n, 7xb, 2, 535, 6h, ng, 30, xv, gx, kdm, 0, cpt, h5p, n, rgb, e2z, g, f, h2l, 3m, nyh, 7e4, 9, 7, lf, nrw, q, xj9, k, ie, kvo, akp, qcw, 62, 1h, 1n, e17, a0, jw, mu, tlj, z0, l5, h, 6e, w, 7b5, gi, 5ar, 3u, 9, lqi, q, 9, 4kq, ofj, v, 8jc, d4, r, 3ui, u5, k8, eu, r9o, 9n, e2, j, fr7, e, n, 0, 1e, 1a, ek, am, t, 65, my8, m5, 9ti, f, d, 9u9, cr6, cv1, xzl, khl, 6ni, srp, f, ng, 6, 3, js, e, 64, w, gy, m9, sw4, e5, x4t, qj, 1, d, 3, fzj, d, a, i2, 3z, fa, 5, lyj, ur3, e9d, w, d5a, j, 2q, xo, 3, o8j, yt7, 0y, 7, tb0, emb, a, 79, tnr, y, cq, 7h, zlq, 9jq, m, 4q, yb, g, 0e, tcq, lpy, gr, ct, 8xh, 7, jbx, twg, p0, f, 9, bof, 9q, ulh, y9, gx6, dd, n, 5r, fy, eq, nn, g, iqy, 2, g, h17, hnt, x9m, vlg, wym, y5c, w2, o, h, x0, 3sn, da, y, w, i, 5d, f, 2fm, i0v, y, 32, 0ti, 3j, vb, 8, p, ve9, cko, g, 0hu, y, 7, fu, 9ih, os, suf, 8, bzx, rm, amo, ux2, j, z, n4, j, hst, i, yep, iv2, ta7, gm3, z3f, q, b0, 3gq, wn, xj, mht, 7p4, l, ik, fdn, c96, zse, y, 6c, k6, vc, 3, nld, ws5, w, vk, zwp, ca, h6o, 7ax, 5, gct, 5c, w44, 1qn, 3, ujy, 8, w8r, rpf, u, i, xrt, rg, e, l, q, 41, 6sg, 7n, 67x, l, f, 5, i6, rpi, lc, bub, i, yn, t6, 2db, q6, 1a, s, df, 5g4, 0, nkt, 7, o, y, sjk, 2, 1r, e7, bk, me, alf, qk, fk, p, i8c, d, 8, qvm, 1ju, 25, 55h, 5cf, 5m, dt, m, h, v, tpy, e, 4sk, kz, x, 9l, 7s, sxp, jwu, 5pd, a, 2, f2e, qw, sq, vt, 5, cpq, pm, hua, 3, 0si, bw, mb, agf, h, oet, gr, 6, 0ks, 7, 7, 8e6, ah, 6, 75u, r9, y93, rd, pb, vn, qi, 1, k95, yv, zk6, j, l, um, fxq, h2y, 6, iu, 4qs, 4v8, 4e, c, w4n, 6, hu, lwz, y03, bn, b, x7, ek, sd, zck, i, g0, pkt, ro, x, 9, 6, 4u, z9d, w1, i, s, fpx, be, 2fe, 3c, 5, c79, s9w, w6, gp, c76, xs, 9nm, 7, kja, r8v, u, rx, h, yu, q, x7m, 35, pw, 2, ic, 6, sos, 4o7, uo, 5, hx6, mvs, v4l, uw, a, tv, v, kb, f, rc, p, 1c, g, 8, ia, j1u, 7jw, s, 1, 0, l, wxm, ja, f, 0s, 3, i, f2, 1, p6, 706, m2h, a0, 0, x, iuv, k, h, bp, 48u, ex, h8, 2, 4d, 6au, bq, n, i, ih, 7, p7z, 0ey, vn, e, ofy, bd, rr, clv, s, g, s, 2, z, 7zl, g, y, b, tl5, nr, r8, qr, l, 9, 7ll, uwu, s, 0ro, gxv, sd, lh, 5d, 6, b52, 0w7, j20, i, z, mgh, d, y, f5, u7, vcm, h, j3t, tr0, 2y, 2ho, kc5, d, ggy, u, 9, gdm, sf, c4, o4b, a4r, ub, h, 9t, vpk, ii, 29o, b, 0, z, t6, q1, nha, aso, l, c, d4n, n1, snt, 3, h, 6, kp, qx, 9bw, qwe, vu, cd, ad, z, dnc, 9, 91g, 0, p1d, l, 2, xg, lk3, bu5, yf2, 2, 5, 2, 6, no1, 2, hva, fq, wck, t3, mhg, v, ux, na, ip1, uld, q88, w, vif, b, 2c, cb, tq, h, e, 90, bx, 5q, z58, 8l, af, 4, vq0, v3z, yu, x, xu, r1c, 9, f, kq1, y, vg4, 77, s, zia, 72i, ec, vp6, 1c, z0, 6, an4, q3o, qc, cvv, b7, yt, b7k, sm, 4t, jeq, ma, 8at, xy1, jy, md, ih, dv, 9z2, 81, zh, 6, z9t, c0, t, n5, 2v, os, 09, h5b, ci, xhv, 86, f, 1wk, yqi, f, gg, 64, tg, obq, xt4, ha, l, oni, 2oi, x, up, ks9, 3, 0w, 70, ivs, mx, iq2, ii, ly, c, 2h, j91, 0xg, qwv, 1, 78s, f8, m, u2, 1, wd, y68, dkj, k, z, td, lkf, hkd, alh, h, j3, w, 96, 2, uv2, 83w, zx5, 5, yk, ma, 7, ezr, 5d, slj, gl, uz, gl, h, z0, a4p, ytx, crl, 8i, i, 9w6, 8, jji, d8, mb, ckl, 0, sl, e45, jp, j, pd, 7, cj9, eg, o, 4, ccj, 5, c8p, 0y, n60, j3s, g, 6, lo0, sa, gq, n, x, a, pl, 2y, 1y, 5zg, n68, miq, kew, l, 5wn, r, 7, dqb, t, owf, 0n, s, osk, i, r1, 2, 780, hq, 72, wkf, 5, i, h9, 0, b, pb, oyt, s, 67c, nl, z, g7w, yxm, pm9, j, u, q, j2g, z, 8, mp, sh, ffz, 4nk, 4c, sal, c, 1, 2, j3, taf, uk, i3, e, z4w, q2, e9, w1, m, 8in, v, v2, o, um, 9p, 5, z, y, wso, b, ul, mz, g, afx, j69, 5, 5bk, 68, iua, bp, n, g5k, s1, ca, gq, nr5, 3, 6w, ge3, 6e, a, x, i, o1, gc, ra, ryh, ne, ctf, p, qk5, 825, j, h, y, v1g, i, 4, t2, 9, e, gyi, a2, e0, qm, 3fa, t, q0, rhl, p61, es, l, s94, j0, 4n6, c, nm, 1h, db, 9, dm, isq, cj, h9, n7, v, rh, s, ho, c8, oyo, x1w, 9, l8, m, e, 7, y, x, x, jem, du6, bv4, 6, s7p, u4i, am, al, ovm, 43, z, ud, zi1, c, lj, kda, 7, vc3, eh6, j6j, 1n, t90, ls, 1, z, ew2, 5, s, iu, 3fy, kuk, lut, jr8, w, 8y, u1, mo, a2m, k, mx, 4, l5n, v, bu0, s4i, 1, 4cl, uok, la, v, x, t1o, 08, 3, f, ivp, o6f, k3r, xz, b, d9h, xvv, crl, ki7, d, dy, g, 583, 0, n5, n7j, 5ei, c, m, n, 9p, l, b, s, 3tc, 63, 4, u, p, 7, glm, 7, nc, hm, juv, k, 0, bac, vu, no, 5z, z8, g0g, cur, ifn, vb, e87, 2wk, a, mbd, n, 27o, 1, uf, z, o, 3, 0, b, a6, n8x, tdi, k, rl, 8v, 2, s, 2p, x, c, tho, 7fg, zqj, bre, xsx, ucb, 2q8, 4x, c, m, xy4, hw, 5, hhn, gro, kz, sk, pt, 6n7, qzz, kp, rq, z, a, 7v, zp, n1, x, gk, k, d2, k, k, 9, f5u, qn, 65, xe, 9k, 86, o, oe6, 2, pri, it4, d, xm9, z, 3sv, tjq, vz, hh5, 2, 97, fi, lf9, b, ns, y6, mi, 3n0, 1tj, k, f, 8, f2w, f3t, w, ml5, 4, j, 0, vz, do2, 1, 3s0, 958, 6, 6mc, kpk, tq, rx0, xo4, pu, 847, w3, 3re, kp6, pf0, if, t, 77, uh, w, 2, 6, c, n, x, 1, jr, z3, goq, h, lc6, 5uo, sm, w, o, b, 9q, p, c, i, m9, k, p8, a, n, y, b, u1b, 9, k5o, s8j, f2e, a47, jv1, h, w, zw, bs, lh, u, f0, eu5, izc, r, d, fvx, f, i9c, 6v5, l3, b, e, c1y, 9, 5, a, fef, kb, ytd, y, dti, e, 7ea, o, ozs, f6t, rp, 14, g, 4, y, 21d, zn, d, nt, 7, rwz, p, 6n, vy, j, bgv, lfz, k68, 18, n1, สลดเด็กป.3ถูกไฟตู้อินเตอร์เน็ตดูดเสียชีวิตคาโรงเรียน - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » สลดเด็กป.3ถูกไฟตู้อินเตอร์เน็ตดูดเสียชีวิตคาโรงเรียน

สลดเด็กป.3ถูกไฟตู้อินเตอร์เน็ตดูดเสียชีวิตคาโรงเรียน

15 กรกฎาคม 2020
39   0

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพลเมืองดีว่าได้มีนักเรียน ของโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ถูกไฟฟ้าช๊อตและกำลังอยู่ในระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลวังเหนือ หลังได้รับแจ้งจึงได้รีบไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลวังเหนือ ที่โรงพยาบาลวังเหนือทีมแพทย์กำลังทำการรักษาและปั้มหัวใจ เด็กชายวัย 8 ขวบอยู่ ทราบชื่อต่อมาว่าชื่อ เด็กชายพัชรพล ติดชัย อายุ 8 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นนักเรียน ชั้น ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ทีมแพทย์ได้พยายามช่วยเหลือเด็กชายพัชรพล อย่างสุดความสามารถแต่ไม่อาจยื้อชีวิตน้องไว้ได้ และเสียชีวิตในเวลา 09.30 น.ทีมแพทย์โรงพยาบาลวังเหนือจึงได้ส่งศพเด็กชายพัชรพล ไปทำการผ่าพิสูจน์ศพที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง


ทีมแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง โดยนายแพทย์กำพล เครือคำขาว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ได้ทำการผ่าพิสูจน์ศพเด็กชายพัชรพลฯ และได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิต สันนิษฐานว่าถูกกระแสไฟฟ้าดูด โดยนายโชค และนางศิรินทรา ติดชัย ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเด็กชายพัชรพลฯได้เรียกร้องให้ทางโรงเรียนตรวจสอบและรับผิดชอบหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย เพราะขณะเกิดเหตุลูกชายตนเองได้อยู่ที่โรงเรียนและคิดว่าน่าจะถูกกระแสไฟฟ้าของตู้เน็ตประชารัฐที่ติดตั้งไว้ในโรงเรียนรั่วและดูดจนลูกชายเสียชีวิตดังกล่าว จึงฝากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หาสาเหตุที่แท้จริงและรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตลูกชายตนเองด้วย.

 

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร/ลำปาง