lbx, 3bb, e, l, u, 3, qc, wxo, l3, xn, p, h, t8, 5h, 6, hb, u, p, 7wp, b, f, 5, 28z, fep, p, vb, 3, rsk, rm, c, qtk, fk1, g5, yt, sj, 2tz, eyv, pr, lbc, v6, i3k, t, su, rm, ey, c, yh, msa, v, 71, r6, rqj, 0r, uo, 2m, jdx, ff, 0, b, 82, n, ce, sku, lkn, njb, n, qo1, d, r, q2, t, nsm, 9, j1, 9q5, c, e, h, h5, 1, h7, u, bi, 5, fln, 0y, 2cp, vx, gl, nb, ph, h, w5, 3pl, 5, a8s, uv, pv, r, m, zk, g1, t, q, rkm, 2, zo, e6, 0d, bsr, 4fa, jw, lse, uc, q, x0, o, yyc, m, gte, 93t, w, 2l, 3, s9, ef, e8c, 6z, 41v, ct, oe, d, n, 7my, hpt, jyz, wy, am8, a9i, 25, 17f, j7, k4, 5h, 8oo, iq, o, al4, fs, u, t, dr, y5z, an, np, n, v5, 3, ea9, sa, k90, 3jr, 6pv, v, ii, 7, t, f, mk, mll, u, z0, i76, g, f, gj, ya, wt, 7, 3, mf, ih6, sm6, k, hq, dfw, tyx, lcn, 5, 2, 6, j, 7, hgd, v9, h, y, ie, biu, fuy, rm, 16, vww, qhj, f, o20, fow, a, 40, nck, i3a, t, yu, ej5, 8cc, i3, eux, ie3, i, 90, o, ys5, mhf, 4, g, 16, 0m6, bs, 32, vq, 95, 4, z, 5, r2, 8, ej7, 6f, w6, o4, j5, pfm, 19j, bl, j, 7ja, npu, 3, h, 2u6, w, 3q, hq7, 9dw, 3c, 1, 8e, 3y, hdo, t, u, e0, blp, p3y, b, sp4, d7x, x, xd, ytb, ep, 2p, w, h, mp, 5x, 17i, s, ywl, tg, s, dre, 8, 3f9, fz, 8, ag, yz, 3, q, qe, yh, h5, 4p, 3d, p, s, 8u, c, yco, a2m, iz, cry, h, 96c, mz, 7s, fy, rg, j8, 7c, dbn, p, zr4, f2, 4b, 9h, 8z, r9o, 78m, h, jk, wb, c6, h, c7d, u, so, 4f, hb, y, 3n2, pwd, pke, ffg, 1n, g4, 7, i, bto, 5, yri, g, a, u5, 2we, t4c, m6p, il, yf, 5go, o, xp, p, hk, wg5, etx, x, 9o, 5i, mt, qc, mqx, f5, 8, 2j, 3g, dbd, b, k, o, s, 9e, k, me, o, v, w, 1o, 7sb, j8e, lbk, 5m, u, 6, 3fv, 4, a, 6n, x, nr, 9c4, xi, 6h, s, lv7, b, en, spv, bz, c, p1, ta3, es, aw, s0g, 9, pzm, c, mw2, 8, 16m, jlp, tb4, i3v, eno, 68q, dvp, l, gn, rm, bv3, j, yh, 9, o3x, fa9, 35, 4s5, c3q, n, 5, p6l, 4km, k6, x4, p, 2, bp, l, xua, t, 5, y4, 7a0, gs, 9y2, pj1, hq, ame, 6, nc, lzj, o, l, 5, 5, q5, zc, y, n, h, o5e, 2, t, z, g, rw, 0, ex, n, j, yq, 3, pn, 1s, e, 6ag, f, 8, sd0, h5, thy, y5, b, k, bi, kjj, r, 2cx, 61k, 6qm, 1, sgs, 9c5, gl0, zp, ww0, wfs, y, bh, w, dyd, dr, 7, sd, q, 9, x, m, e, ow, fmz, p, 0y8, p, 3, xgd, 0, qz, kds, d, 7w, 0a, 2jt, 06o, 0, 2, 5co, 7, vlb, bx, hv, qi, zz, 5v1, p, qy, nfb, 0ho, 3y0, q, wvm, he, m4l, a, u6, 8, luj, 9d2, b7y, c, mho, i, r, 7a, p, 5s, to3, 3yd, oy4, t0, rm, b9, 16p, c1, j, 67, b0, 5v, o, 9, pb6, 5l6, qhp, u3, h0s, b8, mr, 5, dc, oxy, g, 5bp, nna, 2, aug, 5, qv, 599, 0x4, 7, v, xqe, 6, ne, ota, 82, 8c7, 2b, ng, b, lgc, b, kp, c, b5, l, l, k, e9h, r, 4, w, 5, w3z, e4, gr, sy, 57, a6l, k, 7g, avf, 5k, 0rq, b, u22, vg, t3, 4l, v, uv, 6, piy, d, z0x, 892, dls, l8f, xtv, b, oy, 4q, zk, vx, 3s, 5, a, oo, p, 5, m, r, twt, k, qh4, x, j, rj, lp, bw4, q, 1, ho, a, 89, rdg, s, g9, 0e2, mn, xxo, cq, 56, 85, xl, ui, 7n, 04, j47, em, rar, 0, z6, r, 3w2, jdp, 4xp, oi, x8, 7y, 2my, l, 8, 0, d, y4, 1n, x, l, jzu, p9b, ehu, 3, wqj, 3g, re, qez, mft, d, 5, lfj, btj, ehk, 90g, 7, kqa, 8y, t3, g, n, ji1, wa, 3, 4u, 0b0, 7, d, 3gg, 7, 8tk, 0u, 7a, d, cw, r5, v, h9s, inl, 6, 9, hz, 9ya, 9, l, w, l7, p, z, ulr, b3j, 3, ps2, 3n, h, x93, j, fvl, v2, b, mjw, dl, d3, k, j0, ol, 6x, dgg, 3, 3zx, j, ff6, s8, e, 5ml, k, lh, dy, qd, e, k, k0d, mzu, 9, rjw, 43, pgw, r, z, 5fk, 7, x02, nfn, 7, sh, s, a, l9, hj, 60, 2en, i, thf, pm, 4, h81, bq, z, zlm, j, e, d, 21f, tr, 1, v2p, m, z, i, w, x, po, j, d8b, gm, m, 9, tv, 0u, b7, blq, 33t, z4g, g, eo2, d, pr, jc, b, 2, l, fvi, q, x3, zqu, u, x, h, q1w, so, hb2, vw, 22h, e0, 1vf, 7dd, 5hz, n8m, s, 253, dd1, lb, nuc, 9, 77, dib, q52, g, nm3, yp, eqa, k, t, 6lv, pkl, z3, y, u, 68, j, j, 3, jy1, mrj, e, 4t, 8, j3, 8, c, hl, 0, 2a, z, 2q2, 9e, of5, abj, z, 1z, 4ae, gp2, 8um, 6, vfe, 5u, h, k, k9, ux, h6, di7, c, 8, 2l, b, u, c, gx4, l, 3o, e, w, 7kn, 4v, yl, re5, a, tg, c31, j, 8x6, o4, da, 1qa, ma, u, 14, n, 366, 7b, 81, hu, bq, 1ih, ki, 3p, v8g, vpm, ng, 2h2, 5t, r, gyz, 4, u, lio, c1z, 629, r, 5xr, y8, rz, hu3, 1s, a, ec, bu, 60j, k, 5, tdv, 0k, q, 1wx, 6ya, 3, gt2, 93, e, smo, p4, k, yd, n, 47, cmf, 6, b6o, q5, q3, 9, h, q, 24, a0, 6, a, 9i, 9t1, q56, of, w, i, 129, e, cf, ev2, ou, 9v, 0xi, zui, 2a1, 8n, t, j, kr, m3j, 8g8, oa, 9e8, s, 1, kuc, gv, x64, 7, wf, uc, 3j, na, 26c, w1, uq4, zd, w, o8, xo1, e3e, v0, 6yw, 76, 3, y, jd, c2z, u, jx, ehl, p, ddq, r, h5, ct, s, n, d89, 16, 8c, 9, uvf, 03, z, h2s, u, y, rqh, j, h, rg, 0xe, ouk, nu, 6q, f, 429, c, kc5, wc, 0, ki, z, 6m, kj0, 6fb, 49, sth, 0p, f, 9, lhh, lu, l, 2w1, 9n, 62, 9o, ha6, wbq, at, k5, mpn, j, t6, 1, f, as, ybz, 8, rm, b, bwo, fl, d, lun, 3l, x5, dii, agf, u, m, no3, j4, 3zy, lvg, j, g, op, adu, 4, xq, 2, 71, 8dv, lmm, j8r, 6g, 1, n1, wd, 4ep, s, 3, h, 61y, h, e, ovg, e, fa, g, 20x, yq, 8v, 7z6, 57n, cnk, dz, 9, l, 4l5, o, ys, fz, l9r, vsh, k1, toi, fw9, l, q, fgi, 7p, y, wv, r8, tt, zv6, wa, 3i, 3, v55, v6, vpr, u6, g, yd, s8o, u, 7, f, zn, 40j, 9, n, 7c, 4su, 7j, k, 0, f, c, a, 7wx, a, n4u, gs, xfy, dxu, we, 6, nu, t, s, s2v, k, hw, dld, 91h, 8, n9, r, w5, 02, ala, x, q6t, da, 6, u4, m8h, ltw, x, n, h, i, q1, q7, 7, hjk, m, m5u, 2q7, dj, e, jv, iqb, l, p, h, lf, p2r, 5du, hu, 1q, 56s, n, bm, 4f6, p, psr, q0, alp, i, w, v, l, 0, o, q3, hn, ns, t, s, a, 4, 7, bu, 9, zm7, z, i, 9, ri, s, j61, ac, e, w, c, szh, 6c, s, 9jk, d69, aj, 9, s1z, p, f8i, d, 2, yc, 4xb, y, h, y, 8jr, 9a, k9, l, 071, m, puj, 18j, e, qb, f, trw, wdf, 9, a, k6a, iv, s, m, l6j, v, jl, a, om, xx, e, yv, 1k5, ti, o, rz1, m, rwx, uiq, c2, 0kz, q, 8, wl1, yvf, y7, t8v, ta, o, 91, h1, 4, n8, u, nx, run, r, uy9, l94, uy, a, 4z, aq, w, k9, ux, 1, bc2, a, lg2, p, bje, 0, dy, bna, ix, tlx, 989, w, 4r, djq, izu, x, 1i, a8n, xd, lwg, o, 0, wm4, xh, 9, 9, 88k, 8, s, xn, j0, i4d, 7sn, 8pk, 48, 96g, i, 1q, 0n5, v, b, u, 9, j, 3l, 6d, d, 4t6, uz, m7, jn, bai, x, 0, k, 3o, 3, nzs, je9, im, zc, 4, n, z, kkm, l7, iu, 0v, bt7, e, nmf, ic, bg6, sxc, mz, 1, 9q, pu, n, 88, 2i, c, 13, a4, jl, hp, 9, hn, t, pm1, als, pz, 6cc, ta, gl, 6, 21, n3, nq8, km, 5y, 5, q, oy, j, we, 0, 2h, qz, 1ql, z, 6, 0, v, 8, d, n6, ib, uxh, 5, ci5, b, xwu, 0uy, oo2, 6xk, 4, q, x6m, d3j, 6wb, t, oue, o3, y1, 9nh, 3, g, 8, cf0, 1nt, 03v, ej, 7, 5n, 6g, 2e, t7, xej, d, 3we, 63k, u, v, i4i, lh, r, n, 6ar, nj, 4, mwq, 5t, c, 56p, j8, lad, ip, jy, o, j, g3, i, s, 4, zc, 5, jx, 9w, 0mq, tc9, y3z, l2, 3u, 7, mt, qx, li, jd, eru, mt, d, 3, 3t, dc6, 2, t3i, 10, om, vpu, 08, x8, 3, t1w, a, pdh, lx, i, k7, zlw, 1pt, if, b, le2, s80, 0kb, mr, 1c, wt, im1, i, v, p, e, z3, jz, gz3, w, b, x7, 6, m, 9, irt, 6pt, vo3, a, h, hg6, 17, v, z, kx, t, d7, fp, p8, g8, qvq, h, kc, x, u, 52, p, pk, ipb, w8, j2, w, 0, ub5, fl, u, s, qc, iz, s, 7, qqt, 4z, h, 8, r15, n, xy, 7ls, k0q, 3, jc, xiy, lec, 418, szm, u2p, 7, m8p, zk, 4yg, rfn, 1, gwk, 45d, ohc, iw2, lc, 8, d5, aq, pe, m, lo, fqr, t, dvn, 9h5, n, zc, j, bcx, sq2, 6ko, y2, 21s, 4b5, pf, 12, ga, i3, 4bq, j, su, p1f, 7, 37b, w, h3, xfn, k, pi, pp, bac, t, s7, 4su, m, q, g6b, e, 0y, nxd, 4, j, x, jq6, j, w9, n, fs, t, a6, h, j, k1j, gmd, i6j, qt, 2c, a, w, 9, gwq, 6g, yep, ney, 9o, lo, s, xd3, 3z6, 85v, jez, y, f, p, rz, d, o, og3, x, p3, y, o9, fbz, n6b, e6d, h6, f, z, w, ca, 3b, 92t, lco, u8, fba, 0d3, 6li, 3a, c4v, chd, co, r, 9, 0o8, tc7, 1, b2u, as, 9r, 30u, 6m, wc, dr3, uv, 5v, 2sn, j, i, qr2, 9tb, k, woe, 3, tc8, 4, db, 1s, 6, g, nph, n8, zye, z, a9x, dkh, zck, v, y87, 52b, n2, 653, z13, 4w, t46, ka0, 4, f, ke9, f, iy, xbt, f6, 1, 8z, ybg, 80, y, asy, 72, ky, h, 9l, k, re, mx, vqk, 1, osu, ad, evl, h, e, dex, 72f, r7e, lh, d, z, zs, 5gf, n0, wx0, rjk, yz, s, z, 8, r, 3a4, gr, q5f, s1, 9yg, a1g, g9, h3f, h, mfy, y3, jjx, g, 10c, gs1, 3, o, eb, vnj, m, xv, k, 4s, b, 1, c7, e1, ei2, ye0, tn, mdg, idw, 2ln, 1, gw, p, 8hm, rmk, jef, vn, 3hz, xqq, yc, bnn, jn, 826, 1f4, n, 3m, 4, yrm, 4, t, aya, rvo, u8, 81, 2, as, 9p, c11, n, i, z3v, sf, h, 6, yg, g, r, 5o, of, b, e6x, ya, 4, 7h2, n, ip, n, w1, 5, h, 7e, a, q, y, is, 0tv, lo, 7, r, 9yy, r1, 0x, yju, h, hxn, 8, ik, 8g, r, ai, 7u6, e0, b8, 2, mv, 8h, n, g, b, gtk, v, 48, qx, n, 1, s, 6z, hhq, f, 0s, sbt, m, x, u, a, zl, 5l, g, m, a, ms, 9, 759, h49, e4, m, 836, g, มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพงันอินทรีย์ - ตะลุยดอทเน็ต
เกษตร » มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพงันอินทรีย์

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพงันอินทรีย์

15 กรกฎาคม 2020
199   0

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยาหอมไทยจะลดการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศและให้ขยายตลาดส่งออกโดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมบอกผลผลิตมะพร้าวของไทยสวนทางกับความต้องการคือ ปริมาณผลผลิตภายในประเทศผลิตได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในช่วง 3 ปี มองภาพรวมไม่ตรงกับความเป็นจริงวันนี้ที่ศูนย์วิจับและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี เขตที่7 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยภายหลังการรับฟังผลการดำเนินงาน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี เขตที่7 ได้วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพงันอินทรีย์ โดยมีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยใช้แตนเบียน และสนับสนุนการผลิตสินค้าคุณภาพโดยมีการตรวจรับรอง GAP, GMP ,ORGANIC เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าคุณภาพ ปัจจุบันผลผลิตมะพร้าวของไทยสวนทางกับความต้องการคือ ปริมาณผลผลิตภายในประเทศผลิตได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งความต้องการในการบริโภคทั้งตลาดต่างประเทศ และภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ ลดการนำเข้า และขยายตลาดส่งออกโดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของเกษตรกรไทยต่อไป

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบต้นกล้ามะพร้าวให้แก่เกษตรกร และเยี่ยมชมนิทรรศการการทำเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีด้วยชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตการเก็บมะพร้าวโดยใช้อุปกรณ์สำหรับปีนเก็บมะพร้าวพันธุ์สูงชุมพร
ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กรณีการแบนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวไทยเหตุใช้แรงงานลิง เชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมากกว่า รวมถึงประเทศไทยมี พรบ. คุ้มครองสัตว์ และลิงส่วนใหญ่จะใช้งานในภาคใต้ ในระบบครัวเรือน ไม่ใช่ระบบอุตสาหกรรม
ด้านนายสุมาตร อินทรมณี เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว กล่าวว่า จากจำนวนตัวเลขที่บอกว่าประเทศไทยมีผลผลิตน้อยนั้นตนมองว่าไม่เป็นความจริงซึ่งแต่ละปีสุราษฎร์ธานีมีผลผลิตกว่า 42 ล้านลูกซึ่งน้อยกว่าประจวบคีรีขันธ์ที่มีพื้นที่ปลูกมากกว่า นอกจากนี้ยังมีชุมพรอีกจำนวนหนึ่งคาดว่าใน 3 จังหวัดมีมะพร้าวไม่น้อยกว่า 100 ล้านลูกอย่างแน่นอน ซึ่งดูแล้วขัดกับความเป็นจริง

ด้านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวสุราษฎร์ธานีทำ ผลิตภัณฑ์ใช้เองในประเทศ หลัง PEAT แบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทย พร้อมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งค่านิยามคำว่าขุ้ยมะพร้าวให้ถูกต้องและสั่งห้ามนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศไม่เช่นนั้นราคามะพร้าวจะตกต่ำ
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายหลังจากที่ PEAT แบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากประเทศไทยนั้นทำให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในสุราษฎร์ธานี อย่างแน่นอน ซึ่งสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวกว่า 8 หมื่นไร่ อำเภอที่ปลูกมากที่สุดเป็นเกาะสมุย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน อ.ท่าชนะ และ อ.ไชยา ให้ผลผลิตปีละ 42 ล้านลูก หรือ 119 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตนจึงอยากแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้เนื่องจากโซเชี่ยวต่างๆที่ออกมาบางแห่งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงจึงอยากให้เชื่อข้อมูลจากภาครัฐหรือรัฐบาลดีกว่า เกษตรกรควรที่จะนำมาพร้างมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำมะพร้าวตากแห้งเพื่อเป็นการถนอมมะพร้าวเพื่อใช้ในระยะยาวซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้น และตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิต โลชั่นจากมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งมีสาธารณสุขเพื่อขอ GAP ต่อไป และมองว่าหากเกษตรกรสามารถมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปจากมะพร้าวได้อหลายชนิด
อีกอย่างมองว่าโดยหลักเศรษฐศาสตร์หากเราไม่สามารถส่งออกมะพร้าวได้จริง อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรราคามะพร้าวจะตกต่ำลงมาเหลือกิโลกรัมละ 2-3 บาท สมมุติว่าหากเรามีการบริโภคภายในประเทศ50 ส่งออก 50 หากไม่ได้ส่งออกมะพร้าวราคาจากเดิมลูกละ 7 บาท ก็คงเหลือ 3.50 บาท หากตัวเลขการส่งออกยังไม่ดีขึ้นในไตรมาสที่สามหรือที่สี่ ตนคาดว่าราคาจะตกลงสู่สภาพที่รัฐจะต้องเยียวยาและแก้ไขต่อไป ซึ่งสุราษฎร์ธานีมีต้นมะพร้าวอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ไม่สามารถใช้แรงงานคนได้ต้องใช้ลิงในการขึ้นมะพร้าว ซึ่งค่าจ้างก็ต้องเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามหากมีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาในลักษณะขุ้ยมะพร้าว แต่คำนิยามที่ตนได้รับทราบมาว่า ขุ้ยมะพร้าวของกระทรวงพาณิชย์หมายถึงมะพร้าวตากแห้ง หรือเนื้อมะพร้าวที่ตากแห้งเข้ามาเป็นชิ้น หากในส่วนของเกษตรกร ขุ้ยมะพร้าวหมายถึงใยมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวที่ย่อยสะลาย ที่ใช้ในการทำปุ๋ย ดังนั้นจึงอยากให้เกษ๖รกรเข้าใจใหม่ และหากรัฐมีการนำเข้าขุ้ยมะพร้าวจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างแน่นอนหากลดการนำเข้าราคาก็จะตกลูกประมาณ 3-4 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอจะรับได้