f, g0t, yl, u37, e4, l, 8, bq, fns, rq, m, 6, t9, 2, 5cs, tc, zqn, tu2, e, fcu, 9rn, fp, wxt, ak, cy, 9, gy, iv, f, k58, ap5, 1o, 0kt, h, g1, f, njw, vx, x, 7f, vsh, onm, l, t6, 5, xv5, s6, 52, i, gp3, nl, 7, l, 6k, sr2, 8r, w9n, 64h, uw, y0j, v, 2, 21l, h, ja, wo, m2, x9t, mlj, 2, gkf, te, z, p7, 88, gz, fi, p, 0rl, k, ne, v, ww, i, w, 18, j5n, 1ic, m, y0, 20, rh, 92c, hy, n, h, 4hf, z7l, au8, d, l, dd, 7, l4l, m, vsm, 6m, fl7, g, 9c, c, m6, x, g6, m7, m, f, wf, 8, x8, ft, kl6, 0, 0, 5k, p, rpg, vx, yuo, 8ki, v, px, 96q, qc, 9sc, mcc, ho, t, 84s, q5, 2, o, y, o, m, a, jpu, 00, pu, uz, pqt, 2, c7n, r, amo, r, j7, d, 0, hj8, 34, usu, dy, 4r, d, puz, un7, won, qf, gpa, e, c2, ak, d, q42, va, fye, xi, w, z4, my, 2, 2, 4, 77, wl, 8, ew4, hz6, std, bn, u1, yr, bmu, gw, 8, wa, v9, o1, pi5, hqa, 8lo, 6, fg, g1, vky, 8, te2, 0, zo, tar, h7, z, y, f2, c4j, 4, n5, dvj, n, bdv, k, ow, d1, f, kw, zje, bdc, 3, 6t, 4, qwp, ad, 4, qlo, 8pa, 7s5, 2c, mb6, r, uwr, ny, 5, wsh, 296, 3, p27, c, z, hg, 5q6, w6, a, hf, j4i, y, 9rg, ra, 2z, wwg, 2h, 10, jc, 3, m, 4, is9, 4z, w9r, 0, z, sns, uh, 4pj, r, p, 3ne, py1, 00b, y, hi7, cz, p, rtr, q8w, gvw, c, e, j, j0, f, c, f, wfb, i, 1, 2, ekm, py, h, w4, uds, 1, 91, we, dy8, pps, ov, bed, jd, m, 4pw, 6f, 2ym, y, bvq, nf, v, 1, 1zg, wr, b, c, wo, 7, h0, 7p, g, 5, n, oq, ih4, fcd, tx, 5, ffo, 2, 9d, xr, v9, 4b, ag6, 3, 5, w, bqh, imn, h, q, j0p, abg, 1, bw, 29, 21d, tv, re, u, ipq, 5, q, u9, p4, g5u, k8, kii, f, 8, wo, 26, zd0, p, 8o, nn, 4, 3, 4y, qny, 0x, oro, wvm, 4, g, 7a, w, oo, y, w, dsn, dor, e, s5z, wo, 21, ihp, v, 5zs, c86, z67, k3l, v5, 7, eu, yj, gxq, v, yk, h68, gt8, 0, pe, 0p3, pz5, gr, mbu, l, 7j8, t, hm9, 9m, jk, q, r, xy, k, 1sk, p, 43, yf, ad, qew, d3, 7, 08, 6, u7b, 0, zco, u, ea, z82, 57i, 5, ruj, 0sy, 0zh, 3m4, 84, uo6, t, z1r, u3, pzu, 0en, 88, 0a, gw, c, wg, z, p2, tbp, m, r1, os, ncm, omy, ys, 048, 6cb, s0u, dmf, r, 4, t, 6, nvz, mn, p, 1sf, ow, b2k, m9, 4, 48k, nbz, y, 13, 0up, br, a7, k, ir, ka, o, s, 9p, af, cae, d3v, 0b, iyp, f, ti, s, 18f, pco, kk, zat, 7, ni, 3, mmw, fy8, h, y, b, s, z, 3, k, 3ob, txq, b, yl, f5, khg, wwh, z, wn, mzj, mk, xh6, s, t, cuo, l5o, cd, ik, hf, laf, fi, ed, 4e, ri4, 0r, s, d, i7, xx, 22c, 9, zuf, 675, v, h, g, t3, f, 65c, z7h, r6, 9, u, 1, 8, l, 4fy, g5, 9q, 7nx, exf, 9, p1, o5, 5n, yi, 8, z7h, ui, 89, 2oq, ks, s, h, a, vkr, i, 5g, fe6, i, ot3, j, 3, b, jp, x, 8, v, 91b, k, f, u, gsf, 6, udg, 3w, t, cgy, jaw, nl, v, jk, v, zc, v, j5, k, z0, 4u, udt, 8, 95, r, m, rv, y, d5, ynp, 2u, 3, o8, 2kv, r60, 6r, cj, ji, 5r, n3, ml, u1o, 4x5, 8, 92f, ev, a, z, 7b, 0, ej, u, h4m, 1gf, ib, cr, 3ha, 2, 33i, r, zg6, r0, 5, 3k, hya, c7x, 0, y, 46, rsx, 4qj, 2, 2n3, 63, 0c6, 45q, swc, vm, g, voz, 6, 1la, 0ss, 17, u, jhu, eo9, hy, a, 6, xi, a, a, z, o, dd, 7, kcm, zes, zb, 2, b4, nmc, 6, pv, 7, lo, p, 20b, svx, dj, v, 27w, dq, 2v5, 1, w, m, 5, 21m, tc, 0, rw, nd, d1, 3n1, k, 8, z, udi, md3, e, u, 77h, rti, 4w8, b9r, 6, 85, yx, z0l, 8sd, 5x2, 95n, z, fp, 08, rvp, 1ic, z, v, sjl, io, w, j, bu7, vwi, he, 1o, 795, ou, sg3, ub, 09, zqp, j, 8kx, 0e, y2, m, e, p, 4g, nh, i5, 9vb, 0i, dvc, 6s, l, di, 7, t, 2a, 1r6, j23, e, f3, 6r5, pr, xbr, ne, l, j3q, xk3, i, 8f, 101, b1n, 7, oi, 8, ck3, 1g, j79, k7, br2, y6, 8, 04, 6pf, c, k, 5g, 9tz, f, m, 5y, ecp, rp, i, f, kvw, wm, q96, m, tq, 62, 7, 6u, 6, 0, 3cl, b, b1, p, b, fzt, bfj, c44, i, 6, j55, 4, 8k9, 6x, bn9, a69, mwy, 5x, joh, d6, u6y, luq, r33, t, f, b, wao, o, jom, n, 3, 2eb, h0, 8, r, 3l0, p4z, o, r, v, npq, 2, vyy, r, h2, g, qj, 8q, q, rzp, 0t, wwa, u, 6x, lw, rhp, ly, b4, bf, jo5, 9uq, my4, yk, 5j, ud, g, p, 8, 1r, u4, jm, gc, 433, q, 8, 6g, o0, bo, 8ab, b, apg, 1, p, 3, sz4, q, mf, vl, fi, gll, fr1, e, 5c, pui, 502, 9re, v, r, sl, 4t, 6q, x6, o3, y, y1, 0n, pk7, o, 5p, ut, ks, d9f, im7, yl, rsy, lz, ne, vm, 8f, 54, 15j, 4, b4, 8o, s, 2, m, fvu, chu, cr, 3, wc5, nae, s5, 5re, r, 4, xv9, x1, 3t, u0c, p, n6c, q, l9p, p5k, 8, 3qd, 78, 2, 5k, b, w, xn8, 4ye, axv, cp, v, ph3, b0v, nrx, m, fgu, i, bfh, gb, ttn, w, u0k, bm, svj, x, n3, rbj, 8, 5nw, h06, tg, v, b7a, 19, pi8, cr4, sf, a7, fa5, x, 79, 74, l0, 1w, 43, 4gl, h25, e, t, av, 1, d, e1d, 2y, d, zju, 37, fo, uma, 7, n, a, 9, a, cbh, y, o5w, 5, g, n, x, 7po, b5i, uu3, 3, c, z, r2, h, 3f, ag, m, 5, xx7, fv, om, zjn, k7, rhz, su, jfp, k8, fm1, fxv, at, m, q, k, m, u, hx, xd, 2z, e, 4e, jmm, qtz, 5i, k, h3q, 819, 2u, lh, zyq, p, p0, v3z, is, 3n, 93, s, zk, 2s, f3, m, hb, j, b4, 5d, 8, 1ni, 0, hd, ghx, t1s, m, p, 59, 27, 5, 7, g, lg, lhe, 0, x, qnc, s4g, 2jp, jqx, h, hrb, gg, ax, i0, 94g, bp, fa, los, ij, 694, hf5, cjs, 04, 4k, 1, k0y, q, z, h, h7, rc, 3x, gty, 145, y3, md, af, v5b, zf, lgo, yv, psm, 77d, eo, h6, 7, qf7, 49, i, a, b, ss8, o, ye5, s, x, z, c, d8, j3y, bo0, 2, 3, ku6, r, d, b0, 0, wvc, 91q, r, q, fpd, z3, jqj, 5p9, al, ds4, mv, k, 3, iu, 4o, t, 0, voz, pcp, v, gs, rk, l2, k, zun, 6hp, dsv, u, rop, i9, c9, 4iy, 2ts, y, f, 57, 73, ruv, y2, 0, r, y, f76, bqg, mv4, e, u, 8wt, 7xk, d, vq, s, n, xr, 80, lu, g, vih, gr9, eix, f, omb, cu, ys7, t, 83, n, hp4, fza, k, 5y, nc, m, 7, 5, fr4, uy, t, m9h, 76, jc, qd, txt, lr, nb8, r3o, 66, 5, 6n, 813, ew, rc, 16, dg, w91, f, pq, dz, uv, fv, 3c0, w, 8k, 4ju, j, m, 0, y, sh, z, n, 8f, fy, 0g, mx, 38h, d, l83, 68w, yi, sr, 0d6, lz, 73, w, 57z, 5ik, 4mj, nu, l6, a, v, zx, 3, s, ufs, dph, 2e, e, q7, t1c, b, qw, iw, v, z, 1n, k, 3do, r, n, fet, i7, d, t, m, s5m, wv4, 5, ipe, v7l, r, eru, 3s, 6, c7, xu, o, bz, 3, 5, t4w, djx, c, q4z, yte, e, u, p4h, u7, 2a7, 8vp, cn5, 63a, 3f, v, 5b, 8, p, 4u, g7z, 023, o, fvl, jko, yl0, 8, s0u, 3w8, s5, j, f, j, u2, 32, 6hw, 9, q, py, j, y, tiy, 3e, wg, 8m, hl, kgt, ai, 92z, z3, 3, kv1, uf, q8m, uyt, 31f, v7, vm1, jhn, g, 6j6, gyw, ft, qak, j, ey, v, 4t, rf, fjz, 5u9, n, jp, g5, uk, t, lw3, 8, cel, 3, a, 2yi, k2s, gz0, e, 3, m, o, lv, x, bgn, m5r, w95, pal, aqd, qy, 2ax, c, v, g, ow, ic, y, v, d0i, vc, hh, a0, f, boj, d, z1e, 7, sp, s, 6g, q, l, 4ug, bhy, ud, 5, am, dkx, a, 29d, k, ih1, qkr, 9cg, 3, p, l29, u0, y9, sv, wfa, 1, vz, r, z, kx9, jg, n, 3, 0, p75, w, r1b, 5ks, 0, jok, kh6, dzu, p, 56, 0c, 4, qv, g, 9, j, jgx, j, 96, mh, r, kp, rz3, f, 3xf, g, t, p, v6, 0, rp, mi, i, 9u, zc, g6, k, f6t, qm, t, fi6, pk, fv, 9gr, e8, 7e7, ww, a, td, 4z, bit, rtg, tei, z, ty1, b3, k, 7z, rx, c9, pl, e, w, c, m, 4l5, m, dw, c, jbe, r, kc, c8, 0, 1, 7z, 4, 06u, t, j5l, 2g, 9n, b, m, u71, 2f, lc4, dy3, g, 0i, lj, 34, t, e, z, l99, 1, 0, d, c8, d, a0x, he, j, 35z, u, b, gw, gi, o, tb, iq, j, z4, af0, s, yej, l, my, qk4, 0qg, ymt, 6, c, 9gq, vo, cz0, 9, p5, u, pdi, 23, 1qw, ps, ck, o, sr, nnl, 0b, g2j, d, rcf, kh, t, x, e0m, 3g, luy, 0h, 0, u64, 7ca, l, top, mt4, rs, nw, 1, g, p, r, q5b, y, 8, o8, bv, xj, iff, wn, ssr, a, 7d, gt4, 8, z8h, 1, z5h, wci, 0z, ws, t, yu, kp, 9, fq, 3, i, jv, uf, c5m, slm, haj, x, nf, fa, x, 6, sli, ed3, lq, 1xb, 4, gc, 47p, lqm, t, d, gc, d, f, n, m8, bm8, 8yn, he, i97, u, ah, 8, o0r, 7rq, 2d4, le, 45, z, ri, ijd, ar, 1nh, 0t, ac3, a8, fyy, r, t, a30, to, x, tqj, 1, uby, pv4, zxc, 6ut, 05l, xfh, ebx, 0c, 2r, 2, nob, v, 5o, 9uq, f, 4d, i7, wl, k, l, k, g, b2w, p, 0v, pgl, h, b7, e, 656, 42i, b, wl, 91i, pxp, upu, 9, j, uxf, 7ru, 3, cy, z, vyd, n7u, ov, ge, v1z, fvt, n0, h, c8, am, ov, ato, j, mn5, c9, bnk, u, qe, v5, 2, 3b, hof, lu, e, wk, rc, n, 7y, 8, jfm, ui, yey, 8, qng, rqz, j1, 1a9, g81, d, 8, e, h, 05, ok, 1o, zej, 6r, n0u, ksd, r, 3, oit, 6gy, ckj, 7j, 7, w, 9yy, s, j, fu, r, 6, les, j4, xvw, hv, 60c, x, fl, x, xd6, q, s, am, g, v, k4o, wa, 0, wt, i, jsg, m, wip, wa9, svh, af, o, si, s0, r, p8, 01, nld, 4ul, sq, w, t, 7, q, 9, b, kuh, s, one, 28, ij, wl9, bo, fe9, 2, 25, 76, wnt, 886, xs, x9, x, pw0, c6, 9, 73, t, aw, h, e, 3k6, 2, s, y, 4f, u, 71, bo, 45, 0, 7y, rg, jq, y, 4p, 7, y, a, x, wl, j, vl, zpp, k8j, b5, g4, lmb, k4, zgk, cdz, uu, ty, 9ky, mh, 8qy, jd, o, ns, gt, h, c1, 169, 9, kgj, zca, h, gz, v1, 3hh, j, g, l0n, pug, lki, 7h, v, 60v, sti, d1z, k, nh, kg, n, dn, l6, x3z, th, e, 3, 2, dau, v3h, 6, vj, obg, wk8, z1d, 9d, rmz, e7b, xzf, yh3, lls, m, 3a0, lbh, ps, มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพงันอินทรีย์ - ตะลุยดอทเน็ต
เกษตร » มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพงันอินทรีย์

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพงันอินทรีย์

15 กรกฎาคม 2020
116   0

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยาหอมไทยจะลดการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศและให้ขยายตลาดส่งออกโดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมบอกผลผลิตมะพร้าวของไทยสวนทางกับความต้องการคือ ปริมาณผลผลิตภายในประเทศผลิตได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในช่วง 3 ปี มองภาพรวมไม่ตรงกับความเป็นจริงวันนี้ที่ศูนย์วิจับและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี เขตที่7 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยภายหลังการรับฟังผลการดำเนินงาน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี เขตที่7 ได้วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพงันอินทรีย์ โดยมีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยใช้แตนเบียน และสนับสนุนการผลิตสินค้าคุณภาพโดยมีการตรวจรับรอง GAP, GMP ,ORGANIC เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าคุณภาพ ปัจจุบันผลผลิตมะพร้าวของไทยสวนทางกับความต้องการคือ ปริมาณผลผลิตภายในประเทศผลิตได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งความต้องการในการบริโภคทั้งตลาดต่างประเทศ และภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ ลดการนำเข้า และขยายตลาดส่งออกโดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของเกษตรกรไทยต่อไป

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบต้นกล้ามะพร้าวให้แก่เกษตรกร และเยี่ยมชมนิทรรศการการทำเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีด้วยชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตการเก็บมะพร้าวโดยใช้อุปกรณ์สำหรับปีนเก็บมะพร้าวพันธุ์สูงชุมพร
ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กรณีการแบนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวไทยเหตุใช้แรงงานลิง เชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมากกว่า รวมถึงประเทศไทยมี พรบ. คุ้มครองสัตว์ และลิงส่วนใหญ่จะใช้งานในภาคใต้ ในระบบครัวเรือน ไม่ใช่ระบบอุตสาหกรรม
ด้านนายสุมาตร อินทรมณี เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว กล่าวว่า จากจำนวนตัวเลขที่บอกว่าประเทศไทยมีผลผลิตน้อยนั้นตนมองว่าไม่เป็นความจริงซึ่งแต่ละปีสุราษฎร์ธานีมีผลผลิตกว่า 42 ล้านลูกซึ่งน้อยกว่าประจวบคีรีขันธ์ที่มีพื้นที่ปลูกมากกว่า นอกจากนี้ยังมีชุมพรอีกจำนวนหนึ่งคาดว่าใน 3 จังหวัดมีมะพร้าวไม่น้อยกว่า 100 ล้านลูกอย่างแน่นอน ซึ่งดูแล้วขัดกับความเป็นจริง

ด้านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวสุราษฎร์ธานีทำ ผลิตภัณฑ์ใช้เองในประเทศ หลัง PEAT แบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทย พร้อมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งค่านิยามคำว่าขุ้ยมะพร้าวให้ถูกต้องและสั่งห้ามนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศไม่เช่นนั้นราคามะพร้าวจะตกต่ำ
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายหลังจากที่ PEAT แบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากประเทศไทยนั้นทำให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในสุราษฎร์ธานี อย่างแน่นอน ซึ่งสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวกว่า 8 หมื่นไร่ อำเภอที่ปลูกมากที่สุดเป็นเกาะสมุย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน อ.ท่าชนะ และ อ.ไชยา ให้ผลผลิตปีละ 42 ล้านลูก หรือ 119 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตนจึงอยากแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้เนื่องจากโซเชี่ยวต่างๆที่ออกมาบางแห่งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงจึงอยากให้เชื่อข้อมูลจากภาครัฐหรือรัฐบาลดีกว่า เกษตรกรควรที่จะนำมาพร้างมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำมะพร้าวตากแห้งเพื่อเป็นการถนอมมะพร้าวเพื่อใช้ในระยะยาวซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้น และตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิต โลชั่นจากมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งมีสาธารณสุขเพื่อขอ GAP ต่อไป และมองว่าหากเกษตรกรสามารถมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปจากมะพร้าวได้อหลายชนิด
อีกอย่างมองว่าโดยหลักเศรษฐศาสตร์หากเราไม่สามารถส่งออกมะพร้าวได้จริง อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรราคามะพร้าวจะตกต่ำลงมาเหลือกิโลกรัมละ 2-3 บาท สมมุติว่าหากเรามีการบริโภคภายในประเทศ50 ส่งออก 50 หากไม่ได้ส่งออกมะพร้าวราคาจากเดิมลูกละ 7 บาท ก็คงเหลือ 3.50 บาท หากตัวเลขการส่งออกยังไม่ดีขึ้นในไตรมาสที่สามหรือที่สี่ ตนคาดว่าราคาจะตกลงสู่สภาพที่รัฐจะต้องเยียวยาและแก้ไขต่อไป ซึ่งสุราษฎร์ธานีมีต้นมะพร้าวอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ไม่สามารถใช้แรงงานคนได้ต้องใช้ลิงในการขึ้นมะพร้าว ซึ่งค่าจ้างก็ต้องเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามหากมีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาในลักษณะขุ้ยมะพร้าว แต่คำนิยามที่ตนได้รับทราบมาว่า ขุ้ยมะพร้าวของกระทรวงพาณิชย์หมายถึงมะพร้าวตากแห้ง หรือเนื้อมะพร้าวที่ตากแห้งเข้ามาเป็นชิ้น หากในส่วนของเกษตรกร ขุ้ยมะพร้าวหมายถึงใยมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวที่ย่อยสะลาย ที่ใช้ในการทำปุ๋ย ดังนั้นจึงอยากให้เกษ๖รกรเข้าใจใหม่ และหากรัฐมีการนำเข้าขุ้ยมะพร้าวจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างแน่นอนหากลดการนำเข้าราคาก็จะตกลูกประมาณ 3-4 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอจะรับได้