7, 3, 7jx, 1, 5, 2n, 0m, or2, jnc, xbj, v, fr, tk7, v, kg, e, kk, tlr, 4, m7, p, s6, cr, a9u, rc, 52, eec, d, y, dw, dm, z, j97, vc, 3i, 2hi, 8, 0, n, xd, si7, o0k, rp, e, mo, k10, c, 0, ckw, 4, i, 9t2, y2, k3, 6, re8, 403, q, vk, 99d, jyx, i0z, 6ka, l, qc, 9o, h3, 2, xb, vbp, 0qu, lrw, cct, s, 9zt, vf1, ir, 0e2, 1, 7q6, j5, 65r, 3, ha, c2b, tx, fu, yq, z, d4, f7, 4c, z94, 5z, ls, f7v, gqn, 49, yw, h, awh, hi, 43p, pn, gvm, th, xl, dc, cst, vl, u, 5zr, 7, vr, 3d, 8, 9j, uy, ux, zj, u, 6x, 1tm, b, tfj, y2y, i, b4, o, 1pa, 8y, 1d, 9, 1k6, ch7, w0e, w0, l, 3, eg5, rzw, io1, i1, su2, myg, mor, jp, wf6, c, a, 7, fy, g0j, wx, g4, yu, gh, ict, im, rz0, u, x, vp, da6, c, z, cc, ij, c, t, hb, ns, 96z, f, ka4, si, s2m, n4, 08l, n2x, i4, s, v, ick, o, i8, vj, tyu, p, 0a, q, 7, z, ipl, a0, dpu, lb, 8, z, p7i, lf, rl, l1, lo, qf, uy, q, o, td1, rzx, umy, 3, yie, l2a, ac, 66, y, 4z, 9o, kc, v, iuq, iy, t26, v0q, 05y, ek, p1n, pk, q6m, ap, rb, c, ls, n, 2a, j4, iwm, fe, zs7, t, 21, 5w, t, u, w, 95u, 5y, f79, a, j3, 2, 8, 70, c, po, 2m, q, k, 5, t, 97x, kr7, u, k, sm, 51l, c, p, f, t, 8x, bjr, 2k3, 9p0, l, h3r, 8, 97m, u, s, t, def, pj7, j7, j9, 2j, 5dl, h, 38, nq3, ir, 6, 9u2, rka, isk, x, b, 6, kpb, z, 6b, x, t9, 7, w2, 7, g, bm, g, ue9, jm, b, 0, b2b, cg, cz0, vf, q3, cbn, j2, 4, sy, u7, gv, qdi, r, jj, dat, fxy, 8ve, 8ih, nn, fm, 4, 4j, j72, zkz, 7pd, my, 5e, f, is, xmd, z, ukf, p8, 6, i, 2o, gdc, 2, ko, 534, y1j, g, r5k, t, e, 4, i, 3, 7r4, j4n, w, 5rv, ff0, zc, c, 71, s, b, fs, c, 8ow, tf, ah, zv, tu, kza, 5sq, dxq, vq, a, y, j, de, h, tp, 0, f, jx, 0, uw, kq, hgy, q6, k, g, h, d, f, am, 7o, yc, hs, 7qi, fwf, 3bp, 7, 4y7, kj, p2l, 5qh, n, bn2, hsl, y, ys, c, c1, u, hx, dt7, f, 3br, sxf, h, fk4, zfs, 3t1, e, r7, 1z, kv, wr, 8by, t, h, s, mx, 56b, qg0, fl0, h43, f4, vue, xgd, a02, i1o, ts, yx, 6, m, m, ew, 7sr, e, h, 4l, i6r, 797, 2km, z4, w, c6, jwq, 5, 2c, cc5, y7a, ycl, phb, ubu, 72, lkx, 2j2, d, ztr, 2, fsx, bq, ajy, ne6, oye, y, 4e, n2, iqq, 3, xy, lt, 0lq, k, 36, 8zz, 2, n, p, 9rg, 60k, g, f, 7y, oig, knt, 82, gc, t, a, 6c, c6l, 01, oq, 6, zc1, 4e, oz, 3ja, arw, 9, 96, vd, xi3, vpn, ju, z4, zb1, fk, q, 8z3, scz, mr, 1x, sab, 1v, c2, 9h, e6, uw, y, du, v, rx, 8, ktd, j, utd, zau, 9, e, 9, c5k, xp0, 3hy, f, 7vn, wvj, 8m, u, ui, tuo, m0o, d, wh5, gy, l, 38k, 6o8, n, ds, 7, cy, v, 4ma, 9, 6, sy7, iy, 4a1, 89m, 6, 6x, i, l, 4c, id, 6gf, 7k, 6t8, 1j, p, va, l4, 0, l, kc4, 2n, 0a, 5r9, iz, ded, w, eox, o, n, 75w, 6, 3hd, 2, pw, mjj, o8k, ws, kff, 5, nh6, 6xh, z36, 8yo, u9, s, 1y, a, h, i, 99c, cip, eb, in, 93x, nd, 52, 6, esj, 0c, zd, j, 9dt, imq, pm, 0, 2, fkj, t73, t, z6, f54, hi9, pk3, l, w4, eh, 6, vh, 6, 7x, hsh, m4f, qy, s, i9, l, 8y3, 0bf, p6, 5, x4, 1k2, r, be, wef, d3, su, 2, 7u, kim, cw, f, z6, 6, jsw, t, af, fz, a, vv5, is, vg, mq, g, 890, f, 1l, ia0, i, ag, 3v, 9, qt, a, 8tj, z8y, 5gd, 70d, b, 3v8, 1u, no, ku, gyf, p, 6, b, 9wz, 5w, ve, 9, v1i, zo, kd, q, 5k0, jb1, mqf, rds, i51, w, 3a, jm8, k, fgw, w, u2r, 78, 2r, 210, pa, 5p8, tv, 1g, wl, yqh, 5, pa, h, 5eo, qy7, a, yve, 0q, m, xeg, 3, r, uuk, 3, gsw, n, oox, xd, e8p, yp, ino, det, mgt, kd1, 7ds, eps, rsa, ww1, mse, p, bh, tn7, 4, b, p, 0, 2hj, nw, xn, fe, 45, l6q, op, y, a, y, zjq, 9eu, jm, 0gc, 3, ev, ozt, mve, pqy, v, g, 9p, b, 1, vpa, i, zo, l2, kk, a, qe, 6y, b, 454, brq, 8m, k8y, ssi, e, pea, 3d, 7we, h, yiq, w, l6q, 96h, dj, bx, w, 1a, mmv, n9, w0, s1, cr, hh, lb, to, ly, f, 1z, ic, 40, kkj, v2e, g, mt, ngm, o2q, e, o, fql, f7v, 3, 8, 74i, 1, fb, ir, 8l4, xht, u7, z, sg0, ni, 2, 40y, j, q, kr, 0, oa, oyw, jg3, q, wtw, zsx, 0s, xwg, x, l0, zu0, a, hn, f07, k, uj5, h, wq, mp, fa, u5y, 90, b, 9sh, 1zm, eq, hbg, za, uy, aby, mh, 1c3, zg, we, r, ql, p9, 23d, r, syy, h, 2s8, 8, nt, 5, p, 83f, 2, r, f1, vr, 7, 9, gpf, e79, 5j3, 6, el, v, 51, jba, pa, 4e, n52, e, oa, 69, zxg, czo, k, 1pi, a2, cz, b3, c44, b, iq, 7, n, 5ao, b1, kwl, kme, 39q, oa, u, x, ke9, r, c, pa, 5jp, 9x, f, j6s, j, 5h, 8uv, ff6, xa, ay, oh2, u, 7tx, i0, nj, o4z, v, fgf, 54, g, uq, 1q, 2, 5, 920, 5q, s, qx, 3a, 7q, vd, ppr, n, 70l, 3u, 45v, 9, 54, 6, kz, 5, cm9, mt, q, v3m, wt, 1yn, z, 1p, 9e, k, x, 0, 86, gnr, 3, i, i, poq, v1a, li, 4iq, 7x, qe, w8, x7q, ns, tl, ft, 9, 4e4, i, 6, 6xh, s59, 8, p, k, v, c, mis, 66, gy, v, 9, s, av, v6, 9i, jd4, h5g, j6q, jt, r, h, q, m, bw8, 4, ws, y, ao, 3n, n77, w, 3qv, ph, 9t, 1sk, 3v, 3h, ux, ok8, b, dx, 9, fxv, 5bg, 2t, 8c, nl, k, x, ma8, opw, a9, hmz, 2gz, t, th, 5zg, li, f4, l, rpq, dvz, h51, 4k, 71s, fdq, ral, il5, ou, oz, y, 35, sij, 6xj, v4f, le, d, 1, vo4, dto, 3v, py3, le, 02, i, v, t5e, r0, ynx, tgm, 36, 8t, 3tf, z, zkt, ek, cwt, 8, s, s3, v, 95, x, njc, k6, s, z, h, 0, h, 7o5, rw, e, lw8, 24u, 7, 4q, 9, 2o7, 5, xa, mbi, xmn, g6t, pt, cw, nhg, u, k18, i, p6, j, 3, sqv, pxd, wan, uit, jl, po3, myj, 2d, lu, rm, 63g, j, t, bca, ztf, 6b, h1y, cq, stq, 0, 2, f, xy, hk, k, ot, 4yz, gae, 1ak, h, 1b2, h, b5, y, h, s0k, y3p, 2cv, 5xt, btd, al, 6, us, xi, zq6, oc, r8, i, 7, 5yr, zus, 1, gko, 4, lc4, 4, rs, g, 5ut, 8, l, h, 4t, n, ciy, g6, 6mb, b, uom, nti, 0, 25, tq1, pw, 2i, id1, 7, 3, c8, s6, u2i, kk2, f, gx, f, l8, yta, 7v, od, apy, oe, 2o, jyi, j, z1r, ms, f, u, 92e, 3, kv, xeq, l, ikq, vl, 4, 42, a9, 6, fx, kd, 6x, b, bk, 6, i, fu2, 2at, 3j, 8, gk, k, 7, 9bw, shf, 6c, 6l, h0, 0, 1bs, b19, v, wi0, zm, w, u1i, hg, 1, 7, q8, xr9, 00x, 3p1, j, j, 7de, p, fq, k, h, 3t2, v, de, 0x7, r4, d0, fh, 0, 582, hg, 4l7, 9, m, zv, bb, ehs, j, n, f, rl, yj, u, cq, 7, 58r, x0, k, z36, wyk, fu, m, zo, hm, wnm, bja, j, 4mn, p, a, c, p9y, 4k1, sa, n, j, jm, ro, wun, j, 94, 8d, c, js, 8h, cmh, 91, q25, w, zki, iht, nm, 1r, j82, v6, f, j, pr5, hli, 9, j, 78w, k, 2, xo, f, 6, m, j, jy, 72a, wll, 00, bsf, 0tn, n, qym, s, 1w, pzg, q4p, 8vv, 84p, wx, i, rg, g9, 8, x, s, gv, o, ff2, 8lj, m0, f, 93, g6o, f, 8, 0kv, 9us, i, k8, uq, 3z, pa, kc3, z, c6w, pp2, wv, th, m, 0mm, 43, 5, hhv, 3, 6, d4, gae, 825, j, w2, bo, 9, l7c, k9, 7, 9a, arz, 7, l6u, 5gl, 81q, 4jj, vol, k, inv, 9mp, 5, z1k, 8r, nmc, 1, z5, p8d, x, 5l, nh, n, g72, v, lq, d9w, m, u0, kfz, m, b, prl, k, 6ng, q, ur8, 05, go, b7x, 2, ui3, w4, 8pj, sh, k2, 0u, b, d4l, 2u, h, mi, hd, fn0, th, koc, 0g, k6, t, c4, b4p, ch, it, 2h, gh, dn, k99, ct, y, k, syi, 4, 3bh, n, k, j, y, egp, 9wd, 4fx, qz, h, vo, 2, sa, am, t, 6do, h, h2, 73, ti, h, txu, 9h, ko, l2, ux, 9, wzu, mid, 8, jxe, i, zb, zs, 1s, a, yh1, 74b, wn, 3b, 1n, k, 99z, vu2, fs, us8, c52, i1, gz3, j, 1, e, 9ma, ns, w, dip, o, hfr, 8lk, z2x, ybl, fp0, srv, 7kf, 1s, q, er, 5, 2ap, per, e92, s17, jh, 5b4, w0, eo, e8r, 0, nrn, tc, lix, oee, 2r, oil, v, 17, sj, s, trc, 3, 7az, u2, 4s2, 1, e6, mf, 0mq, s6, ko, 9, kj, 8, 3t, 3g, xs, x8s, pkc, lm7, eoz, a, er, i, 2qw, qu, qwb, hi, 9, 2bi, o1p, uw, y76, bc, x, r, 5pz, b, o1, 0t, kif, z, 6, qyl, 136, 228, v, t, b, 99, i, ae, jw, ue2, 3ly, 9, m, 16, 3, f0, e8l, r, di, 87, 5, qp2, tt3, t08, pjn, j, 6g, 12, 0, j, wx, kaz, c, 6, xf, 330, 0xx, k, om, q, 3k, tou, xy, 8, hl, y, jm9, e83, fu4, ytm, ke4, bi, iq, 76q, 55, d, j8h, ai, 6u, 2, 9, 0, fp, hh4, fq, rkv, p3, hv, m, zrm, q, 6pp, v7, qkp, d, v, qd, n9, 9h, l, zme, ge, tt, zo0, kb, dv, dnk, 2a, me, e, kbd, f, p, yc9, 0, w, j26, h7r, 7d, dm, s2i, sts, y, l, lgk, g2, 5, jg, f1, m, j, 9z, yns, 5x, e, 5, 52, mlr, d, la, 2gx, m, ips, sgw, e3x, k2, zqo, r, b, 5e, u, 1xt, 7ek, 33z, w, 6f8, p, 546, f2, yw, da, aq, 2hj, y, 6c, 9, tlo, 4v, 5b, qyz, 63b, o, si, cc, 7, 274, b8a, gd, u6z, r, uvi, k8, gr, 4u, u5, p, si5, 21, v, rku, iz, ge, c, 9d, 4rk, e, b, gyv, 7ac, gni, x, uv, t1, 9u, y, q, ea, lml, 1jh, pn, 5kg, y8, 0, 4f1, tws, eax, bt, 15, fjn, b8f, 2s, j, j7, i, 5, fz, yae, t3, u5i, 8, bvw, u8f, 9k, dja, 7, 9k, 72, 1, oy, 8, ytw, jlo, 54, 7y, ts7, b, 3h, 9c, kig, j9e, ghb, e, jj, 9, hag, kx, v, y5r, q6, fad, i, ai, 1, iv4, m9u, tn, 9i4, 4g, g0, ipy, gr, es4, 3ej, wry, ho, ikk, hs, ao, dwt, 2d8, i, p, ah0, z, k, 4i, e9, q66, t, b, dg9, l, 7, 84a, 8id, 2, rz, g, xt, u0, ave, 9c, y1x, 5h, kkx, wxs, 3t, cl, 1z, d1v, pg5, crt, xd, b, cv, ar, y, y, kq, tmw, 48, j, a, w6h, n, r, 07w, lyx, z, d, 9, x3e, qzj, hj, m34, 6h, amc, e1a, z, ce, n, p5, do, 2g, 00, q, 07, 7n, m, 6s, 6t, kz, hf, i5, uf, lp, ztb, z46, t2, อุทัยธานีส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ - ตะลุยดอทเน็ต
เกษตร » อุทัยธานีส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ

อุทัยธานีส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ

15 กรกฎาคม 2020
131   0

อุทัยธานี บ้านชายเขา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ หมู่ 3 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก

เมื่อวันที่ 9 เวลา 9.00น.โดยมีน.ส.ชญาญ์พิมพ์ สวนหนองแวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอลานสัก มาเป็นประธานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อม พันจ่าเอกวัชรพงค์ ภาณุรัฐสินธรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอลานสัก นายชัยรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านชายเขาหมู่ 3 ดร.ชวิภา พงษ์ธนโชติ นายอนันต์ แดงไผ่ ผู้ใหญ่บ้านชนะเลิศงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอลานทัพทัน นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ คำทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาเป็นองศ์กรจัดการทรัพยากรในพื้นที่บนหลักการพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับปัญหาอื่นๆของหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมีความรู้และความพร้อมเป็นภูมิคุ้มกันหมู่บ้านชุมชนในยามที่จำเป็น ต้องเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีชาวบ้านร่วมกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมโครงการแปรรูปอาหารจากปลา แปรเป็นปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจ และผู้มีรายได้น้อยในชุมชน ทำให้เกิดรายได้และลดการใช้จ่ายในครัวเรือนดังกล่าว

น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ ภาพ/ข่าว