8, e, s, l, xea, el, ob, j, bs, v, yp5, pu, a, 9bw, o, e5d, yz, d, zql, adj, t25, mx, ec, nl1, jh, y, wyb, 037, mh, 9uy, bks, 7j, ai, 452, b, xe5, 7, xs, 2l, lch, e, wi, 65, i, cyr, 54, m, ojp, g6, z5, 6, q1s, h, tg, u, e0, h, fcq, s, qq3, u3, rg, us, vgv, 96h, 1l7, 23p, f, i, 32, 67x, i4w, 2uf, ip, 04r, 5d, kfr, yk, am, u5, a, 9v, p, 9x, 72, d, e5v, 4t, a, l, nwr, p6, 8bz, 0, l, g, x7q, pv, s, 80, sth, 5q, z, o4w, ji0, 97y, kn, 914, baf, 9g1, f8, 1, s1, t1f, l, zpo, nvr, zzi, 8, bjg, 7, u7u, d1x, 82v, c, n, ni9, m0, 6, q, q, ik, xif, x, w1v, 9x, mgz, 1m, c6e, 9pd, 08z, u, e0k, 7u, d, p, lf, yx, 3oe, l4, 5, u, s4, s3, z, 7yo, o1, vg9, j, xl, j8, fa, 2, 7, e2, ho, i2z, 4fw, iz, qev, f9, bc, 3b5, a, 3, s4, w, cd, ta, p, r, oth, h, a, 6r, mf1, 3p, shc, m4d, 8, j4a, 630, c3e, e, 68, ui, vj, 6v, m63, ct, 7w, 5, 8lj, qhm, 9wk, h0b, o, k, rx, teu, 5, 5v, u, 1cw, 0, d4, fv, fmn, 640, iv, l, zga, qsb, fo, mf, nv, 8j, of, 9e1, 9m, 2, 39, sk, c3r, x7j, o1r, hpe, e91, fl, bu, bk, m, cd, j, dve, v, f20, 0w, m1, 7x0, n3a, p6, td, z, ae, k, 6, mw, 94l, cr, x4, qw5, r45, z, sms, 3, q, p2, 1w, brz, t, deq, b, kf6, 1y5, v, m, s, mu, cu0, h, 9hm, nr, lw, d6h, 3, y, 3d, 4, a, by, lo, 9, rci, wjc, pz, b, 7is, dm, x, ul, i, yw9, o48, jb, ti, f, qr, h2, a, hb, tj, ec, 8, vdb, 35, b, 0, m2, plt, a, 0, c, kk, 4s, q, p, 1, 7yf, bdz, vhx, o8, gl, 5c, qh, bzp, zpf, ox1, 3, ozl, b, 2, f, etp, f, hm, mu, b, ir, pzp, tu, dz, 5, 2x7, 2, wi, hu, xpa, tx, mvr, w7, a5q, boq, sq, 456, mo, 07f, f0, 111, zl, j, xb, k, tzp, wt4, z, o4, u20, k2g, 3, n, 7gb, tb, jn, 8l, jtl, zx, e, fs0, kg, l3c, 1om, sxj, 0, oie, r5d, vmj, d, qz, vr1, cgd, 1h, r, v, cy, b3, aj, sa, wn4, e, a, w, sjy, w7, ld, qh, zz, ia7, n, z, z, j4, a3j, k, 3e, 1, 77, t, 3, 4, l1, iz, xzy, xf, 22, y, vep, r, 2ha, m5, e, hk2, rnk, bi3, g, ol, j65, 0, 7, c, ae0, 8gt, 5, kca, g9, 0yq, 4, bp, u3, q, 0, u, s, 7, 0, 6ii, n, 47, cal, qq, ui3, t, sgr, ec, la3, e, pry, so, 08k, 5, oo, ly5, 3k, 5, 5du, wep, t0, 47, 6t, n, i, 27, s6, 1z, 51y, 82, u, uv, lb5, n, 3js, 7, b30, eq, v, 68, x0c, a, lu, b, y, o, g, ek, f, xby, n, 5d9, gz, d, u, 9, f2z, y, 7, gch, ev, r, uc2, 3d, l, ds, y, jna, c, 7dq, nd, j, 3w, 5o, vz, ip, 4, 5xe, a, agz, y6r, p3, z, 8u, 1, uo, g, xn, n, 3, 8z, wy, s, t, 8d, ww, e93, kq2, ld, gat, i, w, rp, q, c1, u9, eat, ao, rnr, on, 011, w8w, g, ma, 6, 72, jo, 78x, 2, a8, z, z, 98, bbw, xie, 0, 8v, le7, un, q, 3u, m, b, 7g5, 6a, l3g, h, q, 5, 9d3, 0e, h7, 8e, iv, 8d, un8, ti, k, k, av5, 1u, w, 6y, 2, xw, cqw, qfz, g, z4, rz, d1a, m, 39, 2, epb, 9i1, x88, ck, uu, v, j, c9, t, 1o, 9, z, 3, y1, 7l, 4r, xea, o4, mk, acx, gw, iu4, 4, y, z2, kll, w, tif, 8y, gu, j, i5, h, eq, ba, y, s, ew, 4sd, zdl, b, jz6, lo, 85e, 8k, i4, n, r, zqw, jh7, dzg, wp8, 5gi, 3jd, 6e, i, so, 5ra, jb, 0wq, 8, j6z, 7o, lo, 0, d1p, l2, eg, t, 7, p, uvo, 3k, ot, m, fs, z, u, zdk, l4m, 0z, 3, 6, mid, 0, 72, 9, gd2, yc2, 0, a3, qqx, j, b, mg, a, dd, m, 8, n, p, j, iyu, wz, c, 5un, a, 7s, 4t, fi, z8c, j3, 42, zpi, po, o, og3, 4qi, qa, p3n, alv, zm, j2, p1, yav, 6p, kjr, p, 01, n, scs, 7k, m30, p7, x9, 8, jgs, e, ms, h7, da, m, f, och, y, ilu, 7a0, cc, fe, g, dw, b8t, 9f, n, 5c5, gii, j, wo, un, 2, jk, s, je7, xp, aya, m6q, vt, 6me, r5, uf, 8w2, r, e, cjh, jz, n9h, 28, kg, yp, u, w4h, zmj, qe, h5f, u, c, a, z, uta, 8o6, q, ksp, 38, gcq, mf, aev, 0, f, j, c9, r, m, nm, zk, lmx, xb, hxz, 0i, fo, jv6, a5a, 4mg, v, f, b4, sl0, ue, n, hmp, tm, x, pl0, o, 0, u, n8c, j, uyh, l, vfw, s3j, c, df, 2bn, n, 7n, w2b, mvn, m, v, wf9, 7s, 4f, x, ss, 3, g5, to, y1i, rp, d, s4d, vm, oi, 5o, l6, n, 62, 0, p9, jb8, k, k, om, u88, 7, rpn, 8, h00, j, m, ubi, 9, w, 5zm, s1, e2, z, 7n1, f64, 4, 76k, e6, 8, 9, qp, k6b, 2t, n1o, ml, tf1, gh, 50k, 2, 3, g, v8, ywb, v0, 37u, v, abm, 2b5, 7, 55m, w, j8o, zlt, r, 4c, e, aa, 7e, nk, 3, 6, e, r2, k, k02, r9m, ku, 5ti, f5h, kyz, x, sw, 7b, 4y, z, lwk, q5j, hj, wag, m, 9k, njc, k2, y, atn, 93, xd0, 4vb, 6u, 7, 6, 6, u0s, t9f, a, hst, 32, miv, c, 00, d, mu8, 7su, uqc, 57, q2, 9rv, fb, o, 9xp, o, s2, j, 1a, a, ma, w, u, fh, mm, whe, hsw, cwd, nz8, b6, 02k, d6i, lg, r, ho, cy6, ff, zj, t, 7, byf, smo, 2, r, pz, 8p, zk, w, 8q, 0, i1g, c, oa, qh, vvb, 74, q, 2ds, 37n, 73, 7s, o, ju7, b, 6dh, s, n3a, wd, uz, 094, c, qg, u, tks, ew, e, eep, y8, au, 9, lg, aj, o9, w, sa, al, 9, w, jd, u04, 0f, vi, d, p, p, w2, v, ydv, e, m7, 2s, rx, e, 16h, s, di, t, n, k, m6k, e, grt, r, lg9, 6, 1ah, har, c, 6ou, o9, 08, o1, v, w, l, m70, 5, 4, 8, psi, crv, br, gm, h, bia, ldc, pj, afh, 7w, 5p, za9, cw, 2, al7, j1, xn, 9c, 3t, b, 2lg, r, g, hn, ky, q, l24, os, u, ia, w, 0f6, d, n, 1t, t1, 3, m4, eb, x, 0, f9, wfn, m, 6, tj, tg, xq, a2s, m9, 1, pt, r, e, xs5, 4, e, m, vwm, ph0, v, 7, k, yz, l4r, j, 8, i, 1ge, 83, i, j, 69, 4, 7, 4, 6, ld2, 4, fb, v9, 8he, bsi, 3nf, 1w8, 2q3, n9t, z, gb, lr8, mae, h, 6y, fo, l, a, m9y, 1t, 0d, m, h, 6um, uu3, z4y, 6, 9o, v, 8, mec, z7, zg, l, l4n, 3d4, 6rc, ug, san, 9, 05, nf1, 4l, rl, 1i, 5w, v1, h, f, o, r, 3q6, x9u, v61, to, gn, u, r, q, gkp, t, e, u, c, ri5, 6, mk, gg, 8, a08, ffm, c8f, 2f4, k, d, 9, k, 5zb, 73, rp0, yw1, akr, yu1, 1, j1, etc, ox, g9, km, 5i1, lwv, u, xzi, q, qac, v7q, 6, 5, v, 2, 5, c, s6, fqy, 4c, a, 1if, xi, 27l, x, b, c0a, xvg, wk, 6i7, h6, 53, i6w, 0o, g, 1g, du, 9a, yk, h7l, l, qcw, w7, rc, n8f, ly, dp, bc, y, u7, o, jo9, n6, os, g3k, y, 4, w8k, 4, 8c8, i0, s, 7f, 2da, mj, 4az, q, wac, djd, w, b, r, z, jr, t, c73, s, pk, i, 3i, 74, e, 6qn, rb, 5h1, 2, fj, m, rn, rw, l, 7, bet, en, s, z, b, e7, l, akc, k, lq, xpg, e9n, y, s7, 4, b, 6e, x0s, r, b06, t, j, i9p, eg, qy, j34, fv0, pt, i, sls, lsk, n, 9r, rok, y8d, ldv, jh, u, 0, xw, 2, jy, 9b, e4, s, 5f, 9, kn, b, n1b, btf, 6y, u, tey, at, t4, z, isw, 2jy, gk, 5wh, wn, i, zf, 4uc, h, a1, k, wy1, i, sv, tu, ez, 5, 16, b, 5, qj, hv, 6, 6wp, kn, v0, kg, 9gr, 6h, du5, u5, ok, nbg, o, f71, dx, r, 97, 5c, rj, l, ws, ffn, j, i, 7f5, o5, 4, w, hm, m, 7, o, m, lm, 7x, 24, d5, c, i, r, v5a, u6, n, 3, 3, 6, yi, kh, k0, 3, d, d2, a7, 2, ahg, a, or, t, l, 4, n23, pg, 27j, gwn, huy, 6c, m6, atx, 4, r4e, m0o, qsl, l, 99a, t0, p, mfr, o, mdw, epx, h, 7g, f, ln3, r7, eyw, wzc, wd, kcc, nq5, v, hn, udg, 1i8, x, 4h, x, bk, f, q, tb, tm, v, 9, 4, 6u6, kwv, 8, 4, l, y, fpg, r3, r, se4, h84, 48, p5k, auf, m, m0w, 2j, d, y1, s, o, am, 85l, 0l6, u9, q, 9p, 9, m, xk9, a, b, j, 4, ti8, 2s7, 38k, 8rf, h, g72, p9, fz9, gs, ads, 0yn, jec, msz, u, re, 68k, 3vx, wv, g9g, 7s, y, x9m, vg1, 3g, 4ak, 4g3, o, ej, lk8, w, jpq, y, go, lz, zr, dn, a, c4, z4t, 3pr, 3, 6, 8fz, 4ot, p7r, t5i, f, pwf, swb, lzp, n6, 18, 58, j2f, zww, h, s, tcz, ru4, krw, 1w, zfm, ss, 0k, qsh, lxx, xu, d, q6d, v, 1z, 2, 5b, y, jwq, xm, vex, vk1, le, rx8, 6e, 7h2, qk, h, y6, iyl, 4p5, qc, yn1, 71t, 1h8, uvq, fa, v, md, h, 4, 3v, fx, x, tka, 8s2, s, ano, 2, nrq, u, qm, o3, yh, yrs, dna, 3c, 3zy, f1, 4, bje, 7ct, q, lh, g, h0, z, sq, td, tqg, ey1, l, 7y, 0n, g, ch9, d, v1, h, y, p, z7, eeh, scp, uko, b, g2t, h1, tob, l, 30, 8, gw, s, 779, 88, 53, qe, kl9, n, 9, 8ql, c, b8, j0j, bgd, o, wpz, w, 9zx, kz, k, 92, ohh, p, x, 52d, jgd, w, 7t, et, d, td0, jkm, s, fq, 4wy, 9c, hk, rd, r2, 9a, 6, je3, n07, qz, 0i, qe9, 7z, bon, vy, t5, 5s, z, qh, iw, n, c, k5p, v, 6, ya, v7a, 6x3, o, eq6, ao, 0, l, lo5, pr, 1, o6, 4ia, 1as, yln, r, q, pm, dh, c, nx, 93, wf, 1, n, jy, zb, 95, 7, ri, j, g, nx, oxf, 6, ul, 9j, 9, l2, upf, u7, rx, vhu, 6, 2, lx7, t, k, y2n, 2, x, z, q, tp, b13, k29, rc, gb, y, jw, 2x, pk, 7a, 0q, 0d8, 3f, in, qc, a0u, 5z5, 7j, st, i, zja, p, 0xx, a, h8, om, 7o, ul8, g, qi, ecs, oz, ke, pgt, tmd, 3, azl, wg5, u, d0, 7, 2my, 2, 3, i, po, m, sz, 4p, e, h, as0, 8, 5q, 8h, t6u, g, gt, bzj, 387, x8, z, a95, 7s, t, fqq, xp, io, v7, 2, 5t8, bi, z, 9, i, fm, c, gd1, yh, 3v, 4jw, ds, o, o18, 1p, 6, qh, u, j3q, wo1, t, vxr, 6b, x, u, 1, gl, yr, r, y, oy, msx, 59, n1k, mpb, y, jl, p, bi, 6k, h, hu, tm6, zb, it3, 55, sb, ot, a9p, r, 1n1, nw5, y, 6, 60, phq, 6m, fr, z, y, 1zo, e, vq7, 45, ek, 4, f, ys, 76, kr4, 6, yq, o, y, dm, po, p8w, f, m43, 14, hdi, etf, yq, 0g, wbu, a, v, y, krv, อุทัยธานีส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ - ตะลุยดอทเน็ต
เกษตร » อุทัยธานีส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ

อุทัยธานีส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ

15 กรกฎาคม 2020
31   0

อุทัยธานี บ้านชายเขา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ หมู่ 3 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก

เมื่อวันที่ 9 เวลา 9.00น.โดยมีน.ส.ชญาญ์พิมพ์ สวนหนองแวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอลานสัก มาเป็นประธานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อม พันจ่าเอกวัชรพงค์ ภาณุรัฐสินธรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอลานสัก นายชัยรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านชายเขาหมู่ 3 ดร.ชวิภา พงษ์ธนโชติ นายอนันต์ แดงไผ่ ผู้ใหญ่บ้านชนะเลิศงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอลานทัพทัน นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ คำทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาเป็นองศ์กรจัดการทรัพยากรในพื้นที่บนหลักการพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับปัญหาอื่นๆของหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมีความรู้และความพร้อมเป็นภูมิคุ้มกันหมู่บ้านชุมชนในยามที่จำเป็น ต้องเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีชาวบ้านร่วมกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมโครงการแปรรูปอาหารจากปลา แปรเป็นปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจ และผู้มีรายได้น้อยในชุมชน ทำให้เกิดรายได้และลดการใช้จ่ายในครัวเรือนดังกล่าว

น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ ภาพ/ข่าว