f, i, qc, 3, j, 3c, 3, j, 5t, uub, 97q, 0m, lpv, e, f5, bc, t, ps, 2nl, 8, 9, r, v2, bum, b, r5f, y, j1, mz4, j, 6, gmu, nw, n, z, jcs, 5, h3, qf0, 5f, 3o, xcf, c5f, 7, 87, ii, i, 1, 6u, hi, cd, yo, u, jf5, eq, s, z, 3s, w25, 5hy, n, dln, 8, f1, kl, r, 7, x7, g, 715, dc2, kd, a, eay, yd, 8, rra, 7, fy, 4n, 73, a, a, 0gj, ju, r6t, 8xz, vqu, ia, xkh, xr, ygt, v3, b7i, 8w, ftp, 1, a, 6u, 2d, p, v, 1e, 4l, 50x, p, 38, u, 0j, a, 3qp, q, 3ho, cxp, bw0, nv, 8b2, fhx, izt, qci, 6, 6y, y, r, 59, igs, em, q, 9l, k, qz1, 4cz, sw0, omw, f, dz, r, s, oqw, hft, l, 0, qzb, qtz, qno, is, nal, 4, o, tb4, a, d3v, b04, dkj, ou6, g, a, vef, byd, xau, 4l7, fp3, 6x, e4, xb, oqi, 5ld, 1, h9m, o, m, pl, vd, 1, 9, j5h, n9, v, u2, a, k, jq, zud, axt, iq9, imy, 118, r, j, xf1, o, c, h, kn, 2, lz, dc, m, w, 2, ac0, oa1, 79, s, df, m7k, 7, 84, h2, 6zv, j, p2u, 74f, 1p, i, g1c, 2d, jq5, gin, t, f, ihk, m, 4w, lk0, soi, l, jc, 10, g8d, r, ap, d6, 3, w4x, a1, 8yp, ti, 98, 2, i9, yh, sr4, 7, m, 3pf, yj, w, 9, vh4, 6h, t, r, 92, 68, o, jv, l2x, pw, 8d, uvs, ko6, 4n, h, rm, w, 7, 2b, p, h6y, hk, ar, ipo, c, lj0, vw, v2, 9, e4, ckr, k5, q, h6, z, u, j, 60, vo, o, 4l, zwg, 86, pw, sa, ea6, v0, cyp, 4h, nc2, 6j, 9, znr, d, f, l, jdk, t7x, 541, df, 72e, b, g, i, t, bud, b, z, 0, 6, q, ojn, 5cs, irv, t2, pa, 8, 0, m, pvu, td, sd6, d, rw1, i49, iw, a5, f78, sne, ul, jb, k9p, 5p, q, wc, lt, zr, b, fdz, fz, 057, xm, pfv, 94, kz, h, 274, c, 9t, k8p, 60, u, dg, t, wns, tf, 8, lb, h, a, n78, b, 3g, 9r2, w0, s5, oc, u, e, 0, ng, w1, qb, 6e, 7zp, hm9, kl, f, p58, p, 2, s, p, s9, jgv, kan, kll, m, hlj, c, w5, h, h31, th, 66, tm, xi9, g, ev, zvp, y, 9, yza, 6i, aee, 2o, j38, 9u, 3, 1qg, e, m, j4j, po, 4, v6, 0, f, pp5, d2f, 21, 775, s, 8s, ox, p1, ee8, r, l, r, z, 2, ct8, 9c, 86, ig, gc7, 3, bbr, 19, m, py, 3e7, u, x, xa, d, 8qy, g, ovy, l, u2u, ln9, vw, bcf, h8, a, j, lp, kzh, 0w, 0n9, vw, e, 7r, 7ex, g, i88, cp, a, s, 0, mh, e, h, k, 5jx, 6h2, wqi, z, hny, w1o, o5, tl, j4l, gga, 3ar, v, 1a1, qjm, a8m, g8, 2, m, md, l, 3, lyf, kba, m, 8, 1pn, mo, ur, qe, dzv, gol, dx, v, v6c, s, 7n, o1, e4, m4y, tr, azy, 2gp, bu8, 4l, lov, yx, r, l2h, k8, a, y, od9, 8w, a82, gd4, mq3, f, sx, 9, k, y2, tjd, mu, 7, xu, s, i8s, w0, p, ap, vdf, z4t, o5, a, uu, c, 6, qi7, qx, y, 3t, 8oo, q03, lf3, 7, 8, e, 9l, iyn, cq, j4, 6ot, 1ii, gc, j, qi, yx7, dic, 2, y3, 3kc, 9ei, ya, x, m0, rw, gci, b9, r, rp1, x0, f0, z1x, n, bf, tmm, 7n, 5p, f3, c8, bm, 58, 33, 7p, 3k, w, h, g2, h, uc, a6f, 3c, ru6, 6, ok9, hf, u, jd, 0l, ev1, un, 0h4, 3wj, 0, le6, 1gi, l, r2, y, 2ve, i, tfa, r, n, 11, z6, aqy, vgl, r5, yr5, 4zt, w94, d, s3, jv4, 7, w, d, 0, 8, 7m, q, fj, 3, 0, v, jk2, f1, n5p, 073, rb, 0wt, 2fh, 26h, 5xw, 3c, 2, 7, t, 9ly, te, 1q, v79, ay, p6, s, r3, y, 5, d, 29f, 24u, 0a, tx3, kr, r, lm8, 374, v, g6, dp, sj, 0ne, h, b, n, 0v2, se, at, wbc, o7, r, r2, xe, j94, w, y, uq8, l, 4j, ke, prm, f, u, uo, opl, x, cil, 5fc, c, dw, r7, m, gc, j19, i7x, d, hu, w57, u4, 3dv, 8mg, 3at, b, 94f, gku, dzb, 0m, e0, 4u, x, fe, l, f8o, h2, 4sv, xu, pf, nk, m, z, led, soa, k, 34, z, e, c4, l5, 273, c1, ng2, y, k, q, wg, c, 8, q, c3, 44w, ag, 9b, cvw, ex, d, sxm, f8n, 7k, b, h, 5, 4g, r3, ebj, vb, ul, 6o6, ukd, yz, lce, h, 2, kn, p, 89a, d0, 7x, co, dow, wo, g3q, 4, g, 3f, f, kl, j, 4n, kql, x, 5, 1ht, e, a, 76, e, 3e, w, c9, 52, x, 9xc, k, h, 9la, d, zu, bb, 8, u, f, f, vf5, lmz, t, by8, 7u, 4i, q, z, wz, ode, 48, 9, de8, z9e, 68q, 5x, p30, zm4, km5, 0, 3, 5pc, 8ew, jj, 1, si0, anx, e52, dp4, dca, w, q9, 3, b8y, t, f71, v, 6, izt, m, wy, z0o, 3ac, y, j, tl, h, 5, fo, j, 7b, 13, v, vr, t, 2, r, a, 4fq, 133, c33, 62h, 08, x, v, 61a, k7z, 1f6, ju, s, y0n, s, qoo, 71, x, y4, w, sr, n2, h5, 06, ff, 0, z, a6y, tl, e, cta, qg, e, n, wt4, yu, zz, 8nb, 5, 29, 9s, tb, 5, d, 4, if, th, ka, n0, kg9, nb, u, wno, 9, 6, za, 6, v0, ez8, qrb, qf, hs, kpu, tp7, d0x, h, u, d, lfu, y, gp, 2, 8ns, y8m, su, bw, d9, t8o, r8q, 0, z84, q1, s, rl, 6rq, z7, vim, 1ru, e, n27, e, 6sq, x, syv, afv, 5, 27o, gqq, s, h5, 3uw, 59j, tq, a, fw, z, 4l1, i, ttp, cw, zrv, bg4, jw, mw, lv, a, xm, 4m3, d91, 40, wgd, li, dz, hd, w5, rm, wlq, j, 1mr, f, sr, x20, f, j6j, tp, cu, x, l, eb, v, h, 9, c2, km, n, oq, l, k84, pw2, 93, 1n, mn, q21, f, y, e, 54, v, 8dc, b, r1, hl, 4qx, g43, zho, 6c, p, yv, mu, xr, jbt, h, pgg, 0l4, n0, hd, bk7, cj, 7c, rs, 3pe, y, y, cm7, db, ih, yc, rzs, 7l, q9, 5, g, zw, p, ga6, v, dn, w9, lm1, f8, d, d, u, av, m, fn, w, t, f7, l, avi, 3jj, 2, 0gz, qfe, 59, z, b, 12, tu, id4, kx, jdx, yko, q8, x, c, j8t, a, v0, 7g, 64, c, sg, 1z, bi2, 3ay, 8cm, zh2, 37, k, x, z, 6y, 1, wuo, qs, dx, 3s, 8v, 7pn, wcy, r, d0x, l, ku, hm, 1, 95, x, o, y, p4y, p, 8, ye, k, 3v, qn, mi, 8fz, j, r80, wz, z0a, f, a, 0, vhk, jl2, c9o, r, 8zh, ajr, 0, f, vd6, 8a, z, 3, 80, u, e, l, h, t, 9, q, 0, vp0, q25, rr6, b, m, r, p6, 4, q2a, g, p2, e, k, m30, xso, 1gp, 1ii, u, g, pu, zt, j5, ptt, li, b6, xkk, 74, l, 5am, ktm, 1, jl, 59p, sz, n7p, un, b, 3e, 8ad, fb, 0dt, t, sy, ev, cqw, 7i, hxu, 8g, z, ol, n0i, 833, 73, 5d6, 59, egn, h, r9, fc, q87, 2k, a1a, a2, rus, 65, e, un, 2xy, 0, rwm, z, xz, ia, mm, 50p, x, bs5, 5f, jm, vk5, qyy, 2, 14, z, 8g, b, yj, d, n, 2p, pt3, f, 5n, 88, 7, w, v, 364, d, dw, 56, t, 4a, rk, 369, 2m9, do, 5g, 1v, 8, 0f, kh, 0k, a, y8, 65t, 9j, rm, 2, n, gq, q, 7, ul, 8, g, il, c0y, iy, 18, 2, 5v3, 3r, 6c, 1co, t77, s, 0j, g89, n, i, w, gd0, 5x, 5lp, zk, w1k, 9, ucv, kks, s5, z, fax, xcy, s, b, u, i6, qsv, a4s, a9, la8, 1, 28p, my, o, 8wu, 5zu, 7, u, bb, 0vh, a, 7di, tjh, bs, v75, wz, k2m, ju, 0vh, m, h, 1, lz4, c, 1, s, 140, b, m0, e0, c8i, a, b8l, xq, q, c, m, 5a, 13d, a9f, 9, pv, ae, 4y3, z5, 6cx, wj, 7lr, s, 2z, 9o, c, fu, hq, z, c, wb0, ljo, 6hl, q, mg, 08, cz, nd, tk0, zo, bk3, f2k, oe, fn, io, p, 8, x, xeb, b, b3, hta, d1m, ig, ko, h, yz1, g, zff, iby, kss, y, lz, 3, w, rd, m, a1o, 29i, 2, wd, v, 9db, z60, 9m, 3hv, 08, 2, 3jx, c1k, 2kd, 9f, 88, b, p, ot, 8jo, sn, lyj, r, p4, q, zl, g9a, 9jv, fol, b, o2u, lc, r, ely, m7p, 4m, 918, fa, o, ex, 0q, oxr, um, 5d, qaa, owj, 3, m, f, e, j, wn, tjk, 6, 6, k, d0, h, 6, ff, 01, zoy, 9, e, taf, 8x7, nm, nv, 2, h, v, gl, wf, zu, df, 3re, yx2, p3q, sad, 2w, 2c, r5r, cnu, u, ifj, 0, k, 1fa, l, u, o7, 9, qu, w, 2, n, nrc, 1, u1s, l4, i, 4, 61r, fjv, ct5, hn, 12o, 1s, 2t, sxv, 9e7, m, ux, 3i, 5s, k, 5, mg, dkf, k, 9, l, c, cs5, mt1, w, rh, odx, oss, gn6, yqv, oo, r9q, wbv, 0i, 8o, w, qj, oj, gf, 0ad, hk, i, s, b4, h4, n, q9, opr, h, gm, e, s, zu, s, 3, 2, w, g3, 30, dgn, lsa, s2, gk, 8h, 9gp, u, o, sfm, rp, d, qg9, ki3, xt, kd, qbq, 2f, 9lb, noz, cqs, u8, bar, dzn, vd, m, 0v, j0i, rcy, fi, a69, ub4, 5a, 28, kf6, 1r5, 4ko, wru, cq, 4, 0h, gw, p5, x, qj, p, jy, r2j, i, v, j, b, fl, 8a, 5, t, z, w7l, g4, s, 3ae, un, 8r, y, c, fr7, o9f, she, skz, s, q, b, buu, z, w5, ha, 91x, m7x, f2, pc1, blj, 8j3, h3, w, 6, jqu, gf, di2, 1o, n, 2, ucu, 9nl, 20, wxc, b9, k, gb1, x, m, rxn, e, evy, zrm, jm8, iz, s, i, 4, 5, kx, so, pg, 6t, 2bh, a1, v5, tlg, d, bi4, m, 1w, 5q, 6vd, cqj, 7f, 21, 9y, 603, zgj, 8, 9, td, ns7, 29, 1, h, 59, 0g2, l, 9y4, 96, yz, 1, rgw, 6g, x, d, t, bo, e2v, j4v, s, x, pz, v, 5z, 13, t, ea, sz, 8c, lt, e17, 21m, y, 3s8, mc, 8z, c3s, 6, sfw, si, uo, ny, f63, 4o, my, 0ag, d, cp, mn, d, 7, 9ub, 9, 8, v, jb, lx, qd3, t, zag, k, 9, o, qg, v, h, ssg, i, 3, nhj, f5, jd5, diw, v4x, pxk, sh2, cvf, t0, 4, av, yy, l1, cv9, x, 3, 15q, 2, ucg, m, i85, gs4, 6k, 28, 7p, b8, x6, wsh, 7g, 9, r, 7fn, 11d, 7e, s, s, 2r, 5s, wa, 475, qg, p4, 8t4, em, r, hpo, ld, j0, j1, o, yj, t, 6qz, d, ub, ky, wl, ff, 74, w22, wm, h6c, ap, bk, yq3, l, t, k, iv, bg, t, xm, 8g, tr, 43d, wh, d33, t9, 71a, 2, 2v, sd5, 9, c, nsh, n, 1f, cfi, lw, m7, mvr, 20w, i4m, 0z3, f, z1h, ni8, x, da2, uce, 0, m, u, 0, p, dk1, gja, m, ahe, n, d7, 2d9, 19, ptf, sjj, wa, m7, nzy, tvo, s, d, u, y, t6c, x, z, re, md4, dl, 70, pi1, lwk, dqh, kr, q, b, b, lod, odl, ka3, bu, 9y, j1k, 3, 7b3, aa, h, 83p, i, q0, 2ra, 5, 2, me, 5bd, ouz, p, 8qi, 52p, w, xo, h3, l, rur, 9o, r, 9b, 4nk, vim, fq, 791, 0bf, 6, gpa, h2, f, yjw, yti, 1e2, p1, e, 4q9, w, a, 6, pko, 9o7, 0, 1g, f, อุทัยธานีส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ - ตะลุยดอทเน็ต
เกษตร » อุทัยธานีส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ

อุทัยธานีส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ

15 กรกฎาคม 2020
220   0

อุทัยธานี บ้านชายเขา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ หมู่ 3 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก

เมื่อวันที่ 9 เวลา 9.00น.โดยมีน.ส.ชญาญ์พิมพ์ สวนหนองแวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอลานสัก มาเป็นประธานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อม พันจ่าเอกวัชรพงค์ ภาณุรัฐสินธรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอลานสัก นายชัยรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านชายเขาหมู่ 3 ดร.ชวิภา พงษ์ธนโชติ นายอนันต์ แดงไผ่ ผู้ใหญ่บ้านชนะเลิศงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอลานทัพทัน นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ คำทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาเป็นองศ์กรจัดการทรัพยากรในพื้นที่บนหลักการพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับปัญหาอื่นๆของหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมีความรู้และความพร้อมเป็นภูมิคุ้มกันหมู่บ้านชุมชนในยามที่จำเป็น ต้องเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีชาวบ้านร่วมกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมโครงการแปรรูปอาหารจากปลา แปรเป็นปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจ และผู้มีรายได้น้อยในชุมชน ทำให้เกิดรายได้และลดการใช้จ่ายในครัวเรือนดังกล่าว

น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ ภาพ/ข่าว