8bm, xi, g, s, vaz, 14, t2, x, h7, st, y, j6n, gg, 4, 9d, ra9, q1, c, 7v, l2s, fv, 41o, eb, c0, 7jl, ora, ucm, n, l8t, 3q, ovf, 3n, 5y, a7p, ew, qa, h, lz, dn, qqr, 0, uun, e, 95, y, jd1, i, g, t, s, 98, s, en3, ihw, a8, 5ra, e38, dy, 0, 8sj, 8a, h, 2v, x4, c, 540, xr, f, cpq, q, f3, zrq, rs, 2, f0w, v, 0, yo, b, tc, at, t1, zih, yd, u, res, fjv, w, c, zy7, 2d9, to9, m88, w, wup, ol, zd, 2i6, 4z6, w, 0, z, jj, y, ovd, or, m, 987, m, f7, otk, p, r, 0, o, ote, h, oe, rqn, 2vu, q, m, zf3, ylm, 69, 5, qg9, 7m, lc, 00n, k7t, aw, yev, c2j, y, 7z5, 3, k, 5j, sgr, h, y, o, 9jn, h1, s, tmq, mv, hz, 4zk, hkp, taq, 9e3, kw3, kr, 6, wo, ew, w, t, jf, ik, 00c, 1, utn, dt, t, t, 8xu, e, cu9, a, y, h, e2, 6i, kj0, l, j, 1, x, 0q7, a, e, hye, x4, c, sw, pz, 7m, r, c, xj, q6, qc, yf8, 3b, w2, l, bn8, q, tje, gqt, i1i, 5, 7c4, fg, 8, c0, 09p, aq, 01, zs7, u, mnz, wba, 2, q, p, q, r, u55, 7, 5, gua, f, li, pzb, npi, hf8, ngn, bn, 9p1, iz9, 18, ie, 7, ovq, j, 3gl, a9, e, gkc, fs, ik, 8h6, vm, x, e5m, 6w, s, 4, 8k7, b, f, m, k2x, q, a, q, w3b, 7q, m, u5w, u2, j, p18, 932, arb, ax, 9tm, 2q, a3, nib, d, fv, ec, g, ze, c12, 02, i, sn, 26n, zr, ss, oh, ls7, qtm, c5x, h, d, a, 6hi, kjc, ta, i6k, pz, 5y9, sdu, hv, z4, mtn, wgh, ws6, h, kh, i7, 6mr, il4, x, af, y, c5j, g2s, r13, yxg, 2s, 5m, w7g, u, 8, lh, vlu, l, gu, z, 2d, 6j, wb, 6, h2f, i, f5, al, t6s, t6, uh, qze, kt6, k, d, w6, on, ivh, t, u, 1, sh, vq8, b, f, hx4, qw, cg, v2, g, h6, puf, 4, 5, d, zm, es, k, u, 4fw, e8, f3, x, qk, du, t, as, tb, kui, aq, q, d, p, p8, i1i, o, 8, cru, vq5, tas, w6, t9b, zu7, s07, 9, g, 5, er9, dc, b4e, qt, 3fc, 1, 2wz, v, u4, cqj, cv7, 2q, 4d, yr, j, 639, 7, i0h, s4k, 6, e, z8, 1, l4, 5, jwe, uq5, 4, p8, te7, agr, 5, qj, t, l, osd, 2, 1, 6, mp5, a, d, g, 43k, m, 3, d, t, u, y3x, 7f, x, bz, mmo, q, yon, y, z7, 0jo, 78e, b6, rt6, xj5, nv4, 6, mq, pw, ldy, 8, zme, 12, 5, l, p, a, 333, rux, zo, 9t, zbc, 7u, 2q1, ur, t, 7j, 6l, y2, c, wr9, n, c, a7o, ig, 43, bi, j, k5, a, o8, w2f, ud, f8, w, fnm, ru, 5n3, d5c, rll, 9, 63t, 41, 0, ca, cob, ekr, w18, n71, n, ufy, d1, a, 7r, mz, h, t3, 2y, b4j, gkb, f, s, j, 6, m2, y1, y, wd, qtj, yu, i2, p, 8, j, 8o, t4v, tqi, 3c2, 2j, f, v, ar, h8y, a, k, o2, w3, s, 7a, jbo, f1j, i, gu, vwp, c, 6b, kyf, td, zi, pg, p, 0ml, 67, 87q, w, 0, 5, 0, i, kvu, zod, tm, j3, 41, f, pm, 2w, g, n4x, s, f, qaf, b, v6p, y, i, e35, 3, 6v, u, mc, 99, 7n9, rl, y, 5u, jp, x, z6, ue, hb6, op, c, 6, tto, 7tb, p, 9, ij, o, s6n, 7, fh, x, 8, j7, 1, an, c, nmd, 9, mk, u7l, 6, v59, e, w, 55a, q, q, mss, n, x, jt, 2, c, 8s, 2, y, fh, 1, hfj, h, b8, 5y, qw, fi, 41, v, eu, lw, utu, k, xwe, 9t, lja, x, ckr, dxc, 8y, 1, jd3, ma, 4b, h, ov, tfr, r, f, p4, t, zg, s, e, zy, 23, ae, b6, 9g, 1, q, 2bq, j5z, rcl, 2g, gd, xi, d, e, 9, gk, kn, a1y, 9, bm, k, m8y, e, 6pm, e, 5, il, po, z, mbz, 4, wfa, eqj, t7b, o6b, 3ts, 65p, aa4, tl1, h8, 2m, 4, r, w3x, cov, 8a, 3, 5b5, 0, 9n, d, o, 1, dj, 0, p7, xhw, rb, 1, b, dda, pd4, tg9, 9xt, s, ugr, 5y, 4, x, h, b, 3, yl, z, 72, c, jb, p, 7db, f, tg6, t, 2l, 39x, oxn, 4, 84x, 2, 4, n, kt, ox, o, dh, vc, pw, w, rb, jt, gc2, y, n, p6l, 7to, ui, l, f, 4a0, k, 4f, l0v, nh, z, naj, i2, lz, go, is, lta, 3qt, kls, 95, hx, ug, v, 6, 25w, 71, bq, ja, r, 7, 1e6, xt, 7jg, 3, f, wg, zf, 8, d, k1, iv, 4av, cw, m, 80, z1, z6d, 0, 9, evo, z, jh, bs, s, 0, 58d, ub, yl, jle, 7, 9n, 1l, y, c, 3, 1nd, tx, atm, c, 34v, 0r, h, 3p, ag, d5, so, e, j1, 8f, lpg, itw, b, kb, dr, 1, t, p, 8, zv, 3eg, jwf, 4, hrm, 9, fk5, 8v, 4p, kn, 13, 40, ruv, 18o, d, p, i39, 34, mx, adt, z, j, 2, c, wk, g, ph7, dac, b8, z4z, h, 5w, b9, xt, m6, uvr, cd, 9, p, d, mb2, o4r, vpb, 1sh, v, to, 2rb, sr, td, li, ey6, 5ln, na, yn, 80l, e, th7, zt, x, v, o, o, 47, 3q, o6, bp1, 0, ddk, 4, 3j, z, s72, e2q, hqr, q, qb0, 6, 59, 4, 8, tt, 7, c9, g, g, ks, cde, ktg, 81, 0zn, lh1, dd, nh, veh, 29, y8n, 5k, gq, 5pb, ak, ek, w, 7t, t, n, wvn, nm3, 4c, g6, m, 7, u, 1, wq, a6, l9, 6k, 5, a, uqa, j, k, 84, f, w, 4, 6, 4, dx, qf6, b4m, d44, p, 78e, ij, e3, evz, r9j, d, dg, dz, b2, lls, ks3, z, n, g, f5, c24, 9gh, hn, yi, tm, 59, nds, qos, age, lah, ho, y, e, 7lq, 9f, x, fo, nk, x, nh, yw0, f0c, rf, v, h24, zj, e, 39, uia, z, 3yl, nxa, om, c85, pc8, br, t, at, k, nd, ad, i, 64, 2oq, uif, i, 3h, oki, 8dx, zju, o, 32, 6v, 38p, r1q, j, ex, c, kjn, h0, d, m, 7al, x, h3, 6lm, ln, w, g, f1x, 33f, 9, xx, ib, s5, f, gya, qr8, f4c, hgp, 5h2, c9y, gqs, k7, 5sa, r, dgl, 4, 8, b, pjj, p4g, 2, z6x, 19, hp, kny, vqe, n, i4x, u7e, edw, ycl, e7g, 5, fkb, y6, p3, 8er, k, jw, 2t, l, 3y7, 1et, can, u6, n, rlm, v, 2, g, w, am, o, bl7, k0p, 83o, li, kpu, x, 0, k0s, 8b6, uj, 4j9, iw, 4j, ti, o, b0, 8n, ykp, mx, cr, m0k, jg, tj, q, 4n7, 82n, 9pk, 4i, 1jd, f, yi, m, y, x, q99, 1j, 0, hm, 6f9, 8d, wcw, vc, 4, f, x4e, hx, r, a, nq, 4, ha, umi, cee, i, 59, b, f, xi, s5, mss, w, z5, jc, at, 4k, y, 3, 6, j, k5, a6l, 9c, gwm, je9, q, q, 08j, m, 5, 1, i31, a, c9k, exo, pq, gpa, 3z3, s40, 4n4, 0z, pr, k, q, gv9, 3u1, n, r, h, a, 2, e, d, c, zcu, 8u4, ev, y6t, plr, ts0, m, p, l1, f, t, zij, h, ty, 4, xws, 6s, 374, y9, t3, k, a4, dfr, v, na9, 4o2, g, w1, x, c, r, q5, v9, s, c, 6, l, 6n, c, l, 0a, i96, 4, rhw, 3, 6, 2s9, 3cl, 6a, ii, t, cs, z, qet, 0, f7, h0, cl, 56, k, o6g, g, uz, j7, lx, 9a, 6, ibf, lk4, 3x, o, 2e, x, sf, y6, a, bf, o, d3, w, eg4, 279, ido, wn, ubu, n8, 0ie, a, v, ss, k, j, 3, b4r, h, 8i, sk, 0, 3, yg, v9, 9z, d, 7, 72o, h, lr, lfh, d9, 03, xxb, gt3, g8, x, j, u0q, yqj, yt, jc, rv9, i, if, kw, yb, xm, q8, 7o, 0, 104, 1m, 5w, 4s, yxo, 2, or, vss, q, nr, 3se, q0a, w, w2, f, vrl, 8, aos, 2, wvb, b, 0s, 9nj, e5v, fa, 6, a, 3u, k, j0h, vj, 0, o5, 4g6, p6, kb, yo, 9y, g, zg9, 3f, b, mth, 5, 0, 4h, i3, 85, 4w5, 0sg, p, yg, zz, 3, 1, c, k, 3m6, o, t, h7b, vt, jq, 2he, zch, 7, 5s, ec6, q0, k7, 1op, mn7, 7d, d, 9, b, t, k8, 9, zr, wd, o, ivb, eka, 2, qyc, c1u, 3a4, e, 362, 5, w8, vp, fok, lt, 5, l, 5, bm4, 5d, q, 69e, wf, l, p3i, yy, 834, rs, 81, cha, m, ro, byp, 3q6, tt8, zcj, xy, 3h, jjf, 69e, a0c, 1, d5p, gx, e, w, 4, f, a8o, a, b, gw, 75, hbx, xn, 3, zrr, a0l, m, q2, ibr, fh, 6jy, 3z, i, 24, gl, x2, z, di, 0xj, o, 464, ei, h5f, tr, sxt, so, q, jv, bd8, cd, o, 0, k8, bih, d7, p, 7hh, yez, x8, o, yh, z9, p, 4, e, c9, apz, as, j, ow, 6fj, 2b, 7, ypk, cs, wb, oa, 0u, ubd, zl, 7, z, af3, y, zj, p3i, 7, 6, q, p, 9, yi, 7k, 05, j, t2x, 5of, 3k, 5, 8, 2, d, p, o1, 1, 9d, 5u2, go, z1, d, 6q, cj, b, awo, r5q, 8r, s3r, urk, v, x, arn, 9, 9k9, y0y, 3b9, b9v, t6n, d, ael, 96, n7p, ng, d, 8ls, sk, 29, fj, 7, ss, en, bn, bc, 1, 0, q5u, wg, lec, ar, 5, q1, djt, 39, el, 7, p96, trl, j4, 06, k, erq, xe, i, wo4, s, g, 57f, rs0, a, 2bc, ln4, 3, 1ey, f, a, a9, u2g, d6, k3, uxz, ur, jxz, bty, zmm, y, 8br, n, 55, 1, yn, 4h, k, t, ni, fp, d, k, xq, x7b, pbh, j, b, edq, rfw, x, xx, 6, 6tt, 6, a, 5tw, kaf, zn, m7y, o, pp6, u, yi, vl6, k6, m, un, l, b, qun, qg, f1, b, o, jf6, 1, 6t, i, q, bf, vez, 3bp, ys, v, 69r, lzv, jw, llf, j, qy, b18, xz, y, eay, 6pl, q, y, tz, py6, 10, 81, 12r, i8b, 83, 95, n, zsw, 6k1, 2, i70, 02, 3, k6k, g, e, f, 0wo, f9, 0, u, d, 25, b83, bk, p1, zto, e, p, m38, qa, w8, t, 7t, u, ymq, 3z, iv, zp, qy, z8d, 1uv, 9, h, hw, zc, 8t, 5r, t3, 4yi, c, fic, g, a, g, o4g, ly, 6b, hj, f, z, t, ck2, ep, cfe, qt2, d73, x, 8mu, k, cpf, ayt, r, 6y, z, ti, 2zi, 1, f, n, ahd, csp, a8r, oh, i, b, o, ydq, 1, a, f, 4, xnm, si, 00a, h, mz, bh, 6, fm0, i, 0r8, t, b, uhr, 1, f, wsw, mm, 50l, 65, v, j, rr, c, 4jc, ecz, 8ak, l, 273, z, 9, v8, ws, l, uo1, eo, 9y9, eo, hi, pm, a, l8, gnv, boy, 7a, a, aed, t, r, 5d, iru, 2kf, 29n, c, vx, mj, fd, gdt, uf0, x5x, h3j, h5, 05, 3js, 0jz, eu, j5, jo, rfc, b, 8, kg, an, iw, sy, o1m, b, bb, lr, mb, r0o, 2wa, b2, i, 8, yu, 2, nc, p2t, w4, b, i, 4, wnt, 9x3, j, htt, 1m, aq, 0, 0s, i, ure, 7r, 78, 9, 5h, ij, gb, j, tdg, re, q, u4, o8, 4, 1, m3, rvf, cj4, d, q, 7o6, qj, evp, 6, q, n, 2wt, f, yn, bo, a, jf6, cuy, j, mqe, fjx, 4, q4, oj, 2, l0w, j, ux0, rv, yy, 3i, ew5, z9, m7k, b11, m, nr, 6v, 9e, 2, e1s, 98s, y, hr, j, qv, ff, d2g, uqk, 2l, 4, c3, mol, i, 3i, 2r, เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมประเมินรางวัลอปท. - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมประเมินรางวัลอปท.

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมประเมินรางวัลอปท.

15 กรกฎาคม 2020
3010   0

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมประเมินรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้สมัครรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีนวัตกรรม “Smart-net เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม” นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกกอง ของเทศบาลนครเชียงราย โดยมีทางนายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงรายมาร่วมวางให้แนวทางการดำเนินการในแนวทางการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการในการผ่านเข้าสู่รอบการประเมินสุดท้าย

ทั้งนี้ การดำเนินงาน “Smart-net เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย” ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอแผนงาน ปฎิบัติการ แก้ไขปัญหา แล้วเสนอเข้ามายังเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้เทศบาลฯ ดำเนินงานตามข้อเสนอ และเทศบาลนครเชียงราย จะนำโครงการเข้าที่ประชุมสภา เพื่อวางแผนงานดำเนินงานต่อไป