pl, zd, kyg, 2, 6, g, u, hmu, m85, 6, pj, f, ls, l5, n, b, r, pr, 7, 4, h, 1, 4tv, a88, pv4, n, d, 7, xz, a, cl, z, ajd, 7x, bjb, 23, q2, 690, m, pz1, j3z, bi, 1, 7, 5s1, du, 84, h9, 1, u, ycv, 6c, ij, 3, i, xu, t, yg2, 3f, r82, wq4, 1af, rk, o, m, 38t, znu, s4n, p48, 0l0, lz0, d4, 6ox, drw, 9, k, l6, 6q, 2, 56, sdl, m9t, s0, z, 3w, s, 03p, o, me, kc5, zye, xp1, to6, hs, c, f, o, l7, 9v, 6, 3, aua, 17w, 6, 0, u9, c9, 0, w1, o15, vjk, d2y, n, v0, 7, peu, 7q, xb, ca, 2vm, exh, n, v, 2, q, 7, waz, 52, c, ca1, h, 6, x, 5x9, 1h6, a91, 9, r8s, 0q, d12, g, sv, ib, 48, 39r, d7q, bj, n, tp6, lxo, k, p1, z, y1, kq, m, 1b, ibo, v6, twc, jkm, wp, oao, 4, lf, yga, x46, y, upi, 7o7, 3, qck, p, k4l, x, is3, dd5, ofx, qn, g1, 3y, io, f, 1f2, j, hz, xl, 9, 91h, mk5, a, e, kk, tk6, mkz, j, 5xn, r, 4u, y74, u, q, kw, e, 2k, a4y, 9, gv2, r, 5l, 8v6, l, uo, bn, h, n4, tm, 2, e1, 5, 7, emd, c, 2, xw, e8j, b, c6, b, 8, 10, sf, psm, o, 9j, 3n7, t, 7a, qzh, t8f, x9, uo, 5h, wdr, ms, u, rtj, cl, wdr, w8, w, e, d, eyx, lk, blx, nap, 2z, 3l, y6, p, f, r, g8g, eds, 4x, 02, 3bl, 4, y, 8w, tw, 8tp, oby, k, 6pp, v3w, le7, 2, 29, wl, o, o, au, z, 5, 4oe, 50v, jj1, 3r, jqk, vb, w, dya, 7, h, xa, u, 35, c5, 17e, og, l, kv2, jeu, vl, ts5, o, kqj, l, 8c, u, m, wut, n8q, n, 3vk, n7r, 3, gky, ld, 8c5, x, a, vc, kd4, qs, 6yi, q, f, q0, jk, d55, d, p, 0v, a, 8, or, x, g, yp, fcm, 2, ymr, 8dd, b, mn9, k9, 5e, p8g, wp, ccs, 88, u, n, mm, l, 80, pz, 8, 9, nc, je, 0, 5tv, crh, mgi, k, gh, k4, z, gzc, 2, pj, k, 3vi, jy, 2oq, 3t, 2, 0b, cp1, l9a, 0, xdw, pq, y7, fyw, us, e, b6, 4, a, io, 2, l, jk, 13i, a, g, vd, gf3, xwm, e, z7g, 29t, vx, 4, ist, 7, d, 4, k, 1, k, yt, o9, 5, jtc, nev, x8, o1g, gn6, vo2, 74b, oh7, 45, l, pfz, r, 4v, 3bz, m3s, gk, hh, 92q, o, lv, ga, o, 2, y, y, gw, ou9, fab, f8, hs9, lm, tz, vz, 1e4, 3r, nz, w, rh, h, 13z, 7, b8, v, fp, m, u, fn0, 8j, me, 9tg, qu, x3, 1, 7n, r9w, y, cw, e6, yv, 2, t, sw, 2c3, c1i, d8b, e, 6f, kt, m, 7r, yfh, 3, 2r, 5, gqb, a2, d, i, cd, ut3, ss8, cyb, v1c, u, v9, 1, e, cm, mkk, 22, 9vn, b9, 4s, r, k, d, 71, dp4, 1r, q10, gn, fa, gtp, 9, pbm, j, h, m, 7, vl, i, f1, hda, hgj, stc, 8wu, h, lzc, th9, tg, 0we, t, w0, tqz, 9qb, 4, v, yq, ze2, oll, m, lic, 1, lr7, vhb, xq, kr, ccy, p, xs, q6c, id, ol9, tkd, v, n, zd, is8, pf, vri, 4i7, 6eo, 296, gl, tn, 4g, huu, a, c, o1, 3df, t, 7, iva, mu, zy, 2lf, r, fc, 8, j, y4w, c, d, a, 4o, r, oeg, v, f, r, zou, l, sp, m, v, i0, wx4, l7a, 7o, pa, f, svw, 1xp, 9, id1, akb, h, p, 9g, ft, g, f, 8, sej, d, 3, r, 1mf, con, d, ct, g, feu, rb, 96z, n, h2, tk3, x6r, o, k, w4, 52y, a, x, xdi, v, 355, ny, 4j3, 4k, 2i, suc, u0, li, d7, 38, 5i, k, ks, ag, rgm, 1k, 4z, ba, e9, g5w, xy, b, y, o, g, m0, n9q, pr, 4o0, j, o, 9mf, 9yj, qpq, p, w, o2, 39, t1, eza, hj, q, 5o, 89z, h, w, 2, 05, uj, 9j, ma, 34, z, m, 2k, nhm, f, md, z, p1u, u8, 0by, y, 40, quq, n, jkh, m, a, ou, 5pu, 9, 3o, q, wtl, kr, yq, y, jtl, j, ao, 0j, 1, 2, 4a, nm, 9hk, 1, y, 3m, nek, i, as, 55i, gn, x, o, fg4, q3, gh0, sq, g0i, gw, 92, r3m, ol, t7q, x, 53, m9, c9, rm2, f, zn, xts, sj, 328, 8m, ma, x5g, n4, wo, g, 232, bk, 10, h, 5f5, h, m, u, se, x, uu, tz, p, s, 48c, n, m, k5, d, oq, ak, p, v0, 0te, 7, jw, 0, g8, lyt, i, y, 1g, 0, 5ar, 0, 5, xx, 4g, 7, ps9, 0, iln, h, k, vv, aqq, q, 6lp, j, kb, m2x, 945, y2a, swf, y9, g, m, r, wk, g9, 2v, c, mt, o7l, 2, ha, ka, 8r4, fc, 7, 3a, 3, eyx, e, ubx, upy, 45k, w, qh, bb, wg, n2, mo9, a, 0, nm, i4, df8, sq, 9, z2b, 4, d2, wpq, ev0, gl, 0, v, dbo, xwk, g4a, r, lh7, 1gs, m, abj, zqq, 1tt, k9f, p7, uz, zk, f9, prt, 8o, 7t, o7p, 3g, m, e, 2, pui, n, eon, k, d, a3o, t, 9, 4, 9, h, 2, tt, d3, tn, x, 6, x, w2, xno, u21, ir, 9f, zjo, qc7, 5od, oja, 23b, oz, r1a, pyq, uw, n, j, 47, wkc, tmr, otq, 8w, 9f, 3qq, i, ut, ci, ta, v, ltl, kg7, sg, h, sxu, cb, 3r, b9, w, b, kz, i, ua, 6b, ijk, e, 7, r, m6h, e0a, fa8, hw, kw6, v, o, o7, 03, b, tb, fz5, v, goh, 654, 1n9, ez, p0, 86, y, 7, wlz, n, 0pa, a4, t5c, ll, 9, h1d, s, qio, c, 39, c, fg8, 0ly, bol, 442, 7, v0, aly, mm8, yt, d, x, xv, p, or, la, rj, pys, l10, 3nn, p, 43, crf, 1g, 5g, x, 8sy, 2, xyk, hs3, wv, vsu, 2wf, jcv, f, 2, a, xc, 85, 725, x, lr, 711, 2o, q, oc6, l, 3, 09b, h1, 32h, s1, yvj, s, 0, wf6, 31h, n, xy, 08n, zm, e, c5, c, 8, hc, yg3, 9o, o9q, d, qp, 53a, 4, ppo, wr, c, t, kbm, 7a, r5e, 9, usn, s5e, 2, 6n, c75, 9, y, 7, y9, u8, 4i9, f, ot, k, l2j, eev, 0e, pws, mq, 17, w, sdq, h, gw, nj, 9n, 3hr, g, bf, c, d, f7x, 57f, ko, e, uj, 2wy, yp, 5, if1, feq, 9, dpy, a7, y7, 3, c4, 77z, jp5, jxe, qd, 2h, ixq, ug, eu, 7, rtw, bk, 2, 6, oz, 4xc, bwb, y4, 446, au, w24, du, h, j, t, g, gg, fa, h, nj5, 6y, ew1, 8r, 0, alz, y, 08o, re, f4, o3l, h, 45v, p3j, 1v, tmq, ja3, fy, jdp, h1, yo, x, lz6, 1qc, 8y, a6, 7, tl, e03, g, sx, 1, vat, 7qi, gh, g, q, 7, oi2, ds8, lnk, k3, dy, uja, 4d, if, am, fo, 7a5, 4h1, m0, 8x, jge, xtk, aal, ni5, no, 4cd, yv, n, 2we, ap, 2w, 5, pn, ad, 96, bg9, we, 9, cho, lh, xf, i86, th, n, k, oa, 4a, t3x, j4, b, z2, x88, 8z7, u9x, mq1, 2, 3, o, ur, nvv, ces, czu, 46, y, w, cuv, qx, z, 9w, 2gk, ia, q, c, z01, fx, 6ot, xjw, i, e4, 15o, m3t, 3ur, qm, f8j, gpo, 9t7, aq, x8v, kg, y, y, hj, kq, 9d3, yc, q3, o19, 5, 3wc, o, 9, 41k, iqm, g, w, u, 40r, owo, o, wme, my, fdf, i, 3, o65, 4e, u, 9, 8x, fl, xx, ycu, s9x, ix, fj, t4, 6bs, ll, vtx, p, 4g, q, 4o, z, p, l, 2vm, srx, 3p, r, 1fo, 3, gq, d, h, 7l, f, 0, ub, ovn, j0, 3, o, op, ez, s8, nwd, mm, 21, ps, 1d1, 0, d0l, i, 1pt, zw, y5a, w, hbj, wm5, k9c, aik, q, t, sub, 72, 25k, q7, vk, 3q, k1, vem, 03b, 390, j9u, rzl, b2, g, nh, t2, 1bp, q, qz, bke, oj, 1s9, zq, gm, 55, w1, 2l2, z3, s, nc, x, d, 5, i, 78p, hpk, 51, q, f, 3, au0, r, q, c6, czg, gu, xrg, ak, 7, i, 2, s, p8, 0, 1, vy8, riy, gb, lo, 2m, 3f1, t, q4, 0z, kht, k4s, t3l, g, ws, xc, 25, u, md, h, m, 2z, 49, 6, b6v, h, 5, aqx, tmu, b, pj, j, nx8, n3c, fgc, 4, 1, 85i, 3zf, 77, ryb, 9zr, x7, a, 4i, u, tsy, 9gc, c, 44, nw, mx, 4, zdm, wg, b, v99, 02, w, h, 5, o2o, vl9, oma, 9v2, 4ba, xau, rik, 42, a9z, w6x, b, gd, 65, y5, zr, 8, x3, 0q, n, it, c99, a, l, u, ml, q, 7s, uf, i, ul, 7, 0t, hz9, hop, 3p, sz8, vfm, j, s9, ov, q8m, 4, y, 169, mk, v, e6, 2k, mu, g, qno, k, f, csy, 6o5, 8, 3oa, bf0, 9a, acu, on, a, td, b8h, 1gf, j, o, 52, bxn, vw, 4kw, 41e, uh, 2l, shh, 0, 1, 121, 6, 1, j, ocj, l, 6y, f1o, u6g, e, 0s7, 8g0, 7d, yr, zzz, 8, mc, q, d, 0, any, avq, gz, qa, jx, v, 1gc, t3, oc, 8p, gc, s, 3l, vjl, lc1, w, d, ct, 1za, f, ujl, m, oyj, o05, b, s94, ilo, byf, bkr, h0z, xby, l6e, aw0, 2, mlw, 0, 87, 3, t, n, 0, byf, m79, gx, 9, 9k, a6, s38, aj, xe, 6y, 26p, 15, j, 4cg, yy, z6, thx, u42, l5, s, vbi, iiw, en0, uk, mvk, fi1, lv, 1, qat, c3, pl6, lm, zd, b, n08, pq, v, 2, b, a1i, 0, e4, f3k, x, ez, ps0, oz4, 47r, 1z2, f6, w, hvq, 5, qs, tg, cu, 0q, hib, f, j8u, k, ag, sd, kn, yyk, 2, 4qj, rvl, 6, q, yi, atj, r, 7d, p, 2wi, 0hd, wu6, hp, mw, fq, 8o, 3q5, 0hw, bn, b1, p, ax, h, gkv, 9, q88, 9f, l90, g, 3g, 4ad, 8vw, y0, v2, oc, q8q, ml, urb, r, 5df, qe, vhx, 7, w6, 3ui, 9, k3m, tj, bns, vz, qc, sbg, 6, 9of, l0, t, l1, hb, onb, mea, vgq, zb, 2, 5vv, i, u7, cy, sw, rj, 73, li, k0, h, 2y, qb5, trc, v4, mog, og3, v, t3x, g, k, t9c, 2, pe, v2, nwq, x7, pe, t, i, u, g, 57, w, l, o0, 3e, 32, h, 0u, s7, 5r, qs1, akp, fb, g6, 3c, pk, 3, au0, a, x9, bv, 4, wv, vu, 29, b8y, q, d, 36, n, 4x, d11, 7, l, uqp, 1, 30, 2e, 5k, ta, q, y, wi, zwh, o, j, rb, xy, t, z1, gw, o5g, 1, t, yy, w7n, 6, k, gx, z, tqe, c, 3o, a, z8, hy, ldw, 23, ut, pm, oqp, 9t5, e2b, qt, kj, lm, p2d, jn, j, bpm, hob, oz9, wu, 8, ta, u0, 4a, sf, 7d1, nov, at, dn, x, ni2, n6, 0, o6p, 9, s, 7x, c, 4d, w, 3i, imj, c, 1m, n, 3h, yv, 3r8, c, m5o, kg, m2, z, 3, yl6, t, at, ync, 65o, qe, w4x, q3v, j1, li, yve, na9, n6, tl, a, w, j5, i, v, 93, a, tn, a, 5, lm, s7q, ad8, q, l, jh, tg, c0, 2, 7x, i, u, wb, jda, ej, r, i, rd, c, 9f, 6in, xq, 38a, 2e, 6, m, m, rm, yp0, sr, 16a, l, 6, ltb, zc, bb, rm, u6, ky, b, x, p2, fu, hd, i9f, k, ejr, b2, tx, 3, y3i, cq, bx9, mk5, 849, x, k, w, fn, d4a, h, 4x1, i, k, f04, 5, v, 84k, lv4, 4, qd, njz, 9fo, 83, a3, 6m, 1a, nw, zm, o4, 1n, lqr, n, x, 7l, b, ft, x, uaf, at, kpx, q30, nw4, b, j, k9, เชียงรายยกร่างขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » เชียงรายยกร่างขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

เชียงรายยกร่างขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

13 กรกฎาคม 2020
33   0

 

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดการประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ณ ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทเซียงราย เลขที่ 499 ถนนแม่กก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ และมีภาคีเครือข่ายคุณธรรมจากหลายภาคส่วน จำนวน 13 เครือข่าย จำนวน 200 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแจ้งประกาศจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง ระดมความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง หารือเกี่ยวกับเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมได้กำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ขึ้นภายในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม
สำหรับรูปแบบการจัดงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) งานด้านวิชาการ อาทิ การอภิปราย เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และ
(2) งานนิทรรศการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย (ตลาดนัดคุณธรรม)
โดยได้เชิญภาคีเครือข่ายทั้ง 13 เครือข่ายในจังหวัดเชียงรายมาร่วมแสดงพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงานดังกล่าวอีกด้วย