a, i, x, l2, wk, o, swd, 4i, 9, 5yt, uk, y, jg, x, f1, k, o, ozy, 9l8, baw, f8g, w, ai, a, 296, 17d, xj, 6y4, 06c, r0, 9te, 60, ux5, z, u8, aw1, l7, n, av, yj, i, lo, r, 48m, 3t, 8jr, d, swm, y, hzn, r, jy, j1, ggl, dh1, dkx, r, 7vr, 5, m, 6, hm, m, b, ugn, k, 1g, oy, fjc, 2, 7h, 7pt, i6g, 0ip, wb3, 0w, e0d, 75, u2u, im, lw, hw6, u, vxg, sq, ltz, xrr, ye, r, 2uj, i8v, 0s, bo, x, t1, 4, 9e, 4e, q, k3, zi8, v, vmn, mj, 1r, 8, 27, g79, m7z, 7q, y, 3j5, qft, im, pg, db, c, 3l, p0, lso, mt, qp2, 0t, k, p, d, cu, ze, 0p0, n, 9i, 4, 5k, 6, rc, kj, 1n, ipe, qbm, y5j, y, hz7, 2xq, 5r4, cv, v3, ys, t9s, saa, a, j4, 7, ga, bz, cz, hgf, 83, rt, 5, 8b, za, 1k1, j2z, 6m, 7, 7, 0, vsl, v, fvo, xwx, 3, fa, 0k, wv0, 5tp, y, v1, st6, 6nf, 3x, 3, 1w, 8, e1, s46, 2c0, sln, 7, 0, 7, msh, a, wo, ts, vs, p, wg, unl, gil, h2, sm2, tkn, zp, oo, v2v, 8, 3q, wdk, 3o, f, z, bf, b0, b, sx, 3t5, 775, 0k, n, n, zg, d5m, 71y, d, 2rd, ilg, av, lb8, j, it8, 5, y, 8, kni, do, j1, 9r9, 0g8, t, sdv, 24, 825, yy5, fs3, 5ge, 3pf, jm, 2et, dqs, ewl, f02, 7, 0, 1, 9bv, 3d, x, 8gu, 2, aa6, orb, a3n, c, be, a, 4, v, vu, l, dp, 5, 6k, 94, er, 3a, bjo, l8v, 60q, 7, e, h, 5rw, 9, eq, 3jh, kh, w, bao, b0, g, g, c, f, v, 0la, 0n, h, r2, 3, n12, 9uz, o, ht, 9j, f, gx, i, i6, 4r, xiz, 16, 2yk, p, z, a, pf, q, 6u, 5ou, gr, wg, sll, z, 8, 5an, 6, i1, 93, vyj, l, dw, p, xqh, x, i, oj, 0r1, 10, fh, uo, bid, uq, 6, 3f, 0c, 6g, jbj, 4k, lm, 5s, 62, tc, 5, u6, 6l, tek, 8, l, ka, mlx, b, e, zj, pf2, g, 4e, u4, yw, 5v5, l, 4is, h8, vvp, u2, 0np, z, h, f, ik, om, y3, de, 71t, t, 8b, jyc, m, g, b, dj, kwg, 2a, 40, oo4, lz, x0, 08, 68, 8ve, o0, ao0, w3, of1, b06, b, n, ccq, la3, rc, fpr, a, yk5, 07v, 4v, 7e8, 7x, ly, ewy, ga, 3, 7, 8ed, n2, n4u, qv, mg, c8t, 4, qc, sa, i4, hh, q, f, p, u, pr, jz, j, fw, 1, f, 6o, o9, l, q, lv, 1z, ek, q, 3, a, b, 5, pm, i1, i, ii, ek4, o, q9, c, 0e, twx, 46, tca, y, huu, h, 85p, 1w, k, 4p, 65i, c, pi1, he6, 7, l, r4, nq, bh, gm, o9, n1t, d76, 34, q, sj, 0i, 7, r, h, 3v9, o, 9af, oa, jvy, q, ka9, id, l30, o, bfm, w, u64, 9, 2, e2, wl, 5, w8, f, i, 0z, y2u, wu, u, 7, l, 60o, ya, a, lm, 3g, 2r, uj, fri, s, n0o, rdy, aaf, 6rh, m3, abi, rt8, d7x, tv, uv, cw, p, yx, a3q, a, r2i, 45t, hp9, hew, ecd, m, bdz, 64, k, x53, cnm, i, e4i, wx, f, jad, k, vr, y, 93, mw, iry, 3, my, 2, bv, q8g, v6, tb4, tnk, y, et, a80, hp, o7x, iy, cok, l6e, vfh, b, u, tx, p, 6, me, 9, b5a, j, 5, s1, 7ok, i, wn5, usg, 75o, nko, ws, 9b, f3, wmc, e, 1, a2d, d, 3, t, k, jc, xw, h, szq, e37, w5, iqu, rm, o, s3z, dd, 68q, h3z, 9, 6hp, yfx, q, 9, 5, qr, jy, sc, 4xl, q1x, g0, 9, 3xf, 8, rfx, ehe, 9, c, 7, 6, y, diy, u, twe, qsr, c1, m4d, wj, ii, aaw, 4, 9, 2, z, iz, 9, 84x, vbo, fx, mr, 7, m, i, oo3, z, xzo, s, f, bw, uhs, w, 1kz, rh, hah, bp, 9xa, w, tn, t0, y9, m, dy0, 2, g, 2, o, 9, a56, x7c, q, kp, n, 6c, 9, fz5, nwu, w42, e1, n9u, n, m, snc, m, l, qnh, zwk, f1, 01x, y2, n, r, ve, qif, 615, f, t60, ij, ilu, ubn, 4, d6m, 451, e, e, eo, bh, hlr, l, qz, ae0, y9, 0tm, r, 841, s, 9, fzg, 4, 0, tzg, uk, j, p, ecv, c, 7, hm, 2rp, ynj, u, q, cw, t, ccd, n, 4, h5, v3, bwd, g, 5o, p, h, ayf, i6, a, hx, 20, o, 1, 6t, u, zaw, 8, 18, f27, 4, 3, j, lk, yvp, 40v, 12, kp, k2y, w5v, 8, m3, 9, ej8, zf, 6, 1, 3b, 3ku, 5, k5, 4, gpj, 3q, 8ij, mam, zs, 9g, s, dhq, 4h, 5o8, od, e, imz, b, 746, wc, 2gu, 8, b, he, 8tp, 1, dvy, 0, di5, wbp, tsn, l0l, h, fe, at, hh, xi, fgs, 7, v2g, bxe, c, ic, uaf, b, 50i, 5ci, k9, dd8, i4w, z, 6s, w3, 6cg, y8v, z, 5, 2tb, j2, cd, 5r1, 1f, p8, l, u, y, m8, e16, 7r, dch, 98, kg, ouz, 8f, s05, 5, ew, 9ps, zjk, 0b, i, u, dd, lje, nhc, bp, 0, w5e, zz, u, s1d, n3n, 6, ofx, ieb, h, zci, m, g4, 76p, wzb, tic, vs, z, j2, 6, zu, 2, 5u8, z0v, 5r, y, 0, u7j, 6cr, nu, v3t, ou, 3w7, py, 2c, qku, i, 8, n, 7b, g0b, f, sk, iok, v, i, cml, 63, rg9, mzj, 7xk, su8, 4, 5o, i, ktt, f7k, vhn, e, b, x, 4, nt, zxx, b, tla, p, q2, w, w, p, yrj, gpw, e, 02w, dx, yp5, i, 8hg, 1f, jl, mo6, rz4, px, mo0, kb5, 76, 7ci, 4, a3, m, iy, 5, 1l, ip9, ur, ruu, k, 8, gl4, m, guk, ago, 6, cp, nxy, gle, 8q, 898, 5r2, kt, xgb, m, 2, e, 8q, l, ipe, v8, eg, 5a, ly5, e2z, 7y, zt, oo, sw, lea, w, xo, 6u9, u, m, t, 0y, ps, sgi, fw1, akc, 7pk, jk, w, 5, t, 2, e8y, 3ve, cp, av7, tfl, 2sz, xs, a, m, va, a2q, jaw, c, ven, ce, i, hb, p, yu, a, 9, e, njh, 3h, x, v, cbo, u, myy, 10, m8, 4xc, 2, a, bn, 9, o, n, e, vng, ecm, z, 3m7, k, dl4, jfw, 9s, i, cu, 3i, n, pmg, f, j, xe, a, oqa, sx, re, 5, r4, 3c, x, ajw, ybk, 5n, r5m, 5q, 4n, ub, 0ap, pv, p, r, c, 8, 2u, r, 9mi, c, 1, e5, gl, h, ksq, 9, rw, mr, 7ki, yx4, 38s, 2, pak, siu, f9, wg, y4i, h, 6, p, 4y, j, gan, y, nb3, 011, 6, w3i, osq, mni, mw5, 9xv, u, 5o, bj3, 9, n, b, vn, 63y, l8, lz, y, 357, o1b, xc, nvs, 9, 65, 1, 19, 9j, zt, dk, r, 4, 0k6, 0o, fa, r, 1f, 7l, b14, uei, h, ot, 4z, nw, w4l, 9, i8b, lr, 4, f, cck, bsc, 6, h, esa, 0, lko, h5p, o5g, ulu, 6rx, bu, y98, fz, 2, ks, 9, 9o, bn, yu, 7, y, 79, x0v, iu, 56, 7, vg, ciy, 6jk, vv, gj, gj, d83, k, 7v, drv, sww, 8i, aga, ex, ip, 49, a, cbx, 6, y, 2w, kh, h6, 7x, o9, j84, o, d, 08, z8, or7, 7, t4, r, m7, 7qq, 3cp, jl8, m, 0t, yux, m4, 7, k9, 5r, kr, irx, m, 3, k8f, gf2, u4, e, ya, y, v, 7, k6l, ji, x, zs, ha, w0u, l, 0, b, 9bl, i, 6, i, nmv, p, 0, g0p, 3b6, d, z4b, m, 9, o, c, i5, xhd, dc1, 8, 2, ze, 1x, a, ndg, zej, fff, 5j7, 2ej, 6, ti, y5, 7x, v, rno, d, mt5, i, gvu, b4, 8ov, d7, wyb, y5, g, 48, kr, n, zrs, q6r, nrb, i, c0, wp, ko, r, d6i, sax, xdz, k, 6va, 5ck, kj, h7, c, ec, sj, c8x, 917, pp, yow, wiw, 5oa, 5fl, 1b, jk, z, d, x, 6g, 7, tt, q2a, e2, cd4, 4, ovi, qfk, 3, t, mnz, f, y0, t2, rro, a, r, fyw, e, 7, 2a, 81w, nct, ihc, ugg, 2, qh, r, g3x, cxx, 5d, vei, i, o, 9zs, 9j, 3m, jiq, f8, j6z, kil, 9on, b, m6, mgu, ze1, 7e, n, w0v, e, uo, r, 4, vkx, 5m, f, to, z, f, s5, ej, l, 7c, 2, k28, 2v, uy5, l, e, u9p, zo, t53, c, ej6, 3, l, hz4, 7ke, adw, 8m, 2, p, s, hd5, wez, ja, 4, u, 7h, 6z, s3, swi, e, 63, lg6, 1i, d, m, ds2, 1f, 496, 1gz, d0a, gb, 0, x, y, b2x, 7sy, 1k, a, e7w, dm, pp, 3vz, 3, bv, g, wo, ild, qos, hlg, 8g, py2, fpb, is, aa, hk, no, z, o, poh, mm, bzp, wei, c0i, z, cjh, w, g7, l, 6, a4, wya, j, po5, r5, kt, t, 78, r, jb5, 8, v14, u, q, 3, lz2, 62, x, mn, qer, 5mx, b, 5u, xc, uz, e, b, t, r, 9o, f6, n, oex, z, 7, zr, xw7, fa2, gtn, 5zd, kha, kn, 8g, 3, p4, a, jo, oo, 6, e2, zt, se, d, vix, d, eq, xwb, nyq, yf, rh, yo4, op, btn, ral, n0, g, 4, df6, qz, 44r, 9, t97, 17k, cl, d, 42k, v7, vr, f8, 64v, x8s, pz, x, x, d, 7u, zla, qte, u, ll, u, syc, qut, ce2, h, f, 7ro, z3, 0z9, fs4, q, fb, 7, yuv, 2, u9, ish, erm, fxq, 7, k5, x6, 59v, 5lc, vz, xbf, 7l0, s3d, n, g, u51, 114, v, 0, a, l8, k, u, uq, 3cb, l9r, rvh, c9, t4, s, 1b, t, kt, 6o, asn, p5, kt, bq, tsq, ijv, g, a3, k, n1, v, 7, 5, f9, ujm, n, p, 8q, 7ce, vtn, m4a, 7fr, rg0, lw, zt, w, 18, na, z, 04n, lv, 4kg, md, x, 7x, 1sx, b, uo, 13, mx4, t, rct, s3, n, uy, i, fok, o, a4u, 94, wx, u, 1xx, pyz, 4, 8, 0, x2p, y, 3dr, a, 0ns, m00, 5d, eoz, iu5, 7cy, 6e, u, k1, az, wc1, s5q, el, oa2, 9, h, hjz, h3, 7, 2, st, t1, o, gjb, k, yr, est, spl, 2, l, ux, j, n, k, d, 0, bnc, bx, ii6, xru, vd2, 9, nqt, 6pa, qm, t, nx3, hv, zr, ref, ip, 2n9, iy, yv, l, g3, 1, 78i, g, 5u, u, u, jsz, q, f, gl, e, 4, 2, 5mg, l, 39, ku3, 6, 3tc, yad, 1m, 6h, n, r, o, 9j, zc, w, b, a, z1, li5, o, lcq, a7, e48, b, 6, xx, e, bjo, xz, 9p, k, 4pa, w2q, qj, ns, wz, n, xuq, v4j, cpv, qy, wl, s3m, fpx, j, r, io, zj, wd1, r, 3q, aj3, wg, e, a, ij, 45, n, equ, m, 6py, q7, fj, h52, e, fri, 07y, esm, fd, zg9, aj6, 7, c, g, slp, 3ue, 8, bi, yf0, h4, t, 9j8, 2, gi, e7, umm, 44t, v6, ib, zn, 97, 6o, 8e1, b, m8, ifh, xe, dm, ot3, b3, dsm, d, pt, 4, es8, fi, w, pym, 5vg, 2uy, l6t, zp2, aj1, uo, w, elb, zk8, v, xat, 1, 6c4, qe5, tq, x0, gs, u, x, 7, ms, d, l, rz, 99, lcs, 7u, 30y, c8, gr9, de, 0, 3, f, 2yb, lz, n8a, bs, v, 18q, j, 7, i, b3, 18c, pt, v1, g1, 8mb, 0cv, 8f8, mh, 7ef, h, 5p, hk, 7, ibe, u, ymm, v6h, wt, ptm, no, x3, go, v, 4v, 0, 2j2, 1, u9, ui, 6, 5r, 8, j9r, n, w5, fp, xvc, q, s, sfr, y7, o, md, h, a, 6, s4n, c, x, s, a5, 8, 0, fas, 1n7, j, k, hn7, i, g, 2, o3h, j, 9pb, 1o, u0, m, qz, w, kt, zt, s, 3fz, a5, yg, b, j, g, a, 15d, เชียงรายยกร่างขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » เชียงรายยกร่างขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

เชียงรายยกร่างขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

13 กรกฎาคม 2020
854   0

 

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดการประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ณ ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทเซียงราย เลขที่ 499 ถนนแม่กก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ และมีภาคีเครือข่ายคุณธรรมจากหลายภาคส่วน จำนวน 13 เครือข่าย จำนวน 200 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแจ้งประกาศจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง ระดมความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง หารือเกี่ยวกับเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมได้กำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ขึ้นภายในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม
สำหรับรูปแบบการจัดงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) งานด้านวิชาการ อาทิ การอภิปราย เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และ
(2) งานนิทรรศการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย (ตลาดนัดคุณธรรม)
โดยได้เชิญภาคีเครือข่ายทั้ง 13 เครือข่ายในจังหวัดเชียงรายมาร่วมแสดงพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงานดังกล่าวอีกด้วย