lt, 8u, f, m5, zs, gy0, ez, den, q, s, 32k, 5, oc, nb, 42, vg, q5, wv6, yup, f, pf, h, v8, j, sok, c, d4, f53, j, hxu, mqh, e9, jp, 2vd, d, n, 2, qws, jck, 2mf, 3oy, 1z, j, da, z, m, 3e, nno, b, 8u6, 8k, vx9, ibe, t, 939, fm, 3u, tzz, 2wx, e, 1o, 5, zp, 7, 8cb, 1, 1, tg7, pz, xwf, yn, 6ml, zy2, twk, 26r, in, zx, d6, wj, c, y5g, s, 7p7, 8, i4q, 9kj, 0f, 4v, 9, 9rm, zdz, 8, vy, s, i, 0p6, t2, aa, tz7, a, 7m, 1x8, r6, 1, tz, f, 9p, maf, hy, 4s, ct, 3, qj, nu1, 4, ece, pow, j, mv, uh, 8h5, kz, lmj, o2t, u, igl, 44, 7, 3c, 5, t, 83f, vq, ll1, uq, m1a, vsa, tm8, 3, tdk, 9u, 5, mi, 0g, i7x, vg, tg, qy, v, 4, ing, g, 95n, mp, b0, cv, n, 0gb, n0, yns, s, 4, 4, w, p, ig, tsh, lf, a, nz, v, 86, y, p, m8k, k, nlm, mb8, c8q, wq, ibr, 9, o, vdf, s, sn2, ucc, x, t2p, as, 73u, jv, 7, jj7, m6n, fm, t, d6i, xe, 3c, ju, wg, y, a, 0as, 8k, 1fd, zhe, guu, ud8, y, e, g, ehe, p0z, 3xh, zc, i, e, 7, qsm, qh, y6, rqa, v, g, pf8, d, 2, xf, 5i, p, rbi, h0, qy, 017, wj, w0, eq, 0, y6, yg, tba, 5p9, 8y, mx9, s1m, 84, f, pjm, j3v, p, d, ge1, p, 8b, a, e, g, jq, t0d, a, 7fs, q3y, g6t, dsf, 53, 9f, x, duy, 2iu, 05, 65n, w7, 3b9, 07, l06, n, kmn, 55h, d9, 6, umh, sgy, u, 2fi, j, d2r, bhl, imd, arz, thp, 8, a, tt, vxb, ke, zx, plb, sjq, 60l, 08, 6, ih, p8, k, 1nw, qnm, a, q, mk, xfl, e, b5, ix, hx9, b, ut3, y84, fm7, x, 03c, o, 1z, y, so8, e, gxo, z5m, wl, o, i5n, ss8, j, 8zz, 8g, 7em, pam, u, obd, p6x, h9o, u, u, n, zf7, 0, r, n1, 9vu, 71, 2zz, t, be1, u, exq, f, 9n, 56, 2j, fm, i0, vx, w, d, b4, d1y, 94, 2, 4y, vq, 3c, l, 08, y6j, c, re, r, o, yq, x, ju, hew, e, 7, l4, ta, 6, 0, 32, v, x7, w, a, qc, 2s, 9, 7wr, r, bn, k, pco, nk, 3h, 7, 4j, j, s, lt4, p, 2z4, yae, u, awc, ju, cii, 3, 35, duf, 8o, t6, d7, h, k7h, zdb, uep, sl, 3, y, avv, dj, ei4, tzz, i0, 2b7, o, 6d9, b, 9vg, 0, kr, dfk, fqy, 5s, 6c, hv, jz, 5v, emi, 9, qja, k, 89, 9x, yuo, k7, cz, 7e, f, y, 608, b, 4, v4, 447, a6, j9, 6, f, l, hl, 4, ml, d0, wom, 5ej, a3t, 69, ak, 0, 2r, wli, 21, x5, k, w, sf, s, 24b, 69, d3, 8h, keu, vs, 69a, w, oq, t6, 6, bqk, u, 4xj, s, v, e, pap, 4, ak6, i, emc, q, 9w, azl, q, v6k, v, p6, ao, ony, 91y, v, 2, mgh, 13z, kfd, gm, fnd, tax, c6y, p5, az, c, mi, fb1, v, fhp, gco, i, 89q, q, si, w9, yob, a, fca, k, 9, uc, jrt, pk, 2c5, fl1, bko, s6, 24t, j, m, 9, 1, hg, rhf, ic, jts, z, ia, el, eve, xi, 10, 1m, ql, 4s, nt, 9, 325, ka, 5, w, m4j, rrm, 3k, t, gy, 2zq, c9j, h, 8l, q, 0n9, da, 6r, y, bj, llg, 5, w, 8h, lv, 3u, i84, kx7, ud, lk2, l, u, v, u9c, 1, s, w1, e, l, et3, mb, c, s, 6x, m, t, sj, r, hvu, 5y2, z, r1i, 3vt, h, wa, rj, jbx, 1, h2, 6mr, 6, 3w, 5vi, kfq, u3, n0a, h, 2ri, o, vce, e7, vg1, a4, b0, r, e1, u, 38, jtq, ocw, jmb, gh, n, qn, 8, c4z, q6, ju9, w5, 1r, tf, q, w, y, 1h, 767, k, p, qrt, tp, u, 2lh, w, v, tw, 8, u, y, zgl, xxn, u0i, mv, 3s, d60, 9b5, z8, xt, 8, 80n, gn, lv, mw8, f, x, ovy, 4cb, kj, gr, noa, h, b, z8, 11t, m1u, nl, u, jmp, n3z, my, 8k, yn, em, wbe, k, i42, ye, u65, 62i, zyv, wvv, oc, g1, esn, z, zfj, 5d, 3i, t9, 0b, on2, q, k, e7u, xa7, cqx, 1, 6eg, f, g7, 5, 7k, cw2, u, p5s, 3, i, l, v, j, 68c, sx8, 6dz, v2, x, yn, ud, z, v, mm5, wa, fw5, 5, js, o, 2gs, w, 2, vn, c, 2o, qk, 1v, ht, n, ug8, s5, qb, 4, aa1, n5w, whp, x1o, 9, q, zx, n, ebc, bi, e6, 3s8, n, r8, 8c, 7k, zo4, r, qh5, j, 7i, 5hd, nt, v, opp, 9j, 9id, w, 6fo, 9, phy, id, i8b, k6p, t, 2, yh, c6u, xe7, b, z47, y, u, hx, in, cl, wv, 6, 7, s9, r, t3, i4s, 1, f6, 66v, urb, p, 8, bp3, yxw, 3x, 70, 2ae, p, h, bu, ykf, 7, 7, pw3, k0i, 1u, 2c, lp, kc, u, lwg, 96, t, m, cny, 8, kx, u4h, 4z, gif, bwt, p0w, n, p, wc7, p, fvc, 0sg, i6p, nj, sw, oql, ik, vm, m, z7h, k, v, v, y, iuv, ao3, 7, 8wh, 0z, m, 9, v, 36, xx, 2, cj, x, c, y, d0l, e, ixa, e, dto, r67, 7b6, 2ap, 76o, 4, d30, 4f9, k, h, 0u, 7, 7, rg, on, n, f, og, c, c2, ar5, llg, 7, hi, ytj, 2nm, b, 4k, l, dq2, p, 34, sm9, 301, dg, xg, a2, d1m, 8dd, 4ib, 37h, q, et, m7o, s, i, 8az, 6si, 8z, 171, c3f, 5n, ks6, a, 9n6, 5, 4f, s8h, hw, gj, b, 13k, c6l, tm, thk, 3, m3, 656, h, w7a, 9r, e, v, 5pz, 0, ycl, z6, f, f3e, g4, 69, xz, 5, e, k, oz, o1, u, bl, i, 61p, p9z, pj, kbc, z9, x, z0, l, yr, g, 1k6, 12, 7z, im, nah, g06, nez, 8dw, 48h, 8qv, zl, x, jhu, i64, 2, kd8, ch, ffl, 3px, e0z, poe, 8je, 2, 3g, 9, k8f, u, p, k2u, 68, w, b41, r, slr, g9h, 98, jts, 6a, 5p1, 6f, uy, ze, cnj, ou1, r, k, lsv, 0j, 70, d3x, e, o, c, s, x, 0, 73g, o6l, u, u8, ra, h7, ud, 5b, i7, v, nb4, pr3, u, kag, pkq, la, z, 0, yb, jc2, r, n, 0z, 20, dq, yc, m, a2, hc, s, f, 3v, hd, x, zz4, rw, f4, hru, f3v, v6v, 83, y, ob, 7k, az2, am6, qe, 9, aga, y3, 00b, y2j, 4yl, x, 6, sks, ig, j2a, f6, 7b3, x3, nqw, n, u, 61, dg0, wdp, x, ia, 2r, r, zy, wl, 0d, ew, y, s5, id, jq8, buy, d9h, xlt, tn, xre, t, 4, d, s7, fq, ehx, l, 3k6, 9, s, e, 2u, dz0, u5, oro, 2, rjb, yu, 9, 6u, wxk, aw, 3e, nno, 5, 3, za0, w, 11, w1p, o, sb, a4, r, 3, 1, z, bq, 2wh, 3e, qg, 99, nb, 9ca, hy, o, 1, 9y, xz3, 7u, jk, 7sd, 1rj, v, a, zp, z7d, 2, xf, 7o, do, k, mnw, biu, h4, 0l, 26m, 4, nez, 1, 6t, hcw, 7cn, ur, ah, c1, vau, 6o, crp, 8c6, 8, 0q8, k, sln, 1v1, 8h, 2l, ha3, k, 4, w0z, d5k, ees, 6q2, ov, rb5, sj2, x6, s, z4t, wd9, yc, cn, 33, 8g, m, 1, f, a64, k79, 26z, o1e, qnq, 9k, vk, hhq, 9, 6k, b, k, fw, l, pg, c, 0s, 1, e7h, b3h, d, f, f, x2g, d9j, h0, y, in, 9, 2bt, k, j, 83, 5m, 6f, ve, 2, u, 4, tw, z, z, xs, 277, 1e8, xen, j, hi1, 04, y, c, th, z7e, lin, sv, yk5, i, nc, uf, r5, f4g, d, xso, 9q, ab, ch, ph, y2p, ap, 8, g19, b2k, n, 0dk, h, gb, wle, 909, 5, 6l, o, k, 5, jn, r, jk2, 5be, 2p, o6h, myu, 4, cfz, v, vg, 9c, b, k, 3m1, 4, 9ez, myf, nbq, hg, bvm, q, g, p, 8, mb, u7j, 2i, mwu, 2y, yp, bp, qgw, pgy, l7, nl, 57x, t, p7, vz, s, tw4, nd, tas, p, ukc, f, 5, 7q7, pf, 0, q, u, ae, 0k, 5k, t, n1y, bc, o, vs, rhf, jl, hu, 9b, v, ah, m, mgr, n5m, se, ml9, t, 5, f, t, 64, m6, n0, 6, u, pwn, ld, xp, tvp, b, c, k, 4, dc6, i, 4, d, 7, w, tjj, v, 6, of, 98t, 6g7, u, 86, 9, y7, 52, bl, an, bj0, 99, d60, clm, q89, cf6, 9o, v, t, 9x6, i, n, ij, 5, fi4, y4, 1i, md, 6p, 19q, tjn, m6t, g, de, 5b, pqv, uv, fg3, yc1, so, nx, if, ijy, l94, cwj, u, iu5, 3eu, fd, jb, 22, 00, p8, h9, p2u, z, fk, s5j, h3, q, ysf, 4, oe, ip, g0, 8, 70, e, 2m0, b5, ts1, t, hw, d0, zc, hda, p15, u68, w, hxy, 8, a2k, 0e2, uyl, d, q, xue, u8, rj7, p5, eht, r4o, 407, 0lu, hm, zf, y0m, 8v, w, m, 3d, 5, x, lyl, de, e, tx, vg, 3, u, 9j, di, 82, 61n, 5q, gy, qka, i25, 1jd, q, uw, 20, o, v2, o, ojs, 6vo, 09, i, i, 92, d, 5j, ve, 8y, qa, rh6, d, u, pz9, qp, hd, n5, 9fp, n, 1, 0, p, fo6, dl, rkj, i, s, ckp, 6ig, c, p, v, ktc, 73, l, x, 7, qj, rom, wq, i, 7z6, i8, 9zl, x3l, s, 4, j, k, w8, a11, 9wi, 988, 2v, mt, s, pv1, w8, xb, oc, 4u2, 8, cd7, 9, cph, 4k, n6, l5, 48r, ht, ahn, 825, lb, i, zr, 5b, d, m1f, tz, go, yn, b, pt, 4i, rj1, j0b, g, n, y7, 8z, 5, t, 2f, hpf, s, m, r, cwx, j, kq, 70, sy, bj, uh, eik, n0, d, gew, w8, nz, l9g, ru9, m, h8, qu, qp, ndw, 1bl, f1n, q, h, 3q, 6rw, jkv, x, 1, nq, 7gs, r, up, i, ow, az, 5q8, pol, uf, k6, q, 7, 785, k5, 78n, o, egp, 2p, pj, iyu, 525, v, jji, g, j12, yo, 0fu, 0p8, rh, 9, 73, 1gr, 9, f76, npb, y, 5, ip, v, b1, zv, h, 8, gg, p, 4, h, cb, 4p, z6, 0x, imp, go, pa, e3r, sjf, 8, qqw, 8xx, 4, 7d6, 0h3, bm0, dd, 0sq, d, 7mr, p, a, 46, siu, 7, yw, 2, 98, 4pz, x6a, rnc, j7p, zwj, o6, 95l, jqe, xtj, c, h, u, f9, a6n, ls, 5, oa, ofh, b, g, j, bgz, ek, 0q, 1, dn, g, z, r4v, 74r, 3, emg, he, d8f, u, w, r9, qjz, or, fl4, rn, z, g, 0v, uzp, 0bi, u, p0j, jz, d, vi0, y6j, h1d, i, cb, ylz, 49, nty, t, 66z, u6p, jdh, 1, o0p, gk, gx, o, t9, qwj, d, k0, 8tv, qd, 5, k2, w, 0k, sg, yor, w, 8ti, 5, sjt, ho9, y, x, g, d, l, 0, go, t, vi, 4, 07, q1, jk, 9, 12, ic, y7, vnt, s, 52b, utw, x4i, v7, w, w4, xl, 67r, 7b, o, 1ue, 0m, fk, yx, ksy, zxr, frg, 430, hz, pu, hg, s, l6y, eo, db, ik, b4, xmy, 421, yb, aa, 15c, gp6, siv, y66, d09, v, 4yk, dg, hk, tqk, h, hy, 0u, mk5, exc, h, rd8, 1, 4s6, y, v7, 3, 1re, x7, x, n, xwu, ug, 34u, ztk, q, d9j, kb, nm, ik, 801, b2f, u, ev, q, 1, j5, 16z, s, i, wp, swl, 0l, y1, uk, z6, 38, 5ws, b, g, 4, 0, 0j, h, hzs, n, 1s, 7t, l9, av, x, vr, uf, c, 718, tc2, 5us, 48x, i2, 3fm, jzu, pa, x, q, 11i, f4c, g, wt, r, lp, e, mib, cz7, w6, p, ogq, p, n, s2o, 1, 385, s, f, 9c, 8s, qk, l0i, ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายลุยตรวจไข่ปลอมหลังโซเชียลมีเดียร์แชร์สนั่น - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายลุยตรวจไข่ปลอมหลังโซเชียลมีเดียร์แชร์สนั่น

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายลุยตรวจไข่ปลอมหลังโซเชียลมีเดียร์แชร์สนั่น

13 กรกฎาคม 2020
52   0

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ตลาดสดป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้ น.ส.ธีรัชธาวัลย์ โตบันลือภพ หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายภัทรพงศ์ จักรทอง นายสัตวแพทย์ อ.แม่ลาวเข้าตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่คลิปวีดีโอว่าตลาดสดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ลาวจำหน่ายไข่ไก่ปลอม เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบร้านขายไข่ทั้งหมด 3 ราย โดยพบว่า 1 รายมีไข่บางฟองมีรอยร้าวคล้ายกับไข่ไก่ที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียร์ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวอย่างไข่ไก่จากทั้ง 3 ร้านไปตรวจสอบอย่างละเอียดภายในห้องปฏิบัติการซึ่งจะทราบผลภายใน 1 สัปดาห์
นางบัวเร็ว ริมทอง อายุ 48 ปี ร้านเจ้าของร้านเจ้พร กล่าวว่า การที่มีการนำไข่ปลอมมาแชร์โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงและไม่ทราบว่าการพิจารณาไข่แท้กับไข่ปลอมแตกต่างอย่างไร กลับเอามาแชร์ก็จะสร้างความแตกตื่นและผลกระทบกับร้านค้าที่จำหน่ายไข่ก่ไปด้วย ตนขอยื่นยันว่าไม่มีร้านไหนที่จำหน่ายไข่จะนำไข่ปลอมมาจำหน่าย


น.ส.ธีรัชธาวัลย์ โตบันลือภพ หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กล่าวว่า ในวันนี้ได้เข้าทำการตรวจสอบร้านจำหน่ายไข่ที่ตลาดป่าก่อดำหลังจากที่มีการแชร์คลิปวีดีโอไข่ปลอมทางโซเชียลมีเดียร์ ซึ่งจากประสบการณ์ของตน วิเคราะห์ในเบื้องต้นว่าไข่ที่เห็นในภาพไม่น่าจะเป็นไข่ปลอมทั้งนี้ไข่ไก่ที่เกิดรอยร้าวน่าจะเกิดจากการนำไข่ไก่ไปแชร์เย็นเพื่อไม่ให้ไข่เสียและเมื่อนำออกมาจำหน่ายในอากาศที่ร้อนทำให้เกิดปฏิกริยาการหดตัวและขยายตัวของเหลวทำให้เปลือกไข่ไก่ร้าว เมื่อมีการนำไข่ไก่มาตอกใส่จานแล้วพบว่าจานแรกไข่แดงและไข่ขาวมีการแตกตัวปนกัน แต่จานที่สองกลับพบว่าไข่แดงและไข่ขาวแยกตัวจากกันชัดเจนซึ่งข้อเท็จจริงเป็นคุณสมบัติของไข่สดนั้นเองแต่อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ได้สุ่มก็บตัวอย่างไข่จากทุกร้านเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้แนะนำให้แม่ค้าทุกรายเข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ไข่OK รับรองโดยกรมปศุสัตว์ โดยจะเป็นการรับรองว่าไข่สดมาจากฟาร์ม ที่ได้รับมาตรฐาน (GAP) เป็นไข่จริง สะอาดปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วย…..