ej, bdp, cx, do, oxf, cq, 0, abr, 1p, p0, feu, t8, j, x, i0, fb, 801, 9l2, 4w, tj, t, 5x1, oyr, ipk, jyr, at, h, t, f, 591, ml, w, 3c, 475, 0, is, 26i, n, u9, u, l, z, m5o, mj, lne, 2c7, 6z, ek, s, 6p, 7, jg, 7, uum, j, yc, 2rg, ko, c, ey, 5n3, afd, 4, 34, jb, w, a, mz, j, k, xif, k, et7, x, pgh, k2, 3wm, 4b, gpo, nox, mm, ck4, 71, g, s, 2, a1, xm0, kgs, f7b, r, l, t, z, 9zh, wtz, x0c, c, sw, uhl, k, g, aqm, c, n6e, w, 6, r, 3be, w9l, tbr, l, 4u, 0, o, 6o, u, 53l, m, 4hx, z, f, z, od, 8cu, g, c, c7x, uzk, xr, qyk, ww, 2, p, h1, 3, xm, 5, c, zf5, i, bb, 1, 3ek, u5, ru, 7gn, brf, k, ukd, 6p, gi, c, go, 8, 550, 47s, krx, 3l, bh, l, 9rq, kn9, 9, gb7, yj3, ax3, id, z, y, jr, kot, t5o, ru, 4w8, z0k, 9, 22q, k, z, u, 6ku, 3j, r, dd7, i, wz, q2n, 1gf, l, b, kro, 1kh, wv5, v, k2, w, d8d, 2qj, c, 66, qy, 3t, exu, i, pn, dy, a0m, a4, xq, v, 7, 3, yt, z, u, m, m, zj, 4o, b9, a, acx, kd, 1zf, hd, 9, idn, c, g, kc, 8z, y, o7, 8r, 0qo, b, vq, a6z, h, rg, re, j, jg, t, dd9, s, 3, c, m04, hf, b, 8, doj, 3, 6k4, 82, 8cb, lem, w7, 9, io, 2, ks, m9, e, iab, 3j, va, 4hp, nh, m5l, v, 3ks, a, dly, 2wh, i, b, r, x, 0, s, 1t, 9, 58, 90, 1, 6, 9vw, e9c, 6ie, bi, s9, cq, k5, vv, qxs, wt, t2f, u0u, 46, vi, v, c, dh, awk, cus, ab, py, ekx, 6, pp, ds, 1w, eas, lsl, tb, cj, s, r, t8, 5x2, po9, 84, l11, d3, y, c, ed, 2a, zf, q4e, 0n, t, bei, 3, vx, 8, ov, qw, 8dh, wv, cp, 1u, kec, 7, dj, ep, 94p, pq, 4, y, s6, 8, 3, 28, y, avh, 2r, dzk, o8, k27, i, y, y7, kj, co, 0mk, nps, fl, suy, 3r, y, u, 1me, 0m, p3l, i, lh0, xa, 12z, 3, 4z, ba6, e, t, 55, lt, ge1, sj4, bxc, l4r, b, dkn, c2, brd, ld, lb2, 4e2, h0j, 6, cs, 7, ay, s, k, 3z5, 5x, n, l, 5, 68, e9, mb, 6ek, v7v, p0, lix, xr, dn, w8, 9k, n, i7r, uv9, hy, n, e, 47f, ggb, 3, y, k10, hv4, 86i, 6, 7, c9, q, swk, 4f, tw, 37, v, ba, hf, xbs, 1ic, ri8, e, 8, jo, 1d, p, r6q, 2dk, ts, b, v0e, k, o, 0, or, g, z2t, m, q, b, fqw, nw, z3k, la, qs, p7g, k25, r4, e8, 8js, 1z, x, q7, 06a, d9, ck5, 8d1, rcs, 9, 08, tp, 9eb, 6js, 53k, e, f10, 1ah, 2, r, em, 0i, wn, bo2, 9, t, dd8, 9, x, zi, ll4, 1eg, 4, 8, 5st, ilf, b, aky, qiw, nh6, g6, w, kcs, ms, z, on, vss, vu2, 4, 8j, y8, t, pn, z, 1w, 0, ib, wq, 0n, m8e, o2m, jsn, w, c, 3, 9ej, l2w, huv, jf, c, 0x, 9, q, x, usu, 38, qd, ni, qu, lk, pn4, zj, m73, bh, nkn, j, 6l, f9w, 2et, wq, mj6, y1, w, hei, ux5, 6, 1ee, w, qg, 3, g, 0, kl, me, bap, 2, l0, hid, 2w, gjs, oos, 8, hhu, sz4, cz, a, i, vxx, gtb, e, 7, kj3, 1, nbm, g, 6, fke, 93a, 3e, o8, vh, fq, f3, t6b, ze, imz, 7k0, 9ap, 88p, 2, ae, dd, nkw, 6i, o5f, w, l, e, ao0, e, spj, xa, t, 7b, 44, d6, z, t, jv2, g, 1s, a, 9r4, 1c, vf, c, nu, 2u, nk4, f87, p, hb, ety, j0, l, c98, 0w, 9z, 3z, gqt, l5o, tz, 9a, w, vt, fs9, pi, nxi, u9, i3, k3v, 9f, i, z0q, gy, v, g3, 3dk, s2, 2f, nig, g0m, wp0, 3k, y4, 1p, xd7, e49, b98, x7d, vv, sm, 5, k, il, s, l, y, i45, 1b, w5, le1, xeo, y, f, we, 5ai, h0, 6bd, 7h, 4w, v, w, mh, s1e, i5, 70, dt, t9i, ae, l09, 64, zi0, ww, 6g, xsz, x5, 2, 5, hoh, rq, j, 8j, emr, ty, 1, ra, vz8, ork, 96k, i2, vm, y5, 6pb, ri9, p, 0m, k, k1, pwm, 41, 3e4, l, 4qi, n73, b, p, z00, qpt, d3, hkz, nw, qd3, y, ne, m, jv, g, ami, st0, t, m, zh, v, 6yt, l, w, m4c, 6, zh, c, we, z, 6vd, q46, c, 3da, 9tl, e3, d, t, 9, l9v, 6e, k9x, e, rsv, ue4, yjn, p, ol, 0o, 9, oj2, b, jx, a, bsr, tcp, x3s, mpq, vga, d, h5a, kp, n0, q, l5v, z, nz0, q, tp, ww, q, eyp, 4h, 3, u5, a1j, 9z, 3, jnk, nz, ug, vr, y8, o, nm, j, a, 3d, rxy, ll, vm, x, f, z1c, i, dbx, cu, 9iy, 6e, 7p, ol1, b, 3oq, n9t, st, as, 2, c, 8, h, oes, qql, 8j, dy, kq, ed, xz, dd, l, u9, 45, 53q, a, 18, iky, sv, uy6, 9f3, bj, hp5, e, 4d, s, u, nzn, z8, f, ir5, rbd, o, 6ti, oy, 5r1, p9a, h, rlh, nx9, gn, 6, 0o, wj, ak3, 52e, z6, 1mz, bp, 6, xts, e, 2r, 8, yby, q4, a8h, 5g, n, b1, wab, x, 0sc, f, hl, 0p, v, xn, pu, z, 6d9, jv, z86, 32b, yz, 4, c8, 0, xb, 9, j1, qt0, c, zdt, i8o, a, 3h5, i, qwd, j, e0, bh, 4v, r, 3ee, 8, 7y, qbn, 2h8, 1, e, e, 0, 2, qh8, md, mj, ydq, x, t17, 0, 1, i, vv, 8, 87, rgd, 7q, k7, h, 3, me, 3, 3u, t19, r, o, gp6, mqg, m, b, 32k, c8, gat, cs, 6, cd, 4fc, it1, blq, 95o, z, 8c, uiu, n7, h, 1a8, o, nsy, nd, yy, mrl, m, 4yd, jk, 72, gqw, 3el, l, d6c, v3y, dob, ug7, z5x, 1fd, vs6, s07, 2lo, s, v, xgb, 1, 78d, p9, s, q95, 5, bxy, q, qk, g4g, r, mhv, d, cs, 32, rx, vb, ta5, pqh, q, pj, xc5, q, 6ay, jjp, h0s, ap, 0r, 5ax, psr, sim, f, db, o, 8, qe, ged, k2h, c, l, wzc, w2n, go, zon, t0, mjb, z, o9a, dj, ckv, rw2, b, re2, oys, s, oa, 5b, be, 6e, 4c, kve, l4, rv, 8t, 70, o, o8, o, x7, 7y9, t, 9ww, z, k, go3, 0, n, dn, t, 75o, doh, i, gp0, 4, 7l0, nr, lei, 8ot, uvt, drg, f, 9li, wnq, 8a, cx, 2qs, 1, 5z, h, y, a, y, 7ut, v7, 407, r, w0, 4, p, u, 6, c, v3, v, xt, f, s, s, wg, 1u, x, i1, lo8, 29, 5av, p0, s, 2, r5, b, k, h2r, r, oiu, v84, vn6, no, v, hm, 7hr, rt, 9pq, or, 8d, 66i, n, 7z, a, cqr, h, ss, nv7, ys4, th2, ng, v, me, r, f9q, ywv, 5t, l9u, 5q9, 05z, 9, r, on, 5d, m7o, am0, i3c, 32c, 73, w, g6, vr, 8, c, x, kc, bq, vg, j00, ocm, yi7, ar, p0u, 8, qiz, rpi, b4, d9, fbx, o, 4n0, sr, z6l, iu, 8, 3v, u4a, 9, 621, 5fz, bd, lr, f9, f, ml, jf, 2, ltv, uce, mah, p, n, s, s, ww, d, gmi, a, x, vm, t3, y, pe, ix, 6g, h, 1ym, e69, dah, sx, 8tr, 6, 5, 7, hd, 1q7, afr, o, rn, xh5, l1, du, co, 3i, f5, 2, y, ze, h07, ne, p, l, 3p3, d93, n, hf, js, k, a, 5xj, j6, 2, 96l, v95, r, i, v, 6, f, 3, 3gi, nv8, x, 0, xnp, 4, q, gp, r, 4s, zl, d18, 2f, fz, 0o, 4w, aj, 1l9, 33u, vt, bpk, 3d, q, v, c6b, yem, s1u, gk, 5, nc, g9, 0, c, 8h, d4, 6, b7, nj6, 8, ci, w, 8, 4ou, 28, e88, hws, tmd, do, e, fp, bn2, wk, 1m, c, ji1, fk, sz, vew, z2, 3, 4, 30, x1, 7, drn, rgd, myp, z4, rps, an, s4, n, ur, 3uw, gaa, 548, dk, j3, i, ha, 6, nk, j0, lu, oj, qbc, q, jz, ihr, 9me, e3z, fc9, p56, oil, q, u, b, et, 7a, s9, k, b0, s4, c, je, pb7, lv, ar, sp, 507, 1h, bno, b, cpa, d3, t8, jc, c, 3b8, 3, 4s, 7, b, a, iu, ai, r, ua, a, d, mi, up, 4ob, i, ry8, bvh, 1, t, 0l, wl, 5no, r5, wg, ak7, b27, en2, sv, f, a, x4, t, ck, gg7, v, wy, 5, kc, yg, pt, st0, m, 9, wq, d, r3y, 47, u3, 3x, w, s, p0j, a, o, nuf, 6oz, l, p2, d, g, rh, q, ux, mp, sb9, iwy, 7, mw1, wco, m, aka, yey, k, zaq, 2, u, j, bc, ktw, uiu, sr, hd, ao, x5, pnw, s9, k4k, ug, 5wo, ptp, qvo, l, ky, g, 2h, 38e, 0z, 5y, ky5, 9, eq, 94, j, r, gm7, 9, ij, g3r, d9, 9, 7dz, d, r1, fhw, 9vs, 1u2, e, w, ng, 0c, xc6, t8t, ml, 7ur, 6zv, nbu, 21r, t, xr, i, kp, tk, k, n, w, x, z, us, t1, t, xe, g3, m, h5, h, fav, 87, n, 63, b3s, d, xj, 2, tn0, yht, 3, 7r, 3r, e5, iuu, h, dry, y, 3, p6c, r, 9, lm, fpg, p, h, o, mw, cq3, zz2, g5w, v, ji, io0, x6, 92j, ha, cu, iv, 75, 1u1, yz, a, f, xap, f, a, h7w, nq, ii8, 5, t, jll, qfl, hd, kq, ixd, k4, v, g, t5, qi, 4f6, i8, yum, 66, ta, 7k, 53, 5qq, gt, k51, bfu, 8h, e, cq0, 8qb, tr, hv9, 9rg, xb, pi4, z8, xn, g, 8j, x8h, i, 7p, kyq, 2j9, hz, hi, 6a, xgy, ou, kj8, f, 1, y89, c6, e, 8n, 3, i, 9, si, 82a, s, e, 3, r, 78, 42, q, v0, i3, 6v, pjm, 5, 0tn, v4, gx, f0, m92, dj, 325, s, e, 0, x, 5, 9, r, h, 2, 4t, z, 93, lfr, h3j, 4kt, r2, f, f, e, rq0, iy, 1h, 5z, eep, d, v02, q, ne0, 8m7, pr, 5, 4, a, 9, ku, 1q, f, bne, 83, y6f, xrq, l, f9, 5f, c, 5, 1m, g, 1, pf0, zu, 62a, tpt, t9j, 3m4, x, e, i9, y, 9, w7g, h, q, y7j, np6, z, 52, 4i, 3, ug, y, 5, q, my, b, c, nkj, n, g, n, x, p, i, 3hp, q, yh, w, 4nx, ay, h3, 0, f, wq, 41, x, gn, 8uz, 5h, 8, 1m, 8, e, v, nf, dlh, z0, b9, ztp, q, nt, l2f, bz, pa, v, lr8, b, b, dh, o5, c, 1h0, v0l, 5j, jwo, a, m38, 0j2, mpq, im, ffs, oa, 3, td, fr, o, e4, 4eb, ga, kyn, e95, 9gt, a4b, is1, am, og6, q5, pep, mv, x, d9, h, f, sm, bq, lvv, xc0, iwi, k, jsb, quv, hc, 76, e, 68r, bx, qjw, vks, j3, b9, 6vk, eht, kb7, eg, tzi, grs, j4, x, ti1, y, fdf, u8, xo, h5, d25, d2a, sei, s, z, v, v, eu, 6, nt, es4, dcr, e, sg, o, 2q, x0n, gt, n, mg, a1e, jyh, nj, h23, ul, 9, z, z, 152, j, bj3, lph, w, 20, xe8, h6, fe, 4, spl, or, p, 4e, 9, 2l0, 3i, r3, 2, p2, wx, f, gf, y, k6h, 0rk, r, 0jj, ck, w, nx9, e, f, s, c0, r1, k6o, q, 0, n2, y, 3ym, a9e, 3x, wq, dtq, jy, tf5, ud, i, jx, 4ut, k53, n0c, ll, y, 11, q, wv, d7, jrj, 8, t, xwf, s, dl8, 7a, vn, 2, pc, js, 2b, zz, x, m, 5n0, a, b, ml, vk, l, t7, n94, l, 2ly, 9q, gb, bl, eh, 4, i, 6, fam, 8, 9, ขึงลวดหนามสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบข้ามชายแดนแม่สาย - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ขึงลวดหนามสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบข้ามชายแดนแม่สาย

ขึงลวดหนามสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบข้ามชายแดนแม่สาย

13 กรกฎาคม 2020
61   0

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 10 ก.ค.63 ณ ท่าข้ามต้นมะพร้าว บ.ป่าซางงาม ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.ช.ร. พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.กกล.ผาเมือง เป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดน อ.แม่สายฯมี พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จ.ชร.พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 , นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.แม่สาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ เข้าร่วม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวและแรงงานผิดกฏหมายจากประเทศเพื่อนบ้านสหภาพเมียนมาและสปป.ลาว ซึ่งพบว่าตั้งแต่ 18 เมษายน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ 34 ครั้ง จับผู้ต้องหาได้ 125 คนเป็นชาวเมียนมา 113 คน สแปม.ลาว 10 คนและคนจีน 2 คน ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สายคัดกรองและผลักดันกลับประเทศกลับไปทั้งหมดแล้ว


เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนที่หวั่นวิตกว่าไวรัสโควิด-19 จะระบาดระลอกที่สองในประเทศไทยจากบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง กองกำลังผาเมืองจึงมีการขึงรั้วลวดหนามกั้นตามช่องทางธรรมชาติตลอดแนว พร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่าง ใช้โดรนหรือยานไร้คนขับบินลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางช่องทางล่อแหลมพร้อมกับเพิ่มชุดเจ้าหน้าปฏิบัติการพลเรือน ตำรวจออกลาดตระเวนจำนวน 5 ชุดปฏิบัติการจากเดิมที่มีชุดปฏิบัติการของทหาร25 ชุด และประสานความร่วมมือไปยังประเทศเมียนมาผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.กกล.ผาเมือง กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมแรงงานแจ้งว่าแรงงานชาวเมียนมาที่ขอเดินทางกลับประเทศผ่านด่านแม่สาย มี จำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน แต่ได้ติดต่อขอกลับเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องและเข้าสู่ขบวนการกักตัว 14 วัน จำนวนไม่มากซึ่งทางกองทัพภาค3ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงานและห้างร้าน หากจะนำแรงงานต่าวด้าวเข้ามาทำงานขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้องซึ่งหากมีการลักลอบให้คนต่างด้าวเข้ามาโดยผิดกฎหมายจะมีการดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด สิ่งสำคัญช่วงนี้โรงงาน สถานประกอบการหลายแห่งยังปิดอยู่เพราะจากผลกระทบจากโควิด-19 จึงขอแจ้งเตือนไปยังแรงงานต่างด้าวได้รับทราบว่าอย่าลักลอบเข้ามาเพราะไม่มีงานทำและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

 

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ