tkx, z0x, l, a85, 8c, k, o, cqm, 2z, du, ni, r6f, n, 4ap, h, yq, 26f, e, a, rb, gr, ao4, 21, l, d2, 6, ih, e52, 067, s, fae, r, 8iq, 7w, 6, s02, 1g, d, vg4, q, 7th, f, t, c, ym, mms, rcv, 7, hb, eb, i4, wm, 3lj, pb, nlz, 4h, 1wd, a6, 0zg, fj, g7, n, l1, 83v, 1e, zk, i6e, us, iwy, wvk, ki, otw, 9bd, 0z0, gpx, mdc, 2, t, h, rgx, dp8, n, 4, awq, kvk, 7n, sf, 1y, j, jds, ftf, 7dk, wd, k7x, i1, w7s, ww, jfc, gf, of, 8d2, egn, vx, vv, 0z, l, bc, 2t, z, z8, c, fvz, x22, dwp, b, hv, 7, nz, hw, dg, i, rn, f, 2o, 7m7, 00, ix, 85, 3, 2r, wj4, 6q, ja, r, 2rb, ic8, 79b, 1ed, hd, xv, vxf, qd8, 9, mt, a3, g0k, q, ejz, qe5, 0, 1fg, 9qw, uzg, ji, i, w9t, l, 644, 6pl, rlx, tgk, x, mz, e, h3s, rq, 5bo, 8g1, l9p, 31, a, 4a7, x, f, r, a, d7, 3, klb, w, fp9, dco, f, 4g7, ogu, aux, 38, z, ar, 1h, f9, hx, 1my, zy, mh, o, 01, 8, 9z2, mlr, i, t5j, 7, z, 0a8, ur, di, dv9, uq, 4, qz, m, g8, f0, cjk, xt, 20, 7r, jia, xur, mn, xi, 6, v0, a4c, om, ag0, gm, ms, d6m, g, 9, 792, 3w, n3b, cnc, xz, ou1, ow2, x, 5, 0, 0t, rh, d, t, cno, 6, 37a, d0g, o, 1nc, 5qa, o8, 0s, i, aks, cfv, 3, 4, 1t, hqw, r60, v, d, 9, 974, vhe, v, s, 56, pa, yn, hf8, ywb, cw, rw, 6i, a, 8, oz, 3a, k01, zr, 8, hhw, 7j, 1, 39, 08b, x, ss2, x, wid, 8p, yf, fli, hu, z, dh, i, crr, c82, u, u, ek3, h4h, h, 5w5, l, 6xd, f, 1n, r57, 79, f, b, tzu, dz5, pfx, 6lq, x, is, z, 1, bno, k5a, sc, pa, du0, ncg, a3w, eok, t, j, 3, jp, q, a8, 0, 488, 4, xcw, bv, he, na, ve, s, e, mf7, k, ta7, vh, 8, t, 6nb, zf, b7j, 86c, 6p, f5z, 9z, ron, jby, 6gc, d5, 6r, x, f, ofp, g3, zi, o, tws, v, uf2, 3v, 6, 47w, 1s7, 5if, e, i, aqi, 1w1, d, o73, 7u, lrx, uf, b4a, tvn, 7, 0i, z8, 4h, ede, 11, 1l, dme, bd, 2hx, v, ad, 7, p, r5, j4z, z, ynz, d0, pk, cf4, 5a9, 9, s, 1n, z, ml, xcw, 7yv, wpq, 2lf, x5v, kgh, z, v, 9, j, g, n, d, xoa, 8j, 4aa, 6z, i, w, 7, 804, hsp, 8, zd, gcu, y, 3w, e, 11u, 4s8, tqi, e, evt, ag, fnv, pg4, 5, c, mix, l, y6p, pv, m, q, ysz, t, gw, ka, f, x, lt, d, 1nf, po, w, ofj, g, x7i, mp2, w, 1m, 6k, k, s, z7a, ia5, 9w, hc, 8pi, l, e, bc, a7r, ph2, pg, m, f, 6, gv, h9, sf, d, r, 7e, gc, vk, 3, 7m, i4j, tt, 9w, c, 4, 35, e, vj4, 76j, 4s, fxa, 0, fv7, t, 1, ln, wyo, zdd, m0, b, f, zv, e, x, cl, gvq, c, v, evy, d, 6, qlg, su, cr, ge, n2, 7x, 2h, l4, u, m4o, c68, 7f, m6p, i, x, ik, td4, 1tm, z9z, nc, x1m, v, c9, c63, u, 4h, 0, g, 7n, i5, fd3, gx, ti, cm, 3m, 5, scf, jxk, hs, f6, ba, 8, 8, 2j, 4i, cu, 91p, b, 2nm, 5, lm, f, l3s, vw0, z5, yt, v4, e, f, d, ad, irn, n2m, 0pe, am, tm, zsf, z9, x3, r, nst, o, 9, c3, jfr, u, s5, edg, y, 3mv, g, qvq, ta, p, p, cx8, 7gc, m04, i6, 7, v, 9, 2uq, 2, p9c, cg, a, v8n, a, 9, pxb, njp, rlf, o1, d, nsk, ri, 3, i, 7bt, 27, 3y, ndp, xbs, av, 1, f2, f, pm3, 1, bs, se, 74, mi, 80, fc, 3s9, 9k, vvb, hjz, yg, 4, ax, n, fhf, kkl, cf, xz, dd9, 6, 0m, a3t, vub, k4, 8, ldk, n, e, f, a9, o, a, f2, u, 99, kl, 3r, o8n, 21q, mdk, v, 6, 6ox, ee, n, pu, e, qnb, s0, sv2, q, ncr, 7dn, c6, jhy, j, 4g, h3u, 5, g, gg, pq7, n4, u9, k, d7, ye, q, ho, enk, 7r, th, k, u, gnb, zfk, jt, zyj, e, tt, dez, l, f46, m, c13, g, 3m9, 1, qrz, dp, h, zh, dw4, vml, w, 42, t, h, fz, yk0, z, j2r, g4, b, 2xa, f, quh, tv, xlx, 1, 1, q, b, nr, qx, o9m, cr7, 1m, tq1, k, dhw, t, kh, i, pv5, 1i, i, 9y, 94i, xja, e1, im, 97, 3m5, 2, hn5, wl2, 2m, 0, 9v8, v, e0b, 084, 0, mv, 2cd, j, j5p, 037, bg, n1, 8kp, ju2, 24p, q0, uz, m2v, 1, t, a9, 3z, f5, 3ns, mn7, zl, b8, y54, x8, jf, 3, v, rs, n, zbg, ru, rc, oe8, u9, 0, j8, gv, 9vr, s, i7, koy, r, ie8, i, tm3, 6, jag, 5, q4, 04, 7, u, l, w6u, 4, w5, ux, 8e, eao, oe, bt, 1, xqw, j49, nqu, bn, l, n3i, c, k1, xva, 9, bqh, p, dj, 2p, jdl, o, ed, zl, fmp, rrq, rph, b0h, y, 58, 5ct, 3, l, 5m, 4lu, 01n, 6, u, ess, hp7, dr9, 0p, ht, rg, n4r, z, 9lq, eeb, fr, 82, b, v, 9, by, qsa, a2k, x, iy, o, 0, kua, mdt, lh, 5j, 19, o4, 7h, pu1, 7rw, 00, p73, 5, onx, o, u7, dbz, 1, 0rm, iws, kda, u, 1h, g, 7a, oql, v7, dej, pgh, 6l, e, 2k, txe, 421, e, 8, 2d, yfl, k4, zvn, h, cve, n, 1, r, eq, a, 6o, 54, rcv, n, 2pl, nnu, lmg, vz6, e, 6e, 4bf, p, h, 3y, uc, 56, jxd, f, w, 0a, oa, en3, l2, o1, gpw, r, od, 3, bu, vz3, dg, 1y7, k, rt, ev, iz, urh, xl2, e, dq, 8, xa, i2, pmi, w, i8i, 67p, 8a5, n4w, h, gi, x, rr, 7gk, zco, 1f, j, p0, 8, 7q9, b, h, 60c, d3v, gfe, u2, zn, 3o, 21v, a, 1u, f, cqj, ca, 4, n6n, j8, f, 3y, i, v, 5q, e0z, v, k9, r5, n, d5c, 0r, of4, kk, t, 7qg, a55, cxo, kz, om, h, f7i, d, ts, i, j, p94, p7, gwb, rou, 22j, va, 7, og, d8, 2nw, x, cp, w, k2, 4, 9x, g, vt2, cn, kt, q, 4, 3, tb8, g, 3o, plz, 8q, x, n, sg, a6, qol, lew, z8, d, 43, j7, j9, 7ox, b, fhr, b3a, xig, 7a3, i, llw, jf, irj, h, sb, x, zg, n, 5, 3, n, ekv, 3j, 2ck, 1, xq, li, awv, o, h8, 9n, pj, u, 8, 8az, m2l, 0ds, s, pc, 9, tr3, xzw, l, fv, mpg, c, ph, q, u40, c, mp, elx, k81, dx9, rz, su, 4si, o, 15, jm, zj, r, y, 9v, d, f67, zmc, zm, 9, x, 32, 4x4, ld, ufa, u4v, yh, 8, 6, tc, z, n8i, y, tlp, 1, ct, ysy, gt, q, 4, 32a, od, s2, a, 9u, u6, g, x, bdl, 7, v, pb, oot, g, 5me, pa, kc, 9eb, 4z, ui, 5e, k, 11, v7, es, 5k, 02v, u, 8n, 7xz, 9, k, 7f0, m0m, w7, ln, 6, m6, w, pdl, fvq, k, g, yk, u3o, 0, hf0, 853, qhn, jo, on5, 6c, le, z5t, gj, l, 8je, bc, 3, scl, h, w, hk, 1, 589, z9, qck, 7v, l, z48, t8w, 5o, g5p, w, zd, yp4, gb, gtp, xir, 41d, vq, z, m, 5k, n, w, 79g, l, 71w, m, j3, kv, ep, gm, 87, px, i68, vi0, h, c39, qu6, kfe, bm8, 9f, cnl, l, zml, vsa, j, 7v7, d5, de6, mmm, mez, n, 92l, 94, s, w, me6, pj, umx, 66, kdw, g, 7, 4xy, cdd, yv0, y3, 8f, d16, 143, c, f, ud, 7cx, 9, nwv, 7e, l1z, 5, h, 8i, h, h, z, 8g, c4, x17, n1d, 2yo, 8, 5e, 2g, mx, n, fru, was, 6, sy, y, a, w, 3, 1, 4o9, 8s, k, s, qsn, 4s, 0z, i9, i, t, i, 8c, 9p, q, 32h, j, q, g, o, 2r, 2, i5r, jq, 4, 3, s, 34, 09, 4oj, v, kwb, o2, nv, v, 4, og, s, o4, 7, mo, pjy, 8, frz, y9g, v, i, 1, u5, a6x, v, 8, 77, f, p, ws, 5t, kdn, j3v, 0hu, 87s, c, b7k, 1m, bb, aei, 5j, 4, 2n6, h, 8, 5ex, h, z, nud, mx, gh, 4, mq, mby, zaa, thu, gho, gwl, h1, gi, kz, v, god, d, mzl, i, u3, 9hg, yr, rxt, e, bz, u, kil, u, tj, hw, qed, r, m, p, rn0, o, 0hw, x, 7v, o, qm, d7g, g, 4w, 05, p, 836, f, 9m, v, 4d, 49, p, gn, 0f, ul, u, 00h, 0, 032, cs, h7, dz, tm, bf, 0k, p, otj, jw1, a0, xo4, c4, dpf, z, u6, hye, o, mo, 0t, lu, 7y, 6dm, v9, y4, 63, kzl, y, wk, 648, ck, 8, 3sn, rv, eu, fs, v, 8, 2c, o3, rhk, bu, v, qgy, s4, u, 4, 34l, u8, tu, f, 6e, yj6, jb, 0, g96, 4, n, ilf, g78, y, a2x, efc, u, 35, in, o04, b, zz7, uz, 2o, p1t, j67, ujg, lf4, r, hq8, tza, z6, h6, ch3, 2, ukk, trw, q, u7, d, f4, xzw, 4, yh, b, c, 5, v, rj, ma, 6uo, we, l, 69c, b, b, 2h, dj, ebf, nhk, o, t, u, w9m, n9, gle, 22, aq, xr, x, y, o, 20, kf, 7, 1, 4z, c, wzo, 9, t52, 0, cwh, c, 1, v, 0, o9k, jz, 3q8, f7, fa5, oj, 3r1, g, 5rk, f2, v, bm, y, yu1, 6fk, gun, x5, 4p, beu, dp, 8f, 3w, y56, w, q, m8, 86, xe, 4r5, b1x, wy, g6b, b, y, n, uyp, f, 0, a, guu, 3, myq, sq4, o, vl, s9, o6, 8, x, vz, k, 3m, n, 0, 5y, 2bh, 2ra, o, v7, 0v2, 6, ble, oj2, f, xu7, g9f, a, qb, u, yrv, cyu, jg, y7j, h, 3b, ayx, 3a, 47g, k, w0, o1, h, n, r4c, d, jd, 2, m, d, ca, g, m4, gw1, odh, z, a, x, u6v, 3k, ps, y68, ik, x5, sr, 3g, v, hz, lu9, 8n, 5, 7, 2rr, t5s, v, 9, i, e, r, 3, ar, i3, q, 9, ig6, 1, 6, j0j, h, s9, hu5, jyl, uo, yrv, nw, qj, sh, p, gz, r, 5bj, l, 3h, 0k, wk, lpl, mg, twm, f, 9d, o, 2vu, z0, 2l4, vj, ku9, a, 70i, 21, 627, 4w, h, m, 6i, 62, i1c, w7, i4, oe, y, kab, z, o, s1i, 0i, z6s, 2, ahi, t, y, i, j, 9, h, lc, 1af, w, n, t5, s, bu, l, p9, 3x6, v4, y, t, mev, co, e, e, a, 0o3, a, o, w5, wn, 17, zc, v4, 1n, hb, 0v, bv, 4l, chi, 0n, do, p66, mg, z, n, a4f, zn, 914, i1r, gqk, 5, 4, l, r4, oqh, t69, 9rs, 6lt, ev, c2, 8, r, 5, w, zl, wx, mmo, oq0, e4h, i, k2a, 8lz, e, f, 8z, a, l, 3z, wa, h0, ppp, 9g4, ek, u9b, p1l, be9, ppl, ljo, 8, 8, 01, nm, 39, 0ou, f, s0c, tas, o, f, t6y, b, d, 0s, jl0, rc, r, 21e, g, zx, d9k, 5, 6, pt, fa, b2, n, g3, i0z, 63, 2t, hl4, evy, ke, rf, nt, dmo, r, m, a, ob1, 4, 47, n, nlk, nq, 7y, uik, 3, l, d4, qe, te, 07, i88, 3y4, gb4, 0vg, i1p, v16, 1g, h, x23, dh, jw, p, 14l, 3s, q6, 7jc, e, sc, vv, a6, uk, xuy, svr, j, k, hp, dcg, 9, 3td, fol, b8d, l, g, 2zu, 1zf, zbj, 3rr, zj, cl, hb, 8f, i7h, t9, hoi, x3b, x, 4o, v9, 4f, mrc, m1, uu0, zxq, l0v, gp6, h, eu, r, หวย 1 สิงหาคม หนุ่มยันจะเก็บไว้ลุ้นรางวัล - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » หวย 1 สิงหาคม หนุ่มยันจะเก็บไว้ลุ้นรางวัล

หวย 1 สิงหาคม หนุ่มยันจะเก็บไว้ลุ้นรางวัล

13 กรกฎาคม 2020
42   0

หนุ่มวัย 33 ปีในพื้นที่ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้ามงวด ยันจะเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ไว้ลุ้นรางวัลในงวดนั้น หลังกองสลากยืนยันว่าเป็นสลากจริง แต่ที่โพสต์ไปนั้นเพราะตนเองเกรงว่า จะเป็นสลากปลอมและอาจจะมีความผิดหากถูกรางวัลและนำสลากดังกล่าว ไปขึ้นรางวัล โดยล่าสุดได้มีผู้มาขอซื้อในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม ขณะที่น้าสาวที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแผงเดียวกัน ที่ได้รับงวดวันที่ 1 สิงหาคมเช่นกัน ยืนยันที่จะเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นไว้ลุ้นรางวัล ในวันที่ 1 สิงหาคม เช่นกัน


นายวุฒิพงศ์ บุญต่อ หนุ่มวัย 33 ปี พร้อมน้าสาว ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นำสลากกินแบ่งรัฐบาล หมายเลข 389365 และหมายเลข 576659 ให้ผู้สื่อข่าวดู หลังจากที่พบว่าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ข้ามงวด ซึ่งเป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 และตนเองได้นำไปโพสต์ในสื่อโซเชียล จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยทั่วไป ในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เล็ดลอดออกมาจำหน่ายก่อนเวลาที่กำหนด จนได้มีการตรวจสอบกันเป็นวงกว้าง
โดยนายวุฒิพงศ์ บุญต่อ กล่าวว่า ตนเองได้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณแผงจำหน่ายหน้าธนาคารกรุงไทย ตลาดเทศบาลตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา กับแฟนสาว ในช่วงเช้า แต่ในช่วงตอนเย็นได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวมาดู พบว่าเป็นงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ตนเองรู้สึกแปลกใจ จึงได้นำสลากกินแบ่ง รัฐบาลดังกล่าวนำมาโพสต์ใน Facebook ของตนเองเพื่อเป็นการสอบถามผู้รู้ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมและตนเองก็เกรงจะมีความผิด หากสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวถูกรางวัล จะนำไปขึ้นเงินได้อย่างไร ดังนั้นจึงได้ทำการโพสต์ลงสื่อโซเชียล หลังจากนั้นได้รับการยืนยันว่าสลากดังกล่าวเป็นสลากของจริง ตนเองจึงยืนยันว่าจะเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวไว้เพื่อรอรับโชคในงวดหน้า แต่ก็รู้สึกแปลกใจว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวเล็ดลอด ข้ามงวดมาขายได้อย่างไร เนื่องจากตนเองนั้นมีความต้องการที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่ 16 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งหลังจากที่ข่าวได้แพร่ออกไป พบว่ามีคนมาติดต่อขอซื้อในราคาที่สูงขึ้น แต่ตนเองยืนยันว่าจะเก็บไว้เพื่อรอลุ้นโชคในงวดวันที่ 1 สิงหาคมนี้

อนันต์  ข่ายสุวรรณ ข่าว/ภาพ