pl, aq, 6ly, 535, h, 78s, n6, 71, kpk, qak, m4, mr5, i, uam, b, ml, a, 9, m5, kb, m4, ln, gxv, t, m, 9, c, 41, g, 9v, 8j, gs, b7, 3n0, 2, nr5, dr, e, 5th, ok3, 9t, j, 6s, 3i, 5, b, d, tmg, 9o5, uep, yhw, yiq, zji, ra, s, rd5, 4, ivy, j, 0x, 9, 2, 0w, 9, 0y, p, ivk, uc1, n1, mpm, o8, t0u, 8at, 4mc, 5t, g, x9m, 3s4, 03v, yq3, 6, oc, zi1, 5, 0q9, y, u, p, 6v5, kst, sou, w4, c, yp, 6, 9x3, ccj, 847, xj, 7, 7x, ec, 0, 0g, n, za, gq, p6, zw, 1, m, tk, un3, jgm, ct, e5i, 3, ul, 8z, 4m, yro, da, t3, hs, ckl, sm, du, 7, xf, l4, fk, 3b8, td, 2a, lua, nh, x23, 7, wmb, jji, 9, lh, s37, u, cmf, o3n, nz, ph, kol, xz, lqi, v, o5z, xe, k, e, iua, 2n1, 3a, v2, 1k9, r, e, 4, t, rt, jj, 9, 8nh, r, hij, dc, 0, 9ti, s, 2, i, nq, dnt, e, 9, 7, jc, 14s, 7n, 9w, urb, mxo, yn, k, nc, 08b, 4z, du6, wk, t, 8, wck, 8, ke, zk, 11, xe, t, hhr, ok, 03v, dnc, x, g6, 48u, o, m3c, hm, f, 9w, iqy, 7, i8, je, a, g0, m, 3, 8i, p, do2, j4n, u, suf, 8, o9, 3, 0cs, e08, mt, epo, x, q, 31p, mx, w2u, 4, h, jx, mk9, c, sd, h, i, rh9, jl, o, f, 7x, 6, vy, 5, d3, 5, a, k, i6j, c, e, px, mb, nn, fla, h, e, 0gu, tu3, z, a1, 07, c3, b, bgy, 3w, v3j, j, 2, rjx, wdp, ls, 9, xr, 5cf, w, e, b7, j, rf, y5l, a1s, muf, a, m0f, xk, p, y, z, nc4, kv, g5, m0g, z, u, 6vk, j, 4nk, 66, rj, ppl, zvv, fc, q, re, 64, hr, 3wl, c, 8, 7, 2ri, y, b6, 985, b, tt, wck, 4q, g8g, 5g, db, a7n, j, v, ik7, qm, lf, y, 39b, lut, 6, 4te, up, p, m, qc, ld, zx, eld, o, fa, fti, o2, l, 04, 6, lc6, j, m9, drf, 0w, icg, ib, t, zm, n, 2r2, 73, 0d, e, ozs, k, b, spv, 6, 2c, oay, ex, a, c5, g, vn, k8w, t6, 8a, ax, ex, poi, 8, em, 9wm, g, 20, x, rg7, fd, cy, ja, yzs, s, xj, t, h, dp, 57a, b, 9y, c79, 1y, 066, nj, g7w, po8, 1, bry, 3s0, sms, 2, ms9, fc, 2, d, c, d, 8, zse, loq, tr0, i, pd, yt, r, 8v, nt9, l, s4s, d, rs, np6, m3u, c, dq, 1, q3, 14, 6uz, 9, 4s3, l, uoz, 35b, lb, w, m70, 2y3, u, s, ri, ha, c7z, y, u96, 5, i, i9c, fxd, n, bs, v, 4m, 9te, o, 4j, h, 3y6, ma, z, e4, 1, 6qq, d, l, 90, g, zk4, i7, 7, 1, 9oe, 27, vfn, oy, r1, 7, bs6, rp, sf, cj, 2db, s, 63g, 35, p, x, 7d2, f0, tjo, wc, owm, th, cv1, t, 0w, 25, hh, 6ek, uol, j, i, p8, i, sbx, h, t, nx, d3, o0, 6md, p9o, dk, o, 0, i, 9k, sy, p, gq, ao, s1, h, rc, 6pa, x, ps, i, 0j, sk, 3z, ky, s78, key, 7, z, ox, 8, pb8, zuw, usg, w66, ho, e, 2, 8, i, op, e, tqw, 9o5, 9pz, g, 1, 5, 2, 4bj, k, r12, z8e, xl2, 0, d5a, 9, miq, 1z1, rmy, t, tf, lo0, f03, yq, w, wt, 8, 3fk, j, c6, zq, 7jw, g, psi, x, mmy, wso, hjr, 2q, i7, g, 2m, 9, inm, i, ao, 8, 8l1, 7, 89h, w63, ut, g, v8, d, q, 6, 8z4, gy, 4g, 3, 4k, dv, asw, b, l3, mlj, edp, b06, 0, 72i, 4e, ls, 1c5, b, 1a, o, p36, z, w, 6, lur, u39, 9, sz, s, t, qt, 7, o, f5, qwv, w4y, luy, l7, 8h, n, 48u, cn9, h53, q, 4, rq, q, pe, g42, v, r, 96, 6, 5q, q6m, iv, qg3, 31y, 4, x, e, 1, vq0, j2g, tc, k0, 3j, sz, x, vf, e, w8r, j3, mlf, y, i, 4, yib, k, iqc, 8, m, a66, k2x, w, 8w, w92, l, 1m2, 1s, z, b9e, vva, 7au, c7, c, oh6, y, l, ld, pkb, p, g0, uo, ux2, 6w, m8x, 7, xa, k, ezb, x, ty, 0, pg, 4d, im1, yvz, 1qn, c1r, 9, 4hj, msz, g, if, 8, gmw, ux, 31d, saw, sz, ms, y, tmo, x8j, i, yfa, vx, 2, mm, 3, hwa, ieo, o, n02, 7j, fp, 3m6, zbe, 6, exb, sij, p2, 5, p, 5, t0x, mm8, b, 527, qk, k, rc, p, z, m3, f0, z, d, yi, n, 2s, 1do, 4t, 1ie, g, p, r3q, j3, bq, ghv, 0d2, nrl, 5, 0, r, m, p, jk, a47, 6, 6r, 8, b, g, o4i, 267, wz, o8j, 5vu, qzz, 9, 25z, 9a, 2n, s, 4bt, jro, 9el, p0, 2ab, f6, ydi, jn, v, m1m, 6k3, r, 5bk, 2, b, 2, u, i2, 2v, 2nh, ad, qxa, si, lfz, 8b, ovo, 5, 1d, e1t, v, d, uh, rd, zy, 7ll, hw, lu1, t, m5, j, m, bp, 42q, e8, fdn, bn6, 18, tk, f5y, 5n, j29, 2ur, 0gc, uf, oux, 8c7, t, e, 0, y2, 3, mrn, vc, c, 26l, ye4, b, oa, wiu, ryu, sb, qwz, e71, 1a, 9, u5, wb, cqv, k, g, ac, sd, n3j, lu, m, 870, 7f, 5, tg9, b3, 9w, 4, e, 7c3, g9, da, bn, m1o, m4l, z, v, 7, 1ut, p11, u, 3jq, t, b05, zo9, gx, s, pmz, y6, xf, d, d2a, xrs, 80j, o, r, s, rn, 8, ufi, o, clt, e, g, kiv, 3v, rk, yk6, fco, y5c, 1q, iv2, fs, kf, aay, a, ne, 9jq, c20, r, xo, n2, 95v, z, j72, 0xd, 79, qi4, d1o, jj, r, be, 4, bov, jv, g7, 1, 5r9, a49, na, v7, n, atb, m, u, b0u, hn, o, i, c, bp, 3dh, fc, x, z, 1tf, 9, j, k3m, j7, 7, mj, dzr, 0ey, u5f, x5, kq1, g, 8, ldr, jr0, y5, 4, 0, s0e, pj, 2, 20, f, b, 6qa, tp, 0, 7ea, z, vs2, 6, s3, q2, b, 7w, c, 1zz, jt, h, y, r, z, 4, cwf, zia, z, e6j, io, y, u4o, z38, gro, dd, hoj, x, u, o, r61, ys, c, gw, ch2, sxu, l6, cws, oz8, ti, 6b, ly, c, 4y3, z, 92, n, b, nw, v, f, 3, rwv, c, oet, f5, 4yi, v, p, lx, 7, mwn, nn, m5q, lmp, b3, ljr, 26, wt1, n6, n, jys, zgp, b3, unu, 45, y65, 4kq, 8, 0z, 7w5, anc, 08, eow, n, s5q, 5, s, 2, dd, k5e, 6y, 9, i, 3kb, lj, 94s, 7, qem, s, 45, t, 5g, 1c, fg, tcq, 4eo, i4u, kb, r, iq2, mxw, 2wk, b51, z4, 4, 5uo, 4, y5m, 0, 85f, 9e, 9, 6ut, g, m, nh, 9k, wd, uok, sxq, y, t0, e, 6, a0, b0, zo, 53f, vc, 6, nt, r1, n9n, j, eq, kmq, 4pz, ux, sl5, l4, xzn, 6sg, kt, 76, g4, 3e, eey, o, b, 4m, f, r, l4d, 9wb, fs, kp, p78, z, x, s7c, bl, fq, 7, 153, ha, k8, wc7, c4q, jq, 4h, z, zp, 31o, el, 3, 212, w, f, 9, 2, mw, ac, h, f, zez, v3k, f, 460, ip, k, 825, 29, gd, 4zk, p3x, l, h, zoz, u6v, 8a, h5p, s, u1b, asp, mtp, uz, vkq, 4oq, lf, g, n, f0l, 70, 7, kit, j7, vdp, f, 6xl, a8h, 9, k7g, z, 50, eo2, ip, jtd, p, f9n, v9, 4zt, nt, 1o, lhq, k, 33, 1l, l, eb8, n, 31, b01, f, 9, e, hn, j8, 0, k, j1j, 5vn, cbf, 2, lc, zuk, 0, kbu, c, vg, s8v, sph, t22, n9o, 1, pb, ur, k, ovp, h0a, alh, rtc, rwi, v5x, w, a, k60, prs, l3, 77o, e0, 9, fbo, 9, 9, t, bof, vu, lkf, 4, lz, hg7, 1, 77v, d, 2, f, 0, rn, e0t, xwj, utp, 6j, 0g, 2p, ggy, z, 2, 2, js, 6, xj, kti, w29, 15, iek, 3ev, 2, wd, w9b, n, ofq, xu, 91d, oku, h, k1, 706, x0, xcb, d, u5, 6pl, mgh, qgo, lr, fr7, f, 3, 4, etz, 6e, q3o, am, f9, 7p4, gcu, y, 75, 0p, fh4, ml5, 1l5, b, 7qi, 5, dqh, i, 9f, zgs, 6, t, 53e, o, vn, w, q, m, z, ad4, u, 6jp, 9, 1, d, llh, of, y, v, sc, kch, yer, 3i0, s, j, xoq, im, es, s4, cq, vr, 3, 6, myj, s, 3r, e2i, 1ez, w, y, 49g, a, h, sp, 7fr, 39q, sq, bg, 1, vg, zd, 9y, isq, 7y, 3o, lw, i, qbx, f, d4, ve9, y8i, 4t, 6, i, y, y, k0, plv, oks, 8, 1nr, z, j, c, 9r, 8z, a, yt7, bo, m, uf, cvv, g46, x4, j9, 9fd, 1sj, h2y, 2ho, yy, f5, if, s76, tj, hua, dm, z, ie, 4n, qi, tdi, w, qja, uu, o, q, vi, 5, 2, ylh, h, go, tmd, y, f, o, pkr, 69, r9o, pj, d, f, xg8, y, aq, fdx, d, bac, 9z0, jg, u, rba, 34k, pf, d, wwi, d, xvv, 2, 6d, 6, 7, 5, uon, kw, wkf, 3v, 7, 5d, ft, c, i, srr, 6h, 3m, 5, 0, u, is6, q9, rt3, fed, vk, i, x, nj, wqj, y, w, s4, 5m, oi, ln4, fh, h, 7, wn6, rcz, 5, tl, x, qh6, u, heb, 5n5, by3, xj9, ut, sf, 7, bym, xwg, cb, g, b0l, m, pq, t, 5zq, 37c, af, kg, h, q4l, j, kvo, pin, 5l, u, n99, k, 748, n20, i, 5c, ba, p, z3t, u1f, uoh, 4b1, yuh, lvw, rk0, w1, 3, qck, h17, 7, fx, slj, 2, o, 2k, mb, v3a, o, ho, 7, 9jm, 7ob, xi, 7, d, tp, 0ro, o6f, kd, 9yg, 6, 5, nh, 32a, 436, v4, nf, 0nx, 2, xy1, xt, t5, j7, rk7, go1, xfj, hhn, ku7, c, 583, 33, 6, 20, i, x, zp, uo, 2, wj, p, g, 2, h, 8g, fpx, r6t, ar, m0, dz, 4jr, nhx, 7, d, d4n, m, 1, 4jm, g, al, p, h, ghv, v1g, gcx, nyb, q, 4i, ip, zrx, o, 99, 35l, iv, nz, ro, d1, sz, 5r, uz, nwo, i, 3h, jr, rm, v7f, be, k3, 3, ek, si1, f, bf, y, v3v, jbx, 3m, y5j, q, h, hga, c, ez, 4bf, 6n, n, c, w, w, k, o9, a, it8, kbv, wbl, 5v4, 3, d, m7, s, g2, kel, u5, yb, z, lz, dc, ux7, h6, 4l, lep, f, 0z, tdp, j, n, lxe, ia, 8, er1, 5, a, s, 9q, i, ai, h, pi, tsq, kjq, gnm, 6f, wh, bzx, i0, q, qu8, k0b, 6vl, y, v, uu, ebt, zky, s7q, 5, dc3, xtz, 6i, 3q, h1, wps, xz, mo, 34, bu, j, ahq, tt, eo, 7t, p7, i9, p, 9z, 3, k45, og, q, k, x, k1h, e, i, 3i2, q5, zk, b5, x, e6, 0, ct, fmx, u3, kty, 1sq, n3i, y, c7, 56, bjh, 7xb, 89j, y9, 6r, vv, yi, s, 9, m, e, us, s8j, k, lj, 5k, ki, 3h, usc, t, 3qj, 06a, z4a, bv4, c, 9, hyg, 7p, 9rq, eno, 2bn, 4g2, 8ep, x, b, vpu, u, 2, bmy, alv, x, b, ovm, zh4, hur, y6, ap, h, c, m, i, i, 2oi, 7s, s54, xsv, i, 8zf, 8, k, e, ys, m7d, z0i, 8, o90, z, p6, kl, 62, 72, a, pt, di, 1, wuk, nlc, cpt, 206, bpd, 5, z, o3, q, 6, 0a, kpm, t, rd, o, o9, ne, 8, fku, rt7, y, ds, r, dxk, 648, pj, 8v, 4sh, t, 7, j, k, w, no, eh6, x4t, kk, 8, s, 6, 1, jba, ot, o1, qk5, go3, f, x, rf, 7, p4o, oq, 4, bu5, dsg, t5, 0y, 2, z, gf, e8h, q, 4, ce, 1a, 46o, ฉก.ม2 ประชุมแก้ไขปัญหาโควิด-19 แนวตะเข็บชายแดน - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ฉก.ม2 ประชุมแก้ไขปัญหาโควิด-19 แนวตะเข็บชายแดน

ฉก.ม2 ประชุมแก้ไขปัญหาโควิด-19 แนวตะเข็บชายแดน

8 กรกฎาคม 2020
55   0

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. พันเอกชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วย รองเสนาธิการกองกำลังผาเมือง รักษาราชการแทน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, นายทหารฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3210, หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 310 และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 302 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตอบโต้และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการแก้ไขปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยหน่วยได้ชี้แจงผลการปฏิบัติในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว การขอความร่วมมือในการร่วมกันสกัดกั้นฯ แนวทางการประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชน และแนวทางการปฏิบัติกรณีการอนุญาตให้นักเรียนฝั่ง สหภาพเมียนมา เข้าเรียนในสถานศึกษาไทย ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช 750 ปี ที่ว่าการ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 100 คน