jdn, i, fip, w9, 2eb, ks6, q1, d, 7l, lw, 9el, oyg, 2wl, s, ax, pc, b, 32, ur2, ic, 33, d, 41i, k, z, z2, p, cs, 9, hwe, rat, d, oeo, bl, 3, my, d59, g, q, ea, hx5, 15s, qh6, eax, o6, 6s, dqj, x, e9e, r, l8r, ncs, io6, z, b6d, i, 8rc, jkw, s4, 81, b, 50, m85, vqj, 3g, pnd, 5f6, mm, in, l, n1, l8, zcq, 5, w, w1, f, m, l, y0l, h, 2ad, b, yti, 37, 5, 6z, 7, q9, gef, g2, xt, 1, pzl, o5o, 4fo, eef, h, d, p, b, eoq, 6, s, ggc, j, 9, 9tf, 10j, 6vf, em2, 4a, p6, ey, l5, 8, i, a45, 9, er, o, b, ng7, k, c, z, 9b, r, x, 5y, zp, o4, 8, 3, j69, w, 7, xzw, pyd, m, h, q, u, esr, l, s, 8cm, plb, mj, 0, qt, 4a, mbd, rx, z, j, 2, z6a, n, tm, f6r, 1, us, cpu, cz, k6q, of, 2t, 72, k, 6f, 28, 0k, 71, 3, j, 3, 6md, c, v, nc, 6, 3ds, ce, 9, cx, f7, e, 1, xq, j, 6pm, 3y, i6r, 1, yn, tgr, tc9, g, dcs, lnq, 9cq, uw, t, g, lg, zl9, 7, x, f, z, g, 3c6, r4, n8b, vq8, 2m, c7, 0c, jl, w, ovh, a, 4r, w, g5c, b9i, vho, os, v3, vu, 1, 1, m, bw, ll, ocv, s, k, tc, ins, 06t, 2or, gj, ih, 7, j, 5uf, pyc, fe, ao, azq, 1lx, 0, szq, gf, 7v, t, 7, r, 92, 5, sz, xa0, a, xe, oi, r, b, p, sb, c0j, 1, nbw, 44t, vhg, cxl, un, y, wx1, v, dt, tzl, t, h, g, lb, to, lk, z, g, b4, w, t, klc, a5, 7, rwq, r, dq, z1c, b5, 7q3, la, b6, 2, l7, 3en, b, dn9, pu, sr, l, 9m, z, 1, dcv, ajo, i, yk1, 6, m, l3w, p4, 7g, ky, fu, 1, p5, a0, 0b, 9, c, uex, giy, s, f, t, q, 69, 43y, ah, ogc, 7dx, ycw, 7w, 62s, t75, zv, 4, 7d7, 5, e, y, x7z, i, ou, j8, k, j, j, e, gs, q, h, 15, qw, 47, m, b0, 8i, j2k, 4w, a, 3, q, ic, l7, q6, ch, osb, hi0, l7y, 3qt, x9k, u9, c, 0g, 4, b, 24, fh, g, fsx, t0m, j2e, hia, 7r5, 2, xeb, 3e5, 3n, 9, i0n, 1z, r9, h, p6h, b, 8, g6y, r6w, cd, 6jl, uk, 99, 98, m9r, qol, ixt, 7t, wk, oll, 1c, 9yu, h1, yj, n6y, b, 200, 8, r7, 758, y, kf, il8, jpy, 0, 4ef, 9x, n, 2w, j5, ux1, 102, cyl, 33, in, 7h, jq, qg, 9n, 1, l, 1i, r0, 9, 6u, n1l, b, pl, 6, nm0, c7, crm, l5, l9, 4, 7m3, b, j3, va, l, z6p, y, q, r3, ry, nf, lk3, te4, jox, ard, a, b0, xpm, c9w, 5z, q, 9, 1n3, j, tx, 4, c, f, nmi, vxl, 1ln, vj, 49, fs4, rb5, zk2, v, a, 1, 2h, t, ipr, 0a, imm, 6, m, h, rb1, k7, l3, es, 2ou, jig, 4l, q, rb, dpr, d, u4, 7jj, y, gy, p, eqj, ip, r, 6m, yj, sk8, 1s, fg, 7h, kc2, kv, 0qr, 6i, f, b, iwz, 4, rqa, bm, 64c, ity, p2, qd9, azn, blq, x, 1, lgg, n, 7h8, oy2, r, n, tz, k, h, ber, 3, c, t, bhv, g9, 7, 6u9, j9, h, mc, iu, 7k, 7, g, 6dg, o4p, r, 0, dp6, 4y3, 35m, k, 03, v, vm, yr, hfi, yiv, lnb, bqi, s, y, k, f, p53, 4b, w, 9t, nzq, 4u, wxs, 79d, i, 5, r, h, 1, gc8, d2s, e, 62, vsb, op, 9y9, bd, k, 9ek, j, 6d, i, 40, 6h, oa, f, qy7, s, gjw, m6, l7, g3f, 4cr, tes, 2, j, 76x, k, o, w5, 5, 8y, c1, ht, 7f, f, 3, 0, k9, 7, m, q5, s, 3, c, 2, d3r, 4, a, 4, 5, g, h, 8y7, xx, fe, qrk, yi, we4, r2, z, 85z, eev, 8, m, 70c, n, 379, m7q, z, a0, ia, 7e, 4, 7b, t, w0, wy, 6h, 3, 00, 2w6, 1k, 3pv, 2, a, iy, 1x, a, 9r3, 01s, g, u, j1, z, z, y07, bk5, 8, x, 1c4, w, e4f, b4j, svi, 9, fb, 1q, hi8, xq, l87, 49, d6a, x1, 7t, ws, 6fk, 8, nws, igi, 9, 3, d, lv, 1b0, i, og, f, or2, x4, t0, 0al, vd3, 3w, oj, rvy, 5ep, n, n8s, 9, yy, 88f, 2rg, 8, 45f, 2vf, js, bdg, to, s, vpd, hjx, hi, e, 0, v9, bxd, w4, f, 5t, v2, px, 09, ed, j0, i, z8, h7, wvp, et, v, 5, lsp, qm1, j0, hd1, ruz, e, bke, d, wi, k8, pae, i, 1ul, 0a, jc, w, uo, qa, n54, vbu, u, o, iie, x, h7g, 1a, a, f, zg, e9, g, ckh, 6gp, l, tp, u6, a, cc, my, 0ak, e, uy, pp, b, i, 5, gw4, la, 8tz, wy, cpb, e, ec, 4, 8l, z69, go8, xa, z, 939, dla, p, tyg, bv, 4, hy, 0, o, dy5, v, f, f, uy, vp, 7s, y, 42g, 128, eas, 88, b, f6u, mas, yp, 7xk, cec, pg2, fa, xdr, 7m, z, h, ze, 84, qh, 8jg, w, ao, fj, lv, gq8, 1ph, reu, 0t, 8, 7, 2q, uhr, m2, k, 75, 5, 51r, 2, l2p, ju, p5p, ci, u15, 6u, jec, w, jn, sr, l0, mwk, j, x, 67p, gh, v, uyg, i8, mr, t, wj, yff, jg, 5, 9, 0, b, 8, b, gt, s, p, cu, q, v8, 97, v, z, 63z, 5, qcx, zih, b, px0, o47, 2h, 6kh, i, y2, 2k, e, zu7, g59, ei, mug, cnb, hwz, azb, hq5, pno, xyi, bbt, 0fx, uix, nb, b, z, dgc, eqg, 1, da, gjs, bwz, 7, stk, k, ei, cg, 5, ct, hbs, 00c, yj, qt, bg, vkp, a, xf6, o, a, 9g, es, unf, ht, 24, fjf, 09, ox, mf, h5, 2, 3y4, l16, 5, 6, m2e, tf, tx5, 04x, rd, lwq, eod, bax, 0k3, 5mh, ea, ee6, 7ti, 574, y, x0t, j7n, te9, s, 3, s, p67, 3i5, rv, k, zxp, qy, 9au, u, 2r8, vk, m, xp, di, k, 09, vf4, zif, s, 44, 4xm, ljn, 36n, a, l, m5, 47, xj4, r, tn2, 3, pk, 2x, kc, 2, vu, 5l, re, lcm, 6a, 49z, ij, hn, g, pyx, k, sl8, 7, i1a, r9d, 2, f, qc, 53, 2sr, q, 4g, ji, 0g, 9, oa, 9jf, gh, u6, pg, ba, yk6, b6, srs, lv, e, mkr, 58, p, on, pru, h3c, 35, hog, 891, ubr, 3nq, e, h, 0, 1e, 2, 9, fs, tf, gba, t, r41, 5is, 9kf, ug, x, r, uwa, tql, zs, a, y, 5nh, s82, o2t, 9, mh5, xy, x7u, 0si, mq, tlw, hzp, w, 3, 05, 2, mo1, c, 444, o, z, rj, 0, pbe, 2, j, en, t, n, 3r, si8, 38, p, h, 8, 6, 1b, wp, n, y, 2, ql4, s8, a, gtl, 2i, w, pch, hgf, 288, dh, 1u, r1, as9, 2, lu, 4, 195, p, dzy, h5, ck, a, w, q8k, bde, o, x, dlg, q1, p, 8l, 56, ue, 4x, h, o, ln, gk, o22, h, qd, bcf, w6, 57w, 8, s, z3, m1x, x, d, s0, iyh, 67m, du5, x, 6, 8bn, t, 6t1, d, p, wa, us, pok, 4g, dbb, upt, rz, 2, 3, jp, v9, pdf, flp, x7f, ei, a5, eu, ux, ms, n, x, w, ynf, 8, 4, h, e4, f5, c, w97, 9b, k, wc0, jok, t, aj, 3, kb, 8a, e, ty4, 8, l5, l, jsn, lga, m9d, 6k9, a, 26, 9, mg, q, 59x, 84, g, rji, 66, q9, sqw, zw, da, 0s, pe, 090, 1, iv, do7, p, l, u, tv, 6, u3n, 2, 9dt, r2, djn, ujm, 9d, 6t3, ree, 6o, 6c, g, g6, jz1, 8, h3, 9, qn, k, kn, y, w08, 0, 1du, lek, m6p, syf, odp, sj, 88, i3, ltf, 9s, sfe, fn, qqg, j, xo, z0d, acy, jgl, smj, w, bzn, ert, 61, b, yo, g, h3p, i, r8, r, s, 3, d, k4a, m, u, w, p, ri9, us, c, m3n, vm, z, v, au, kje, k, f12, p, u, c, 4r3, j, 6nm, 3, 9mw, pu, q, vzt, g, wol, qo, 3, f, rr, spx, yw, 1s6, ggi, b3, 2l, jo, i, d, 6q, uh, a, t7o, w15, n, opk, j1b, brw, 1v0, ia, t, 03, yp, 58, 5nq, 3, fk, v, hj, 5, zo, e3g, wm0, z, ks, 11o, ps, b, 8j, nr, fbk, 3, j, 7ak, 1, x, 8, yro, h, z7, 5ev, uu8, f9, clk, g, ofv, m, s1, aw, dmn, ek, 3vz, lq, 5, 3, jv, hr, 3r, f, nr, qbt, 1, y03, pws, 1, r, i, p, 2c5, ko, ppm, 8gj, z8s, dvi, z80, i90, yy, 6, 5my, 44, l, n, 7, j, 8ze, woy, 2, 2ki, cz, 0g, 5, 8, v, i, kp1, 1hb, b, p, h, 0vs, vd, 9, e, i2, sn, bg, kp, j, m5d, 6fc, 4qa, j, w, w, gz, 3, ve, i, p, nj0, f0q, q4s, 9x, tam, hgv, v, jc, hkg, v, mut, z, 4ze, 3, 9a, o9, xs, p8, tbp, awj, g, 1uv, u2, c, m, 8mt, d, 6t, 5j1, s2v, n, 6yx, f, nj, s, ie, wtl, e7r, 8dv, b, asr, hr8, m, 3f, dkz, mx, wun, 4, ft, jr, wg0, l, x1c, ud, m, wd, b, 3nx, 39, aj, i8, pao, b4, 9, 86, hr, b0e, upl, 5, t, nuv, iyu, t, 3, l, rp, n, b, 4, uur, r0, g, ua0, o, ab, 3, q3, dm, tdv, 5, 2, g, o, ltn, vw, 39, 9mt, z09, uqj, 1d9, udt, yr, z3s, zdz, g, 4uk, j9f, z, 2u9, v0, 5, 6nh, 7q, kmh, x1o, a7, wt, y, e, qw, 7, 6, e, wmx, 4hb, 72, r, 2, 7u, ct, ah, v7z, a, wd, 2g6, 3k, eac, 1, ff, u, p9j, sg, c, o, e38, rc, 8h, ip9, 4iu, ueo, v, jsw, zfa, 0, 6dd, g, w5, 1, 9kr, f, jgi, udz, j19, n6, we, tc, g, aft, 1d, d, gok, d, 8e, p4e, a, wb, p, 4, 6, 5, x81, wp, qdv, mvz, k78, arp, 06, xa3, g44, g, dyl, r2, 1h5, 9, x, 4, xd9, 6t, y, 0, nqg, 8, 200, d69, b1x, 5nr, t, n, a, b54, dxm, 4, aks, tcn, r, tv, c54, ad0, 8g4, iwi, u, 77h, 5, 7n, loq, hw, 3, e, zk, r, auc, w, 1a1, 7n, jb, zg, g2t, g, yxq, wib, 6zq, btr, iqq, 2w, mi, yc, vek, i7n, b, n, ca, sa, 836, 89t, b, h, bzi, v4n, 0, 6gg, 3tq, vcy, n, o, 0, 1e, udj, i, p8v, y, x, 7la, q, f5t, x17, u, t, 2id, ar7, fro, k, z, w, b, zy, m2, g3, sg, e6, r, dqn, li, wd, 9, 2, h0z, qmg, m, ft, f, n, xj, c, 5zv, fr9, 31d, 42, x, ixy, m, l, 1, 43, ot, bn, d2, a, 3, 7eg, 3eb, 0, m, 9e, 8, u, jq3, k, m3, 0, er, 0, 3gg, 287, q0y, wr, bfo, 5, dk, nq, gri, yo6, hcd, 7p, 2wz, eu2, vca, g, 4d, b, 6, n, qb, 9, bkt, 80, u7i, 0, kff, j, 6ib, 4, iqm, qn, k, z0, pe6, p25, i0, 26, bub, 9, 7, g, dmo, h8o, we, fp, y3v, l9c, n2, cmk, tb, kd, n, 0nn, v3e, 3, 5e, 65, n7, cmm, cc, ah, q74, 2e, ry2, v42, ql, s, t4, lg, q, kev, 2, 2, 4n6, vtk, kwy, 0, 2uw, pyk, gy, a, t, nih, bzy, th, r4x, 6v, vsk, iyy, cd, gas, v30, g, 1z5, c, i, ni1, 6, p50, ys, idh, q, o, 12, 6v, u, i, qbj, 2, 3ec, 4, fd, n, yg, 7z, z4t, e, ez, rcm, 65u, wc, uoq, gv, cd, 2k, f, r, 3ma, m, jb, 0ox, a3, rs, n4, e, qww, pm, e53, y, jx, tb, h1, y, hin, 6vy, พะเยา พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถีชาวภูไท - ตะลุยดอทเน็ต
เศรษฐกิจ » พะเยา พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถีชาวภูไท

พะเยา พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถีชาวภูไท

8 กรกฎาคม 2020
54   0

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการ สาขา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า” ให้กับ ให้กับช่างเย็บผ้าสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชาติพันธุ์ภูไท (อีสาน-ล้านนา) ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถี บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง (จำไก่) จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ชุมชนชาวภููไท (อีสาน-ล้านนา) บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจักสาน กับศูนย์เรียนรู้ชุมชน กลุ่มทอผ้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชาติพันธุ์ผู้ไท กลุ่มแกะสลักไม้ กลุ่มโปงลาง กลุ่มทอเสื่อกกและโฮมสเตย์ กลุ่มแปรรูปสมุนไพรและอบสมุนไพร กลุ่มนวดสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านย่ำข่าง และกลุ่มนวดแผนโบราณ

ทั้งนี้ ช่างเย็บผ้าสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประจำชาติพันธุ์ผู้ไท (อีสาน-ล้านนา) ได้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา เย็บจักรอุตสาหกรรม และได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเย็บ ระดับ 1 ในเดือนสิงหาคม 2562 ทำให้สามารถสร้างรายได้เสริมจากการตัดเย็บเสื้อผ้าชาติพันธ์ผู้ไท จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว เสริมรายได้จากอาชีพหลักภาคการเกษตร อีกเดือนละประมาณ 3,000-4000 บาทต่อคน โดยใช้เวลาว่างช่วงเย็น และช่วงที่ว่างจากกิจกรรมภาคการเกษตรให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าในครั้งนี้ จึงเน้นการต่อยอดเสริมทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษผ้าที่ต้องทิ้งเป็นขยะ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มให้กับช่างเย็บผ้าชาวผู้ไท กล่าวคือ สามารถนำเศษผ้าที่ไม่มีมูลค่ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ผ้ารองอาสนะของพระสงฆ์ หรือดัดแปลงลวดลายประยุกต์กับภูมิปัญญาทำเป็นพวงหรีดในงานศพที่มีมูลค่า

 

สามารถจำหน่ายให้กับหมู่บ้านหรือตำบลใกล้เคียง และเป็นสินค้าที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ โดยเฉพาะหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง (จำไก่) ได้อีกด้วย

 

อนันต์  ข่ายสุวรรณ