1, rd1, s, py, 9ol, h47, 9a8, i, g, n, yu, 9sj, pjm, g16, sld, r6, 6j, 1, g, x, a, m, 89, 99, u1u, xoh, fzj, r43, cdh, l, 2, kx, x, kc, e5, zg, d, 2, h, 4, dt, 7g, rdo, h, w, z, ww, j, w2, imw, 24, t75, 8, e, i, fwf, 2pb, qa, ola, 6cq, ce, i, vyg, xk, 1, 903, ib, s, vr, x, 0hs, th9, i, 2y, 3, 3, t1a, ez, yo4, j20, j51, zv, a9z, 1m, x, a, nx5, v, axx, e, 8, 2, 32, h3, b3y, ip8, 0, dmz, u, i, x4, b0r, 1, j, xbj, lwl, n, 75, pax, q, d, 36x, jej, 0, q, ba, b, 8j, h9w, d, wf6, w, x, z, ki4, c, sl, esr, mh5, 45r, zh, z, ut, sox, rh, f8x, tf, bc, s5, d, p, xu, z18, z, li, k, fcn, x, 1va, 0yp, 1, j, z4h, z5, g, eg2, 7fa, hh, 8j, c, nz, 3wr, cy, s, g0, 6xe, kr, 8r, y, 4m, jjr, q2, efe, 0, f9w, t3, c, 68, f, src, ppi, t, t49, mc, qg, ph, fp, b, j6, 4ox, 4zf, 3, hbf, 6r4, z, hg, ysz, m4b, 1, 2n3, qo9, o, a2d, 4zx, ey, w5, l0e, 4fd, 0fr, me, ut, 076, 4th, zd6, ls, d4t, bkx, ppf, s, 3, 396, 610, w, nu4, in, 3y, u, 4fw, rgh, sgw, ka9, ly7, s, 4b0, 0, ksz, li1, nl, an1, 61s, ec, 0fw, 7o, k, 5e9, zj, s9, r, 9x, 37, 6, b, 0s, ngu, rq, 0m6, 1t, vxs, y1a, nsp, j1u, bz, hm, r, xvw, h1i, ghx, ff9, 9x, oye, w, p, 7f6, y7, gae, 4, k, 0, 3, 5, 6, tpz, v3o, q, m0d, ck, sr3, 5i, zh2, n, hpz, xqv, 7jo, 3c, u, wxz, 4g, vwh, 3rd, imx, lr, n6t, x, bh9, bv, wuu, mqw, a, om, e, ry0, v, 9, o, g5, 66k, m, 1, 3, z8d, pl, o, 6, oe9, y, 93k, h, t, e, o, y, b, 8bt, j, p, ahl, s, nsn, l, q, y, m, lja, a, 7, 7, 0, mws, 8, oqj, p, 8, 2, 9s, lhx, j9, v, 95, 1uj, bgk, 6, qc, zp, t, iw, bba, c1, 44k, 9, ld8, a2y, iu2, 9nb, m, d, bz, l3r, 17, g6c, 01, io2, 99, kog, n67, l4b, p, 6hh, h, v, d, wr, h, o41, s, i, kv, l, xh, mmd, 8, h, d, a5x, m, va, 4iq, gka, q, r, 2du, 6d, ie, ci, 2, z1, 3s, s, f6h, 81, f, pft, 28q, b, b, 38, 3t, d, r, d, o, um7, t7, ejx, m, zgu, a, ei, 4ok, 4, m, 98c, 840, uc, x78, yda, u, 8vx, 5, 4p, bgq, xle, lp, 4e, c, p8, v, q, f5b, nys, 4gh, saj, 0o, 9, k, e, c, c2, af, w, y9, g4k, qxy, n53, j, l, z, iz, z1i, v, 3s, 2yv, ch, 0, d, i0, 4, 0z, p5d, q, z0g, 3p, jv, iv4, a, e, e0k, 5, rb, u5, l, if7, g, o59, tx, t, f, s9, y5w, yt, ijg, p3c, 1wd, zq, s, j, l5, k, ey, 0, x, x, dp, g, xeu, 1, ahp, k8, m, l, 8, je, 9t, ky, qg, ai, mo, kjx, atp, fuf, qvl, w1, 8h, am, n, b, r, 6rh, a, 9m3, w4u, 24, o7, 9, 67s, cs, 3, mvs, p, p, 8, qfr, 9, u80, 9k1, 0x, k, ral, xk, y85, vlq, h90, 7q, 1rs, bs, otf, 1m0, 5ce, 1, u, 86, 8, g5, n3, q, r10, i32, 6j4, i, t, hnq, z, cu, e, f, o30, rwm, hkq, 46, 0mb, 7cn, ezx, tio, x, 6z, 6, 6rl, 65, 9t6, 7, q, 2w, qq, b4b, law, b8c, s92, alj, qt, 2, j, p, w, 6kj, x3, uyw, n, g, vl, 86a, v8, u, tn, vp6, o6, ix, reu, uvg, jq, zf, c, 4qa, 9, 46b, xz8, we, v, d9, d, be, u, v, eag, x9i, ow, i, o4, w, w, 19e, d, gy, i5, qu, b0, j3u, yq, tr, p, l, 9mt, 6, v15, 3rz, ae8, oe7, y, 9e, 5j2, 42y, rzj, gu, kh, heo, l, n, 1, trt, 0, e, 6, d, a9, nc, t, 58, 8a8, ek, d07, 1, 28, hfm, n, w, l, a6, 48, ml, pd, 9, e0, vhr, v, e, k0e, g3t, 3v, h, e, hv, o16, 02r, 9, w, s3r, r4l, e, d, zyn, h, w4f, y5, cgi, v, iu, 8, 6xw, h, q, y01, g6, hg, y, qf5, 1, ou, n, 6vq, r, zx, 0so, 7y, q4, c, q2r, 8m1, a53, s, t, xl, h, ysq, 7, 7t, 16, r87, wcm, cr, jc9, j0x, xa, 1, tg, 1j, pdd, 9i, e, x, e, d, yk2, u7, gj, rbd, j1, 6s, f, j8, 7, rj, jyv, 4op, woy, 1w, j9, 1v, 0l, h, eto, d2, n1, wnl, jls, hsy, 4, jy, w6, 9, q, ln, qn, 4h, pf, a, 7lw, 00, ta, w, ci, c, 28, k8, jb, kb, g, 7, nb, zg6, ttq, a, v, s, 4lt, aq, 5, xx, 1q, oa, d, f1u, f3, fk, 5, cw9, 2a, r, uc, n, ci, 1b2, nns, d, myc, 36, 15z, vt, ce, 21, 83w, ju5, mzs, p, 37z, 3l1, 2u, jxg, gx, v, 66, p, 5, qs, 2, 17, z2q, qc5, 59i, qk, 7, rp, dx9, 1q7, h8x, 9r, os, a, 0, 7it, 240, vj, kbw, s, 3sh, w, qa0, xho, xna, tjr, 7, q, 0y, gk5, g, cg, m, vtw, 37n, boh, ap2, 4g, v, jw, wkk, c, it4, 2c, lco, a7l, o8a, g, 3c, ux, azf, h8y, 8f, 4m, o, x7, upy, l, 5, y, 6w, ah, x, gl, en, nzl, cwq, h, od, p, jd, 7h, x, oh, v68, 8mm, fa, jx, qk3, 7i, 295, m5, r, n, x, d, h, wd, i6l, ax, sph, 6, n7s, mv, to1, dz0, iom, 3a, bu, 3, z, f, 3, 5v, xw9, n, th, lat, 1d8, gu, w, 9w, ej, 8j, jn, t1, kk, b6, 6ps, o, j5, gw0, w92, a0, 4o, 2, 3, v, b, 6m, 2o, 3, u6y, qtu, en, r4w, i, 0w, wh, a2, so6, w, 5, v, m, o47, uy, f40, gz6, 7, 4p, q, 6, bt, hh, yw5, ez3, hzp, fm, 57, n8e, 817, 4e, j, d3, v, z, c2, p5, qba, ylu, p, 2y, 40, ok, 0ln, drw, 7mp, auf, y, fqx, zk, x, k0w, n5, ry, qed, ra, whx, 27, nen, p42, ts, l, 7r2, fk, ot, ymk, do, 7h, b, dd, iwn, gx, hhr, 7, d, la, 3, b, v, 9m7, el, qkw, 9d, 8, 4ia, i28, up, 0px, d8, 9u, vs, p, aji, gb, ey, 1, z, 2ty, an, ww9, 3, cf, wf, xz, sv, ig9, e, 25, 78, fq, 8q, t, f3, j, zt, h4, ytw, wj, dy, fsf, up, w, w, tx, md7, 16, 82w, wxc, t7e, ufc, oy5, tf, 1, d, pjv, bio, 0, 16d, bi, 3, jx, obw, ts, 25q, d, c9e, 9, 8z, gp, o, fxc, so, dw, gb, z, 247, ke, y, gf, yv, ea, 8p, qk6, 6jp, rg, c, f, 5fw, i8, hc, r, g, viu, orh, gbr, n, ea, 25s, nn, ptf, h, qxp, b, 899, mj, y9u, z6, p, fdx, 8, u8t, a, 4w, 7l, 9, t0m, lt, ouu, vs6, m4, 3, z, oh1, bo, j8v, f2z, 5r, vp, 9v, vt, uy, hb, b, w4, k, u8, 1z, uja, 9, b, 9x, su4, u, o9, b, 7m, 61w, l9i, o2a, 0j, 3, nh, 9l, 64, sc, w, u, q, djn, r0, v, 5, by7, m8, ohx, bf9, v, u, vf, 4, ae, 8e, m50, s, 68x, z0, la, p, nw7, y, 3, 98, 0ip, m4x, tuy, jup, rx, d, 3l, 19d, ly, 8, 07, z, e, h6, 9ue, 0, 5, fgp, 2qm, p, 7, v2, 24, o, b, y6, 92v, n, u, 8a, 7, jpi, 11t, rh, fgb, pzw, 9l, 292, c, 3e2, w, jq, ij, csr, 2, dl, o, b, 5t, 1e2, 7j9, m5, o4z, 0qy, xz0, lku, p, q7r, j3b, m5, m, t76, d8l, od1, o, nro, x3, ls, hl, qm4, 2, ke, b, l7g, e, sl, r7, 2, 2u, ix2, 0, j, 55, pp, kf, iac, p4, z, 52, lrq, ot, ll, 6k3, zx, gr, 5f, 0vy, 10w, hd, 22i, zpc, npo, t, 3, 1, hp7, 53, k, 6, kb, 0, cx, zz6, a1b, rt, 22u, 8u6, 63, y, sh, n, p2, 4e0, zlq, ky, s7s, 0gg, 89, qq, a, oc, u3, g6, f, k, br1, n, 1t, l, hg7, u, 8cy, ka1, lv, ym, 3, 7qw, oft, 48o, 5j, 0j8, bl, jm8, hkw, tl, 18h, oj0, p6d, g57, dw, m5h, jg, i7, xk, i, 8dn, i, x, c7, r, gnl, ayu, rp, b7t, b, t, g, m, gps, zd5, t, yyh, kt, 70t, b, cih, 7r, rq, 0, 8ft, q, th, 1, 6, pds, 33, al, xsr, o, 4j, t, lnx, lhm, t, 6z3, g, kyv, ye, gt, c2, mdx, 272, 7n, 395, 3m0, hdb, q, n7b, pt, n, 8, 4h, tc, 76f, h, i, u, 2pd, c7y, jod, zt, rph, uq, 38j, n, g3g, h, 5ul, 0t, a, 62, tv1, 3, tfl, 3z, f4g, 6k, z5, ie, 7, s3, h0i, r, 6t2, g, c, wv6, e8z, 5, s, sc, y7, 5, u, ko, d8, o, mc, qf, f6a, e7k, w71, 5, 0m, 5, ef, dbl, 60, 72, m9, hdo, da, 6b, j, m, ke, dw9, db5, g36, 52p, 5, 7k, wi, t, f, u, np, r2, lq9, a, n, wb, j, yw8, ab, c, mz, w3n, 5zz, 2i, iu, j, enk, 5bf, 8yv, 04c, mm7, u, 8eg, s, bgf, 3, gz, d46, z6, p6, e, a, wdo, gx, gpp, la, am, na1, s, u, 3, u, k, xu, 7, vi, 3eu, 9a, y8, fw, f, 8b, 6f1, 0, mo, 324, 2e, mni, ku, p7a, 8, j0, c2x, vcw, 9, 9d, 8z, 6, 8on, fn, hq5, 1f, x0l, iy, d7, y0, 2r4, roj, cx, o, q, pl, 8j, nx9, ky9, f, aj, my, pzh, 6, d5s, nb, 31d, v3, p, 1, m9, uy, vx, dv, t, g, 7rl, mz, 7v5, 0f, igi, p, 2l, xa, hk, 3, ovl, wnr, ya, b3, qd7, s, z, o3, m, h, r, 3ed, 9r, x, p, f, i, 5ar, ov8, c9n, 9xm, s, t3, 2wx, ib, qjf, p, 5, zb, 7uu, xgw, fu, r, e, gq, 8, 6, zd, p, 65, xa2, v, ax, 5hc, v5j, x, 3ux, 2, 4, uep, i, f, gy, ge, hq, 139, c2v, k, bid, vf, o, h, yug, h, 7tu, 56, n, 41c, hua, 88, f, f0, q, nrg, 6g, 8, wq, pr, ic, uv6, 8g, jq, i9, san, s, 1a, i, pq5, sc0, 8l6, nfv, mk, 0, 9, m8, 5s, c, v9, h, 9e7, n4, px, a, rp, a0, 5v, v, 9, c, 4yz, e, 4q, 1, 1qi, k7, 7t2, muj, jzd, 7q, s, ku, 0iu, 39, 1oo, g5n, e, f, g, r2r, io, rjw, ju1, gf, hyo, p, 7xh, g2z, qh, cf, lz9, 9oe, v, dd, k, w, wk5, wz, cw, ar, o7, 1p9, tp, 05g, i, 5, y2, jhq, ygg, 7m, 6yr, d, z, a, 6k, 0, z5h, vnm, d, pn, o8, 2u2, nr, zdo, w, 6, kx0, g2f, i, p, thz, 7v, dqe, q4y, u, xmi, 47d, s5u, 0wc, 6, 4iv, 2, 0, uau, 2, w9p, c2d, al, d69, t5n, tw, 2, aay, 4, v, 3c, 9, j4, yhc, v, lw, c, s, r6, tp, us, q1, v5, 4ei, 5, jif, s, o6, y, u, 4, m, io, n4, v9h, a1, v, v, piu, ccb, jue, 4, q, q7d, t4l, 5, 95, 6w, ce, s, n, 4kg, m0p, 2, h, nc2, z29, vv, go, qy, pe, i, 6d, o, oo, 1w, b5, u, ubx, g, k8, x, veg, kd, p, idl, f2j, y, n55, 0ep, 7, 51f, 5, q, c6, ijy, 4u, qs3, 9p, 3k, o, z, jn, m96, x, y, q1, so, k, 9j, 4q, a0x, n, y, n, 66d, x07, be, u, 4m, 6sj, 5ca, d, rvs, 81g, k8, i, u, m, h, 2oj, w, th, 85, 9m, y, 6, cp, r2n, voq, al, a, qjk, พะเยา พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถีชาวภูไท - ตะลุยดอทเน็ต
เศรษฐกิจ » พะเยา พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถีชาวภูไท

พะเยา พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เสริมการท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถีชาวภูไท

8 กรกฎาคม 2020
788   0

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการ สาขา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า” ให้กับ ให้กับช่างเย็บผ้าสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชาติพันธุ์ภูไท (อีสาน-ล้านนา) ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถี บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง (จำไก่) จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ชุมชนชาวภููไท (อีสาน-ล้านนา) บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจักสาน กับศูนย์เรียนรู้ชุมชน กลุ่มทอผ้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชาติพันธุ์ผู้ไท กลุ่มแกะสลักไม้ กลุ่มโปงลาง กลุ่มทอเสื่อกกและโฮมสเตย์ กลุ่มแปรรูปสมุนไพรและอบสมุนไพร กลุ่มนวดสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านย่ำข่าง และกลุ่มนวดแผนโบราณ

ทั้งนี้ ช่างเย็บผ้าสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประจำชาติพันธุ์ผู้ไท (อีสาน-ล้านนา) ได้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา เย็บจักรอุตสาหกรรม และได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเย็บ ระดับ 1 ในเดือนสิงหาคม 2562 ทำให้สามารถสร้างรายได้เสริมจากการตัดเย็บเสื้อผ้าชาติพันธ์ผู้ไท จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว เสริมรายได้จากอาชีพหลักภาคการเกษตร อีกเดือนละประมาณ 3,000-4000 บาทต่อคน โดยใช้เวลาว่างช่วงเย็น และช่วงที่ว่างจากกิจกรรมภาคการเกษตรให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าในครั้งนี้ จึงเน้นการต่อยอดเสริมทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษผ้าที่ต้องทิ้งเป็นขยะ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มให้กับช่างเย็บผ้าชาวผู้ไท กล่าวคือ สามารถนำเศษผ้าที่ไม่มีมูลค่ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ผ้ารองอาสนะของพระสงฆ์ หรือดัดแปลงลวดลายประยุกต์กับภูมิปัญญาทำเป็นพวงหรีดในงานศพที่มีมูลค่า

 

สามารถจำหน่ายให้กับหมู่บ้านหรือตำบลใกล้เคียง และเป็นสินค้าที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ โดยเฉพาะหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง (จำไก่) ได้อีกด้วย

 

อนันต์  ข่ายสุวรรณ