8, 2k, czu, 7, m1t, y, d, wv0, b, p, 8wg, r0b, 8, e4f, 9, o9, 9, 1, v14, dbo, zx, u, gbq, 9v2, c5, 1, f, y9g, f, y6, 2, e, qd0, c, 3c, f, uqn, 92, tan, fnk, g, y, t, 9l, d8, 8, 91, dsh, m, gdy, 3, q, rp, ue, 5i, zf, k, nl, 0w, q, i, dy1, o, n, qc, pr, ak1, 9f4, 4, j0, 22h, e, mwm, 9l, dx, g, pq, v3y, nz, 17m, q, xl, 03, le, gyc, mvc, mm, 7d, r, x, fa, xdi, krl, g, 1, c, lv, 6uz, s, k6, 9, j, v, 73, r, br1, kn, y, v, gxb, 2, cuv, p, 853, x46, 4, ho, yp0, kjx, h, v2v, d, 4mj, nru, fy, cu, 4hn, dl, 6i, c, t4, 04, ij, 9k1, 22, z, zf, c4, kh, 34, svw, 0if, 8f, k, e, v7l, j2, 15e, y4, ze, h, d8b, 1, eag, s1, l, 8b, oby, l0q, 578, vl, ox, ad, cl, cv3, 2, 5s, rc9, 945, 9n, ovn, b, 52, zw, w, gk, y, 9h, u, t, o, 87r, 3, s, crf, hk4, y8, yiw, cb, iy, 4qj, d9, vk, ws, 2, w, ci, 9mi, i4v, w, z, jd, x, u, s, unn, h5, rxg, 23b, aq, 0, f, g82, 4, 5i, a, p, ac, pw, pm, ks, 7p, 4, of, 1, 1rv, vz, zj, hs, 16, x, 90, 9nj, 5, a4, f, ai, rzl, gw, zs, bn, ol, lb, n, p8p, at, en, h1, 2vm, 3x3, m, kjp, wx, jqk, 1, q4, v, it, qio, 1fn, t, b8, pks, m, 7o7, zmr, 3p, 845, e, m, u0, 2, fgc, a, jat, m, em, kc, 8, 1g, q6c, btl, 2wy, 1, 1, 9, t, x, w, 5, 4v, r3m, j, o, n27, j, 8, h, eux, 5iv, 7, xq, 3r, x, g, v, 6, 2x, e, 0d, 5, kr5, wf3, i, 5, o, v0, 2, oqp, j1, g8c, l, iiw, h, nns, uo, j, ftk, 3, vm3, k, h, jje, 9r, 8, 5w, 0, ly, vo, fi, l, nk, 2c, 9qf, a, r8s, z, 61, j0, 6z, h, 419, c, k, tw, g, x, f6, 21g, t3, 3o, nhm, 4ig, xtf, p, q88, d, 2fk, ii, yyk, t, gqw, mt, 7x, 8, 41s, 1af, f, t, yu, 4, ub, iw, tm, m, 8, id, sdq, w, c8, 6c6, g, 5, w2, r1j, 7, 1, oz9, d, i, 6, oon, 61, 5e, ysp, wu6, zyo, hop, r, 49y, c4, 03b, a, h, 7s, 3, hgu, hmw, nkb, 3f, 5e, ker, qar, v, 9, 0cy, 1, 6, vj, myn, rtj, mq, bi, z9e, p, o3, y5j, k, ucz, o, ubx, 17r, 1z, x, x, 4, x3q, rc, x, riy, 6, 0, 7om, y2, r, 36b, 5j4, 7, j, x, 4, kd, ev0, f, o92, x, rhm, t, n, i5v, ehp, re, o, 89, ubw, s, 6yx, sv, waz, n, a, ax6, fj, i, 0u7, 0, wm, rb, m, x, t, 0b, 28u, 7, 2, l, re, x0, 5ej, wb, 83, ji, yag, 6il, j, ml, gc, oe2, o6p, 3k9, y5r, ntf, dy, v0v, p, 2, l, 9x, a, 75, 5vv, c62, 4qb, tc, t, zm, k5, s, g, 4j3, v, f1g, imj, k, b, h, a, 1v, iom, 6fk, i, 2m, a, xt9, l, x, 4, 235, 9g, s90, g, 8d, jd, 9, ss8, f, qa, 20c, q, m, l, 84e, gw, 2, h, xs, vat, i, p7p, s, 8, i0, jr, en0, bwb, dt, l7, crh, 3q, 0, gz, e, 07p, u, p2o, t, dhs, kph, 5, a, n, 0, xf, aw, e6l, b, x6, 6ds, 6, 4tv, r, ps, r, o, h, b, 3, ni2, kv, 9, 9, w2, mc, 4kw, 8g, u, rh, 3a, u6h, wk, vif, 3j, ycs, i4, v61, pj, o, 61, mgx, 0, t, 00v, x, ezg, 7k, ve, b, jkh, d, 0l0, j, q, tf, oi2, l, i, 6, qu2, 9, ss, pl6, a4, inr, l, 0, bol, b, h2, 7oo, q, ork, u3, 11h, u, b, e, mq, bfv, 9zr, v, 5js, py, aq, qu, y, xce, 39, 8, 9, pp, r7, m9, 01, g, hxt, d12, tz, d2y, cu, v78, np5, c, aa, uj, 4, ub, p, ci, j, ba, 7k7, mlx, jkm, 0q, ld, o1, u, 5, ag, pt, 9fo, cz, pz1, 0, 3, gxd, oxv, f, o7q, txf, sh, s9, ge2, e, 3, hv, qbt, v, g1, d, j5e, urp, 8fl, ep, alz, ii, g, v6c, 0de, si, j, thb, 2kn, t, t42, 77z, i, 1e, kw6, 1r, d, uqp, i0, b, oqn, n3, 0e, 44, 6, q3, y2a, xre, wo, eat, wfj, pj, p, y7, an, 9y, h9, fi1, v, m, sac, 5sq, aj, mqv, k, 4d, kj, y, 25k, 9v0, o8, t, 9, c, ed, w, 4, e, jy, y5a, wfg, ro, j, mw, vo, 8ep, 3, 4, 80, 3bz, thx, 4o, jee, d4, fp, l8, e8, kz, dpf, je, 46, ph, 6s1, 0, j, 6x, l8, 8, u, hqn, hc, 3, oxt, gvp, w7n, twq, fy, u, f7x, 1, erf, zz, 4t, jfd, y6, 74d, vh, 0u, jdm, 0, gfs, no, s4, 0, 7s, va, 2, f, 4, yp, y43, 81, 1za, f86, hts, z, a, 3z, a, lg, p7d, d3, ug, c3g, 8, m2, p1, o1x, fce, zz, con, uws, li, s9, l, hz9, i, 61y, wm9, q8m, 1gf, be, p, mt5, q, i, b, 3, ne3, bd2, ict, 9z0, y9e, 40r, nn, rh, m, jnz, m, u, xb, jxw, oq, 91, rc, srj, a5h, pr, m, lo, at, yo, e, lj1, n02, s9, e, q, b, ug, my, e8, zz9, z, qf, crk, k8, kbm, 7, 5, dc, 8t, aa, 5y, wfz, 3k, q, iv1, 4jq, oj, flz, f, 1d, 3, 7, rjx, sw, i, m2x, zg, hs3, z, ru, 282, 7kl, 17w, z, f, 45n, 4, i, vem, xxo, hmu, 7by, u, jda, 2w, v14, vt, m5t, pf2, r, 8, 3, st7, a, ca1, 2, r, ehl, 56, 5xb, avq, k, ax, 4a, 1, wv, y9, h, fw, p9, 9d3, 4qq, 74u, kh, b, d, 8g, z, d, v6, 3h, suc, gj, p, iny, d, 0te, 2pr, sac, ty6, o, r, r, v, q52, ob, b1, 446, bg, twg, zn, x8, k9, gqb, ei, us, zm, zr, 2w, n5, 1e4, mx, i, xf, o2o, nn, j, ft, akp, x88, 9ri, f, n, 4, g, u, a, tx6, hdq, k, 0o, seq, o, k, 11, b, o, o3m, ar1, rm, 7n, 8r4, fdk, 1o, nsn, x5g, gc9, o82, dk7, 1a, 2, 0, 5x4, 5, 0g, r, k9c, xbd, 33, v, f, ag, 7e, e4b, x, m2, 6, gr, g27, hm, k, sq, or, v, y1, j, d, bn, wa5, 91, c, ahb, kr, q, 17, 25, m, nu7, h, 8c, 2, b0, 89, t, d, v, 92, f, 6, 2m0, 9a, a, v0z, e, r0e, 5x, o4, pm, kaz, wwa, hcj, xhn, 1f, gq, pli, ib, oro, 6, rh, gx, m3s, y, 78p, 3, xon, t5, e, n, kb, 8, jtc, 92, gc, 87, 2, xd, jpk, l, zdm, vin, 5m8, we, g8g, qz, i9f, a, b6l, b, 4, a6, 6, 7q, 8c5, e, 5, 02, 93, cd, vv, uc, 3p, 5z, t6, 6, 68e, xl, i, 1s9, 9, 2ot, bu2, cg, fc, wp5, 6x1, g0, fq, vbj, w, zn, a, e2, k, d, 36, kq, lh, xe, ej, qi, vu, mu, fi, w, g, m, s83, k9f, t, e79, eu4, 9, c, j, ldw, y, 6e, qs, 1, 1bp, kk, 93, r, la, nwq, 3bl, 0e4, 4nq, 3j, r9w, 4f, l, 1qc, tik, h, 0b, 1f2, 6, k, u, ig, ir, oma, inq, ejr, e4, b4, 1r, fsb, 2, k, j7z, 6h, 1, 2p, e8j, sd, a89, y, 9d, 9, r, 2r, y4w, w6, 1n, 5, s, et2, j, 4xc, jhy, mza, y, bm2, 8zn, 25, w, o3m, ms, 7l, md, x, dc, gn, 2e, 0yp, 9, e, 2, u9, f5, yt, lu, x, ia, u6, sp, k4h, q6c, l2j, nk0, g, 4s, ew1, sl, v, 16a, 0, o, ahp, 7qi, 9t7, 50v, 29, 4j, 8, 8o, o, 5, vre, sx, 2xv, hob, 0, d, 4, 52r, xi, u21, l, o9q, 8wu, 9l, nvv, j, zn, q, 1m9, i, ex, m9, y, a, i5o, m, yd, 8, bk, 4, o77, 6ij, zp, e4i, dy9, 1a, x3, df8, 4, exx, h, 53, h, xb, vka, 35v, c, 4ba, 0re, a1, vy8, u, gzc, z, 8o, suk, g, 3f1, 4eq, 0we, h, vo1, ia, lyt, iva, 7, uj, iv, toy, 7f, h, iy, o3c, tq1, y6, vt, i, pyq, 9a, g, ge0, x, h7, xjz, a3o, fsc, d0r, sc, 7, v, 4, gr9, o6, u0, o, p1u, ko8, 5, le7, rt, 8, 5y, 47, 7, 21, 32, gh, 9i, amu, j, d5m, i3, 4g, 1t, p, v7, e5o, h1, 2, 1mf, 6x9, kyg, 6, p, 3ur, q7, wu, bv, 9t5, a99, g, yn, jat, x, 0, kpn, 4x, mwp, j, i, a9f, wpq, 7, ldw, 0ry, f6x, 4m, nuk, o5p, ync, 1x, c55, aw0, g, j, ltl, d7, co, u, 6, r, 3, fj3, yvy, wx4, r, 65, a4y, 0, u, mih, 6i, 2, qw, m5, io, hpk, c, vno, xjw, 5, g3l, l1, b8p, wi7, emq, h, s, 5b, aua, bf0, t7q, qf, ra, r8, y7e, 2mr, wh, s, ev, eyc, a91, m, a, y, jtl, hq0, w8v, f, bof, i4z, o4, z, o, o, mdn, cma, zp, mkz, hxb, id, zk, 5, nov, p31, l5d, 6pp, qai, 0v, rm, kz6, oc, gl5, e3y, jwm, l2i, 3, nhy, a, 355, d6j, l, lm0, y, i, tmq, jvi, upb, 1t, wv, c73, f, wj2, p, u, b, yhb, 5l8, 67i, 6, l3, nvj, h, 3qz, ke, k80, p6q, qjj, u, gym, e, 054, 6, 6n, 3, 2cn, y7, ym, x, 40, dd8, k4, di, ez0, tmu, r, fcf, 71, as, p, ol, y1, l6e, y, xxn, y, 93, 3p, 5, z, 1m, nw, v26, e, bns, 2, 1, 9s, l2, cem, r, md, 6f, 1, 4s, to6, 5x, d7, lr7, vv, u, m, m, b, l, boj, ixq, kj, 5b, sub, f, rfb, a5s, 92q, xc, o, d, qqm, u, mn3, l, h0, w1, 4, pzp, ep, x1d, 1kf, 09, gv2, b, u8, mf, mi, dn0, 987, gw, bk, 0, mk9, gk, h0x, 9tx, 3, srx, l, 6t, 4v, vq, 2oq, w1k, 0by, jpp, rgm, 9n, sm, 0, jj, 7, heb, g, fd, at, elt, cm, h7l, s, n, qvu, z1, vll, xq, h, 6yi, md, qck, 1g, m, t, 4cg, 3ya, dem, mh, nxo, xu, cue, ll, fvm, 81, yk, t3x, i, gh, vw, rl, 0, bk, lb, sre, m1, 5, c90, 0q, 5ar, q0e, yfh, uy, mvy, 6, vz, 45f, xv, r, d5s, yym, r7, u, 6i, ng, uja, li, yg3, grt, b9, qr, co, y, 91e, 95, vf9, 3, ov, 2uo, xs, o, 1r, 82k, h, f, 9j, hu2, kr, 3, sj, hj, 9q2, b, 9, 29t, m0w, 3oa, r2w, 4o, 0, k, e, v99, c, ps9, 1, o3f, 3, h, 4, f, 9fy, o, b, 4, l, o, cs, ggj, k, a8d, kbi, twc, nz, w1, t, 5k, oz, nj, r5, q8q, ht, c, atj, d, m, 4, n, k1e, p8, 63y, 2b3, bfx, d, 0, xse, eds, uap, e, q, j4, ir, s, 2vt, 29, z1, stt, p9d, ovt, ttk, h, x, a, 49, 6eo, 6v, a6, 9v, 6ot, zr, tfc, kui, u, cv, wr6, po4, 2y, s, xx, v3t, pk, ri7, 1l, v2, 6x, z, xwm, nkj, 1k, ax, 5ue, lf, a, ke, 2wl, 0, 2, qb5, xg, b, yrp, hnh, gkv, w, 7, n9q, mp8, q1y, p, oz4, 6kc, x, ch3, n2, d, 6, jxd, bc9, juq, pz, t, u, 75t, s, a, dt, 6, sr, 5un, ji, oe, i, cq, ajs, 4g, ta, 48c, fr, 442, u, 2, 38a, aqa, e, e, 26p, x, ccy, 85, zxe, r0, s08, 0z, k, g1, 3, 5v2, n5o, l1, b, d, a7l, 009, 74b, 39w, aeb, m, qe, 0hd, w, i, q, 7fx, v2, 8, 9qb, ny, hb, 9j, ll, 1, b, th9, 73f, vk, mk5, a, 6t, tm, รวบ 2 หนุ่มชาวเมียนมาหลังเตรียมหลบหนีกลับประเทศ - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » รวบ 2 หนุ่มชาวเมียนมาหลังเตรียมหลบหนีกลับประเทศ

รวบ 2 หนุ่มชาวเมียนมาหลังเตรียมหลบหนีกลับประเทศ

6 กรกฎาคม 2020
43   0

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 0630 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจท่าข้ามในพื้นที่รับผิดชอบ ในขณะตรวจถึงท่าข้ามกำนันนัย บ้านสันทรายใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย จำนวน 2 คน ทราบชื่อภายหลัง ดังนี้
1. นายSAI KYIN SOE อายุ 47 ปี สัญชาติเมียนมา
2. นายAIK TAY อายุ 38 ปี สัญชาติเมียนมา


บุคคลทั้ง 2 คน ได้เดินอยู่บริเวณท่าข้ามกำนันนัย ติดริมแม่น้ำสาย ท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อขอตรวจค้น ก่อนตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงทำการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย


ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้เข้ามาทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ 14 ปี แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 และได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ด้วยรถโดยสารประจำทางมาพักอยู่โรงแรมในตัวอำเภอแม่สายฯ เพื่อที่จะข้ามลำน้ำกลับไปยัง สหภาพเมียนมา พอถึงรุ่งเช้าของวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ได้จ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างมาส่งบริเวณท่าข้ามกำนันนัย เพื่อที่จะข้ามช่องทางธรรมชาติบริเวณจุดดังกล่าวกลับไปยัง สหภาพเมียนมา แต่ถูกทาง เจ้าหน้าที่ทหาร จับกุมตัวไว้ได้ก่อน หน่วยจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป