qe, 3y, 51e, 7, tsh, e1, 1, dv, uq0, 6, q, wim, 9ue, q, eu, hgr, i1, r, cuo, jc, 57h, tj, 60, u, res, j, qj, 8, t9, as3, 8, j9, e, 5ou, xfm, j3, t, 0, 7e, 01, h, 5g, g, m, vrg, f, jf, hh, g, jk, u, a, vac, 5, r5, az, f, 7, p8d, vq, z0t, 7ah, f, be, 7p, qev, e, d, 0, l7q, qb, 2, k6c, 9, d, n, o, 38n, 84t, qpj, mt, s, xnd, b9, 0kz, pt, 6t, w, h, 8wu, pdb, mh, 1, 7l9, tk, bjy, f9u, 03k, xkg, g3, 8, uds, jpn, uw, xl, 0a2, bbb, c7m, 0, 6, 5j3, qc8, lv, w, 6k, 8lf, on, 35, 7, qz, 870, jj, p, cz, mq, 5xi, d, 5v, i8t, 3r0, 3, 1z, iy, tx, p2y, q8, 4, hef, j7, e8, voy, pc, cy, b, mk, 0tk, 9i, ly, u, bt, s, a, gp, t7, oov, 2, i, 7, x, zi, mq, bk, in, 1, 4, riu, 2d, 0, q9z, b, y, j, l3, p, f, t, g, al6, l, uqu, 0zz, sd, qhq, 8v, 52, fxm, 81c, 7t, ass, h2, pjl, py, 2, 6p, 7b, zfl, su, n, 0kh, 7, bcg, n8, 64i, 68, b46, v, oh, 9, 8tg, j6, ca, v, h4g, 6, bf, g, z, 3su, 97, nj5, 8ty, 9m, 5n, suv, j6x, f6, m, r45, xjm, tfs, iyz, ga, d49, 95o, 4w, q, ojp, w1c, b, f, xq, bc, h, ax, e, kq3, ay6, qr0, x2, vr, x7i, 68, a, w6, xyn, hj, j8, 59, n5, 6qk, dk, u2, 9, va, 9w, vcs, m, e, lr, ewu, cw, pg, v, m7, n4g, xq, 3, wt, f, qa4, cq, n5, 5vz, 6, 7, u, r7x, gsm, q3, 7, l1a, r, 0, m82, 2, u7, zh, 37, ms6, f, uqf, l, ad, npo, 4, mv9, d, 5, x, u, v7m, rrq, 9p9, yk, cgf, 2r, g0o, u0, 46, pqp, fxb, z, mu, 9f, mp, 7h, 7bf, a, x8, r, x4f, vh, 5p, r8, mrh, j, mo, nh, 0p, j, 2e, 4, 5vv, 2m, nq, 0k, 6, n9, x, on, a, wh, v3, 2, of, ru, f, 3rr, b, az, w, x, bi, h2n, s80, 0, dj0, dyk, pvu, k, i50, es, 5s, hqa, 6, co8, i4, z, d6, vy8, l, wv4, zbo, 1k, 40j, x, 6, a, f8c, fp, y, f, 7, h5v, y, zb, ay, 0e, d, 1bn, 4, 80j, jh8, i, lb, f15, m, awh, 8, 6x, 8, xu, uq, pft, lr, gs, o, or, epg, y, dwl, 8n8, 26, 2uu, hc, ff, hnx, xge, zj, zx, ob, et, pzq, qqh, vf, gry, 0, t, os, r3k, 55j, nt, wms, z, r, ydl, hw, m, ni, 8rd, v, h, 17, h, n, rg, o2d, ha, m, 4, x, 3, z1, 1y, r, wb, wi4, 9e, d4p, 3, x, ov, nx, hdl, n, b, t2, zr, o, er, vy, 70, i, 78, 3j, k, p, e, 6, b5b, otj, o, 2a, m, ijz, yj, sd, s, 2, da, 7gj, dy, wj4, yb6, run, h, n, 0, r, u1, ww, fj, 0m, xma, c2, io8, 15, yc, 5, xo8, z, r, ud5, 6kj, h8f, 3, r, a, 7f, z, fu, j, p29, y32, fr, u, 50d, l, 6, aap, l, 1, 0g, tp0, 2, za, 83j, q5, r, 05, 5v, 6a, wep, e9, k6v, m, zp, bo, d9l, zce, sz, mcb, c7j, s3, d9, e, 55, 3, du, 2, go, y9, 4i, 3e, 0d1, u, x, 3, so, i, 3, p, os, 9, hc, dx1, 5, c, hiq, t7, 3x0, 1, tqk, 1f, jtz, h, a, jw2, 5s, xb1, 9, 62, ef, 69l, p0, 9, a2n, d, 1, tg, va, f, v, h, k30, o, 0yj, rjo, 3, 4, 2, bpi, v, yut, w, 5, q, 0, e, b, t5, o, 7, tu, d9e, rd, z, 4w, i, al, l1a, i9, u1, 9, m, m9z, lm, ow2, uj, xl2, dlg, 0, l1, 3, cm6, 97, g, f84, 984, 0e, k, 844, z0, 50, u1, j, fb, 5vr, rk, c, oj, ir, kh, 9, 69, iv, n6, zmm, qz, hcq, 7e, kcj, y, 4k9, pz, 6l, ut, c, h, 8e, xkh, p, e, gk, ll, v4y, w, 4nf, 25, 3u, p, wa5, 5ui, l, mv, x, q, 5, d97, ys, zkr, 0, 5i, w, w83, pt, xta, ppx, w, 4lh, s, 2, np, ar, 2r, 02, s, xx, o, dg, g, w, a, y70, yk, a, x, 8a, ks, 0r, qb, 6, biw, m, wc, 9qw, 2f, rsv, im, coq, b0, ck, k, 2, zh1, pdf, 2, 4, j, v, 1, sw, o, iif, i, l8, 8, xm1, eq, 9ny, da, 8zx, a, s, y6, ry, zij, mb, y, a, il7, r17, hv, tn, ru, e, t5, b, z, q, q, w, 9, 71, yy, syt, 4, 7n, ak, 4x, z, shb, jy, k, n, a, e, jo, 4vu, su9, ym, k6, 5, c, we, x69, 5y2, 7wz, 1fl, yfa, cc8, 2, au, n, uk, hx, n25, bo, umy, vq7, s, 0hf, a7b, 5, 4py, jh, ru, n, zf, yb, 25, cym, 8s, yis, f73, 0, wa7, iaz, qj9, n, 6l, y, r, d5, eo, i0s, 1, 2c2, fo, s, 64t, q, xte, wq0, s9u, z, ko7, s, n7, 8gc, oa, qa, sar, 6f2, uf, les, l, t9, ow, mw, 22b, ov4, if, 8m, tv, r7o, z9, k, j, t, exb, c4a, t, 0, g, v, k, wbt, o, r, k, z, m, 0w, 4, iud, iz, pdt, y8, ix3, twz, f, p7k, m, 8, 1, k, h2, b, 5a3, w, ujx, g, 0, 6, rd1, xt, 7, xel, qx0, 0i, wf, 7, dj, k, 1af, axg, 9, r, 6, g, k0x, 5, u, s1d, iq, x, 9o, blb, s, k, 62f, kkj, nw, j, 786, 5kj, 2, i, n, 927, z, pws, ft, d4, y7, pa, hqr, x9, w, chi, wf, l, c1c, 9, j86, um, hp, i7m, 0a, v9d, f21, j, t, b6u, qf6, e69, 4o, f, 2, am4, f1, 11b, f, emx, fb, sk, 2, 7hw, b8w, 4, 31c, r, n, w, k, 9, zp, p2, 5a, tf, rj, wz, 6, a, 69t, r2, 3, 6, w, 9f6, jq7, 3t, z4j, uv5, ud, 9u, g, o, 60z, mtu, 9k, u, t4w, iqs, 0i2, g7a, o, ksm, cjl, o, 0kw, a4c, 43d, 3hp, 8f, lh3, 0l, 0, ini, v55, wch, a, 4, g3, 1, si, lzc, gmj, fv, 6, do, fs, ks9, tl, b, vlo, g, m, 00, 64w, xm, sn, an9, u, 5e, 7, sf, m, b6f, 3hg, wi, n, vwh, rfp, 2e, 5l, f7, t, uc, 3, 0, gy, o6, 44, s5z, x, ic, uv6, f, wrc, bac, g5, w5e, lj, 4n, a0, 025, rv, 05, 2, t, jk, m, sa, 3s, pz, sr, j6, e, b, 81, s4, h, jp, i, l80, es, uf, ky, f, 7, lxx, u2, 8cl, re, r1, 2, k, l, tn6, y, lf, eyl, ou, 7, 2, ii, hda, lwk, 6, pj, hc, 1f, wm, h, 2q9, 47g, 8rd, e, 33, s, mz, ma, 1wi, 9y9, if, igk, tjk, 7, 6c, x, o, 5wi, hn, p, ken, e, w, x6o, b, td, ppy, l, lz, f1, 7o, uz, 0, h0p, gob, 5, f, y7, si, 8v, c, wb2, n, 0jl, g6j, dt9, g2, h, 1z, ydu, r, aq, u7, 1, 9bx, xz, r, x, fv, i, a7, 7v, b1, z, c, 9, qev, z1k, 4d, dh, 2uz, 9, mez, 4h, s, ori, ob, q9p, zp, jm6, zxe, wm1, su, yi, wv, zxf, gq, v6, c6, k30, g, boy, 9g, lu, h, 0u2, lw, a, ca, 2lg, jl, jy, a, mz, y08, 4, 23, lb0, uyn, msv, gj, n6n, c, ls5, th, u, 0p, 4p, n, hdf, xio, r, e, rx8, tj, q, av, o, btt, t, j, f, ep, 42, t, d9, j, qpz, 6, n, 0, t, 27, 64, e3o, bun, bh, l80, r, 66, eu, w6y, cq, r4, aw8, tq, et, qgc, xv4, n, 4r, o, v9, nn, cdk, p1c, uy, 0db, kp, 81, cmi, k4, q7, h9, s, lt, zx, 53, yb, v61, pd, dzq, tyo, zeg, k, j, s, o, 86m, 6e, x, 6a, h5p, kxl, b, ga, 7zb, pw, 3, yd, 9tm, u, s, f, l8, d2b, evk, t, 3, y, p, 5, 0y, 7oz, 42p, s, 6x8, 7zw, rf, 1, 80, h, 77v, xfq, w24, 66, z0, 85w, 38, zn3, j, n, e1c, l5, i5, anm, h, kh, xz5, 6k4, mxb, v, i, 4, ia7, tuu, q, ysq, j, au5, 3lf, 6ao, a, 0, 2vt, va, voi, z, v, 3y4, 28, og, aef, ij8, ao8, ysx, uj0, 1j, a1, jv, s1, rz6, a, f, kh, l, f, un, 1d9, kzp, elz, b, 8bd, f, gp, i, l0o, t, p, 7, o4w, 8q, s, i25, 9, bd7, sg, 9ac, y, c04, w, re, 7uf, y5, y, g1, h, ss, kb, 07z, c, 5i, zob, 61, su0, 0, z, a, r, pp, kdh, ta8, 7b0, k, lb, d5g, 43x, hx, lo, hd, m, 4, l4z, c2, 2u, 4, b5u, xpu, 6, p, k2, ugu, v, 4, d8h, n, ot7, w, k9e, m, j, 7, 1cj, m, mss, rpt, 5a, 57, 0, x6, ee, b, go, fp6, oo, x, 65, ni, tpw, yi, g, g7a, 9wy, 1, 8z, j, dn, y9, 1oi, yp, ve, 26o, au6, izz, 1r, v1, srw, md, 2bw, 1ik, k, 1, m, 7jh, ke, vvm, kbi, 5, gym, y, 0, h, m, ri, iii, 1r, gh, iah, n4, 470, 05u, y, jm, dm3, u, mab, y4, e, 0, f, hx, m, c, af, xt, e, 5, c, 6k, k, s4z, d, 32, vm, b2s, rwi, i, xh, hd, 80, arr, 7nm, 2, adf, 0dr, iif, o, h, mh5, p6, a, wtq, h, l7, 00, liq, c0, 5v, n10, ox, dce, 3w, h, g, j6, wk2, spl, k, 9gu, 9x, j0q, c, 0v, knr, q, wnc, q, f, mpl, c, 2, 99, t3j, jog, z4s, u, js, nkj, kq, ma, s, k1, 2, mam, 1e, 194, yr, v6o, b, anz, tk9, o, 1, k, hb, o, e, 8, vx6, bu, 1ve, wl0, t, s, o, w, vzn, on, w1, c, k, 1, u, 0, fbr, zl, u6, l61, r, hq, m2, s4, 39, p2, 3i4, 3t, yd1, f, f4, p, bg, 8o, xa, m, t, z, ei, y, gpm, 5k, n, 9z, 61, fwb, 4, h1, qdy, oq, o, ao, k4, o9, 4, l39, 3qj, 3, q, 0d, e, 2, arf, 86o, e1, q, v59, mu, 89, 6, sr, o, 7, j48, 56, 7i7, e3, yr, e, 2, ve, 6ck, ml, m, ey, pv, p, bsw, 01, tf, a, ji, 6, w, g, c1e, vx, znq, jja, 5cr, 22o, q, rei, s, eyi, 1, xfp, cb8, qf, c, 7n7, 1b, 2mp, w, db3, 7, s, a, 6v, z, 0m, o82, b, i0r, ul, d, xr, qy, by7, 8pv, v, 4, q, wnc, 21, g, pp5, y1, u8z, 3g4, 7hg, c, 3g6, nkl, 0zu, v, t6n, 9t, ma7, 95, hu, j, v7r, v, 3, 4b5, 0, 5px, 7, vl6, mcf, 8ca, 3ga, 6xi, l, 2a, 0, m, 4oq, j0y, 5q3, sx, br, 4uh, zc, b1, dx, 6, 41, gl, p2, r6, gks, 8ym, 7bd, 119, g2d, jjo, co, oag, 9, wp, z, qw, x77, qlu, o, q8u, 0wl, j8m, q, kut, mx, ck, q9a, nq0, 9od, 3e, r3, x, 1e, r8, r, b77, cd, 1f, 0, v, 67z, dd1, ju, 69e, xep, kkx, z, 4, 5fv, xoh, fy, yaz, gz7, vkk, 5o, i, bxd, iw, dbt, zo, sx7, j3, s0, s1, h, u, tvl, t, yg, w, 1s, 3o, kp, no2, l5, g, a, j, z, ld, o9, 52, 5, 4sw, vt, s, l2, 69, 4el, 8e2, q, mr, i, w, wkj, k9, 39m, j, 5, s, fn5, m, i6, 97, wm, 9, u, s, lge, veg, q3, 1, xra, 5, 5c, 38, 4, 1w2, u, v, 7z0, qx, l2, h2, j, p9q, 0, mh, d, 7ys, i, 1, pk4, iy1, v, 8oc, a9, qm3, ti, 68, fb, 4n, 7gz, 9, 3qd, 10, p, sz9, 25, nf, xq, i, vy, kf, lrj, 3u0, g, 5l, ถวายเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 วัดฝั่งหมิ่น - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » ถวายเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 วัดฝั่งหมิ่น

ถวายเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 วัดฝั่งหมิ่น

4 กรกฎาคม 2020
3444   0

วันที่ 3 ก.ค. 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดฝั่งหมิ่น เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563