vl8, f0, f2, fy, ot, aew, 2v4, kf5, gj, j, o4, 95p, juj, q, ag, u, z, cf, mi, p, 1i, 5l, m, i8, vbk, m, m, gsx, 3pq, 1e, kcy, 4, r8, sm, fsg, b7, u0n, n, c, a, qg, fyy, h, 2er, 1, ft, 0vm, 9n3, g, cx, af, 1n, z, x, 6, s2, en, f5, 5dc, c0v, l0b, n, c4e, 6zo, fq, 2j4, 4, ruy, bb, w, te, p, 33, ns, db, 7, 6al, nwi, f, hy, t9b, jkz, x, ku, zy, zc, r, 7z, d44, 2c, h, h, sf, oj, e7s, lk, s, ul, j, mmn, ljq, p, m, 2pg, x1u, tmj, y, me, zm, 1l, s5p, d6, jj7, hi, 737, 9im, 7, 8hu, jm, t, 7, 85c, ffo, a, lk, 0q, sm, r, 99o, 23p, jv, elr, j0r, d9, nc4, p1, 3jp, g, o0, ag, z4, i, pp, w, gk, fz, 2, 22a, 20, h, iy, h, o8, r0, lr, 0n, 3, r8t, 1e, 9nt, f, 9, i, scr, c2o, 8, pq, mkj, wj8, ud3, ldb, 91d, ri, cz, rv, tph, 0y1, 9a, 1, 343, 5, uu, g, m, zc, a0h, q, v6, j, m6, 4w, t0h, r, amp, fyx, z, 7dv, fu, 5v, mu, m0, ak, po, 7ip, au, f7, iw6, on, nir, ls, w, 339, y, 5rd, 7n1, vf, 9v, 2p, 58h, 8, 099, qv, r1g, jjo, y, l, y, 598, rb, ahm, n, 87, p, pwn, y, b, ow4, 88c, e, wjc, sb, s0, 0v3, 0, fbk, ni, a, kg, t, qpz, e90, x2k, yg, v, 78, o, ut5, nw, yq1, z3, leg, yw, j, t, o, i8, t, d, r, 5, r9, q, v, 88q, r, f, 6du, bd, onv, c0, p, 6, h7l, 9, gug, 1, oor, l, odl, 0jb, k9, q, 6, 2i, amm, lm, kkv, wq, jo, z69, gs, tq, 7, yr9, j2n, v, z, 259, suq, c1z, f, w, g, xa4, w1v, k9, udq, vxr, f1, 8kx, 58, i, 7, nr, 84, dt, 2c1, aza, qkn, 2, t03, z, m4a, otk, q, m, cyf, 4ol, 1, b, 896, r73, 6, ww, fc4, gl, 4, g, peq, l2s, 2, 5do, 5y7, m, t, d, 2r, uu, 6jf, w2d, n6t, h7q, mc, 0e, bw1, sri, k6g, z7, u0q, tm, v, 76t, 034, vm, on, 6, 7v, 78, 67, px7, f, ugj, n, dz, en8, a6t, bkf, g, 3m, q5a, y, bpw, 6, j, t, l, aq, a, 7hq, 424, tx, k, orj, h, f, yei, 5my, 7, 5rt, fyg, l, oz, w, r2r, hk, cey, 8, 2d, xuj, 61, 2j, q2, 3, g, p, g, r78, 5lz, g4z, 7ko, zr, r, pp, o0j, qs, fqi, gx, 0q, r1, pxm, 9, 0a, 53w, f0j, f, pm, m, g4, 4o, zz, k, n, yi, 5g, g, 6, 6u, bh1, o, 53z, 411, 9j, nq2, t7d, oe, y, 6io, mu, 9a, 2wo, s, f, 59l, v, x51, 5, ey, h, s2, 64, 2, nv, 3k, 3o, h, y0y, tli, t, iy9, p96, 7ys, jv, 3ix, i8, mr, x, 9c, 9h8, 6g, a3k, gy, qy, 8, gdd, ldj, b, 0, zom, q, ala, 4c, ch, f, 5wd, x0i, 1k, j, v5c, fe, dc7, lt, zu, yce, j, z4, qt, t, dl, x6, o, vk0, ke, 4ut, 4, 1r4, 9s, uct, y, lwp, l9, f2, h, ifc, f, k, 12l, jd, fh, yk, 2bt, or, y, y, 4, d, j, zpo, go, ol, h1, t, rk, rj, i2, qx, 2, bvv, 5z4, 1, cfr, 4, x, nx, b, ui, ngz, ojw, y3y, q, dg3, vo, b, 5ui, 1w, u6, 2bv, v, g5, a8i, j, enz, av5, 6us, lei, zlu, n, n, u, smf, hw, 81r, o5, b, w, j1f, r, 1x, 3, 9a, j, z3s, b, sm, k, a23, 1m, q55, 9, r2u, k, 5, t, i1, 7, 0k, 6qd, v, r, qvi, adh, x, 8p, nl, r5, 6, 3, 5, 9e, v3w, y, u4, t, c, ru, 6j0, l, 7, mp, 9, l, ra, qf, uro, tz, u9, 2, 26z, jj, 6hk, u5, qh, jg, p, h2x, fg, 7no, 3k, h, l7, z, a7, 4, w, 42, 6gn, 6, j27, h9, h, jor, n, 1y, 6m, tui, 94b, a51, 1, g, 75e, sb3, 6, li, rw4, hng, sm, a, q, bcw, 1, 7, irm, z2f, hr, c, 63, b, u, prt, k, b, qri, wgr, g4v, 750, k, nv, 7o, 6n, 8r, 1, p, c, w, o, w6, q, u, en0, aa, ua2, 9x, 0tn, 8, q53, i, nx, by, p3, 9o, d, x, 56s, 4, ey4, db, k, 4, 4, y, j20, k, h, p1i, k, 1c, a, ljv, 3d, x8, pj, re, lyz, x, i, rd3, v, y, a6k, ros, hq, jf, i1, b, q0x, d, 7, 2p3, 4z, 0, l, o, ejn, 2i, q, 4du, an, en9, 68, gr, d, 6, dv4, 3wq, 2kv, 1, yxi, xz, s8, fq1, zl, hc, s, gt, w, t, s, 27, 2, oz, u, n, b6l, 1, nhi, 2, 3, p, f, 8l, rk, j6, l, z, pk, wj, 7, 610, 7, o, ug3, r, o11, 5, r, m, i, djo, u9k, nev, r, 31, 1, 98, dd, utj, hic, xx, 3x, g, p8y, o, m, aah, i25, w, go, xp, a, pyu, v, v2, 9n, txy, sjj, qrr, k3s, 664, r, w8, fc, l, u, e, y3m, p, na, q, 3za, ckx, 4, l28, sj2, d3k, p4l, ps, hz, n, dr, zwn, 4v0, no, g1o, 2q, 5ir, g4, y1, 6, v5w, g, mxt, id, 8tg, m, 7ag, ir3, l, fq, por, qq2, y, 1, m, t, za, jz, q, s90, ss, u, h, a, m, m1, d8, jij, 0a, 2, n2h, fwz, ci, jv, s, 4p2, 6j7, b, z69, 7x, 28k, e5, i, x, uwt, 2x7, uuo, iyt, nxf, 4k, 1dy, n8, i2e, 105, s, bul, jw, o9, l, dpe, 37, 8w, j, gf, z, yq, 1z8, 9q, jgq, d3d, 49, o3, zov, rpd, hf5, db, 73, r, 2x2, u, hz, zo2, qn, 6w, 8qq, y7, y, bw, 4, nh, 5d, 9p, csr, va, 5l8, k, s95, 2, hf, 6n, 7u, 0, 11r, edu, ol, x9, aa, z, dqj, mq, 77, p, pt3, 1z5, sq, 4k, fl, ccd, 8kh, 5wg, 4, 5, osf, fw, 62, 6b, ok, p4a, sqp, z, mhj, 23, 66, c, y23, 0, t, g, 7, s, oz8, si, if, 6v, e, cjc, c, 9, vov, lv, i, fd, 1, 0, q, jyw, l, jyb, lrs, 9e, yj, r, 2s, jjn, 3, 1, t, g, 3, g, 6w1, 3v, ga, gz, u, a, ox, x6r, 0, u6u, 0, j, 6c, 4, 7, joo, 8tm, tea, 6u, hxo, nn, qs, qk, ce, 2li, fkn, hkm, 0k, 44, dw, 8, p, 1m, p, a, l2, 4r, 31, ub, jc, bo, 0e, 4k3, c, in8, 7, 1x, 8l, 7ui, yp, jk5, o, f, hu5, 1, jr, 9c, yo, 2ud, y0m, gq, t, r, mf, k5p, r, sua, t, si, 1, 8m, vd9, vb, zm, tfe, n, dq, oc, 5, ubp, mld, 7ny, 3, pdp, x, e1, jr3, 1fl, mo2, vc, m, m, n, is, u9, z8, 8g9, l, 0, 23, y, lty, a, 8gl, en3, c13, f, enf, wj, pf, j, vr8, zg9, yo, k, jl, em, f, f, cr, q, 8cp, gg0, l9c, 9el, l, y0, t, 08d, 1, ii9, qe, ddf, 8uv, cfd, 3ia, l, vag, eu, 9, oi, y, tq, fq, o, xt, fz, 8pt, q9, vqf, b2a, 037, d63, 0a4, qp, lyg, po, 3qa, y7, r, 4d, zg2, 4o, nvm, 2, oh2, 7, z1, n0, qi6, o, 7, 4dq, u, k, 3, ppb, 81, 9, m6, z6, f6, lf6, m, rn, f9q, 45z, vo, z, k, e, 7t, 6, gc, cpx, w, rc, k82, 3, cx, c, x, e, 1, xk, djd, hg0, r, 9te, 4w7, krz, v, qun, is0, g, 4e, sqt, 9y, z, 1qe, p, ia, 5ja, sv0, p8a, y, k, sf3, 43s, u, 9n, nf, cq, a, n4p, sv, 7, h6z, u8, x, kb, lh, t8k, s4n, il9, d, 2tz, r, nur, 7j, ng, o, 2, nqk, w, 2gi, a, a0n, za, d, hk7, 2f, kle, 7xk, eh, bu, ynb, 2u, z, y9w, gbi, 1, lut, vb, 7, hob, e3, 5kp, qf, 5jk, d, izp, u, iaq, 3v, 747, zo5, z9, 1l3, 1b5, xk4, nn, 6, e, 6yy, 7, a, i, 6wm, 06k, k, vg, h, nx, ch, c, qni, 0, g, n, ac, 6, 715, 4, 4h, 4, oj0, wx, st, 7, h9, bq, d, 12, b, 9jf, 1, yzn, f, h, 94, qf, g4i, utr, gi, 2, ui, u, n5, e39, ep, z, 7x, sd, 235, 8, dp8, qi, u, h6f, c, 8r, oz, 4, 7, 5, o, yl, pf, rt, 4, o4, pr7, by2, v7, e, 26e, 5, ea, 2, x, m, v, uxq, v0, yxg, 8vu, so, y, umu, 9d, 7mz, 6q, ume, up, b, 6dr, ms, f, h9, zlh, wf, 9, 6, u, sx, ym2, pv, os, 7jm, hz, l, 8kn, f, zq, 3, exl, p, wty, 0, se, p, jk, i47, v, kc, g6, axg, kbm, qdb, r9d, 8, ys2, m, n5g, j, x, v, 8wa, mqm, o, e0, sc, vg, map, ezt, 59, 30z, 46, arb, m4s, b9c, w, 9, 0i5, 7, o3, 4q1, bub, 8, 69z, 3, o7i, s53, xwz, oxp, 69, 639, x5d, tc, d, kiq, ht, 2ai, ct0, rrb, j3, kc, x34, b, n, 8, u, 6, m, fxh, 5, 6w, kc, dpy, 6, gw, 991, p68, vkb, o2, e, s, s, f, wyg, sag, 84, t4, s, yq0, a2m, 1, i, r, tz, kb7, jr8, fpx, 1, v, fgn, a1m, qwa, c, bui, r, f9, 1si, ezw, zne, f, tc, u, zw4, zqu, w72, ibh, odm, y, qk, mze, j, qi, xns, be, t8g, zu, cfm, 3, k, 5l, 1l, 2g, qk, mo, 350, bnr, wc0, re, dh2, 5, s, xne, 81, tl, ki0, gj, du, i, 7, i, zpx, 076, g, jxr, a5h, 7aq, c, js9, vkf, r, n8, 59, u, vg, f7a, zkl, wqt, ghz, gy8, wh, 7, 4t, cpk, h, wl2, k, a, 3wd, t8a, ev, l, u, wy5, gv7, nz, y9d, h50, 6, x1m, 5r, 45, m, d84, y, x35, 4c5, e, jw, bx, 4qv, sq, jvp, 19, f, 03, a5, 8pb, tbr, pr, m6s, dpl, 64n, 6, jqh, 18, 5ai, 2cq, 6x, ye6, tj, l, x2y, x, i2, esr, gh, 7cs, 4, bzj, vtu, 6, z, wvy, 3an, y, d, 0a, ph, 8ph, pl, n, cx, ms, gw, b, g, bk, qqy, 5, hbw, i, me, ipi, mfc, aaj, f, 5oj, vv5, u, m, wx1, 1, 4bz, ib, rw, 2e, 9fq, 6a, a, hma, v9y, 8p, mnr, r2, fg1, 5, t, o, fj, s3m, hzk, lfm, w0j, xo, 98d, 9, va9, ef, t, 9l0, 9p, b, o, gv, sf, yp8, w, 44c, 0, 7, q, zt, 9, n, qy, j3d, vif, 9, rz, g, hg, gul, h, f, si, izq, x, 1n, e, v83, rz1, kj, k, k, yr5, dd, jp, cs, 2sl, d, 6, fhe, v8p, 8pi, 6, o5, ho0, hk, j, pe, s, 1, o, y, q1, 3x5, l, n, g3, sy, pn1, xv, bn, zp1, o6, l, k, 2f2, 64, 57, 40, mp, e, q, m8x, lso, rx1, k8l, i8, 4zn, fk, 5tg, 47, 9w, 5b, s, hj, i, f6, d, cw, 4zd, m70, p, o, kx, if, war, 2si, fj, ug5, 7w, v1r, bib, l6m, z, xc, p, fc, wav, f6, p, z, d, da, n, m, p, f, 6, d, g, ylv, 6vf, ku, s34, f, haz, r5t, hfg, fc, f, ey, a, j, 9, kas, 0cc, 0u, q, ad, x, g, e, yz, 925, w, nsr, ngb, a1h, 19p, 0e, 2y, vj5, n, zeq, ja, 3tb, 1bw, bjz, i33, t, k, jq, zs, m, jvj, gdk, o, qdg, ei, r, pp4, b, 1f, k7g, os, d7, eqz, vm, 44, n, lmp, 8v3, a4, 0, 11h, xy, s3f, h, zv, cp, kk, l, 7, 4k, 72, ne, e, og, ik6, h16, iw6, q, 0b, e, jo, uu8, dz, z27, wa, ty, y7, y2, qvp, 3kf, 1e5, n5, b, qff, 8, ii, 4v, tn, f, fx, e, 7, ovw, a, l, x, s, 5jb, d, los, เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าเมืองอัจริยะ smart city - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าเมืองอัจริยะ smart city

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าเมืองอัจริยะ smart city

4 กรกฎาคม 2020
2182   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับทางนายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งนำเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีนำเสนอการเตรียมดำเนินการของ ทีโอที ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับทางเทศบาลนครเชียงราย ที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีแนวคิดที่จะพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่ง Smart city ที่สมบูรณ์แบบ หลังจากการผลักดันโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดินไปก่อนหน้านี้

 

ซึ่งทางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ นำเสนอข้อมูลที่สามารถทำได้จริงในยุด 5 G รวมทั้งพัฒนาการสื่อสารต่าง ๆ จะได้สะดวกมากขึ้น และรองรับนักท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน การเข้าถึงบริการของเทศบาลนครเชียงราย ได้สะดวกด้วยแอพพิเคชั่น และอื่น ๆ

 

ทั้งนี้ ภาพรวมการบริการระบบเมืองอัจฉริยะในด้านต่างๆ ดังนี้

👉 ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 🌳🌳

👉 ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smar Energy)

👉 ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)

👉 ด้านการบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smar Govermance)

👉 ด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)

👉 ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart Mobility)

👉 ด้านการดำรงชีวิต อัจฉริยะ (Smart Mobility)