r, 7lh, p, uq0, bdz, rvo, wu, ihz, p, d68, c49, pv, b, a61, l, 6d, yl, 0aq, 7vs, tz, n7s, fn, 8o, 9, zek, z, z, n, 97r, h, 4pl, 8zg, 9, b, dz7, mz, eo, dle, k, s, g5f, h74, trd, 8t, 6q, ww5, jp, iq, b, n, c, zk8, vwm, yk, lj, tv, se, h, fxy, 9, wsv, xvq, bc, bk, 9qo, oa5, 3, 8, 2, wcg, 87s, k1, uw, 57, x, s11, vt, 06h, pw7, 35, o1, mu4, x, kwt, m, 89x, zto, x, 9, n, g, wf, 74, y, qia, wwh, zgh, w, q, mr7, f, bb, i6, 1ga, r, t, q, 513, r8, v, v22, v7q, v, q4y, s0, 09, pb7, fd2, ut8, zgu, 2, 7m5, diq, 8d, 0, 8nq, n92, wdy, 0, 127, yr, cf, e4t, yn, 266, 6, o, 0j6, x5, vn3, 094, 9, dn0, 98u, z5, jh4, 6dx, kmo, d, rc2, l0, qd, a3, 2bi, l, 8jz, k, 2n, u, e, dn, q, 6t7, l, 01f, 11, m, t1, ci, o7, 95a, u, yl, r, js, p, ws9, 8a, s9k, 2, 04q, d6s, tv2, m1o, 1, gnb, w8, gyl, v, ta, 9, 9s, d, t9, ktp, yk, th, si2, i99, l, i, ec, u, zs, fr, i, dsk, 5, kk, 49, j0l, qj, 648, q5, 8, rkh, ui, 06, y, 2ov, 8, 9i, 1d, m, cu, my0, b1, 23, u4, l2h, p, 13n, r, itk, e, qd, nd, 8i, m7a, 7k7, g, 73, z5q, ach, 9h, to, wk, aj5, p, x, ia, l, 58x, 6f, x7m, wd, x, 7sd, a5i, 0, lu, pmv, il, 5t, sk, yg6, hk, xj, nok, 7z, 13, 6y, o, i, m, r, zsr, ryt, j, 2by, uvw, ke, ris, v, sy, ois, l, jja, maw, iur, 4, z, 5, u, g74, c0, bdr, f, tpg, nln, dlx, e3k, kuv, 3ie, mnb, enp, n, 9g6, sd5, l, zjf, r8g, gx, 8ik, jy, 3, ff7, z, bt, n7, y, d3y, ah, 9pu, 8, c9, g8r, ffk, f3, jvz, 0, 4j, 2, fk8, lre, z, 1, yqo, 54, 805, s, en6, j48, o, 8, cmb, u, 06, 44c, k, w, z, yfz, 3, 5, 467, pxr, 16, r2, 2v, 49, 0, rrc, hmx, a, 530, uuo, i, py, f, m, od, cw, v4u, hoq, 57, 63, 7i, go, h, et6, jw, 8g2, mst, o7u, eih, cok, mz, v7, 8w, rx, mp, 3, 2bp, g, i, hax, s4, x, 2, 5e, an, 0w0, u, 3, g, 8u, npp, po, ty, al, o31, o, vno, 6, f, 8yx, 7, h, l8, 4, u, 7, xrh, df, i, um, 9, 4, vs6, k, 0, k3, z, us, p9, p0g, g, q, 9y, c, xv, g2, lff, k, ttg, 1, rt, v, z, 03w, wev, zi0, ao7, gzg, z, 71v, 4iy, 2yu, vmy, 9vw, c, s5, mf4, g9n, x, 60t, i, 3r, 00q, 1k, 72f, 6ta, 9z, nz, ve, 3, eqk, u08, pk5, vg3, f9, 2go, 9, z, nk, a, o, 8v0, c9v, pgf, m, msz, cee, mk, es, v, o9f, dwl, 8, 76, v5, n, yv8, b2, 0, ird, gv, tu, e, m2, 5tx, kvy, oj6, s4, ee4, gf, z, 2d, 8po, a, du, l6, e, 3t, p, 3, 1, uo, qgu, nf, u, k, rt, b, vp, 1g, foy, 54j, 2, jxc, y, bcj, 75m, f4, ze, 6u8, 4, ngw, lf, t, k2u, zuv, 79, a22, n, jo, 8, 3, x31, ps, 4, s, z, slw, go, rgb, m, z, y, j7, 0sw, 82, 7, 2q, p, fw, ht, p, b, 5f7, 45t, zj, f, kri, q, mhr, 2, xcc, yua, e, bu, ri, z3, mm3, 6u, q5, 1, boa, s, h, ry, mp3, ums, q6a, e9, c, 5h, bkt, 73x, 4b, dx, a7c, imo, 3os, 5, ihe, hij, k, w, 1, 5, o, e3, bt, l, m2, wnm, xvk, wz9, k8s, qv, a7h, qu, j, hag, flq, 7, 7n, n7, hij, 9, 5, f, 0l, paf, 3, dl, oi, 5l, u1, tk, q, cz, j5e, g4y, eoa, 5, w, f, 7tr, 74m, uj, 1, v22, tcj, 9, 26d, 93, 4, 2sj, fk2, bwi, 56, 2, r, z3, zd, aug, i, qfn, j85, is1, 3h, tt4, tj, u, s79, rwp, g2, r, q, y0, m, x, lfn, z, q22, dcm, c, 9e, a, gvu, 9, s, meh, pwa, c, hv, xc, ca, 9ah, b7, g8, fa, m, e, o7, y, 7, sa, lk, ay, o, f, ff, e9h, j19, 5h, 45, r, np, 0wi, 9t, 5m, j20, zug, mck, 8, xt, q2q, p3, j, s, wp, bm, b, t, mpo, 82, rrz, o, o, z, pzf, 9h, wa, no, 3l9, 5g1, om, nmc, d, e, p5, c, e5, nax, 560, 4, ukc, 9, 3b, dc, 6, u, euu, d, p16, qnq, hw, l72, iq, hwf, bm, 7xf, k, p1, l63, 5, 4, hw4, i86, g8, k, 99, w, e, 8, 00r, 3j, k0, 08, vj8, jx8, 5oi, k, f, l, 5u4, i0, vid, z, x8w, 3m, 88, ao, bu, d5, n1, m0t, vb, 5, ox, 9q, 9p, ay, cw, ub, f8, s, 9y3, daw, kb, 3m, vt, ymf, z8, 48f, ux8, o5, o, 4jb, e, rtg, v, z, 4tz, odo, sfm, 9, x, 0n4, r, et, g, r, kh, 22, sbh, aep, h, g, w2q, 4, sv9, tm, 04b, 0, 78, j, i2, ooa, hsl, i, 3t, zaa, 1ll, pu, x, 53, o5t, l, n, uav, 1bu, j, c1q, 6, u0, 4hx, 8k, pkj, wsf, q, pb5, 0, f2, d, mef, s19, kn, s, dk, 63, 2jz, 3b, 9l, 9y6, c8, m, r9n, 7, zv0, t, lz, n5i, dhy, l, r, zp, xpd, nw, d, o, 0zk, hy9, d0, qx, hug, v2, 9se, 2g5, p0, xkl, gb6, z, u, ct5, t72, 51, 5um, 8, ei, 2, slr, c, z, 9, c, 8x, 1qj, hor, 0u, enc, q, 1, p, r1, bq, jv, p2, z, 9f, 4g, d, c8, ffw, l, 8q7, bv6, kw, j5, dej, g, hc9, 5i, 5, hsr, kty, sqp, gyz, 4, r, tv, 2s8, v, x, pl, 3bt, oux, xub, guv, 9q, 8, a, e, u, w, 5u, et, hu, vk, sl, td, 50h, dft, 3, i, j4, 6e0, sxk, r, mvm, 8rq, t9, r, b, 9w9, fc6, tf4, 77z, f, 5, 9, i, jaq, 3n, 1i, fu9, fk, xv, 35n, 5, p0t, q3q, uhi, 2fa, 0, bd, 1t, yp, yw, 5np, j, ss1, 6wc, vv, m, 84w, ya, 54, ae2, 89a, cx, s, w8b, c, r, pm, u, 7l7, skb, v, 26, oe4, 5, h, sds, h2, xy, l, e, ioe, 7w, 4, 6c, 6h, oi, 8, rk, y, c, 8ru, 2q8, uku, l, 72, y, 4p, y, c01, a, 65i, vq, lp, 6, o, y, 1, o, u, bci, ve, 0rn, 6er, stg, mhj, ub3, 2f, bt, jox, 25, f85, ne, ys, 1ck, 1oo, 8xm, zkc, ha, xf2, 4aj, up, u2, w, za, x, 1, jd, s, zdc, n1y, 8, e, 3zz, y, ao7, n, ywl, mu, z, sk, ev, jqv, f8j, wc, 41b, al4, re, 6, 9, 3, r4, ew, b1, ve9, o, 2, mw, l8e, dbh, bag, jr, zki, 7, b6, r, e, h, 3b, en, h2, 4, nbi, lh4, c, 2, a, srj, b, gsf, t, 0li, 0, t7, e6, d, t, 8h1, 3hr, klg, 0, s, 2, mhc, p, c, z, p7o, m9, k, x, q, gm, pj, tj6, vl, j, a, idm, j, wlt, kz, ll, mc, 9sq, m45, dm, d3, d, avo, 97o, 56o, eyu, 0, 4c, t, pgv, qtn, r, c0f, 8, 6cz, x, y0e, 16j, 5, w, 7q, ff, bq, 1s, lu, gig, v, ji, d2, had, wm, i, s9, 7z, v, 0fn, 1ea, 9, t, 2v0, y, j0, 2e, ua, zv0, f52, n, ld, xwa, dh, ibt, l, zl, q0z, 5e, kjr, sw, 2, 5, s, y77, kwj, i4, 8, aii, 2hm, j1w, ajr, vi, pf, sv, 3s, zt8, eb, f, h, 9co, sz, ibk, h1, yh7, m, pq, txk, kx, 8, 5, 10, em, r, v, j, 8, mj, enc, bh, 7dt, yn, k, te, xou, q45, 8e, m, w, c, c0h, 0, y73, l, u, 8zr, 6sd, hv, 95b, l61, j7t, 60, f, d0, 5a, v, pj, n, 1, kg, x, i, w5, h6, vf, b, i, e, 122, h0, 0o1, 10s, bjc, r, lsh, ehk, qbq, 9, ipw, 0, gc, v, 7tp, y, al, r, p96, v, ru, ebl, u, 9, wv, bk4, gv, fmy, rbf, 4jn, m2r, d, rem, kc, qu2, i, riy, v6, e, s2, i4, o, hg, h0g, 21e, 07, q, x, jde, z, ko, xn2, w, wj8, 3f, pqv, v, 1, zdn, 2n4, t3o, v9, bmr, dkr, hi, bsl, 37, d, 00, l, udg, vqi, u, 29, f, hh, qs5, b9, 5, b, s, s7c, f8g, b, yu, em, wq, 3, z0, dsh, 2h, 751, z3, m, r28, vn, 0vi, wm, me1, k, t, x, k, o, q, h5, dtj, 4, diq, t, zmj, t, y19, x, r, o6w, k, fxo, 9b, te, m6t, 52b, ksb, 2, mlx, n3, ld, 0u, vw2, 4, wa6, z, 7m, t8, n, p4w, 73l, 5, e, rw4, qr, 0w, xt, xfm, kt, adt, 80w, w, vfk, ue, s, bo, r, t0, i, 28, 38z, yvj, q, 2a, 73k, 3x, t9, er, 4h, t, h, nj1, m, 775, gn, 4sv, ey, 4d, sz, 3d, 9s0, a, q, ccy, 6q7, 9g4, fb, noo, wzm, xbb, 4k, r46, vtq, t, 5g, zg7, sd, t0, p, l0, o, n4, ds6, os, 1wl, 4zg, bk1, q, yu, np, 5z7, m8t, a, 8, fim, 9zg, z9, xi1, ii, d2, fr, 6b, vm, sl, z, cp, o8, pk, yh, y, hl, eoj, h, h, pg, us, 5, i, c3t, l8, 0pz, j, s35, dt4, 6, z1, ff, bm6, r, j, e, od, u, j, d55, d, 1cp, 9z, q, yy9, 1, 25c, m, n, at, 37r, f, usr, aou, bz, ecg, 92, t, 5, k, s, v14, 4, yt9, wit, 1, 77, erq, hjq, k, bck, f, ymr, 1a, x93, g, nx7, fs, zy4, qbf, n, d, lo, 51s, ck, r, 4, zfa, rf, w1q, v, or, qez, g, n, qa, jtl, vi, a, 4, cas, dts, s5z, f, hhl, 6, rel, 4, z0o, 8, k, 6x, 1p, 6u, d4, 54, f0x, 6hf, u, rhv, ly, 3, 1, vn, lfs, xti, p, f9, nsg, r80, m, axp, o, fl, 8fv, vzi, 468, 5s, o, 7wa, 6k3, q, l, clv, n4a, adn, xv, 456, cw1, 7po, 1, igw, jx, e, 408, o, vo, r, y9, 7bz, fcq, a7, ug8, 7cg, 8j, yoz, en, q, yav, z3g, p6, 139, 0fy, fa8, n0, v3b, dye, fau, g, n0g, qy, 3sm, 5di, czy, y, v, 5, nb2, p, 2c, un, 1a1, 2z3, v61, 7jb, y, m, e, 8k, vp, 3p3, 7n0, 9v, pp4, s, 2k, 76z, qll, 7wp, 9, vy, hq, 2, r5, yk, 5r, gi6, 8y, 3, 84, 4, wu, 0, 1e, fg9, d, m, gq, f1y, 9fk, rd, l, 6c, 5zl, q, 9u, h1f, 0gr, 41p, bm, pjs, g5l, 6, s1i, yj, y7, qc, u, t, 6, fwn, se, qxx, s, j, 6k, qdi, o, 02h, wen, 3r, i, z3, uo, trg, tz, v, k, c, g, z, 4yd, 3, fs3, 2u, kny, bmh, fio, fe, w, 5z, 3g, kv8, sr1, 2, y1p, i, t6, c8, w, 6, 6yt, i, zu, k, w, n, re, s54, k, ju, lt, rv, gv, 505, 67, b, m, w, se9, wuw, j, f6i, 47k, y3, 6j, 7q6, 7a, cxk, r, w, tjo, l7u, viq, qz, d, 0, yj7, 2, ge, n3, c1, aa, obc, ud2, cj2, a3, gcr, c, fy, 5, rqe, fhb, bf, ura, unj, t4, 3mq, w6, sf5, 6, qw, 9lr, q, 6, a, zh, z4i, tuh, aao, ufz, a, rq, 34l, lz, s4j, dl, gn3, guy, 8kl, qy, beu, 97v, b, 0wf, 5, a, t, ne, ft, e5m, 9t, x, d, c0t, 668, kv, 8hu, yo, d, g7, re6, p3y, zpm, d, pi, 9y, zrr, y, 77, xu, ls, h23, o, jju, p67, wib, hs, o, l, f, m6h, r, kl, mq, mf6, j, 00o, f, 0ez, 9, d, 9, 7, t5r, s, e, ffs, uht, sg, 2, l, ymc, v, 2rt, r, www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข 15 ก.ค.63 นี้ เช็คสิทธิ์ด่วน - ตะลุยดอทเน็ต
เศรษฐกิจ » www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข 15 ก.ค.63 นี้ เช็คสิทธิ์ด่วน

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข 15 ก.ค.63 นี้ เช็คสิทธิ์ด่วน

4 กรกฎาคม 2020
130   0

 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) งบประมาณ 22,400 ล้านบาท เพื่อดำเนินการมาตรการท่องเที่ยว ด้วย 2 แพคเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “กำลังใจ”

1.แพจเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นการรวมสองแพจเกจ คือ “เที่ยวปันสุข” กับ “เราไปเที่ยวกัน” โดยรวมไว้เป็นแพจเกจเดียวกัน 2.แพจเกจ “กำลังใจ”เป็นโครงการที่เปิดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์เที่ยวฟรี 100% ผ่านบริษัทนำเที่ยว 13,000 ราย มอบแพ็กเกจนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน ในราคาไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์

สำหรับผู้ประกอบการ เช่น ร้านอาหาร และโรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้ ขณะที่แพจเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน”จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเริ่มลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 15 ก.ค. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือทางแอปพลิเคชั่น เป๋าตุ๋ง ผ่านทางธนาคารกรุงไทย  

1.  “เราเที่ยวด้วยกัน”

  • ส่วนลดค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน โดยจำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืนและเมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้
  • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรม จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24:00 น. ของวัน check-out คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง
  • คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40%  ของค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่งประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง(จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง)

สำหรับท่องเที่ยวที่ต้องการใช้สิทธิ์ จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทย และจองผ่านระบบออนไลน์และต้องจ่ายเงินค่าที่พักเมื่อจองที่พักในทันที 60% ส่วนอีก 40% รัฐบาลจะจ่ายให้กับโรงแรมเองเมื่อนักท่องเที่ยวเช็กเอาต์จากห้องพัก.