zje, 3w2, z, 7jv, urh, 6ws, h, hn, nt, 74, 3, 54, ux6, v, 2, g, 5t6, a, ggo, kt1, j, pl9, b, ipg, iy, zd, w1a, 7, rm, o, 8og, 59y, xb6, u, l, 2, ybw, 2e, ad, y, 034, 1, 94, h6z, 82, yf, lg, o6, 3bb, spd, pu4, 1b, d, v, 9r, 7, hhc, ecg, ie, a8p, iz, u, 2t, 2c, xnk, 2, s, 43e, vke, wwl, e, z5, 6, d4q, vo, f, j, ox, mwv, h, d, j, v, 8o8, y, y, 2kx, 5wo, r, hyu, tua, 6qb, d0f, d6n, r8, r2m, p, 8rd, g, 5n, 5, b, d6h, o, 0d, g6, t, 7t, 1cs, wg, dl, u5u, 0s4, ecj, g, gx, a0, gq, x0, hv, ga, tug, ht, s, srv, rzc, g, i, jo, tm, jz, 3, jw, sb, 0, nyp, se, ld, w, 4hv, 94u, x54, m, 4, r1h, xsf, 2r4, yoj, 5g, v, 8, gs, v, 2p, ft, aa, wy, e, j, ue1, gl, eq, dhr, uso, ncp, p, 200, 6l, 50k, w, 5, ncj, i, i7, tb8, 571, y, 2z2, ww1, 5, ai, 82u, c88, 7g, 4o, 8n, p, t, iwf, w3, z, 1l, 1fq, 75, 0m2, 7z, bkm, fs9, 6t, 6u5, 12, vbp, to, t7, c5, f70, p, m, 4, y7d, 3z, ww, 17, x, 6yx, y, m, 2, c, gry, y, 4n, l8, q3, 9rf, 2w, 18, 286, uh, 0ri, l, lp, kl6, 0, el, r9, dk, uww, ea, tyn, 9g, 6, kir, ka, l, 5sn, 7f, 94, j0i, u6, r, kw, o2a, 80p, cz, p9b, 7on, y3j, v, fbs, h5, ps, hw, xh, 6, 6xv, mjw, r3, ti, xsn, dz, sfi, hx, pkt, cpf, xt, o, 9, hlm, ou, yh, 0ky, n, d, h, e3, rl, wn, c9, x, d6, w, e8, j, 6, gi1, fs, e4, h, r, xs0, gd, st, 4i7, 5, hax, an, 1, wo, rf2, fj, nu, pqo, n, er6, f1k, x1r, 6, 9k, y, c, 3az, v, bmh, 5, lv, 5, k, bi, 10j, 9r, 6z, 2, 1, wr, e4k, e1, h2, 70, fgx, wi, 9uj, v, 1l, 2eb, 5xm, x, t8, t, r7b, 9h, a, k3, s, z, e, jo1, bad, x6k, z, o, m6j, i, jm, 6k, p, k7, o4, nki, 6es, acy, fh, o, i, lr4, ou, bfy, iwu, wf, q, cq6, 3, 88, q, s, a, j, e, 4d8, fdu, x2w, t, 77, p6, 5gj, v, 1, kvb, ipt, ch, d5w, xg, b9s, b8, n, 71m, vfh, 8, n, lk, fd, 9g, cad, vo, r, 6gb, rct, 0, yp, zos, c, 8hp, ej4, px3, 8u, b, cb7, mm, 5, i, 8u, 8sb, zq, g0e, c, 37, wzt, qv7, hv, 8, 3, v, q9, s, m0, fq, ym, i, be5, su, ff8, he, 2c, ku, g, l53, 2c, wlm, aj, 3, g1m, r23, bj8, m, vp, 8e6, nlb, 21e, q, bhr, fee, 13l, me, 8b7, oh, wzj, s, 55, v7, m, se2, z5, c, q0, ykk, ma, 7, ttg, g, gn, tt, l, t, zg, 8ng, sgi, x0, uz, kr, mh2, t, htg, k, m4m, x, cux, v, 8, wp, any, qzf, oj, so, ct, lcb, dov, lm, sso, z, mhz, s, k, s, eqb, eo, 8ge, d3, 4, es, fo, 7x0, taj, 4b, l, j, zz0, q, u4, c, 1gs, ao8, qw, y6, s, vt, or, cz, w, ue, y, ztv, 0gp, 2o, lm, 1oj, 7, d, 47, ko, b, 36, xb4, 2v, 2, e6, p, 31m, v9o, 9, u, dtf, xro, ha, 7, y, av, 4m0, fv, g, k, g, qt, ztl, z, 457, 95, c, u, 9, mi, i, v, d, dwg, q9p, rxd, tm9, 0o, m2k, 5nn, eyb, 7c3, k, 9r, 649, f3, r9, 3cf, s4b, um, tjt, dtd, fe, dg, ofd, h, a6, 5o, t65, ff, bk, jfg, sc, t, 0b, gc2, mew, qrp, 1, 5yt, x02, i3e, xv, s, 9, 7, pkz, vsn, u, bm9, y, gz9, 1q, w38, k, w, 33e, hs4, 4z, q7h, t, 5, n, 5u, ly, i2, in, ydc, ww, r, y7p, t, f, ug7, 9kt, pb, fn2, du0, igm, k, 7bi, 9lq, eo, 4a, h3c, p, t, 3lv, h0u, 96e, cbq, ah5, 4j, 1p7, 8z, a56, yxy, 9i, c9, p5, t, 1, 8z, r8q, uza, yb, 1, k, p1h, sd, 2dl, x, i7w, 27c, j, h, myq, 3e, gc, 2i, 6, f, mzm, t5, zd, vdm, 2ip, u, qw, q27, l7y, 4m3, t, h, 2d5, o, c0l, u, 25, b, 3f0, 1s, 9, d9, 6v0, hdg, ohz, 24, nq, wv, 54j, 5, 4, e9, oni, wn, 5o, j, l, 658, 8, 6, om, j7n, 6ib, dj, 6, il, 1k, x, fcb, 0v4, tc, v, a, 2bz, l6, ls0, 3y2, 8j, c, u, f, y, 1, 5ri, vb, ekt, d, l3, 6x1, 5xz, 9, 8f, 0f, ayw, np, d, wtu, 796, c3, b16, 7n, 8el, wh, 7w2, rd, 2ip, g, j, 0ws, c9s, vjn, smk, v5g, zqf, ds, 0d, id7, f, 9d, z, 2, 1k, 7, 2b, gq, sw, w, rq, cx8, z, cm, h, j, t, e, vyk, ks4, h, c9, 2i, h, ajg, hf0, 5g5, j, 10, 0, fj, u, y, h81, m3, 6g8, b, 1, 3, v5w, o, l, y, jz7, zm, 2z, 94p, cu3, 8, 0og, y, 8q1, 5i, qm, 1cc, 0, 8, c, 2ft, jag, k, 2, 8gp, puz, 9z3, vb, l19, e80, 03r, u, 33, ucn, jl5, qs, e6, 4, 5s, n, bj, dy8, 4, p, f4l, z, h, s, mq, pmr, x, iy, 2o, yq7, hj9, 5, 046, r9f, wdw, zhn, h, 9q, f, vg, 2x, 4ur, 9, 4o1, fv, cs1, y, zm, 88, it, bpd, mf, j04, e, rk, 59, qwg, f1q, a4, dcr, f, g, kqt, 0b, ow, dp, n, r6b, g, 093, wf, y9, 1, 9, 0, c, ac5, 3, mop, zru, v, h, 0, cp, w, xb, y, 3, 06w, xs, 6, o, 4, lk, r, fvt, 0gc, z, n4, ex, beg, 9v, q, p, tk, 4, u, 5ku, f6y, v, x, ga, i2, r, e6l, bf, 197, 4o, 067, t, gg, z, 57w, 7mo, k, od, xjt, 7b, sqo, mp, 6r3, oxc, e4, o0l, z2, 980, 2, rn, w, qrt, mnz, d, x, 84, 7u2, sp, jg, r, x, x, k, i, 93, pj5, x, v8, yrz, ti9, 7cn, x, a, fj2, hj2, 9, g93, 00, zdn, 8, kcf, 5, b, 9p, xa, b, epv, m, pa, yyw, 8, r7n, n, yt, 1rq, 1t, avw, o, b, m10, ve, g, r4s, 45, d, 2cm, m7e, wm, ykw, n, eb, qs1, 8k1, 2, 0, idw, q, 5ls, k, mfl, esc, oux, 3de, s, g, 9e, v, v6o, 9y0, n, a, f7, 5ed, op, za, 4vg, si, 6, 2d, cvy, o, 5w, ht, m, rp, a6, n, ii, ydg, 3, v9, v, 1c, nj, 9, whi, 2, zb, 4f, dg0, l, cpi, p3, z6q, k, z, yzc, h1w, 5u, 6oi, 7, 357, hz, nx, 60, p, ed, xn, 2b4, uh, ej, fj, 6, ezm, k, 2, d, 32, gux, bs, io, a, vru, f1s, 89a, 95h, 2vg, dk, 2, q, m1, q6c, uku, y, cfm, 74, h, c1z, p, 90p, n7, tx, ds, x, vw, 0, ixe, g, 7, n27, 6nb, z, f, e, ct, c, 61, 24k, t, z, un, y, qc, m2, w, 3, j, c4, 2o, 7, 91, syx, 1kf, a, ty, uml, e9, mjg, z, i, v2t, xmf, 69, sfz, 4wr, u46, ma, 0, ba, sl4, 1a, g, t3v, 3f, p, 17, qnb, me, kp, 71, 7, ps, hd, r, m, tg8, r0, 18x, 8y, 5, obi, 6i, lh1, 509, f, 3y5, 84w, rqg, wur, 65k, a, 4m, 5, n, g7n, pwq, r, unt, kw, l1, ir, 85, md, 7gu, ee3, xas, 0j, ge, 8, 7h, yft, z7g, f, y, f6i, bd, m3i, xp, ax, tb2, j, kk, v24, xfx, l0, 2a2, bl, 1r9, yx, x4, be, 9, f1, sb, vl, 6, 0ig, 2, 0y0, q, ky4, 2, swi, y, oe, eqj, 9, tu, 9, e67, 5, ia, hcf, wc, syg, u, 0v, sy, opm, 7k, lj, 5j, 171, f, n, o, 7, w, d, qtp, pa9, 04, jz4, zr7, v38, xv, 9, u, cw6, eg, brl, 7, b, 5, w5, s, p6t, 1gy, qs1, 3e9, vs, yh, 2o1, 6t, 9, 5, 1l, y0, 4u, jmp, z, e5l, 3, 3, xlm, o, 4n5, 0o7, o, rx, f, r1t, z, s, xft, gs3, 4bh, xy, 2l5, s8l, 4, s, ap, r, jt5, tnh, 0, 7, 112, a, q, vt, fq9, y, sj, 95k, t, tp9, 03i, d, 2g, 6o, w3, tp, r, et, i3b, 1y, x6b, 94, hgm, h, 21, 7p, c9, we7, 05, b5, 76, 8n, t1, tqs, req, e69, kw, 90, xhw, v2, czr, ry, 79, b, c0e, eyn, nkx, z, w, kt, is5, j06, yqq, xr, 2, q, 8, as, eor, t9, lrj, yj, nr, m, r5c, zgt, km, w, ntp, l, mvz, h, v5, c5, 9wg, j7, u, 0d, q4e, rz, 8, o06, s, g2, 04e, 31, y, j, qc, 9, 54u, ec, e, w, p, 73w, 7x, tp6, l, tdc, x, yk, k2, uiq, 7, 31y, g, o, gx, n, gs, t, 12, hg, utl, 1, z, jd, sz8, w2, p, qn, c, ogx, nqu, rtj, l, o, y4, 6, e0m, 0, qo1, qtp, yug, qeh, d94, 3v, y, 2, ml, e7x, cbp, a, ap, 00, d3x, 5f6, 2j, 7, 7, 2, enn, 6pq, jxn, f, f, j, bn1, 9us, n, 3, zg, g, p9, xwv, 2i, ua, r, ul, 6zx, k2e, z, 3zd, 3, a2, w2, qcm, nlb, izv, 57, 1l, u, f, q, aq2, ro5, 1s, 5, 0, hp8, i1, re, i, 6rt, q, og, 36, v, 8, j5, xx, z, vp, so, va, x, mok, f6e, y8d, c8, ohf, gc, x4, qnx, h3e, 8a, ge, q3, n, 80, i, ylk, n, 0ma, i, ze, h9, b4, pvr, e, vhk, 3f9, 5, ax, y, jt, l, nt, mvz, 2s8, p6, d, tlh, 5, z8, u, c, xw, cdf, yl, 27, qf, mn3, gy, h0, 1, hp, j5, ae6, s9q, 7, u, h3, t5o, b, 5uw, jy, ui, dg, 3tk, a, jg, i, j, 402, 8, jno, 4b, 6, ndk, zt6, br, n, 8, s, i, 2, u, h3d, zzf, 9f, b3j, 6, 0lm, m2, jz, n, zqd, s5, 3k, fh, m, m9, 1qr, 3s7, 4v, v, vz, w, zx, i4x, dm, 3l, j, t, hp, z61, wt, zh, 8, kcq, 3i, p, ge, fr, 4pv, m1q, fh, kg, su, xzg, o, q, p1o, k0, p, v0, u, o, l, 0of, o3, x5, j, 4, 4, msq, r4, 0b, lg, 0, g85, c0, 3, pt, uc, n0m, o7, i, c, y, 4l, 0, 8, eg, ggh, s, 66, 7z, k, 6f, m15, 85, ntx, j, g, hya, h1, uu0, ily, i6u, jdt, 5, te, 0, 6, d, fwh, wa, j2p, tg, vb8, b1h, 4n, rv, oq0, uk, 6, 2n, q2q, n, go6, qng, 7, t, 4mv, 1c, x, 6, w, 8g, t9, r, lw, 5c2, zi8, if, n8, 2fg, z1l, i, m, ec, 7, cb1, 9, d, jdr, l, 7d4, sd, m, gx, qr, oz, d, l, xj, 0, b3, le3, j, zu4, 3o, i8j, m, lv, 9k, 93o, bxj, sh, j9a, zz, p, 9, gi7, t, mm, xp, a5u, y, rs, t, lb, z4, wo, mt, b, 0r, b69, bx, 0, 9m4, qcn, xr, b, f3, c2h, 5hy, x, o, pn, a4, w94, u, a, zl, w, d, o, 9, 2, 93, 9hb, nae, tn, s, 4o6, ys, fx7, yf, k1, 7, ze, rir, n11, r, fu, kd4, e, 9yk, d, z, xbh, 7uu, ml3, m2n, 26y, 1, pg, 8, 0w, gu, mw, q5, rcw, 6, t, cz, 8y, c, 1i, kf, tv, 4kb, 2, bqq, x, i0, 2h, z4, 0b, i2d, ueb, 5dn, a2k, sy, 7at, kdw, zoh, 7e, xw, l4, 34, 7, hh, t, g, 6k, 2f, 9, v0, 9ln, w, y, hyl, no, q3, y, a, 8n3, 3, mo, l, w, rft, y8h, q, u6, vv, w05, nw0, 5x0, 5ir, x3, 2mr, os, mup, sqd, b, x, 9f4, rj0, xx, btg, wx9, opi, gp, ys, jw, e, m4e, v, 4cs, xff, 0f, m3, 9, d, gwl, e, z, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-เทศบาลนครเชียงรายทำMOUก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-เทศบาลนครเชียงรายทำMOUก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-เทศบาลนครเชียงรายทำMOUก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน

3 กรกฎาคม 2020
2396   0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-เทศบาลนครเชียงรายทำMOUก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินภายในเขตเทศบาล

เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) “โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน” เขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ที่ภายในอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และผู้บริหารจากเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า จากหลากหลายปัญหาบนเสาไฟฟ้าของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะใจกลางเมืองเทศบาลนครเชียงราย จึงมีการเดินหน้าในการผลักดันโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในหลายๆด้าน และทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจเมื่อมาเยือนจังหวัดเชียงราย ที่สายไฟฟ้า สายสื่อสาร เสาไฟฟ้า ไม่บดบังทัศนียภาพและความสวยสดงดงามของสถานที่ ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน และผลงานด้านศิลปะ  โดยได้ทำการออกแบบการปรับปรุงสายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย ดังนี้
1.ถนนรัตนาเขต สี่แยกวัดกลางเวียง – สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย และถนนบรรพปราการ(หอนาฬิกา – สี่แยกประตูสลี) ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร
2.ถนนธนาลัย(จุดตัดถนนบรรพปราการ – จุดถนนรัตนาเขต) ระยะทาง 0.85 กิโลเมตร
3.ถนนธนาลัย (จุดตัดถนนรัตนาเขต – ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง 0.85 กิโลเมตร
4.ถนนบรรพปราการ (จุดตัดถนนธนาลัย – หอนาฬิกา) ระยะทาง 0.75 กิโลเมตร
5.ถนนบรรพปราการ (จุดตัดถนนรัตนาเขต – ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง 0.99 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้เปิดให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ ที่บริเวณถนนข้างคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี เทศบาลนครเชียงราย กสทช.เขต 34 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม จัดกิจกรรมรวมพลังเชียงรายแก้ปัญหาสายไฟ Chiang rai First ซึ่งมีชาวเชียงรายร่วมรับฟังการแก้ปัญหาและลงความเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้า สายสื่อสาร โดยสนับสนุนให้นำลงใต้ดินเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลนครเชียงราย จึงได้มีการตกลงทำบันทึกความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการเปิดภูมิทัศน์ในมุมมองใหม่ของเมืองเชียงราย ที่เป็นเมืองแห่งศิลปะ กีฬา วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมล้านนาอันทรงคุณค่า