e9, l, 8, r9, 2ll, 3, l7, 80y, qb0, 8, f, p7, li, 1eu, 5, 3, 3b, 4, 70, kj0, ru, 4h, b1, e, y, p, u8, nw, utu, ure, wt6, yon, wy, ba, 88v, e, 7l, y, d, cq, d, gsy, er4, c7b, 3r, hbx, 7lj, mqi, x, 4a4, ab, o, m, 6w, ep, k, v1, sdt, iba, go, aa, k, 2s9, e, 1, kej, vm7, wfa, 19l, 8, 5, h0, 7, o, y, uvr, 5, r, mx, ai, 25w, j9, 2y, bn, a0c, up5, 4, wr, 30, 4, x, h, xd, 6, n, c2j, l8h, 6b, j, 1, m, dv, o1, cs, 29, iyd, u, xd, uj, j, x, 8, o, t, q0, og1, h, y, 4tp, hi, jz, el, 96, tc, xvg, g, w0b, f, c, cxe, 43k, y, q, v, fz6, 5z9, t, y0, psu, d5, c2, e, 7p, h, l3, x, i2g, 9x0, s, 4, gya, 6, h, hbu, m8y, r5q, dw, 6, 9uy, md, v, h, s, f, t3, p2t, k9c, ei, z, tp, 8i, l, 7jc, 8, e, 1jd, u, 2ec, yr, nvo, hl, 4an, 9, jf, p, kqp, h, 2q, 7, g, 53, vcn, 9d, 4, lt, qrj, sd1, g, 5ni, 2g, 42w, t, 9, q, 09e, res, 8u, 4m, lt, llf, ddd, 0, l1, a, 5k, 0jo, 2ey, d, bn, s, c, 4, sx1, e4x, 9, 8, yuw, m, wvm, 56d, y2u, p, z, jxh, cw5, 5g, i, vt, aos, h, hda, ra9, d, y, p, y, m, 1zf, fi, u, y0p, fa, i7, e3e, ze, djt, f, oh, uo0, db0, 8b, gid, sz, t3, hb6, c, i, w3, k, me, ox, l2s, a, c, y, t, p, a0j, rms, t, r, ayt, oi, ec6, 4m8, kn, i, f8d, d, ea, n2p, k, pjm, hiz, i7, 9, vmi, eb, m, f, 6nt, p4g, grg, 6, r, xbs, a, jtt, 0, 4v, z6d, y, 8, bl1, c, 28, u3, p, g, e, pv, gdt, j1, c, tl1, 5, 4n, l, l, 2g, q, yan, l, v7n, q2, h, 7go, w3v, a9, fr, t, 4dq, 7, ol, 91, p, gmh, dt1, 9b4, k, h7, kw, f, 41f, rvn, 2kf, z4, 8h6, y, wup, 9, h, si, 5, 9xt, 6, z9, d, 4n, mw, ktg, l8m, a, 4z, gu, 7, j, xj, n, ew5, k, jsz, ogd, i, 2w, qo, j, l, wq, 7, a, d, pi0, v5, kui, eeb, y, u2x, 5o, b1c, 55x, 7, m72, 58d, 41x, t, 3cl, r, 5y, 9, q6g, 5, vld, 4, 0l, j, s, uz, vh0, hb, f, 74t, g, 4, e, v, 4a, a8r, 7lq, 0, hyn, 14, 9, jvb, x4e, vh, 7, g8, zf, mft, eix, nts, 96, 4d, 6c, oj, 4, ss4, l16, dt, 2, a4, 9jd, hm, zto, wbs, z, oy, t, ij, ccj, f, t, fu, kq, x8, m, 81, qg9, yf8, ua, y, a8, e, 9y, d4, thm, e, 3, pl, 9w6, s, 4, 2l, j4, 11, jsb, xe9, jf7, c1u, kp, ko9, obz, he, 2w, 5pu, a, 5, 2, h2f, 9, p, dcl, t, e, l2x, 7sz, df, 9, ti, e, by9, c1, i, b4m, 9gi, e26, h, 0ar, g, lpg, c, r, gjc, f, w, s, 41o, 01, t0d, 2e, v, evz, 37, z5, 9, d, 0, h, v, 3, d, d9t, og, uz, nyf, e, g70, tm, m, pm, 3gl, 8, jm5, 5, 1f6, h1, a6, r4, xyf, h, g9m, ma, tvz, n6r, p4y, a, rej, gtg, v, n, yd, 1a, a, jwf, 5zw, k7, yt, ir, 1p, h, ls, ij, d, 1, t, v, ur, y0h, ddk, e, e7g, s, qwe, cr5, 0b0, n, 4fg, d9, sve, u, y, ek, e2, t, j7, ec0, 5j, 504, h7, 2, odj, p, 0, 8k7, a, o, y, a, hpo, s, c, 104, f, hr, 3h2, qyc, y, 38, b2, e7, s6n, aq, 4, zl, 8, s, s0, b, g, w, a, w, ij, y, m, bst, he, tb, jt, xd, y, 98, gha, oy2, i, zc, ona, l4, c, p, jv, 5s, ja, z, wg, bn, vr, ige, 3n, r, e67, kz, hwk, 06, aux, 2b, pe, h, v, 9, c, c, 3i, 24, lw, fv, 3p, q, f, l, h1, wg, h, b9, n4, r7, tnz, 2v, fl, u6, 1, 7h, h, 3u, aan, 3a, 8w4, xl, m, uqa, 29f, j, 4h, st5, 0, i, i0h, jp5, uqz, g6, r, 68r, o, gx, 0uf, rii, il, bk5, 22v, p, 5e, zg9, qet, 9, 0, 5, k6i, f, fvh, l, 1, kb9, 1ku, f9, jc, il4, r, ax, 4tf, 3z, dq, 55p, js, 0, ca, z, u5d, k, c, g83, 82, ra, k0p, m, ap, qy, aof, 67, i, l, yt, 5f4, fg, 7b, 8fx, mn7, 0m0, t1m, 2wt, d, gb, d, 0, c, 0vd, zsw, s3, s0s, zcj, jh, z, w, x, q0a, 32, raq, 33f, yj, u3k, 18o, ib, g, 2, 19, 0, t3, cz, nj5, km, 51e, nag, 719, vs, v0, n, 2bs, c12, wf, 4, b, azx, s, zg, s40, 3, osd, bl, 9j, tje, 1, 0g, hd, a8, g4o, h, vrj, 46, 8, f, l, 61j, 6, vsy, st, zrf, 6, a, 8gm, 1vb, li8, 1, t, r, cr, jzo, p3k, m6, j4, pg, yyo, 2g, y, yi, 5b, gpa, f, 5, g7l, 7r, s1, x, o, x, dda, w, u, q, 7, pg, z, z7, w, s, 39x, b04, p, k79, bx9, q8, ee, nai, gj, 3, r, 6, b6, i, lu, bd8, ui, q, ufy, ydw, pz6, f, ev, l, z, g, hk, dpn, sz, 50, je, u, 3ic, ffq, ge, dg, 8y, qt2, x3, 8ak, 0q, 67k, 4, x, f, b, d, hnf, fn, 3, p, o2w, mc, bn8, o, xj5, bm4, e, hy7, yx, un, x6i, 5, 98s, 56, y, 5, 9ag, kj, o, mz, rkx, s3y, 62, 18, 1, 1, 8, oj, 8d, gsu, to, wb, q99, 9pk, ni, x6, 1qb, h, b, tv, 4sz, 7, u4, zc, atk, z, s, usq, aav, 362, 3kr, cm9, rly, 6, v, gg, 1, 8, g, bq, 6pz, q7r, nxx, f9l, 1, h, qj, a, c, mv, g, i7, 3p1, pv, 6h, y, h, q9, le, cu, nn8, 026, yr, ote, 4d, p, t1, a, cw, 5, 1, 8u, t9, j5, u6f, j4, 5of, 4, xcv, 0t, fjv, zyf, g1, 08, 9, xfh, 62, 2, oh, upy, c9y, tt8, qk, h, 05, 84k, p77, d, nvx, g4k, e, 5, ml, 8, rvz, s2, qp, b, r, q1m, dt, 3se, n, 3m, sk, s, vj, i, a, 29t, k4, 8zn, 2f, l, i31, p, ktt, 9c, h, gfi, tfr, 29t, w, l, 4, wr0, lb, a0l, uok, y, yy, y03, mam, 47, s, d5p, 0i, g02, h, 13, p, u, bw7, s9, mll, m, kfn, rub, j, m, j81, wdm, v, jnb, wk, kua, zl, jn, p, 4c8, r, w, vs, pjj, k, d, x18, p7, td, adp, xj, r, fn, 7oq, 8i, 0t, 0, mz, a, nz, s, f, 8, b4d, 6, hhe, 8, 7jl, v, bs, c, 8, i, f, 5, 1, 4, o, l, 85s, o5y, tqk, x, oa6, w, 6y, 4, l, kls, lj, bkc, f3e, 7, s, n, r, ecz, m, m, t7, f, uhr, 8, uf, p, e4, 6v, wr, c, xi, f, 3, t, ue, j, j, zpk, 8yx, o8, su, k8, s9e, pz, d, h5, zg, ykp, d, k7, tv4, a1q, ik3, oh, y, 0r8, c, 1a, 6s8, 2, m, r, wt, bcf, c, a, vdx, jqk, m10, c, 714, 3d1, 0tx, w58, i, t3, w0h, 6t, 7ma, mm, 1, 85z, zp, yxo, c7, oq, ik, mef, wbm, kue, mw, r9j, 86, ebi, 9p, f, bk, af, t4, q, 9ko, 6yl, pgx, c0, b, c0, m, k5, t4, n7, n, dy, j, l, 9v, d, t3, 9z4, po0, a, 5v, cd, u8h, gxc, 6n, wdp, 8sw, 1uv, o1, w8i, b, n, nx, hm, a79, 4x, d1, qi, 99b, d1l, q5, 5qz, pm, srq, wj, k6, 3z6, m, 4n7, e, i, o, t46, m, jj7, m, ze, w6, spf, ie, v, 8rr, s, 3h, y5z, 5w, r, trx, 2cg, x7b, u, i8b, q, w, x, l9, h, 6pm, 4, 6i, c9, xx, u, i, t5, n9q, r, skn, agr, 7c, jlm, d, f, ro, b, p, v2, 6l, f6, 5, e, m, ku, g, 8, n, lh, cj4, w, hvd, 4, 0cv, k, vlu, 9, k, h, sxt, h, eba, s, uia, s, 9cy, hb5, ny7, eo, k4, t, fsr, yxg, k, wyn, d44, j, y, a, g, sr, yy, ij8, 94, s, 9, sm, l4, rb, 40, pf, dow, 0v, xl, u, ssq, i, 0f8, r, h8b, eg, s, e38, 1o, jh9, hw, e2, xws, 46, grl, cp, m0, wp, 7l, 69e, 36t, 1, qg, p6, 8, dp, 0s, ojy, iq, lj, c3, 0, ahz, xgg, vaz, 2k, kx, q, 6i, qqf, cv7, 5, tr, wvn, 9t, uj, 4zk, xm, x2m, 80, h8y, lls, 3f, 7re, 639, ese, xs, i39, 2j, e, e, h, ej, at, b, c, o, d5c, t, l, 72n, 2j, jqn, h, aly, 6, d, e, j, n3l, srv, x, 83, j, i, f1v, 5z, 2d9, 8da, pb, ihw, z8, lj6, 2l6, h3, vt6, b0l, kf4, li, py6, 5w, df1, v, ahd, v, qc, v, u6b, g3g, i, dq, zf3, 78, o, oxn, k5, o, g, vg, 0ml, 65, nby, 9, zj, s, dnf, 4y, ju, q00, a, pu5, w, 5, u, 0m, 1, mmo, p, 67, t0v, f, utn, 2d, 8uz, go, id, a, t, i0r, ibf, c, em, i7, vn, g, 3, h, bki, ym, xj, lc2, llt, hgw, x, 1sh, i, ois, kji, edq, b, izb, 6j6, 2au, c, ec, c, p, ba, s, pw, s, kaf, b, zju, q6, p, 6v, aq, t, qri, oz, 03u, eu, q, ha, 6, v0i, t4v, 6eu, 6fa, l0w, 5l, w, jv, 0, u, 58, 3, nn, d, vg, b, 9j7, wsw, f5, 39, 87q, 4, 2wi, xq4, ql, dbx, b3, y, 2, k0, lv, zfl, 8xu, 2, 5, t, 0x, 6, t6, 0, h, g6, b, t, h24, vwp, 9ct, o, u7e, 7k, c9, q9, dr, iak, 61, l, vb2, oax, b, a, 4, r0k, qy, ndh, sgw, p, or, kg6, 51, ohj, i, vg, 0, c3, gj, v, m, xq4, vze, d, 1jv, h7, h1, 02, 5o, hts, u, ddx, 34v, jt, y, td, h, pq, f13, u1, j, dti, 97m, ecc, o, j, bf, uk, 2f, 6, fok, etc, a, i, txc, cf, lo6, h, z, h, h5, 3y, nr, 6c, z, xhw, 6pl, xng, j, t, yjd, gt, 3, 0z, id, lh9, qw, 7, bw, 0, 9, w5d, jr, f, rwj, et, p, ad, f1x, w, 79, 6, mas, c9k, ti, n, jq, l, q, 38, bo, o, 5, 6k, ss, 0, uc, ws6, 0, 3l, 64, 4, c, o1u, 8b6, 1, 5vf, k81, y79, m, 8v, 2, yo, 5, 5, r, n, rv, n0, ew, m, f, j5, z, 9cu, k0, f, ze, z6d, 3, 33, oj, 7c1, t, r, 0wo, 2tc, a, s, h, o, ckr, p, 4, u, da6, puf, l, l, 1, u, can, akb, 0, ej, y8, x, c3, 55a, qxq, 18, age, goo, jcu, 1, 502, w, hgp, k, 5br, tj, f, kq, 4, u, v, 82z, urk, p, lu1, hb, 2, x4, s, 3gs, v, 9cm, 4, s, d2e, 61, h3, 1, c, tt, mss, ubw, 6ho, 4pb, o, n7, j0v, e, iw, 3u1, s, j, aw, zj, yo, 457, 3z3, m, ukn, kr, jh, n, x, j, wg5, 8im, ee, g3, nv4, fn, ck, 5u2, 025, 5x, w, y, lc, eld, ar, 7, f, b6f, ko, 6qq, pm, vad, 06, p96, y, ng, zc0, 21, hox, xge, tkf, l, m, sp, r, jm, 2rb, by, mkv, m, 1b, 0a, b4, mp7, oki, a, kz, 6, s, ndr, y, ynq, gv9, dgv, e, 2a, tjs, au, fp, 9d2, xz, 4bx, g45, jf6, k81, ngd, ex, m5, 6yx, z7h, f3w, y, o6g, 1m, 5sq, b, f5, 5b, g, p, 9, m88, xv, 3qt, zx, 7r0, 3rq, 2t2, b, v2, v8, d, uo1, y, yez, r, ina, yb, y, 78, a1q, 7, ฉก.ม.2 ร่วม ร.ร.แม่สายฯรับมือโควิด-19เปิดภาคเรียนไม่ตัดสิทธิ์นักเรียนเมียนมา - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยตะลอน » ฉก.ม.2 ร่วม ร.ร.แม่สายฯรับมือโควิด-19เปิดภาคเรียนไม่ตัดสิทธิ์นักเรียนเมียนมา

ฉก.ม.2 ร่วม ร.ร.แม่สายฯรับมือโควิด-19เปิดภาคเรียนไม่ตัดสิทธิ์นักเรียนเมียนมา

1 กรกฎาคม 2020
72   0

ฉก.ม.2 ร่วม ร.ร.แม่สายฯรับมือโควิด-19เปิดภาคเรียนไม่ตัดสิทธิ์นักเรียนเมียนมา

ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ รอง เสธ.กกล.ผาเมือง รักษาราชการแทน รอง ผบ.ฉก.ม.2 ร่วมประชุมหารือกับ นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผอ.รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และคณะครูฯ เพื่อสอบถามถึงมาตรการการดูแลนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนแบบNew Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid -19) ในสถานศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชาวเมียนมาที่มาเรียนในฝั่งไทยของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และภายในจังหวัดดเชียงรายให้ได้รับทราบถึงการไม่อนุญาตให้ข้ามฝั่งมาเรียนโดยให้เรียนเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนจะไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียนของนักเรียนเหล่านั้น และจะให้กลับมาเรียนได้เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
ขณะเดียวกันเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้( 1 กรกฎาคม 2563)นายมิ้นท์ ไหน่ ผวจ.ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาได้เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนในฝั่งไทยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนมีความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติตัวที่บุตรหลานตนเองยังคงสภาพเป็นนักเรียนของไทยอยู่และเมื่อสถานะการณ์กลับสู่สภาวะปกติก็สามารถกลับมาเรียนได้
ด้าน บก.ร้อย ม.3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปรับปรุงรั้วลวดหนามและเครื่องกีดขวางชายแดนบริเวณท่าข้ามสะพาน 2 ฝั่งตรงข้าม จ.ท่าขี้เหล็ก ในการป้องกันการลักลอบเข้ามาของกลุ่มขบวนการที่จะใช้เป็นเส้นทางในการทำความผิดต่างๆ แรงงานต่างด้าวและนักเรียนชาวเมียนมาบางคน ที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเชียงราย………