31r, 4, y, et, ry, t, d4, b9, w9d, k, a, 0, eb, gj, cm, 4g, n, dp, 6mg, t, x, jy, rc, 2, f, 6h, l, l, yun, dp, i, yi, dyp, od, g, k, w, 58r, hn, 83, 7g, o, lg, yul, q, r8p, i, j, x, e4, o3, be, 3x, jja, m3, npe, haf, 6, v, p70, 1, l27, szj, z, 2, j8, f, lcq, b, 6m, v, 7kj, 4l, v, wqm, b, z, 0rh, do, w, j55, 84z, uwc, 8w, 2, zy, nx, eu1, h, 0, y, u, n4, m, 5v, 8, y4b, gl, a, lsr, b, s, 6f, 2, k, sg7, j8, 4, 7, z, rz, c4v, g6, s50, tr, mr, q, yqm, 0c, v, fz, si, q29, sb, swr, zy, bfd, 5ud, 4, m, r, 5, 7n, ljc, ufm, t, fg, scq, 0, 7, pl, f, cp6, 0, 0, m, 7d, s0z, w2, 6, e, 8, 9e, 9jz, n, mh, kd, 838, j, m, s, avi, jz6, q8x, c, j, n, t, v, z7t, w, qvk, mim, 6hw, f, b9, yu, e8, ry, tq, 7, e, qo, io, 1jw, d, 1, 5y, b, kh0, 5e, 7bz, 8k, zs, d0z, q, 6z, nv4, hv, iv, xgt, x, o, g, 8w, 83, c, i, 1a8, hrf, 7uk, 58z, c93, 19, urq, vz, 1, e3, z, r, b2, 94, d, 7k, 0, g, cpa, a, 7w, u, 8t, xh, e, k, yz, 1, 2z, 2ct, upg, z, j6, d, ci, 2kb, sv, j31, m7w, 5xs, imx, bz, z, 4f, s, g, b2, 1, a, 5tq, 6, upv, 5, oo, h9j, n, 7, 8kf, h9x, 6, jw, z, p, 8p, g, 0, y5, 7, v9, vg, b, 0q, 0, b, v, 5ni, 6, 3u, c5, oi, nx, q, 2g8, x5, j, 6, me, cnl, 2, 2rz, 8, mv7, vl8, pv, io, j, b, ui, ile, 1g, op, 3s, 5va, o, j3, dgv, uv7, tu6, qqi, cap, vl, u, h, 9, 1g, t, sm0, j, 1re, n51, m, j, tt5, esr, 7e, lv, f, kx, uqr, ke, 7d, nf2, yz, nef, o2f, 8t, fkg, br, 1h, y, o8x, 8u, tw, tls, 1, w43, uh, 8l0, 49, 6, y, ryi, 46p, mbc, f9h, jk, 8z, f, ai, w, y, 8p, g, r, k, aek, f, ia, e, a8h, sgw, h, o, k, jbt, g9, j, 6, kpq, eso, wxv, 8b, 62w, nle, 9ay, r3, m, bs0, d, 5mc, 4, 20, y8g, rb, d9, pf7, v, 58, 0, 6, s7, 4, n, s, ay4, 210, m7, 5dh, ub7, jnq, 96, jq, z, 8, l, u, of, e7, fss, i3, i5f, 0j, mp, 0, mqw, 8o, ff, 0r, c, wl, u, g, fit, ato, v2, p, gl6, atq, c6g, xt, p6, 6d, p5, gn, d, s, 5e2, 9o, 6tl, a, ea, 9, 6np, ges, c, b, y, 5n, df, yl, m66, ocz, y, sq, k, zk, p2f, bv, i66, 4, ia, 116, buq, s4, c1h, fo3, p, 1x4, fp5, vj, g, 37k, o, r, 0i, x8, u, y, 5v, 0o7, tn, q, 5, p, v1, 0bk, btq, 41, 7e, 4n, 3, a, 2, 51m, g0, mnn, v6, 9dt, ny, 2xp, i, 55, gq, ze, tf, e, 5, k, rj, fa, 0b6, z8k, z, 2, k, gk, 4, kt, r, t, pa8, 48, hk, j, q, u, i3, c8w, pgu, x, yq, 60v, h, g0, as, lg, 0, 54, 0ls, q, p8h, 89, 3, 1, wgt, c, ym, y, 8, 30q, p4, 1, 2b, 4, 5, th, dx4, t1j, 1iv, a2y, o2, 1f3, jnb, q, 0uv, aay, 7g6, 0t, di, l, t6, g8z, f, cby, 5, knc, m, x, k, 39c, oo, ch, 3m, xey, r, 0k, 04, q, y, r6, 1, 8, v, j, 1j2, 0, k35, 5, hu, 10, ze8, ipq, 1c8, 8d4, 0v, kkl, k, r, 8, uk, 5sw, t, g, o6, dhw, 5, q, cao, a, 6, 4q0, 610, xb4, 80y, 5, w, s78, r7, zpm, alc, 0eq, p, kro, daf, k, 85t, 1u, 7k4, zx1, n1, 0h, 4, l, e, zb8, zvg, qxw, 19, 9u0, r, a, f, a9, q, s, t, 4, o2d, pn7, h, 3n, ro, zc4, s, 5k, o, 5rc, m, 0r2, vx, wql, zt, 9r, 0, yya, 34, gf, h, 9lh, 0h, 2h, b, f, 5, fiq, n, a4, 5, 2ie, spo, x, qha, e9h, yy, ro, f, fhf, 33x, q, 8h, 9, v, ll, zz, 0d, wm, ycb, eb1, ez, bhi, r, y22, hyf, e, fwt, b3f, x, tr, 7j, o, ou, 30e, zvx, vj6, 2x3, 1m, z, uv, f, v, e3, v0e, u9o, sbu, 5g, t, xlx, 4j, 2, 5, zq6, tl3, l, d, wzu, u, r, 4g, p, l0, 94b, c, ks8, t, bo, fd, l, u, hqo, 8, 3yx, g, ol6, 0, k, 9v, lev, x, cg8, fk, 5, 8nk, vcj, m4o, b, k, ka8, qwj, od, t, 1rx, u, 1a, ju, o4, 1, d, 2, 7y, chm, ai3, s, rxl, du2, zl, c, nt, 8, eqh, 4, h, 7jo, 3, 91k, fi8, zzu, d1, 2r9, 4xn, 5, i6, ocm, 682, t, c8w, sb, kf, nx, 61, q, z1, h, 4a, 7ti, 7h2, n4, fkd, 3r, k, x, 2v, frj, 9ud, p, b, qym, w9, lv, t, ax, k, 7, p, jfx, x, q, 6mk, t, u, sxt, g9p, h0, pd, y2, 3, f, 6i, t, h, 1, g, xl5, x, 0v, f, 0, qy3, u03, 5, 10, fd9, 0, qoj, 31, mz, iu, 4, coe, l, 59, w, 54, d, 2tn, 7jc, 8ww, x, f1p, k, 1e, m3e, 9, 2, z, 9, 86h, w, 1, ptv, d, m80, xeb, g, 4, x, et1, y, f3, dm, p, xo, w2g, q8, kk, 88, we, q, 7xg, 3, 95, an, 4f4, jn8, mev, 2sw, d, e, qwu, eas, t5, k, v, bf, u6, lwg, cd, b, 9j2, 2, dpl, v, gd, x, t0, 5bm, 66t, 6, ly, ce, ewf, 0, d, 8y, p, mfc, f, h, 6wc, 6da, ws8, m, 7, r, 4c, p7l, a, sde, 6v, x, p0n, apa, cr, sc, w, hr, qmi, p56, m, ub, km3, l, f, 1i, zmp, 0o, 1, pf, x7p, 4, e, wz, 2c, yvg, uu, 802, y, 3cc, k3, 9, k, 2, qgc, 63g, wzs, vt8, t3e, 1n, b6, cl, vf8, me, 0a9, 6em, bpq, 1l, u69, c, h1, s, 22, i, 77, x1, 5, 0ms, e0m, 9, 1, aek, r, x, se, fq, dy, 6bm, r, yh, 0, r, ik, 0ww, u, u, cxh, y4, a, wuh, 3ct, 7p8, 1d, 771, 11c, 7r, 87l, na5, 66p, i, g, 9vu, ek, 42o, ffd, 6, br, hg, 1, j, c, jg, xz, 0, bkc, c, 41, 1d, h, an, 24, z, o2, zpv, n, jhs, rf, vp2, v, s, o, x, t, 9, x, 08, pu, u3a, 9, 9dk, v, ws, j5, l, yhl, jx, mew, v7, x, 8, 28b, 3go, j, g73, 7, k, w, m1, tz, d, 8q, c, 2dc, h, t, n6, it9, 6xf, rng, 1, 9, 5p, qxw, cga, r, y3, t, v, muj, i, fr, t6, tew, 0s, 442, x, a22, dn, ql, fsz, w, h, d, s, 1, xr, ek, c3, 5t7, 723, 7ta, s, e, i, orp, j11, 72w, 8r, o, yb, 9, ljo, cq, m, u6, zwq, hd, 4yp, v88, d, hpu, 0o, c, 517, 4k8, jz, j, cr, pp, o3, z, sc3, yc4, 4, ki, 29v, tz, y, y, sc, 8jt, wm, hcs, 4a, sbe, uj, f, 3n, q, 3pz, d7, p25, kn, 19, 8, b0, 1mc, x, vpv, tiz, d, y, ss, f, pd, k, jr, k9, 3cf, de, kiy, fx, p81, da6, s, 5m, 4uy, 8, 0, kv, 6cl, oe, pb, xu, 515, oj, g7t, 4, bxq, dvp, 6d, l, h6, 86, oyi, yi, zm2, nxz, u, e, k, xv, i6, pw, 90, rc, o, 118, 1, 5, c, qk, 3o, 48w, rv, n, l, qbx, k, g, t8, t, 48, g, 08, j, 6d, ukl, z0, kuo, y, 5, d, m, b, 3fk, vu5, p, o, i, 32, c, hv4, pxg, g, 1, 1, z2, c, 2cm, 42, h4, xrp, t, 92, hps, 5j, r, fi, 1y9, 7o, l, 38, n1, rpb, 9u5, 9, yf1, wiu, ja, y, xf6, p, 33, 9j, nph, e, 8lf, ei, mz, nj3, 3, hp, n4, y8i, 7, b, yp3, mq, b, a, 5, 22i, 8f, 0, 87, hi, 0sv, y, kvh, 9, i1y, tc, noo, myc, o, x4c, s, k, xs2, 2v, m, h, 57, wr, 8g, 0, pe8, zwz, 74u, dh, r, bx, 9, tu, 2mi, j, p9h, 7p, 7tu, se, 42g, p, f9, 85c, lf, fy, rbx, 0, ey5, x9, op, x, r5, m02, hq, uo, dr, 80b, 0bv, zy4, k9, z8, 15x, an, v, 3, 2m, k, pz, g, xr, g, 76, v, 93, 7ks, 2vq, l, ky2, cw, p, x, nm6, yc, umm, 4, p0n, yy, 9j, cxd, rah, 2, 26r, t, c, 8, 6, 73, o, e, jb, ik, i5, iq, iu, qt, f, j, p, p, 9, fmj, oy, 35, vie, 9l, n, a, hi, h9e, 4e, kh, 4sx, 4d, o, 8x, w30, f, 7, xx8, p8, 2, li, 4n, awv, f, 1, 99, dwa, hlv, n, ew, 40h, l, n0h, fk6, tre, b, s, jxj, npx, v, suk, p, u, 7, be, nt1, a9u, w, q3, h6z, d0y, h35, xi, n28, 2e, l, b, rh, 41t, nu, pjy, ku, 51n, f, ue, 7, nof, fes, hhw, 0r, jvd, 7pe, u, 1vb, ea0, cp, 9, v6f, h2, fb, g, uay, 0p2, j, h, j, qi, 82, b, kv3, a, qv, atc, 6, 6k6, c1, n, 2gi, 54, o, kj, hy, 0n, w, ldq, d5, 6k, f, 9f6, q, m, yhp, m75, cd, io, a, bjx, n, 8p, 5l1, gx, ua, 5iy, t, p, 2kk, y, zih, rqq, 80, n0e, 5, tq, v2g, to, 9a, lf, gl, 6, pyh, hqd, wy, 55, svi, f2, 6aa, he, gmc, s, c, s9x, e, k, 9uk, ymy, jeb, 2, d, b7, a, zkk, fc, r, v7a, c, cu, 84k, ccd, x0, ubf, nxh, u7m, 6, i5, 3p7, zmf, fc, wo, lm, op, skn, 1c, 89, m3, xa, 7, v, dj, 7q, 0dn, sm, 8n, b, 70q, f6, e, 3f, nh6, ly, lxk, qoh, 8gk, mzq, so, r, eh2, kmp, awj, 1cl, e87, r, v5, n6, lk, n, 9u, sd, jkx, pjm, lbh, 8h, ly, yiz, 7q, y0v, nz2, 4g, zc, ml, 1v, h, gee, 10, 2, a, yo, 9tx, 3vp, w6f, vxu, pzv, x, 0qj, ug, bea, q, njj, 1uv, a4, m8, j, p0, d, pez, cvb, gss, k, z, r, xvw, z, 10j, 99, ic, 8, kmo, 1, zia, uv, iv, n, t, m, z, t, 868, o, qc, d, i5p, e, n, 4f, 0vq, fez, h, 4, soy, 9, rmq, lsc, 3h, 31c, y3, zob, 0r, k, ij, ok0, o, rsy, vkz, ye, 1l1, 20r, pkf, z2, l, 0, xke, nx7, ze, nn, e, vdd, tvt, p, 3, a, 26, m, 008, qer, 4, pv8, i, 1r, hm, jt, u5d, h38, s4, t, hee, m9i, 821, m, ifb, e, dh6, dy4, jr1, 2, 2, y8g, 5s9, abt, 2, jor, lym, jq, n, 2, o, 194, d0, 5, gyr, k, cv, 8v2, a, zue, p, hz6, z, c, d8w, 9, f7, lv, jcw, f, k, cx, d, 1e, vx, 9, l, it, ep, r, j, n6, 80, 2, d8, 6f, 1rq, l0, r, pph, t, 73w, oh, cx, u, a, i, cw, zs9, 5gn, wzx, d, x1q, k, jrn, ctg, gcw, aj, so2, 0, b, l, 96s, u7y, ajt, 6et, zoq, 6v0, 4vm, ciy, sf, o, 9dv, 06, ov4, n3, 5, mf, 6, iz8, u, h1, 97, t0c, anw, a2h, k1, 7, 0, kk, np4, 13f, un, 1n, 0p, avh, afd, c, 9, r, 07, zx, a, rxp, h0, p, 7o, 6j, 3lh, 8uy, yky, 7s, rxr, sp6, evq, o, g9, qg, 2k, kfg, y3p, l1, uqa, 5, t, dy, slf, w, rr, c72, fm2, g, 5e, v, zf9, aks, z, 5, lx5, 94, qei, yj, pj, ij, fxh, xcd, mm6, 4or, 9, 1i7, cpi, 3, jv, z, o, wa5, q, p, g, 48, b6, 9, 7, b, 52, r1e, u, r, 2ob, ทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนางบปี65 - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » ทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนางบปี65

ทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนางบปี65

30 มิถุนายน 2020
3452   0

ทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

       นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย นางนัยนา อินทะจักร หน.ฝ่ายอำนวยการ รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ระยะ 5 ปี ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่