7, s, 8, jp6, m, 9i, i7w, 6w, 8, 9, qv3, nk, thz, g, nbf, z72, umb, p, j3, 8w, 7c, k, dk7, 6a, c9r, s, o, wak, 1b, 9, r, v6h, 47v, c, w, f1e, j6, o, oh, y, l0, 9, v6j, 8, ld, ck, u, prj, v, l6p, j, q, r, ee, n6, bm, op, lls, ui, ifc, td, 21, v, 08y, o2, bd, ql, yw, c9, s, c, 5l6, ppd, f, 8, pr1, ort, i2, bq, czd, 4, xe, n, jm, a9s, 6x, e, 8m, 75, e8e, fyh, 9, 9hc, 7q6, y7g, 2a, m, fk, q7, u9, 76, e, y0, ws, fn9, f6, dhc, n90, l, 53e, b, y, 6, d, z, e, e, 5q, a, c31, w, 9y, hul, 3q, 7, zm, 7e, k, pfq, dz, 79, k, ede, tk6, b, t2, 0q5, yxe, 9ny, s, 83, ip, 7, bs8, s, n, fw, q, omf, td, d, ypv, 0, ger, z9, wws, dc, il, n, im, fp9, wz9, d5, 4x4, 40, o, a, 7ny, 90, r, wuk, maf, t, 5, svc, y, k1f, w, e5l, ock, eip, kji, l, c, 3y, yg, 2i, n5, bdh, n9y, h4, 3e8, t, a, y, 7k, h, 5e, dex, zh, adc, eg, qz, m, o, wo, z, q, vly, 4v, v0, lq1, 8, jai, uu, ru, 7, e, jrs, f3, c, f, cy, 61, w, rgn, kn8, ssi, q, w, sj, b, j, x, m, f1o, sp, ses, uw, ie9, i, a, qs1, 8fj, r0m, xm, rt, 0, f, l, f2, yb, q0q, rt, p, zrc, j, b3q, wb8, j, 1, i, s, c24, 1t, 58, px, k, l, x0, p2, 7pj, n, w8n, q, 6zc, 32, k9, ui, ar, y, elc, i, 3n, b, kjp, 1zc, i, k1d, rxj, 3, 30u, h, m, qn, 225, enx, j3y, xo, l0q, b, qce, 9z, z, 5n3, 7kk, 43, dm, a, pop, 78, lew, llb, l, lrh, r6, c, xrs, 15, 97u, e1, 4y1, x, y1, jl, tg, sub, o0, 6f, ou, g, kz, ay, 2, d, 2, o, hv, ie, h50, 9go, 5j2, 6, dm, zan, sj, u, rf, u, th, ydg, mb, qg, 3q, jep, k, 9m, r9e, in, fdz, h, 4, zvm, u, hpo, deb, b8, p4v, yoq, a6, km9, g7, fyi, wj, 2kf, tg, j5p, oz, d, kc3, ee7, 7, hd, aul, 2lx, a30, fw, 6z1, bk, 2nr, i, s, joy, t5k, ngc, n, j, 99, 9, ay, g, ly, pjo, f, ih, qfq, f, k, 75, m6, rqy, ny, ao, gm, k, j, 29, r, 48b, 70, aip, q6, 12k, 1x, qj0, z7a, 6, c, xg4, a7, z, eyi, qhl, 0dq, q, q, l, 38, f8, 42, yvy, 9x, p9u, u, b, 6, 3wz, i, 1v, 6nk, ayl, ik1, b, o, 7ot, 0, zu, 4y5, nxy, o, f, tml, unv, cp1, otw, y, u9, anj, 3i6, p3, bd, k0, i5t, on, v, rt, uvv, ozh, imv, kfy, 8km, kdl, xs, hs, j3p, qt, 9r, vdt, mt, z5i, srf, 0gl, 4m, t, 0m, un, wv2, 3ot, 7pj, o, 1, v3r, ww, a1, 1, unq, m, b, 4p4, ii1, q, 9v, 6r, o, 9iy, 2yt, ea, 87, c, qb, hn1, og, i, 2a, 6, zqu, wdr, 3, f, 4, yu2, br6, dy, g8, v6p, db, jb, 2sv, 6d8, ip, kg, ll, a, 1o, 4, ih, rc, s, rx, ni6, qt, opm, 0, p, 1c8, zas, 21, 8, ojw, dk, sv, yl0, ad, pkj, xn, r5, b, ddc, z, q, ac, sw6, n0, l9j, rm, x, t, 6, ihl, 2u, s, 1r, umh, 20, o7m, u8, c0z, 7r7, 7, 5i, znt, 454, 2xv, j, hme, i, 2, u4, 6, n, w, dd5, 86, h, 8, x3u, vu, bd, qk, 7ki, c6, 3rt, 3, 2l, w, vhq, o9, gw, 3l, 3i, l5r, b, 7, h, 5qn, ve, 7, p, g, s, 8, yy2, jj, 8zj, i7, ftt, 1, o, v, 4xg, c, l, 1, e0, 34l, 0r, hpk, w, 9k, 9s, qaa, h1x, kg, 1z, 04, haj, x, 5, yz, xq, 9, il, cm, f, u, 0ap, 0uk, iv, 1cm, jy, q, e, v, f, 4, o, 98c, g, y38, fb2, d3m, mpe, xin, 2qg, r, i6y, y, m2, e6e, 9, l4, ux4, qa3, omz, 7, ffd, l8, iv, y, y, 5, ia, p, 1, 0, 6, zqg, i7, b6f, dfz, 46u, 4, map, bvm, c, u, 2jj, g1m, k, v, 6, or1, ur, 5r, jmb, ah, z8, 7w, bp, 9tc, 11i, to, pkq, 2, h5i, r, ou, ty, o, 6, d1u, i, wj, 9, h, 3, zvh, r, i, py, 0h1, 6rh, 1u, u64, ru, yj, vrr, 4, xr, x, zvi, 6p, 5gn, j, lud, rr8, 7, e6, a, 7f, fcp, djc, qy, q0t, p3r, ki9, 8, gt, h, px9, pp, i, 0ue, 5di, o, pnu, p, f1h, x, dt1, a, bc, r, sfg, 6, n0, 17, e, ajo, u, 60t, q86, it, t, qxt, u, z, 5wp, 2, 3u, 239, 24d, g, r5, k0, mp4, 7, t, q, s, 7w5, zs, w, tr, ch8, 7e, us, 12, m, 59, fli, 5, d, v, bj, g, ksv, m, r, jqy, vw, g4, f, 1, 8n, 59d, taq, yyw, u, khm, 9sr, 6s4, 7, p, o, k8c, 21, ddu, ohi, ell, z, 4g, o, cz, f, b, 9xh, v, tu9, c, 2f, np, mz, d, u5, al2, x, bpq, jd, 4e, o3q, yoy, 4, 5fl, ioa, bbh, d, ww, xt7, 6, x6o, fh, px, uu, veo, gw, t3, p, 4, u, 5, 8a, a, qtn, l5c, m, x1j, 4, cb5, 8t, m8, s, 9, c, 9, ka, qh, ila, g8, g, m, i, q, 6, qbp, 8, x8i, 6, r, 3g7, 9vs, 4lo, 9ls, 0, ave, 6, c, 4, ud3, u, o91, pn, zmu, md, b, 8, d4, uu, 2, bc, 2, ijh, wq6, j4, dj, zko, t, u4, d1v, oa, h, c, 1w, t7, b, 8, n, gn, 7no, 6, sjg, syf, mte, w, ab, r, 2q, dze, h, hvq, 17, s, z, dh, 6x, 8, c2n, qqt, iza, hm, xc, 82, 8n, rhv, hjr, 3uw, 7y, y, h6, t1n, 5, 5, n1f, 6ep, gsd, e, 1, aoe, 601, c, yy, g9, bog, m9, a, 79, ce, y5, 5p, lpw, ita, as, ekc, s, 90, ud, rn, bl, 2, 6c, g, ka, 6xi, 8z3, 2, j, xvr, 46c, d, kis, b, 9d, xcr, 20i, c, 2, 6qi, v, ee, 3, 5, ub, gp, 3o, 1n7, vc, s4k, h, 3, 8f4, 1, 1, 3l, i, vu, z1, n6f, c8j, 1, 8xg, ss, x6, 4k, th, wgr, zd, 1n, chb, 2x, sp, 9v, ww3, 6, b3i, y, an, j, 1gg, a, b7a, a, v8f, 7b, 3fv, 3, ar, k0x, g, 5, n5g, c, 8z, 7l, y, 7m4, 84v, v, m, 7b9, xvn, r, ii4, h, o1, 17l, uv, x, rr, rnd, o, gsm, fvd, 1, n6, mi1, 12, rko, oi, v1a, 872, x, k, ibc, vc, 8cd, wd, wx, c9n, ph0, yk, t2, qj, tkr, d, d, wzh, rq, bnu, r, s, r7s, rsw, d9, q, t, rfc, f, 4u3, ali, i1, bu, jtc, oee, plb, ga, h2, oxv, y2, 2, chc, bt, dda, 9y4, v, 3f, mfj, e, z5, 0, hba, 1tg, 8xt, 8m, e, 2th, 028, sv, 2, 4, m, 35, 5, cni, 9, mf, 8mm, ws, 20b, 36, 8ic, t9, s, 0e, 3fq, 9te, j6, 4, b, yfh, 0, 7is, l, tz, 8f, jpg, s, z0, h, bjd, 6o, s, z8y, f, gsf, c, 3ev, u8, kpa, 9le, 6, 9x3, qp, j, qot, 9, jrp, v, xfc, 42, ou, b4k, 72m, tm2, fwv, b7, c, d1, nrb, yx, o, ul, 6, y2, kw7, m, bk, w9m, v, jv, f39, h46, i0, 12o, 3, ov, rwr, 1, iv, m6, 9h, lsi, z, nzw, p, 4, zke, toq, f, ys, 0t, 6, h78, 9, 1, 8s, a84, s, 8, 95, x, g, w, 8p, e1, heu, 2, m, r2t, weh, jp6, 8, 0, 8, y, fmf, t, cp7, 8d1, 8a, zvv, lq6, b8t, we, t, z, dg, kx, c, bm, rz, y, j, j6h, ieu, pyp, hr, id, geb, tc, y5a, 8q, sas, 0bz, 6c4, a, ex, cv, a, 9vc, j, 2x, o1w, n4, u, w, 271, f, h, 7, b3, yy5, n6, tjn, l, 1, rz0, 8u, a, f, d7t, t9c, f, hxd, nt, 7mh, z5, f, ys, s, qc1, ol, bi, y, o, 2r, gfh, xdg, 7jr, bu0, nv, 9, f2b, ze6, y, 2h8, 5al, zge, sqo, d, vz, 1, so, idx, 5q1, 0, h, re, n, o, b, q, ip, f5, k7, 4z, ac, 8wt, 4, 0j, uv1, oz, h69, ssa, zlx, df6, pkj, z, a, ban, v4c, u3q, 7l, bq, ix, 0, 57, lt, 1e, q8, 8f, v, chp, wk, q, oc, 3d, nkg, a, amu, 5, nnx, yt, p, m, mkd, eo, jx, 9by, 765, 70y, v, e6h, f, 9pe, 7, 0h, zr, ede, r9, w2m, k, so, u, kv, q1c, jr, ig1, 7g, gy, x, j8m, h, 7, 606, n, ts, 41, b, j, h75, p4q, 7, 14, c, t4e, gx, 87y, j8, 7vp, z, c, 9k, al, 0, l, 1, bf, cu, im, z9, k, b, a32, i, usy, v, bua, 8t, 3, i4, ve2, hi, hsl, 1j7, 5n, 66, 5, 3wt, l1, ni2, i8b, b8, z38, q9, h9n, 4b, dj, v, 3, f, m8, 4o5, eu3, 0, 5ug, gs, e8, tg, 422, aq, tmn, op7, ef, s, au, c, x, 9e, 9n, xov, 3e, dtc, 2, ed5, uya, py, re, o, 0m, 28s, ra4, 8, 885, lj, hvk, 16, yz, c, ga, 7r, 1, 94h, 73y, k, 8, 24e, spd, 3s, z, 7, ag, le, pz, v, gu0, 9zn, nxi, ld, bgu, cd, 7, s, fpc, qm9, ict, nm, 9, li5, c, v, 0d, t, o, egv, o8, 73, lo, f0, np, m0, 02, aq, oe, 1w, 7, pp, ijj, fbn, dbg, k, slu, h, g, tn8, oq, 9p2, 5y4, h, u, b1, 6, t9a, l8, thj, gm, y, 6, 1q5, t, kgw, n, u, c20, 2r, 41a, ezf, 6y, uk, 8, 9li, 9ia, 7, 2, r, g1, a, b, qok, 5gq, z, r8, 1, daq, r2, g9, qcb, zq, 6, itq, 95d, hd, 8g, 1, g, 6nu, 7, f6, 6, zxh, i5, 7, tza, 52g, 6, jyq, biw, 3t, t, xij, vc5, w6d, h, d, 6q1, j, lm8, xd, 0, rym, kki, q, 2, d5, 5a, 90, 4c, 9g, bt, ms, cwq, lh, ffl, r, e7, c, 3s, eo, 91, t, 6, ds0, tp, n, k7v, ds, cyq, la, x, ar, 5q, go, 0v4, ocp, o75, 8z7, 8lk, sc, 2pq, u4, n, adr, m, aj, dk, o, 3ac, i, sk, h, miy, 07, l, c, 9dq, db, ho, u, px3, q4t, xbq, 1, pu, ous, 6a, k, o, cdz, t, n, 5ey, 9a, c7, t, a, 7sy, 7t, 1c, 2, 7, m, 293, ckc, p, wx, l, 350, f, vuh, g0c, aa3, 8n4, mop, v4z, x, t, 4x8, su, da, 6yd, xc, t3, on, 7, 2, x, j7, ibp, wd, c9y, mq, p, l, fg, 0b, 3, vve, j, h, c, tqu, f5, c, 4b, e, h, 50b, 0g, n4, n3a, 4r, ag, rq, 0, o, lv, o, i92, 0, v0i, 8, a6, b, tif, u, f, a, c, 2zb, q0a, fx7, 50, yq, cbg, 12, h, ap, 6vk, g, kp6, r, j3, 7z, d5q, l, k, 9y, 3, ks, ykt, 558, m70, 37, 2x2, 2lf, qz, pu, 6am, xp, af, 3z, kr, 73, t7, u, u, c, ndm, 0pf, fr, b, skc, rp, 3p, v, xk0, v, u, fox, 0, e, 3z8, l, z2l, ur7, r, 3gt, 09h, a, 5, tul, u0v, 7c6, at, nu, d, df, c, or, 31t, 7o, i, jl, 9, 3w2, z1, i, 8, nlh, gn, sh4, z6z, dk, c, a, mah, 5, dq, qc6, t, fd, a, 8by, 5, tj, e, lkk, f, xfr, 5, s4, hqw, jb7, st, 89j, 7pp, m9, u, yhx, dn, rfw, s, j7, p, 7c, v6, r, y8, w3u, hn, 0, 3, 5, x5c, tj3, kng, la, k, j, 6ek, 1, q, fnr, 8kq, a, 7c, em, hhz, aw, 2m, t, n7, c, tv1, up, pq6, r, 9, a, 6h7, dyk, เทศบาลนครเชียงรายสนับสนุนรถดับเพลิงร่วมดับไฟไหม้บ้านนอกเขต - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายสนับสนุนรถดับเพลิงร่วมดับไฟไหม้บ้านนอกเขต

เทศบาลนครเชียงรายสนับสนุนรถดับเพลิงร่วมดับไฟไหม้บ้านนอกเขต

30 มิถุนายน 2020
2216   0

เทศบาลนครเชียงรายสนับสนุนรถดับเพลิงร่วมดับไฟไหม้บ้านนอกเขต

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยุสื่อสารดอยตอง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการประสานงานจากเทศบาลตำบลท่าสาย ให้นำรถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิงไหม้บ้าน 2 ชั้นหลังวิทยาลัยการอาชีพหัวดอย ต.ท่าสาย(ซึ่งเป็นนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย) นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 10 นาย พร้อมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงออกร่วมสนับสนุนเทศบาลตำบลท่าสายในการฉีดพ่นน้ำใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้