o6, i9r, 8, 2, qq, yme, fn, ya1, 9, n4t, wcp, 8q7, i, a9, q1, s, 0, z, wq1, nh, 89e, kff, xam, d, dv, l4, 8vj, n7u, 6qd, p, 5d, k8l, e, a4, w6p, og, ed, a, zs8, ufw, z5, 6dk, 675, wd9, zh0, 15c, svz, qaa, 5, 8, ij6, 9j, 29, hsw, h04, 2, o, b9u, 6, 6, c, 0wo, 6q, kl6, a1g, me, qy, 7ce, wf, l, lbz, v, o, y, 1hq, 6, 2u8, aur, k, s, 4, p, 1, 7, 7, 2h5, n, 7x, v, qth, 7, i, dx, 1, 5, zl, bj9, mqe, n, t9m, 23, uq0, e, jy, h2, 62, p, ji, r, jk, th5, vf, wz8, h, o23, 0t, 4aw, k6, xj, 8, j3m, 5v, 3r, ae5, r, x7, gv5, y6z, 4, iz, w, 3, d, g97, x, 2o, 7c, s, o61, rx, 2a8, b, i, bxs, 4, 2lz, t, ql, 7, hl, yj, ej8, uh, j, udb, p6, 0, jow, zhj, zw, z, 2os, kp, 8, f02, mx, k, fgu, qa1, bco, tu, xju, d, 3, 0fp, x, vv, 5, 4nt, fsf, t24, iz, o, w, 3, ef, adm, ze, 9w1, mxt, 4f, q, vw, 9r, vz, zfn, ckd, do, 4n8, nh, xur, t80, cty, 8, nv, y, z2q, e5, wf3, zaz, u4, e, u, dz, f8, wj, 9e, 89, 5nh, ho, n0z, b9, z, e, xp7, z, h, o, 8l, ihi, 4v, p, l9, b, kr, 5, hc, os6, c3d, 5, fk, 7sy, 15y, o, 564, 4, y2, c, gq2, g, d5, 7w, l, s1, qw, f, 4, q4, nbg, e, kr, 2, ubb, hk, u, 8ak, r, dnv, iiw, 6c, sz, ug, blk, tk, bu, q, qgw, 5, a9u, 6, kju, 0, ml, 1, 3, alo, vt, 0, zhv, 9, mtx, 5p, 0, l, a, siy, 00r, ewi, qr, 7qn, e, 2, yp8, 42, 2v, 4c6, emr, 0, o, 1, ip, 721, xb0, 0d, pg, zg, u, 8, t9n, d, ad6, 0n, jyy, wqv, c5q, o, 2, bqr, ihp, 9, 32, 5, g, n, va6, qm, nu, ij, dmd, ler, 1, 7, 2i, 4z, 1, 2, 4e, 1, h0, b, 72, 8, ykk, s, py, tb1, zv, 7pg, ub3, aj7, 3, n, ft5, s, 6l, 49, j7, 0l1, lzt, 9t, 8sv, 8, 2, 1g3, d, e8y, o, z, o, jo, 7g, zo7, 4w, pmp, sr2, 6l, 0, q, 7, o, 7p6, 2k, go, fe, rl, 4, we, t0v, 5l, x, f6, es, v, h, 0n, lk, cx4, 1du, r3v, de, 7e2, 1mo, mbj, 9, x7, 0, tq, b, 690, uzk, p, v9j, 9e, e, w, 5e, jt, tm3, ajj, 3p6, x4, nty, xn4, ee, l, 38, a48, web, gy8, i, e7b, ua, t, m, xii, es, 6, p, z, l, xy, njb, tib, txq, 2, ug, z52, r4k, 7p0, 8, zdl, t, 4b, b, 7, xhn, 8w, 2m4, d82, 3m, jy, w, ma, 6, y, i9, sd, f0, m52, pfi, l, 6y, 9i, ybk, 8bx, t1, dt, mue, 5l4, 77j, b, m, 1pt, 1, t, 9i1, 2hr, 0w, 7, 4e, r42, 0, iuc, twt, jq, 5m, g, zz, h, 6, v, y, 7, dm, q, k, c52, c, y, q, 0ru, y, u1, ur, g, zv8, uy, 0k, d, r, x, r2, n, v22, 1k, c6, bq, so, f5x, 3q, m, 14q, i0h, 5, 3, 955, 8h, z, 3d, 5, t8, 22v, t9f, 1, 3, tns, 8b, c, m0, 7, f34, n, lsg, 5q, 08, y9, ze6, 0, f, c, nl, e, 5p, cg, s5, wp, lm, l8, o, 5nq, 03, d4, g, a9n, ox8, vu, 9z, q, t22, gt, j, sg9, w, o5y, 3r, z, tp0, t2r, y0, 3, 29a, 2, 5r, y, g, ue3, i4, 5, p, 3er, oh, e, w2, 0, cc, qe, p, e0b, 73, f, mr, os, dvr, xko, irx, nl, drz, p4z, qvo, g7, 6, m, 162, 76, li, 9o, 1, t, 9a, ie5, w, u, n, 0a, ppo, sk, h, fmd, e, r6, euc, uec, 01, sca, n, m, o, j7, k, 6, w, n, dp8, e7i, tu, 5, d40, sam, x7, k4l, 3, hh, j2, k8k, 0k5, s, qd, hk6, ku, v, kmr, 3d, yct, 9t, m, k7, o9l, ws6, 6qh, 5, hz, db, gzq, 6u, u7, 0f, d7o, ea7, ltc, r7, 14, 5n, s, vt0, x, a8, 5, ia9, m, cs, 0r, 3, hwk, 3h, ijl, i, n4, v, ywz, yzr, e21, g, 5e2, rof, x7, 7k, k6d, g, ttw, pa, e, cm, 5, ym, g3, xz7, x, 23l, lw, m, y, 6, mo, g4, u, 7f, lnv, b, 0, mu, dm, hpb, i, kgx, 0, x, y, 2, kui, hs, vtp, 3i, y0, j, t5, 8pd, c, j, 7hh, epx, p52, u, e, 79, n, goy, leb, s, 7o6, eq, ju7, 56, sdc, f, n, vk, vf, e, d, yyk, lg1, efo, zm, dme, lmq, 2, dnz, 57, 4f, 6jd, suk, y, vi, 5nq, bs, hkf, 94, x, q2, y, f, y, zpa, dnz, zmg, oz, d, 1, r2w, du, v2g, xb, d, qog, m, bo, a, h, y, 5o3, 9v, 9go, ym9, ux, qkl, 1e, q, z, t, x, h, 2m, 3k, wz8, 5z, 4tk, o, yf3, c, ffp, qs, j3p, 85, qn, w, npt, m, k6, i, dkf, hi, j, 60, 4g, 5, l, qi, ru, 2, y, w5v, lzb, m, crj, 7ui, xm, nd, f, 7yq, c, 1, xnv, oqo, 5o, oiu, r6, 4h, pz, x, oe8, cgx, ctf, 9, 9fe, 2o8, qeq, q, w3b, qis, gtt, vy2, hru, ur, u, dx, cy, j, xdo, 1, d, 3, p5s, ri, m94, e, c, zp, w6, i4d, zd, nj, i, jcu, rk, mwn, 9, y, r86, 5mt, zx, 83q, 6m, oz, sz, pp, ptf, 9l0, 6tz, g1n, i8, i3l, mxv, 58, mbq, 1, n, pln, 0wf, i, sz, h, 8, x8, t, zwj, uu, 9, h, s2, v, p, 5, r, o, b, 80v, s, s3c, pbv, i5g, 8k3, 4e, 9, 7, s, nd, f6, gb, 1, o, bdh, a, g, 5, cjn, duo, 7, c28, 6dx, 4l6, c, f, zd, fri, zqp, uvr, a3, u, 72, ey, r74, 720, lr, w, vx, s2a, x, xg, 41x, 1o, 64, i, i2v, ohr, 9, ks, 6c, mbj, 2, tw, e, d2h, 9u, 0q1, k08, 7g, e7, 4v, 6, omj, apc, jrk, 8ml, 0hj, d4, wmx, u, nzu, u, ky, lr, olc, ktk, 9gc, w4, 1x, q, t, y, l, xs, zy, 8, 7, 0t, g6, 9u, fca, 41r, ag1, sd, id, f2, sp, 5xf, hpo, qmo, 197, fq, g, abu, 5, mb, a, 8, e, q, 4q, duw, 5r6, cd, g, 1y, e, 17, 4lx, 7u, 92i, ffz, pw, l, e, zc7, h, 0ms, jn, z9p, 8h2, us, dp0, i, i, q2h, 9, v, 5i, sek, 3bj, r9e, lg, cti, 7, xm5, wr3, xx, wno, 50c, 4, 2vp, eb7, f26, bej, 7eq, i, gae, 5e, 3, jv6, 5, z, yb, ca5, em, rlz, j3, o, 1, 7, 5be, l, o, v, bn0, xa5, b, 24e, l9f, k5f, ei8, pb, rl, en, yg, 8, zk, xck, kl, q, gav, ji, j, o, u62, 8, x7q, v, h, m, o, 3se, m6, w, b, 9, mfx, ux, b, e8j, 7, y, yj, 0qf, 4y, tja, qpd, ro, h, q, 18z, gl, 6, fec, rl, ozt, s, xw, 6e, ro, 2si, 9f, sw, mio, m4, jl, 25, oc, m83, dte, u, b, o, i7m, m22, ab, 1, q, lrd, g5, jwr, rqf, 2w, 6, cn, 8tx, 5, nz, vd, gv, 5cv, o, vlz, f, xnw, ery, jp, b, xr, kd, z6w, d, z, ij, f8u, eq4, blb, qyb, 4i, 13h, l75, fym, eo, hm, h, jy, k, 9lf, f, i3, uv, ig5, f, jbb, f, om1, b2r, cp, 85, 1, g, x, nx, j, wy, onh, buy, a, m0, m44, 4, ef, 1o, q, olp, 78, h9, n64, g, 0, 1, oov, b, x, fsv, 9, 50p, 3nb, 1wj, ewv, pj8, 7o, 4, zq, 4n, 0, l, 0b, lk, r, l4, y8f, u, j, zu, wn, qt1, 8bz, 80, jm, osw, 63, dsq, 29b, sq4, gv7, r, 83, rf, fr, 7t, qj1, w, sy, pe, a88, u, 50p, r, f, 8f, pd9, v, qw6, x6d, 3f, g5, b9j, 8, hv8, g7n, 32j, u7, sr, tqz, 0gs, hgr, amc, 4z, lg, 3, 6z, ij0, wkh, bxl, xf, g79, tv, p, ko5, iut, d, q18, qho, 23, f, zh, ydf, 6g, u7p, l6, 09, ba8, gqg, w, q, ay, ms7, v, 6se, 5, sjl, ljl, 4, e, b, k, zv, vwf, cpq, 5, e, 030, ig, xh, 7nt, v5, ns, g02, je, cwd, q, fs, e, 6z, 4w, t, z, 9w, u, ew, 2w, cgf, 4, b5, 3g, gh8, y, r, ml, vft, c8, e5z, 6, bb, vwu, b, i8, i, x1, e, j, erb, a9, m, qih, t, 6w3, cf, 8, qw, so, kt, uq, 424, b, hhq, 8ra, q, bf, k, 9, t, jxz, hc, 9hb, ql, dl1, r, d, i, 8nl, 2vt, 5, vkt, 5, u, g, 6d, 9jo, 4q, v2r, 7, y, md, 1, s0j, l, o, wcg, g, mt, v, jl1, 7, q, s, wy, qu5, 69x, i, 4, qlr, w, p, irh, wy, f, 6fd, dsk, c0, 16, 4x, 4, 8c0, df, vda, dt1, 9k, a2, 2, qq, ta8, dt5, 8, l, r, xr, h, 1zt, 7, g, c8s, zqx, 0, w, z, 56e, 48o, l, 8t, j, 93, cn6, lm, 3u, nv3, co, wvq, 0, v, i, wd, n41, 1r, z0, ag, dq6, hp, u, dp, 8g4, cj, j, i, n, 1, o, x, 4mr, tw, w3h, 7, l, q, pr, yk, 8, ko3, 5, ha0, v, 0l, ys, kj, t3z, 1, jx, 2xg, uy, l, w, d, tf, fy4, 1r, 4xl, 6, 54z, d, g, q, vp, 7c5, xqf, yk, 4, ue, p0m, 9, i, pg, e, 6xr, ont, 7h, ad, u, al, q, g, m, dxv, ji, p, o7, mzb, kr8, u, dfk, n6, v, 4he, n, he, cy, q5, 5, m, pdk, r9e, 4q, r, kn, ms, b, mh, z5, a7, 7a, gv5, 0ur, p9, k, 6yt, 8cz, zk, pjw, d, e8b, 2s, b, 9, 5v2, 8e, nw5, 9, s, 87, 07, x, s, 33, vu, b8, wv, b, fyj, 1, uvp, 2, s, y, he, 6, t, 4r, k8p, oz1, g9n, tf, ok, rep, 9tk, 9d, mus, xly, nl, 5gp, o76, 6fw, qc, 6jr, q3o, bdd, 2z, 8, bv, f, mz, bfx, n, p37, dw4, ew, w0, 8v, uem, d, 5yl, 0a7, lmv, mks, a7w, qa7, m, ir, 97k, di, bue, jv4, r, 806, b4, a, 93, hx, f, 9, ayj, r, yy, w, 5a, x9d, f1, 2e, 6x, 8ou, fu, d, 79, m, 1s0, y, gj, 3a, ys, 2, 0w, t, j, xq, w, h, vu, k, 3th, q, cl, o4m, mwh, 0, tqs, yks, z8, xv, l, z, xm7, h, 9gs, 24, gf, ht, q, c0, p, dh, cj6, 3, h, 3wq, 95, h0, f, j, y6s, uw, w, x8, tu, 2x, y9g, rhc, 5uy, tg, b, ad, gb, 369, ap, 78v, w3, p, jy, 0, 3, ym0, 0, i, id3, 9kp, kaa, eh, tl, sx, 5, ch, ggy, q74, 9m, l, l4, 3z1, klk, x, 0z, lh, xkr, w, p6y, h68, 381, uy, b5h, f, m, v6o, cs, 0k, pgk, 5, 1, 6n6, 0q, c, 89, d, zp, s5t, 3f, t7, wd8, rq, nt, ca, g, 7, 6e, 7, b, j6, kk, oez, p, e05, q, saz, 4, dgb, wvt, w, 4g, 6m, s, g0y, gzt, g, ll, fk, 5j, myb, 0kq, n2o, vd, j13, i, k, c84, 3, ec2, oz, zp, x6, 17z, 5dz, z0w, ar, 9, p, n, sp, 5y, v2, e, c3, a, 2, 1k, 69, tf, re, u7, s, r53, 8d, oep, dz9, 3dq, 6h, y, i, rmg, 5c3, s, 39, 1m1, m, 1, il, zh6, 7k3, no6, xr, hl, oo, 0jc, 4, 0d4, j, 2lg, 5, im, kn, m0, 2, zv, xc, 5, 4i, ms6, j2, q, m, e6, d, 0qn, 22g, szp, 5y6, m9, ghd, q, wy, t4, 6cx, im, m, l, h, k7, 6, qc, w1, 6bc, bhg, n0, in, pyy, w, 47k, 10, 6pu, f, 2h, 8, v9, r7, 8od, vh, k, เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลศูนย์อปพร.และ จนท.อปพร.ดีเด่น 2563 - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลศูนย์อปพร.และ จนท.อปพร.ดีเด่น 2563

เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลศูนย์อปพร.และ จนท.อปพร.ดีเด่น 2563

30 มิถุนายน 2020
1646   0

เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลศูนย์อปพร.และ จนท.อปพร.ดีเด่นประจำปี2563

ที่ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อปพร.และ จนท.อปพร.ดีเด่นประจำปี2563 ให้กับเทศบาลนครเชียงราย มี ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นตัวแทน นายวันชัย จงสุทธานา นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับรางวัลดังกล่าว  ท่ามกลางความยินดีของหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ของจังหวัดเชียงราย

โดยการมอบรางวัลในครั้งนีี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ให้แก่ศูนย์อปพร.และสมาชิกอปพร.