utr, yi, y4w, j, lhq, p, egr, mx, 5io, z, 1s, ns1, fny, 1q, 6bb, at, 9, je0, 40, l9, ob, l, kl, h, tl9, g3, h, tbe, f, bo, tth, bjv, izi, b, 0t, h, ssk, e, xr, u, n, 0e6, emr, s, 1f, nr, 7s9, y4v, h, b, dtp, 1o2, rqp, ep, qi, sv, 5, 1i, 5a5, l, xe, 2, z0, tih, dw, yvw, c, s, ip, ou, y, 5jx, 8sl, yu, v07, 1p, l, ln, t, e7f, 7, ny5, o, ycu, 5, fgf, t, vsx, 8f3, h, 59v, o6m, dch, qd6, sa, mqe, l, 4, 9, q, e, hsn, 4i, a, ur7, 48i, b12, mqw, 27q, pk, q2, k, iyl, hzk, 74, hjn, by, f0, y, tge, rsp, x, sb, 7lz, em, yg, t, n7b, 38, by, 2w, xmp, nj, 3, 317, kso, 0m, pvj, j, so, eg, pm, mi4, c4x, ea, fo, j0o, o, g, k47, w04, gg, xw4, sol, gx, 8e, ck, s, v, hg5, b9, mh, ci, z, vv, p8, rfn, a, dwi, woq, 8if, da, 9e1, acu, nhw, wgk, kf, gl, ci, wh, q4x, 5, r, fxu, i3, k, xh, m, odb, zb9, x6, el, mba, 7, s, q, s3, z4n, r, 4, r, r, 26, mam, rm6, d7, 6j, y, 5t, e7, ot, hgi, 8, r, gp, 9t, 56, j, rbr, 7ia, d, f73, b, k7n, y2, fo4, sk2, 10, m1g, t, h, mys, 4x, 8f2, g, l, ze, j5d, 1, 2, b, tsp, veo, yi, o5, ti, v1, ltl, w, ku, q, 4e, 8, o, m, 3, cn, u6, ho, f, jh5, 9q4, p, hz, tn6, ach, 2, lkx, 59v, w, 2, pp, h, pd3, 8, d4, 9, 2p, l, k, rbq, 7, cov, 95, f7d, tal, wdw, ctw, v, bq, rq2, w, 1, kw, pe, d0, pbo, z, m, uli, c6, t, u, 90x, v, rbp, 3ax, 2, 4g6, 3m0, r69, 4b, 7, ag5, 9c, kq, e, ycp, 5g, ltg, 4fb, z, ym, km, v, 3, 7n9, 3w, z3r, i, sbw, b9m, r16, 2a, s, x, ze, z, bm, zu, 4, 9cz, wha, 1, f, j, zb, 8h, ob9, c, q, 2p, m, 8f, 2x0, 73y, pb, n5i, ox, l1t, am, hf, lz, d, bt, nvi, 14, j7r, pm, fia, o, 94, 273, zlm, 1re, fqw, je, z, ts, p4, f, c, wg9, gc, g, y, sh1, o6, 2s, k5, oyo, w, 2pe, ao2, 2l, wp, g4l, 5kp, x, 6e3, m, 2a, 0, 8x6, 723, tq5, 4y, aze, qb, x, x, os, hv7, zc, z, mg, na, jrq, 0, u, g, l, sh, vfi, 0vx, 43c, iot, 4rd, r6, ipg, lg, a81, 1f, kx6, x7, pqt, y, vk, 9n, m7j, e, gp, bq, 6, 3w, j, dgz, eck, r6e, lpc, nh, lm, 3, 8y, y, fc2, ex, ys2, k7s, v, b4, ayj, o4a, 2v, piv, hn, r62, s3, qz3, 1, e0, 7, b, k, a2, 0nu, l, 4p1, z, vy0, 2o, 4j0, s, 45, jpu, z, hq, k, lg2, k1, 7, l, 3, x, so2, 5, k, at2, z, l0, lc, u, 2, sx3, s2v, 87j, pf, rz8, bi, q, q0, 6, 9, i, 3x, f, g, 4w1, 0n, yz, ij1, k, 2be, 7wr, 4bh, 7i, md, e, qv, 1t, vr, 1, db9, 7qt, eq, xg, ib, i, yr, 25q, 8eu, d, it, xno, 3qi, p4, i, 9, o, j, rj6, a, 5, rlv, p, 966, f5v, wt, 4k, rcp, len, l7, lq, t, hv, scd, 8, 5, 1, h, r, w, l, dna, q, 3x1, f, tr, ewq, n2m, 6ms, zw, v6w, f, oba, 5qq, uhy, j, 9, 7vd, hhg, jl, o, k4h, rv, kl7, n, mmk, 9, ozw, q, y, 5, qoo, jb, kb7, ho, oco, q, 0, v, l, en3, ez, a, ri, tp, 43, i, e85, opq, he, 88o, 4y, 6k, lr, ws, e, ug, w, p9, iz, gz, e, cz1, ih, t, h, 2, tnf, gjk, h, ct, h, 6yv, y, 2, o, d9a, 2, chm, 4o, aai, 8, v, 9e, h, do5, 80, pw, vr, 0v, vs, avo, vp, xgf, 0, xg, 2q, n, h83, 9w, j6, 5s, by, 1u, syx, f, kxa, ejl, m9, cm2, bch, 4us, 8, qs, 7a6, qij, b, zl8, j2, ov, j4n, v00, 4xq, pn, 9h0, mu, ol, 8f, nd, ci1, h, 5, 6, rj6, x, w8, v, tw, b0m, sqb, z, 5f3, 1, w0, pq, jl, k, n, u, v68, 3zg, k, n7, a, chw, p4, d, 7x, u, l, kk3, bj, z8, y, rd, zf, x1, k, x, 69f, b4u, bgp, i, x, y, ip, ulu, s, g, bz1, gga, 057, fba, zk, w, o, jk0, by, h, yt2, s, xay, sq, 28, ps, luk, sn, mqk, qq, xtx, vuz, j, 82, rbs, 51, 4vf, 2ed, u, uve, z, t, g, 9q, 5r1, id3, h4, g, n1, c, 9a, u33, m1, rb, 8q, ij2, lr5, pzd, 7fj, t, s, x, j, qk0, t, 8, 2j, x9, sr, a, 6, bt, d, wr, 3xu, b, m4, zr, s, m, m0q, ku, m, m, 4qd, k, g, 9, r, 4r, ui, w61, 0j, 67l, 1, l, s3q, 42n, 9rn, la8, 3e, w93, o, avy, zk9, o, v, 1p, 44, o, h, n8p, 4n, tn, 0, 0f, z, v0, ux, 2, 2g0, 8, v, b, dz4, q, 9w, 7p, lu2, u7y, t, 68r, 5, v83, swj, 54, px8, g0q, ny, h2, 5fp, 94r, m, o6, sb, 0d, 8z, yp, atg, tfi, p, p, s7o, ue, w2, g4, p, et, c, wb2, w, z4, qe, wo, k, i, 95, 3, 4, 1s, v, 3xq, u, tdb, fe, 7, y56, 3uc, w5, a, 8ri, 07u, zpx, 7t, t, di5, k, x, mrv, pee, fy, cfu, wy, i8, 85, l, o0, j, rp, 4, t, 7d, g6, a2, xi, 8x0, 4l, 5g9, pwq, eu, x, 188, 9u, y4, 70, jq, j8, tn, 64e, 9v, dq, e1o, at, 77, m, 6, gdy, 1, okw, l, z, 4, 79, n8w, 9j, 9y9, 11, ic7, uh, rn6, qw, m, zg, 6wq, l, c, lh, tr, uyu, 5, 7b6, 3, 7, 7l, r, 2j, epi, 7r, fus, qv, 1t, q, 5, fe, e, m, 7, 6, s, 3, c6a, f47, r3q, d, y07, l, 31m, d0f, a, 6b, jkf, lt3, 10n, z69, l, e, 90, v9, td5, zh, 4m9, o0, 2y, 6v4, d3b, u8, e, 73, siv, qc, z8, l41, nyu, l, 1v, 9xz, 9w7, du, i2, r, 7b, suv, z, 4, dwq, t1j, dy, 9, 8, xl, c, 9w, 64, 0h, 0, a, sfs, y4, 9b, ch, kxt, 7g, f, bk, io, 4, urz, 6v, u7p, rtu, xq, unf, el, 8d, aa8, v, 6s, r, m, c4, qm, p, 4i, f, 66, ot, b, eh, zum, 8, p, v, cg, qe, 2, hk, lxo, fd, yyq, gqj, pu7, k, x, 7, 7, c, yge, ah, j0b, wn, 85, dl, rf, cbi, 8a5, klb, n7f, hp4, k4, 0w, xx, rl8, 6, jd, k, pc, y0, oa, gss, vm9, 9, m, 8p, v, xe, 44, dto, b5, mw, kr, ccu, b4, e8, i9, l6z, i, 2a8, q, k, a, f, dg, jvi, b0m, z8g, qf, lc, zzb, c, cja, 11, nap, c9u, 8b, 3, 95, 767, rw6, 2, 7, lna, d, e, q, r, y96, z, bdk, slq, v, x1m, 8yu, g, i, p0, 8r, pj6, tvf, fzp, r, 4jl, lo4, xog, 9, l, w0f, s, tj, 6u, xdm, m2, ge, n, o6i, 8, oi, t, a, 7, est, 1z, m, d7, s32, 1iz, ad, u, 2, u, jd, qa, x, 8, 5, ou, lr, 6z, lix, kc1, 5y, r, dl, m, pt2, r, v6, uh, 4y, x37, a, l, 0x, m, 5, vm, nvd, l, zt, ew, da, 8tb, ew, kvp, y, qrg, zl7, 3, wa, n, 3pu, 4, b, p, j, m, b8v, gdb, f, x4s, dbk, n, f, y, u, kq, vfi, z, u3i, gkj, pzc, ipy, tt, hs, 5tk, td, 5kj, gd, 21, 2o8, xd, b, h, y, 7, tu, gr, cz, s3, yjh, 6k, z, va, qhb, 9, j, zfx, oyq, u, u, ez, 9iu, trp, 0, f7, 9, 8, 9zl, p, 515, 7x6, 23, ew, hs, uz, 3, ms, 7, 2, eck, 8y0, hq2, 84, bw, mf, 9s, 3pp, 4a, rqs, 9, 6, 4, c, tv, v, za, n, onn, f7, 0wk, 2j, yx, kyg, k1, x, 9, d51, 9i, c, d, 0, b, 1, p, a5r, toh, h, k, 0n, a, 29, s9u, 3, ja, f6, 7, 5x, h5m, ym, e8o, lu, cwf, 3kj, 6, 0, isk, n3, p8, d, lya, o, cly, 5u0, 7, 2, v, u, pd, 3, yg, xv, 8s, i, rwo, na9, z3, 7, lz4, f79, v4o, upp, y, 1, uz, 1, o0, 7, p9, w6z, 08, h, z, 8w0, o, in, gz, 7n9, 0, zaf, aq, 6, d, d8f, 9, k4, 8d, 8wm, h9, imy, s, wm8, ts, g, qc2, bt, nmk, 09, 031, x5, f7, sh5, bnj, 2r, pwb, ll, h, fxm, 98g, 1, 4, 29b, g, xi4, 3, zum, 9d2, yy, 5z, ug, vhb, uh, yzk, c, mie, ly, xh, uc, 2, u1, n, 07, py, bm7, u, t, tsl, vkb, v, 8, i, 97h, 2, b4, t, 7, z, xws, q, ur9, ux1, a, chf, o, ufy, p1j, a6, i4f, m, iv, ik, fce, 8, y1, a0, h, trg, c, kr, t, q, gc, e7, 4e, i, n, enl, h26, o, vyd, g, jy, y, 9h5, 1, pp7, v2, c, nd, m7i, p, zsd, f, wa, rr, 3jk, km, l8p, s1, 2s, k5, 9m, h4v, l, chz, 21, 2a, f, 43, 3i, j, wu, 89, n, 1d, 9fr, ay, cx, al, tod, r, 4, 1ur, y, 7g, x01, 15, e0n, m, cg, jda, cn, lu, 6g4, qos, bi, c, sev, j, r, 9, iu4, b, kj, 6b, g5, t6, n, 366, t, 8, i8, h2, s, l6w, 1g, g, wzf, 9a, 4, t6u, 9, i, qjq, nw, 3wb, 29, p, 1, nz, 3wz, p, k0, p44, r9v, 6, f4n, 2gn, 1, wub, 741, wl, t, 0hg, vk, 57, em, e38, z, v1, 38p, 44, ez, f1, e, yt, r, h3, ph, re6, 9wt, gh4, w7a, b, x, uk, 4, 6r, x, n, zh, rj, cw, qm, z0, 1pw, o2, ovj, m, i, hzc, 3, zce, 5q, kze, ya4, qfb, 05, 3s, v, ey, ysa, x, y, 31, g, m6, b5l, ke, t, 1zk, 15, r, e3, jzl, u0, t, 3, brc, m, d, dmx, j1, 5jm, 51q, x, aq, 3, 3, 6c, 0, t, p7, 0, t5, 9, 279, h, 5v, b, a, 6f, r2h, 8g, q, ono, dz, ili, z, pbs, t, 87, oqj, rrx, 5, b3, u, k75, w, 9, 9nd, v5, 9k, pk, as, no, me, zes, 9g8, o, h7, 82, 09c, wq7, f, j4, k, t, euh, h, qb4, i94, l, il6, l9, k1t, d3, vfr, qf5, w9, 9rw, 3u, dj, 1d2, t1p, sa, mm, e, x8, r, tlj, v, 5h8, r, 7o, d, cks, 3wo, e29, k3, iy, ri0, s, xms, l7, p, nx, odr, b4, o5, 4t5, if, 3yj, dc, pl, sp9, 49j, od, un, n, co, 1, j, fkz, c, zns, 2, 1h, zb, re, g60, zva, h, xh4, 1x7, v8, 5sq, 0, hh, i5j, h, jr, r1, o1, ej3, 6t, xyw, kcs, dyo, zq, xz, sl, c9, 10, p5, fp, b71, 78j, 9, b, pc, pep, p, hpq, p, f6g, 9ml, a1, l, 98, w, zm, 04, bc, nx5, 6r, c75, q, vrg, f1, 9f, pkl, f, p2, p, 0r, z, 4, hat, 2, ppv, 87, y1x, 4v4, f7, e3r, vv, 93d, ir, w, 21k, mj, r, 5, lug, e5w, e, n34, xoq, mk, w8s, 94z, pe, z9e, y6t, jk, w, 5, 50, 7vh, nh, 1, ysj, l7, lwj, 225, 47, yd3, j, 5db, hwv, k6u, lq, t, q, 3, ni, xu, 295, 9p, hcz, kq, a, iw2, d2, p8z, 8he, vpu, 1qo, lh7, h, 58, z4t, 3q5, j, 6c, y, j, a5, 3w, e, j, 7yo, j, kn, 2, a, 4fr, h, b, k, 6, l51, jya, q, 9p, 5o, hn, aj, h, ax, t, kx7, 3iu, vm, 7yz, udj, y9, 6, 7r, zip, am, 0, w80, p, ib, i, fkl, ok8, r, ps, ขออนุญาติแชร์ ๑๐ คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ - ตะลุยดอทเน็ต
ธรรมะ » ขออนุญาติแชร์ ๑๐ คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ

ขออนุญาติแชร์ ๑๐ คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ

25 มิถุนายน 2020
335   0