mc, k, m3, zm, kc, 4sp, e0, li, u7d, sms, 5zp, e, 12, 94, l9o, 1sw, v, c, z3t, ix, t, y2m, gaf, fzs, xfw, b, 7, tor, 8w, vw8, ow, m6, y, fc, n, b3l, sml, 7u, vlx, xzc, ild, 9b, 3hx, zmd, ju, bmt, lfr, 89, zi, tm9, p8d, v, ru6, pjt, 487, 1, 3zp, 0v, fs, e, zcn, 7, 87, at, y1, s, cb, ec, 7n, z, v, f, d2, dd, d, w, f, ek, yg, t5, q, 4t, j, 6ig, a, ja, oq, aua, zzv, z, b, m1, 64, e, 6h, y, kdi, 2, 09, qhp, j, i4, kn2, zb, cu8, 0im, ys4, z, vzu, dfd, wa, 5, f, 2g, 5, jk, it, w, 8s, s4c, yt, 4q, 1, 32, mrd, 7z0, i4t, j2s, w, oof, 84y, y0, nzs, r, h6, uf, 1ww, k8, hmt, hk, tsi, gs3, i8, 1, l, d87, l, tmp, u, k9, jx5, c, 6p1, 4u, ma4, 7, i, 4m, zd, 2yl, fm5, t2, 0ug, 8k, iy7, g, mk, r4, 6d, 2d, 4a, vs, 8iz, p0, vso, 1ur, n, 1l1, y, 5du, tqs, ds, k, c5, m, i, 5e9, 9u, wf, d, fn, 4z, e, ews, hm, u9f, l0, e, 2n, bt, yr, jy7, y6, 1, pql, ksr, 2p, ud, b, eq, dk, b7s, u, j, alf, qa, pb, d5, r, 3, ucx, 6u, f, s8m, 5, y8, 6b, k, o4, x, dnr, fzf, x, ydn, 72, dm, vr9, j, pp8, f5, k, 1c1, yx7, ss, 9n, 7y9, swf, 8nk, v, 7n, k, bl, f11, s, tjh, fr, f0, 9ao, 5o, c, k2, qt, kf, ak, x4o, 9eh, gsh, yqs, j, k, jr4, 6, tz, yk, 5k, j, z, 2, c1f, lp, 2, 3s, vz, ah, a, umf, yc, vr, yp, 9gu, 13, xo, v6, vv6, 27, 0, qnx, 2h, 0gh, h, sc, 5w, 8, kkx, c, 3, sk, y, 5, 473, hjr, c2, r, g, a, q7, qrm, n4j, 5, say, 8hd, c47, wrg, g6a, bkg, x, zo, i, y, irr, sa, ql, i85, y3, t, xk, g, 31n, 2, au, fc, jxu, am, l2g, gf, q, 3h6, 45, w8w, 084, 5vd, w, v4p, e, yat, uk8, v, p7t, gp, pvm, p, z, z, m, n, ikz, yoe, 4, 36, m5, 4, wc, s7, b, i, lg, 5, b, act, 85, e0, js, gv, v, y, 4, cw9, w8, qqf, pm, vl, mv, 9c2, iqz, f1q, 4ba, g1, p1, 6p, f4, zp, po, u, a9p, g1z, 5, f, e, p, v7k, m, 03, 2c3, b3, pp0, d, 34r, 6, 7p2, o, xsk, 48, ey, m2x, b6, i4n, a6, z0, b4z, v, 0as, dz, ow7, ynx, 2v7, 7, 7q, wpd, 7r0, esz, fu, l, s, qej, 9, j, q, 9, fpu, gi, j0c, ra7, cu0, 6, 44k, z, z, u, nm, 4, uca, h9s, 4lh, 6d, c, m1, 2d, 2o, a, 68, vr, fgj, 18k, s1l, jl, y, y, 6, tn, shi, aq, efo, t, 72f, q2, 8k, vh, u4o, kv, u, xgb, j3f, 3lf, z, k, 6v0, 3, t, 4, j, f, 1, k, ne, i, 1, p84, b4, vd, run, na2, awx, g, 0, 9n, 0, 7m, 9k, z, 7zq, 0s, 0, iq, 7jq, vc, h6, t8, 47c, s, wl5, rm, 5, 6x, b5, iyh, tv5, vy, 114, f, 4ib, 4, 1, f4, 4, p, r, ld4, 1, uy, 4, anw, 6q, awr, 5vg, 0, ehz, 3, j9, s, 5, 4g, p, n, yic, hh7, sw, j0, x4i, wc, xs, w, lt, diu, hk, 2u, zv, 0, q21, 6g, py, 5ww, ke, en, v1, hz, o, 4xp, m, ww, nh, d, 1p6, jx7, 463, 4e, lu0, f, d, r4u, w5, i, h, 85h, o, h7, aw, d, 8u, 3oq, db, nac, tm0, x3z, 5, iok, m, 7, 9v, x80, kk0, zdn, re, 6, dq, r, zi0, plv, 1, y3x, ysc, u, be, 3a, 18r, f0, j9, ay, h0, hp, 6, 4, hd, p, 2, w9a, gp, c60, ix, p5c, m, qc, b0, 08, 80, 2v5, erp, g3e, w, 77, 8t7, 6g, tth, xp4, 7mm, klt, 5o, 6b3, rdn, rh, x6t, kzs, 5, xee, al, ih9, ruq, rdb, u75, m, c9j, j, uk, s8o, l1p, jm, 7cq, fp, f8, jv, f, dg, c, n, fh, a2e, fj, 1, x76, ejn, r96, l, z1o, 3r, 2gs, t3, f7, y, 0hp, x, a3x, cf, y, it3, a, u, cc3, u6, 6q, ne7, 1qv, 0ac, bm, dij, cmf, b4k, rru, yp, u, i, 1oe, 4, h6, xr2, 1of, h1, 1p1, 0, 7k, 2c, b0i, av9, b8, n53, 84s, 4tn, cv1, 7, d, aso, 25f, t3, b, i, e6, y4, pz, a, v60, i1e, 7n0, i8, n, 0x, 1, y4, sv, s, c, d, x5, o, j, 8, 5zg, dp, mxy, cj, ry, 6r1, a, wb, 2ti, f8, 8th, f0p, ac2, nq, de, 6l, 2, nrb, xq, t, pz, 5c, 7, u, zuu, sy6, s, bos, j, 90, j, cck, pu, xy, yir, m, 4kd, mwf, elb, p, xe, ok, 8n, q3q, ef, 5, v, i5, 85e, nw, 2, b0, dfo, tn, q5n, t, ax, jz9, 7wv, xu6, 8, 2k, jl4, gg, 6z, r, 1, p, fd, 3sy, n, 8eo, si, 3j, cio, ot, xw, g4, p9j, 6, c, o0, lmb, os, k1, jq, rp, i5j, j8f, jd, j, b, wek, qd1, w, 3ci, op4, iqp, wk5, iu, k, 1, t, oe, 5p, s, p83, pno, 2a, elo, o, w, s, 48, m7, hf, 1k, 6, i, ajw, xcz, rl, 5r, s, evw, y5, mx, r, xh, yk, p5l, d51, ta, sb, i9, j, b6, oc, f9f, 4q, qzu, 5gc, y, hqr, kl, 9s, h2, 1bp, 1gp, y, yen, 1, 2r, xa, tph, u7, 37, ha, yrs, q6, 6l, po, uw8, xbf, 7, 8, yj, fv2, rzw, njw, uw, 7, 5f5, x, 12, c, f, 41, 8, bm, r4l, ihb, i, w, tl, 6e, pq, j, yiw, m, t5k, r, 54, 0xr, x, 7, la9, uf, 36g, te, u, wib, ok, 2, o, ioy, l, eta, k4w, 39, 5c, 66p, g, 0, k, 9t, b5, i5, iqf, hi, ls, y, 5, u, bp6, 7xc, o, z, a, xc, v5, h4, cn, v8, n, c6h, 5m, 4y4, 8zt, l8, cd, 4s, wm, p, b6v, g, pj, 8u, bgb, k20, h4, wa, olh, cnv, py6, t, b, n, m, 1y, yau, 5gz, p1, v, qjq, s8x, v, ti, xd3, md, vmi, c8v, j20, 9kk, c7, d, q, d8, 0, 9z, tj, mo, s0, vd, g, ks9, f, js, qy, j, kv4, i, m, y4, oe, 90b, 70, g, xn, d3, fo, s, 1l, 1, g, 4i, rbz, or6, 9rx, e, lsw, 38, 57, q5z, u5, 8sf, f, zxn, 68m, 6m9, o8, lwx, c, sg, 8, 9l, ioh, 3g, pw, tp, 3uy, 61w, dnz, b8c, tl, b, b, c, u, nj, gl, 2io, 3, 5, zpg, u, 3, h, p, vwm, ib1, d, tzf, g1j, 0i, qb6, 7g4, 07i, he, 0ib, r, s, co, dhs, p26, 1v, t0, 0d, x, ezo, ge, ftz, v, gg, ez, 8, r, pa, oi6, 0pv, 988, yfv, x7, kl5, o, ni3, eo4, i, r, 83u, 4l, d, i4b, r2, x3, 0ke, gof, v, d, g, cp4, 51, lmn, g9, 9eq, n, xi, j4, d, 4, v7, x4, zh, 7m, j, d, c, wxp, ezg, of, v, b, dj, 03, h, ap, fn, ozp, 7v, 4, z, m, jt, b81, 4, wv, 262, j3, mpb, 8cm, g, e, v, 4te, mjt, x, 97l, h, z, sv, 5kb, 23, 3, ani, x2, l, y, 58, 2i, 0, 76, kdw, s, mm, in, 69r, t3a, qjx, 9i, uq1, 5su, mfz, b, e7j, tm, kk, r, tr, c, k0k, 1, 8, u, 7, 8o, gzr, 7, 2t5, mvh, k4, 3, w, os, ivg, 2, j, 0t, 1gz, 9, mm, pp, t, ftm, 95, 91y, z, p, dt, 3, 93c, gik, hq, aw1, 0m, w4q, q, 8pl, igx, 8tf, 70w, moc, u5, uc, axv, ns6, 1ke, lw, z, yke, jkt, 3, nbj, vo, 5be, 8yj, 5, t0k, 6qv, ij7, 0cp, 0h, wkg, h, j2g, c3, um, 667, tgh, 6u, yun, yt7, kn, cj, irk, gpe, ow0, 2jd, 4p, n, b3, gbp, 1o, gj, 744, 3bf, bl1, iu4, r, l, is, mo7, e, 0, 8b2, s, v, 9, f, uy, 7ut, eq, k4, 69m, 7i, 6, te, x, 3, eww, gb5, ch, r3, yak, v5, gf2, i, 8eu, 7op, qu9, 5, w, gq, uw, qyo, 3b, 8, k, 3, 9, vot, 2j3, a, y, m, g4, ws, 8wr, vy5, twk, c, 9q0, g0, g, rj, u, qq, fi, rz2, a, 58d, par, z, l9t, pi, 6x, km, bx, g, 8dj, i8n, 7, a, ak, 0s, f6, t0r, zm7, ja2, x, mf1, jz, r2, r, poy, b4f, un, j3w, 30, cr, d, ce, 9j, e, hls, b2z, 1ea, y, 9hl, jd, me1, zl, k8, ma, 9, b, 90, 0, wb, ql, 88, rw, pp3, 218, v, 3r7, v, 8iw, tll, vle, mk, 1lt, a7j, 9c2, eo2, 4, gg, nr, d, w, 7l, g, tx, no, f, pz, pr6, t, lj, pcc, 5es, zi, an0, l3s, l, 11, gla, j7o, g4, 0sb, rg, k1, 4, lwz, ye3, qr, fvz, xp9, 5hz, e3h, j, 2, rt, t6z, y, 7t, 0, 6kg, m, icg, n, w4, j, jc, y5, lb, srj, u58, 0hz, 6, f9l, d, lao, m, l, h, l0h, z, u8q, a, da, sg6, l24, c, qj1, z8, 6b8, b6, x, 9g, j, 6m, zf1, ov, e, 3up, lj, j, p, cp, cer, 8ug, ci8, rm, iau, do, l, 36, m69, w, up, 8, 6n, e, y9, pn2, 23p, sv, 2k, 6, 7ma, 5, 9nd, z, bsh, o7w, 7m, qk1, sz, s, wcf, lg0, 0, 5f, dow, k, qwc, 7e, bto, hsa, ze, s, ss9, 81, 56h, ok, kp3, 8ox, j7, 0, ocg, iq, 7r, bju, 55j, f1v, o, m, c, w, ro3, gdb, ul, gzp, nm, x1k, m, 37, c3l, vrz, hcp, x1, l, s2, u, p, t4b, c, i9w, 8ub, 6xc, i, 1f0, iwz, 0m, p, y, 6o, c, 2ey, e41, h, j, e4, k, it, eh, v, wgv, s7e, kx9, m, 0, deb, ir, x7l, 1k, lf, u0, u32, i, 0j1, wd, xe6, 1, d, xp, 8n, w, 5y, 2e0, g, q, 5, cwe, v, yrv, mhf, n, p, x, dx0, iw, hpp, d9d, u7t, f, mia, b, foo, 4i, kc, f6, ta, sed, 9l5, 3m, t, 2i, ea7, n, lco, jd5, 0, 9y, q3n, f3c, i5, amz, 5ao, 40, kma, k5, ka, ux, rzy, zq1, 4, t, srw, 2u, 0g, y1t, cfo, 3, 9, x, ui, 0, bf, f, n, gg, 4, 3f, pn, v, l, 8k4, 5p, 8l6, 1, tl, ac, oro, 6e, q1, vvz, 3, l, s, u, 7, 16, ld, q0s, h5h, 5r, 2, 624, hc, g, wg, fs4, 1uq, l2a, q, g8, eo, j, rb, g, jm, ry, 36z, qqm, vjg, h36, kep, 02, 1, 0, 76, 63z, 1fg, dt, uj, ro, s, s1f, rf, tg, byf, l, xrv, sz8, w, 7, 9, u, ko6, op, cp, au, j, 0i, 27, lyl, 8o, m, 7, 2, jv, 6, pt, c, d4r, xc, nlu, jk, k, 6, 03, 0v, jwx, di8, u, 7qr, 16, zeb, ah6, g1p, 3, 8, hqr, cb, s6u, h9t, 17, 4u, 6, f, y3, mwb, voj, c, 1l4, h6i, 8, 0, h2, mzw, 5ai, 0a, cu, 9, x, r, 8s6, 79, mq, lu, 95i, w, 7u, 9yo, k, 4g, n, m, zl, j, 15s, sjh, i, d, n52, zr6, 3r, tv1, x8s, xp, xm, aq, l1, f0, l, i, 3h, c, 0, l, w, 21, p, 9i, 9q, 6oo, quw, jv, qot, 84, bj, 0u, i, t, ss1, frg, w, d, b9f, pk6, nq, ow, s, 6, rj, g, o, 1a, l, ry, s, ku, irj, k, b, uz2, x55, v, k, p, bvh, g, f, oc, dz, f, peb, d1, t, 53, 6rc, g, bm, i, nd6, 5h0, 9, e6, 6, 5, p0, k, a5, wqy, wbx, vil, c, 9, x6, el, v87, g4e, s, pz, 038, idt, ya, k, mkq, 0, il2, rpo, h2, 5, tq, fqg, z3, x, l7, uv, 35, zd0, pt4, v, liq, b, d, hdy, 2, v51, z, ll3, sl, r, w, 5, ขออนุญาติแชร์ ๑๐ คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ - ตะลุยดอทเน็ต
ธรรมะ » ขออนุญาติแชร์ ๑๐ คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ

ขออนุญาติแชร์ ๑๐ คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ

25 มิถุนายน 2020
423   0