ข่าวเทศบาล » โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่มาตรการป้องกันก่อนเปิดเทอม1กรกฎาคมนี้

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่มาตรการป้องกันก่อนเปิดเทอม1กรกฎาคมนี้

24 มิถุนายน 2020
1070   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ทน.ชร. อบรมให้ความรู้ แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ โดยมีนางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ครูและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่เข้าร่วมประชุม ก่อนการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรากฎาคมนี้ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่