ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายงดกิจกรรมหล่อต้นเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาประจำปี2563

เทศบาลนครเชียงรายงดกิจกรรมหล่อต้นเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาประจำปี2563

23 มิถุนายน 2020
1177   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ปกติทุกปีเทศบาลนครเชียงรายมีการสืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเข้าพรรษา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เนื่องด้วยการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น ทางเทศบาลนครเชียงราย ขอแจ้งงดการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม โครงการหล่อต้นเทียนพรรษาและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน และวันที่ 3 กรกฎาคม 2563