ข่าวเทศบาล » นักเรียนท.6ได้รับรางวัลโครงการเพชรล้านนา รับ โล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

นักเรียนท.6ได้รับรางวัลโครงการเพชรล้านนา รับ โล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

20 มิถุนายน 2020
2020   0

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ “เพชรล้านนา” ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 “

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าโครงการ “เพชรล้านนา” เป็นโครงการในดำริของ พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ซึ่งมีการคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดเชียงรายที่เป็นคนดี และคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาระวิชาของแต่ละระดับชั้นให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนและได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอื่นๆ ได้ยึดถือปฏิบัติตาม

นอกจากนี้จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาแล้ว ยังได้รับ โล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตและครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย