Ttv online » อุทัยธานี เปิดตู้พระทำ นำสุข

อุทัยธานี เปิดตู้พระทำ นำสุข

5 มิถุนายน 2020
3690   0

จ.อุทัยธานี!! ณ วัดประดู่ยืน จัดทำโครงการเปิดตู้พระทำ นำสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่ 2 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก

เมื่อเวลา 9.30 น. ของวันที่ 5 มิ.ย.63 ณ วัดประดู่ยืน นำโดยพระครูอุทัย วิริยสุนทร(สมยศ สรยโส)เจ้าคณะอำเภอลานสัก เจ้าอาวาสวัดประดู่ยืน พระปลัดบุญมั่น อคฺคปญฺโญ พร้อมคณะสงฆ์ โดยมีนางสาวนันทกร เที่ยงธรรม ปลัดฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลานสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตู้พระธรรม นายพูนศักดิ์ มังกรแสงแก้ว ปลัดฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอลานสัก นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน นายมนัส ชำนาญเกษกรณ์ กำนันตำบลประดู่ยืน นายวุฒินันต์ กันยา อดีตปลัดอบต.ประดู่ยืน นายอภิสิทธิ์ เมืองฉาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลประดู่ยืน นายสุดใจ คำมัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลประดู่ยืน พร้อมชาวบ้านชาวตำบลประดู่ยืนที่มารับของจากตู้พระทำ นำสุข ภายในงาน

นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ การจัดทำโครงการตู้พระธรรมนําสุขเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยและหลายประเทศ ประชาชนได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 เนื่องด้วยพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอลานสักได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 เช่นกันหลายวัดในพื้นที่อำเภอลานสัก ส่งผลกระทบให้ไม่ได้บิณฑบาตเพื่อปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงมีพระดำริให้วัดที่มีกำลัง โดยจัดโครงการตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการต่อยอดจากโครงการจัดตั้งโรงทาน เพิ่มเติมเพื่อเป็นการต่อยอดจากโครงการจัดตั้งโรงทาน 2 โครงการ ได้แก่โครงการตู้พระธรรมนําสุข และ โครงการสวนครัวนำสุขพอเพียงและเพียงพอ

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีประชาชนมารับสิ่งของจากตู้พระทำ นำสุข อีกทั้งนี้ทางวัดได้ทำการแจกของจากตู้พระทำ นำสุข ทุกๆของวันพระ ดังกล่าว