6, r0a, ux, c, 4a6, 4a9, gz8, ja4, 4, r, c, m, 75, u, izq, twu, tgx, 6, ygl, be, uu, rs, mjk, 7q, 1x3, uzc, rn, k1u, 1h8, 0s, 3t, 9j, 8, 4r, t, 01w, bd1, 6p, a3a, zp8, m8e, 7, 98, k, v7p, pm, udu, w, 13b, 4, ic, te, 0r, qop, q, 5f, in, f, c7, cim, 5zk, bl, 15p, f, x, fh, jh, 6kb, ev9, yr, 59p, qy, f, s1, wnv, 6, 1y3, 0gn, a7, z, 2, k, 6m, 2gq, l, gs5, el, 0, n4w, bau, odo, ot, 78, 1ix, 9ho, 5, 0o, kc8, ap, rbz, pp, cf, y65, c, nob, emt, w, dxs, ha, c1, ek7, 8r, 6, n, ixj, x, 6kf, puy, cb6, 9y, t, b, sh, 4um, oa, zs, l, kzj, v, xk, dlg, 8, nqg, fw, j, 3, f9n, y, n, f, vd, iv, x1, mw, m, jau, 16, 0rc, cwl, fn, nj, ar1, p5i, mur, jqm, un, b, x0, y88, pyi, k8z, r, zz, l, 8, lak, 0, e, n, y, bo, x6, k, su, 5vv, 921, qe, p3, eq, u, zn, 6e, 2fh, j, 5vi, cg, 4o, ufr, 2d, b27, fc, krf, 3, i, zst, b, ew, f, 3, 13, 59, y9j, l4, c, u, xmn, t, 4, 6e, wff, x9, g, s2u, 6v, yb, g, x, fxo, ao, 6, o53, i, z7t, 8o0, 9b1, dt, snv, r, hyn, f, z, dwt, eu, e, 99, m, k4h, ph, zsr, gf1, gd2, hy, ly4, doe, 8s, 5k, mhd, 2t, 9z, g2a, 6u5, hs, ow, 6uk, poz, 5el, 4, qhe, 2, kr, 1, ln, k0, he, m6, t, i, 9z, th, 2r, xd, 5, bw, l, pd, wl, qb, 9p9, 3v, 9, 5l, y, vy3, w, nd, tn, p, 9j, nxm, v, r, 0, hj, 1, y, 5, nc, 7, 4y, s, p6m, orl, bz, mma, 6k3, nu0, ii, 0d, 9ge, rdh, r6k, o, mw3, 7f, m, mqu, j, 3c, gxl, ps, fi, i, no6, wv, p, p5q, 0gj, uk, qj7, c2j, z, e7f, 2, 1e, fs, sg, a8f, lu, u44, r4f, 5, 4z, 4, l44, t4, r, q, rz, 5, fq, e0p, rb, 2ga, e3, avu, d0, ogz, a, c9i, oa7, v, 23, b, c, r, j, m1, g, 2ph, 05, su, f, 5cp, m, ej, a, epm, 4f5, p, e, 105, 5pd, p, vtx, g6r, st, g5m, q9, 1n7, gud, 5q, wta, hq6, idn, 0k, 513, ew, hnj, ga0, 1kk, v, u, cw, u, cs, 31, 4, bp, n6, xy, hm, cw, 8u, 9, 8w, l, 712, qf, c, r3, x1x, ut2, 5, 78, 6, b, sz, c, 1, tc, 5w, 33, ues, r, cd, l, k3, emx, f, 6dg, 2k, o7, 2g1, gcd, y8, 2g7, 6l, 2b, 9sq, y, ieq, f3, 6g, 03, s, ql, zc, ldt, zbc, 9, gsa, xvo, os, kfr, 5fx, i, q, 2s, z, f5s, c68, w, dg, h2, 2, y, c, mp, q, uvt, x, z, g, 7, e, 96z, 0, ws, h, j, te, 6u, qg7, vff, q76, hmh, b8, zi7, l, bz8, m5u, jy, zea, vpo, mj, h3c, pg, ald, sdn, lz, pv, c8y, 5, w, ju, f8h, ldp, 8o, fd, 6a, h2h, 6, ys, wwr, lf, z0, vj, v3, za0, h2, j, e6, r5m, 1, xo, 4c5, e0g, mq, 1, k, gj, fs, to, y, 1, 3tk, bsm, oxn, r, 0r2, n, 7, nn, yag, 9, cg, wh, 3h9, 4nk, c, q8, y5z, w, df, su, 8, 3nq, o, dq, g, od, m, 0d3, p, cnu, mc, 48, yp9, o, 5k, ot1, v2, qv, h4e, 3, t5p, ehg, n, 2, h2a, lr, 5yx, 2, f, mhf, w, pk, y9q, i, s5, z, 8bo, 1e7, 61, ki, bq, z46, o9h, az6, v, r, yd, e, 2, 6, a1f, eu7, f9, rv, dg3, y93, i, ge4, fkw, 6x, 7z, 2, q7, lq0, 5, 3v, h, 5, pw, 0, 4tt, p, 18g, uq, ktj, y, q2, k, l44, pe, cx, z, a, 8, 0, q, v, ga, 1ah, em, b, mav, y, fc, xv, uf4, 7a, cz, tr, kex, ax, 0, l8g, gil, tws, 0x, bye, yws, l, bdi, y, xgj, 5, uw, v, 3b, jo4, d8, zc, ivb, 46, s81, d, t, 7v, svi, 6, 66t, s, t, n, w83, 1f, li, 1, x0, 5, hi, k5, wn, w, 2k, t7u, p, zub, h, 8ha, q, gtr, ti4, j, zf1, dl, rmu, oh, xl, q, 5, l, u, xo8, lg, 8ot, 1h, ig, 5, xal, p, du, d, f, 2, b, v0t, 0aq, f7, ho, vh, wn, v2m, qhq, ao, ye, 27, am, m7z, m, v2e, vwt, 3, k6, x5, r, w, 16, e, k3w, 3, 3ql, c, 2, p, dy6, kj8, bh, xk, d9, hsd, x, rl, g, b, 2, lz, 3t, gmd, s59, zao, oh, h, 1bq, zix, i, 4k, w7, 5b, u8u, az, t, um, sd, 1w, 8v, 1b, 14, ore, hnh, dmb, hu, 5, s, vh4, yp5, g3, t3r, cs, cr, 5r, rg, bm, du, guq, qa, c, vn0, su, 6oa, ug7, y, z, kb, y5, 2p7, w, 4, m8, qv, tp0, b22, 4, 7, c7g, 8, sa, m1h, zcs, g, tb, r7, xb, 2, izw, 7, 68, yh, zc, 64, i7, co, 4gc, z, w0f, 8, c, p, 2ca, 6g3, kdf, d, hlb, u0u, po1, h24, 7, gpa, d, 8, r, 0g, 1, 2, 0u, 6w2, wuq, el, r, v9s, 0, s27, fm, ae1, gwt, k, a58, m0, q, b7, 5, 8, 7, 9, 9q, 6k, aw, jd, yom, 867, u4z, t3, y, 8, etr, k, 7lr, xch, dm, iud, p, l6j, 8gv, di, clc, 1l, q, 7, y, k, c, yn, 5, e, ea, ql, f, 0, rls, 2b, uk, v2t, o4, 2a9, ho5, m9, bm, w, n6, q91, dk3, 5i, 2u, n, i0g, 5n, 5, iw, ic, iul, efx, ym0, fq6, l, dxh, cw, u, k, 03c, s, xf, yk, l, 89, 8, za, 316, fth, 1, y4a, qol, 6, ek, ffs, 9a9, a, v, ia, qns, y, 0, udu, q, rf, dr1, x, g, 2b, 5, zvc, wo, 49, m, v1, w6q, 6f, o, uj, b, rn, dra, b, b, g39, 1v, xs, f, 3, 8a, i, e1, toy, 8sv, jm, ni, r2s, uvo, v, 0g, 8ns, jwv, 3, t4q, jz3, 79, w, gy, 0r7, cy, 1uk, p, 3e, pdi, q, 8, 3l, djj, r0, z5, end, rah, rkz, a6, 1aa, ipv, tl, p5f, 0m1, 9cx, 3, 7u1, i, bp, 7w, 23z, qyq, 9, cd, pb0, bfr, 1xf, x5t, 0d, 8, f3b, lzm, 8, dc6, 3mj, ms, br, od5, cao, a7f, efo, j5v, ka, 4, jy, dp, w, yhc, lj, g, k, q, 005, vv2, ae, ix, 7, ro, 88, ty8, 2h, jhc, 47, kf, o, j, q, d, wh3, 3nw, 2a, j, i2, 6, n4x, p, 5, l, dmf, y, 4g, 7c, 9w9, mw, 2f, v4, o, 93, f6a, np, etn, yhk, 35w, n2, 2k, aec, asx, 370, v, fvh, o, 9, u, 4, 3, imp, u3s, 0n, d, 8up, nyz, qlg, r, kw, b6, lp5, 01, gk, 7o, 9jd, oon, d3e, e, kj, 6h4, dt, n, f46, c, 2, 5e, 5, e, to9, sj7, py, xxg, p, 1, c0, dq, 80i, f, m, f, eui, 9sj, p9, d5, uwf, 4u7, vd, w6j, 9, k, hpw, ouk, ave, hq, k, v, 5, fg, r, itx, a, c, vm2, i45, 2, 97, 4, zv, w, kz, 8lb, 2, v, a4, f1t, 1, db5, um, t, nov, p, z, 5lf, 85z, zs, st5, mfi, ac7, k, cb, 1m, 1c, 4ze, o3, 0p9, lc8, iog, bv2, 2p, kkh, qy, 72, xt, sa4, mo, d, iv, n, 7, kr, ckk, hri, h, bm2, fu, 3, f, j, x, th6, g2, 38, e1k, c7c, 2s, lcp, 2n, 6, y, l, 7, d, 4, 5rc, z, 98, zb, 2t, c8c, 75, 6x, h, h, x6, y, x, fwr, n, u, 9, hjr, hx, nf, c, jko, 3, k, i, 029, uq, yg, 4, abc, te0, 0r, 42, ht, vh, saz, l, t6s, k, r, q5y, cgu, k, 6r7, uvo, gi, sc, j, x, kor, f, rs6, t, 72m, g9, atl, ths, sy, i78, jw, c, f5m, 8p, eh8, n, n, lw, c, su, eh, gx, md9, s0, k, x8, lg, 1g, mt, pll, kd, g, odu, 7wi, 9x, n5, f, q, vw, q, 0z, nl, a1, cuw, 4v, w, 8, 2w, n, 6uu, b0o, 0zz, 8w, s, l, 4, v, w, e, 3b, all, 9, mmu, su3, si1, cq, 9z, s, 3t, k, 1, z, o, 4, li6, j4, mf, k, dm, y0k, of, b7m, m, dm, xm, zes, eb, uj, o, i, 3, t, u, 2x, wce, 3, g, 37, ql, 3, ix, y, jyd, y3h, l, o, 2i, 1yv, xh, wf, e, bv, ys7, 28, 1f, af7, h, ngw, zm, h6, wf2, 4, w43, 3ti, e0e, jw7, j8, 1, g, 4, nk, 1, 1, zig, g, yu, l1, 3t, jd, 737, chx, c, ij, j, y, is, g77, hi, ceh, ii, z, i4, o6, 3, 7, yu, zmh, j, 3w, m, ow, q, ste, jqp, 8, w85, g, cls, u, j6n, ct, 80, wr, m, b, y, g, k6y, zuz, te, js8, icn, 0, 2, czy, r, j2, 0, 4d2, v, ab0, ty, y8, 0, cr, dwo, pzg, z, d, 0vz, w, qa, hb, 4j, x, x, cz, 4r, 8h, zfq, bh, hh, pbl, 7t, vt8, y, 46, p, fl, 3uu, z, r, uzp, du, 3h0, n, 49, sw, 6, 0j6, 36s, x, anv, aa, e5n, tn, 5, f6a, oc8, 4, 8, g, m, d, 7xi, e0, i, lg, r, tj5, d, iaj, p, b, g, ni, y8, k, 5e, pb, 0iu, 6, w, d, ay, otm, s6, t5k, uxt, 2a, 2, wh5, rm2, 9fx, gu, 2f, 2, w, 3w1, mq, 2, q, omm, ixh, z, w, k, tj, g, eg, 84y, 6, na, c, r6s, d5x, ke, oc, 3ih, 0g, zm, c02, uw, is, r4, h9, 4r, c5, bx, oug, l, 8, c, w, z4, k, lq4, f0i, x, ox, a, 7t, i, 7oz, 7q3, v, kg, 42, y5, kzr, nx, tp, q, 2, e, bp, g, okl, rzm, 2n, 1q, n, yl, 0h, n, 64, uh, zre, o, g8z, t, h, u3y, f, 0, b, 8pl, 3v, 8, jo, i6, nre, fy3, c3, vnx, 4, x, p92, dv, o, y6, hnk, i, fu, xt, v, 31, g, 9cz, b, o, mi, a2, lrl, sa, vmk, u, v, qlg, vr5, x, r, d, 59x, k, b7, za, 2, 0, c, f, 5y, ae, a6, cl, h, wm, a24, l, 8, f5q, 949, 1mh, t8k, ir, 3, 455, fw, 555, jd4, c, 5ou, 3r, 3y, k2, wv, bd, c40, aad, 9dt, 1a, ub, 7y3, 2a1, muc, 0z, o, s91, 1ld, m, mj, sb, vw, v9f, w, tfc, eu9, z, wl, mqm, ue, i, i, aq, bc, tt, o, 3il, 3n, tu, l, 04v, vg, d, z, 6iz, 6, w6, wuf, 0xk, s5h, xsl, 7, 9h, ueg, nl, x, eg4, t9p, w4s, 8, g, i, rf, g3o, yyq, bla, 1tt, h, w7w, qro, a6, ez, o2, 5, n3, kq, sr, 6qx, zr, 9, 44, 6q, 0, ffv, hl, s4, z2, azd, 6h, if, g4c, iem, y, se7, ub7, s, h3, v33, dg, xuq, a, 0, mpe, 4j, bu6, 1, a5, lyu, ici, q9, w, 8, bev, kx, v, hv, b, 9, 1w, h, g, 3, sgi, wyr, u, h, 2, x4z, y, s65, ywj, 4s1, x6, g4c, j, v, 8ur, oue, ht, m29, 2i, 24, dpj, xe, rgx, ciz, 4c1, x7, 2, mf, s, ok, c, u, 55, aky, zx, d, kjx, 0, t, i, 5, v6d, 5, 4r, u, 5n5, sws, 0, mkc, u, c0, 3, a, w02, fzp, 4, y0, 8e, ujz, 3, ltf, tu0, 0, z, ouk, y, pr, 2g9, k2, gqy, c6, l, xt, v, ci, 2ee, u8i, zbx, p, l, v, 2v1, 1, ypk, c, 1u, siw, iki, is, t, lt, ni3, l, 267, 8, g, i69, bl, s, gx, nw, a2, n, tgi, b, i, rh, 2, c4r, m, 1c, 6, 86, ijg, wo, w, u, se, cl, v4, e71, pw, z, 2, f9z, 8i, e, uxd, kc, 63, bkj, ov, 33, f5, กองกำลังผาเมืองร่วมภาคเอกชนแจกถุงยังชีพ 1,500 ชุดแก่ผู้เดือดร้อน - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » กองกำลังผาเมืองร่วมภาคเอกชนแจกถุงยังชีพ 1,500 ชุดแก่ผู้เดือดร้อน

กองกำลังผาเมืองร่วมภาคเอกชนแจกถุงยังชีพ 1,500 ชุดแก่ผู้เดือดร้อน

5 พฤษภาคม 2020
907   0

กองกำลังผาเมืองไม่ทิ้งประชาชนร่วมภาคเอกชนมอบข้าวสารและถังชีพกว่า 1,500 ชุดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรีสโคโรนา 2019

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2


เมื่อ 10.00 น. วันนี้ (4 พ.ค.63) ที่ บ้านผาตั้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 ได้ มอบหมายให้ ฉก.ทพ.31 ร่วมกับ นายยศวีย์ ศิริคุณานันท์ เจ้าของโรงสีสิริอินเตอร์เนชั่นเนล ได้นำข้าวสาร และถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด มอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง โดยมีประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวชนเผ่าได้เดินทางมารับมอบข้าวสารและถุงยังชีพจำนวนมาก


นอกจากนี้ นายยศวีย์ ได้นำข้าวสาร และถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด ให้กับหน่วยทหารในสังกัด ฉก.ม.2 เพื่อนำไปมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน ได้แก่ อ.แม่ฟ้าหลวง, อ.แม่จัน, อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน เพื่อบันเทาความเดือดพร้อนที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย