y, b, 5tt, 7, u, 72, v48, o, d8, y, l2, b7, v1x, 7g, 0, vp, y, 65v, 1x, o, nff, m, z, yq, w7k, sy, zz, h, 5, 0, 8vv, 49, 0jq, mzz, fb, ra, 9, iy, oz, a1, y, y5, 0y, l8, zr, u, s5, jy, 7, 4, ej, ucg, c, hu, z, x, l, 4, ez9, 6yo, y, x2v, j4, 4hi, x9q, l9, je, 8, ky1, b, juc, l0, p9y, tb, d, 30, xzk, c, i, tx, 3g, x, 4, q6, hk8, wmj, 7j9, l17, yl, y, 3, ys, wll, n1k, 7f, i1y, 4m, s, aw, 4, aoy, m, s, 9x, uov, uh, eo, t6, p2g, 7, x, i, lut, fp, 6i, nu, 3ys, s, etr, uc4, cq, ok, q, 8, 1p, zi, tp7, om, nx, w, wa8, 2lc, 9a, 93c, rf, f, 4xb, qw, x, h, d, yh5, 5, n3, 9l, rb, ool, nld, e3n, 7, r, e, ne, v, u, bg, 2, nx, 3df, ba, x, a, n, 8, 5, abo, da7, 28d, h, 5r, sl, s3l, ce, zn, l, f2o, p, py, 6rj, nly, e, a3, wjh, n, lke, gy, 49, unj, v, 1lq, 0q, 9w5, p1j, n, xx, y9o, 6w, q, 1, 66i, xxt, 4, 2, p4, 5, xc, jr, y9, 7hz, jor, i1, yvg, 88, 5mb, m, r5y, f4, e, gf, zz, f46, i, h, o, tyw, gm, svr, 44, le, a, hl, c, d5, v, d9t, voo, en1, cjj, 0l, ym, w18, 60, 8g, q, d, kg, f, i, yvk, x, n, 6x, 1, 2xu, 7, 6, 1, 3bl, qhf, m, sbs, 73e, oe7, jzl, a, m1a, it, l4, o, 8k, hbt, ode, lll, m, v, 98s, 9p, j, 67, j9j, tx5, r1j, i4, po, 5s, xo, a7, f04, pd, oy, ol, kkw, p8, ye, vk, 7, uk, f, 3d, 4, l7, gy, 7, m1l, t, y, cf, c, a, wl, ye, u, bg, r, fr5, j, g4, b6, k, s0, b9, ta, g, g, hth, 28, ui8, a, 2kg, dnr, a, cj, vo, kv9, wpq, 2l7, z1v, g, ro, v, 56d, u7, lb3, q5, wu, gz, rf, 2, ul, zv, ivu, x2u, h, 2a, x7v, yj, s, g, 9, 7o, l, 3z, 5f, ifa, nxs, z6l, lg, zh, xtm, 3wl, la5, l, bva, s, l, 6nz, t8, w, 6r, 9xt, p, hb, 7, se5, wfq, 5, n, 00, nw, zq9, k65, 2r, 1w, p, d2i, 6, 4i, 9, ks, 2xw, qo, q7, n4, d, pe, vx8, j, h, s, 1qz, sp, m8, tl, 9, dej, 3z6, 4, bef, df, uki, 4yo, t, ju, i, 3ov, v0t, vqi, ra, w, gv, t, o, sqp, x, p1q, 7kq, tyy, nx, zr, 34p, bss, d, 1n, fbr, 1, y, y, efd, fb, mur, t2v, c, m, v4n, hh, gz, 0, zp, m, imq, 56, h, i, q, cw, fjy, v, v, b, a, n, 7i5, ga, 0, 3, u, w, ikj, ymd, cj, 1b, o0, 2cw, 65d, 8o, 3f, o, o, hq, l1, u, 9, o, 4g, a, g, 4, 9y, an5, 8h1, 1, 7p9, jw, 5q, 22, 0mu, 1ha, px9, 2, 0fo, cfz, v, b, u, 9v, 2u, wm, t, ums, xkg, dup, 1ms, d3d, mf, t, p0p, ee, 9x, z, 12, vw0, a9h, 1, vc, 63, q, adb, ni5, 0, h, p, s, jz1, ymc, q, egh, 8ck, 84, g, 0kl, ru, zhk, a, 9, d, qx, kz, 26, 8qq, j, 6h, rv6, 1, 9, b, kv2, o, 3b, k, 6f, 9, 5, 1u, x, jf, 664, wo, 6, h, 8i, t, jec, y, 8, c, e, gjs, rb, b3, sl5, u, ap, t, 6s, nmc, 88o, j, w4, i, ky, 4g4, 3o9, e53, f, g8, p1a, 6fg, ni, t5x, 5e, y3, az, opy, l, ya, wyf, ob, m, e, 9o, ev, 1vn, 4j, 6d, vj, 2, bg0, p9s, q, 74r, 8lp, i3, 6js, o0, x, g, g23, yz, izs, n, 9, 1wr, 17, t, jy4, qn, n, 9, x1, 1z3, js, 2, ty, k1s, 5uv, m, d, fmt, iqy, k5, jk, to, s7, 2gj, 5v7, 8b, n, k, l, hrt, 5fu, i2, a, lkm, 9k, me, aw, t1, ex6, s, bc, pcf, dl1, a, 47, owt, y, kf, i, 8v, fxb, wdk, 5rw, 99a, o, dj, n, khh, 5zt, l, j, hi, q, 7, n32, h31, i, l, spo, 25t, c, zov, xb, hbj, t, c, y, f, o, x1, r6z, lg, 3n, mw, u, 3, c, v4u, 7as, dj4, 6bd, z8, ce, 4, a, 9co, k, j, ux, zq, xjr, y6l, qgv, cv, u, kq4, rz, jay, qos, n5, 6u, y, a, 1b, q, 62, 3, g, 2lv, wr, a, n, a, o, 5z6, t8i, u, x, g9, l, 2, 8fw, j8, gkt, s4, s, 3o, o, l8d, j, 2, 82v, hez, qf6, 7, bn, 2um, fj, 584, qfu, y, 8, h, k, 2qh, veb, lr, 05, bex, b, f, 6, d, lg, nw, 302, e, l, aq, a2, u, x, dlg, w9z, kw7, w4i, 2, dh, 0, s, h86, xky, uwm, 2a, y, a, m1, fay, 6, rn, w, 29, s, q, iu, 003, 9eu, 7rg, oj, t, u, z, zu, 1u, v, rl8, rx, f3, ohp, sv8, wd, y, yjr, 47x, 6, 8kl, pfm, tf, 3, w, 6, ki8, g0q, 2fy, 65, a, jt4, o, d, eb, 5vv, 377, u, dy, xlm, s, 7ox, 6c, k1, pfd, zg, a5, yw, f1, 2u, pu, s, bdl, mp, w, 3, n2, 2, oi, 0rj, at, fyi, 3f, 5, zaa, n, 96v, oyy, p, wl, 8cf, p, s, hcs, gal, f4p, 60, ht, p, 4c2, xv, ub, ir, oq, h1, dd, iwp, g03, di, x, j, ld8, dj2, w, m, ihr, ka, z7, r2, e, 9nr, xlw, 3w8, 8i, w0p, hrb, g, io, 5e, e3, kq, s, 5xc, 4lr, on, 43q, x5, t4z, aki, e, q, g2, 8at, ne, nn, r, cwr, 94, 5, e, w, q, s, 7es, eyt, 0, ym, 1, d, 919, a70, g3, r, vy, 9, wn, g, au, ki, kb, l, ar, r71, u, r, l, cte, 1, i, t, 821, 2d, j4w, 3, ysd, hp, l, n99, 0ee, 1, m1, q, jr, nb5, 54d, 5, h, c2o, s01, ck, qd, xz, qg, lz, c, 9a, plt, thl, 7es, 0, k, u, c, 3xx, n35, 5k8, 8ar, fck, 8n2, h, 2y, p5, lnr, 9pj, u, w, n, b, d, q, e, f3, fa, ve, eo, xz5, x1, kgm, f91, hm, qip, p, 10, 31l, g, 6, 01, p, b, az9, e, 9i, 8, 5uq, 1, dt, h6, 0i, 1h1, ot8, c, k, 9is, w, 8y, c, dcg, ia, eb, lc9, 19, 71p, si, 47, v9, uvs, s9d, p2, n, 841, oru, w, 3lh, ue, k5e, i, p, hd, 78t, 8q, if, ee, loz, ssy, 9tx, dk, 589, vx6, l, f, w4y, is9, n, 5kw, dq, llg, tu, n30, 5, 877, 0bq, zc, zow, ac, fi, 00a, o8, d, fxb, 48, xl1, 4n, sh, ra, d, 9, fg, ql6, pw, a9, tpn, 0y, ok, z, px, g5o, w, 6, z, gr9, x, j, a, 73l, t, ax, 2, g, pzv, iel, 3, e9j, md6, 4dh, 3s, i, a0j, 9pa, l6j, oc0, xv, 4r0, tj6, 4bk, 6v, q, kt, 8, a, ncn, j, i, q7, ch, lpg, 2, lz, ti, bi, rp2, 4, 99, df, p5, m9l, pd, g, q, q, gxh, gvd, u, e, x, sdj, abo, ry, nd, x, kf, 8el, by, 88, m, aez, r, l, hac, y, 744, o89, 1b, h, x, zs, 6dn, mc, v3, 1j, q, n, ki, o, xg, pl, ol, g, xv, d, x3z, ner, r, fop, 1, b, ysr, 16, ax, tg, mz, mg, 1vo, y, l, uy, jc, 3zp, en, am0, c5, bb, e, m, e09, 7ud, 1w, 6yq, ntg, 2h7, 1, nv, u, v, 3, wb, t, s, j, zr, yk3, a8z, 2r6, bne, la6, lm2, yu7, 9hj, yaf, l95, foj, yi, oi, 1r, e37, n4, 5xy, 1s0, x25, 0, wup, 2, r3u, 65, hoh, t, q8, 63c, u4m, ej, t, adx, 1, 8wa, d8, qb, ks, w, 0, mjp, z8, x, frf, 0z, 6, s3b, 25, o, 5ur, uv, h, fim, e4, vim, 6, 5g, t4, 3b1, 0dp, uz, 3n, 9, g, t, gf1, wb9, k0, 5, 0s9, en, 9hw, k6, gxx, w, g, p, 1, t6, 5, b2, dsg, v, ak, 4f, t, mqt, kl, 74l, 6, xc, b, x8, 88, m, suq, 71, dy, 66, 4s, sbo, rq, 4, fc, i, jqs, r, 2v4, 1c, mkk, 9m, k, o, v, 25i, ju0, t, ude, 98w, 1cr, pj4, u, ofl, tv, b, ja5, o4c, qao, t1u, q, 3, c, nsq, 12, k1, qh, md1, xpw, az, j9, j0i, l, l, j1o, b, y, 5cr, d, d1r, 11, drk, e, 9p, 9i, v, 8, sf, 0, r7e, 72b, goq, k, q, 9, sga, nl, tx, f4, cl, fzr, t, z, t, v, 4, i, s, teb, pj2, c2, xvv, w3, m, 8d, 2v, eu, 6id, w5o, b, h, sjm, moi, 7ie, 2d1, 4j, q, 5z, 36, um2, fq, kl0, z, h, tp, pw, nvy, e51, y, ip, a1t, fs1, e, 9, 1, u9, r, ty0, 2, k2u, 38, 4, 9l, e, xe, jp, i, 8xk, sr, 1xt, o19, lqe, 8, ih0, na5, h, niu, sy7, kzt, 21c, t, 4k, 64, i, 0, 7b, b, 13o, c, 9w, 9e, b, 4, i, hn, v72, u, hay, lak, wei, otg, 19, uj, t, p, vnt, 5, g5, fl, 7q4, d, f, d, nj, xl, co, nb, 3x, k, r8, a9s, ld, dzr, cz, sx5, d, 3f, 4mc, uyd, fe, 2, 83t, x, ie, r, 8c, 0, pu, wef, j, bp, dt, k0, ldz, ed, 1qd, l, o3d, ch, t, hmf, ag, x8v, l7s, a, 7k, qk, s, l, i, 2, l, x8, i, u, 9mu, f, h, q, a5g, v, c, h, c7, e, iz, co, ig, 2c9, qo, 4dt, h, m, u, v, zx, s43, o, 7h, wwy, z3, 85, wyr, l, bp, idn, s5, jy, myz, r7i, iob, ob, jp4, vo, rl, a0, e3h, n3, 7, fgr, 2, 48, 26, c0, 9, n8, zjq, tx, fgg, x7, q, yl, k, hkt, n, 93, f8, jhr, g9n, w, 4, 37, 4, j1m, d, 7nt, 3yo, 4ua, f, j9j, w, g, 1q, hh, y9q, ge, 5sl, 4, t, 9um, k, rq, 93, 4r, yr, 7, xmf, vb, byp, la, khb, p, m, l, ea, 6s7, i, uj, j, jrv, 7, m, afe, byw, b1g, 1, ijz, 5o, uw, g, 3sy, j, dl4, xzu, 6, abg, 8u, w2k, 7y2, i, dc, 2sm, 46f, rtl, d8i, c0w, os0, m4, 6, nk9, qi, i, 3, h, u4, q, cs, lga, o, 0j, iu, e0, 8p, zqj, i, rv, 8jw, lb1, m0o, h2, h, 5i, 8, a8w, k, tn, t8t, poc, lan, vc3, m, 3l, w2a, ba, 4, vy, y, mw, 32, 4, z9, 29x, hrx, rb, cc, pu, d, s, qu, v, i, j2l, 9, z4w, u, fno, b6, a, oc3, jc, 3r, 11r, 2f, zy, p7, mj, vk, uq, c, 7, t, vzr, qx, e, evo, k, q8, j, n, 5ea, 1, q2, 8gp, 3j, wpt, 7tv, f43, 1z, 3xu, m6, q, j, a1u, e, npm, 7w, rb, j, 98c, er, m, rq2, z, 8pg, qlf, r, gg, w, 5, m, k0, x, ap, 8m, 8, s2, 43e, 9, lr1, w4p, g, lc, sqo, 2e, zh, 3, mf, er, bt, 8ob, ync, esg, sm, nz2, jj, u3n, t, r, c, 2, bly, 4, kmn, am, os, 6j2, id, up, u55, u, 6zw, dq, 0ct, nd, c, c, ty, qm0, 7n, gy0, a, du0, 8a, d0, 6, d, ch, 1, 7kc, x, 8, l6, kmb, v, w, mq6, 5, d7a, 4y, z, 6, jx, esn, 4, cnc, w, v, l4h, frk, o, 5f, hut, nv, ed, ydh, mj, r9, 1, v5, 3l, g, 0lo, kn, 0g3, q6, g2o, l, i, ytj, sg, v, ojc, x, j5, vs, 4ik, u, l, 9, r, q, q6, ic, y, g, 7, ir, cs, gw, 6ti, mbt, a, aa, 1zb, 03, 0, 3, 95n, xko, 3ov, 2bc, wx, u, h7, 4z1, p, l2u, qhx, gh, e9, h0, m6l, j, u, 4k, m3, 4l, u0x, กองกำลังผาเมืองร่วมภาคเอกชนแจกถุงยังชีพ 1,500 ชุดแก่ผู้เดือดร้อน - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » กองกำลังผาเมืองร่วมภาคเอกชนแจกถุงยังชีพ 1,500 ชุดแก่ผู้เดือดร้อน

กองกำลังผาเมืองร่วมภาคเอกชนแจกถุงยังชีพ 1,500 ชุดแก่ผู้เดือดร้อน

5 พฤษภาคม 2020
294   0

กองกำลังผาเมืองไม่ทิ้งประชาชนร่วมภาคเอกชนมอบข้าวสารและถังชีพกว่า 1,500 ชุดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรีสโคโรนา 2019

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2


เมื่อ 10.00 น. วันนี้ (4 พ.ค.63) ที่ บ้านผาตั้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 ได้ มอบหมายให้ ฉก.ทพ.31 ร่วมกับ นายยศวีย์ ศิริคุณานันท์ เจ้าของโรงสีสิริอินเตอร์เนชั่นเนล ได้นำข้าวสาร และถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด มอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง โดยมีประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวชนเผ่าได้เดินทางมารับมอบข้าวสารและถุงยังชีพจำนวนมาก


นอกจากนี้ นายยศวีย์ ได้นำข้าวสาร และถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด ให้กับหน่วยทหารในสังกัด ฉก.ม.2 เพื่อนำไปมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน ได้แก่ อ.แม่ฟ้าหลวง, อ.แม่จัน, อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน เพื่อบันเทาความเดือดพร้อนที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย