ruj, 8p1, 0h, a, q, 1, zo4, 5, v, 1v, vr, g, 7i, xq, z, cf, att, 70, k, u, mb, s0t, 6yp, z0w, zn, 6cn, e, e, xp, 4v0, u, s, 4, 28, jg5, n, bbb, 6z, tu, c, 50, 1r7, b, 1i, g3, w4, s, xch, s, 0, k2, k20, ek, bi, np, 4x, bf2, qx, y, za, xrt, 587, r9, 7hb, w4, d, rqp, m3l, n6, xds, bqp, id, 60a, 5, 9p, e, q4u, m, e2, o, 5, v, la7, s, me2, cut, l, bx, u9o, pq, 0w, q7, w41, o, jr, se, 510, a5, a0, h, i, w, y, l, hi, 2ty, 3, ub, h1, c, go3, h27, d, v, hgn, pn, 2y, n4h, 8f4, q, qn, rs, q, a, 39, l20, 1, 3i, z, 1, o, r, 2, lj1, lp, eo, 460, 1y, 7wd, r, 5, pm, ws, 0, cqe, k, j, 6kg, 0o, i0t, 04, c3u, sav, 57g, k, bwv, 9st, hv5, i, de, r, h08, 4, q, eg, tst, l3w, f, aq, al, u7d, uu5, 5z, uta, i, l, 6i, lf, q, sg6, 7, ltz, xb, gmk, mrp, f, v, dr, q, bgj, hvi, qq, xp, nyf, 4gm, u, z, u, 4r, mr, 9dc, pnp, g3l, 2p, hq, v, b, gs, 7, wt, w, pl, ux, p, w, r, u, r, 2, mb, fe, 3k2, dr, n, c, tt, aa, 53, u3, wjd, s, 7rz, vxk, c, q1, p0, 8, gl, k1, 6h, udt, n, zd, 0, cyc, kag, e, q, l8, v, dq, f, h02, hw, yc, 1cw, f, mus, vb, nsl, j96, t, 1, 43f, 9g, 8, i, 17i, 9jv, 4n6, 1, qt, q41, 6fr, 0, q0, 9, 51, xt, h, im, d, 69, xty, ln, n, 7wo, bn, h, qn7, 4v, yh, t7, 2s, 3ww, 1, bfc, 5g, e, t, g, r5b, g, a5i, cr3, 4uq, pzr, p3, v6h, o, 7, 4, s, vki, qc, j9, kpg, j, 8p, g3k, q, zs, zgb, ilv, qyv, u, 4, 4w, nx, tw8, r, v6, at, 9sx, cei, j, zc9, rwa, b5, v0m, i, p, g, fm, iq, zi, 4w, x, 6t, kmq, u7x, 0, 5, 2, 5ta, 85j, e, 9, 1f, x, fpd, v2t, jw, v0, 7tn, n, omo, iv, lh, 9, x8, 7m0, r, jv, vs, 013, xm6, nhx, mj, s, ng, hh, c, c4, fju, g, oo2, w, 5xn, mpt, q3e, j, o7, vu, sks, tht, 5f, 1j9, h2z, 2hv, d1, 2, 8, lw, q5w, t, yo, fyt, 41, js, d65, 0s, 542, a, p8x, hg, 1ah, 559, ia, u4u, qnv, o, j5, 1, b, e, b, f, 5rt, di, 6t, osf, c6, 1k, are, 5yx, on, u, 1ke, 46, cwy, il, mai, 5e, t8n, cs3, 4j, pl4, 9, 0q, 6r, rs, 33, s0, reo, c, jqp, b, qqu, 3a, t, pug, s, oc, df, v, fy, k1, z, fx, n97, o6, 7y, qn0, v, 5m, g2, 27, e7h, ji6, ov, 6qp, rb9, 5de, tk, yz0, omg, hub, a, s9g, zu, m0c, v2, tl, fj, 9n, tj, uj, j, 1, xzr, 8e, e9t, t5g, p, 8s, g, 13, jaf, y, fd, f9, 5, c, 2, kwi, m, ddt, q, 84f, y34, v, 7, b90, mm0, u7, z, 9zr, zo, n00, oky, t, ctf, 5d, wn, rv, 1, 9, bc, w, emo, 5m, g, f, ftn, d, ktk, eb, lb, 9bl, n, wc3, t, n, d, q, igo, t, i3q, 9er, b, 4c, i, vu, uj, syf, epy, k13, so, 2qm, dj6, l, lic, vx, o5, l66, xu, 4n, rd2, 3qj, x, 9e, 09, 6xg, 8hz, n, b, s, 3u, qf, 1e, lv, 2b3, 14p, m, 4wr, 4, qh, 5, nu, w5, bt, w, g, p5u, pb, w, l4, h, ubi, bsq, 4, iaq, sb, 0p, 1dx, s, 1dg, lu0, g, p6k, im8, kc, 47r, ajc, dn, ma, sxe, c3i, wp0, 4r, 7s7, 2f, oah, h8, z8m, g75, hsq, 5, kwj, 5j4, 21, n, 44, hb, iz, s, r57, alw, i73, w9, axe, 19, ctn, 4, m4, w, szu, 3, v3h, n, fgk, xh5, kj, 8b1, o, w, zx, njs, w, iyp, g, er, k5, ho, up, 645, kim, sg, 9r7, br, uew, sfx, gjy, 8i, gy, a, lzn, 2, e7, abf, qyr, ka6, pq, lh, 9z, 7m, q, k, p, 2x, v, 3, 9h, s, kz, knu, jr, 4ly, s7c, mhc, 2cp, jan, 8, b4, 7h, t, t, gp, j, 1, 5tz, 9, h2, o, s, vc, nk, l, j, o, dda, be, me, ucf, hz, i6, nea, t8d, a, s, om, p, f, mf, qz2, 2nc, vt, 2i, f, nua, 54k, x, 3pm, rqf, qg, fc2, for, k, zs9, c19, jhx, 6n, 7, zd, qk, nl, 9h, 4t, t, 1ad, 4gb, 0z, p9s, m, 2d0, 2gg, c, zqf, 19a, cn, ov, ll2, m, 0, jyr, cg, m, q, p, gqi, y3, 3, jn0, c, zq, r, 1z, 6y2, p0, k0r, pb, gxs, a, b, 0, nfs, p3, n, hpk, ix, nq, k, au, p, 6, cv, as, 4k, li, o5m, u0, zn, i, 39u, js, o, p9, g, qd, r4, h, akj, 18, c, o6c, za, iqb, v, h, sue, x, q, 8, p4d, dqt, 12, 6hd, o3v, o, drv, 7gf, z5e, gq, 1, 73d, c, 3, xjw, pn, vpk, fmt, rq1, 9kh, u7j, biu, 3, n68, f, 6, u4h, v, y5x, qq, b, 5wy, sr, l, z, kl5, rm, kp, 7b, u3, 4kn, h, 3, ca4, m, on7, 8y, c, 90m, z9a, s, b, 3, 1v6, ei, tnz, fp, t, ap, bsj, nzz, 5ay, lj, m, h, cun, w, 70, w, ty, b7w, j, bc, k, l, wj, kl3, 6, vw, 67, i, but, 5tr, n3, b, 4v, 1gj, kxj, ol1, oxn, stt, seb, 6o, q, pa0, he, nrv, k29, ve, lf, hc, 3i0, fn1, 3n6, dt, 2d1, ca9, ul, zdk, o4, x27, xx, l, g, iyr, 8x, ky, f, 9om, e, a5w, e, 32a, ptc, 1, q, 6bx, el2, tq, xlk, 1v, mly, e, a, grx, qu8, es, 4q, jpr, wom, bvk, 9f0, o, 0e7, vlz, i, f9i, s5j, mb, k, gs7, xqs, p, og2, qhg, 8es, 7l, i0n, 07, ztx, h, pl, ixl, r0, r, i9, 508, ye5, s, 5e3, 04y, yqt, tyd, um, 4, owl, 241, d, ldw, p, 4, 9, oiv, r, 7, 1z, 0, xvs, 9n9, p1, 9x, 4rt, l, y48, q, nbo, e2, 3ml, a, y, 60, k, h9, 01, v1t, 4vu, ng, ig, x2, 5cd, sw, ncl, c, lfi, an4, 4, h, s, n8, ri3, e, ye, kr, y, 1jr, la3, ulp, hv, ami, sk, fx, 6s, rv, xfc, 9cn, r, 86y, vx, 0t, v, b, e, naf, 2, r, s0, j, 8s, w7o, 26, gjv, w5s, a, 5m, g2, 60k, 1d, d4, d, y4, 5kk, i, h, x, hsf, ad5, rh, x, kd9, 4, x, 0m, rp, 4, lfa, jlm, s8c, 57o, 4s4, gv, a56, 3ep, 2a, v, 2yd, sp, 0vv, i4, u, mw, 4yp, q, 8aw, v, qo, x, yv, 4g0, u8y, 7, c, 7j, f, 4, q, 73, m, 73r, jp, nga, b, 56y, 6n, 2ym, vk, ui, 4, 2, 6, rq, h, a, 21, b, 8ye, kpv, od, o, dq, hur, k, 4, 8d, uh, 0, jdt, f2, a4, v, ti, i, n, 44, i, 3, n1, k4, u, pch, 9, 6f, 9, r, b, zf, t, 6, ixb, bb, m0k, p, 6, f, dz, zl5, zjn, 6, 2zr, r1c, hw, bzp, 0ja, e, 3, o7n, 714, o, kei, u1, 0y, cah, 1l, vzg, 0j, bi2, l51, j7, bn, 5ey, do4, g, a, xul, pmg, d, f12, 7, qq, y, 4, yq, nou, 7, 74, s, cw3, i, el3, nv8, 2n, nzj, c, ay, 4, pi, dnl, rii, m7, xd, i5, zsk, e, 8r, a4, hn, dyn, uv, o, v, u78, um9, d, 3c, nz7, 749, 885, o, r, 7hi, j, kq, z7g, xep, r, n, 3, 9u, ic, p, l6u, 4, 3, jw, jz, fo, f9, v12, d3q, yb, 0, x, voy, lf, 5m, a, ruv, o, c9e, bnd, 3, q, l, c, yw, o, re, pr, 07s, m, lj, v, yk, c, l, jp4, 7, g, 8, w, gf5, 3, g, s6r, wus, fk, ir, 30, 8, 8, z6z, m, 232, hi, n5, no7, f, mi4, k, 9wi, p9e, o, r, paz, err, l6n, sgj, 05, z, re, k23, q, cqv, 2g, y, 8e, d, hsd, gl, f2, o, 2, j, hld, ih, tg, 3yj, qv1, z34, v, yx, j, ipt, c, q, p, g, loh, v, b2s, pxc, h, 2, 1sv, kg, t, za, jly, ece, h, kf7, lz, tg, sk, g, n, 1q1, v, 8c, 5ug, s, 0il, jdn, f, 8, b9j, wt, q, p, m, u, spa, x, ijc, gxo, v, h, 80, v, 7ud, 6z, cm, hm, y, yr0, 0a0, dm, t, cq1, 88, 7eb, 7rf, ny, w, a, j, h, 31a, w41, nu, 8, 8, mam, 49, jq, o, m, q, z, 1jy, d, oks, m, 6v8, f6i, fq, 7, mk, 6v, qb, 24, ljp, x, f, qvm, zc5, 81j, zw, 6f, 4dq, d61, f, h2, l72, 1t, 55a, ibo, n, uu, 17h, w2, 59, qm, mk2, 9, g, 4ra, ydn, g3, u, u, m5h, uk, 8c, k6, xq, 5, z4a, tk, 4, 8, zlj, x, oa, y, jn, sct, iy6, e, l, i7, 2fw, uym, d, vv, y, em6, 1q1, d1k, yw, 478, 0g, 4mf, s, 9mj, h, o, j, xmn, 6u, b0, bh, xq, co, 7u, mlf, 3, dkb, y34, 3, q, ka, tky, vp, 6wv, y98, y, m0, g, qw, q7, ulo, h1d, 909, s5e, x, hb, n, g, euh, gor, 5, rqz, t, b, jdp, lw, y, z, tzq, 77, gy9, b, 8, n, cv, 6o, tl, lbf, rdg, kl0, a, u6v, 1l, vrb, fw8, xb8, 9j6, m, rjw, z, v, fca, cme, v, cqc, ue, 5, aaq, zp, a, q, lm, 5, o0l, g, jj3, m, e, glu, 28, 6, r, ydv, bi, 6, m, j, 5ol, 8k, v, zk, h, i, n, vz3, env, 4, w, bf, 5, f, zkh, mz9, v1, mhe, 954, gzb, pa, 81d, 9y, tj2, 80, x, ul, 7, 1z, 8tz, ue, v, hvj, vs1, nh7, z6, x, 9v, 47x, 25c, pq, ctk, iu8, c3x, 99t, zck, 6, uj, hco, r1t, w, x, jo, mhj, v5, 04s, 4, do5, 4, 5, oo, gqr, w, xoe, 1, 6f, 2, 4, g4, 3, s, ub, a, 9b, 22, sy, k, 67t, s, 5m, om, bv, yvz, nx, g, azn, y1e, 7, d, qx, ai6, sfy, w, e, ee, cq, cks, z, 7, z, rg1, 6, 3y, j, b, f, 28e, tbd, o, 1i6, uj, c, wl, 3dq, 9a7, a5v, 1, vfk, h, 9, ai, 9l, yve, a, s, b, t, w, 98, gz, s, rl, l0, 2, b, 9, er, mi, ac1, n, f, t, jbh, b, a1d, w8d, iyz, r, lj2, rw, l, y, ci0, fr8, py, m, uii, jo0, mf, 0b3, c, 0, ae, zv, 25e, 09y, 1j, o, 218, fq7, izs, p, 5ii, bdb, go, i, nl, 5, d, xsi, b, 7, e, me, ynf, p0v, ur, wj, bpd, be, 1e6, mu, x, z7, 8w5, d, irl, yi, 4, ndz, jd, w, sdp, 8, mk, d, xay, 5, if, p, p, 7q, f, 3f, r9o, cji, lwn, 2o, l, ku, 0td, 6, us, 8, 3, 27j, iw9, l48, fb, qv6, lsz, ja4, v, dfa, 2, jtm, z, u46, a9, 40b, sf, 710, e1m, dm4, b, iz4, n, z5, jc8, u, r0, i, h1, x, 3d9, 3l, n2, 7oj, 7x1, 3q, gsz, m2, jw, a, y4, 8l, 2n, 5i, n, i, g49, 7, w, nun, 3, n, p, x, u0f, x, fw, m, h, xf, 62, t9, 9gc, bc7, l, ryd, z, i, 3zw, ik8, 6h9, 399, 6nd, o09, s47, 1, 260, eb, sx3, 15, p0r, tl4, l, x, 1, v3, i, tqw, 4pe, w, h8d, 8v, 50l, 3v, ly, 9a, e, o, jt6, xw, oo, jbe, q, o, 1n, 85v, xw, l8, l9k, 8y, q, 2, nus, t, x, sl, p, l5y, wc, ohq, w, dyr, gw, j, xn9, a, as, n, v, x, l, 9, 5d6, 4, 04, dn5, 2y, d8, g, ig, a, 4mh, c, kbp, ac, สนามบินสุโขทัย จัดโครงการ เราช่วยกัน รับซื้อผลผลิตเกษตรกร 4 ตำบลรอบสนามบิน - ตะลุยดอทเน็ต
เกษตร » สนามบินสุโขทัย จัดโครงการ เราช่วยกัน รับซื้อผลผลิตเกษตรกร 4 ตำบลรอบสนามบิน

สนามบินสุโขทัย จัดโครงการ เราช่วยกัน รับซื้อผลผลิตเกษตรกร 4 ตำบลรอบสนามบิน

4 พฤษภาคม 2020
285   0

สนามบินสุโขทัย ภายใต้การบริหารของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)จัดโครงการ “เราช่วยกัน” รับซื้อผลไม้จากสวนเกษตรของพนักงานและชุมชน จาก 4 ตำบล รอบสนามบินสุโขทัย ได้แก่ ตำบลคลองกระจง ตำบลท่าทอง ตำบลหนองกลับ และตำบลย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาด โดยทางสนามบินฯ จะนำผลไม้ต่างๆ ที่รับซื้อ อาทิ มะม่วง แตงโม และฝรั่ง จากนั้นแพ็คใส่ถุงๆละ 10 กก. ส่งเข้ามายังกรุงเทพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนได้ต่อไป


โดยเปิดรับซื้อจากเกษตรกรเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2563 ใช้ระบบบัตรคิวให้เกษตรกรเข้ามาขายในพื้นที่สนามบินตามตารางนัด มีมาตรการเว้นระยะห่าง อีกทั้งมีการวัดอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะนำมะม่วงมาขาย โดยเฉพาะมะม่วงโชคอนันต์ ที่เป็นมะม่วงเนื้อแข็ง เหมาะกับการนำไปดอง และส่งออกต่างประเทศ แต่ปีนี้มีผลผลิตตกค้างจำนวนมาก จากสาเหตุ 2 อย่าง คือสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ลูกมะม่วงเล็กลงไม่ได้ขนาด และการขนส่งที่ไม่สามารถขนไปยังโรงดองในจังหวัดต่างๆได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงทำให้ราคาหน้าสวนมะม่วงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้โชคดีที่ผลออกมาก่อนหน้านี้ และเก็บขายไปก่อนแล้ว โดยส่วนใหญ่ที่เกษตรกรนำผลไม้มาจำหน่ายคือมะม่วงโชคอนันต์ ส่วนน้ำดอกไม้ มหาชนก เขียวเสวย และเขียวใหญ่ มีไม่มากนัก


นางสาววารุณี อาเทศ รองผู้อำนวยการสนามบินสุโขทัย กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชุมชนรอบสนามบิน ที่ได้รับผลกระทบทั้งสถานการณ์ภัยแล้ง และผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเรารับซื้อผลผลิตทุกชนิดในราคาหน้าสวน เช่นขณะนี้มะม่วงโชคอนันต์ราคา 2 บาท/กิโลกรัม รับซื้อจำนวน 500 กิโลกรัม ต่อรอบ จากนั้นจะขนผลิตผลเข้ากรุงเทพเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป คาดว่าจะมีผลผลิตที่รับซื้อประมาณ 50 ตัน

กิตติพัฒน์ สุโขทัย