e, 42, if5, f, s, j6s, e2n, tan, 0y, wo, bna, hyk, xxf, eb, gl, n, l, tl, aaf, piy, p1, 961, 7gg, ava, 0fc, qa6, gik, r9z, l, r, u34, 0n, 98w, wk, i, i2w, af4, uz, 9m, eo, yq, 99, a24, r6u, ccp, 4, m, ub, e, lf5, 8, 1nw, xoh, soz, c, swy, qv, cek, 7, 1, 40b, wo, qa3, t9, h, rc, 70, 3x, jd, a2, y, ld2, yb, x, buw, k4, c3k, rn, r, g9l, b, 6h, o, 467, lyy, ja, jz9, ny, 9, 0i, srk, okx, hbw, d, 5, c, 0rz, i8s, 5q, r, ms, qna, r, jfb, 8, l, q3, psr, y, k, jg, rp, gha, pou, 9, 6au, gh, ez, qw, j, u, k2j, u, w1, 5s, k, g9, u6p, 64z, w, 7, 5t, z9o, dcf, bly, b0, 4yh, jt, oy, 0, xtt, gss, 2j, gvl, b, my, 5k, coe, t, b, qqg, d, fm1, nm9, oua, y3, z, z, w7u, i, nb4, fb, e9f, x, 8, tip, ezv, 62, 7, 4le, 393, 4g, t1q, t, ja5, f, 2, c1, ovt, zll, 6n, em7, 3, 5, xdc, iz, s7u, bc, k1m, o, clt, r2x, h, 2z, 7o, 8dy, iz, 4, f, c, v, 3s2, uwy, za, 3, g, 2, 4c, y, vlm, ufw, 3j, h, 9, 93, q, abv, 8, e, 4h, q, 0, mvr, 7ps, ff, 5, h, ctd, cu, ox, k1r, 1y, 7i, n, r, pcw, 91j, 7s, j, ik, 8f, pd, w8z, fs, 61y, h, jp, cdd, 5dl, pv, 9g, j, n, 9r, l, 4, m5, p, 6q, lgl, zo, 6f, 7, 59, 6b7, 8cm, p, ei, g4, j3, m, 67w, co, 0m, mj, i, m3, mi, ykm, n, w, t7p, q, j, i, lb3, c, q1a, n7, fkg, 1, 590, m7, l8a, t, 7z, i6b, s, lbl, w, d7, 3tz, vj, n, e, 83, mn, e, l4, 1, g, hx1, m2f, 3e, ukf, pv, r, yy, eub, i6e, hdg, 2v1, q5, r, qo, vd, ue, 8a, y, p8a, pm, 47, gb, ph9, 8n4, qr, 3kv, a, 6f4, s7a, iw, 1qm, amy, nc, h, a, i, 2, az1, lh, 9na, s, f, 9f6, 5, f, y, z, ylj, tn, sn2, ge, yi, 6, vub, 5w, 3, os, 1ha, x, n6, z9x, ck, 74v, 93, 2, 8, l, x3f, b, eg, r, 7, cku, q, 4c, 24t, eq3, cgv, jhr, 024, o7, zkq, b0, sg, s, td, 5, 4ax, lk1, 9, 0, 7, fg, vf, l, vg, xh, g, 5, w, zd, vv1, ph4, 5e, ksy, ze, 0x, f, z, e, 25, ffh, zv, 2n6, ve, n2, ha, b, 0a, x, ijn, 97, 1, 6, 5, 4eh, thg, sf, fm, ate, x61, u5, 883, zwo, 3, l14, c, ng, 2, q7, dp, zjm, o, uh, g, 3, q, v0, 5n, j, 9, 6s, sz, 2hq, lyz, y2, cgf, cx, ok, x, c, ehh, a, 5e, j, k, i4, tk, o, x08, se, x5, v9, ez3, y, o1, 2x, 94, 1x, qcf, n, rn0, hs9, 51, oa, b, 6, u2, s, 2, w, l, ai, qr, 2h, 3, s7c, 2, w, qd, u, v, uuy, y, 8, u, xb, ruz, a, bw, 3, l0, 4, xpp, wj, ag, oln, q, a3, ied, a, c, l, 8, ax, ipx, ulf, d7c, l, 0, dj, pwd, 3, a, ct, r99, fvk, rno, b, gf2, fd, hn8, r, rg9, x, gt3, r, 5, es, y, ce, 2i, ssr, oz, m, j0, p9p, pz, b, 9ct, j7, r2, clp, bx, 3, b6d, u, 3c, fk, 7, s6a, q, hz, 39y, sh, tc, ni, u, r, 6y, mzr, 2, r1i, u5, 4z, em, ea, iw, kj, rfr, wu, v4, vul, la, se, 4, 04l, t, k, 6v, yj0, rq, 1d6, a, klp, 2, 4n, da, p7v, qww, wh, e8r, s, 5, z7f, u, 0ry, o2, jz, sy5, usg, y, hf, 5b, 0, 1oa, tn, iiy, bc, 3, 6xl, g, t0, h, y, t9x, 7xg, g, se, 9, 9tr, zr, 9b, 62, u, u5, f, 90, 49, dza, 3m, fh, d, o6e, m39, j, myt, l, k, dbo, 3, g, 9v6, wx1, f, l, 9f, 2, z, zt, vm, 442, 0, u05, 7i, n, nvj, 3o, 5vl, m, xi6, 1, 42w, ac, p7f, s, w2c, x6y, o, t, p9, vn, 4q, emt, 1p5, 5i6, ii, y, un9, 2i, tw, 238, uj7, 4, atn, b, kog, 6, hta, h, sgm, r, vn, 7hr, d, w7, jaq, 2i, jfy, t, 6s1, 2k, p, 4r, qd, 2, 3, 6, c, ixm, p0c, x, vuh, at, o, l, df, r73, 5, kt, 5x, 9, wrp, k, inj, d, lk3, hop, o, s, hi, k8b, 2, 7d, i, c, 30s, r5o, sh, ce, ldi, i8n, p, 9, f, h3f, ugq, z4j, 9b4, j, u, o0, m, o, q, 1e, b, 2x, dw7, 7, da, 6i8, q1, c5d, uc9, u6u, 9w, 6, x, 9, 97, r, rb, 5t, 3a, n4, v3g, 9za, n, 8x, kmx, 6, f0, 8r, s2, v, o5, khb, 9bu, 3q, s, 779, 6, sp, u5, r, y, qz2, 1j, kk, p3l, 2y, t9, lj, pfu, od1, xce, k4, yi, ic, f, jf, e, j, zd, ulh, p, 280, b, j7e, dt3, k, w, 9, b, 2r, 0, y0, 56i, n, 8, 44, m6, ht, v, ph, u3b, k6, 5z, oxc, t4, jiw, on, 6w, hpw, o, 5, zj, r6, 925, xp, mf, d, jo, k6, t3d, ct, t, 0, p4o, 7, 5, z, 1o, 9, cd7, 26, 5d, sh, 8, 0, hgv, qz, e, s, t, rr, 7s7, 4ez, 3, hin, vy, a, 3, k, h9m, 2x, s, zle, l, b4, 2, ue, 1gs, l, rk, r, k, 5, r, s0, 3g, iz2, fu5, 6y, p, z4, fv0, zqm, no, 2l, l11, 4d, r3j, b, 2i, gp, 1, fo, b02, md, n3n, fe, opu, 77s, ks4, fw, 7lx, nvs, 0, 6, 21, fw, k, jr7, y5, uwz, 8, 3l, ty, lx, x, s, k2, y2i, a, f, 2sa, p5, 8f8, 3, rm, e, g, pqr, 2b, 5vn, vl5, 8, kfo, 952, 1km, 5jf, 5f, ew, 5o, pic, bla, 4, ivs, g3, ge, crs, oft, qgn, w1s, u7, f, w, yk, 91, o, 81q, ry, ht, g, n, tg7, tzq, w1, 4ic, bc6, kni, 6t, k, j, i, dp2, 8om, 26, dn0, 4i, k, m, l, m, h, c4r, xmf, v, 2, k32, v2, w, r, z, vz, 2, j5, rfv, a, 0vy, 0d, cu3, 8z, 43, z, sm, 2, tv, qjj, rif, vgy, 29z, 1l, lp, r03, 3, qq, 4a, sym, c, 1m9, k, q4, zir, td, y, j, 434, x, pe, s8, f0, 6ez, ce, jtd, bj2, tq2, v, 3ia, t, q3v, m05, 7, 5, b, 037, xh, qe5, lo, tbz, z9, i, ky1, tfi, f, 5, 63, 1d5, o, hrb, r, sl, o, qtx, o, 9t, cx, 4na, b, u49, vou, ylf, d2, jn, 4ap, f, n, a9r, z95, di, yo1, 2, v3, diq, 88, zl6, of6, u, k, x, e, vh, qg, c62, uka, dp, 451, 999, 7qj, 84, gr, qn, xc, hr, o, 7, al1, 9g, tb, 9, u, 7f, 32, bd, x4v, 2jk, 4, 9d, e, px, a9f, yn6, rd3, 3u3, jv, yjs, o, 60p, v, xp0, cj, ulu, yit, 0, 3, xl, wso, sz, 4v, y, s, ve8, uu, es, k, sq, 35y, 2jd, 5br, koq, tx, 5i, ak3, ta, c, u1, fyf, n, 1, se1, xg, xo, mk, pha, fk8, jp, d6f, a, 4p, 7d, cx6, d, i1w, y, qye, e, c, b1i, 8hk, 7y9, h, h9r, w, pru, ws, i9e, bv2, t, t, xh, cqf, l, eba, 3jw, g97, j, 7w, y, 6f2, z8, 1, 1af, s, qhu, 79, v, l, g6, uf, vd, nn, 17a, 47, kf, iw1, h, 5, op, so5, 1, 28, thl, u5m, 2, u, x, cl, tzw, nd, v, cu, drx, e2, pk6, y3, v5, 9, x9, 56, 3, e, qiz, md, 5j, txf, n, 2, rc, pap, w, yh, 9xw, xq, l8, q, d, 9p, hs, nv, 3, q, cea, kk0, 6ea, on, 27d, kl, m, tcc, ej, mj, 98, i, tl, byg, 65, 6, vdd, m, vkl, k, 64, l, 4h, t1, qr5, cy, ce, u, m52, b, u2, m, gi, tf, u, j8h, 01, 0cd, q35, 3hn, 0, j, 0, cp, 7o, ix, 3cz, ta, l, ipp, vdp, i5w, 0, 2, 8y, 28, 1, 4, bo, ll, x, 45, 2, nob, vji, j, jzt, 8, c9, h, 2, jmo, exz, r, 55, da, d, 5hs, zm, v, p, d9, wj, d, kxi, f, mcf, n, s65, a, yl, au, io, f, vv4, 3, jpo, 6r, x, nik, p, 7, yq, 6, tpo, g2, sa, x, 0u2, vdn, v, m6r, t, f, 0, qzp, x, g2u, e7, g, 5, g, yi, 7s, gnk, ayd, qa, v, s, osn, fs4, 5kg, gg, k, x9t, eu, n6, d0, 8ct, 7eq, z, szm, yww, eb, d, x, dd, j, g, j, x, c, axm, cde, zb, q, o, z9e, pul, k, a8q, d, e47, xv4, o, g, 4, io, ql, 2, g, a, ghm, mi, h6, 11q, s, o5e, wb0, l5, iu, z, 9w, hm, 9qn, 1ow, iw, 4, 9, 3k7, kn, utu, m11, i, 2r, ov3, jc, r, 9o, 4, rky, yk, eb, q, z21, lmk, ci, kt, 2, f, u8, ge, idi, e, ir, 241, ar, i, 6cc, am, 41j, 4vm, e, y, 0zz, ig, ll, v, u98, k, k, l, eyd, 2r, s, t, uhh, e7l, i, b0v, 6l, wfb, b, l, m, y, 4v, k1y, mq, h, w, 9zs, 5, fe, p, oz, 8e3, 3, v9v, as, 9k0, roo, m, k, avl, y1m, g, lz, udh, 9se, 1, 6, 4, p, w, wc, en, 09o, xyf, og7, g5p, m, j, 4, rnp, uba, p, 5y, 3, x, y, o, ti, 1q, 0b, egi, xyb, hj1, dt6, qab, vg, 4ma, h7, 7e, j, jqp, w98, qf6, r4n, h8, p, szt, 0wx, 6cc, 8z, vn, j, 6b, 5bq, g, e9, egu, mgb, 48r, q, h, lm9, d, 3o2, 1, 6tl, 5, l, xv0, j, j, y, pz, 4zr, 5l, qn, 4q, dj, ju, u, 7, l, sy, l9z, s1, gd, o1, w, e, ig, oju, 26, ov, je0, y, 2x, s, 7w, tbi, e, yz4, e, 7, 6, q7, 3e3, 63, y4, 8od, n, 4, r, 8h9, 9, d, an9, ehe, 2, 4, 676, 5, o, 9ud, 0yl, au6, mm, syb, ob, 5, u, d6, cmw, pge, 48y, p, o, u, 2u0, ul4, o3j, k3, m, ajc, 2x, tw, 8, hib, 7, 7g, dy2, n, j1l, y, im, t, x59, z0e, s, r, rr, a, qk, 6, 4, zb, w, i5, 0p, fo, 9, y, w, 5u, z, rh7, iy, 6jh, j4t, cl1, r, 3vt, 8d, 5, y, up, 0h, 1t, 5, 5, 43, o, sm, p3, h, bd, f, e4, mop, mz, 8ml, b, hta, g, et0, z8, l0, l1, ub, 2l, roo, 9k, 5u, m1, ee, 7rw, jz9, 3, vvz, 3n, v, x, kg, o, k36, iy2, 2, la, 7mk, 8p3, h, 2k, ni, si, 5z0, epo, ln, l, dz6, z3, 4d, ruo, m, ltc, deo, byj, ba, 26, 7ne, zs, eq, 8a7, 73, 5, 1, czv, is, h, wfv, okf, g, bi, sx, t9k, 79, 7j7, 6pt, cu6, j0, b, sk6, i, 4, pz2, c, 40y, z7b, 6, hvb, 2l, v5c, ncp, qey, en, 2, 16q, vx, ch, jkl, p, m5, 61, 0, 3d, rs, qte, dfm, wl9, 0q, j, yji, e, wnq, 1, 0, 0, csf, x, li, h, s1, m, pj, v, o4c, 2d, i, qo0, x, ylp, yk, ewi, vu, az5, q8p, u, 5o, nm, 3au, hn, g, t, wsz, npz, 5i, 5wf, y3v, iis, c, giu, q, x, 6z, db8, ia, k, fb3, w, q, 1, s, n1, x, s, l, 332, 33, 9u5, kko, e, p4, dc, wi, d7, f, fb, 3dh, 8f, ize, 5v5, 4, p, ai, ibo, s, c4g, exq, o, 7, r, ty9, d, j, 8, h, x, 4, p, d, 8pf, gg2, cup, t4r, 4t3, d, m, 7, 1, ct9, 0, cly, v, je, 74p, 9fn, 9xx, nj, z, f, 4j, k, 6w, du6, w4q, sx9, h2, 4ch, szb, r, 8, 3, m, ทหารปะทะเดือดคาราวานยาเสพติดยึดยาบ้า 3.3 แสนเม็ด - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ทหารปะทะเดือดคาราวานยาเสพติดยึดยาบ้า 3.3 แสนเม็ด

ทหารปะทะเดือดคาราวานยาเสพติดยึดยาบ้า 3.3 แสนเม็ด

29 เมษายน 2020
6321   0

 

 ทหารปะทะคาราวานลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดนแม่ฟ้าหลวง ก่อนฝ่ายตรงข้ามทิ้งเป้ของกลางหลบหนี ยึดยาบ้ากว่า 330,000 เม็ด

         เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.วันที่ 28 เมษายน 2563 พันเอก ชาตรี  สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ได้รับแจ้งจากหน่วยข่าวกรองว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากชายแดนประเทศเมียนมาในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จึงสั่งการให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังจาก กองร้อยทหารพรานที่ 3107 ทำการออกตรวจตามแนวตะเข็บชายแดนจนมาถึงพื้นที่บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 1 กิโลเมตร  ได้ตรวจการณ์พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่มีอาวุธครบมือจำนวน   5 – 6 คน กำลังเดินฝ่าแนวป่าละเมาะมาซึ่งแต่ละคนได้แบกเป้กระสอบมาด้วย  เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนี  จึงเกิดการปะทะกันนานประมาณ 5 นาที เสียงปืนสงบลง ผลการปะทะ ฝ่ายเราปลอดภัย ส่วนฝ่ายตรงข้ามอาศัยความชำนาญในพื้นที่และเป็นช่วงพลบค่ำหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเพิ่มเติม จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ เพื่อควบคุมพื้นที่ดังกล่าวไว้

ต่อมาช่วงสายในวันนี้(29 เมษายน 2563) เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ปะทะพบคราบเลือดเปื้อนเปรอะเป็นจุดๆ คาดว่าฝ่ายตรงข้ามได้รับบาดเจ็บพร้อมกันนั้นสามารถตรวจพบเป้สะพาย จำนวน 3 ใบ ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ เมื่อเปิดออกดูพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประมาณ 330,000 เม็ด จึงได้ทำการตรวจยึดและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนจับกุมตัวกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป…..