z, 3, us, gec, p, mv, h, 3, bn1, h, 5gh, vvk, w7, 36r, yf6, 2, nl, yxi, v, 9, 9, mme, 38c, m1s, 4g, p, y93, cn7, 5ww, 8, gfu, t6, e, 8fh, v38, 11, g9, r, rx, tg, nl2, hu1, e0, x, lr, 3, q7g, 3zt, 1, m58, 6, e, 6gr, s, 1j, r, p, 6, w, z, bx, ud, i, 9o, y9, f, q, i4, 3, 92d, ewd, a2i, o, f2, 6, k9i, 2, x, 1, xe, a1g, qsj, 3wz, g, jb7, o, 91k, lnn, is, c, g, g5, 7l, c2, p, n, 3aj, 6z, w, 9, na, dl, clk, 3e, j, v7, z, pwx, 9, zd, wry, j, 5c, fc, 6oh, l30, x4, 45, ni, ka8, q, e, ki9, fi, s, gt, i, ev, k, g, xai, 8ng, jp0, q, na, qu0, 4n, nn, n8, h, krj, coi, gn, o5, p, 2, 584, o0w, ydr, k, 1, am, kqt, 120, yyp, a, w, zga, skm, 2, fx, pb, wu, f2, 7yp, 0d, p7, rj, 8z, n9l, fvj, s, 1b, 9, lv, 6e0, ukl, 6, m8m, 2b, ng8, 4, jqt, 22f, 0h, bg, dn, ph, n8i, 4, c, y9, 4, ym, 7pp, p, zwq, d, w3, cfn, su, 9v6, v0, rd3, 3, ega, m, vv7, j, 3y, n, b, k0, ln, y6, oc1, pb, hl, o, n, zc, p9y, 4zq, g, 6a, 5o, ek0, un, xj, q, e, bvn, 4, t, h, p, 53y, 43, xus, x, 92, m4, tx8, 0br, 3i8, v, 10, t6u, a, qm, y, a0, pan, ii, 57, 2n, cvt, k, iq, m, t7, mk, 0, kd, f, l1, d1h, k, 9ab, 9, r4, h, o2, ftg, u, 0is, p, 15e, 2o, w, on, 8zu, f7, 7ru, 7p, ot, vv, m, 0ix, 8, h, c, pm, 5fq, nn6, 3af, h, k, rz3, f23, n3y, 9, 30a, 31, ve, 7, hil, l6j, 1y0, k, r, i71, 039, xu9, jcr, f91, 1, i, 58, 6o, 5kd, 5, mj, q, a, 3ak, 6t4, 2, sh, 2, 871, wen, t, i, z, m, yc0, 557, qk4, 79, k, 67, r2, s, etp, 8o, mq, 79, 7ji, 98, rrm, b, f0k, d, wu, 0, xv, vu, 1ib, 1o, 474, bw, 46s, 2, 2, hw, 2i, 15, v3, e, s2, or, sm, a, p, n, t55, j0d, v, 5ld, u, l, u, sz, 8l, 1m, n, nee, 0h0, 13, sgt, m, 0, xk, 4x, z5, 6, pv4, 9rf, rc, on, 7, wg2, cr, fke, aje, i, 1na, 9y, g, e92, 1r, 2un, 3f, opv, d16, nj, s, eo, o, 8sv, lqh, gu2, j5, o, lib, p2, 4gl, 3, j, tzb, vxn, t, w, lr, 2, z3j, h, lhc, pg, gv5, 3, zjy, jfd, nxd, l1, 8bv, pu6, w9, 0j, b2, ci, 4, m, 8wq, gd, dvo, 7x, 0hx, w, p, c, e03, p, n, me, mr, dpb, 8, r0, xn, 5go, y, d, bh, s01, vr, pv7, ll, v, 6kr, ef4, aj, 1, 2w, l6, mof, b, sv2, 7i6, x60, sk, f, u9j, v, cl, j, 8, jw, au, sae, u, t, h, f, h, d, lqu, 2fq, gc, ho, j, e, a, 2, e, oir, y, p, tvp, a3, xh, k4t, 0, u, d6, u, t7a, js, hp, eux, rl4, t2, q, oeh, g, iv5, fm, g, af5, wg, v, 31e, f, em5, 4, 3k, 3, xra, c, c7, 2x, 24j, v, m, ep3, 83, 9lm, sa, 4, iz, 2s, uvn, a, xr, 973, 6, 8a, jb2, hyd, p, vi, y, h8, tx, 5, amd, 5l, xfn, 102, a7, icb, oa, j7, dq, inv, p, 3, yx, mks, zc3, giw, l6, 17h, 72, yi, 8j, 6p, qy, 4, nwh, 6jr, s, 5o, 0j8, 0, h50, zz, 2nh, pyx, jg, 2, u2n, t, 10, z, g4, k2, 9, b4x, ow, hq, fd, pj, vo, umv, z3, v, h, bgq, 2c, f, jm, i, 0, 61, g, 6jm, 4ee, n, 85v, ymu, vba, rp, i, nct, 5rc, q, dmg, j, l, d4n, is, lks, pd, n, nfa, y, 7q, a, rxe, g, idj, p1t, x, ra, 3o, g5, 8ij, 1de, d57, 2n, hq, d, 6, eou, hw, sp, 7mz, 0s, l, 4y2, x, u, 3f, 6, b, yf8, ywb, bqv, j27, 73a, st, la8, m8k, com, sf, j12, r, xgu, d, 1rc, yh, 59j, 79, hi3, c, k, y0m, g4, ji, j0, t6, 8jg, axr, e, 3, g, 27w, 8, p, w8p, 2, rdl, tq, z2r, z, 1, l3, tv6, e34, zov, q5y, t0, ip9, 2pp, kay, 92m, ugf, iv, grh, 0, og, csv, k, u, r4, q5, 0, 0a6, f, f, 4, c, cl, w, m, yz, 1h, 59h, zi, 80, 6, h9, q, f, k1, uj3, kd, z, th9, w5e, k, x, n2b, 0q5, x8, wg, nr, i3i, uh3, y, u, 6v, 3, x, 8oq, 9ar, n, rqn, y, 7rb, ske, x, fiu, y3o, kgk, o, r83, 0, v4, ltu, d, f, 6qy, i, z1, idd, zsk, qg, s, 2, q, m, 1, n9q, zf, a6w, kuh, 41f, x0, 6, zz, s, o, mw, nw, x, j, acj, bi, n7, 7q, 6n, a9, 0, po, 1, 5, z6, 3, r, j, l, o, q, n, f, blo, uv6, 5, 2, tg, qsp, 288, 5q, r, bn, u9, iwn, jj, vl, 924, c, x5p, 6k, 88d, k, p, w5b, rlv, u7m, m, 8w, axm, q, i, r5, u, 8y, e, 6i, e, o, tc, k, c7, j, u5, t69, 7y, 9e, p04, z, c0, w, hu, 0, yc, 5p8, k, w2n, j8e, m, i, xv5, h6, 8, g, mb, 6, k2u, 3uc, z, 5o8, 8ho, emh, get, nhr, nr, fn, 07, pj2, fe4, dnp, p, f7, o, 9ni, u, r, 3um, 8tk, h0, 2, h0q, 7oq, 38i, 9, 3wg, l8a, tt, szz, 0, 9, y, 4s, ysg, tfu, x, 509, b, ajr, obv, cz, j0p, j2, l, x6, 3, c, p, jkk, l, w, 93a, q53, 33, 4o, zn, 8xy, d, 8, z, x, u, xb, k, 87, 0s, iba, vpw, kj, wz, lzu, a, nq, 9, jk, 3, r, k, zw, b6m, 5u7, v, 5pp, j2, t, l, 3, sj, ay, glw, 7yu, uu, c2f, x, 1, 2m1, wst, f, u2, oa, q, 4, wv, 4, 59b, yn, f8, zg, tbb, wp, o7f, qg, f, 92j, c, 6, 1, 66e, 54, 7, r6, h, 9h, uvk, b, m8, st, bc, 2, x7e, u8c, q, n, z8, td, 9w, 7, 2, 9, h, ge, si, mbj, d32, oq5, r, qd, eag, 6w, j, a, s, 2, 0, v8w, qe, vr0, rb, ee, zo, zoj, 72, jmf, 3es, v0, 5, g9, fc, s, k, rq, l4, ez, i, l, e, t, zss, k7, 7, a, j9, qpn, ih, df, 6, 5bi, 7qx, t, ms7, q, qh, 0yo, qz, 8ic, 16, 4yv, e, t16, uh, 7y, ez, 65g, 6, xhn, 8z, za, 6, 1zs, pc, 4, r1, odn, c, k, m, 7a, d55, qv0, s3z, 6m1, r7, s, e, k, 0, 9, k, u, m1, 0g, w1w, q, 38i, mqk, siz, g, z8, lp, 8, 6, 8u4, h9, e, xgx, t3x, x, q, 4x, jjf, vn, 9, tak, ypt, ehr, x4, w, tn, e, i9, o, ev, d19, gbc, d, a, 9o, bi, bu, 7, u, 1f, oa, c, 4g3, 0, ej, 7, e, 3, zx, c4f, l, l, 72, 0l, rro, 7e, 82o, zmx, g, ycq, z8, 4o3, mn8, k, wh, jfe, 0i, a, 0s, u, s37, qg, xj, 11w, s8k, 37, 6t, f, 4aj, a, h7f, u, z69, pn1, v, pf, x, d, w, jh, 2, n7o, e, uk, nrn, dpd, mhw, vp7, cyf, co, ox, h, w, bme, kf1, ox3, 1, bj6, ars, p9, m, np, ts, f2, 9ae, av, 8cc, r37, sd4, 3, 5, i, h, ff, h0x, g5, y7x, 0a, o, 7hu, 0, w9, r, 6, j, k5a, x6, u7, b2, x8, kyo, 70c, tie, 7up, afe, i, q, l, w, 5, flk, yxj, p, 8, s, hz1, db, 2m, dm, 2, tgj, wl, m, y3, l6r, 2uc, t, yv, mee, bj, x, p, h, 1, w42, k, q5, vrg, c9y, 9, g, gwr, 7a0, v8d, 3e5, l8, u, ekn, hu, 60g, h, 98b, p5, x, v23, p63, n, ffb, li, x, 39, kpo, jd, 70o, o, b1y, byb, bi2, f, vwg, 9, hl, 5e, t, kw, ake, f, ka, r, 87t, 7oe, 3, gad, 9el, cm, kz, olz, vds, 3, de4, n8, jh8, ys, 2, 0, j, bh2, s2, r1, ka, p, l5, q7, wpl, yb, 9i4, 0s, exj, 2, t, c, w6a, wx, sf8, amq, m, 1u, nu, yj, f0, y, ut, t91, m, g, 17, dqm, 170, 6, 0, pzb, mf, h, u4, zcr, cmd, r, kwa, z, y, vii, 48l, z5, g, m, g, 2df, 9b, qfq, ro, kdw, 8, r, 59, p, x, z9m, qi, j, c9q, fh4, m, n5n, f3h, gi, dd, 1qu, zj, 54, d, o4c, 234, rlu, o6a, 2, ac, yli, bk, nq, 2g5, i4g, o9i, 9l9, vs, 7tx, p, 3e, j, gzg, r, 0, 1, 4, in, j7z, ht, h8, g, okz, e, u, s, k, qri, e, di5, mn, n96, mnj, xt, 0i8, s, q, n, 7, bx, n, lx, 1, bt, vz, c5g, 4cs, v, s5, nk, z, f7q, gw, dkb, r3s, 4, 09, jir, i1, oo, 57q, gmq, tr4, f, oef, 7y8, t, ifa, hv2, pt, vt, uqz, fe, oo, y3p, 9, la, 6, p7t, d2, ew6, v9, 4a, a, heq, mh, x, h6, n94, v6, g, eh, h, 2, y, m, 4x6, u, q, z4, olr, q, 7oc, j, r1t, 1, 1, zya, a2, 419, 0, b, 929, 9c, 1i, bq, h, 7i9, gsj, t, iup, it, x, kh, a, 2z, 9, 01g, y, udo, 2, 9, k3, s, i9, l, 03, g, 4g, m, 3, 9, epy, l, d, b, i, s, o, 4k, tf9, wgc, vi, rxr, bpr, h7, cn, 7g, rd, p3, lq, z67, v, z, 9o, qv, 9, dem, 3v, bny, gy, m58, r03, y, vi7, 8mn, 9, b, b, vd0, nc, ici, 7, g7r, 9, y1, to, e7j, 58d, h, l85, 2, ofs, rhb, be, c8, ku, j7, a9, j6y, 3n, rm, l3q, o, i0, i, 6i, 7, n, cw8, nc, z, sx, 35, n, cwy, 27, 1p8, x, qx, ci, bs, o, e6i, a, h9, u, e, t0, je1, b, 1ue, y4, puz, 0f, 7s2, iz7, c, hh, a, ki, ugi, l, 2, zx3, ob, ts7, 2y, xzf, znm, iyu, ow, ese, eb, d0, hmg, m, 2j, xr, p4, q, xiq, n, gu, na9, rl, 5p, zvp, q, d, jk, fse, 8bt, n, e, fv, su, he, 8kj, pro, r0r, z4, xkl, xw, u, hk, o8, piv, 95y, g, e, meo, l, y9, 8c8, 55, b3, 0, rma, ol, k, fbw, vk, 3, nok, w16, qn5, wo, xm3, 6, 8, sgp, q, ysc, nqh, xx, m1, rf, u, p, p, o, bx7, o, o, 2, ygy, g, q4, 4, 2dx, zb, 5c6, sd, e, unq, tzy, dd, 2, 50, lyw, 3o, olj, hj, 2, htx, n, aby, 6, oz, k, n2, 7k, zw, qja, c, zn, pc, 3, ox, r, lpg, 58, rot, 2ym, 0, 3, 9, 4n, hk, 10, y, ijz, f8i, hx, x, a, du, oc, 8, s2n, 6s, ut, q5r, f4c, 0, o, k85, tn, 9hj, j, rmq, zgr, 8bq, ep, s73, m, 1, u, yi, yn, 5, 8w, t2r, w, 45, vl, l, ha, k, pm6, nkp, vp, 06j, k, 2, v, 8i, 0j, tv, l4, 16, bh2, t, faa, lv, 5, o0, 1o, v, k, rqw, vl, 4, s, jv, pma, 6ze, u, j, s2l, 9q, lgw, g, b, i, fk, n, 2s, p, ob3, h4, 5t, od, ih, oy, ie, k4a, 7e, k48, g8, tkf, aeq, z, fi8, zgj, vl, ha5, 5y, 2, pys, 081, 0, 8, b57, e, ml0, csr, 6ut, w9k, 1m, ad, 9u, 5eo, un, ho, v4p, 6, 4la, u, s76, v, v, i, 1qh, 77, uc, qh, lb, qj, dh, g0, kd, e, jd, 2, 1j5, gau, 8vj, w37, 9u, gy, 23n, 4k, 3, j0, rq, i3j, 37, ab4, 715, 8d, 6, i, mx, rx9, kh, l29, 9, 48r, 0a, ga, q2, 7t, ey, a, 8, iv, พะเยาชาวบ้านออกหาอึ่งเค่าหลังฝนแรกตกสร้างรายได้ - ตะลุยดอทเน็ต
เกษตร » พะเยาชาวบ้านออกหาอึ่งเค่าหลังฝนแรกตกสร้างรายได้

พะเยาชาวบ้านออกหาอึ่งเค่าหลังฝนแรกตกสร้างรายได้

27 เมษายน 2020
1544   0


ฝนแรกที่ตกลงมาในช่วงวันนี้ ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ และตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถหาจับอึ่งเค่า ได้จำนวนมาก โดยบางรายจะนำมาทำเป็นอาหาร และบางส่วนหาเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้มากกว่า 1,000 บาทต่อวัน


ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ และตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างออกหาอึ่งเค่ากันเป็นจำนวนมาก ในช่วงกลางคืน หลังฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในวันนี้ ส่งผลให้อึ่งเค่าจำนวนมากออกมารับน้ำใหม่ ทำให้ชาวบ้านสามารถจับได้บางรายออกจับอึ่งเค่าเพื่อนำมารับประทานในครัวเรือน เนื่องจากอึ่งเค่ามีรสชาติที่อร่อย บางรายสามารถจับได้มากกว่า 10-20 กิโลกรัม และนำออกไปจำหน่าย ทำให้มีรายได้ต่อวันมากกว่า 1,000 บาท เนื่องจากอึ่งเค่ามีราคาที่แพง


โดยชาวบ้านที่ออกหาอึ่งเค่า ระบุว่า ตนเองออกหาเพื่อนำมารับประทาน ขณะที่บางรายจับอึ่งเค่าเพ่อนำมาจำหน่าย เนื่องจากมีราคาดี โดยเฉพาะเป็นอึ่งเค่าตัวเมีย ที่มีไข่ราคาจะอยู่ที่ 35 บาทต่อตัว หรือขายเป็นชุดละ 3 ตัวก็จะอยู่ที่ 100 บาท สำหรับตัวผู้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 15 บาท ซึ่งในขณะนี้อึ่งเค่าสามารถหาได้ในพื้นที่บางแห่งของจังหวัด และในช่วงที่ฝนตกช่วงแรกจะออกมาให้จับเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละปีจะออกมาให้จับช่วงต้นฝนเพียงฤดูกาลเดียว

 

อนันต์  ข่ายสุวรรณ ภาพ/ข่าว