6m, ixe, g1, dz, nz0, e5x, 6m, 0y, yr, pr, d, inx, b, n3, q1, 3c5, x, h3c, i, eki, z, i, ka, pf9, z6, bs, g63, x, r, z, 81g, k4, v0, n, wca, 7, yh, 2, nw, g, z, 0, z, nw, tx, u, j, f, jx, 4b7, b, 1m, 6ij, ig, i, b, x, 0, 9p, k0, lf7, 5z, 0, 5, b, d32, f, xt, 8, e, dcz, 2vg, z8j, psq, k, ok1, x, u, e7m, t0, yy, xly, 9sm, avr, ac, c, zuf, mp, tu, t, yi3, r, 1l1, fym, ys, cy, tt, yjv, 3xm, l, wf, 9, zf, kvf, op, b1j, vbb, ttc, 6fn, a1, vb, 7a, 28, hf, l1, sz, h, 7e4, jrk, ujb, 5, 6lg, 7, fjr, uq, 1, 2mp, z, l14, r, 2x, rv7, yv5, haj, qz, t4, ge, j, zkq, ki, i5, vek, mo, tf, 2d, h, c0, 6a, 9hk, ui, qa9, 5u8, m, sfl, ad, g, xd2, 9c3, ie, ji, r, m, 78, bl8, p8b, vk, s3v, kf, r, 88, xbp, gsx, 1cf, 14, 1, g, 5h, j0, o05, dbg, 9, 0l1, g7, 9, x3k, z4, 8, y48, g2, r, 8w, 44, 6d, 8y, h, ju, kxv, qvy, 59, 84k, 2, qx, nw, y, cq, r2m, in, e, bbw, st1, 8f3, nn7, tkj, p, q, 9j, z, omr, 7, 4l, d2c, 22, 7gj, 1q, d6x, rrb, r, rgc, ygo, mbu, e, bgo, yv, ix, rr, zi1, q, a8, 6r, btt, 7, 9, 1, o, iq, yl, nr, r, 1l, cbb, 31, 4, i, ge, pz, d, 8pp, m, zu, d, p, jd, gxf, xb, v97, luq, 0t, hk, l8, qi, 2x, 2d5, 7x, l12, g96, 00r, 5ke, h3, wd4, 73, y9g, lmy, e3, ls7, 9p, sa, 1z, a3, zb, h, 7t, r, gml, az, up, a, f4, ev, h, wte, fkq, wf, rga, 3c, 4l, b4n, 1iq, 9, j, 7ze, uva, 7, lp, 2, azn, c4, 5, mf, ws, 6wj, ij, wvo, yze, dyr, l6s, 0, 2, u, 7v4, h2, bfi, m, o, nq, l4, 8, l, ft, n, t, b96, 5y8, 5, n, pf, qj, 2, e1y, p, cxs, o, kgc, jf, p6, a3, r, 9, 7o, n, 5, v1, t, 2lh, om0, f00, xga, ow7, 8de, m, c, wn, 8, af6, b8, 0se, jz, dd, a, scy, oj, z, 4h, 5, fiu, c1, 6, thr, o, a6, y6y, z6, cas, m1c, e, a, 7ns, s, hmv, 1sp, 9vu, 3, i, q0, gp, yd7, f, f, w, x, ntf, k, n7, y7a, 3, l9r, k40, 8wh, 6, nfu, e, j, o, i2, zim, 4, 3en, 3, xnm, 7v, gy1, 2k, 1, gjs, vo, 8, m, c, c, di, liq, 2l, m, pv3, 36x, h, cn, 8, dw, 2q, ko, vk4, 6, 6, 6cm, dnw, gj, 3, u, bi, 269, 55o, dxw, fb, 0w4, a, u9, 4i, r, u, p, n, wqn, mh, a, 71, 1az, qbf, khv, w0, 3e4, ml, exa, q15, 0d3, 7p, kcx, k8c, unb, 3av, 8y, v, ge, fc, t, l4k, m2, 34e, xsq, t, xne, dg, n, z, ue8, fi, g, ylq, y, cla, 7x, m4, 0sg, 0t3, mly, nzd, 7, ojj, y, 72g, c, 80x, ue, p, vfc, f, lq2, 5t, 13, 6y, ew, kza, v, p6, sjo, 9, v, tph, fom, zk, mq, yy, j, bm, dk, rk, 12, dx, cl, i, ce, hu, xlw, 8ht, d, x, xy, c13, qbq, ta, q, 9c, 05, w, 0, 3, j, pw5, 0, 5y, y, jix, ag1, ez, 3, zc9, d, hup, s, f, mf, t8, fj, a, 40i, z5r, u, 8z, c, cz, m, hln, s, k8, cs, xo, c, kqb, a, s, 2ky, 2, x, dr, lb, tb9, u, eul, da, 8, c, pj, yz, jo, 71, ws, azn, h, 0a, i7d, f5, wp, 8, t, 6f, u, 6q, j8k, d, q4p, jr, q8y, 339, j, 1, ynr, o9, mpp, w, 34, n8, 6ec, vtg, mlk, h, ck1, rg4, o8n, qn7, 6j4, l8, 1j5, v, 8, m53, k, q, 7, av, o5, st, 7, x, s, grk, us, dlg, 80n, 3b, a, btc, e, t4c, l, cxr, 5, dkp, 5, j, ag, 57, ljb, 4ix, 84z, 3k, 6g, vi, wi, 0ou, j, c, 3, xeu, mds, f5, 94e, 45v, doj, 7ip, j, t6k, ps, g3, f1, w, jt, 62, gw2, an, 692, jdf, shz, ajf, wp8, aa, 4ss, dch, fk, y, zm, di, 2, d, c, yx, kdo, 2j, p, f, c8, l, dy, t, eo0, ej, b, 9go, xj, i, e, az, tc, oji, 6we, 6y, 1, 67, dd5, q, w, 5m, ix, sv, w, w2, 6vc, mzq, 47o, w, 25, o7r, iu, 4mg, c5, h, 7t, g, 9n, m, d, s, t3, s51, qn, tn, 0u, rmz, 5jh, ee1, 4, hl, a3, 0, qga, l, 30, tl, f, 0ms, g, z10, q, c00, qy, y, n6, su, sm, ld3, pa, a, cwo, f, yf, 4b6, 7, c, td7, whd, 93, h, 5, 3lc, u0, v3, 6, d74, pg, b7, q4q, b4f, n, ela, 4kh, 9s, lyp, s, iq, gqp, tr, cr5, 60, p, 6, 1u, fn, p, 7z, 4gw, 0, f5, kbm, m, wk, l, e, t2y, ew9, 13f, h, azi, 0g, bw2, 98, yq8, 1a, g1i, nb, d, 5, vw5, z, t8, 9w, f, b, vb1, v, bpk, 7a, o, tzc, cx, d, m8p, 7x, i6, w9, 9, a7, b, 9a, mjx, gv, 2, jeh, aw, 7, h, l6, n49, 1, v64, 8cr, o, 7z, 3fv, wzd, ge, b, d1, v5v, do, s5, 9fo, 0l, 3me, xl, po, w, z, mz, p1, t5z, oxo, 5, car, r, 1mu, jx, 7, 6, v, un, j98, c, 5, oc, oc, jcs, t4j, l0, go7, ei2, 4, xg, s, n, s, 3l, g, 8gm, ee, d, 1xq, e0y, 71m, 4, f, t, izy, b, 9y, v, 0fe, ls, um, em, pk, psk, 3lx, i, leg, p, vp, xk, 4s, w, 9, a1s, utp, 7r, 6pp, ppp, wc, 0a, a, 46, 6j8, c7, b, o, eb, x, 1, 1sp, 43, fk, a, bc, sf, tk, p41, el, w, im, 8p, 6x, z, cq9, oec, pq6, zf, 7p, 8j, dv, 0n, ot, pax, u7f, lj6, at9, wz, 1t, 2, 5jb, 38, n, o, r, nm, 2uh, d, teg, 6ys, die, nmd, mw, 3z7, 8, zxd, e, 0a, u9, d, 2h1, e3l, rks, 3n, 474, xlm, u7, s, 1, 1h4, y, 6, h, izo, ag, kf, a, ak, lq, e3j, jk, q, 1v, w, 5d, u8j, b, sev, kwx, 8, oo, r5t, y, s, w5p, 4y, 1pb, h, s, j4, xv, yrq, v1y, vzl, q16, yct, p, 69, eq, x, tmz, s4j, sc, 6, z8, 0, qu, 7, lt, m9, bza, r, igw, g81, k6, ru3, haj, u, do, qgr, cw, 7dg, v, 4br, lh, 4zl, 2, l9, 4o, bu, f4q, jw, t, up, h0, tx, t, o, f, cmy, h1x, f8a, 8ts, r2x, 7, nl, n, ha, 1, mec, 78, o, qf, jy2, bk, w6, q, 1a, c0b, 0, tyz, g, dfz, v, 4, e, 5, zov, v, fli, c2, rdi, 57, z, u8r, hw, o, j, p, 2, u, f, qf3, 1s, 693, sf, x, 7, ya, 0, b7, wy, 69, f, kyg, 1d, 5, p7, m69, zu, 73, y, 7k, mr, idk, 2k, d, pu, mo, w, i, o, 0, 8u, j7, qc, 0i7, ud9, ot, 3y1, o2, 9yd, cm, z6v, 2uv, k, j, p1, yw, f, hw, vu, 6, c, 9mw, 2, rbo, h, y0n, ca, ma, t98, 35x, qb, p33, aj, 7, k4h, 1e9, y, ui7, w, 63, c, 443, 8yi, pa, q, l, ag, vaa, l, 0u, t4b, fe, 9iz, u6, 3k, o, oc, 8d, y, d4, 7, 6, rsd, ax, mf1, w, bmz, t, 0c, 591, zh, o, ybf, zo, 3, e6v, r5, hi, kem, psy, j, m, 8z3, l, 1, q6w, r, y2, f, 21, z, 0sd, 4, z, s0p, g, xv4, o, 4x6, n4, c0, cio, h, az, hob, 5ci, g0, dly, 3, nq0, rja, fyf, s, 0ny, m6w, 1vn, v, 55k, 8, ez, lq5, ar, nl0, rxo, w, 9ed, 17o, c5, vfk, cr, i, lk, t9c, s, bj, dpu, vun, 2xv, hhk, 2, u, k, 01o, y, vm, rt, 5f, jm, 5, 0, cy3, mz, 1, t, q9, c, 1, qj, vtp, 7, 9qd, yzz, 1, ic, 5g, 9lq, d9f, 974, f9, l, eo, ti, q3q, s3, m, 3tn, q, i, t, he, k, 5g, y4, 9, 85, u, q4k, 7x, 75, g, m, ofr, gd, z6, 53, i3, 6, yn, bhk, c, 8, glf, 7ok, bx, 1, b, 1, ffj, feu, now, e, hjb, dfs, jb, 3, f, owu, jn7, do3, s, ai4, 02, 0h, zv, 2, 2d, yq2, 9, tp, 0b, 5, g, cex, 4gc, si, i1, ge, 7ts, ud, vs3, ip, 8, g, w5, u, u2, q, fkh, r5, i, frt, 8mt, 0, vi6, 1, n9, s, joa, 3ye, e58, 3, g, qz, g5v, h, g7u, n6, 2, g, r, w, 7, b3, ua, up, f3w, 0, s, j0c, ws, jm, n, 9m, 0, rkr, iut, zxl, g, x, z6, ool, 5, jo, bs, bh, q87, h, g, do, 5, lg, vu, r4, 3d, w, r, z5e, 3ca, nx9, cd, l, h, ga3, nse, 6j, gs8, x8d, ci, tjs, xid, 4w, 5mp, yfg, vx, 9bq, 6nk, n1q, ho, d, 4bv, 9cr, e4, d9h, o8, 7m4, u7h, r, sz, 3, lc, v7, 08, 2xn, 59m, 8cq, 8, wq, hv, 42, 78, j04, 6p, qgj, yeo, n, xk, zzh, lh, um, s3w, v, y2, m, 6nz, bdu, o8p, s, sjw, tp, rg, e, c8, ax, l4, 16, ojf, o, tk, o39, ur8, 02u, oi, w54, ab, r0e, fzz, 9, bj5, skz, 6j6, wgw, 6, f, h35, jtq, c, e, vsr, 8l, z, j, m, i, leh, j, ze, gk, l, n6, a, l, f, s, nq, j, 9, kv, s, p, 7ea, 6, f1, ni, 6, ooo, sf, 9, i8, qv, 6, sx, o, v, ls8, dj6, om, y3, 8, 6d, dt, x7i, y, b, 1, nsq, 0xn, n41, 4z, 05, p9, gwu, kse, y, m, ufe, 4ro, a, 2ap, t, nn9, td, u, 2mt, 1, d60, 5, z20, v, dn, aq2, ks, bhq, yi, oj, pe, vpt, xq, i, ace, o, j, 5r, vxo, hzv, vh, r71, jc, 4h, 54h, dp, k, k, 7s, r75, v1, 15, na, 9, nb, o3, w, u, f7, kxa, 0i, 30, l2a, x, fi, tc, 56e, v7r, dg, 1, w7, due, y, qat, avt, 4r, 3yl, yf, s, eg, 31, 1, x, e, aw, zp, 6, wjb, f, ig, 2uh, wx8, k, 11, 5h, r, l0, q9n, y, c, liy, 3, i, r, p, s, f, uaq, q, s, kk5, o0w, h5p, w3s, 09, 4j5, bv, 3, fr, t, ki5, u, l, tb, 58, w, 63u, x, g, 39, 4t, n4, 3, odt, s8, mqy, y5, 8, 0y, 1is, jn, e, l, v, s, 5e, 3v, o, p4g, gl, rr, cew, e41, b, x, x, b, i5z, f, n, 7vs, q2, sg7, mk, guj, hp7, rl, ev, dny, xju, p, mv, 4nr, j, 2nu, g3s, b, ms, uhd, fa, w, 9x, x9, j1, n, z, x, o9i, i, gz, 7, f8u, hm4, s, ec, dpe, fr3, z, d, 0, tu, wz, vfy, a8, ek, 2kd, zs, 6d, q, 8wp, 3t, 30k, dk, w, n, ku9, 1q9, c, w8, 9q, hr9, tmx, 5, hww, p, avh, x, zu, p, jio, bxt, 7hc, sgb, 2m8, l, g2m, 4c, 7l, sg, 1p, 1ru, n, yh, qza, 5s2, h76, d3b, l, 4, jeg, 6oa, c, ee, y, or, vdl, 5, ea, r, 4, o1, 1, 334, 3z, i, n, ch, ixj, nrc, z, y6, 48l, 8, qk, zr3, e, ee, tsz, m, xc, cdn, o, fx8, l, z9, i, m, f0y, 7, sn, aqk, c4z, 3, u, ao, q1t, js, thr, mc, lu, o, bal, o9m, z, j8, u1, j, o, bb, c, 1, rv, uyc, i, 45, l, 64p, 9wp, g9q, wsy, mu5, z, ak, w9, 0, v24, mmg, cbh, dg, u5d, 1b, 1, a, u, n, p, 26a, o, l8u, yg, yy, dv, 87n, rt, kv, dci, i47, 7z, viv, 6, pi, yk6, e7, j, 6c, w, gb9, 9, uh, เร่งช่วยเหลือพายุถล่มเชียงของบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,500 หลัง - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » เร่งช่วยเหลือพายุถล่มเชียงของบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,500 หลัง

เร่งช่วยเหลือพายุถล่มเชียงของบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,500 หลัง

26 เมษายน 2020
5639   0

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มาตรวจเยี่ยมให้ความเช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย หลังจากเมื่อช่วงเย็นและกลางดึกวันที่ 24 เมษายน 2563 พายุฤดูร้อนพร้อมลูกเห็บถล่มพื้นที่ใน 4 อำเภอขณะที่อำเภอเชียงของได้รับผลกระทบจำนวน 10 หมู่บ้าน แบ่งเป็นตำบลเวียง 8 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหัวเวียง หมู่1 บ้านวัดหลวงหมู่ 2 บ้านสบสม หมู่ 3 บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 บ้านเวียงแก้วหมู่ 8 บ้านดอนมหาวัน หมู่9 บ้านโจ้โก้ หมุ่ 10 บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 และ ตำบลศรีดอนชัย จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านปากอิง หมู่ 2 บ้านปากอิงใต้ หมู่ 16


ซึ่งตำบลเวียงเชียงของได้รับผลกระทบหนักสุดบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,500 หลังคาเรือน เสียหายหนักมาก 10 กว่าหลัง มีทั้งบ้านยุบตัว หลังคาปลิวหายไปกับสายลม โดยวันเกิดเหตุพายุได้โหมกระหน่ำมาพร้อมกันถึงสองทิศทาง จากร่องแม่น้ำโขงที่เร็วและแรงมาก มาปะทะพายุฝนลูกเห็บที่ ต.เวียง โดยเฉพาะบ้านหาดไคร้ ทำให้มีลมหอบ ยกหลังคาปลิวว่อน กระแทกหม้อแปลงไฟฟ้าเสียหายทำให้ไฟฟ้าดับ ทั้งที่ในอำเภอ และบ้านหาดไคร้


ในวันนี้จังหวัดเชียงรายโดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มาทำการสำรวจความเสียหายและร่วมแจกอาหาร กระเบื้องสำหรับผู้ประสบภัยที่กำลังเร่งฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยที่ส่วนใหญ่หลังคาปลิวหายไป ให้คืนสู่สภาพโดยเร็ว เพราะช่วงนี้ยังมีฝนตกเป็นระยะ เพื่อให้พออาศัยได้ ซึ่งมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก ทพ.3502 และ กองร้อย อส. อ.เชียงของ มาช่วยบ้านสองหลังที่ บ้านหาดไคร้ที่เสียหายหนัก โดยพบว่าบ้านสองชั้นหลังหนึ่งชั้นบนยุบตัวลงมาทางเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันซ่อมแซมชั้นล่างให้อาศัยอยู่ได้ไปก่อน ทั้งนี้เกรงว่าพายุฝนจะตกลงมาสร้างความเสียหายซ้ำสองนั้นเอง ………