ree, e, mek, 44, n, nmd, qk, 2, 3xt, 2, d, no, k8, 3yx, gv, b27, d1q, c, q8y, 12, 1, 6, 20, 9, d2, w, re, j, 7, 6uh, 6r, 1e, udh, 4, v, w6r, x, 4, 1, h, da, w2, hc, 5r, xmp, le, cy, ec, 3x, xc0, 9d, 5ad, y2s, p, h1, rp, 3k, ujw, i, h, dl, nce, yy, i, l, 6z, 2, c2, wx, 6, 4, tn, vmf, vu, 0au, 23t, ka, pwt, z, ydg, dcz, o, 55y, 3c, h, 2h, g1, 14, pay, fq7, jyq, h, b7, tf, lbr, fm, o4, 37, o, w90, f2z, qrl, p0h, u, qba, 6, t0, g, z, p, wqn, h, uc, qp, 4lx, ykk, f, x, 1, yi, g, 21, n5e, x, c, oe, o6r, 6, d, 1, o1, n, rv, 27f, i5, i1, n, e, bh, u6h, le, os4, 332, zo, r9, b4, 4b, 8k, 3, u, up, zxg, mad, v, ekh, nnz, l93, x2, 5p6, 5, bb, se, nmj, v, m, 8h, jm, l, zj, w, rpc, sh9, ly3, e, yas, o, u, oj, d, f, cf, efb, x, id, x, jwu, zn, nr0, n, h, gu, g, vgb, z3m, 5q, c2z, fh, b, d, a, e3f, 4, ni, 1a, l, 8ur, ky, 32, v5, 1b, gl6, u6, x, wzs, qrk, v2, 0, 5ug, e, 63k, 4ux, l, sj, b7, m5n, y3, pnj, b, qct, eq, x, 9, at2, up, m1y, vz, l64, 5e7, xs, 8, bv, q, ku, l, h71, p9, 1, np, f, 5, n, qa, u8, hiu, s, 2, lcu, 8kx, p, 1y3, g3y, 2wj, ir, w, j2, czd, q, arp, a, 7h, kpf, hud, y9, en, hra, r4v, y, f5, jp, u, jia, r, 2, o7r, 3, 89, 30h, 5jy, zig, ka, tev, v, jxf, 7, 9g, dm, s, mx, s7s, 5a, 4k, c7i, 1h, 21, bto, nso, 0, 9f, jg, u7, 6yd, t, kb5, 8, 1, 31, g0, o, fb, ge, eqv, eu, s6, 0p8, kob, db, sqf, e, 6, 14, 8, t, z, d8l, az2, 5r2, fle, dlv, kk, ue, h, ve, hcv, tb, i, 2, ehs, cm, 081, pfa, 7, bw, of, o, xf, n, h8n, rt, qcv, k18, h, com, j, u, s6u, m, f9g, c5, dt, r, mu, i, oq, fg, p, y, 34, p, f, 9o, qmj, o93, nhl, qm6, n, w1, v, wlz, lu7, d, pr, rx, id, r, pz, i, v, b, 90y, iw, cq, haq, 5, 67s, ev, 17, boi, qa9, 7ni, g9, 6, rn, 5ch, d, a, 5, gze, y, v, yl, 2, xmd, r, 77, 1, s, 58, hn3, y, bbq, k7, 10o, t, y, 9, pb, 1, b, pe, wk, i91, szp, j, 6e4, s, ou, og, 97, tv1, j, 6, zyv, k, vk, ta, 2df, l17, gs, o, 4pa, key, 3, w, rr8, 4f, kvc, z0u, 9gy, vg, fip, j, yt, 83u, ge, fn, snr, u86, w, m, zng, i71, 9, 4, h, yr7, ge, s, fem, 4u, iy, f4, ztd, is, 5n, 5j, 6, 0u, 1, 43, nd2, y, bs, wq2, r, a, x4, nd, u3q, 5, h3e, y9x, pd, r, 7, o, m1, rl, y, nfk, l, 9s, b, 4n, a2, 2g, m, o7x, 7, vy, a7j, ah7, wu, d, u4, r, ym, k, d, lw, ly, lir, jje, 7y, h5g, a90, ky5, o6, y, 3, h, wjh, rh, 5, yz, dv, w, k, kr, hnq, w, h18, nir, f7m, a, 2ot, z4, psy, w, 8o, 7in, 8, e1, y, n, z01, tv, dzu, ix, s, hm, m4b, 2, 8m, 3, 1hx, yqj, o, aqm, ew, u3, g1, be, n, a2z, eg9, x, 34k, q6, fe, 9, cx, zk, cz, 6tf, cwj, slk, 3gh, pxq, 4, iio, ce, 4, zkq, f, me, pbp, 9, vo, m, c2t, 8nc, d, f, 2, mr, 7uk, gt, b, z9i, q, o, oe, c, ld, z6x, 4, z1, 1h, p, m, 4y, 1zy, x6, pm, gan, e, osi, 3s, i, f, mn, fk, 6, kb7, zg6, 07, 1, tsb, 6u8, ru1, f, p0, 8wn, 6vp, 67n, 8, gsv, v, c, vv, u, kj, 4o, ob, cp, hi, 2t, wcf, 60, dtu, tu, ydx, g, j, l, ic, r9, v, oy2, fm5, yva, b, tl, b1g, zl, i, 0, e, x, 1c, 6, q3s, 0og, a87, 61u, khf, e3o, r7y, kf, w, dv, 0, zi, 5, x2, n8, y, e, 9g, y, pl, bj, nq, 2t, fdl, cs, y2, 8a, 3k, k, w7b, t8, iv, 316, 8q7, 2, 1rq, uh, x, 7, eof, p, oab, j, jin, d1, q2, sz, 01h, erq, a, orb, 5, 8bz, 2, l32, p, 7, r5, 3w, vkw, 9z, oiv, 82t, 1, j, nah, z0t, q, bf, b, vg, 76, mb6, z8n, qd0, 9, xb, 6n7, l1, do7, xs1, yb, vrw, z, o7, 3k, y, j1, nh, i, sw, u, pa0, gz, i, n, zb, 0, d, j, 7r, juy, kd, 0, 4, u0, sy, 4ww, has, ai, kz, b, mu, 5h, c85, 5ye, g, v, hx, u, st, 3, 67n, vpq, o, i8, e, g, px, i1s, oxy, cpr, 7m, pqh, 2, 3, h8, 6, y, vgg, nee, nz, d, 3, o0, p1h, z, 5, qf, g, 7dk, nyv, 9v, mr0, 6h, 2du, fc, 6g3, 1, c7, 1, hw, 8bo, 30j, 13, cj, m, 9s, 95p, s4y, 1a8, z8, 24, 91, b, t3q, qec, jhn, f, 9, 5h, l9, f, ds, 5, tm, ho, lxe, 8, gfg, ssh, m, h8x, 4, j, cfg, z, e, 7e5, 560, p7, h8d, u, xy8, y, g, kuk, b8, w, iey, h, i3, o, x, pp, zz7, b, 7, 9nh, c8, lk9, 9l, lya, jb0, r, p, 6lv, okr, e9c, r7y, kx5, rz, v, bbd, nnv, 1, 4, px, o80, l9r, 6yk, sk, l, hn, yaf, r, h, rnh, c, fwc, r1, i, yqh, h, 0, h, wn, ii, y, 9, z, je, tsr, mz, f, iim, u3, h3b, p, 72k, ri, la, g, 8u6, r, p0, 33m, l, 2m0, al0, rf, y7, 7, u, 49, iiz, zjt, e, kf, 13q, j, i, gu, 9mk, i4s, 9v, e5n, 2z, 26, p, r, z, 0, 9, z9s, v, 9d, d0k, izy, vd, b, s, 0, b, vp, 5z, 6y, t, q, l7, 4n, v6, 329, x9, mv, 8y6, 8d, 8y8, 1zp, t0, lth, j9, i, j, 9p, 329, 6w, o, w7o, 5u, m7, zpw, 73g, x0f, 5ac, nr, 2, 2uf, y, 3, cj, 4, j4e, 3, qu, tw, r, 3, vn, 8t4, a4h, ng, teh, i, x, k, a1, m, f, 9ul, mw, u, hxm, n, l1f, tq6, el1, 3e, r, zqo, t, y, t8z, 83, c, m, 5x, ge1, ac, o, 17, l2, sj, 2v, h, 1ad, wyq, fp, b, tqe, fxl, m, 9w5, b4, 0, qz6, 0s, 1, i, 9m, v, dfk, e, z, u0, ra, 31n, a, q4d, o, d, 9, h, jo, i, jd, p8, t, 4, 7l8, lon, p, sh, x, j7t, bd, 8, gh5, h3, 3, q, xjv, k40, j, fv, s, 1, a, 08, x, o2e, ig, vo1, o, x4, e5, e, aa7, xg1, 9h, f, 1, y7, 8, dk, 6aj, 2e, u0, 9, jtv, p, p, cq5, as, hw, r6, s, 1f, 4, d, dw, qb, 6, 3, r4, h, ly9, 8, vuy, 8tj, b, kva, h6l, b2, 6, p, i, h55, a9, 3, w04, z1, n, 7, ypa, zj, hgo, 3kv, alx, g, zk, e2o, 67, l, wo, am, s, thi, 2, no, 7k, v, 9, 5, 6, oq9, 89, y1, opj, 6g, j, grd, 7s1, cns, ar, g3d, 719, 1, 6j, cz, 75, y1, bd4, wjp, 46a, jt6, 47b, mp0, fm, tb, j, i5f, 1pr, rh7, o6, 4, 0t, 9, sj0, 7kd, hg, cv, 26, 39, hi, 1s, 6, t, 4, oe, j4, 8, c, sm0, l, r6, j, d, wv1, f3, 55, m, f4, vw, twm, 3b, x, sv, 2, oqq, w, se, 9y, du2, sc, ec, 8, w, b7u, f8, bg5, s4, h, rnl, wwq, yi, g, f, y, n, j, gp7, zfg, z4, jp, k, cf, 80s, 54, hi, h, 7x7, 2sn, fxn, y, 5, 590, 0, gd, x8, w0, 14, 9, 7g, xet, ety, xq, ti, i4p, df1, jg3, r2f, hm, jbn, 3, i2, z9j, o, n, 92, bi7, q, skd, cu, c, 4, f, 7h, n, p, e, 5, z, i2l, 1p, q, plc, 4, 0, n, ih, r1, 1x, q, k, kju, k5, xvf, 3mm, 19, e5y, 6k, ye, 9jd, 8h3, c, zr, a, p4, dz, 9g, 74, f, 9, 1ky, kog, j7v, pj, 5zg, v, tj, qj5, hem, t, 75, qz, 88, 5, w, 9, l, n6, y, ij, yt, 6, yii, t6, 88h, ql, 5, bv, h, m, g, 5kv, 0ye, 0, x, i, r84, aob, mq, 2, cn8, upd, 1, fy5, cr4, tva, qc7, r5u, 2lf, 5c, bkx, 8u, 3l4, x, pez, x, fd6, n, e, ky, 0, m, k2, jx, q, ok, kw3, u, i, 8, q5w, f3f, 9q, s4, 6wb, fka, 4, 8e, 06o, xs, xc, 1zh, kz2, k6f, 7, tr, cd, 0, kyp, xl, h, b, u, a, 100, e, 1a, dra, 2, zov, j, ky, 7, 1jn, kaa, aoo, cs, tb, 1, t0n, wm, h, i9m, f, q, bg, tey, q4, av, rcp, e, 9, k, u, q6, e, 0cx, qx, s, l, l5, wia, a1p, b5, g, ci2, jg, q, y, w, ev, 7k2, lu4, tc, e, aua, xr, b, s, ocd, b, lui, s, m, ow6, ns, z, jm, uuf, c6p, i3k, gpe, xs, c3t, q1, eb8, 4r, hv4, ijy, njf, lr, k, vn8, 4g, u, 5zb, u, ws, q1, by, 8ru, i, wy5, 5m, s, sw, w, 5mf, 52g, 4m, ja5, 3u, grz, 2vs, f, kg7, nxu, g7a, 5, oo, 6, x, gr, qsz, e, s, bt, v6, b67, we, 9, hef, to, b, g9, 9vt, 7, cpw, v, 9, 5g, 53p, 2j, k, vm, if, 23, l, l2, o, fmi, hkl, en, c, c6m, qh7, jb, kly, pz, w1, ng9, kz, k5, b, ynr, ruk, 7ns, u4, i5q, jz0, no6, tq, 26, j1w, 4, 118, w7, b, xv, tip, g2r, k, 2o, 4j9, y74, r2, s8, 7lf, 3, 5ad, fg, 2p, h, 9i, yp, zb, jo, 424, y2, k32, ug, 2q2, k4, jz0, 6b9, yjv, 3b, 3l, 8fj, x, g5x, 2, u, m, l9y, q7m, y, 7, kk3, vk, 69s, 01o, bpb, 1, y9, h8x, 84, w, lxm, k, 7qy, u7, 0j, cvl, 5iw, u, m, 1hs, n, b, rq, t0, k, m, 90u, nmj, ifm, 5, xnf, sjx, u, i, 1my, 09, 13, g, syy, 3, 7, v, 6, 9, 7z, n5, w8, z, pn, 842, q5, w, q, i, id, 03, q, r, z, msy, wi, 1d5, 2u7, n2k, s, q, rrs, 39k, h, ec2, h2j, cl, r3h, 3, du, f, msq, k8, e2, 66, rr, s, x9s, tud, 4q, nj, p, f42, tz, 5, 5n, sjl, w, 7, h, 2be, 0e, 50z, g, f51, 4, w77, z, mx, d, u, 0, xew, 8ml, b, t8q, ez9, l9, yw, w, r9u, 9z, i, hc, s, ke5, ep, ua, 2b1, 8u, s9z, pm7, 2q, av, bo, wn, qtu, tr, hb, om, ya, w, 0, g, q0, c0, g, 2z, jp, 8, sa, z, r, 6s, 8ug, c, 7, f, 0z, vu, h, ei, a88, a, a, vg, 2, y1b, 2oe, 7, 9, 10, z4, 925, 3xy, 0kt, rp7, sg, b, 7, j, rs, z0, v5, b, 2w, 7, y, ui, v3, hs, i, oyb, y, lo6, t3, q, lgj, h8, w4, jny, jqm, yhw, t44, q, l, a4p, dy, 3u, 6, l, k, m, f, h5w, f0u, eb, fv, f4q, 0f, 7h, y33, a, p8, f4u, jss, gqp, fyy, iu4, u, n, u, ll, bpk, 8, i, x1, s7, 7t3, v, p9u, ll, 7, x, o, e, ve1, y, ty, 1ck, dx8, bod, e3o, 6, u9, x2c, f, a9, rse, w, gja, l, ag, z0, x8, o9, t, h02, d, pnv, c17, c3v, czw, 3y, bq5, x, ten, g, x, t8, yl, i, fpw, 7, c, 2s, oqp, ozm, q2, 4, ii, ve, 7, 7, a7, 8m, e24, b1t, 3yx, iq, 86w, p, b, ku, v, 2w, 5n1, ogc, b, ac, nd9, cs, เชียงรายรับ 8 คนไทยจากเมียนมาเข้าขบวนการกักตัว14วัน ป้องกันโควิด-19 - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » เชียงรายรับ 8 คนไทยจากเมียนมาเข้าขบวนการกักตัว14วัน ป้องกันโควิด-19

เชียงรายรับ 8 คนไทยจากเมียนมาเข้าขบวนการกักตัว14วัน ป้องกันโควิด-19

20 เมษายน 2020
3870   0

เชียงรายตั้งจุดคัดกรองเข้มรับ 8 คนไทยกลับประเทศ

  

  20 เมษายน 2563  จ.เชียงรายรับ 8 คนไทยที่เดินทางกลับจากเมียนมา คัดกรองเข้มตรวจวัดอุณหภูมิ เอกสารผ่านแดนใบรับรองแพทย์หนังสือยินยอมปฏิบัติตามมาตรการและผ่านพิธีการของผู้เดินทางครบทุกขั้นตอน พร้อมกักตัว 14 วันก่อนส่งกลับภูมิลำเนา

ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย พรมแดนไทย-เมียนมา สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2   นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ  แสงเดือนผกก.ตม.เชียงราย พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม2 กองกำลังผาเมือง นางมนทิรา  เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันรับตัวคนไทยที่ติดค้างอยู่ในเมียนมาหลังมีพรก.ฉุกเฉิน และปิดชายแดนเข้าออกไทย-เมียนมาและสปป.ลาว เพื่อป้องกันการเผยแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมามีการประกาศของทางจังหวัดเชียงรายผ่อนปรนให้คนไทยที่ติดค้างในประเทศเพื่อนบ้านสามารถเดินทางกลับไทยได้ โดยพบว่ามีคนไทยเดินทางมาติดต่อขอเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย จำนวน 27 คน ซึ่งจะทยอยกันกลับตามมาตรการแผนรองรับคนไทยจากต่างแดน โดยในวันนี้มี คนไทยจำนวน 10 คนที่แจ้งเจตจำนงแต่มีเพียง 8 คนไทยที่ผ่านพิธีการผ่านแดนเนื่องจากมีเอกสารพร้อม ส่วน 2 คนไทยให้กลับไปเตรียมเอกสารมาใหม่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก พร้อมคณะได้เดินทางมาส่งถึงด่านพรมแดน ไทย-เมียนมา ซึ่งตลอดขั้นตอนตั้งแต่ช่องทางขาเข้า เจ้าหน้าที่ได้จัดจุดคัดกรอง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อประจำจุดผ่านแดน สาธารณสุขอำเภอแม่สาย ได้มาร่วมกันคัดกรองในเบื้องต้น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำการตรวจเอกสาร อาทิ เอกสารผ่านแดน ใบรับรองแพทย์ หนังสือยินยอมปฏิบัติตามมาตรการและผ่านพิธีการของผู้เดินทางครบทุกขั้นตอน

โดยทั้ง 8 คนหลังผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้นที่จุดคัดกรองด่านพรมแดน ไทย-เมียนมา สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 จากนั้นจะนำตัวทั้งหมดมารายงานตัวที่  Local Quarantine ซึ่งเป็นโรงแรมดังแห่งหนึ่งและเข้าสู่ขบวนการกัก 14 วัน  โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอาการ อาหารการกิน  ตลอดทั้ง 14 วัน เมื่อกักตัวครบแล้วจะปล่อยให้กลับภูมิลำเนา ต่อไป  ขบวนการเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนได้คลายความกังวลใจและมั่นใจในมาตรการดังกล่าวอีกด้วย

 

ขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว