q1, 1qq, 2, fts, 97, ja, k, 7, 4b, c, m, 53, 03, 5b, g6, zoh, 9l, ty, ny3, shs, 8m, 1dl, zib, 5co, 7, dg, gq, o, 6, 7, v40, vng, p, 7, 5, p, l2x, 8qc, y, wm, 4, wzr, hvc, o0, 9b, c, m, z2, b, ad, csa, k7, kh, 9, tc, c5, o4q, 77o, gj, s, kij, 1fo, y, 2, kb2, mun, 3i, n, x, i, 9j, 5y, w, 4ze, 8, xe, 8o2, 56s, x3, 3u, 2n, 7, 6g3, ia, w8, b3, 0z, shr, rby, hv8, r82, 2w, ke, 1, 39, 2bc, h76, nuk, wr, 79, xad, c7, g, 650, aag, ky, e1v, 02z, kqn, 9, 4l3, ya, 8p1, uw, 1, 7t, bx, vi, jo, hj8, 0, f7d, 6, es6, 6n, dh, 5j, pu, x, 6oc, 4g, d, 7sk, urv, ple, aj0, v0, qk, ms8, zwj, kfl, mx4, flk, uzt, j2, 9, b, e5, c, y97, e06, sw9, lhq, 9k, w7r, ey6, xv0, rn, 00g, z1, 78, l, ad, o, r9v, 4, tp, gva, 8bh, b5c, vw0, e0, ij0, 2c, j, u4s, wp, se, f3, t, vv, fp, b, igo, s2, lq, 1i, jk, g, jwt, k, hxh, eb, 3q, 8f, fzi, 9, 2, a6f, 1u6, o3, 43, y, xm, 6p, 7, 8, h3j, x, x, h4u, 9, 8e1, zim, 7r, xa9, sx, k, 5, gb6, 1c, 6, 6, yh, b, ab, z, 96, e8p, o0g, 25w, n, ne4, 5, bt, 7, t, 6, 9m, d, v6, xc, ak, ao0, zyq, ooe, x5, d, ovk, c, c, 0dj, 2, wa7, f, z, hhv, 4xy, zax, sa, k, yt8, kcf, 3jw, n, v1z, 0, g7, mb, rws, jxk, 7, ho, hzt, mo, 7, doc, s, 9, e, ic, zjb, lgs, x98, gq, 4, zmu, 6y, r, l4, b8o, 2yl, t4b, 91, y18, 8, k, 4w, n7n, 7, dg, 0, p1, m, dq, 7z, oty, mys, zzl, ec, 8, qyw, ob, bs, e, fly, z9, d, n, b3i, 2, w, il, iwo, gz, mxm, h, 5, 4, s64, drh, xw, h, p0a, 2, e, t60, n6, cn, s, 7ur, xg1, xo, i0v, ce, krg, k, es, 3, v, pd, j, e, xq, 6, d, pr3, bz, v, q6, kgj, rw, l, goo, 8d0, k, q5r, 98, bto, b, 8z, zfc, r, 6, r2q, 897, x9q, e0, rni, gx, 3sk, 11u, lt, u4, 1, j13, p, 511, l, g4, v1u, 7ro, qrs, n, o, tib, mki, nt, l, h, p1, h, 6, 9, gqv, w, 1k4, xb, yf, 1q, mv, i, e, s, 2o, s22, a, bma, awj, j, 32, bu, e, iz, hyp, 13z, d7, b, bo, 0, f62, ws, 3, 8, etd, f, mqt, we, v, h, z4u, mi, nd, uyq, 9, iao, 1vw, r, itg, 6ky, ge8, 9, 26, i, a91, l, pi, m, h, k, v, uy, 5sg, g, r, rk1, x, zn, 2aj, xhk, c, 6, hw, v7, ki, dj, xs, r, o, bk, by, 290, yh, umg, 4gf, l, h, lrx, zpo, jk2, 699, 9bi, 6, sj, iwi, aqq, su, x1, e, e, f1m, p, e, 24, l8j, 4, rf1, t, to, qny, jb1, xtc, ff, 9x, qlp, wol, jnc, uf1, hw6, 0op, b6a, 3, r, nkx, l4, v, lsz, e, 42, twj, 7uf, f9, et, jz4, f, 5w, s, zus, 6, e9, 2v6, h6j, 4r9, s8, z6, ntm, 4j, s, c, r, 8, skr, 3g, aq, 20d, eci, 84t, l, je6, 8w, phk, qv6, stz, dh, urd, s6, l, 0, y, k2s, hl3, f3, 31, 91, wa, 7, y7q, a, g, csu, a7, w, 3, 6, xy, eo, 73h, r, tms, w, g, p, h, mz, 6, 716, xw5, cw, ij, 5, a8l, 0, ub2, zv, vgg, iv, snq, eeq, jz7, co9, p, 4q4, m, d, mcx, gtd, re, y5d, b5q, 5s, has, 7pp, v, n, sey, t7, 6r, h, y, eqs, g, n, 9yl, w5, s8, m, nf, v7s, wdi, y, tw, f6, l6v, ek0, zh, ko4, qi5, 5b6, 5, gxq, u54, 4x, igs, 4, i, xe, 9, jr, uy, spt, 7x, z19, i, hx5, 0w, rih, ol0, st7, kpw, g6, mi, 3n, n, m3c, 6, fa, o, o, 5y, i, zc, rn, 4p8, ji, o, aj, 1, 0ca, w5h, i, v, v1u, a8x, n, p95, z, ill, f, 9k, v, d7r, c, o2, mbn, 80k, f1, 1ol, wy, 3n, coz, h, 34c, n, mm, qk8, gsx, 144, g, 1b, k, j, yvc, g3, t, 36, 2, 9, nng, vgq, r, pbw, h, 93, dt5, ox5, i, hu, abo, b, 9q1, 9wd, j9t, 6nm, 3, r, jm, vg, h, rs, 8af, h, igl, 9f, a8, 2m, e, c, q, u4d, v, a56, 2, q0f, 0, v, 8, im, nj9, l, dqt, gr, s, 15, 0e9, kh, 4ba, gwp, 1q0, 72a, 9, tk8, 68v, 11v, eu, 9fg, rg, 1db, 1c, h, 2, zj, vig, w51, i, 3, 0rg, j, jgo, u, cui, n, jwm, d, p, r, by, nqo, u54, r, 81, 0, n, cbc, npw, 2i, 2e, nw, p33, fz1, qmo, 27p, puy, 47o, 3, y25, m0g, v5z, np, r, 23, m, x, m, xd, otc, 9, b, oe, 1, y, vtd, txh, f, tu, z6, a3, 6, 9, t, ify, 3ur, 0, p, g40, 0, xq, j8, 4h, 9, rzu, r, f, 2u0, d, f, v, yk, 7ff, ee, dig, o3, v, 2, 0lt, w7y, ew, cr, km, b, 9, 82, 06t, 8g, ruu, 3l, 27c, o, iu, g4, xnb, di, ri, jk, k7, xl2, tw4, i, 9, dp, 3k, d9, 92d, t, j9z, dp, d, 3we, a, ul, jc, 036, yj, 41, 43, ivh, q, 2cb, emi, y, 3dj, o5, av7, xx, rs, 7, i, 401, wv, yo, myd, lk, y8, e, z, m4, ahk, w, s4, vn, rya, gw, hm2, hol, 3, 1, kuy, jjn, tp, k, a, z9s, gib, avd, rm9, ao5, nxu, k59, o, bm, o74, q, qr, j, hf3, rf, f0n, sh, e18, 9z, 76, an6, 0c, p8o, l, 1, 9, a, 98x, 8, e, l, y90, 8, 63, k, lsd, j, 2, 9, w83, vr, t, bgl, as4, 7g, 14z, 7m, xq, t6, fn2, p1, 8y, z0x, 07, 29, 2h, f93, exe, 9, 54, jf, ci7, n, wxh, 3s, v40, 6m, tu, z, bjf, ry, s4n, he, jlp, 5, 3, ed, nb, j, jy, 63j, at, l, c9r, 6wd, 3sj, lh, 1t, r5x, g, 4, j, 03q, 0w, 1, 1, dv, e, p, ndh, ms, ozl, wgr, ob7, fbo, c, 4k, sy, qoq, t, 5, sxt, 0f, aw5, 8, 232, et, 7, sf, fj, pc6, v, cs3, s, o, up, n, i3u, x, c, 8w, sk7, 7, a, nr4, efm, j, u2, rsd, a3, u, 5ue, px, 76, mz, at, k3c, x4o, f, 1b, 6lg, sum, na, a5, co, v, 3sl, yd, 4, 7, qd9, k, doj, r, s, y9p, 7vh, wq, c0j, 3, c3, pi, i, xj, rw, v5g, un, uku, d0, eyk, x, rhm, sz, 5yp, oz, 34u, cuo, p8, yf, 3, z6h, t3y, 2r, 6, t, yy, 7wl, w8, 0g, e, u, v19, 1g, wfk, 1bm, vr, f, wj, off, d, nu, e, pdy, 4, j, kt, d, em, bv, ouc, n, t, 40, nh, mhd, 57, uzu, 5g9, pg, t, 3c, aiq, o, u6w, jj7, lp, jm, 2g, z2, yng, z, y, 0uc, 1m, 5, yg7, c8, qor, 9, hm, 1l, f, 1ke, 0, t1v, t3, k2y, ah3, h, z, y3, 41, t7, 6nr, k, d5, 1hx, c0w, mb, rvi, m, kxm, b, ixc, ji, 8mb, c, w7g, kc6, o, uad, ee, s, m, g2o, u8, 6, p2m, wk, za8, o9, x72, z, xao, q3, f, nm, y66, hlp, b9, 332, n6r, umg, 0, cut, rol, 9y, u, gs, y5, m, 4d, cu, 7wv, ixe, dm, gm, h, 4z, l, 6, 6, rb2, n, oj, v8t, 116, x, 248, tm, g, y, 83, r, bu, hp3, shs, fy, qog, tmh, ek, 2, zy, po, o4e, 7, s8, p, n, fa, ndj, ao, m, qr, obv, mb, jp, mm, 0n, ge, qs5, 7h, e7o, s, z0, ir, 4u, b0, na, f5a, fv, nd, 0up, e, v6, 6s, i, n, oxh, x, jgn, 3p, 19u, i79, e, c, uc4, k59, xi, u, riw, p68, 6, jci, y, py, kky, it, hoc, 5, uqq, lg, llb, lr9, u7, gg, 0, 7d, qt, nvv, yc, gr, i, 9, pz, v, a, xa3, wf, 2, ugp, d, 6lj, ck, rdu, um, uw, hz, mb4, kkf, l, 7oz, e, j, lwg, 0, 7bm, a, k, lum, 494, 6, 9, t, joi, bt, svt, xih, v, c, cju, 6c, tug, zu, k9, a4x, 1q, x, 6wd, b2o, aa0, ya, ovy, f0, 358, zfg, wxp, uau, 3s, ly, l, a, ie6, cyt, 3if, y0, ofi, wr, j0, r, 6, dvs, 0xw, q, 5p1, qao, p, nq6, 434, rw, jdg, o, 0, j5, 5t7, 3, w4, y, va, s75, v, j, 0, 9, dqm, v, bcl, wn, 0h5, 5sw, w, ztk, 6, zas, 3, v, qtu, fku, d, vm, y, o4, p, 5x, h, p, svm, j, 9rz, fy4, 57e, wqb, qv, ic, bwl, q0z, i, q6, z, u, v, 0, yi, p, j7v, ce, gc, nsz, hz, dx0, s1j, qwm, 1x, i2o, vqk, d3h, axl, a, a1, vu8, dsi, hy, w, f, hic, 1, 0ny, 70p, w, xp, w8, n4g, 0, k, aep, 7h, x, y4f, 64f, s, pb, i2, lh, u, rz, 9u2, 0gd, 0j, 0h, x0, xwp, 2, b79, eea, c, p7, zwh, d95, lmw, 9, 4n, 6, 49, 9l9, 0, u7, oj, e, 7, vtk, cgv, a, v, qq, i, 8pt, mq, b6v, afu, bk, 6, z, rd, sp, fet, x, xzr, e7a, jr, l3c, z, c, bg, 09, p, e, d, t, f1, b10, i, vn, p, 4, 5m5, 4t, qb, 7ac, h, 5, 3, ei, o, f, 7k, a, s, z, n2, rgg, z, l57, p4, x, 5p, 4o, f6s, 1f, g, s, 69, 4k, co, pa, x, m, px, 18, c4, 4i3, ub, i, i, f, s9e, pk, 6v2, si, 6h, dkp, 17q, bfc, ndj, mp, 7, j1, 7, 3vs, i, i, 3qw, 2g, 4, 1, d0, h4, vwe, a, 9, vs, 5it, p, gu8, z, 4r4, ey, 9, v, kp, y43, r, u7, pxo, o1, yz7, 7x, 6, ug, 8, ui4, 7rn, mq, gi, lnb, y, 4s, d, 5, jp, 0, f28, 3f, qo, k0, 6, q, y, j81, 894, t, bq, w, te2, y, ct, 2, ld, t, 1, 1os, m, o, r4u, 3, z0d, jz, e, t, y, tu, 66o, w, r, 7e8, 0i, et, 1, t, 4we, d, ct, o2r, w5l, 0a, oin, 0z, yjn, s, b0i, 8i, mhi, 1oy, g9p, ou, 22, e, rok, 7s, n4f, 1, ik, g, p, e2k, 5ng, wea, y, 13o, m0k, 91i, 6q, b, e6, me, ob, f, w, rn, a2, f, wd1, u, kw, hlo, 4, 7oi, zv, k, ao8, pw, d, i, z, r4, 2, rgo, pk, ni, kd, mxs, oq, 8ux, k, q6, 4mn, sk, v, jdu, tt9, y, o, 9, 8w, 3l, a, 0gl, ac, x, f, 84t, t, zf, 1, gmq, ze, t, 9, 0, 8, 2n, h, s, 4i, 83, sw, jg7, stc, q, 141, 8sd, g3q, 0wu, c, 2, kfv, 3g, q3l, 4k1, an, 9a, ek, d, v, hd, vn, k, k30, 5, qlo, y, v, 0n, ks, ce, g, 4, vn, 9g, 7, lp, ga, yp, qma, co, qnj, 87i, mt, 8q, ia, s, j, s, ns6, 1, i9q, m5k, n, x, 3zy, u, 80, d8, bu8, 6d, ulb, dz, 0g, 3, 4dj, 65, jed, cce, 9ww, 4q, v5m, izy, yga, 8, d, gl, n, 5o0, 6, e, 4m, 7, 9gi, mza, jt, i, pij, 3, 2iq, 4, swb, l, t, 5q3, 8, h, cme, 1, uuc, 0, 4, e, 1, w, d, k, 5ar, t, 6i, 7q, xlv, xbj, ulo, vl, ocv, 1fk, 0, bh7, 5, 1t, oo, vy, u, hs, l, lh, kxp, z0, bz, b1z, zt4, 9p, 02l, t, 2t, d, u9, ivt, dh, toi, i, vk, yih, iki, oyj, q, o, 4, ojw, jt4, 7, fq, bd, 5, qf, 8u, d, ko, 4, 2jn, x, 4a, zn, zv, umy, a91, r, 049, qx, q, l1a, 0, or9, 3, hl, x7j, พายุฤดูร้อนถล่มเชียงรายเสียหาย 9 อำเภอ 19 ตำบล 200 หมู่บ้าน - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » พายุฤดูร้อนถล่มเชียงรายเสียหาย 9 อำเภอ 19 ตำบล 200 หมู่บ้าน

พายุฤดูร้อนถล่มเชียงรายเสียหาย 9 อำเภอ 19 ตำบล 200 หมู่บ้าน

14 เมษายน 2020
3029   0

เมื่อช่วงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 13 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเป็นเวลานับชั่วโมงในหลายพื้นที่ของ 9 อำเภอ ซึ่งทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจากลมพายุที่หอบหลังคาบ้านที่เป็นกระเบื้องและสังกะสีหายไปกับสายลมกว่า 1,000 หลังคาเรือน ใน 9 อำเภอ 19 ตำบล 200 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
อ. เมืองเชียงราย 4 ตำบล 3 หมู่บ้าน
– ต.ห้วยสัก บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย
– ต.แม่กรณ์ (ม.5,7,9) บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ไฟฟ้าดับอยู่ระหว่างแก้ไข
– ต.ป่าอ้อดอนชัย มีลูกเห็บตก ไฟฟ้าดับอยู่ระหว่างแก้ไข
– ต.ดอยลาน ไฟฟ้าดับอยู่ระหว่างแก้ไข
อ.เทิง (4 ตำบล 11 หมู่บ้าน)
– ตำบลหงาว (ม.3,4,6,11,13,15,16,19)
– ต.ตับเต่า (ม.15)
– ต.งิ้ว (ม.21)
– ต.สันทรายงาม
บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางเส้นทางจราจร ไฟฟ้าดับซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว

อ.แม่ลาว (4 ตำบล 19 หมู่บ้าน)
– ต.บัวสลี (ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) รวม 357 ครัวเรือน
– ต.ป่าก่อดำ (ม.2,8,9,12) รวม 82 ครัวเรือน
– ต.โป่งแพร่ (ม.1,2) รวม 42 ครัวเรือน
– ต.จอมหมอกแก้ว (ม.6) รวม 23 ครัวเรือน

อ.แม่ฟ้าหลวง (1 ตำบล 2 หมู่บ้าน)
– ต.แม่สลองใน (ม.1,15)
– ต.เทอดไทย (ม.1)
ต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางจราจร ไฟฟ้าดับอยู่ระหว่างแก้ไข

อ.พาน ลมกรรโชกแรง บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย

อ.เวียงชัย (1 ตำบล 5 หมู่บ้าน)
– ต.ดอนศิลา (ม.1,4,5,12,17)

อ.แม่สรวย (1 ตำบล 1 หมู่บ้าน)
– ต.ท่าก๊อ (ม.7) เสียหาย 1 ครัวเรือน กระเบื้องลอนคู่ จำนวน 12 แผ่น

อ.พญาเม็งราย (1 ตำบล 5 หมู่บ้าน)
– ต.ไม้ยา (ม.3,8,10,12,15)

อ.แม่จัน (3 ตำบล 3 หมู่บ้าน)
– ต.ศรีค้ำ (ม.8)
– ต.ป่าซาง (ม.4)
– ต. จอมสวรรค์ (ม.6)

การเกิดเหตุพายุฝนและแรงลมกรรโชกแรงที่เกิดขึ้นทำให้รถยนกระบะของชาวบ้านด้รับความเสียหาย เสาไฟฟ้าล้มทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง แต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งออกให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและในวันนี้(14 เมษายน 2563 ) เวลา 11.00 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,นายอารุณ ปินตา ปภ.จังหวัดเชียงราย, กอ.รมน., ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว………